Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:54:41

2009-01-30 09:44:49
Bonusar. Ett trevligt samtal enligt sedvanliga mönster i Nyhetsmorgon idag. Dock togs inte ett ämne upp, som talades om på förhand. Tydligen delar vissa företag ut bonusar till olika medarbetare samtidigt som andra måste sluta. Detta förorsakar naturligtvis kritik, men bygger egentligen på ett missförstånd. Beslut om minskning av personal fattas just nu, i krisen. Men beslut och avtal om bonusar fattades för länge sedan, när det gick bra. Att de betalas ut nu må se underligt ut, men är bara ett sätt att följa tidigare avtal.

Se Nyhetspanelen här - >

2009-01-30 09:31:10
Stimulanser diskriminerar framtidens entreprenörer. Lagom till den amerikanska kongressens beslut att bifalla ett enormt stimulanspaket utvecklar jag i huvudledaren i senaste Entreprenör varför sådana stimulanser ofta är skadliga:

"John Maynard Keynes påstås på ålderns höst ha sagt till Friedrich Hayek att han ville skriva en ny bok. Ämnet för den var den nackdel han hade insett att hans teori om offentliga stimulanser i kristider hade; att stimulanserna konserverar gamla strukturer och diskriminerar framtidens innovatörer och entreprenörer. Boken hann inte bli skriven. ...

Men stimulanserna i sig är ofta både tvivelaktiga och förrädiska. Med miljardpaket förmår regeringar ge sken av att "göra någonting" och "visa handlingskraft" - men vad blir det för resultat? Pengarna måste tas någonstans. Regeringar har inga egna pengar, och om de lånar försvinner pengar någonstans. De hade kanske gjort bättre nytta där de var.

Per definition går alltid riktade stimulanser till befintliga och väl etablerade företag. Hade de inte varit det skulle det knappast ha setts som ett så stort behov att hjälpa dem. Men, som förre amerikanske guvernören Mitt Romney påpekade, om bilindustrin får offentliga bidrag kan vi kyssa den adjö. För då kommer den aldrig att genomföra nödvändiga omställningar.

Offentliga bidrag till företag i kristider konserverar dem. Istället för att förändras för att möta en ny konkurrens och en annan värld fortsätter de som förr. Och så fort ett land börjar ge sådana stöd följer andra efter - det är som en epidemi. Men framför allt ges bidragen till de gamla företagen, inte till de nya som har möjlighet att växa."


Läs hela ledaren här - >

2009-01-28 22:29:55
EEI: Let the Internet Flourish. Today, I presented a new policy paper from the European Enterprise Institute. The event was held in the European Parliament and I did the presentation, assisted by my co-author Martin Thelle from Copenhagen Economics. The message is that free markets for IT services is highly important for Europe′s abilities to get stronger out of the crisis - and to take the leap further into the information society.Download the paper here (pdf) - >

2009-01-28 14:57:26
Poverty Increase? Brussels shows a sunny but crisp-cold side today. The World Economic Forum in Davos just starts and is in focus. Of course, they will talk about the economic crisis, not least since the real economy figures deteriorate by the day. One worrying issue is that poverty seems set to rise again, after many years of reductions. The figures of dramatically dropping capital flows to emerging markets don′t look good. I hope the Davos participants agree to stay away from protectionist measures, which would worsen the situation.

2009-01-27 14:12:46
I SVT Opinion: Dags att införa välfärdspeng. Idag publiceras en debattartikel av undertecknad på SVT:s debattplats. Budskapet är att vi själva borde få bestämma över hur de pengar som går till välfärdstjänster och inkomsttrygghet ska användas. Det handlar ändå om cirka 100 000 kr om året som en person med genomsnittlig inkomst betalar in.

Läs debattartikeln här - >

2009-01-27 13:20:29
Så här mycket har din skatt sänkts. Regeringen har sänkt inkomstskatten tydligt och konsekvent. Alla arbetande har fått betydligt mer kvar efter skatt. Många har dock inte insett att deras ökade köpkraft kommer från aktiva skattesäkningar. Här kan man dock enkelt räkna ut hur mycket sänkt skatt per månad man har fått sedan valet 2006.

