Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:21:08

10/12/2009 12:16:42 am
Provvalsresultat klart! Av de 55 kvarvarande kandidaterna till riksdagen för Stockholms län - av de ursprungliga 250 - hamnade jag således på plats 17 med 5072 poäng. Även om avståndet i antal poäng till nummer 10 är rätt litet är detta sämre än jag hade hoppats.

Idag har Moderaterna 17 ledamöter från Stockholms län. Ifall provvalspositionen blir valsedel och Moderaterna får samma röstandel i valet 2010 som 2006 skulle jag således vara den siste som kommer in - om inte någon kryssar sig förbi. (Sedan lär vissa ovanför, som Fredrik Reinfeldt, sannolikt vara aktuella för regeringsuppdrag, så vi övriga kan flyttas upp.)

Så ser däremot inte proceduren ut. Nu kommer nomineringskommittén att ta detta rådgivande provval och utforma ett förslag och beslut att fattas på nomineringsstämma den 6 februari. Då vet vi hur landet ligger inför det verkliga valet i september 2010.

Man kan spekulera i orsaker till resultatet. Förvisso fick jag minska närvaron under just provvalsprocessen på grund av sjukdom. Sedan är jag en högst ny medlem - alla nuvarande ledamöter gick ju i stort sett bra - och därmed möjligen mer känd utanför än i partiet. Ibland kanske vissa uttalanden har ryckts ur sina sammanhang.

Men jag är väldigt glad för de trots allt många röster jag fick. Tack för stödet! Det är ett förtroende jag verkligen vill göra mig förtjänt av. Så jag driver min linje om idéburen politik och ambitiös reformagenda vidare. Och jag ser fram emot att bidra till framgång för Moderaterna i valet.

Självklart vill jag också gratulera mina kollegor till goda resultat!

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0