Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-08-06, 09:22:10

2005-04-20 10:55:26
Platt skatt även i Sverige! Idag distribuerar Svenska Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad som pläderar för platt skatt även i Sverige. Land efter land i Öst- och Centraleuropa inför platt skatt, vilket innebär enkelhet och, enligt min mening, rättvisa - den som tjänar dubbelt så mycket betalar dubbelt så mycket. Framgångar följer, i form av både hög tillväxt och ökande skatteintäkter, trots låg skatt. Ibland glömmer vi att Sverige med skattereformen 1990-91 kom nära platt skatt - varför inte gå hela vägen nu?

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0