Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2023-01-31, 01:55:26

2007-03-30 15:36:50
Center for International Comparisons. At the University of Pennsylvania, this Center has an excellent web tool where one can easily compare 188 countries from 1950 to 2004. One can study population, GDP growth, Government share of GDP, investments, trade, incomes, and more. Something to dive into during the week-end?

Get to the CIC web here - >

2007-03-30 10:54:46
Valförlu(s)tens orsaker. Igår presenterades således Socialdemokraternas eftervalsanalys. Många slutsatser, såsom misslyckandet med jobben, har förmedlats via media. Det står också att Svenskt Näringsliv och Timbro "driver idédebatten" och att detta har "spelat en stor roll när det gäller den långsiktiga opinionsbildningen i borgerlig riktning". Särskilt nämns arbetsrätten och olika kampanjer. Det är deras analys, vilket kan säga en del om vilka strategier för förändring som fungerar. I hög grad var frågan om jobben en diskussion om verklighetsbilden. En viktig orsak till att Socialdemokraterna förlorade var att många väljare hade intrycket att det på den punkten inte gick så bra för Sverige. Där hade nog fakta och analyser från aktörer utanför de borgerliga partierna betydelse.

Läs analysen här - >

2007-03-29 14:01:24
Schymans cirkel sluten, från kommunist till kapitalist. Kommunismens kärna är som bekant upplösandet av den privata äganderätten. Allt ska ägas "gemensamt", i praktiken av staten. Gudrun Schyman försökte länge föra kampen för kvinnornas rätt genom denna ideologiska rörelse. Skulle inte företagen förstatligas så politikerna kunde få in kvinnor i styrelserna, så skulle åtminstone kvotering via statligt tvång ske.

Nu har Schyman gjort motsatsen, hon spelar helt på kapitalistiska villkor. Genom aktieköp har hon blivit delägare i flera stora svenska företag. Hennes medverkan på Investors bolagsstämma refererades väl i media. Där talade hon i egenskap av ägare om hur styrelserna borde se ut.

Detta är hennes fulla rätt den egenskapen. Hennes ideologiska resa är total, och förhoppningsvis vid sin slutpunkt. Dessutom lär sannolikt denna metod ha bättre effekt för hennes mål om kvinnlig respresentation i styrelser.

2007-03-28 08:20:33
Debatter om Handelskonflikten. Viss intensitet kunde noteras i de två debatter om arbetsmarknad och lönebildning jag inledde dagen med. Först i TV4 med Stefan Fölster och Göran Johansson, sedan snabba ryck till Sveriges Radio och P1 med Erland Olausson. Förr eller senare kan man nog se TV4-sändningen här och redan nu lyssna på P1-Morgon här.

Bortsett från de organisatoriska aspekterna i frågan ser vi nu hur en centraliserad lönebildning luckras upp. En liten grupp personer i Stockholm kan inte längre sätta löner för alla i hela branscher oavsett individuell prestation. Till detta kommer förstås att olika branscher utvecklas olika starkt.

Denna utveckling mot ökad decentralisering är bra, ju längre den går desto bättre. Inte minst för de kvinnor i t ex handeln som har låga löner. Då får de chansen att själva påverka sin situation. Ett belägg för detta är en undersökning av SACO som visar att individuell lönesättning gynnar kvinnor mer än män - läs mer här och här.

2007-03-27 15:57:31
Speech in Washington, DC. If you happen to be in town, drop by. If not, feel free to watch it on the web. Read more here.

2007-03-27 15:24:11
French Impact. I think that the Presidential elections in France, with the first round on March 22nd and the second on May 7th, will have a great impact on the prospects for economic reforms in Europe. Will the winner, whoever it is, say that the current good business cycle proves that no reform is needed? Or will he or she say that these good times provide an opportunity to do reforms to improve in the long run?

