Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2023-01-31, 02:12:23

2005-02-28 16:21:33
Fyra elefanter är tyngre än fem myror. Statsminister Persson har sagt att humlan flyger, Sverige har hög tillväxt trots våra skatter. Pär Nuder yttrade i Agenda härom veckan att Sverige har haft "den kanske högsta tillväxten i Europa" på senare år, för att påstå att höga skatter inte bromsar tillväxten. Men att Sverige skulle ha haft högre tillväxt än EU-15 sedan 1995 är en myt, visar Svenskt Näringsliv i en rapport idag.

En stor del av svensk BNP bygger på export. Exporten mäts i sin tur i volym. Det betyder att om vi säljer dubbelt så många mobiltelefoner 2003 som 2002 så räknas det som en fördubbling av exporten. Men det räknas inte med om priset på var och en har fallit från 4000 till 500 kr - trots att detta onekligen ger mindre intäkter. Och man betalar varken löner eller välfärd med volymsiffror utan med pengar, intäkter. Sett på detta vis, i löpande priser, har EU-snittets BNP ökat med 41 procent 1995-2003 och Sveriges 38 procent.

Denna bild av att Sverige inte hänger med stämmer också bättre med andras siffror. Eurostat visar t ex att 9 av EU-15-länderna har haft högre tillväxt än vi. Sverige har inte heller stigit i OECD:s välståndsliga. Eftersläpningen förklarar också hur Sveriges sysselsättningsutveckling har kunnat vara svagare än EU-15; svensk sysselsättning har ökat med 6 procent, EU-15 med 10. Humlan flyger inte. Svensk tillväxt släpar efter. Så kan vi inte ha det.Läs rapporten här - >

2005-02-28 10:41:57
Socialisterna surrar sig vid Titanics roder. Göran Persson, Poul Nyrup Rasmussen och José Sócrates skrev på SvD Brännpunkt den 24/2. De försvarar "Europas lovordade sociala modell som väcker beundran världen över". Christofer Fjellner och jag skrev en replik, som inte publicerades men kan läsas här:

"Den Lissabonprocess de vill fortsätta med satte som mål år 2000 att gapet i välstånd mellan Europa och USA skulle slutas inom tio år. Idag är gapet större. Orsaken är viljan att bibehålla Europas sociala modell. ...

Man kan inte ha kakan och äta den. Antingen bibehålls modellen eller ökas tillväxten. De tre socialistiska ledarna föreslår en femårsplan (!). Men inga förslag för tillväxt. Varför? Vilka sociala framsteg har någonsin skett utan tillväxt? ...

Sju länder i Öst- och Centraleuropa har infört platt och låg skatt. Konkurrensen från de nya EU-länderna gör reformer än viktigare. Även där reser socialisterna nya hinder för rörlighet och skattekonkurrens. De verkar vilja surra sig vid rodret på Titanic istället för att laga hålet i skrovet och ta ut ny kurs."Läs hela repliken - >

2005-02-27 16:14:05
Tungt instämmande. Välfärdstjänster blir hela tiden dyrare och efterfrågan på dessa ökar. Idag finansieras dessa via skatten, men skattetrycket kan inte höjas mer. Antingen väljer vi således fortsatt skattefinansiering och att efterfrågan inte tillgodoses, eller att finansiera välfärden delvis privat. Det sistnämnda är dessutom enda sättet att öka de totala resurserna till välfärd i samhället. Låter bekant? Mer om detta på den nya länken nere till höger. Eller länken nedan - till en debattartikel med detta budskap av Assar Lindbeck i dagens DN.
Läs artikeln här - >

2005-02-25 16:08:23
News at munkhammar.org. Now there are Permanent links as well as RSS-feed (down in the right-side corner) here at munkhammar.org. My book is also permanently at the front page, the picture leading to information about it (in Swedish) and about how to purchase it. And, finally, information about the new publication "State of the Union" and how to order it, can be found under Books & Papers.

2005-02-25 15:43:59
Dumhet bemöts bäst med humor. Statstelevisionen, SVT, rullar vidare med sin kampanj där de beskriver sig själva som "fri television". (Ja, det är du som finansierar kampanjen genom en avgift som tas in med tvång och förföljelse i hemmet bara för att du äger en tv-mottagare - det är frihet det.) Den som till äventyrs har missat Moderata Ungdomsförbundets satirfilm över denna statliga propaganda uppmanas ta en titt.
Se MUF:s film här - >

2005-02-25 14:50:04
Svensk Kamikaze-regering? Finansminister Pär Nuder har föreslagit att det svenska skattetrycket ska höjas. I min bok "Sagan om välfärdens återkomst" skrev jag:

"Alla bedömare och utredare konstaterar att även med samma skattetryck räcker inte resurserna till att betala välfärdstjänsterna, de kan inte ens hållas kvar på samma nivå. ... I alla fall så länge dagens system råder."

