Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 17:53:40

2011-02-28 16:12:10
Min essä: Du ska bli miljonär! Ja, titeln syftar alltså på Imperiets låt Du ska va′ president. Idag presenterade jag en rapport - eller essä som det tydligen heter nu - på ett fullsatt Timbro. Budskapet är att social rörlighet är viktigt och bra, att möjligheterna har ökat, men att det också finns en rad hinder som kan rivas. Var och en kan utveckla sitt liv efter eget huvud i betydligt högre grad än idag, oavsett bakgrund. Av skäl som nämns avslutningsvis är det vi borgerliga som har överlägset bäst förutsättningar att bära denna berättelse. Inom ramen för bilden om att alla ska vara sin egen lyckas smed ryms en rad viktiga reformförslag. Det är en framåtsyftande idé som bygger på ett dynamiskt samhälle, omfamnar gamla svenska värderingar och har en stark social aspekt - att alla ska med. Ett meritokratiskt samhälle är inkluderande.

Uppdatering: PJ Anders Linder skriver på Svenska Dagbladets ledarsida om reformvilja och utgår då från bland annat min publikation. Kan läsas här.

Läs essän här - >

2011-02-28 07:30:14
Arvet efter Palme. Trots att jag bara var tolv år när statsminister Olof Palme sköts minns jag dagen väl. Vilket nationellt trauma! Händelsen var naturligtvis tragisk för hans närstående och en brutal händelse i vårt lands historia. En följd har blivit att vi inte har kunnat förhålla oss till Palmes insatser. Men det enda rättvisa är att bedöma också dem i historiens ljus.

Olof Palme var en intelligent och intellektuell person med stark karisma, stor retorisk förmåga och en udd som berörde. Än idag kan den som läser hans tal inspireras av perpektiven och de idébaserade resonemangen. Han förde också in världen i svensk politiskt medvetande.

Men mångas glorifiering av hans insatser skymmer mer än den belyser. Hans vurm för diktatorer som Fidel Castro, hans jämställande av USA och Sovjetunionen och högljudda retorik berövade Sverige det mesta av inflytande i västvärlden. Hans ekonomiska politik med kraftiga skattehöjningar, förstatliganden, löntagarfonder och ökad reglering bröt ett sekel av tillväxt.

Den första tiden av hans gärning präglades av de socialistiska idéernas genomslag, med skadliga konsekvenser. Den sista tiden administrerade han reträtterna från detta, ofta sent och begränsat. Sedan 1980-talet har Sverige återvänt till våra framgångsrika rötter och kraftigt ökat i ekonomisk frihet. Och oavsett hur man mäter - inkomst, välfärd, fattigdom, miljö - så är Sverige avsevärt bättre idag.

Våld är alltid förkastligt, inte minst mot ledande politiker. Olof Palme hade förtjänat att med tiden avgå, ta det lugnt och skriva memoarer. Hans parti hade lättare kunnat göra upp med socialismen och förnyelsen ta fart. Då hade Sverige kanske kunnat förbättras än snabbare.

2011-02-27 12:15:12
Privatize Away the Debt! I have to recommend an article in Newsweek by the great historian Niall Fergusson, author of - among others - Empire and The Ascent of Money. We usually discuss how debt countries can escape their mess in terms of either increasing taxes or decreasing poublic spending. But selling off government property seems to be off limits, though it may actually be the easiest way out.

Read it here - >

2011-02-24 10:40:43
In FT: Transactions Tax Could Hinder Growth. Today, I write a Letter in the Financial Times together with Gunnar Hökmark, MEP and vice chairman of the EPP group, arguing against the proposal of a tax on financial transactions.

Read it here - >

2011-02-22 16:37:01
Debatt. Här i debatt om tillväxt och välfärd mot riksdagsledamoten och språkrörskandidaten Åsa Romson (MP) på Globala gymnasiet i Stockholm.Skicklig fotograf: Alva Snis Sigtryggsson

Se debatten här - >

2011-02-21 11:48:26
The Contradictions of Dictatorship. The regime of Ghadafi is of a more ruthless nature than those of Tunis and Egypt. Already the death toll seems to be significant, and now the threats against the protesters are open. The son of Muammar Ghadafi is threatening with civil war. To me, it is not a mystery how dictators can be ruthless, but not how they can live with apparent contradictions. They want to create the impression that they have popular support, so they command people to demonstrate for them. Isn′t that an apparent contradiction in terms? Either you have to realize that you are a dictator or you have to compete with others to get popular support. That is the choice. If you do have popular support, you don′t have to uphold oppression.

