Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:58:13

2005-07-24 15:00:20
Perssons historieförfalskning måste upphöra! Under den gångna veckan distribuerade Liberala Nyhetsbyrån, LNB, en debattartikel av undertecknad med fortsatt uppmaning att Persson måste upphöra med att ljuga om den ekonomiska historien. Väldigt många reagerade positivt på den liknande artikeln i Expressen. Inte en enda person från regeringspartiet har yttrat sig. Skäms de för Perssons uppenbara ljugande? En del gör det inte, flera s-representanter för vidare hans förfalskade bild. Detta är antingen ett tecken på fundamental ekonomisk inkompetens eller avsaknad av moral. Frågan är vad som är värst hos ansvariga politiker. Nu har dock sanningen nått ut till landsortstidningarna. Får se om det bidrar till bot och bättring.

Läs LNB-artikeln här (Word) - >

<-- Home
RSS 2.0