Bland annat beror detta på att välfärdstjänsterna hela tiden blir dyrare, att efterfrågan på välfärd ökar, och att vi lever allt längre men arbetar allt mindre. I boken var jag dock helt säker på att ingen kommer att välja att höja skatterna:

"Ett högre skattetryck kommer inte att bli verklighet."

Den optimismen har många kritiserat. Nu kan man med fog undra: Hade jag så fel i denna fundamentala fråga? Det senaste året har jag hållit 40-50 anföranden och sagt att ingen politiker lär förvärra våra problem än mer, vilket höjt skattetryck innebär.

Bland annat har jag visat bilden nedan. Den visar först kommunalskattens utveckling från 1955 till idag; en rejäl höjning. Sedan visar den hur mycket skatten måste höjas för att välfärdstjänsterna ska utvecklas som ekonomin i övrigt i framtiden. En minst sagt kraftfull höjning.

Men. Sedan ca 1980 har kommunalskatten stått nästan stilla. Och problemen har ökat. Om regeringen nu talar för höjd skatt - varför har de då inte redan höjt den? Svaret är för att det inte går - det sänker tillväxten, alltmer i en globaliserad värld. Hade det gått hade de gjort det.

Vi kommer inte att inleda vägen nedan mot ett skattetryck på 60, 70 och 80 procent. Min tolkning är fortfarande optimistisk. Nuder talar om skattehöjningar mer för att visa engagemang för offentlig välfärd än för att verkligen höja skatten. Ett tomt hot i taktikens tecken. Men det är klart - varför ta risken?

2005-02-25 13:41:29
Bush in Bratislava. Yesterday, President Bush spoke to the people of Slovakia at the Hviezdoslavovo Square in Bratislava:

"Slovaks know the horror or tyranny, so you?re working to bring hope of freedom to people who have not known it. You?ve sent peacekeepers to Kosovo, and election observers to Kiev. You?ve brought Iraqis to Bratislava to see firsthand how a nation moves from dictatorship to democracy. Your example is inspiring newly-liberated people. You?re showing that a small nation, built on a big idea, can spread liberty throughout the world."

Read the entire speech - >

2005-02-25 11:43:21
What Does He Mean? At the news conference following the meeting Between Vladimir Putin and George W Bush, Putin said the following about Russia and democracy:

"Russia has made its choice in favor of democracy. This is our final choice, and we have no way back. There can be no return to what we used to have before. [Russia will] remain committed to the fundamental principles of democracy that have been established in the world. [However, democratic advancement] should be adequate to the current status of the development of Russia. The implementation of the principles and norms of democracy should not be accompanied by the collapse of the state and impoverishment of the people."

In recent years, the centralisation of power to the Kremlin has been strong. Yukos, shutting down free media, support for the wrong side in Ukraine - the examples are many. Now, after the "candid and open exchange of views", as Bush called it, Putin had the opportunity to clarify his position. He didn?t.

Russia has chosen democracy, he says, and not the previous communist dictatorship. Good. But there are of course other kinds of authoritarian systems than the previous one, and Russia today is increasingly authoritarian. Does Putin believe that a free society would lead to a collapse of the state and impoverishment of the people? In that case, he should read some history - which teaches us the opposite.

Read more at CNN - >

2005-02-24 17:46:16
In TCS: Europe?s Way Forward. Today, Tech Central Station, one of Europe?s leading web magazines, publishes an article by me. I argue that the European Social Model is the source of most serious problems in Western Europe and that we have to move away from it as soon as possible:

"Everyone talks about the need for economic growth. It is a top priority for the Barroso Commission. But does any leading politician realize what changes need to be made?
...
The famous aim of the Lisbon process was to close the wealth gap with the US by 2010. Since 2000, when it was conceived, the gap has widened. In fact, the average person in 38 American states is richer than the average person in any country in Europe, except in Luxemburg.
...
Yet the much-ballyhooed report written by former Dutch Prime Minister Wim Kok, "Facing the Challenge", states that we are not only going to keep it, but that keeping it is the main aim of the reforms. "To achieve the goals of higher growth and increased employment in order to sustain Europe?s social model, will require powerful, committed and convincing political leadership."
...
Government is the main obstacle standing in the way for more jobs, more companies, higher growth and thus better living standards. The direction of the reforms for a brighter future must be the reduction of big government. And thereby the release of the creative forces of humanity."
Read the entire article - >

2005-02-24 16:34:23
Another Image from Reality. Imagine for a moment that you run a small restaurant in the Swedish countryside. (Thereby, you support yourself, provide food and drinks to consumers, create jobs for employees and contribute to general prosperity. On top of that you pay the highest taxes in the world, as if you din?t do something good.) Anyway, you have to do some investments to improve your place, some rebuilding. Thus, in the European single market you hire a company form Poland. You agree to pay them what they demand and they agree to do the rebuilding - everyone wins. But there is a fourth party - government and its taxes is the third - which happens to be one of the most powerful organisations in the country: the trade union of Swedish construction workers. They demand that the company from Poland signs a collective deal about wages with them, despite the fact that none of the Polish workers is a member. Of course they refuse. What happens? The trade union puts the place in a blockade, sealing off your property. And they try to get other trade unions to stop things like electricity. Yes, it is a true story. It is taking place right now. Some fundamental questions need to be asked: How can the trade union be allowed to seal off my property? How can they be allowed to interfere when none of their members is affected? How much productive work in society is destroyed by government and trade unions?

