Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:15:01

2005-03-31 09:41:28
Låt oss dra av välfärdsförsäkringar! I en debattartikel som distribueras idag av Liberala Nyhetsbyrån skriver Fredrick Federley, ordförande i Centerns Ungdomförbund, och jag att vi borde få dra av kostnaden för privata välfärdsförsäkringar på skatten:

"Finansminister Pär Nuder inser att vår samhällsmodell har problem. Efterfrågan på välfärd ökar, men det offentliga utbudet minskar och allt färre försörjer allt fler. Han har talat för höjt skattetryck som en lösning och han har betonat vikten av kamp mot skattefusk.

Men det finns en mycket bättre och enklare lösning: att införa avdragsrätt för privata välfärdsförsäkringar. Redan idag får vi dra av pensionssparande. Varför ska vi inte få dra av sparande till äldreomsorg, sjukvårdsförsäkring och satsningar på utbildning? ...

De som gör så får bättre välfärd på de sätt de vill ? och de avlastar det offentliga genom att köpa välfärden privat. Men det finns ju ingen anledning att de ska betala dubbelt, både för offentliga tjänster de inte utnyttjar och för privat välfärd.

Alla har inte råd att både betala höga skatter och privat välfärd. Om man skulle få dra av de privata försäkringarna skulle de flesta ha råd. Då växlar man ju kostnaderna. Rimligen kan vi vara överens om att det skulle vara mer rättvist."


Läs hela artikeln här - >

2005-03-31 09:30:22
K-G Bergström: Engkvist ett hån mot SVT:s självständighet. Många kommentatorer har associerat utnämningen av Lars Engkvist till ny ordförande i Sveriges Television till dess aktuella kampanj om "fri television". Hur kan Berlusconi - som äger privata kanaler - kritiseras när regeringspartiet utnyttjar statens television på det viset? Idag skriver Rapports K-G Bergström om saken i Aftonbladet:

"Att utse en före detta vice statsminister och socialminister till styrelseordförande för ett företag som ska vara oberoende av statsmakterna, bara ett halvår sen han lämnat regeringen, är rena hånet mot Sveriges Televisions ambitioner att hävda sin självständighet. Den här utnämningen är ännu värre än när den socialdemokratiska regeringen förra gången utsåg förre finansministern Allan Larsson till SVT-ordförande. Det hade trots allt gått ett antal år sen Larsson tillhörde socialdemokraternas och regeringens innersta cirkel.Han hade heller aldrig den närhet till partiledningen som Lars Engqvist, Perssons kompis, har."

Läs artikeln här - >

2005-03-30 12:35:48
Ännu inget svar från Byggnads... Idag är det två veckor sedan mitt öppna brev till Byggnads och Hans Tilly skickades. Ännu har inte ett pip hörts från dem. Och då fick hr Tilly förstås även brevet per post, undertecknat och allt. Som nämnt är Byggnads en mäktig organisation som agerar med kraft i principiellt mycket viktiga frågor. De har all anledning att klargöra sina ståndpunkter genom att svara på brevet. Eller är svaren inte till för allmänhetens ögon?
Läs brevet här - >

2005-03-30 11:17:34
The Big State, Carried by the Poor. Many people have commented on the table showing the corporate tax levels in the EU countries. One consequence of tax competition, and the fact that the things you want to tax are getting increasingly mobile, is that the defenders of big government desperately try to find other things to tax. They have found people with low incomes; they don?t move away as easily as capital or companies. Thus, poor people pay very high taxes in Europe. Of course governments can choose to do that, but they can not claim that the big state has anything to do with helping these people. It has nothing to do with solidarity or social justice - quite the opposite. The people with low incomes pay so high taxes that they can?t live off the money they have left after tax. So they get dependent on contributions from government. Which they have already paid for with high taxes... Here is a list showing the total taxes on work for people with low incomes in the EU (2002). These taxes are quite high in some of the new EU countries too, but in several cases they have decreased since 2002 due to the flat tax reforms.

Belgium 48,9 %
Germany 45,9 %
Sweden 45,9 %
Italy 42,7 %
Hungary 42 %
Czech Republic 41,8 %
Latvia 41,4 %
Poland 41,4 %
Finland 40,4 %
Slovakia 40,3 %
Austria 39,9 %
Slovenia 39,8 %
Denmark 39,8 %
France 37,8 %
Estonia 37,4 %
The Netherlands 37,2 %
Greece 34,3 %
Spain 33,9 %
Portugal 29,5 %
Luxemburg 27,3 %
Britain 24,7 %
Malta 18,1 %

2005-03-29 10:17:30
Ny insikt? Finansminister Pär Nuder föreslår att den arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös person ska slippa betala skatt för denne i 18 månader. 20 000 nya jobb beräknar regeringen skapas som följd av denna åtgärd. Hoppla. Ger sänkt skatt alltså fler jobb?

2005-03-28 13:09:03
This Will Save Europe. Tax competition within Europe will make os more competitive globally. Low growth and high unemployment can then change to the opposite. Austria has lowered their corporate tax and now Germany will do the same. The International Herald Tribune had a list yesterday showing the overall corporate tax rates in EU-25. Facts speak for themselves; this is a situation which will not last.

Estonia 0 %
Cyprus 10 %
Ireland 12,5 %
Latvia 15 %
Lithuania 15 %
Hungary 16 %
Poland 19 %
Slovakia 19 %
Austria 25 %
Slovenia 25 %
Czech Rep 26 %
Finland 26 %
Portugal 27,5 %
Sweden 28 %
Britain 30 %
Denmark 30 %
Luxembourg 30,38 %
Belgium 33,99 %
Netherlands 34,5 %
Greece 35 %
Malta 35 %
Spain 35 %
France 35,43 %
Italy 37,35 %
Germany 38,29 %

2005-03-28 13:01:34
Klas Eklund: Regeringen motverkar nya jobb. I lördagens Dagens Nyheter skrev SEB:s chefekonom Klas Eklund att jobben flyttar men att regeringen bara hindrar tillkomsten av nya jobb i tjänstesektorn:

"Nu är dock många oroliga över den nya vågen av utflyttning. Och det är sant att utmaningarna denna gång är allvarligare. Dels för att kostnadsskillnaderna mellan Sverige och Kina är betydligt större än de en gång var mellan Sverige och Portugal. Dels för att den nya tekniken i ökande utsträckning gör det möjligt att också flytta ut tjänsteproduktion. Fler jobb är alltså i farozonen. ...

I ett läge där Sverige slagit i skattetaket och sjukförsäkringen tränger ut viktiga satsningar på vård och omsorg, skulle en växande privat verksamhet på det här området kunna spela en positiv roll. Dels för att generera fler jobb, men också för att höja kvaliteten. ...

Ändå drar regeringen och dess samarbetspartier en annan slutsats. Här vill man stoppa privata, "vinstdrivande" sjukhus. Här vill man blockera nya jobb i den sektor som har den kanske största tillväxtpotentialen. Här vill man förbjuda den verksamhet som under senare år nått högst kvalitet och som kan vara ett föredöme i den offentliga vården."


Läs hela debattartikeln - >

2005-03-27 18:50:02
Free Market is a Race to the Top. In today′s Financial Times, Brendan Barber, who is the General Secretary of the largest trade union in Britain, the Trades Union Congress, replies to my article a few days ago. I wrote that it is oddly harmful that the unions demonstrated against the directive which aimed to create a single market for services in the EU. After all, when industries and jobs are moving, we need more jobs, not least in the service sector. Mr Barber writes that they don′t oppose a single market in services, but don′t like this directive. Welfare services should be excluded from the single market, he writes. But keeping them in national monopolies is surely only a way to prevent new jobs in this sector and keep welfare services poor. Mr Barber also wites about a race to the bottom followed by free competition in services. It is the opposite. We haven′t seen such a race to the bottom following a single market for goods; quite the opposite. An independent study published by the EU Commission just showed that such a market could produce some 600 000 jobs, not mentioning tens of billions of higher GDP in the EU. Prohibiting competition, or "social dumping", is to prohibit the possibility to compete with prices. I shouldn′t be allowed to offer my services at one euro less than anyone else. And then you don′t have a market or competition and noting that drives development. Thus, opposing this directive with such arguments, is to oppose the entire thought of a single market in services.
Read the reply - >

2005-03-24 15:05:57
People and Big Government - Like the Stockholm Syndrome. Last time I was in Prague during spring was in 1999. Before that, in 1993. But it is as sunny and beautiful as ever. And now it is the capitol of an EU-country in the successful New Europe. I focused my speech yesterday in Paris on the ideological and economic reasons why the European Social Model is worng, harmful and has to change.

