Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2023-01-31, 02:14:23

2008-02-28 12:20:18
McCainBloggette. John McCain′s daughter is photo-blogging from her father′s campaign. Entertaining, and quite close up. Follow the blog here.

2008-02-28 09:31:09
VAB. Diskuterade imorse på P1 Moderaternas nya förslag om att införa jämställdhetsbonus också vid vård av sjukt barn med partisekreterare Per Schlingmann - för dagen hemma med sjukt barn. Möjligen ett begränsat förslag, och med goda intentioner. Men också ett förslag som bygger på en misstro mot människors frihet och idén om att politikerna ska styra medborgarna snarare än tvärtom. Dessutom angriper det snarare ett symptom än orsakerna till ojämställdhet, som står att finna i arbetsmarknaden. Att kvinnor är inlåsta i offentlig sektor och kollektiv lönebildning är två områden som skulle behöva liberaliseras istället.

Lyssna på programmet här - >

2008-02-27 12:09:26
The New Ice Age? Facts from the latest winter seem to contradict the notion of global warming. In fact, there are currently more signs in the opposite direction from around the globe. Read more here.

2008-02-27 10:58:32
Reinfeldt Lecture. During his visit in London, Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt gave a lecture at London School of Economics about the "new Swedish model". It covers a long-term perspective of why Sweden became wealthy, why there were serious problems for 25 years and why we are now improving again. The analysis is clear, both concerning the historic perspective and the priorities for the future. I think he should deliver that message more at home, too.

Read the entire speech here - >

2008-02-27 10:35:08
Bloggvänstern. Vänstern kan inte längre ljuga på kultursidorna i dagstidningar, i hög grad tack vare Internet i allmänhet och bloggar i synnerhet. Sanningen kommer fram. Något motvilligt har således vänstern också tagit sig ut på den fria arena som dessa medier innebär. I det sammanhanget är numera ett ganska vanligt fenomen att de avstår från att argumentera för sin vanliga socialism. Istället gömmer de sig bakom parodier av vad de försöker få att verka vara liberala bloggare. Och de försöker så intensivt vara roliga och träffsäkra, oftast utan påtaglig framgång.

Här är ett exempel på en sådan. I detta senaste inlägg försöker han skämta med min poäng om vikten av valfrihet i välfärden om man får behålla sina egna pengar. Jag skrev att om man "inte (vill) ha statlig sjukförsäkring kan man spara, investera, köpa privat, arvodera farmor - eller något annat". Han får det till att jag hyllar äldre tiders huskurer. Lite småkul. Min poäng var dock i det fallet att ens barn kanske blir sjukt och man kan arvodera farmor att vara hemma. Detta istället för statliga s k VAB-dagar.

Kanske man varken bör kommentera fiktiva personer eller skämtargument. Men sakfrågan är viktig nog för att upprepa poängen en gång till.

2008-02-25 10:48:40
Välfärdsstatens mentala fångar. Ofta i debatt med försvarare av en omfattande välfärdsstat, som Bengt Westerberg och nu senast Andreas Bergh, möts man av ett intressant argument: "Eftersom vi alla ändå behöver vård/omsorg/utbildning/pension så kan ju staten lika gärna sköta det."

Med ett statiskt ekonomiskt synsätt ser det kanske ut som att det i vilket fall måste bli en ekonomisk överföring från den enskilde till en leverantör av detta. Ingen skillnad om alla måste välja staten jämfört med om man får välja mellan stat, marknad och familj. Men det är naturligtvis en rad skillnader:

1. Man får just välja. Inte bara inom det statliga utbudet utan bredare. Får man behålla sina pengar kan man tacka ja eller nej till det staten erbjuder. Och man kan välja omfattning, inte bara variant. Vill man inte ha statlig sjukförsäkring kan man spara, investera, köpa privat, arvodera farmor - eller något annat.

2. Ett utbud som inte finns i ett samhälle där staten tar hand om välfärden skulle kunna växa fram. Försäkringsbolag, fackföreningar, organisationer - de skulle kunna erbjuda nya lösningar. Och eftersom kreativitet följer av konkurrens och mångfald skulle sådant som staten aldrig hade kommit på sannolikt uppstå.

3. I förlängningen uppnås sannolikt en rad dynamiska effekter. För det första får alla leverantörer incitament att locka kunder. Idag är vi alla bara besvärliga kostnader för staten. För det andra skulle konkurrensen sannolikt leda till ett bredare utbud och billigare tjänster.