2005-02-24 15:46:02
Så blir Europa världens bakgård. Idag samlas några av Europas socialistiska ledare i Stockholm med Göran Persson som värd. Mötet sänds på nätet; den som saknar uppgifter i livet och har stor tolerans gentemot klyschor kan titta här. De enda kända namnen som närvarar är Poul Nyrup Rasmussen, Günther Verheugen och Portugals nyvalde premiärminister José Sócrates. Har Perssons anseende ute bland Europas socialister fallit lika mycket som bland svenska väljare? (I mars 2002 hade ju 61 % av svenskarna stort eller mycket stort förtroende för Persson, idag är det 32 % och Fredrik Reinfeldt har gått förbi.) Persson, Rasmussen och Sócrates skriver idag i Svenska Dagbladet om det framtida Europa. Det är ett försvar av den stora staten: "Europas lovordade sociala modell väcker beundran världen över". Ord och inga visor. Mycket handlar om vilka reformer som inte bör ske och att mycket annat är lika viktigt som tillväxt. Det enda konkreta de verkligen vill ha är en femårsplan för Europas välfärd. Just det, femårsplan. Tack och lov finns nu ett tiotal medlemsländer som är väl vaccinerade mot den typen av destruktiva idéer. Socialisterna står inte bara i vägen för en bättre framtid, de vill göra den sämre än nutiden.

2005-02-23 18:11:44
Swedish Politics - Enemy of the Workers.

How much higher is the average hourly wage for an industrial worker in Sweden?s neighbouring countries?

Country 1975 2002

Denmark 8 % 53 %
Norway 0,2 % 56 %
Finland -49 % 16 %
Germany -9 % 28 %

Source: US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics

2005-02-23 18:04:51
Fler frihetliga opinionsledare. Igår kom tidskriften DSM med listan över Sveriges 100 viktigaste opinionsbildare 2004, vilken baseras på uppfattningarna hos ett par hundra journalister. På 2004 års lista har ett antal frihetliga röster stärkts; antingen är de nya på listan eller så har de avancerat. Fredrik Reinfeldt på plats två och Peter Wolodarski på plats åtta är de två tydligaste exemplen. Men enligt denna lista stärktes även rösterna från PJ Anders Linder, Johan Norberg, Per Ahlmark, Gunvor Engström och Robert Gidehag. Lovande!
Se hela listan här - >

2005-02-23 12:07:15
Sakfel, Nuder och Persson! Göran Persson och Pär Nuder använder sakfel för att underbygga sin argumentation för högre skatter. Detta visar Robert Gidehag, VD i Skattebetalarnas Förening, och jag i en debattartikel som idag distribueras av Liberala Nyhetsbyrån till deras ca 30 abonnerande dagstidningar. Pär Nuder uttryckte följande i Agenda den 13/2:

"Nu kan vi ju se på Sveriges utveckling under senaste decenniet. Vi har världens högsta skatter... Samtidigt under den tioårsperioden så har vi kanske haft den allra högsta tillväxten i Europa, så sambandet mellan höga skatter och tillväxt, det är inte riktigt så enkelt som man tidigare hävdat."

Detta är fel i sak. Under den senaste tioårsperioden hade 9 länder av 15 i EU högre BNP-tillväxt än Sverige. Av de tio nya har nästan samtliga haft högre tillväxt an Sverige. Vi ligger således långt under snittet.

Göran Persson har argumenterat för en större offentlig sfär och högre skatter med argumentet att den offentliga konsumtionen har stått stilla på senare år medan den privata har ökat. Också det är felaktigt, den offentliga konsumtionen var förra året större än något annat av de senaste tio åren.

Nuder och Persson får gärna argumentera för höjda skatter. Jag och andra kommer att argumentera för varför det skulle ge Sverige en usel framtid. Men oavsett ståndpunkt torde ett fundamentalt krav vara att fakta som används är korrekta. Eller kan man inte argumentera för höjda skatter med korrekta fakta?
Läs hela artikeln - >

2005-02-23 12:02:51
Technicalities... An increasing amount of distinguished people have told me about the great need for technical improvements at munkhammar.org. RSS-feeders, permalinks and other highly advanced things have been mentioned as absolutely necessary. I see the reasons for these things and will make a serious effort - with people who know vastly more about it than I do - to do the improvements shortly.

