Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 16:05:23

01/11/2004 5:02:22 pm
Bush ? för välfärdens skull. I en debattartikel i dagens Goteborgs-Tidningen lyfter undertecknad fram de ekonomiska fragorna, och sarskilt fragor om valfard, i det amerikanska valet. (Ursakta franvaron av tre mycket svenska bokstaver har.) Dessa fragor har inte uppmarksammats sa mycket, sarskilt inte i Sverige, och an mindre hur ambitiosa Bushs forslag ar:
"I USA finns över 40 miljoner personer som inte har sjukvårdsförsäkring utan endast har tillgång till offentlig vård. Kerry vill införa ett offentligt program för att försäkra dessa. Bush vill låta den som är oförsäkrad få sänkt skatt i motsvarande mån som en försäkring kostar. Då kan de försäkra sig utan kostnad, skatterna sänks och det offentliga byggs inte ut.

Även i USA sätts det offentliga pensionssystemet ? social security ? under allt mer press under kommande år när fler går i pension. Kerry har lovat att inte förändra systemet, vilket leder till större offentligt åtagande och högre skatter. Bush har lovat att göra låta medborgarna privat placera en del av pensionen till ett huvudnummer nästa mandatperiod. Det kan göra systemet mer hållbart, ge bättre pensioner och bibehåller lägre skatter.

Under Bush har hittills de federala anslagen i budgeten till skolan ökat med 75 procent. En satsning på höjd kvalitet har genomförts genom ?The No Child Left Behind Act?. Utbildning och fortbildning kommer att prioriteras under Bush. Kerry har inte betonat dessa frågor.

Att Bush stödjer öppenhet framgick även av att han härom året beviljade flera miljoner mexikanska illegala invandrare tillstånd att stanna och arbeta. Hur skulle Kerry-Edwards, som profilerar sig på att utlänningar inte får ta amerikanska jobb, ha agerat?"

Las hela artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0