"Western Europe today, where France of course is a central and important part, is to a large extent a pessimistic part of the world. There is a feeling that much is going in the wrong direction, we are losing that which we like and look back at the good old days.

Especially, in my country and here as well, people desperately want to hold on to the European Social Model. I think that is a bit like the so-called Stockholm syndrome, where the hostage falls in love with the bank robber. ...

Government grew, but it had little to do with the welfare of the citizens. The core principle of the model was that there should be only one that provided welfare services and social security: the state. The state has many names, and these things can be provided at national or local lever. But the public sphere is the public sphere.

It is fundamentally different from the private society. Private companies, private property, free competition, free financing, interest in profit ? all these are prohibited in the public sphere. And I believe that is why it goes wrong. These are the forces of development, and if you prohibit them, you don?t get much development.

Let?s imagine prohibiting these forces in other fields. Does anyone think that we would have all these kinds of mobile phones with only one state telephone monopoly? Or take a more fundamental need: food. What kinds of food and drink would we have if it weren?t produced and delivered by private companies? Lines of people waiting for bread, most likely, as we do have now in health care."


Read the entire speech here - >

2005-03-23 13:50:56
Sverige efter (s)ystemskiftet. Hur ter sig vardagen for en vanlig familj i Sverige om ca tio ar om socialdemokraterna sitter kvar efter valet och genomfor den politik de nu talar om? I dagens Smedjan forsoker jag ge en sadan beskrivning. Det ar mycket relevant att idag blicka framat for att se vad vi riskerar att fa. Det visar varfor det behover bli annorlunda.

"Morgontidningen låg på bordet. Lars hade alltid varit samhällsintresserad och nyfiken på både omvärlden och framtiden. Med åren hade det mattats av, på något vis var framtiden inte lika spännande längre. Vad hade Metro att förmedla den 26 november 2014? Regeringen presenterar nytt program för att minska arbetslösheten, var huvudrubrik. Hade han inte hört det förr?

Den öppna arbetslösheten var 6,4 procent, framgick det, och ytterligare 3,8 procent var föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ungefär som vanligt, tänkte Lars. Men bakom statistiken hade nog mer hänt. Nästan alla 40-talister hade gått i pension. De yngre började arbeta allt senare och de förtidspensionerade var många. Lars hade hört att det bara var lite mer än två miljoner av landets befolkning på nio miljoner som arbetade en vanlig dag. En siffra som regeringen kallade illasinnad propaganda.

Lars gäspade och läste vidare. Den borgerliga oppositionen ville införa ett skattestopp så att företagsklimatet inte skulle försämras. Finansministern ansåg att de var hänsynslösa egoister som inte ville bidra till de sämst ställda. Lars fick en plötslig känsla av att han i alla fall bidrog mycket. På gårdagens lönebesked stod kommunalskatt, vårdskatt, pensionsavgift, statsskatt, arbetsgivaravgift och egenavgift. Hans företag var ett av få som faktiskt visade hela skatten som drogs. Summa 71 procent av lönen. Tio år tidigare var hans skatt 63 procent."


Las hela artikeln har - >

2005-03-23 13:32:59
A European Setback. The French delegation to the EU summit obviously stayed at the same hotel in Brussels as the one where I was debating. I felt some urge to try to find a certain President and tech him some logic and market economics. The result from the EU summit, that Chirac succeeded in blocking the directive to create a European single market for services, is a big setback for us who want increased growth and new jobs. Now, a new directive is to be written, which is said to prohibit "social dumping" - that is, nobody should be allowed to compete with a lower price. The new directive is also specifically taking out the welfare services from competition - exactly the ones that need it the most. I just met a person here coming from the press conference with Chirac, and the President had been very happy, claiming to have saved the European Social Model. He has a point. He has saved parts of the Model for a while longer. But he has saved that which keeps us in trouble, that which gives us low growth, high unemployment and bad welfare services. Congratulations.

2005-03-23 13:05:30
Hope Comes From the East! I have just arrived in a sunny and warm Paris, where I will give a speech tonight at the Assemblée Nationale for a network hosted by former French Finance Minister Alain Madelin. Yesterday, I debated with Mark Leonard, author of "Why Europe will run the 21st century" in Brussels. The topic was whether or not Europe is doomed (I said no, but argued that the European Social Model is) and it turned out to be an interesting and intense debate. Apparently the debate was recorded and there will be a full transcript at the Stockholm Network web page at some time. I focused my introduction on why radical reform is needed, what we should do, and pointed out especially that hope comes from the Eastern and Central Europe:

"To a large extent, these countries have a limited state and a big society. In Hungary, for example, in 1992, the state accounted for 70 % of the economy. Now, it is 14 %. They have limited regulations for companies and labour. And one main feature is low taxes, especially increasingly more popular flat tax ? in nine countries. Everyone pays the same percentage in tax regardless of income ? simple, fair and work always pays off.

Of course competition from these countries is felt in the West. Austria lowered their corporate tax from 34 to 25 %. Germany will decrease theirs from 25 % to 19 %. And, by the way, a high tax level is no guarantee that you get high revenues. Slovakia has 2,3 % of GDP in corporate tax revenues from a 19 % tax level. A large Western European country gets 0,7 % of GDP from a corporate tax level twice as high."


Read the entire introduction here - >

2005-03-22 15:30:23
The Most Usual Contradiction? Companies are blamed, accused and criticised for many things. Many of the allegations are unfounded, but worse: quite a few are directed towards their best sides. Just to pick a few usual points: The CEO:s have too high salaries, the companies are materialistic and just produce ever more goods, they get people to work too much, sometimes they cut expenses and fire people, they give their owners too much profit, they don? pay enough taxes - etc. In sum, the companies are exploiters that we would be better off without, and the best we can do for now is to tax and regulate the hell out of them. But what happens now that the companies are actually moving? You would imagine the critics cheering in the streets. Not at all, they are terrified and don?t have a clue about what to do. Some grasp for the last guns they have and want to forbid them from moving. But this development probably makes it clear for most people that the companies are the foundation for everything we have. Without them, no jobs, no money, no goods or services, no welfare services - nothing. The conclusion for a society that wants a good future should be the opposite to force, taxes and regulations: Let the companies free!

2005-03-22 10:37:53
"Boken som satte agendan inför valet." Idag skickar förlaget Hjalmarson & Högberg, som gav ut min bok, ut nedan bifogade text och erbjudande (boken kan beställas på nätet till specialpris 100 kr plus porto) till journalister och opinionsbildare:

"I oktober förra året presenterades "Sagan om välfärdens återkomst" av Johnny Munkhammar på ett välbesökt seminarium i Stockholm. Få instämde i bokens kontroversiella beskrivning av verkligheten, men nu utgår flertalet aktörer i debatten från dess perspektiv. ...

Johnny Munkhammar har lagt bakom sig ett 30-tal större arrangemang i media, hos partier, i näringslivet, ungdomsförbund, försäkringsbolag, med flera. Många tidningsklipp har det blivit. I höst ska boken komma som pocket.

- Verkligheten och fakta talar för sig själva, den stora staten faller, säger Johnny Munkhammar, idéproducent på Timbro. Det är bra att de flesta är överens om det, men ännu föreslås i stor utsträckning åtgärder som skulle förvärra problemen. Nästa steg måste vara att vi inte bara ska vara överens om verkligheten utan att många kloka förslag till lösningar presenteras."


Läs hela texten - >

2005-03-22 10:25:44
Tack och adjö. Dagens Industri har intervjuat VD:arna för 102 börsbolag. Vanligen är detta en skara som engageras måttligt av politik. Inte längre. Endast tre (3) procent vill att nuvarande regering ska sitta kvar. Näringslivets ledare vet vad de vill. Frågan är när detta förs vidare till mål och strategi för dess organisationer, något som skulle kunna avgöra valet. I Aftonbladet hade nyligen ca 60 000 personer svarat på frågan om de tror att det blir maktskifte. 78 procent trodde det. Frågan är om denna situation är baserad på bestående och fundamentala faktorer eller om det, som så ofta, ändras när s-valmaskinen kör igång. Mycket talar för att de har tappat några trumfkort såsom regeringsduglighet och statsministerns trovärdighet. Framför allt verkar det nu finnas en genuin känsla hos många medborgare av att deras samhällsmodell fungerar allt sämre och att de bara vill ha mer av det som ställde till alltihop. It′s time for a change!