2005-02-22 15:13:57
Inblick i verkligheten. Tänk er följande situation: ett land vars ekonomi till stor del utgörs av skogsindustri drabbas av en storm som fäller tiotusentals träd. Tas inte dessa träd snabbt om hand går stora värden förlorade, till skada för branschen, dess medarbetare och landet som helhet. Men antalet personer som normalt arbetar i branschen räcker inte på långa vägar för att utföra detta arbete. Vad gör man då? I det fall landet heter Sverige verkar facket för att inte det ska vara möjligt att anlita personer med f-skattsedel. Alla som behövs måste anställas tills vidare. Men de behövs ju bara en kortare tid, företagen kan väl inte låsa upp sig för så många nya anställda, invänder kanske någon. Nej, just det. Men så är det i detta land. En mäktig arbetsmarknadskartell som kallar sig facket riskerar på det viset såväl träd och företag som egna arbetstillfällen och landets tillväxt. Varför ska det vara så?
Läs mer - >

2005-02-22 14:58:10
Sista kortet har fallit. Det centrala, seriösa, ekonomiska argumentet mot att Sverige skulle införa euron var att vi ofta kan behöva just en flexibel nationell växelkurs. I det fall vår konjunktur inte är i fas med euroområdets skulle då växelkursen - och räntan - kunna anpassas till vår konjunktur. I det fall vi drabbas av en asymmetrisk kris kan kronan sjunka och ge svensk ekonomi draghjälp. Idag påpekar dock Dagens Industri att kronan sedan länge följer euron tämligen exakt. Så exakt att vi uppfyller konvergenskriteriet om stabil växelkurs utan att vara med i växelkursmekanismen ERM2! Att dollarn sjönk som en sten ledde inte till att kronan följde den, som många påstod skulle bli fallet. Vår ekonomiska utveckling har förblivit i fas med euroländernas, liksom därmed ränteutvecklingen. Att vi drabbades av en asymmetrisk kris när skogen blåste ned har inte lett till att kronan har fallit markant för att kompensera skogsindustrin. Och detta är precis vad som kan förväntas av ett litet, öppet, land som bedriver samma penningpolitik som euroorådet. Sex år av empiri med euron och kronan, genom en konjunkturcykel, visar att det centrala ekonomiska argumentet för att stå utanför inte är giltigt.

2005-02-22 14:41:39
Manifesto for Reform. Today, the British think-tank Reform publishes its "Manifesto for reform". They argue that only reform on a greater scale than currently offered by any of the political parties will improve the performance of public services and open the way to significant reductions in tax. It prescribes to a large extent lower taxes, smaller government, free enterprise in welfare services. It contains lots of interesting statistics and also strategies for reform. This is proposed for Britain, but is much the same as the rest of Western Europe needs too. The Manifesto Concludes:

"Real reform of the public sector would mean improved services and lower taxes. It would mean a better life for the professionals who run services, freeing them from political interference. And it would create a more equitable society, where for the first time the many would be empowered with the kind of choices that are currently available only to the few. The time for a new approach is long overdue."

Read the Manifesto here (pdf) - >

2005-02-22 14:32:04
Investeringarna strömmar ut ur Sverige. För femte året i rad investerar svenbska företag mer utomlands än i Sverige. Förra året var utflödet netto 101 miljarder kronor. Totalt under 2000-talet har 350 miljarder i investeringar strömmat ut ur Sverige. Detta påpekar idag Svenskt Näringslivs Jonas Frycklund och utvecklar vad det innebär:

"Varje år som investeringarna uteblir, är ett år då våra fabriker och maskiner blir ett år äldre. Det kanske inte märks just nu, men så småningom undergrävs vår konkurrenskraft. För 101 miljarder kronor hade vi kunnat få 20 nya pappersbruk, sju helt nya bilmodeller, 70000 nya lägenheter eller 13 helt nya världsledande läkemedel."

Tidigare har ledande politiker lyft fram att investeringarna är större i Sverige än utomlands som ett tecken på vårt goda företagsklimat. Men i en globaliserad värld med ett nytt Europa skärps konkurrensen om investeringar, företag och jobb. Alla kan växa samtidigt och alla kan vinna ekonomiskt i denna värld. Det är också möjligt att bli en förlorare - ett land som investeringar, jobb och företag mest lämnar - men det bestämmer man själv. Idag avstår Sverige från reformer som kunde vända utvecklingen och det är bara att beklaga.
Läs mer - >

2005-02-21 13:54:53
New Publication: State of the Union. A new publication, The State of the Union, examines the progress of market-oriented reform in the EU member states, and at EU level, in 2004. Publisher is the Stockholm Network - based in London - which is a network of about 120 market-oriented think-tanks in Europe. Authors from every EU country write about the reform situation at home, in detail but yet fairly brief. This publication provides a good overview which, of course, confirms that the main market-economic reform has taken place in Eastern and Central Europe. I and Johan Norberg have written the chapter on Sweden.Read the publication and/or order it in a printed version here - >