The frontrunner, Nicolas Sarkozy, just left his position as Interior Minister. He is something of a riddle, sometimes saying all the right things about embracing globalisation and reform, sometimes attacking capitalists and demanding new taxes. He is still in a narrowing lead over Socialist Ségolène Royal, but it is a three-horse race with Francois Bayrou not too far behind. For once, the magnitude of the French impact is likely to match their demand...

Read more here - >

2007-03-27 11:02:39
Dagens citat:

"Jag har aldrig varit med om att vi haft så dåligt med käk."

Göran Persson, i sista avsnittet av "Ordförande Persson", när han per tv tar del av den socialdemokratiska valförlusten 2006

2007-03-25 19:26:25
A Few Things. After five days of skiing, the legs are quite tired, but the head is up and running. Just a few words about some things during these past days.

The EU today celebrates 50 years. Many fine words, perhaps of limited content. The EU has undoubtedly had a very important role for economic freedom and democratic institutions over the European continent. And The Economist is right, the current situation is not a crisis. But the EU is searching for a direction - and it would betray its good effects so far if it turns out to be one of increased regulations, protectionism and subsidies.

My op-ed about the need for more freedom in the labour market in European countries - also in Slovakia - is now on the web in their weekly, Trend. Can be read here.

I had a radio debate - on P4, not P1 - last Sunday with Anne-Marie Lindgren about the future of the Swedish Social Democrats following the election of Mona Sahlin, and her inauguration speech. A good discussion under rather odd circumstances; I participated via mobile phone on the bus to Sälen...

I had an op-ed in Tidningen NU, the weekly magazine of the Swedish Liberal Party. It can be read here. There, I show why the infamous article by the Party Secretary Erik Ullenhag was not only damaging for the Liberal Party and the Government, but seriously harmful to the opportunities to do the kind of reforms that Sweden needs.

The documentary on state television about former Prime Minister Göran Persson, "Chairman Persson", has stirred the debate. Many of his former Ministers have felt the need to defend themselves against insults. The documentary is thus good, showing how Mr Persson just thinks about strategy, communication and persons - practically never policy, developments, theories or reforms.

Finally, I am scheduled to give a speech at the Cato Institute in Washington, DC, on April the 16th. The topic is: "Should the US be more like the Nordic countries?".

2007-03-17 14:46:59
"Gräv inte skyttegravar mellan liberaler." Idag har Liberala Nyhetsbyrån distribuerat en debattartikel av Mathias Sundin och Niklas Frykman, gruppledare för Folkpartiet i Norrköping respektive Eskilstuna. De kritiserar Erik Ullenhags famösa DN-utspel med goda argument, inte minst hans egna ord om att skyttegravar inte ska grävas mellan socialliberaler och nyliberaler. De påpekar även att det är "tragiskt" att undertecknad nu har valt att avsluta medlemskapet i Folkpartiet. Kanske följden av denna diskussion ändå blir att Folkpartiet utvecklas i en något bättre riktning än vad som kunde befaras?

Läs debattartikeln här - >

2007-03-16 11:56:48
Hyperlexi? Återkom för en stund sedan från en frukost som Gunnar Hökmark bjöd in till med diverse analytiker och opinionsbildare. Bra diskussion om reformer i Europa, inte minst avseende Europaparlamentets roll och möjligheterna att påverka olika EU-initiativ. Någon tog upp att "hyperlexi" är ett alltmer använt begrepp i Washington, DC, och betyder att lagstiftarna stiftar fler lagar hela tiden och allt snabbare. Så är fallet definitivt också i EU, trots att motsatsen borde gälla i takt med att antalet EU-medlemmar ökar. Detta är på många sätt en oroande utveckling för den som snarare uppskattar frihet. Och man bör minnas den gamla romerska visdomen om att ju fler lagar, desto sämre kvalitet. De blir svårare att efterleva för alla parter.

