Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:05:33

19/11/2010 10:15:19 am
Äldretjänster - morgondagens företagande. I senaste numret av Tidningen Entreprenör har jag ett debattinlägg med rubriken ovan. På detta område har vi stor efterfrågan, stor utvecklingspotential - och därför ett behov av reformer som öppnar upp för de entreprenörer som kan skapa nya tjänster.

Läs här (ej på nätet, Word) - >

<-- Home
RSS 2.0