2005-03-21 14:05:46
Scrap the Pact. A new deal about a more flexible Growth and Stability Pact in the EU has been struck. There is still a 3 % deficit ceiling and a 60 % public debt ceiling. But now the number of things that may be called "extraordinary circumstances", that can motivate higher deficits or debts, are many more. The definition is unclear. Now politicians say it will be easier to follow the rules. True, but just because there are so many more things that are allowed to do according to the rules. This is all a direct result of creating a pact of rules which is not in the Treaty or guarded by the principle of unanimous decision-making. When the politicians create rules which they can change when they wish, they will do so when the rules make the situation uncomfortable. I have pointed this out numerous times, not least in the Swedish Euro debate. Having rules like this is a joke. The development surrounding all this has been a farse. It takes the focus away from issues of much greater importance, such as reforms to leave the European Social Model. What actually should be done is to follow the advice from The Economist: Scrap the Pact. If we have a European Monetary Policy, we should have national fiscal policies. In fact, one of the advantages of having a single market and a single currency is the increased competition between national policies. And as long as there is an independent Central Bank and a fundamental clause in the Treaty that no government will be bailed out, the risk that national governments get other countries in trouble is no larger than outside the single currency.
Read more about the deal - >

2005-03-21 13:44:54
Dagens enpartistat. På dagens DN Debatt skriver tre personer en starkt argumenterande artikel där ett beslut som just har fattats beskrivs i mycket positiva ordalag. De tre skriver om "vår vision", "våra mål" och de skriver att med det just fattade beslutet "tar vi ansvar". Beslutet är en stor infrastruktursatsning i Stockholm, den så kallade Citybanan. Ingela Nylund-Watz, s-ledare i landstinget, och Annika Billström, s-ledare i kommunen, är två av undertecknarna. Den tredje? Bo Bylund, chef för Banverket. Hur kan dessa tre skriva en gemensam politisk artikel? Jo, chefen för det oberoende ämbetsverket är f d statssekreterare (s). Som vanligt.

2005-03-21 13:23:13
Contradictions. If someone speaks in contradictions, the person is either ignorant, stupid or evil. Not knowing that you contradict yourself is not positive. But if you know that you do so, it is a deliberate attempt to spread lies and misconceptions. This phenomenon is not uncommon in the political debate. There are many varieties, but the pattern is the same in all of them. Basically, the theme is "of course freedom is good, but is has to be combined with the comfortable security of a prison". Or "I´d like some fried snowballs, please". How else could one describe the common saying that "of course everyone should be judged by their personal merits, but we also need affirmative action for some groups". Or "of course you should have the power over your own life, but it has to be combined with high taxes so you will use your money wisely". Or, for that matter, "we can never allow anyone to work for low salaries, and we have to keep paying millions of people low welfare contributions not to work".

2005-03-21 10:24:54
Maktpartiet och Maktstaten. I ett brev från arbetsförmedlingen hotades arbetslösa med utebliven a-kassa om de inte deltog i Byggnads demonstration i torsdags:

"Uteblir du från denna träff förutsätter jag att du har full sysselsättning och inte längre vill vara aktuell sökande på Arbetsförmedlingen och därmed tas bort som sökande och din ersättning från A-kassa upphör."

Så formulerade sig Kurt Holmgren på arbetsförmedlingen i Nyköping till 39 arbetslösa byggnadsarbetare. Ingen vet hur vanligt detta är.

Arbetförmedlingen är en del av myndigheterna i Sverige. De hotar personer som söker jobb med påföljder om de inte ägnar sig åt att stödja en socialistisk politik. Till bland annat detta går de 60 miljarderna om året som AMS kostar.

Landets myndigheter är politiserade, det är en del av regeringspartiets strategi för att behålla makten. Men det går längre än så. Den stora stat som de alltid säger är till för medborgarnas välfärd har en central del i detta. När medborgarna har gjorts beroende av det offentliga, för sin välfärd och sin försörjning, har det offentliga makten över dem. Och ett parti kontrollerar det offentliga. Sedan tvingas de ut i demonstrationer för att upprätthålla den stora staten. Cirkeln är sluten.

2005-03-19 13:49:26
In FT: "Should unions try to stop new jobs?" Today, the European trade unions are demonstrating in Brussels - against the directive that aims at creating a single European market for services. I have a Letter to the Editor in today′s Financial Times concerning this:

"Unemployment in Germany is at its highest level since the second world war. Between 1970 and 2003, employment in the US rose by 75 per cent. In France, Germany and Italy, employment rose by 26 per cent.

Growth in western Europe is low. The average citizen in 38 American states is richer than the average person in any European country except Luxembourg.

Companies and jobs are moving. Every third large Swedish company has outsourced production in recent years. Thus the development goes from bad to critical. Is this a time to resist change? Is this a time to stop new jobs from emerging in the service sector?"


Read the entire letter - >

2005-03-18 16:00:17
Schröder: Lower Tax, Lower Unemployment. The German chancellor Gerhard Schröder is continuing to push for reforms. So far, the reforms have only scrateched the surface of big government and not had significant effects. Thus, German economic growth is very weak and unemployment is at its highest since World War II. Now, one more step Germany will take is to lower the federal corporate tax from 25 to 19 %. This is largely due to the low taxes in the new EU countries and the measure is aimed at creating more jobs, says Schröder. This will not be a sufficient measure either, but it is a step. Thus, the German Social Democrat government decreases the taxes to have more jobs and the Swedish dito talks about doing the opposite.

Read more in FT - >

2005-03-18 15:37:51
Därför måste de nya jobben släppas fram.

Nästan 20 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag överväger att flytta produktion utomlands. Omräknat till hela det svenska näringslivet innebär det att över 500 000 jobb riskerar att försvinna. Det visar en enkät som Temo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Läs rapporten här (pdf) - >

2005-03-18 11:33:11
A Demonstration Against New Jobs and Better Living Standards. Yesterday, the Swedish blue-collar trade unions demonstrated in Stockholm against, among other things, free mobility for labour in the EU. Tomorrow, the European association of trade unions, ETUC, will demonstrate in Brussels. They will focus on opposing the proposed services directive, which aims at creating a single market for services in the EU. Why? Why should we be able to buy German cars in Sweden but not services from, say, a German architecht? Why shouldn?t Swedish IT consultants be able to offer their services in France? Of course that would mean more competition, which might be hard for companies not used to it to handle. But that is the point: competition in a large market leads to a development forward, where the old and bad disappears and the new emerges. Prices fall and quality rises. Furthermore, we have currently an outsourcing of jobs, particularly in manufacturing. Is it wise in such a situation to stop new jobs in the service sector? Already, about 70 % of europeans work with producing services, but only about 20 % of the trade consists of services. And the larger the share of the economy that comes from services is, the richer the country is and unemployment is lower. There is a great potential here - which the trade unions now try to stop from becoming reality.

Read more about the demonstration - >

2005-03-17 12:34:29
I Expressen: En fri ombudsman. Idag skriver vi som utgör kommittén bakom Medborgarnas flyktingombudsman, MFO, en debattartikel med anledning av en JO-anmälan mot henne. De fackliga organisationer som företräder personalen på Migrationsverket har anmält MFO, Merit Wager. De vägrar behandla henne som företrädare för en fri NGO (Non-Governmental Organisation), dels för att hon inte företräder en etablerad sådan, dels för att inte regering och riksdag har beslutat att hon är en äkta ombudsman. Båda motiveringarna är komiska. I ett fritt samhälle finns fria organisationer. Punkt slut. Inte minst är det viktigt för att det ska granskas hur staten behandlar människor.
Läs hela artikeln här - >

2005-03-17 12:11:06
Socialists and Democracy. Yesterday, I spent an hour and a half being interviewed by a magazine about education policy together with the head of the Social Democrat Party think-tank, Anne-Marie Lindgren. Since it is a very strong view of mine that everyone should have good chances in life no matter where they come from, I also want the forces of development to be in place in education policy. That is, a great variety of suppliers in free competition instead of a public monopoly. I made a comparison between the centrally planned economy that failed totally and the free market which now delivers prosperity to hundreds of millions of people. Anne-Marie Lindgren got very upset and talked about the vast difference between Socialist dictatorship and big government introduced in a "democratic" way. Now, having a Master?s Degree in Politican Science, I have studied democracy theory somewhat. The Socialist kind of democracy is about almost unlimited majority rule. 51 % can do what they wish with the 49 %. Normally, you get a big government and you get a society where a small majority live off a large minority by forcing very high taxes from them. It has nothing to do with freedom or human rights - but of course they can call it democracy. I would like to call it collectivism. There are other kinds of democracy more worthy of the name. The opposite kind takes individual rights into account by protecting them in a Constitution, for example. If you add a system of checks and balances between institutions, you limit the power of a majority over the individual even more. Those societies have more freedom and protect human rights. And it is democracy. Don?t be fooled by Socialists using a popular word to defend their big government and unlimited majority rule!