2007-03-16 11:53:05
Illustration av socialdemokratisk skamlöshet. Kan någon erinra sig ett parti som gick till val på att lova fortsatt höga bidrag - och som skarpt kritiserade sänkt a-kassa, till exempel? Fanns det inte en statsminister som till leda upprepade sin fråga om hur sänkta bidrag skulle ge fler jobb? Nu har tidskriften Fokus fått tag i ett internt s-dokument skrivet av f d finansministern Pär Nuder. Där står bland annat att partiet inte kommer att kunna lova höjd a-kassa efter nästa val om de skulle bilda regering. Rimligen är insikten om att sänkningen var vettig inte ny utan något de också visste före det gångna valet. Men taktiken att få bidragstagarnas röster tog över. Skamlöst.

Läs mer här - >

2007-03-15 13:15:42
Unlocking Ideas - Essays From the Amigo Society. The Amigo Society - named after the Amigo Hotel in central Brussels where the meetings were held - has been a forum for policy debate on economic reform. Now, a book has been published, with the chapters covering the topics of the debates, called "Unlocking Ideas". There are interesting chapters about, for example, health and welfare reform, and science and innovation. One chapter has my introductory remarks headlined "Hope Comes From the East" before a debate with Mark Leonard at the Society in 2005.Read the book here (pdf) - >

2007-03-14 20:48:16
In Trend: To Fight Unemployment - Increase Labour Freedom! The new Government in Slovakia is about to introduce more regulations in the labour market. The great economic success of Slovakia following their high degree of economic freedom might start to fade. I was invited to write about this topic in Trend, the equivalent of The Economist in Slovakia. Of course, I argue that a Government that wants to fight unemployment should do the opposite. The article is now published in the printed edition and will be on the web in Slovak next week. It is published in English by a leading economic blog called Vlastnictvo (Private Property) and can be read here.

2007-03-14 15:49:39
Martin Wolf: "Why Liberalism Is the Right Future for a Declining Europe." In today′s Financial Times, Martin Wolf makes several good points in a column about the EU, soon celebrating 50 years:

"The EU′s great successes have been those of liberalism: the customs union; the competition policy; the single market; the abolition of exchange controls; and the creation of a single currency managed by an independent central bank."

He continues to propose priorities for the future, such as: job creation by liberalisation, modernising welfare services, liberate enterprise, invest in ideas and promote development. Perhaps needless to say, I agree.

Read the article here (subscribers only) - >

2007-03-14 11:38:52
Explosionen i öst. I Svenskt Näringslivs just presenterade konjunkturprognos finns en analys av den ekonomiska utvecklingen i Öst- och Centraleuropa:

"Om vi antar att de senaste tio årens tillväxttrend håller i sig, kommer Estland att ha en högre BNP/capita, justerat för köpkraft, än Sverige redan om tio år. Givet gällande trend kommer även Lettland, Litauen och Slovenien att ha en högre BNP/capita än Sverige om tjugo år."

Och då har Sverige ändå haft betydligt högre tillväxt denna period än decennierna före. Så trots att Sverige växer bra, bleknar det jämfört med våra grannar i öst. Där närmast exploderar ekonomin. Varför då? Svenskt Näringsliv pekar på det tillväxtfrämjande institutionella klimatet:

"Särskilt viktigt i det perspektivet är de allmänt lägre, och plattare, skattenivåerna samt en mer flexibel arbetsmarknad. Vinsten av att starta och driva företag är hög, likaså är incitamenten för att arbeta, samtidigt som kostnaden för att investera och/eller anställa är låg."

Läs hela konjunkturprognosen här (pdf) - >

2007-03-14 00:15:19
Folkpartiet. Till min ärliga överraskning har rätt många haft synpunkter på att jag lämnar Folkpartiet. Min roll där har trots allt varit ytterst perifer länge. Goda krafter i Folkpartiet - de finns! - har hört av sig och beklagat. Aktuellt nämnde det hela. Här, här, här och här har några synpunkter eller beklaganden från bloggare också kommit. Jag önskar Folkpartiets förnyare all lycka till med att skapa ett parti som fokuserar på sakfrågor och välkomnar öppen debatt. Själv kan jag inte genom medlemskap stödja ett parti som inte bara har intagit en rad bisarra uppfattningar - som övergångsregler inom EU - utan också har gjort populistiskt reformmotstånd till paradgren. Tyvärr ställde TV4 Nyhetsmorgon i sista stund in min medverkan på onsdagen, med motiveringen att ingen ställde upp för att försvara Folkpartiets utspel. Genom det arbete för frihetliga förändringar i svensk och europeisk debatt som redan tar min tid hoppas jag dock kunna stödja goda krafter även i Folkpartiet.