2005-02-21 11:38:34
The EU Constitution: Socialism or Capitalism? Yesterday, Spain had a referendum about the proposed EU Constitutional Treaty. Some 77 % voted yes and the turnout was low - just over 40 % - as expected. Another eight countries have decided that they will have referendums. It is funny to see how the same document sometimes can be described in totally different terms. The British right claim that this Constitution would be the final victory for (French) socialism in Europe. The French left - on the no-side - claim that it would be the final victory of (British) laissez-faire liberalism. Who is right? None - and both. The proposed Constitution is a compromise, as it always would be. Thus, it contains parts from both these ideological directions. And it is all a matter of what you, as a no-campaigner, can find in the document which you believe would scare people in your own country. Obviously very different things. The referendums will say much about the political debate in the varoius European countries and less about the document.

2005-02-21 09:30:00
En högst relevant fråga:

"Varför är det okej att tjäna pengar på att sälja mat men inte vård?"

Magnus Krantz på Liberala Nyhetsbyrån i en ledare om bl a min bok, publicerad i ett tiotal dagstidningar.

2005-02-21 08:04:59
Bush in Brussels. This night, President Bush landed in a Brussels which had prepared for days in the streets for his visit, not least due to expected protests. Obviously, a mere 1000 protesters - among them The Committee for Right-Wing Extremists and Nationalists Against Nato - turned out. Bush is in Europe to heal past differences over Iraq. Of course it takes two to tango, but basically it should be the other way around: the countries in Europe that wanted Saddam Hussein to remain in power should do everything they can to forget that past. This meeting in Brussels will offer great opportunity to take such steps, for example to state clearly by all the EU governments that Europe shares the aims of the US as outlined by President Bush: to promote freedom in the world. Or in the words of Mr Bush in the inaugural speech of January 20th:

"So it is the policy of the United States to seek and support the growth of democratic movements and institutions in every nation and culture, with the ultimate goal of ending tyranny in our world."

Could a common cause ever be founded upon a more dignified purpose? Are we to avoid a clash of civilizations, we have to realize the clash of systems ? between oppression and freedom. And we have to support freedom. We accept and allow all religions, but we take a stand against any fanaticism. An alliance of freedom between the US and Europe would be a strong force for democracy in the Middle East ? and for acceptance of religious differences and better integration in our own societies.President Bush and wife Laura arrive in Brussels

2005-02-20 20:32:39
I Tidningen NU: Fri konkurrens ger bättre välfärd. I senaste numret av NU, det liberala nyhetsmagasinet, skriver Lotta Edholm, vice ordförande i Folkpartiet i Stockholms stad, och jag en debattartikel med bland annat följande budskap:

"När vi efterfrågar enkla nöjen som att skicka bilder via mobilen lägger företag ned miljarder på att utveckla denna tjänst. Men det vi efterfrågar allra mest ? god vård i tid när vi behöver, bra utbildning och en värdig ålderdom ? uppstår inte. Det finns ett systemfel som består i att monopol inte kan leverera det som företag i fri konkurrens kan leverera.

Tänk om all medicin skulle utvecklas, finansieras och levereras inom ramen för offentliga monopol. Tror någon att vi hade haft Losec då? ...

Offentliga monopol är förklaringen till välfärdsglappet. De kan inte alltid leverera det folk efterfrågar. Samtidigt blir de en belastning på samhällsekonomin genom att skatterna blir så höga när allt ska betalas via skatten. ...

Det är hög tid att upplösa det mentala likhetstecknet mellan offentligt finansierad och utförd välfärd och välfärd. Alla är förlorare i en modell där det offentliga ska göra allt åt alla. ...

För att detta idé- och politikskifte för mer och bättre välfärd ska kunna inledas krävs också ett skifte vid makten. Men de borgerliga måste ha en ärlig analys av problemens orsak och vägen ut när makten är vunnen. Idag finns på många håll en beklaglig anpasslighet till en socialdemokratisk världsbild. Ska maktskifte också leda till ett politikskifte, och det är trots allt det viktigaste, måste, inte minst Folkpartiet, se verkligheten som den är och våga gå före i både analys och nya förslag för en bättre välfärd."


Läs hela artikeln här - >

2005-02-18 17:06:32
Klart Ukraina ska börja förhandla! Till det Bryssel där jag nu är - ska vara med på den årliga Capitalist Ball tillsammans med 360 andra vänner av frihet - kommer Ukrainas nye president Viktor Yuchenko på måndag. Till EU-ledarna kommer han att framföra att Ukraina vill börja förhandla om EU-medlemskap senast 2007. Utmärkt. Yuchenko tar snabba och rejäla steg mot att utveckla Ukraina till en normal demokrati med nära band till övriga Europa. Är det något positivt EU har bidragit med så är det verkligen till att befästa demokrati och marknadsekonomi i före detta kommunistiska länder. Nu blickar vi allt oftare, med goda skäl, österut när vi vill ha förebilder. Men för tio år sedan var ett idag så fantastiskt land som Slovakien ännu i en helt annan och instabil situation. Många av de andra likaså. Vägen mot EU har bidragit starkt till den nuvarande situationen. Det är precis vad Ukraina behöver. Till detta kommer att EU mår bättre ju fler som är med. Då blir den minsta gemensamma nämnaren klart begränsad och samarbetet kan fokuseras på en kärna av gemensam marknad.
Läs mer (DN) - >