2009-01-27 10:23:19
In EU Observer: Dangerous Plans for Europe′s Internet. On Wednesday, I will present a new policy paper from the European Enterprise Institute in Brussels. Today, I have a Comment in EU Observer with the main message from that publication: Europe now needs to focus on long-term improvements, to leave the crisis stronger. Free markets in ICT is highly relevant, but current proposals in the EU have a different direction.

2009-01-27 10:11:30
"Argumenten för euro har stärkts på varje punkt." Imorse skulle jag har debatterat euro på SVT, vilket ställdes in - möjligen talande. Idag presenteras SNS Konjunkturråds rapport 2009: "EMU efter tio år. Ska Danmark, Sverige och Storbritannien ansluta sig?". Rådets ordförande, professor Harry Flam, skriver på DN Debatt om att alla argument för att införa euro har stärkts.

Under de tio år euron har funnits har Sverige inte haft nytta av en nationell penningpolitik, konstaterar rådet. Vår konkjunktur är nu väl i fas med euroområdets kärna, tack vare snabb integration. Jämfört med 1990-talets mitt är också svensk ekonomi i ordning. Riskerna med att vara med är således minimala, samtidigt som vi vet mer om fördelarna, i form av ökad handel.

Slutsatserna överensstämmer med min och Fabian Wallens sammanställning här. Men det är inte gjort på en natt att införa euro. Om vi fattar ett positivt beslut efter valet 2010 ska Sverige vara två år i växelkursmekanismen ERM2 - så 2013-2014 är tidigast möjliga tidpunkt för Sverige att ha euro.

2009-01-26 07:10:00
Small-Government Liberal? One of my main points of criticism against George W Bush has been his betrayal of small government. Kevin A Hassett argues in an interesting column that his big government conservatism may now be replaced by small government liberalism from Obama. No president has expanded government size like George W Bush, according to these figures. President Obama is likely to reverse the trend, probably disappointing some supporters. But if he does, he will have lots of cheers from me.

2009-01-24 08:50:18
Farväl till världsundergången. Väl hemma i snöfallets Sverige ter sig den globala uppvärmningen avlägsen. Icke desto mindre vill jag tipsa om en strålande bok i ämnet, med titeln ovan, av Stefan Fölster.

Förutom att avfärda de grundlösa spekulationerna om en katastrof kritiserar han även dem som inte vill ta seriösa analyser på allvar. Detta görs utifrån en modell av hur människor tenderar reagera inför kriser - i panik, förnekelse eller rationellt.

Bortom panikdebatten och förnekandet finns seriösa data om klimatförändirng. Vårt klimat har alltid förändrats i olika perioder, och detta är sannolikt en sådan. Han berättar hur forskare och entreprenörer redan utformar mängder av smarta lösningar för att hantera förändringen.

Mänskligheten uppstod tack vare en tidigare global uppvörmning och fick sedan utstå istid, med minimala medel. Vi är anpassningsbara, och har idag väldiga resurser att förfoga över. Men vi måste utgå fårn en korrekt verklighet och låta fria entreprenörer hitta smarta lösningar.

Då lär våra liv fortsätta förbättras, även om jorden blir något varmare.

2009-01-22 22:12:20
Cultural Contrasts. Imagine riding in a taxi along a main boulevard in Saigon, passing numerous red flags with stars and the hammer and the sickle. At the same time, the entire city has started celebrating the ancient Chinese New Year, with all that it entails in tradition, music and decoration. Then, the taxi driver puts in a CD and plays ABBA quite loud, saying "Good music!".

2009-01-20 14:10:50
Upplopp visar reformbehov. Min senaste kolumn inom ramen för Utmaningen behandlar detta ämne. Det är genomgående länder som släpar efter med reformer runtom i Europa, framför allt på arbetsmarknaden, som har plågats av upplopp. Med andra ord talar ytterst sociala skäl för reformer.