2011-02-17 08:22:48
Hur Socialdemokraterna tvingade Kamprad ut ur landet. Som bekant har SVT:s Uppdrag granskning försökt framställa IKEAS:s Ingvar Kamprad som en fifflare som har placerat kapital utomlands. Hans insatser för att skapa ett framgångsrikt svenskt företag med tusentals anställda i Sverige, och för landets varumärke, nämns inte.

Men alldeles bortsett från det bör man ta reda på varför Kamprad - och Tetra-Paks grundare, familjen Rausing - flyttade. Det skedde då Socialdemokraterna radikaliserades under det röda 1970-talet och utvecklade idén om löntagarfonder. Den handlade om att upplösa det privata ägandet av företag genom att, perverst nog, fonderna skulle köpa upp företagen med deras egna pengar. LO-tidningen utropade lyckligt: "Nu tar vi över!".

Rausing frågade fondernas upphovsman, LO-ekonomen Rudolf Meidner, om man kunde tänka sig att ägare kunde få behålla företagen men istället betala en extra avgift eller skatt. Mediner svarade: "Det är inte möjligt, ingen ska kunna köpa sig fri."

Så förstörde en djupröd socialdemokrati Sveriges välståndsutveckling i 25 år. Det är den urspårningen vi nu successivt rättar till genom reformer. Kanske kan vi till och med locka tillbaka våra stora företagare.

Läs mer - >

2011-02-16 10:18:38
Ekonomisk tillväxt är vägen till bättre miljö. I veckan presenterades boken Välfärd utan tillväxt av Tim Jackson i svensk översättning. Han talade i riksdagen på Miljöpartiets inbjudan. Detta är ett inslag i en tillväxtkritisk trend inom delar av miljörörelsen - som Gustav Fridolin deltar i. Men utebliven tillväxt skapar inte bara sociala problem utan också sämre miljö. Detta utvecklar jag i en debattartikel.

Läs artikeln här - >

2011-02-15 14:06:17
Framåt tillsammans - på dina villkor.

Vad vill borgerligheten? Finns det en borgerlig dröm? I en ny essä skissar Johnny Munkhammar konturerna till en borgerlig berättelse.

Alla ska kunna utveckla sitt liv som de önskar oavsett bakgrund. Då krävs att alla dörrar framåt står öppna och att alla får verktyg att utvecklas.

Idén om den inkluderande meritokratin utmanar både en etablerad överhet som försvarar privilegier och en vänster som motverkar olikhet. När var och en får bli sin egen lyckas smed måste framgång välkomnas. När alla inte måste passa in i en mall kan alla vara med.

Johnny Munkhammar har deltagit i den borgerliga idédebatten i många år, både i Sverige och utomlands. Hans essä heter Du ska bli miljonär! Den inkluderande meritokratin som bärande borgerlig idé.

Rapporten kommenteras av ledamöter ur Timbros kommission Borgerlig utmaning - kommission för framtidens idéer.

Moderator är Håkan Tribell

Välkommen!

Tid: Måndagen den 28 februari klockan 12:00-13:00
Plats: Timbro, Kungsgatan 60, 2tr, StockholmLäs mer och anmäl dig här - >

2011-02-15 09:15:55
Socialdemokratisk kriskommission. Nu har jag läst kriskommissionens rekommendationer, som innehåller såväl samhällsanalys som strategiska synpunkter och konkreta förslag. Här är ett axplock:

"Den ekonomiska politiken ska kunna vara ett aktivit konjunkturpolitiskt instrument."

"Detta (bemanningsföretag och visstidsanställningar) måste motverkas."

"Skatterna syftar även till...att styra konsumtion och investeringar i önskad riktning."

Det "kan inte uteslutas att ett större skatteuttag kan behövas..."

"Därför bör vinstuttagen (i friksolor) lagbegränsas."

