Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2022-05-21, 15:16:35

2010-01-27 16:17:52
Öppna för gårdshandel direkt! Regeringen har beslutat att utreda hur gårdshandel ska tillåtas. Alltså hur du ska kunna köpa den dryck du får titta och lukta på när du besöker en lokal tillverkare någonstans i landet. Regeringen borde inte ha skickat frågan till en utredning utan tillåtit det direkt.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0