Läs kolumnen här - >

2009-01-19 11:30:33
Bai Sao, Phu Quoc. Let me introduce you to Ian - an Englishman who moved to Australia, then married a Vietnamese woman and moved there. He is an airline pilot who turned entrepreneur.

International tourism in Vietnam took off a few years ago, but is still just starting. Ian bought a piece of land at the beautiful beach of Bai Sao, on the "paradise" island of Phu Quoc. There, he built an impressive main mansion with bar - bungalows are next.

We stayed at Gecko Jack′s several nights. Traditional architecture but with modern facilities. Nice people, quality Vietnamese food. A relaxed and flexible atmosphere.

But. There is another resort at the beach, which is older and much cheaper. They dislike the new competition, and during our stay they actually tried to put up a fence to stop beach visitors from reaching Gecko Jack′s.

And they - as well as local fishermen - throw all their garbage into the sea. The truly marvelous beach is thus scattered with pieces of broken glass and other pieces of junk. It is still possible to swim, but that is a problem.

So they don′t like the new competition. But they have totally different target-groups. And the beach is at least 90 per cent deserted - if more resorts can attract more people, everyone will benefit.

And they just laughed when Ian suggested they use a garbage man, like he does. They had no interest in tourists returning. They litter the source of their business.

So much for the local and traditional. As international tourism really gets going, there will be more skilled entrepreneurs coming to Bai Sao. They will offer people what they want, and they will clean the beach.

Of course, that will also lead to a more crowded beach and higher prices. So if you have a chance, drop by Gecko Jack′s now when they are still the only ones offering first class service at Bai Sao. That way, you would also support progress.The main building, we had the balcony on the left

Gecko Jack′s web page - >

2009-01-19 11:27:19
Dreams From My Father. As President-Elect Barack Obama reaches Washington DC by train, following in the foot-steps of Abraham Lincoln, I am finishing his first book. Written before he had any political top-level prospects, it is very straight-forward.

He is no less a fascinating person after one has read this book. After all, he grew up in Hawaii and Indonesia, studied in Los Angeles, worked in New York and then Chicago, and had relatives in Kenya. He used drugs, searched for a meaning, worked extra at construction sites.

He comes across as intellectual, emotional and observant. He never fails to reveal his weak spots or failures. The result of doing such a journey, with so much self-scrutiny, must be a deep knowledge of one self and a clear picture of where one stands.

2009-01-19 11:26:00
Anders Isaksson. En skarp analytiker med väl vässad penna - och en av de mest klarsynta bedömarna av arbetarrörelsen, inte minst i ett historiskt perspektiv - lämnade scenen i och med Anders Isakssons bortgång. Han var minst sagt skeptisk till arbetarrörelsens omfamnande av den stora staten under det galna kvartssekel som tog sin början på 1960-talet, en utveckling han ansåg svek rörelsens rötter. Det är en förlust att inte få ta del av hans bedömningar av hur arbetarrörelsen kommer att utvecklas i globaliseringen och det nya Europa, och hur socialdemokratin ska klara av att vara ett koalitionsparti. Vågar man hoppas att DN ger ut en pocket med hans kolumner?

2009-01-10 05:05:17
Only oppression Left. Communism is essentially an economic theory. Its main message is that capitalism is unsustainable - and unfair. To save society and improve lives for ordinary people, thus, capitalism needs to be abolished. A dictatorship needs to run things temporarily, until paradise emerges.

Three decades ago, the Chinese government started to liberate the economy - thus reintroducing capitalism. Prosperity has exploded, with hundreds of millions of poor people getting living standards previously unimaginable.

The same goes for Vietnam. In Saigon (Ho Chi Minh City), which I visited two days ago, there are red stars and propaganda from the Communist Party. It is a dictatorship. But the economy is booming, thanks to market-oriented reforms. New hotels are built, people drive SUV:s, some modern residential areas should impress Europeans or Americans.

The Communist Parties thus realised that communism was completely wrong all the time, in its core economic aspects. And they reversed it. What only remains now is the political oppression, perhaps the essence of what the rulers sought all along?