Med andra ord skapar ett välfärdssamhälle - istället för välfärdsstat - inte bara mer frihet utan också bättre välfärd.Från debatten med Andreas Bergh, som man nu också kan lyssna på här.

2008-02-25 10:09:36
Vår i luften. SMHI konstaterar idag att nu har deras definition av vår - över noll grader i dygnsmedeltemperatur i mer än sju dagar - uppfyllts. Så varmt har det inte varit så tidigt sedan mätningarna började år 1756. Oavsett orsak känns våren ganska välkommen...

2008-02-25 10:07:17
Vattendelare. Ska bli mycket intressant att se hur feministerna reagerar på förslaget att göra mönstringen obligatorisk även för kvinnor. Det är per definition ett förslag som ökar jämställdheten. (Att detta varken borde vara obligatoriskt för män eller kvinnor är i detta sammanhang en annan sak.)

2008-02-22 14:38:54
Spanish Review. My book has been reviewed positively in the Spanish magazine Actualidad Economica. Read it here (pdf, in Spanish).

2008-02-22 11:35:26
Reformdebatt. Gårdagens debatt med Andreas Bergh och undertecknad blev både trevlig och innehållsrik. Frågan var vilka reformer som är viktigast i Sverige, inte minst för att öka friheten. Med andra ord en utgångspunkt som inte bara handlar om historiska erfarenheter, internationella lärdomar och reformstrategi - utan också principer.

Förvisso finns ett antal likheter mellan våra analyser och förslag - till exempel om behovet av att liberalisera arbets- och bostadsmarknaderna. Den gemensamma nämnaren är nog att våra slutsatser sammanfaller när det finns belägg för att reformer ökar samhällsnyttan.

Skillnaden finns i principerna. Där Andreas säger att han aldrig har något principiellt emot statliga ingrepp säger jag att sådana måste vara sista utvägen. När Andreas säger att alla måste ha omsorg på äldre dagar så det är lika bra att staten sköter det säger jag att man måste få välja mellan stat, marknad eller familj.

Enligt en sorts extrem ekonomism i Bengt Westerbergsk anda antas fortfarande att staten kan och bör räkna ut det bästa utfallet för samhället. Offren på vägen blir friheten och principerna. Då får man förslag om förbud mot privata sjukförsäkringar för att arbetsutbudet ska öka 0,2 procent till.

Jag anser att det finns starka belägg för att ett samhälle där medborgarna tilltros förmågan att styra sina liv i hög grad också blir ett ekonomiskt starkt samhälle. Men även om det statsstyrda samhället skulle uppnå detta mål i högre grad är jag beredd att betala priset. Denna punkt kan vara en av de bakomliggande skillnaderna i gårdagens debatt.

2008-02-21 13:26:58
French Global Analysis. I just had a meeting with Laurent Cohen-Tanugi and his team. Their task is to advise the French government about how to view globalisation, European competitiveness and reforms, before the upcoming French EU Presidency. A very open and nice discussion where I was clear about issues like protectionism. Their report will be delivered in one month already, will be interesting to read.

2008-02-21 00:02:48
Mars, Venus och riksdagen. Denna dag inleddes med anförande av undertecknad på ett frukostmöte i riksdagen, om min bok, med ett betydande antal ledamöter och handläggare närvarande. Mycket trevlig start på dagen, och tydligt uppskattat budskap.

På kvällen var det diskussion på liknande tema på Hill & Knowlton med Tobias Krantz, riksdagsledamot (fp) och Ulf Dinkelspiel, bl a f d EU- och handelsminister (m). En ledande politiker bland åhörarna beskrev en central skillnad mellan politik och näringsliv; i näringslivet är pengar målet och verksamhet medlet, men i det offentliga är det tvärtom.

Tänkvärt.

2008-02-20 10:02:23
Munkemarxisme? Den danska tidskriften Kommunikationsforum har i dagens nummer en längre intervju med undertecknad. På många sätt utförlig och intressant, med fokus på hur politiker bör kommunicera reformer och hantera media. Min danska är möjligen något för bristfällig för att riktigt begripa rubriken...

Uppdatering: Journalisten, Christoph Burmester, mailade undertecknad och förklarade att uttrycket syftar på en rigid uppfattning av världen - i detta fall att inte se reformers potential.

