Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:50:25

29/09/2004 10:45:00 am
Den stora staten - ett cirkelargument. Den samhällsmodell vi har i västra Europa, med höga skatter och stora offentliga monopol, bygger på ett cirkelargument. Modellens försvarare säger att vi ska hålla fast vid den för att en klar majoritet av medborgarna vill det. Samtidigt erkänner de ofta att skälet till att majoriteten vill det är att de har gjorts beroende av systemen. Över 60 procent av de vuxna svenskarna är beroende av det offentliga för sitt uppehälle. Ju fler bidragstagare en kommun har, desto fler röstar på partier som vill ha kvar bidragen. Cirkeln är sluten: Modellen valdes för att det var enda sättet att få medborgarna att betala så mycket i skatt. Och nu när de är fast, är det svårt att backa ur trots allt större problem i modellens spår. Det är temat för min kolumn i denna veckas Entreprenör.
Läs mer ->

<-- Home
RSS 2.0