Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:03:41

03/01/2006 1:05:42 pm
Låt användaren betala. Nu har systemet med trängselavgifter vid en gräns runt Stockholm tagits i bruk. Media bevakar igångsättandet - Aftonbladet har en egen TullO - och mångas förvirring är stor. Detta avses vara ett försök, som ska utvärderas genom en folkomröstning i september. Att det är ett försök är idiotiskt: skulle väljarna verkligen rösta bort ett system som har införts till en kostnad för dem på miljarder kronor?

Systemet i sig har också nackdelar. Eftersom de vägar som avgiftsbeläggs är offentligt ägda kommer intäkterna att gå till den offentliga budgeten. Med andra ord kan det vara korrekt att beskriva avgiften som en extra skatt, eftersom den inte alls behöver gå till utökad infrastruktur där sådan skulle kunna behövas. Finansminister Pär Nuder har redan varit ute och talat lystet om dessa ökade intäkter.

Men. I princip är det mycket bra att de som använder något är de som betalar, som jag fick tillfälle i fredags att nämna på P4. Ju större efterfrågan är på ett håll, desto större intäkter där. Och desto större resurser att utöka utbudet, i detta fall vägar. Hade vägarna varit ägda av privata företag skulle intäkterna kunna gå rakt till just detta och inte till en massa annat. Då skulle trängseln verkligen kunna försvinna.

Tyvärr ligger denna princip långt ifrån dagens praktik, men skulle möjligen kunna vara ett steg på vägen. I så fall borde liknande stag tas också inom övriga områden som det offentliga idag omfattar. På sätt och vis blir det därmed i sak underligt att vänstern är för, medan de borgerliga är emot.

03/01/2006 10:10:09 am
Economic Warfare. In the middle of the winter, Russia turns off its gas exports to Ukraine after it declined to pay a quadrupling of the prices. This has also affected the rest of Europe. And since Ukraine actually imports more gas from Turkmenistan than Russia - and Russia is doing what it can to have Turkmenistan to cut theirs too - what we see is a political conflict. And of course things like this were to be expected following the election in Ukraine that made Yuchenko the President. Putin did what he could to have his authoritarian opponent re-elected.

Of course one big part of the problem here are the Russian policies, which are based on a classic power play founded on fear. It is the logical consequence of the nationalist rhetoric of Putin and his increasingly authoritarian government. But the main problem is the fact that business has been mixed, not with pleasure, but with the state. Had Gazprom been a private company, this would never have happened. Then, the Russian government would not have the power over the gas. Now it does, and it is a part of the resources they can use to pursue their policies.

Trade of goods and services between countries is in every way a great thing. It brings prosperity by specialisation and makes military conflicts more unlikely. But it is a different thing when citizens and companies in various countries are dependent on the state energy of another country. Then it becomes politics and is a weapon that can be used instead of military means. In this political perspective, this may be another reason for governments in Western Europe to allow for the construction of new nuclear power production.

<-- Home
RSS 2.0