2005-03-17 11:54:48
Glömde en fråga. Just nu pågår Byggnads demonstration för fullt och den sägs vara så omfattande att trafiken i centrala Stockholm delvis är satt ur spel. Ska onekligen bli spännande att se om de tänker ta sig från torgen till debatten och svara på frågorna nedan. Jag har dock blivit uppmärksammad på att en viktig fråga saknades. Programmet "Faktum" på SVT hade nyligen ett långt inslag om hur Byggnads har skapat ett angiverisystem i syfte att utvisa utländsk arbetskraft. Medlemmar tipsar om utländska personer på arbetsplatser och ombudsmän åker sedan ut och inspekterar pass och id-handlingar. För att undvika återkommande fackliga trakasserier rekommenderade ombudsmannen "legala" personer med utländskt utseende eller härkomst att bära synliga identitetsbrickor på sina kläder. Frågan är om Byggnads ser några historiska paralleller med detta system.Byggnads egen bild från dagens demonstration med, enligt dem själva, tusentals medverkande

2005-03-16 14:44:29
Öppet brev till Hans Tilly. Imorgon inleder Byggnads en kampanj med demonstration utanför riksdagen. I deras senaste kampanj beskrevs utländsk arbetskraft som prostituerade. Byggnads är en av landets mäktigaste organisationer och har agerat med kraft i principiellt viktiga frågor på senare tid. Med anledning av detta skriver jag idag ett öppet brev till dess ordförande Hans Tilly, vilket just skickades ut. I brevet ställer jag sju frågor som ger Byggnads möjlighet att förklara sina ståndpunkter. Frågorna följer nedan; jag ser fram emot deras svar.

1. Ni är motståndare till att Vaxholms kommun anlitar ett företag från Lettland för att bygga en skola, trots att företaget gav det bästa priset. Anser inte ni det vara viktigt att hushålla med skattemedel?

2. Ni anser att utländsk arbetskraft i Sverige ska arbeta efter villkoren i svenska kollektivavtal. Men när svenska byggnadsarbetare arbetade billigare än tyska i Berlin ansåg ni det vara rätt att konkurrera med ett lägre pris. Hur ska ni ha det?

3. Ni är motståndare till att utländsk arbetskraft ska få komma till Sverige och arbeta på sina villkor. Tror inte ni att era medlemmar klarar konkurrensen? Tror inte ni att era medlemmar är värda de löner som de har?

4. Tack vare företagens möjligheter att välja var de anser att de bästa förutsättningarna för produktion finns får vi ständigt billigare och bättre varor. Är det någon skillnad på att köpa en billig DVD-spelare från Kina och att köpa billiga byggtjänster från Polen?

5. År 2004 återförenades Europas länder äntligen efter Berlinmurens fall 1989. Tycker ni det var bra? Är alla européer lika mycket värda? Ska vi tävla på lika villkor? Eller ska några vara B-européer som inte ska få en chans utan ska hindras av nya murar?

6. Ni kräver att byggnadsarbetare som inte är medlemmar i er fackförening ska acceptera avtal som ni har träffat för era medlemmars räkning. Anser ni att det är förenligt med Europakonventionens krav på föreningsfrihet?

7. Kan ni ge ett enda exempel historiskt då murar runt ett land och hinder för konkurrens har skapat växande företag, fler bra jobb, högre löner eller bättre välfärd?

Läs hela brevet här - >

2005-03-16 09:12:50
Don′t Sell Arms to China, Europe! Since the massacre at Tiananmen Square in 1989, there has been an embargo on selling arms to China. Some time ago, the EU changed its policy and now wants to start selling. The US is firmly against it, and that was apparently a tense discussion during the visit by President Bush in Europe recently. Now China has passed a new law authorising the use of military force against Taiwan should they attempt to formally leave China. Taiwan, a free and democratic nation, left China in reality a long time ago. The US takes its resposibility and will protect Taiwan from Chinese force. It is immoral of Europe to arm China in general - its regime is still a communist dictatorship - and particularly harmful now. We may actually see a military conflict where the US wants to protect freedom and China fights it - with European weapons. If nothing else, the new law passed by China should make the EU change its policy back to keeping the embargo.

Read more at CNN - >

2005-03-16 08:55:35
Kao(s) à la 1990. Idag är media fyllda av reportage om den upprepning av rosornas krig vi är mitt i. I Expressen skriver Per Wendel att Göran Persson lär avgå i höst och att detta kan tillkännages redan nu under våren. I omröstningen på nätet om efterträdare har Perssons kandidat Pär Nuder 5 % och den han till varje pris vill hindra, Margot Wallström, 71 %. I Dagens Nyheter skrivs för fjärde dagen i rad om SSU:s omfattande bidragsfusk. (Det sistnämnda har jag själv sett följderna av, exempelvis på den årliga politikerveckan i Visby, där SSU:arna bor på Wisby Hotell och går på de finaste krogarna - vilket de skryter om - medan de andra ungdomsförbunden trängs i stugor på landet och lagar egen mat.) Nu är det ministern Lena Hallengren - direkt rekryterad från SSU:s expedition - som har ett förlutet i fusket. I Svenska Dagbladet skriver en forskare som just publicerar en bok i ämnet om att Socialdemokraterna sedan länge har tappat all ideologi och all politik för framtiden och bara vill behålla makten. Läget var liknande år 1990, det s k rosornas krig pågick och regeringen Carlsson tvingade sig själv att avgå. Sedan vann de borgerliga, dessvärre dock i inledningen av den värsta ekonomiska krisen under efterkrigstiden. Idag verkar de om möjligt än mer desillusionerade; socialismen var vanligt folks fiende, den stora staten skapar mer ofärd än välfärd och makten betyder allt. Men deras järngrepp om landet håller inte, det spricker överallt. De behöver tid i opposition för att analysera verkligheten och försöka finna idéer för framtiden - precis som flera ledande socialdemokrater säger i tysthet.

2005-03-15 18:26:12
Reinfeldt: Hellre Kohl än Thatcher. I dagens Korseld på SVT 24 frågade Eric Sundström, ordförande i s-studenterna, och jag ut moderatledaren Fredrik Reinfeldt. Bland annat frågade jag varför Moderaterna tonar ned sina förändringsförslag nu när behovet av förändring är som störst. Svaret var egentligen att man måste ha medborgarna med sig, annars åstadkoms inte ens en liten förändring - vilket förvisso är sant. Han uttryckte också sympati för OECD-förslaget att ha helt fri pensionsålder och därmed upphöra med att tvinga människor att sluta arbeta oavsett vad de vill. På frågan hur den socialdemokratiska dominansen i hela den offentliga sfären ska brytas talade han om återinförande av klassisk ämbetsmannakultur. Och på snabba frågor om vilka han föredrog svarade han George W Bush framför Göran Persson och Helmut Kohl framför Margaret Thatcher. På den sistnämnda punkten har undertecknad för övrigt motsatt uppfattning. En utfrågning där Reinfeldt var sympatisk och skickligt försvarade den nya linjen. Men det är ingen kamprörelse för frihet han leder, direkt.
Se Korseld på SVT 24 här - >

2005-03-15 13:56:13
High Tax Pressure Leads to Ever Higher Taxes. You would imagine that in a country with very high taxes, people would want lower, not higher, taxes. Oddly, there are many signs of the opposite. Today an opinion poll among the Swedes conducted by Sifo and published in Metro showed more people that want higher taxes than those who do not. The question is a bit leading, but that is how politicians would pose it: "Would you consider paying higher taxes if that meant reinforcements for health care, schools and elderly care?". 57 % said yes and 39 % said no. Among the young, 64 % said yes. And in the US, where taxes are much lower, we could see not least in the latest election that proposing higher taxes is not something that is popular. So how can it be that the higher taxes you have, the higher taxes people want - and vice versa? I think it is quite simple. If you have high taxes, government takes care of large parts of your life. Often, these are also important parts. Thus, you are dependent on government to a large extent. And if you want to improve those parts of your life, you have to give more money to the government. (Which the politicians also like to remind you.) And in a country with lower taxes, you are used to taking care of that by yourself and higher taxes make it harder. So it is a trap, a vicious circle. Someone once called it the smartest coup d′etat ever.

2005-03-15 13:44:10
"Allt är möjligt!" I förmiddags var jag huvudtalare på konferensen "Samverkan Skola - Arbetsliv" i Västerås. Jag hade ombetts anlägga ett brett perspektiv och tala om framtidens samhälle, arbete och utbildning. Med ett tydligt optimistiskt anslag och historiskt perspektiv talade jag om den globala arbetsdelningen, övergången till tjänstesamhälle och fem stora förändringar som västra Europa behöver genomföra för att lyckas väl:

"?Världen jäktar fram och den närmar sig slutet.? Så uttryckte sig ärkebiskopen Wulfstan år 1014 i York. Idag, 991 år senare, lever vi onekligen bättre. Men denna utvecklingspessimism har ändå följt med hela vägen. Säg den förändring som inte har förklarats av olika auktoriteter leda till elände och undergång.