2007-03-13 16:59:12
Measuring the Right Things for Success? I just had a very nice meeting with Katinka Barysch, Chief Economist at Centre for European Reform. We talked about Europe, reform strategy and Sweden. Among many other things, the CER publish an annual scorecard showing how the EU countries are doing measured against the aims and proposals of the so-called Lisbon Agenda. In the 2007 edition, Sweden ends up second best. Does this mean that almost everything is great here and that little more needs to be done?

No. The Lisbon Agenda contains several nice ambitions and a number of policy proposals, conceived by the EU leaders. It is thus a political compromise with hardly any implications for controversial issues, such as taxes or labour market regulations. Everything in it is not irrelevant or just political correctness, but a lot is. And it leaves out several of the areas with great problems and thus a real need for reform.

It is good to score well on these matters too. But the Lisbon Agenda is a bit like the famous joke among economists about a bikini: the important parts are hidden. Fortunately, there are numerous other studies - by the OECD and others - that point out the importance of lower and flatter taxes, de-regulations in the labour market and competition in welfare services. Many European countries need reforms in those areas - not least Sweden. With such reforms, a country will score well in reality as well as in scorecards.

2007-03-13 14:02:47
Fackets nya roll? LO erbjuder förbundens medlemmar en inkomstförsäkring, tecknad vid Folksam. På det viset kan man få 80 procent av den tidigare lönen under 100 dagar, upp till ett tak på 34 000 kr i inkomst per månad. När det offentliga drar sig tillbaka kommer andra att erbjuda det som efterfrågas, i olika former. Den som vill ha hög ersättning kan få det - till exempel en gruppförsäkring via facket. På det viset kan facket få en ny roll i samhället istället för att motarbeta förändring. Samtidigt har den enskilde valfriheten att spara pengarna själv - eller välja vilken inkomstförsäkring man vill ha. Att staten drar sig tillbaka innebär inte att tryggheten försvinner utan att den enskilde själv får makten att välja vilken form den ska ha.

Läs mer - >

2007-03-12 10:38:20
Ullenhags taksänkare. Idag skriver Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag på DN-Debatt att Centern skadar Alliansen. Argumentet är att Centern har intagit flera ståndpunkter som Folkpartiet inte delar. Då skadas tydligen Alliansen.

Först av allt: alla partier behöver förnyas och tänka nytt. Inte minst i en snabbt föränderlig värld. De nya idéerna behöver inte vara goda, men de berikar debatten. Och Folkpartiet behöver definitivt förnyas. PR och taktik bär aldrig till långsiktig framgång, det gör bara tydliga idéer för framtiden.

Alliansen var viktig för att de borgerliga skulle vara trovärdiga i valet och förberedda för att ta över. Det innebar per definition kompromisser och likriktning. Men nu när man har vunnit vore det väl på tiden att öppna upp mer för nytänkande? Annars kommer Alliansen knappast att vara så vital inför nästa mandatperiod.

Då attackerar en ledande företrädare för det så kallade idépartiet Folkpartiet ett annat parti. (Som om inte det i sig skulle skada Alliansen.) Och detta knappast i sak - bortsett från några felaktiga fördomar om privata försäkringar - utan bara av taktikskäl. Budskapet är att inget nytt ska diskuteras, det ska inte tänkas fritt. Om man inte tycker exakt som Folkpartiet.