Läs hela intervjun här - >

2008-02-19 10:54:46
Hope For Cuba. In a rush between things, but it feels necessary just to say "finally!" about the news that Fidel Castro has formally resigned. He now says he wants to be only a "soldier of ideas". One might hope that Cuba introduces freedom of speech swiftly, so that he can engage in a free debate for his ideas of oppression.

His brother, Raul, will thus remain in power but probably feel a lot freer with the formal stepping down of Fidel. And Raul has at least mentioned the introduction of more freedom in the economy, which would help the poor. Perhaps that would also lead to a gradual opening up for exchange with the rest of the world, which builds more prosperity - which undermines the political tyranny.

Read more (CNN) - >

2008-02-15 12:28:28
Freedom of the Press. It is a very important sign of strength that several Danish newspapers - and one Swedish, Sydsvenskan - published the infamous Mohammed Cartoons again. The message cannot be misunderstood: we stand up for the freedom of speech and press, even when threatened.

The issue captures one of the most important and difficult challenges of the Western world today. Islamic fundamentalists that hate political, religious and economic freedom use violence to make us change. And we have to stand by our principles, anything else is interpreted as weakness.

But the proper response is not for us to oppose every muslim or shut them out from our societies. Then we would betray several of our own principles, such as religious freedom. And most importantly, this is a battle within islam. The majority is not fanatic.

In fact, Turkey is a very positive example of a muslim country that respects religious freedom and is increasingly free also in economics and politics. That path is what we should set for other muslim-dominated countries too.

2008-02-15 11:13:31
MP3 From Copenhagen. The well-organised event about my book at CEPOS in Copenhagen was apparently recorded and can now be listened at here.

2008-02-14 11:13:52
Reformarrangemang. Kvällen den 20 februari diskuterar undertecknad reformer med Ulf Dinkelspiel och Tobias Krantz på Hill & Knowlton. Därefter anförande till frukost dagen efter i Riksdagen. Samma kväll, den 21, blir det reformdebatt på Timbro med undertecknad och Andreas Bergh, författare till "Den kapitalistiska välfärdsstaten". Läs mer om det sistnämnda här. Välkommen!

2008-02-13 22:39:57
Utrikesdeklaration. Den svenska regeringens Utrikesdeklaration, som utrikesminister Carl Bildt idag läste upp i riksdagen och som sedan debatterades, är en enda stor omvärldsanalys blandat med strategier för påverkan. Årets Utrikesdeklaration är ett dokument som vilar tydligt på en optimistisk syn på den globala utvecklingen och har ambitionen att i tid identifiera utmaningar. Några små punkter är värda att notera särskilt:

Regeringen avviker från hysterin och talar om "klimatutmaningen", inte "klimathotet". Vidare nämns "presidentskiftet" i Ryssland, med en tydlig pik om att det inte är ett verkligt val. Tillväxt och företagande betonas särskilt i bekämpandet av fattigdom - nog så ovanligt i dessa sammanhang. (1/3 av världens befolkning påpekas bo i länder med tillväxt över 10 % om året.) Och regeringen vill avsluta Kroatiens EU-medlemskapsförhandlingar under det svenska EU-ordförandeskapet.

Det är många breda drag och mindre detaljer, en följd av olika ministrar på UD, flera regeringspartier och internationella organisationer. Men också flera tydliga linjer, som betoningen på EU. Sverige har en aktiv utrikespolitik och har lyckats skapa flera roller av betydelse - vilket även framgår när utländska diplomater kommenterar nu för tiden.

2008-02-13 10:25:51
Den lögnaktiga vänstern. Andreas Malms påstående i en artikel i DN Kultur att Johan Norberg skulle vara islamofob är naturligtvis en grotesk lögn. Johan är en av de tydligaste och flitigaste kämparna för öppna gränser, religionsfrihet och ett mångkulturellt samhälle. Att hans engagemang är starkt och äkta vet jag väl sedan bland annat vårt engagemang i Medborgarnas flyktingbudsman, MFO.

Varför ljuger Malm? En förklaring är möjligen att det har vänstern alltid gjort - inte ens Marx var först med det. I sin tur förklaras det rimligen av att deras case inte kan underbyggas av fakta. En annan förklaring är möjligen Malms egna tillkortakommanden. Jag debatterade med honom i TV en gång, vilket gick erkänt dåligt för honom. Lättare att gömma sig bakom tangenterna om man ljuger.