Bakom detta finns en logisk förklaring: man vet vad man har, men inte vad man får. Det man ser är det gamla, det man ännu inte ser är det nya.

I 1600-talets Rostock uppfanns en spinnmaskin som utförde det arbete som krävdes två personer för att utföra tidigare. Stadens styrande såg till att maskinen slogs sönder och uppfinnaren mördades. Man trodde att arbetslöshet skulle följa och såg inte vad som kunde komma istället.

För 150 år sedan arbetade 80 % av svenskarna i jordbruket. Idag är det 3 % - och de producerar mer. 77 % blev inte arbetslösa. Men exakt vad som skulle komma istället kunde man inte veta. Idag vet vi att svensken i snitt har en inkomst som är mer än tio gånger högre än då.

Tre fjärdedelar av de varor och tjänster vi konsumerar idag existerade inte i någon form för 100 år sedan. Sådan är utvecklingen. Vi kan inte veta idag exakt vad vi ska arbeta med i framtiden, vilka uppfinningar som kommer, vad människor efterfrågar. ...

Vi kan som sagt inte veta exakt hur framtiden blir. ?Det är sannolikt att något osannolikt kommer att inträffa?, påpekade Aristoteles på 300-talet före Kristus. Men det finns god anledning till optimism, hittills har det blivit bättre. Alltså gillar jag rubriken på den här konferensen: ?Allt är möjligt!?.

Men det krävs att man blickar framåt, inte håller fast vid det gamla och att man utformar ett samhälle med bra villkor för de skapande krafterna. Och där har vi en hel del att göra i Sverige. Men gör vi det kan Sverige lyckas, precis som förr."


De ca 350 deltagarna - huvudsakligen från svenskt utbildningsväsende - applåderade artigt, men jag fick intrycket att perspektiven mot både historia och framtid var nya och kontroversiella. Desto viktigare att dessa sanningar framfördes.

Läs anförandet - >

2005-03-14 12:13:36
Om öppna gränser och personligt ansvar.

"Det som är hårt mot kriminella är mjukt mot offren. Det som bekämpar bidragsberoende och öppnar vägen för arbete är varmt mot människor. Här i Sverige finns föreställningen att man är mjuk och människovänlig om man blundar för de problem som finns. Konsekvensen drabbar i första hand invandrarna. Bor du i Bergsjön i Göteborg löper du fem gånger högre risk att bli rånad än om du bor någon annanstans. ... För mig handlar det om att värna om det land som en gång tog emot mig. Då var vi flyktingar och invandrare ett oskrivet blad. Nu är bladet fullskrivet med en massa negativa saker. Det är det bladet jag vill skriva om."

Mauricio Rojas i en läsvärd söndagsintervju i Svenska Dagbladet - där han också säger att han är stolt över att tjäna mycket pengar och svarar "min fru" på frågan vad han är mallig över.

Läs hela intervjun här - >

2005-03-14 11:57:37
Välfärdsdebatt i Folkpartiet. Den debattartikel som Lotta Edholm och jag hade i Tidningen NU för någon vecka sedan har nått ett syfte: att skapa debatt om framtidens välfärd. Allt fler inser att den stora staten inte fungerar och att förändring måste ske. Inte minst borde de borgerliga partierna tänka om och våga lägga förslag för en mindre stat, lägre skatter och privat välfärd. En som replikerade på vår artikel var ledarskribenten Ulf Öfverberg. I senaste numret av NU fick vi tillfälle att svara och fortsätta debatten. Både tonläge och innehåll i hans artikel visar, enligt min mening, hur svaga argument som finns för att inte förändra i den riktning vi beskriver.
Läs repliken i NU här - >

2005-03-14 11:14:47
Årslön på banken. En undersökning av Länsförsäkringar visar att fyra av tio måste flytta om deras månadsinkomst sjunker med 2000 kr. För många är marginalerna små. Vad beror det på? Förvisso ligger svenska löner ofta inte så högt längre och boendekostnaden är en stor utgift för de flesta. Men den största utgiften för varje hushåll är skatter. Räknas även de dolda skatterna dras 60 procents skatt redan på lönen för en medelinkomsttagare. Skatten på låginkomsttagare är bland de högsta i världen. Det betyder att många bara har råd med det nödvändigaste när skatten är betald. När det offentliga ska ta hand om en stor del av livet blir beroendet av politikerna stort. Självständigheten blir liten och varje politiskt beslut kan påverka livet i detalj. Möjligheterna att spara och skapa en egen buffert blir små. I många andra länder är en årslön på banken - även kallat "dra-åt-helvete-chefen-pengar" - inte bara förbehållet personer med höga inkomster. Vi har ett system som syftade till trygghet, men som skapade otrygghet, eftersom de flesta inte själva har makten över sina liv.
Läs mer om undersökningen - >

2005-03-13 13:13:34
Why Do We Force People Not to Work? Prosperity comes from productive work. But in Western Europe, ever fewer people support an increasing number of people who don?t work. To a large extent, this is due to the current definition of "working age". If we stick to that definition, we will have a dramatic development in the decades to come. The number of people of "working age" in, for example, Italy would decrease from today?s 39 million to 22 million in the year 2050. The situation is similar in the other countries. Thus, with that system, fewer people will work, economic growth will decrease and public expenses explode. Many people find this a very uncomfortable situation. They don?t want to force people to work. But that is not the point; what we do today is to force people not to work. We have no idea how many 70-year-olds who would like to continue to work, since the systems basically force them to quit. If you don?t retire at a certain age, you would lose money since your pension doesn?t increase if you work longer. The OECD has calculated how much you lose in various European countries by continuing to work. They describe it as a tax. In Germany and France, this tax amounts to 50 % for 55-year-olds, in Belgium it is 80 % and in the Netherlands 90 %. This is how much we punish continued work; of course people retire. If we would abolish the pension age and just have a fixed sum in pension, that would change. Then you would get a low pension if you retire early and a high one if you retire late. Then we would see how much people actually want to work. I bet it is quite a lot more than today.

2005-03-12 12:05:35
Dagens citat:

"Man kan dividera om hur redo Alliansen är att ta över, men allt det förbleknar när man tänker några ögonblick på hur otroligt väl förberedda socialdemokraterna är på att förlora."

PJ Anders Linder på sin blogg

2005-03-11 19:38:44
Politiska dubbelfel. Allt färre arbetar i Sverige. Blott tre miljoner av oss nio miljoner svenskar går till jobbet en vanlig dag. Av de som finns i det som idag kallas arbetsför ålder lever bortåt 1,5 miljoner på bidrag. Alltså diskuteras vad som bör göras åt saken. Socialdemokraterna och LO är aktiva i debatten. Lustigt nog har de styrt landet i 66 av de senaste 75 åren och vill bara ha mer av samma saker. Högre skatter, fler bidrag. Bakom deras upprepade felslut och misstag finns fel utgångspunkter. Just nu talas en hel del om "rätten" till arbete. Men det blir inte fler jobb för att politikerna kallar det rättighet. De försöker bara framstå som extra engagerade och bli återvalda. Man kan inte ha rättigheter som ständigt kränks; alla kommer inte alltid att ha jobb. Ingen kan ha rätt till arbete, sådana uppstår när det finns en efterfrågan som någon är beredd att arbeta för att tillfredsställa, till ett visst pris. Av vem skulle man utkräva en sådan rättighet? Vem ska man anmäla om man inte får ett jobb? Att tala om en rätt till arbete ger intryck av att politiken kan dela ut jobb. Vidare talas det även om att "pressa tillbaka arbetslösheten", som om den växer fram om inte politikerna gör något. Men det är tvärtom. Vi har en enorm efterfrågan på allt möjligt, ändå arbetar inte alla, utbud matchar inte efterfrågan. Varför? Jo, för att framför allt den politiska sfären har ställt hinder i vägen - skatter, regleringar, monopol. Det är den främsta orsaken till arbetslöshet. Politiken ska inte göra mer utan dra sig tillbaka. Då försvinner också flera orsaker till arbetslöshet.