Man kunde hoppas att ett dåligt valresultat skulle leda till fokus på idéutveckling och nystart. Dagens artikel visar att Folkpartiet gör tvärtom: bekämpar idédebatt för kortsiktiga fördelar. Partism när den är som sämst.

Jag gick med i Folkpartiet för femton år sedan. I sak har jag alltid varit mer liberal än de flesta i Folkpartiet och mer intresserad av idéer än taktik. Det blev bl a uppdrag i LUF:s förbundsstyrelse, Fp Uppsala och Stockholm. Under ett antal år har jag inte haft tid eller vilja mer än att ytligt följa partiet.

Men dagens artikel visar att jag inte ens passivt kan stödja ett sådant parti. Således har jag bett om att avsluta medlemskapet.

Läs Ullenhags artikel här - >

2007-03-12 09:58:02
A New Business Heaven? Have a guess, where is this: Flat income tax at 10 per cent, flat corporate tax at 10 per cent, three days to start up a business and low inflation, no tax on reinvested profits. Singapore? Hongkong? No, it is Macedonia. A country that I believe few people know so much about. Particularly, rather few might know of the radical reforms that have taken place there. In the latest edition of The Economist, there is a full-page ad for investors. Indeed, in a globalised world, we have a race to the top. If this continues, this will be a sustained Balkan Tiger. Read more here - especially under the headline about "A Dozen Good Reasons".

2007-03-12 09:52:10
In The Brussels Journal: Ownership, Not Redistribution! At the Ecofin meeting on February 27th, EU Finance Ministers expressed concern that wages are not growing very fast and that the share of wages in the European economy is shrinking. Their political reply might well be higher taxes and more government redistribution of money. In an article for The Brussels Journal, I look at the figures and point out that the political answer should rather be to spread the opportunities of ownership to more people.

Read the article here - >

2007-03-09 15:57:21
Tear Down This Wall! Nicosia, the capital of Cyprus, has been divided by a wall ever since the conflict in 1974. But now, the wall is torn down. This is still more of a symbol, since free mobility between north and south is far away. And reunification is probably very far away. But it is a step in the right direction.

Read more in Cyprus Mail - >

2007-03-09 15:52:22
När revolutionären blir reaktionär. Ropen skalla, stängda krogar åt alla! Läs mer.

2007-03-09 13:24:19
Tips: folkkapitalism.nu.

"Vanliga familjer saknar en egen ekonomisk buffert samtidigt som gigantiska kollektiva förmögenheter byggts upp av stat, kommuner och i pensionssystem. En återföring av pengar ur de kollektiva förmögenheterna till svenska folket skulle öka vanliga människors handlingsfrihet och trygghet. Det skulle minska politikers och ombudskapitalisters makt. Det är inte höger eller vänster utan maktfördelning i stället för maktkoncentration."

Ur programförklaringen för folkkapitalism.nu, en sajt med fakta, argument och blog för att vanliga människor ska få tillbaka sina pengar från staten.

2007-03-09 11:28:30
Keep the Ideas Coming! I have received quite a lot of creative proposals for a new term for "reform". Some of these proposals are "free-market renaissance", "free-market cultivation", "market liberation" and "market revolution". Thanks very much! Perhaps the term should be more neutral, though. "Market" is a word that needs explanation too. The best new term for "reform" is positive, clear and inclusive.

2007-03-09 11:22:10
Interview in Suomen Kuvalehti. In the latest edition of this Finnish magazine, I am interviewed about the current political situation in Sweden.

Read the interview here (in Swedish) - >

2007-03-08 10:25:55
Spring in London. Yesterday, I had meetings with John Blundell, Managing Director of the Institute of Economic Affairs and the young people at Open Europe. And after an early morning 15 kilometer jogging past Trafalgar Square, S:t James′ Park and around Hyde Park, a meeting at The Economist is next. After that, I will chair a roundtable lunch at the think-tank Reform. All of it concerning my current research into reform strategy; the key to a better future for Europe.

