Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:29:56

2009-04-21 08:45:32
Ny Start för Europa - och sänkta skatter som den bästa stimulansen. Igår presenterade vi således projektet Ny Start för Europa, i Skandiasalen i Riksdagen. Som projektledare höll jag i helheten, medan Gunnar Hökmark, Robert Gidehag och Per Skedinger inledde. Nima Sanandaji presenterade vår första rapport, Sänkta skatter bästa stimulansen. Sedan mingel.

Projektet ska utveckla nya idéer på marknadsekonomisk grund för hur vi kommer starkare ur krisen - på lång sikt. Kärnan är en rapportserie av unga experter. Seminariet igår syftade till att vara ett startskott, också intellektuellt. Det blev bra diskussioner, kanske i synnerhet om Per Skedingers sammanställning av forskning om regleringar på arbetsmarknaden. Höga ingångslöner och LAS minskar rörlighet och håller unga och invandrare utanför.

Den första rapporten är en genomgång av forskning om stimulanspolitik. Av denna framgår att ökade offentliga utgifter kan göra mer skada än nytta, särskilt på sikt. Istället bör fokus vara på långsiktiga strukturellt motiverade skattesänkningar.

Här kan man ta del av en sammanfattning av rapportens innehåll, på Youtube.


Läs rapporten här - >

<-- Home
RSS 2.0