2005-03-10 08:24:25
Tillväxt utan nya jobb. Svensk ekonomi växer för tillfället rimligt, men det kommer inga nya jobb. Förutom arbetslösheten på 8,5 % står en miljon personer i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. LO-chefen Wanja Lundby-Wedin kritiserar regeringen i dagens DN. Men hennes förslag om bl a mer bidrag skulle inte ge några effekter. Vi har en utveckling där gamla jobb försvinner och flyttar. Det är både naturligt och bra; vi får bättre och billigare produkter. Nu måste vi fokusera på att ha ett mycket bättre klimat för företagande för att de nya jobben ska växa fram. Framför allt kommer det att vara tjänstejobb. Inte minst bör vi undvika kontraproduktiva åtgärder som stopplag för vårdjobb och att höja världens högsta skatter. Att högkonjunkturen har passerat utan förbättringar kan skapa svåra problem när det väl vänder nedåt igen. Detta fick jag anledning att kommentera i Rapport och debattera med Metalls Göran Johnsson idag.
Se programmen här - >

2005-03-09 21:43:58
The Highest Taxes - No Matter How You Count. Sometimes people defending big government say that the way the tax pressure is calculated is wrong. They say that the figure gets too high because often the government?s social contributions are taxed and the tax is counted again. So if we take that away, Swedish and other Western European taxes are not so high. Now, the Swedish Tax Payers Association have calculated the tax pressure and excluded such factors. Still, Sweden has the highest taxes in the world, followed by the rest of Western Europe. And we have the highest taxes on work (as if we didn?t want more people to work). Below is the tax pressure in the developed countries calculated this alternative way, first with the total tax pressure and second the tax on work (in per cent):

Sweden 45,2 35,1
Belgium 42,7 31,2
Denmark 41,8 32,5
Luxembourg 40,4 26,7
Austria 40,1 28,1
Finland 38,7 27,4
France 38,5 29,1
Norway 38,4 27,9
Italy 37,6 21,4
Canada 37,2 24,1
Germany 36,7 28,1
Britain 35,3 22,5
The Netherlands 35 22,3
Switzerland 32,1 26,7
New Zealand 31,9 19,4
Iceland 31,5 19,4
Spain 29,7 22,6
Ireland 29,7 18,1
Portugal 29,5 20,9
Australia 29,2 19,1
USA 29,2 20,4

2005-03-09 17:42:39
Platt skatt i Studio Ett. Som The Economist uppmärksammade i senaste numret inför land efter land i Öst- och Centraleuropa platt och låg skatt. Alltså att alla betalar samma skattesats oavsett inkomst, ofta såväl företag som medborgare. Det är enkelt och överskådligt, någon har påpekat att deklarationen skulle kunna göras på ett vykort. Det är rättvist; den som tjänar dubbelt så mycket betalar dubbelt så mycket. Arbete lönar sig för att extra inkomster aldrig straffbeskattas med högre skatter. Till detta kommer att nivån på den platta skatten är låg. Nu ser vi en explosiv utveckling av tillväxt och välstånd i dessa länder. Slovakien är idag världens största bilproducent i förhållande till landets storlek. I Estland har skatteintäkterna ökat varje år sedan den platta skatten infördes tack var tillväxten. Nu sänks skatten där från 26 till 20 %, men intäkterna beräknas ändå fortsätta öka. Detta viktiga ämne, och hur vi i västra Europa påverkas, hade jag tillfälle att diskutera i dagens Studio Ett med bl a Anne-Marie Lindgren. En rätt bra och utförlig diskussion.
Lyssna på programmet här - >

2005-03-09 13:24:25
"Vägen bort från enparti(s)taten." Är det ett problem att regeringspartiet använder de s k oberoende myndigheterna för sin partipropaganda? Ja, av flera skäl. För det första förfogar detta parti redan över mer resurser än de andra tillsammans. För det andra har de ett nätverk av LO, ABF, Hyresgäströrelsen, PRO m fl som samverkar för att driva detta partis frågor och att de ska behålla makten. Att utöver det också använda myndigheterna skapar en kraftig slagsida till oppositionens nackdel. Slagsidan yttrar sig på flera sätt. Vad avgör om ett politiskt förslag når framgång eller motgång i den offentliga debatten? Svaret är hur det behandlas av debattens aktörer i den sakfrågan. Om ett parti styr över nästan alla aktörer kan det avgöra om ett förslag ska nå gensvar eller kritik. Föreslår de något själva kan de sätta igång en hel orkester för att stödja det; fackföreningar, myndigheter, organisationer, ledarskribenter. Men om oppositionen gör detsamma kommer samma maskineri att såga det. Det är som att det ena laget i en fotobollsmatch skulle vara tio gånger så många och därtill ha domarna på sin sida. Då är landet en pluralistisk demokrati på papperet men en enpartistat i praktiken. Detta angreps idag av Folkpartiet, som presenterade en rapport för hur man avpolitiserar myndigheterna. Tobias Krantz, ledamot av konstitutionsutskottet, föreslog bland annat att myndigheter ska läggas ned, blivande myndighetschefer ska utfrågas offentligt och att myndigheternas opinionsbildning ska granskas. Viktiga - men möjligen väl försiktiga - förslag från Krantz, även doktor i statskunskap. Att lägga ned 13 myndigheter av 234, varav 31 har tillkommit sedan år 2000, är ett litet steg. Men så måste förvisso alla långa vandringar börja.
Läs Folkpartiets rapport här (pdf) - >

2005-03-08 17:45:10
Bush Increases Pressure for a Free Lebanon:

"We are confident that the desire for freedom, even when repressed for generations, is present in every human heart, and that desire can emerge with sudden power to change the course of history. ...
All the world is witnessing your great movement of conscience. Lebanon′s great future belongs in your hands, and by your courage, Lebanon′s future will be in your hands. The American people are on your side. ...
The time has come for Syria to fully implement Security Council Resolution 1559: All Syrian military forces and intelligence personnel must withdraw before Lebanon′s elections for those elections to be free and fair."


US President George W Bush tonight in a speech at the National Defence University

2005-03-08 09:57:34
Freedom for Women! "Woman, I can hardly express my deep emotions and my thankfulness..." That old song by John Lennon keeps repeating in my ears this International Women?s Day. It feels like this day should be a day of warmth, generosity and men celebrating women, more than hostile struggles and debates. The Swedish public sphere, though, seems to lean clearly towards the latter. The former Communist leader Gudrun Schyman is starting some kind of women?s list before the election (as if women wouldn?t care about the ideological aspects of politics). The Social Democrats have seen the threat of losing votes and their Party Secretary is starting a network called Feministas. Somehow it is odd that the people who have been running the country for decades protest and say that gender equality is far away. Perhaps it is the policies that have failed? Women don?t need special treatment, government subsidies or help from socialist politicians. They just need freedom - to start their own business in welfare services, for example. Government shouldn?t stand in the way. Anyway, I think I?ll leave that debate to others today and focus more on the humbly romantic celebration.


2005-03-08 09:47:12
Dagens citat - att be om ursäkt för att vilja sänka världens högsta skattetryck:

"Samhället tar in 1100 miljarder i skatt. Vi vill minska skattetrycket från 51 till 49 procent. Det är ju ändå på marginalen."

Karin Pilsäter, Folkpartiets ekonomiska talesman, i Dagens Nyheter

2005-03-08 09:41:35
Priskrig - du vinner. ICA:s beslut att sänka priset på 2000 varor har bidragit till uppmärksamheten kring det priskrig på mat som nu har inletts. Konkurrensen från Lidl, Netto och Willys börjar ge resultat. Konsumentverket räknar med att en genomsnittlig familj idag kan spara 1700 kr om året på billigare mat genom att välja sådana alternativ. Än mer konkurrens kommer att ge än mer resultat i samma riktning. Men vilket motstånd Lidl har mött. De har inte fått mark för att bygga, misstänkts för att behandla medarbetarna illa, deras sortiment har betraktats med skepsis och nog är det synd om ICA och Konsum som får det tuffare - etc. Lokala klarteller mellan politiker, kommunala tjänstemän och de etablerade butikerna har stått i vägen. Men det har inte gått att hindra och nu vinner alla. Det här är vad som händer när den globala konkurrensen släpps in, oavsett om det är byggarbetare i Vaxholm eller Lidl. Att vilja hindra det - till exempel att inte vilja släppa in det inom välfärden - är att tvinga alla att välja högre priser. Då vinner ingen.