2009-01-06 22:58:51
Travelling. I have continued working over the past few weeks, but now there will be some time off - in Vietnam. I can be reached via e-mail, but blogging will be limited. It will be a very interesting trip, and I do hope to find some new shoes...

2009-01-04 06:27:48
David mot Goliat? Så har då Israel inlett sin markoffensiv, något som många experter ser stora risker med. Men det är samtidigt förståeligt att Israel vill öka precisionen i förstörandet av Hamas terroranläggningar.

Min medpanelist i Tv4, Nina Lekander, påpekade i fredags att konflikten i Gaza är David mot Goliat, där Israel är Goliat och Hamas är David. Detta föreföll vara ett avgörande argument för att vara kritisk mot Israel.

Då ska vi se. Hamas är en organisation som utövar terror. De bröt vapenvilan den 19 december och avfyrade på en vecka 300 raketer planlöst mot Israels befolkning. Israel svarar nu med att försöka slå ut Hamas militära anläggningar - som de cyniskt har placerat nära civila.

Ja, Israel är militärt starkare än Hamas. Men hade någon föredragit att den militära kraften var jämnare? Hade Nina lekander stått på Israels sida om Hamas hade avfyrat 3000 raketer på en vecka istället?

Uppdatering: Läs en intressant och klok kolumn av Niklas Ekdal i DN i ämnet här.

2009-01-02 15:43:47
Nyhetspanel. Morgonens nyhetspanel på TV4 kom i hög grad att handla om Gaza, men också en del om 2008 och 2009. Se den här. För den som till äventyrs är intresserad av det återfinns förra nyhetspanelen i Tv4 - före jul, med julgransdekorationer från panelen - här.

2009-01-02 14:00:58
Gaza Responsibility. It is always tragic when military violence leads to civilan casualties. The high number of deaths in Gaza, also women and children, is by no means an exception. So we have to find the cause of the Israeli operations, which, frankly, is not difficult - though it was not very much reported in many media. Hamas broke the cease-fire and started launching numerous missiles into the Israeli society. Israel naturally has a right and an obligation to defend its citizens from such acts of terror. Unfortunately, the cynic extremists of Hamas usually place their military equipment close to civilians - risking the lives of their own citizens. Now we have an escalating conflict, which will produce more extremism instead of further steps towards peace.

2009-01-02 11:39:04
I Entreprenör om varvsstöd och a-kassa. Idag kom senaste numret av Entreprenör. Här en kort ledare av undertecknad om varför vi inte ska upprepa varvsstöden i ny tappning, och här om kritiken mot regeringens förändringar av a-kassan, med utdrag från den senare nedan:

"Regeringen avskaffade en del av subventionerna till avgiften så man själv fick betala. De sänkte nivåerna och införde nedtrappning - enligt rekommendationer från forskare. Inga dramatiska förändringar.

Men framför allt är inte a-kassan den enda tryggheten. Många har omställningsförsäkringar träffade mellan parterna, som ger ekonomiskt stöd och möjligheter till ny kompetens. Det är också vanligt med privata tilläggsförsäkringar som kompletterar den grundläggande a-kassan.

Tryggheten i osäkra tider är större än de som vill exploatera oron vill låtsas om. På en punkt är dock tryggheten för liten. Alltför få i Sverige har betydande besparingar. I Italien - som inte är ett rikare land än Sverige - är snittpersonens besparingar sex gånger större.

Detta är en följd av att mycket av välståndet som har skapats i Sverige har kollektiviserats genom höga skatter i offentliga system. Bland annat har vi tvingats betala höga skatter för att kunna få höga offentliga ersättningar vid sjukdom eller arbetslöshet.

De som förordar högre ersättningar vill ju också ha högre inbetalningar - via högre skatter, vilket de talar tyst om. Och detta minskar möjligheterna att skapa en egen ekonomisk buffert som annars kunde ha gett stor trygghet.

Vi kommer alltid att värdera trygghet i bistra tider. Men det kan ta sig olika former, och beroende av offentliga system är inte alltid det tryggaste."

<-- Home
RSS 2.0