Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 21:57:56

2005-05-04 13:58:11
Fri rörlighet i stort EU - Europas viktigaste mål. Senaste numret av Svensk Linje har tema Europa - och bjuder på en läsvärd intervju med Maud Olofsson. Jag har bidragit med en analys av vilka effekter den senaste EU-utvidgningen har haft och än mer kommer att få i Europa. Min slutsats är att ett utsträckande av de inre marknaden till allt fler har väldigt positiva effekter - men också väcker protektionismens motkrafter. De vidare utvidgningar som kommer lär förstärka båda dessa effekter, och leda till att EU har en begränsad gemensam nämnare och därmed mindre risk för sociala program och bidrag på EU-nivå.
Läs artikeln här (Word) - >

<-- Home
RSS 2.0