2007-03-08 10:20:17
Vad hade hänt om...? Den borgerliga regering som tillträdde 1991 genomförde en rad reformer, men tvingades parallellt ägna sig åt akut ekonomisk krishantering. Reformerna fick sedan mycket god verkan med tiden. Tyvärr kom de också att kopplas samman med ekonomisk kris för många medborgare. Vad hade hänt om Ingvar Carlsson hade vunnit 1991 och bildat regering igen? Socialdemokraterna hade fått göra all krishantering. De bogerliga hade kunnat vinna 1994 och fokusera mest på reformer. Och medborgarna hade sett de positiva effekterna. Med följd att fler skulle stödja ytterligare reformer efter det, istället för tio års stillestånd med Persson från 1994. Svårt att veta, men ganska troligt. Och det visar betydelsen av timing för att lyckas starta en framgångsrik reformvåg.

2007-03-07 15:29:57
Contest! I want to find a new term for "reform". It sounds dull and means everything and nothing. It was even used for policy measures in the Soviet Union. When we talk about free-market reform today, what should we say? Is there a sexy word? Send me all your ideas. I will buy the winner a beer.

2007-03-06 21:45:52
But Not Here. I had lunch with Professor Lars Jonung at the DG for Economic and Financial Affairs of the EU Commission. Very nice and interesting; he is indeed a leading economic expert in Europe. Ironically, however, their staff restaurant seemed to suffer from all possible symptoms of a monopoly; queues, out of food, technical problems...

2007-03-06 21:34:57
Eat Here. There are many good restaurants in Brussels. But I just have to advise you to go to Le Bretagne. Very high ambitions, really good French kitchen and moderate prices. Also, it is off the tourist track.

Get more information - >

2007-03-06 16:52:15
Cameron in Brussels. I just listened to the British Conservative Party leader David Cameron here in Brussels. He was the final speaker at the inaugural conference of Movement for European Reform. A good message about a more open and flexible Europe and limits to the bureaucracy in Brussels. He was also very good in his support for further EU enlargements, for example with Turkey, and provided strong support for reforms, for Europe to be able to compete in a globalised world.

Other speakers included the Czech Prime minister Mirek Topolànek. The former economic adviser to Prime Minister Tony Blair, Derek Scott, spoke very frankly and said that "the European social model has gone bust" and pointed out that none of the foundations for it exists any more. Today′s world demand a totally different kind of society.

The MER is an interesting and promising intiative in many ways, for economic reform and a large EU but with limited bureaucracy. In many ways, it probably resonates well with what many people in Europe feel today. But to increase credibility and impact, there must be more concrete ideas and feeling of a European, rather than British, initiative.

2007-03-05 12:06:41
Catching Up or Rushing Past? The free-market Reform Party won the elections in Estonia. This is one more example to show that you can do radical reform and get re-elected. The excuses by non-reformist politicians in, for example, France, get thinner by the day. Estonia′s economy is growing even stronger than China′s, last year by some 12 per cent. There is solid ground for the Reform Party to promise that Estonia will be one of the world′s five richest countries in 15 years time.

Some say that they are just catching up with the west, though. When they reach our GDP per capita, they will make government grow and intervene in the economy, and growth will fade. Well, that is probably wishful thinking for some. This election suggests that Estonians prefer to get wealthy rather than dependent on the state. Everyone could get wealthier quickly, but if we in the West don′t reform, they will cath up and pass us.

But somehow, in that scenario, I don′t think that there would be a protectionist debate about the Swedish plumber in Estonia. He would probably be most welcome.

Read more in the FT - >

2007-03-05 11:57:00
Sunday in Bruges. I am in Brussels for a few meetings and conference - at the same time as the meeting of the EU Foreign Ministers. Yesterday was spent in Bruges, once a commercial trade centre in Northern Europe. This was roughly the same time as the Italian city states like Venice opened up for trade and initated capitalism. Read more here. If I remember correctly, Bruges is also known to be the place of the first stock-market exchange, an essential part in a free economy. In a way, this is where it all began. Against heavy resistance from, for example, the Church, and not least under foreign threats, prosperity was built. Perhaps there should be more EU Meetings in Bruges rather than Brussels...