2005-03-07 13:00:29
Industripolitik - nej tack! Ericsson lägger ned i Nynäshamn. General Motors kommer successivt att lämna Trollhättan. Exemplen är fler. Traditionell industri flyttar produktionen. I gårdagens Agenda debatterade Lars Leijonborg detta med näringsminister Thomas Östros. Leijonborg talade om "industripolitik" och diverse åtgärder som skulle ha kunnat hålla kvar produktion i landet. Säkert inget större fel på åtgärderna för ett bättre näringslivsklimat, men desto större fel på hela syftet. Att inrikta politiken på att hålla kvar gammal produktion är både dumt och destruktivt. Det gigantiska slöseriet med skattemedel under 1970-talets varvskris är en svensk lärdom. Att företag förlägger produktion där den görs bäst är positivt för oss alla. Det är därför DVD-spelare är så billiga idag. Konsumenterna vinner. Men det är bra för sysselsättningen också - om det allmänna klimatet för företagande är gott. Då växer ny företagsamhet och nya jobb fram, främst tjänsteföretag. Ju snabbare färd in i tjänstesamhället, desto bättre. En gång arbetade 80 % av Sveriges befolkning i jordbruket, nu är det 3 %. En jordbrukspolitik som hade inriktats på att stoppa den omvandlingen hade hindrat färden mot industrisamhället. Omvandling och förnyelse bör välkomnas och underlättas. Att byta regeringens usla företagsklimat mot någon sorts borgerlig industripolitik vore ett val mellan två dåliga världar. Låt företagen flytta som de vill - så länge Sverige är en attraktiv plats för skapande verksamhet vinner vi.

2005-03-07 11:10:15
Scene from a non-profit organisation...?Daily Dilbert strips here - >

2005-03-07 10:43:50
Nuder halvvägs: inser utmaningen men har fel lösningar. För ett år sedan var fokus i inrikesdebatten huruvida allt är bra eller inte, om vi redan lever i det bästa av samhällen eller om förändring krävs. Nu är utgångspunkten för nästan alla att samhällsmodellen inte fungerar, att den står inför avgörande utmaningar, och att förändring krävs. Bra - långt gånget. Frågan blir då vilka förändringar som vore bäst för att skapa ett bättre samhälle med högre tillväxt och bättre välfärd. Finansminister Pär Nuder har tidigare talat om höjt skattetryck. I dagens DN kompletterar han detta förslag med kamp mot svartarbete så att skatteintäkterna ska öka. Han avvisar bestämt - lite överraskande - ökade obligatoriska avgifter, samt - mindre överraskande - sänkta skatter, det sistnämnda med motiveringen:

"Antingen finansieras merparten av den förbättrade välfärden gemensamt med skatter. Då går det att fördela och utjämna välfärden mellan individer, regioner och generationer. Eller så betalas välfärden individuellt på en marknad med avgifter och försäkringar. Då fördelas den efter inkomst och förmögenhet. Ett skiktat samhälle uppstår där vissa kan ta del av det bästa som marknaden har att erbjuda medan andra får nöja sig med det enklaste."

Det är här det blir fundamentalt fel. Idag tvingas alla in i de offentliga systemen. När dessa system ska göra allt åt alla räcker inte resurserna. (Plus att monopol utnyttjar resurser dåligt.) Alla får halvdålig standard. Och det har inte med omfördelning att göra. Blott två av tio skattekronor omfördelas till andra, resten går in i system som jag själv får lika stor del i. Skulle skatterna sänkas på den del som ändå går till mig själv är skillnaden bara att jag själv får bestämma hur pengarna används. Därtill går de till konkurrerande företag som levererar effektivare. Omfördelningen, däremot, kan behållas och även ökas. När det offentliga fokuserar på ett basutbud främst för dem som inte kan betala räcker resurserna längre. Resultat: Bättre offentligt utbud för dem som använder det, bättre privat utbud för dem som använder det. Och med rejält sänkt skatt kan majoriteten snabbt finnas i grupp två. Bättre välfärd för alla.

2005-03-06 13:18:10
Entreprenörer i det nya näringslivet. Flera stora traditionella industriföretag flyttar eller lägger ned. Vad ska vi arbeta med, vad ska bygga vårt välstånd i framtiden, frågas ofta mot denna bakgrund. I detalj kan vi aldrig veta, men ibland ter det sig tydligt att man ser glimtar av framtiden. Igår kväll medverkade jag i en träff i Träkumla Rom Vänner på Gotland. Driftiga personer har börjat tillverka rom av sockerbetor på en charmig gård - Tjängdarve - från 1700-talet. De satsar på kvalitet och högt förädlingsvärde i den nya upplevelseindustri med rustik prägel som passar Gotland så väl. Skicklig marknadsföring ska föra produkten in på de alltmer populära romprovningarna i Stockholms innerstad och andra platser. Framför en varm brasa med ett gnistrande kallt vinterlandskap utanför provade vi deras och andras rom. (Under provningen framkom skälet till att gamla Bourbon-fat oftast används för lagring av Rom; i delstaten Kentucky är det lag på att helt nya fat måste användas för att få kalla produkten Bourbon - sannolikt framlobbat av fattillverkarna - varför de måste sälja de använda faten efter blott en gång.) I Träkumla får naturligtvis de entreprenörer som försöker förverkliga sin idé kämpa mot den offentliga byråkratin. Allt från krav på närmast atombombssäker anläggning till krav på utskänkningstillstånd för att deras nätverk ska få prova produkten - annars kan det bli "förtäckt försäljning"! - krävs. Det sistnämnda kräver även att de måste bygga ett restaurangkök, vilket sägs vara på gång. Men med till synes fortsatt glatt humör drar de sin verksamhet framåt, trots alla byråkrater som hänger på bromsen och lägger ut hinder. Hittills verkar det gå som tåget, även om det hänger en hel del vagnar på loket som inte de har satt dit. Lika fantastiskt som bedrövande att se.


2005-03-04 14:05:55
What Have the Americans Ever Done for Us? A funny column with a clear message by Gerard Baker in today′s Times On Line:

"ONE OF MY favourite cinematic moments is the scene in Monty Python?s Life of Brian when Reg, aka John Cleese, the leader of the People?s Front of Judea, is trying to whip up anti-Roman sentiment among his team of slightly hesitant commandos. ?What have the Romans ever done for us?? he asks.

?Well, there?s the aqueduct,? somebody says, thoughtfully. ?The sanitation,? says another. ?Public order,? offers a third. Reg reluctantly acknowledges that there may have been a couple of benefits. But then steadily, and with increasing enthusiasm, his men reel off a litany of the good things the Romans have wrought with their occupation of the Holy Land.

By the time they?re finished they?re not so sure about the whole insurgency idea after all and an exasperated Reg tries to rally them: ?All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, a fresh water system, and public health, what have the Romans ever done for us??

I can?t help but think of that scene as I watch the contortions of the anti-American hordes in Britain, Europe and even in the US itself in response to the remarkable events that are unfolding in the real Middle East today."

Read the whole column here - >

2005-03-04 11:25:16
GM Goes to Rüsselsheim. A press release from General Motors just presented the news that the new GM middle-sized model from 2008 will be manufactured in German Rüsselsheim, not in Swedish Trollhättan. This has been a long discussion which is sensitive, since thousands of people at SAAB are affected. The fact that companies choose where to produce freely in a new Europe and a global economy is natural and positive. It gives us better and cheaper products. But of course it is hard for the people working there at present. We see a long-term trend with a decreasing number of people working in the traditional industry. And we see an increase in services, where already a majority work. We cannot and should not attempt to stop companies from moving. What should be done, however, is to create a business climate where new companies grow and replace the old. That is development. Trade in services, for one thing, has to be facilitated. And every door should be opened up for free enterprise in the welfare sector, the most demanded services in our society. And, indeed, much more to create a very competitive business climate. Sadly, now we seem to be moving in the oppositie direction with higher taxes, stop-law for welfare companies etc.

2005-03-04 11:16:33
Maktpartiets unga i uppror mot korruptionen. Idag gör 28 ledande personer i SSU uppror mot vad de kallar intern korruption och maktmissbruk i en artikel i DN:

"Ekonomiska resurser fördelas systematiskt efter lojalitet, valkretsar ritas om inför varje kongress för att säkra kongressmajoritet, förbundsstyrelsens privilegium att tolka stadgarna används konsekvent för att rigga val och ogiltigförklara val som slutat "fel" och svågerpolitik avgör alltför ofta vilka som får tjänsterna på förbundsexpeditionen. ...

Framtidens politiker, som i dag finns i SSU, kommer att nå maktens korridorer med inställningen att alla medel är tillåtna i politiska och organisatoriska konflikter, så länge man inte blir avslöjad."


Det är inte ofta uppror tillåts och interna debatter kommer utanför det partiet. Då har det gått långt - vilket också beskrivningen av korruptionen visar. Dock är det inte så att korruption i den verkliga makten i framtiden kan undvikas genom att städa i dagens SSU. Den situationen är redan här. Att SSU är korrupt och bara inriktat på makt är blott ett uttryck för hur det är i hela denna rörelse. Och ett tecken på hur detta förfaller allt snabbare.