Självklart måste DN Kultur ta in en rättelse och porta Malm. Redaktören Maria Schottenius måste be Johan om ursäkt. Vidare bör hon tydligt utveckla hur den redaktionella policyn ska ändras för att förhindra dylikt i framtiden.

2008-02-12 11:32:30
Bättre avstå från början. Regeringen drar nu tillbaka förslaget att förbjuda privata ersättningar över 75 procent av inkomsten vid sjukdom. Det är välkommet, bland annat av skäl som undertecknad utvecklade i en debattartikel i Dagens Industri härom veckan. Många har haft kritiska synpunkter och det är då välkommet att en regering kan ändra sig.

En intressant poäng är möjligen att detta är en sorts omvända världen. Ofta lägger reformregeringar fram förslag som är väldigt principfasta och möter motstånd från nyttomaximerande särintressen. Nu var det regeringen som lade fram ett nyttomaximerande förslag i strid med viktiga principer och aktörerna i debatten som bidrog till att detta drogs tillbaka.

Återstår nu att se om detta kan bana väg för ett mer långsiktigt arbete med en omfattande reform av socialförsäkringarna, av liknande typ som pensionsreformen.

2008-02-12 11:25:41
Cato Event With Dick Armey. On March 4th, I will speak about my book at Cato Institute in Washington DC, and the title of the Policy Forum is "Market Reforms and Re-Election - Are They Compatible?". Dick Armey, former Republican Majority Leader in the US Congress, today Chairman of FreedomWorks, will comment.

Read more here - >

2008-02-11 11:57:13
Arrangemang med Dinkelspiel. Hill & Knowlton kommer att ha ett arrangemang den 20 februari med utgångspunkt i min bok, där förre handelsministern Ulf Dinkelspiel och Fp:s socialpolitiske talesman Tobias Krantz kommenterar. Rubriken är "Venus och Mars?", vilket syftar på politik och näringsliv. Det är två helt skilda arenor, med olika regler och incitament. Därför står ofta företagare oförstående inför politiken, som upplevs som irrationell. Men den följer bara en annan rationalitet - och ibland leder de politiska incitamenten till att politiker effektivt verkar för reformer. Vilka är dessa politiska incitament?

Läs inbjudan här - >

2008-02-10 11:22:19
I Politiken. I den danska dagstidningen Politiken skrev Martin Ejner Hansen härom dagen en lång debattartikel utifrån slutsatserna i min bok - där han rekommenderar den till alla danska politiker. Läs artikeln här.

2008-02-08 12:16:26
Reform Event in Copenhagen. I just left the event arranged by CEPOS in Copenhagen about my book. Very well arranged and attended. It was also interesting indeed to listen to the comments on the topic - not least based on personal experience - by Henning Christophersen. After all, he has been both Finance Minister and EU Commissioner. A few blogs have also written about the events in Malmo and Lund yesterday - here, here and here. Kvallsposten also has a very positive editorial article from the event today, read it here.In Malmo, from Aqurette

2008-02-08 12:12:26
En Skånehistoria. Laste just om det skanska foretaget Onos historia. Alltsa ett "o" med tva prickar over i borjan av foretagsnamnet (ar vid en dansk dator). De tillverkar idag saft, sylt, inlagd gurka och liknande. Men ursprungligen gjorde de vin av olika slag, inklusive sherry. I borjan av 1900-talet kom dock den s k restriktiva alkoholpolitiken, med motbok och forbud. Onos fick lagga ned. Tursamt nog kunde de hitta en annan bana. Men lite synd att vi inte idag har en anrik vinproducent i Skane - sa som manga andra lander kan stata med.

2008-02-07 14:16:41
In European Voice. In the latest edition of European Voice, published on the web today, I have an op-ed about the current revival of the ideas of Keynes and its harmful impact:

"The idea that the state could and should run the business cycle seems almost unquestioned these days. But the stagflation of the 1970s demonstrated how very hard it is to predict exactly how economies develop, and that it is even more difficult to influence them. ...

Even if governments could know when, how, and how much to stimulate, the positive effects of stimulation - if there are any - in an open economy will to a large extent be exported. Economic research also shows that any residual positive effects will be offset by the need to raise taxes in the future to pay off the debts. ...

The current financial turbulence started in the US housing market, specifically the subprime sector.
Very loose monetary policies certainly contributed to a housing bubble and very high lending in the US ? and in other countries. ...

