Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 15:35:09

11/12/2005 3:07:58 pm
I SNB: Varför inte fler jobb också åt yngre? I fredags distribuerade Svenska Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad. Detta apropå Kjell-Olof Feldts och Ann Lindgrens förslag i DN att slopa LAS och arbetsgivaravgift för äldre för att skapa fler jobb. Men jag poängterar att det torde vara minst lika viktigt att andra än äldre också får jobb, kanske särskilt yngre. Det som fungerar för äldre fungerar för fler. Nedan ett utdrag ur artikeln med några siffror om den miserabla situationen för yngre på dagens svenska arbetsmarknad:

"Andelen unga (mellan 16 och 24) som är öppet arbetslösa är väsentligt högre än genomsnittet, ca 13,5 procent. Utöver det finns unga arbetslösa i åtgärder och dold arbetslöshet bland unga. Antalet unga som förtidspensioneras har ökat. Bland de studerande söker 87 000 jobb, något ILO anser ska räknas som arbetslöshet. Andelen unga på friår har ökat med 700 % det senaste året, enligt AMS.

Enligt Ungdomsstyrelsen har andelen sysselsatta bland 19-20-åringar halverats de senaste 20 åren. Utbildning hjälper föga: andelen arbetslösa med högskoleutbildning är idag 25 % mot 13 % år 1999. Få nya jobb i kombination med regleringar och avtal till skydd för ?insiders? på arbetsmarknaden skapar ett utanförskap för unga.

Bland EU-länderna är det tydligt att hög skatt på arbete leder till färre nya jobb. En reglerad arbetsmarknad ger samma resultat. Särskilt hårt slår detta mot de yngre, som ännu inte är etablerade. Att slopa LAS och arbetsgivaravgift för yngre skulle kunna vara steg i rätt riktning. Rätt till individuella avtal ? så att inte äldre ?insiders? kollektiva avtal diskvalificerar de yngre ? skulle också ge fler chansen."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0