2005-02-17 17:58:55
The Ever Brighter Future Can Be Ours. I just spoke at the conference "Does the West Know Best" in Brussels, organised by the Center for the New Europe and the Stockholm Network. My topic was the need for reform of the welfare systems and its effects particularly on the labour market. I proposed four major reforms: abolish the public pension age, reduce benefits in public social insurance, free enterprise in welfare services and lower taxes. Thus, a new model for Europe which would increase work, growth and living standards.
Read the speech here (pdf) - >

2005-02-17 14:02:36
When Will Flat Tax Come to Sweden? Several speakers here in Brussels have focused on the fantastic market-oriented reforms in Central and Eastern Europe. Some have focused extra on the principle of flat tax. That is, every individual and company pays the same percentage in tax. That still means that the one who earns more pays more. If you earn twice as much, you pay twice as much. But you are not punished by even higher taxes than that - as is the case in Sweden and the rest of Western Europe. Flat tax systems were first introduced in Estonia in 1994. Now, many have followed:

Estonia 26 %
Lithuania 33 %
Latvia 25 %
Russia 13 %
Serbia 14 %
Ukraine 13 %
Slovenia 19 %
Georgia 12 %
Romania 16 %

With a flat tax rate you get a very transparent system. (Someone said that your income declaration could be done on a postcard.) You also have a system where more work is never punished. And what′s more - government gets ever higher revenues. Growth in these countries is so high that government gets more money every year despite these low taxes. And in Sweden the government just proposed raising the highest tax pressure in the world. Will they never learn?

2005-02-16 18:53:23
Back in Business. At the moment, I am at the airport in Stockholm going to Brussels to do a speech and attend the annual Capitalist Ball. The flexibility and efficiency that modern communications technology allows you - to blog wile travelling, for example - is fantastic. Anyway, concerning this topic, I wondered whether there would be a permanent drop in the number of visitors at munkhammar.org when I was on vacation for two weeks and wrote nothing. But now I see that the level is back at about 400-500 unique visitors a day here. (A unique visitor is explained to me as one IP-address, behind which quite a lot of people, such as an entire company, may be.) Good news, not least for my at times somewhat underdeveloped ability to actually go on vacation.

2005-02-16 11:24:59
I Smedjan: Staten propagerar för våra pengar. Statens Offentliga Utredningar bjuder in till seminarium om hur myndigheterna arbetar för att ändra medborgarnas uppfattningar och beteende genom opinionsbildning. Värd är SSU:s förre ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som ansvarar för Föräldraförsäkringsutredningen. Om det absurda i att enpartistaten propagerar gentemot medborgarna för deras skattepengar - och skryter om det på seminarier - skriver jag en kort artikel i dagens Smedjan.
Läs artikeln här - >

2005-02-16 11:19:02
60 Per Cent. No, this is not the average tax paid on average by a working person in Sweden. (We pay higher taxes than that.) It is the final voter turnout in Iraq. A figure to remember. Considering the circumstances, the intense attempts by terrorists to disrupt the election, it can hardly be seen as anything but very high. While remembering this, one should also not forget all those who wanted this not to happen. All those prominent politicians, debaters, journalists, weapons inspectors and leftitsts in general that protested against the American-led removal of Saddam Hussein?s dictatorship.

2005-02-15 15:35:57
Faktafel av Persson. Enligt Dagens Industri ska statsminister Göran Persson ha sagt till 700 socialdemokratiska kommun- och landstingspolitiker den 4/2 att den "offentliga konsumtionen nästan stått stilla under de senaste åren, medan den privata konsumtionen ökat kraftigt och att den offentliga konsumtionen därför borde få en större andel av tillväxten framöver".

Detta är fel. År 2003 var den offentliga konsumtionen - som andel av samhällets totala konsumtion - 36,8 %. Detta är högre än något annat år de senaste tio åren. Den offentliga konsumtionen har ökat och den privata minskat.

I ett historiskt perspektiv blir detta än tydligare, vilket Skandiabankens chefekonom Sven-Arne Svensson har påpekat. 1950 var den offentliga andelen av konsumtionen 16,6 %, 1960 var den 22,4 % och 1970 30,3 % - och så vidare. Sverige sticker ut även internationellt i dagsläget, inte bara mot USA med 17 % utan också mot snittet i euroländerna på 26 %.

Statsminister Persson får gärna argumentera för höjd skatt och större stat. Men han kan inte göra det utifrån falska fakta. Sanningen är att den offentliga konsumtionen har ökat på senare år och att det är utifrån mycket höga nivåer han vill fortsätta uppåt.