2007-03-02 14:13:32
I LNB: Öka friheten på svensk arbetsmarknad. Idag har Liberala Nyhetsbyrån distribuerat en debattartikel till sina abonnenter av undertecknad, utifrån Index of Economic Freedom med ett tydligt budskap till regeringen:

"Valet, Vaxholm och Wild′n Fresh är några händelser som har fört situationen på svensk arbetsmarknad till debattens centrum. Eftersom denna fråga avgör framtidens välstånd i hög grad är det positivt. Sveriges arbetsmarknad har inte utvecklats väl i ett längre perspektiv. ...

I det längre perspektivet blir debatter om enskildheter som procentnivåer i a-kassan mer förvirrande än klargörande. Frågan är vad som i stort gör ett land till vinnare i en global ekonomi som leder till behov av snabba omställningar från gammalt till nytt.

Graden av ekonomisk frihet är ett mått som förklarar mycket. Hur stor frihet har medborgare och företag att arbeta, handla, investera och skapa? Och hur mycket av friheten beskärs av exempelvis skatter, tullar och regleringar?...

Sverige hamnar mycket lågt i kategorierna frihet från staten, grad av reglerad arbetsmarknad och skattetryck. Alla dessa faktorer påverkar arbetsmarknaden, men i kategorin "Labor Freedom" hamnar Sverige särskilt illa till. ...

Detta må vara ett brett, teoretiskt, mått, men ofriheten på svensk arbetsmarknad syns dagligen i enskilda fall: Staten tar ut hög skatt på arbete för att betala många som inte arbetar. Staten tillåter facket att trakassera småföretag och åsidosätta avtalsfriheten.

Där behövs förändring. En regering som vill skapa en bättre arbetsmarknad i Sverige bör inrikta sig på att öka friheten på arbetsmarknaden. Och det handlar inte bara om skatter och bidrag utan om frihet för enskilda och entreprenörer att bestämma själva."


Läs hela artikeln här - >

2007-03-01 22:13:49
Bloggandet - ständigt nytt och kontroversiellt? En gång för länge sedan var bloggar något nytt i Sverige. Särskilt för personer med kontrollbehov var denna kanal för kommunikation hotfull. Underligt nog verkar detta fortfarande vara fallet, trots ökningen i antal bloggar, diskussionerna om bloggosfären och flera bloggars stora inflytande.

Reaktionerna på utrikesminister Carl Bildts blogg från representanter från traditionella dagstidningar är rent häpnadsväckande. Att ministern utnyttjar sin yttrandefrihet ses som ett hot mot den fria debatten. Tydligen ska inget få sägas i debatten som inte passerar de traditionella mediernas filter. Ett likriktat offentligt samtal snarare än pluralism. Uppfattningen är så bisarr att den inte kan tas på allvar; bakom ligger snarare de tidigare privilegierades oro för konkurrens.

2007-03-01 14:47:19
Go For Growth! The OECD recently published its major work "Going for Growth", which I have now had time to look more closely at. It describes the economic performance of the member countries, as well as the reasons why growth and employment are held back. There are also clear policy recommendations. If you are a European politician, read it!

2007-03-01 14:36:23
Återupprätta den självägande svensken! Varför ska staten gå med överskott för våra pengar? Ge alla skattebetalare tillbaka deras pengar som en bonus istället. Bra förslag i en viktig fråga av Maria Rankka och Dick Kling. Läs här.

2007-03-01 14:33:01
Janerik intervjuad. I veckans nummer av Dagens Media - ej på nätet ännu - intervjuas Svenskt Näringslivs vice VD Janerik Larsson. Få har större erfarenhet av politisk strategi och opinionsbildning i Sverige. Eller bättre koll på internationell debatt. Därför en intressant intevju. Kul, naturligtvis, också att han anger att han följer denna blogg...

<-- Home
RSS 2.0