Financial problems as a consequence of too much cheap money will not be solved by policies that provide even more cheap money and the European Central Bank would be well-advised to keep cool. ...

No temporary stimulus can compensate for the harm done by excessive taxes, public spending, regulations and public monopolies. The risk is that attempts to achieve growth and jobs through such quick fixes will distract attention from ? even derail ? necessary long-term reforms."


Read the entire article here (registration needed) - >

2008-02-07 14:13:43
Analys och lärdomar av primärvalen i USA. För Hill & Knowltons räkning gjorde undertecknad igår en analys av debatten, kampanjerna och politiken med utgångspunkt i primärvalen i USA. Publicerades i Webfinanser, kan läsas här.

2008-02-07 13:47:28
Kanske våras det? Igår kväll var jag på en intressant middag på coola Custom House i Köpenhamn. Den danska huvudstaden lyser verkligen av exempel på skandinavisk design och internationell öppenhet. Och här i Lund skiner inte bara solen, utan några blommor är redan framme - inte illa. Jag har just avverkat dagens lunchanförande på Akademiska Föreningen, med bl a förra justitieministern Gun Hellsvik bland åhörarna. Ikväll Malmö och imorgon bitti så Köpenhamn, med förre danske finansministern Henning Christophersen som kommentator.

2008-02-06 12:03:21
På SVT Opinion: "Svensk sjukvårdspolitik borde närma sig amerikansk." Idag publicerar SVT Opinion - Sveriges Televisions debattplats på nätet - en debattartikel av undertecknad. Det är en närmare analys av utmaningarna som amerikansk sjukvård står inför, vilka förslag de olika kandidaterna framför och hur detta kan jämföras med svensk debatt.

Läs artikeln här - >

2008-02-06 07:38:31
Sett i gårdagens grådask. Någon hade skrivit i smutsen på en lastbil: "I wish my wife was this dirty." Får höga poäng i kategorin vardagshumor av undertecknad. Nu ut för att trotsa elementen även idag - föredrag och sedan flyg till Köpenhamn.

2008-02-04 21:37:29
Guide in Second Printing! Two months after its release, the first printing of The Guide to Reform has run out. The second printing is being initiated quickly, to meet the demand of several upcoming events.

2008-02-04 21:26:20
Turning More Exciting... The US Presidential race is turning into a real thriller. There is now no difference between Obama and Clinton in the opinion polls. Her lead has vanished, probably partly thanks to her husband. And probably partly thanks to her campaign being too much of a machine, compared to Obama coming across as a real person. The Republican side is now more clear, with McCain as the front-runner. But that is also a great surprise - a few months ago, McCain was out of funding and everyone thought he was lost. But he is also a very real person, talking straight. Read more at CNN and at RealClearPolitics. Also, don′t miss this piece about McCain.

2008-02-03 14:30:05
Review in Berlingske Tidende. The Danish newspaper Berlingske Tidende has reviewed my book "The Guide to Reform" in a favourable way. They mention this web log as well as the arrangement in Copenhagen on Friday.

Read the review here (in Danish) - >

2008-02-01 13:56:45
Ledare och kolumner i Entreprenör. Idag utkom tidningen Entreprenör med sitt första nummer hittills under 2008. Den kommer ut tio gånger per år med en upplaga på cirka 60 000. Tidningen innehåller en ledare och en kolumn av undertecknad, som från och med nu medverkar i ledarredaktionen.

Läs Entreprenör 1 2008 här - >

2008-02-01 13:24:53
In TCS Daily: Reform Lessons For the United States. Today, TCS Daily publishes an article by me providing some positive reform experiences and strategic advice to the United States context, not least directed to the Presidential candidates.

Read the article here - >

2008-02-01 11:26:12
Bra med städhjälp? Enligt en undersökning Almega har låtit Demoskop utföra har hela 97 000 personer redan utnyttjat möjligheten till skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Lägre skatter ger helt enkelt fler jobb - vilket förvisso är ett gott argument för att sänka skatterna rejält på allt arbete. Men detta är naturligtvis en succé. En som har ansökt om och fått beviljat avdrag är förre statsministern Göran Persson. Mannen som numera personifierar hyckleri och dubbelmoral. I gott och väl ett decennium fördömde han såväl ett sådant avdrag som tjänsterna i sig. Man skulle städa själv, hette det. Inte längre.

<-- Home
RSS 2.0