2005-02-15 14:08:20
Medborgarna vill ha sänkt skatt. Man vinner inga val i Sverige på att föreslå sänkt skatt. En klar majoritet av väljarna vill hellre ha större offentliga satsningar än lägre skatt. Detta har varit etablerad sanning bland flertalet partier länge. Alltså har de offentliga utgifterna och därmed skatten exploderat under de gångna decennierna.

En opinionsmätning som TEMO just har genomfört på uppdrag av Skattebetalarnas Förening ger helt motsatt bild. 53 procent av de svarande anser att skatterna bör sänkas de kommande tio åren, endast 10 procent vill att de ska höjas. 44 procent skulle bli mer benägna att rösta på ett parti som föreslår lägre skatter och mindre utgifter, endast 24 procent skulle bli mindre benägna. Blott tio procent anser att staten hanterar skattepengar på ett ansvarsfullt sätt.

Medborgarna vill behålla sina egna pengar, de flesta vill ha sänkt skatt. Orsakerna till detta kan man fundera över. Kanske man helt enkelt vill bestämma själv. Men i vilket fall har regeringen troligen gjort sitt slutgiltiga misstag. All deras makt har inte kunnat hindra dem från att förlora val när de intar extrema ståndpunkter långt från medborgarnas uppfattningar. Och att höja världens högsta skatter är en sådan. Men det gäller också för de borgerliga att rycka upp sig och våga stå för ett alternativ med lägre skatt och mindre stat.

Läs mer om opinionsmätningen här - >

2005-02-15 10:04:18
Not if the European Left had Run the US Foreign Policy.

"As a new Congress gathers, all of us in the elected branches of government share a great privilege: We′ve been placed in office by the votes of the people we serve. And tonight that is a privilege we share with newly-elected leaders of Afghanistan, the Palestinian Territories, Ukraine, and a free and sovereign Iraq."

President George W Bush in the State of the Union Speech

2005-02-14 15:44:01
Fölster och jag utmanar Vogel & Co på debatt! I Dagens Nyheter skriver bl a "välfärdforskaren" Joachim Vogel att ekonomisk tillväxt inte ger välfärd. Istället ger tillväxt till stor del "ökad miljöförstöring, stress på jobbet, otrygga jobb, längre arbetstider, obetalt övertidsarbete, sämre vård och folkhälsa, sämre skola, fler fattiga och bidragsberoende - och otrygga konsumenter", skriver de. Påståendet är lika absurt som felaktigt. Skulle den som tjänar 1000 000 om året inte ha bättre möjligheter till god välfärd än den som tjänar 100 000? Skulle vi inte anse att vi idag lever bättre än 1945 om vi åkte tillbaka till den tiden? Nu utmanar Stefan Fölster och jag Vogel och valfri medföljande på debatt, i syfte att visa att fri företagsamhet, fri ekonomi och tillväxt är vägen till välfärd. Tidpunkt är flexibelt och Timbro är gärna värd för debatten. En öppen debatt är bästa sättet att undvika att luddiga inkonsekvenser av den typ som hela DN-artikeln bygger på får fäste i debatten.
Läs Timbros pressmeddelande här - >

2005-02-14 12:18:34
News on the Web. Finally, a representative of the Swedish left, Ali Esbati, has dared to leave slogan-shouting demonstrators and join the intellectual debate on the web. His blog definitely widens the debate and will probably be a source of energy for many of us. Already, it is full of fake facts, collectivist ideas and unfounded analyses. Former Swedish PM Carl Bildt has now not only his web page and e-mail newsletter but a blog with interesting comments. And, not least, my younger brother Joakim, a mathematician with a tendency to philosophy, has a web page with links mainly to his work.

2005-02-14 12:08:38
I Dagens arbete: Sänk skatten! I Metalls tidning Dagens arbete har jag skrivit en debattartikel som gavs rubriken "Sänk skatten!". Mitt eget rubrikförslag var "Privat välfärd - fackets framtid?", vilket säger något mer om dess innehåll. Jag beskriver att reformer sker och varför och föreslår en framtida inriktning:

"* Halvera de offentliga ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna. För det första uppstår då en efterfrågan på privata tilläggsförsäkringar. För det andra kan skatten därmed sänkas så fler får råd med privata försäkringar.

* Skapa tydliga listor över vad det offentliga åtar sig att ge i form av vård och omsorg, av utmärkt kvalitet och utan köer. Släpp fram alla former av privata lösningar, såsom sjukvårdsförsäkringar, därutöver. Inför avdragsrätt för alla välfärdsförsäkringar.

En kärna av offentlig välfärd, utöver den ett stort utbud av privata lösningar. Sänkt skatt så fler får råd att betala själva.

Idag går bara två av tio skattekronor från en genomsnittlig svensk till andra i omfördelning, resten går in i sådant man får lika stor del i själv. Varför kan man inte få behålla mer av de åtta och därmed bestämma hur de ska användas?

