Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 07:16:14

30/10/2009 10:52:41 am
Norberg och Frp. Min gode vän Johan Norberg skriver idag på sin blogg om lunchen med Fremskrittspartiets Siv Jensen. En bra historisk genomgång av partiets ursprung och inriktning. Han är dock kritisk till deras ståndpunkter och retorik i immigrations- och integrationsfrågorna.

Låt mig säga, eftersom han oroas över att bland annat jag inte påpekade det tydligare, att det är jag också. (Och det är även min huvudkritik av Dansk Folkeparti, som förvisso även Frp tar avstånd från.) Jag har alltid arbetat för öppnare gränser, både för arbetskraft och flyktingar. I debatten har jag ofta kritiserat främlingsfientlighet och jag är medgrundare till Medborgarnas Flyktingombudsman.

Fri rörlighet är en viktig fråga för mig. "Open borders" är en central paragraf i min programförklaring överst på denna blogg. Så jag delar inte Frp:s ståndpunkter i detta, som handlar om restriktivitet. Vid de tillfällen jag har träffat personer från Frp har jag talat om vikten av öppnare gränser.

Jag kunde ha betonat det tydligare. Å andra sidan buntas Frp felaktigt - även enligt Johan - ihop med Sverigedemokraterna i svensk media. Jag ville snarare bidra till att förklara att deras utgångspunkter är olika. Det finns välmenande och icke välmenande kritik av immigrationspolitik, där SD utan tvivel står för det sistnämnda.

Politiska partier kan aldrig bli ideologiskt renläriga. Frp är det inte heller. De har på senare år ansträngt sig för att bli mer ideologiska och bygga politiken på klassisk liberalism. Men den punkt där de otvivelaktigt behöver ändra sig mest för att kunna säga sig bygga på liberala idéer är fortfarande immigrationsfrågan.

<-- Home
RSS 2.0