"Även reglerna för etablering av välfärdsföretag måste ses över."

"Därför är det nödvändigt att höja taken i arbetslöshets- och sjukförsäkringen."

"Pensionssystemet bör nu utvärderas, stärkas finansiellt och göras mer rättvist."

Allt detta står under rubriker som flexibilitet, rörlighet, utveckling. De verkar forrtfarande tro att allt bara handlar om rubriker och slagord och sedan samma gamla förslag därunder - om förbud, bidrag och skatter.

I tre decennier har socialdemokratin runtom i Europa varit motståndare till samhällsutvecklingens riktning. Därför har de bromsat och reaktivt försvarat. Detta med ett undantag: New Labour.

Denna kriskommission förordar utan antydan till undantag mer av samma analys och politisk som förde partiet till dagens situation.

Läs kriskommissionens rapport här - >

2011-02-14 08:40:48
Shoe-Thrower Index. The Economist Intelligence Unit has complied an Index which attempts to indicate where protests of freedom like in Egypt are most likely. One can have views about some of the components and how they are weighed, but it is an indication.Read about it here - >

2011-02-11 15:27:53
Egypt on the Brink. Risks have increased since Mubarak′s speeche where he said he would stay on. Protests are increasing as well as the regime′s various measures to reverse the development. But as The Economist points out, this is not a reversable process. It can only be channeled in various ways. Mubarak should choose the peaceful path.

2011-02-10 11:29:24
Reaganomics! Arthur B Laffer writes in wall Street Journal about what we learned from Reaganomics. And, may I add, what we should not forget.

Read the article here - >

2011-02-09 10:06:03
Välfärd utan tillväxt? Idag talar Tim Jackson på flera platser i Stockholm, inklusive riksdagen, med anledning av hans bok Välfärd utan tillväxt, utgiven av Ordfront. Det framhålls särskilt att han företräder en Kommission tillsatt av den brittiska regeringen. Viktigare är den dock inte än att den inom kort läggs ned. I sak finns alla svar på Jacksons tillväxtkritik i denna bok, som starkt rekommenderas.

2011-02-08 14:47:10
Skulder och tillväxtreformer. Om detta ställde jag en fråga idag till statsminister Fredrik Reinfeldt i Riksdagens kammare, i samband med hans återrapportering från Europeiska Rådet.

Se frågan här (nedanför följer svar och repliker) - >

2011-02-07 14:02:17
Indien. Under tre veckor över jul och nyår reste jag som tidigare nämnt runt med min familj i Indien. Det blev en resa med många intryck i ett färgstarkt land. Nedan följer några foton. Betraktelser i text följer.Fiske i hamnen i Port Blair vid lågvattenGlada skolbarn i MumbaiAlla ikoner på en gång - Gandhi, en ko och en s k tuk-tukBeskrivning rimligen överflödigEn vanlig gata en vanlig dagÄldsta dottern Rebecka på Havelock

2011-02-07 09:07:41
LO och inkomsterna. Idag presenterar LO det de kallar en "ny" rapport om inkomstskillnader. Vi som har varit med ett tag vet att det är samma rapport som presenteras varje år. Därmed torde det fungera lika väl att jag här rekommenderar min replik från förra året.

2011-02-04 13:55:44
Konkurrenshinder - välståndshinder. Våra inkomster bestäms i hög grad av hur produktiva vi är - som individer och som länder. En ny studie visar att produktiviteten i sin tur i hög grad avgörs av hur lätt det är för nya företag att komma in på marknader och konkurrera. Ju fler hinder, desto lägre produktivitet och sämre välstånd. Och tvärtom.

Läs mer här - >

2011-02-02 08:53:47
Kunskapens fiende. Lena Sommestad vill förbjuda alla friskolor som strävar efter vinst. Detta skulle därmed gälla exempelvis Kunskapsskolan, med mer än 10 000 elever, vars vinst har återinvesterats i ständigt bättre utbildning. Detta är skolor som alla får välja, där elever och föräldrar är som nöjdast. Frågan är vad som är mest häpnadsväckande, att Sommestad redan har varit s-minister eller att hon övervägs som s-partiledare.

<-- Home
RSS 2.0