Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 06:49:20

26/10/2004 10:14:05 am
En ny värld kräver ett förändrat Sverige. En del säger att det inte är något nytt med globaliseringen, att den internationella konkurrensen inte är tuffare och att jobben inte flyttar. Alltså anser de inte att Sverige behöver förändras för att klara en ny tids utmaningar. De har totelt fel. I min kolumn i denna veckas Entreprenör visar jag varför:
"400 av världens 500 största företag har förlagt centrala funktioner till Kina. I de länder ? Kina, Indien och Ryssland ? som nu är öppna för konkurrens bor sammantaget 2,5 miljarder människor. I Nordamerika, Japan och EU bor 0,8 miljarder. Kostnaderna för produktion i dessa nya marknadsekonomier är mindre än hälften så höga. ... Vi kan även se stora förändringar i antalet anställda i svenskägda bolag med dotterbolag utomlands. 1987 hade de 750 000 anställda i Sverige och 480 000 utomlands. 2002 hade de 520 000 anställda i Sverige och 960 000 utomlands. Var tredje större företag har outsourcat verksamhet under senare år. ... Att i detta läge, som västeuropeiskt land, välja att inget göra har sina risker. ... Än värre vore dock att förändra, men i fel riktning. ... I en öppen värld måste Sverige bli en attraktiv plats. Vi måste locka företag, inte stöta bort dem."


Ett av många snabbt framväxande call centers i Indien.
Läs kolumnen - >

<-- Home
RSS 2.0