Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 02:09:24

24/04/2009 8:58:25 am
Kandiderar till riksdagen! Av en händelse blev det idag via nyhetspanelen i TV4 officiellt att jag kandiderar till riksdagen 2010 för Moderaterna. Jag gör det som principfast pragmatiker. Principerna anger riktningen och pragmatismen de enskilda stegen.

Några delmål är att bidra till framgång för Moderaterna och förnyat förtroende för Alliansen. Men huvudsyftet är att påverka samhällsutvecklingen. Min ambition är att bygga breda nätverk av likasinnade från olika delar av samhället och mobilisera engagemang för förändring.

Jag står för frihet, förändring coh företagande. Det var entreprenörerna, frihandeln och reformkraften som gjorde Sverige till ett av världens mest välmående länder. Nästa mandatperiod måste präglas av en fortsatt ambitiös reformagenda.

Vi kan skapa ett mycket bättre välfärdssamhälle än den välfärdsstat vi har idag. Vi kan utveckla en svensk dröm om allas möjligheter oavsett bakgrund. Vi kan riva hinder för att släppa fram den kreativitet som också bygger morgondagens trygghet.

Medborgarna måste få makten över sina liv. Vi måste få bestämma över våra inkomster, vår välfärd och vår trygghet. Vanliga människor ska inte behöva vara beroende av byråkrater, myndigheter och andra överheter.

Jag kandiderar inte för att få en plattform, det har jag redan. Inte heller för att jag gillar att bestämma, tvärtom vill jag att politiken ska bestämma mindre. Dagens tillvaro - företagande, författande, föreläsande - trivs jag utmärkt med. Men det är i riksdagen den formella påverkan sker. Därför tar jag steget!

Jag har talat, skrivit och debatterat samhällsfrågor länge. Men det är ju personval, så jag har skrivit en högst personlig liten bok. Den handlar om min bakgrund och är ett försvar för enskilda människors frihet och möjligheter.Ladda ned Personligt - från Visby till Vita Huset här - >

<-- Home
RSS 2.0