Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 15:14:28

18/08/2010 9:12:53 am
Diskriminerande frizon? Den nazistiska tidningen Nationellt Motstånd skriver om att en viss "moderat vill diskriminera svenskar". Detta med anledning av min artikel om ekonomiska frizoner i stadsdelar med stora sociala problem som Rosengård.

En hel del kommentarer på aftonbladet.se handlade om samma sak. Låt mig i all korthet konstatera att jag inte har föreslagit frizoner baserade på individers ursprung. Jag nämnde dessa områden för att det där råder stora problem med utanförskap.

Ekonomiska frizoner skulle kunna diskuteras för helt andra geografiska områden. Bara syftet är att bryta utanförskap genom att underlätta företagande och arbete. Kanske kunde ett annat testområde vara en del av Norrland?

<-- Home
RSS 2.0