Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:19:21

02/12/2009 8:29:14 pm
Byggnads får betala skadestånd till Laval. Idag dömde Arbetsdomstolen Byggnads att betala skadestånd till det lettiska byggföretaget Laval. Tidigare har som bekant EG-domstolen kommit fram till att de fackliga stidsåtgärderna var otillåtna. Nu ska allmänt skadestånd betalas. AD, med dess sammansättning av parterna, är en bisarr ordning. Vad som är rätt blir en fråga om förhandling, inte om lag. Men nu har EG-domstolen visat vägen. Ett lovande beslut för den fria rörligheten och för småföretag inte minst.

<-- Home
RSS 2.0