Om de offentliga ersättningsnivåerna sänks lönar sig arbete bättre. Facket kan återfinna en reell roll för sina medlemmar som förhandlare gentemot arbetsgivare om privata tillägg därutöver. Samarbeten med försäkringsbolag om attraktiva lösningar kan erbjudas."


Läs - och kommentera - artikeln här - >

2005-02-14 11:59:09
Back in the USSR... When my plane from Rio landed in Stockholm, the ground was hardly visible due to the snow storm. But the climate got even colder when I read about the events that have taken place during my two weeks of absence. A few examples: The Finance Minister, Pär Nuder, says openly that the government wants to raise the tax pressure - in the country with the highest taxes in the world. The Foreign Minister, Laila Freivalds, now explains why the government didn′t react to the tsunami catastrophe in Asia: she didn′t know what Phuket was! (Does she know what Asia is?) And the Prime Minister, Göran Persson, has been given a Doctor′s title at Örebro University. The reason? He was the one who decided that Örebro was to become a University. Now it is to be investigated whether this is a bribe. All this is the corrupt one idea- and one party state in action. And it is worth fighting every snowflake to make a change!

2005-02-11 15:00:31
Ny start for Svenskt Naringsliv. Fa saker kunde ha ryckt mig fran den soliga altanen vid havet i Brailiens Buzios, men nyheten att Ebba Lindso ska avga som VD for Svenskt Naringsliv ar en. (Ursakta franvaron av tre mycket svenska bokstaver.) Det ter sig relevant att gora nagra reflektioner kring hadelsen och framtiden, sa att tolkningarna av dess orsaker och foljder blir korrekta.

Naringslivets organisationer, och framst Svenskt Naringsliv, foretrader samhallets skapande krafter - de som bygger allt valstand. Mot dessa star rader av politiker, byrakrater, beskattare och ofrihetens ideologer. Naringslivets organisationer har darmed en valdig uppgift for samhallets fortsatta utveckling och de har lyckats val pa manga omraden historiskt. Att leda den framsta av dessa ar ett enormt ansvar och en mission, som det kravs speciella egenskaper for.

Fragorna om syfte, mal och strategi for en sadan organisation ar mycket storre an en person. Men nar det finns en person i den yttersta ledningen som har ratt egenskaper kan en valdig kraft frigoras. Ebba Lindso har en rad goda kvaliteter - intelligent, energisk, beslutsfor - men hon har inte de egenskaper som kravs for den rollen.

Ebba Lindso har, i motsats till vad som ibland har pastatts, mot mig alltid varit positiv och trevlig. Eftersom min basta chef nagonsin, Anne Wibble, var kvinna har jag mycket goda erfarenheter av kvinnligt ledarskap. Mina kritiska synpunkter i detta fall bestar i att Ebba Lindso har fort organisationen i en skadlig riktning. Det blev for mycket kortsiktighet, pragmatism och ryckighet och for lite ideologi, langsiktighet och egen agenda for framtiden. I sin tur bygger detta vagval forstas pa bristande insikt i hur politik, opinionsbildning och idébaserat ledarskap fungerar.

Tva potentiella missforstand kan behova avvarjas. For det forsta att Ebba Lindso far sluta for att hon har genomdrivit kontroversiella nya ideer i en forlegad organisation. Det ar tvartom. Hon har personifierat genomdrivandet av en strategi som inte alls ar ny utan gammal och har misslyckats forr. Naringslivet lyckades mindre val i over ett halvsekel med denna strategi. Blott under 1900-talets sista decennier gjordes motsatsen - ideologi, proaktivitet, opinionsbildning - vilket lyckades val. Att aterga till fullo till den gamla misslyckade strategin var for manga av de mer historiskt forankrade orimligt.

For det andra far hon inte sluta for att hon ar kvinna. En rad viktiga organisationer i naringslivet leds framgangsrikt av kvinnor idag. Min mening ar tvartom att detta inte skedde tidigare just for att hon ar kvinna, da det naturligtvis kan missforstas. Att ett annat ledarskap - sasom det idag uttrycks i pressmeddelandet - har varit nodvandigt har manga vetat lange.

Dagens beslut oppnar nya perspektiv for framtiden. Sverige ar i stort behov av forandring. Morgondagen kan bli sa mycket battre om vi vagar fornya. Gor vi det inte kan vi se ett samhalle i alltmer av sonderfall. Sverige behover ett systemskifte for mer frihet, vilket ar fundamentet for valstand. Staten bor minska och utrymmet for fria, skapande, krafter darmed oka. Naringslivets organisationer har den viktigaste rollen i att verka for ett sadant nytt Sverige. Dagens beslut i Svenskt Naringslivs styrelse oppnar for en ny start, dar naringslivets framsta organisation ater kan bli en stark kraft for fri foretagsamhet.

<-- Home
RSS 2.0