2005-03-03 15:18:47
Pavlov?s Welfare State. Ann Mettler, Director of the Lisbon Council, has a very clear and well argued article in today?s Wall Street Journal Europe:

"More than most people care to admit, Europe has used the term "social" to build a system that unabashedly protects and favors the privileged -- people with jobs -- at the expense of the social outcasts, the unemployed. The system protects economic incumbents at the expense of innovative market entrants. It pampers baby-boomers and retirees at the expense of the young and future generations."

Read the entire article (pdf) - >

2005-03-03 14:04:16
Heja Billström! I Dagens Nyheter idag tar Stockholms Stads finansborgarråd Annika Billström avstånd från Perssons och Nuders förslag om höjt skattetryck. Det är minst sagt en mycket stor sak i ett land där få avvikande meningar alls finns. Än mer att en ledande person i själva maktpartiet anmäler avvikande uppfattning. Hon utgår från samma faktum som Persson och Nuder - och Assar Lindbeck - att den nuvarande samhällsmodellen inte håller. Förändringar måste till. Men hon avvisar deras huvudförslag. Istället kan offentlig verksamhet effektiviseras. Ett och annat som det offentliga gör kan därtill göras privat istället. Dessa sanningar lär inte stärka Billströms aktier i den taktiserande s-ledningen, men många andra lär nog se henne med större respekt framöver. Hon tänker själv och väntar inte med att säga sin uppfattning tills efter hon har avgått. Modigt och ärligt.

2005-03-03 13:41:19
Stopp för bättre vård. Debatten om en stopplag för privat, vinstdrivande, vård har länge varit en fars. Inte ett rationellt argument finns för att förbjuda vård i ett land där efterfrågan så tydligt överskrider utbudet. Gamla fördomar har dikterat ett maktparti som har tvingats till otaliga modifieringar för att få med sig sina samarbetspartier. Det har inte ens gått att få tjänstemän i regeringskansliet att skriva text till propositioner om något så korkat. Nu har dock Miljöpartiet accepterat ett förslag till stopplag. Detta eftersom den ju ändå inte blir någon "jättereglering av vården som omöjliggör en bra utveckling", säger språkröret Peter Eriksson till Dagens Nyheter. Nej, men en relativt stor reglering som försvårar en bra utveckling. Hur kan politikerna ta sig rätten att via lagen förbjuda sätt att leverera vård till medborgare som efterfrågar vård? Det är att döma enskilda till sjukdom och lidande. Sverige behöver en ny regering.

2005-03-03 13:27:41
Fronterna läggs upp. Inför valet 2006 börjar de stora stridslinjerna bli tydligare, styrkorna formeras. Ett av Moderaternas stora nummer lär bli: "Vi vill satsa mer pengar på vård, omsorg och skola än regeringen, och detta ska finansieras genom mindre bidrag." Eftersom många anser välfärdens verksamheter viktigare än transfereringar har detta oroat Socialdemokraterna. Genom att tala om högre skattetryck har de dock funnit sitt svar: "Vi vill satsa mer pengar på vård, omsorg och skola än tidigare, och detta ska finansieras genom mer skatter på höginkomsttagare." För många väljare kan det te sig som en mer bekväm lösning, inte minst eftersom effekter som lägre tillväxt och fler dolda skatter för flertalet medborgare inte skulle märkas så tydligt. Å andra sidan är en höjning av världens högsta skattetryck så extremt att Socialdemokraterna kan vara oroliga för att tappa marginalväljare. Att sedan båda har fel i att mer skattepengar i offentliga monopol skulle göra annat än förvärra problemen kan lämnas därhän för ögonblicket. Hur dessa fronter utvecklas och finslipas framöver ska bli intressant att studera.

2005-03-02 14:26:12
Vinst ger bonus. Många företag gör stora vinster. Ofta ses detta dock inte alls som något positivt; hög vinst ställs i motsats till omstruktureringar i näringslivet, vinsten förutsätts mest gå till höga chefslöner eller till ägarna (även om man kan tycka att det inte är fel att goda investeringar betalar sig). Alltihop är baserat på en klassisk marxistisk analys där kampen mellan arbete och kapital står i centrum. Men Dagens Industri visar idag några exempel på årets bonusar för medarbetare i företag som gör vinst. På Scania ges 150 miljoner i bonus, ca 15 000 kr per anställd i snitt. På Astra Zeneca delas 350 miljoner ut och på SSAB 136 miljoner. På Föreningssparbanken får den anställde ca 44 000 kr extra i år. Vinst är bra. För alla.

2005-03-02 14:08:03
Debate in Brussels. As I came to Brussels yesterday evening, I heard in the news that German unemployment has reached its highest level after World War II: 12,6 %. Ironically, the topic of my speech was "Is there a European Social Model and Can We Maintain It?". I pointed out that of course there are differences between the countries, but there is such a model - with high taxes, public monopolies and labour regulations:

"The other question is: Can we maintain this European Social Model? I have to say yes. We definitely can. Everything depends on what consequences you want. If you want or can accept consequences like low or negative growth, dependency on the state, few people working, deteriorating welfare services ? then we can keep the model. Otherwise not.

My main point is this: The European social model, with high taxes and big public spending, is not the solution to our problems with low growth and declining living standards. On the contrary, it is the main cause of our problems. ...

This Model is what makes Western Europe stick out economically in a global perspective. If it were a competitive model, why would we have all these problems? And why would we have all these reforms, which point in one direction: away from it. The steps may be small, but the German Agenda 2010, the Swedish pensions reform, the Blair welfare reforms, the Lisbon Agenda ? all point away from this model."


Ann Mettler, Director of the Lisbon Council, shared this view in her comments. She furthermore pointed out very strongly that it is a disgrace to call this model "social". How can something that creates unemployment, low growth, decreasing living standards and an ever darker future for Europe?s young, be called "social"?

Sven Svensson, head of the Swedish trade unions in Brussels, did not agree at all - to my limited surprise. He pointed out that this model is great and mentioned various analyses which he claimed show that our societies are the best in the world. Despite this, however, he still wanted reforms - without naming a single one. And most of the facts he talked about - "happiness research", the UNDP ranking, Swedish growth in recent years, etc - have been heavily criticised. Not to mention that all the problems every citizen faces in reality every day make quite a good reply to the image that we live in the best of worlds.

2005-03-02 14:04:19
Socialisterna surrar sig vid rodret. Trots ett relativt tydligt besked om motsatsen publicerades idag Christofer Fjellners och min replik på Persson & Co på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.
Läs repliken - >

2005-03-01 14:03:55
Debatt med Vogel & Co 21 april! För två veckor sedan skrev "välfärdsforskaren" Joachim Vogel med kollegor en debattartikel om tillväxt och välfärd i DN. Stefan Fölster och jag utmanade dem samma dag på debatt eftersom vi anser att deras teser är lika skadliga som dåligt underbyggda. Nu har Vogel och Björn Halleröd tackat ja, vilket är utmärkt. Tyvärr fick vi inte till ett datum tidigare än den 21 april, men då blir det av på Timbro, Grev Turegatan 19, plan 7. Bengt Westerberg ska vara moderator. Mer utförlig inbjudan kommer. Detta ska bli mycket intressant, många centrala frågor ska diskuteras. Har vi verkligen inte fått bättre välfärd under efterkrigstiden, när BNP har flerdubblats? Är inte tillväxt fundamentet för välfärd? Om vi inte får bättre välfärd vid inkomster över 100 000 kr om året - varför vill då de flesta ha det? Den som lever på en öde ö och inte vet att vård kan existera kan vara nöjd trots ett obehandlat benbrott. Men vi som vet att något bättre är möjligt skulle väl inte anse att välfärden är god om vi inte har skapat resurser via tillväxt till vård?

2005-03-01 14:01:17
The Economist on Anti-Americanism:

"The incandescent third-world demonstrator, shrieking ′Down with America!′ in one breath and ′Can you give me a green card?′ in the next, has become a commonplace."

2005-03-01 10:01:58
Another Orange Revolution? The government in Lebanon has suddenly resigned after what is described as a tough debate in Parliament and huge demonstrations in the Martyr Square in Beirut. The initiating event for all this may have been the assassination of the former PM, but the picture is broader. Syria, with forces in Lebanon, is shaking following the destruction of the Iraqi dictatorship. There has been a strong international pressure from the US, this time united with France. When the US and Europe unite for freedom, not much can stand against for long. Behind it all, the optimist can see one more step towards the realisation of the Bush doctrine of freedom and democracy in the Middle East. The Lebanese opposition has a new self-confidence and the demonstrators openly say that they want to do what took place in Ukraine. This shows that dictators, when faced with a strong and decisive force for freedom - which the US currently is - they need each other to uphold the oppression. But when they fall, one after another, you get a kind of domino effect. Perhaps it is not as much another Orange revolution as it is another Velvet revolution?Enthusiastic demonstrators in Beirut

<-- Home
RSS 2.0