Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2023-01-31, 01:56:00

2009-03-31 14:54:51
2 X friare handel! Idag publiceras en debattartikel av Gunnar Hökmark och undertecknad i Newsmill om allvaret inför G20-mötet och med sex punkter som länderna bör enas om. Dessutom en kolumn i Svenskt Näringslivs Utmaningen om varför friare handel nog är det viktigaste av allt för att vi ska komma starkare ur recessionen.

2009-03-31 10:32:59
Väninnan. Wanja Lundby Wedins manövrer för att rädda sin heder och position är skickliga och fräcka. Med värdeord som "grundlurad" och påhittade siffror som 20 miljoner vill hon flytta sökarljuset för skulden på Christer Elmehagen.

Den som i likhet med mig har läst Eva Franchells bok Väninnan förvånas inte. Där beskrivs det ständiga intrigerandet och maktkampen i den socialdemokratiska rörelsen. Ständig strid - främst om positioner - internt, enighet externt. En hård skola och ingen bör göra sig illusionen att de bryr sig om annat än makt.

För övrigt är Väninnan - hon var Anna Lindhs nära vän och med på NK den olycksaliga dagen - mycket läsvärd. Franchell är detaljerad, rapp i språket, sympatisk och beskriver politikens insida och villkor på ett närmast West Wing-mässigt sätt.

2009-03-30 10:38:17
Ny bok: Sköna Europa. Den 16 april presenteras min och Stefan Fölsters bok om Europa - under detta Sveriges Europaår. Detta är en optimistisk bok om Europas återkomst, och om hur vi ska komma starkare ur recessionen:

Europa - dynamiskt, attraktivt och spännande? Global ledare i det nya näringslivet, främsta skapare av de nya jobben och det nya välståndet? Centrum för innovativa entreprenörer och nya lösningar? En ung kontinent som är pionjär inom miljö och modern välfärd?

Sköna Europa, länge snärjd av falska profeter, är på väg tillbaka. Fler européer än någonsin lever i frihet och samarbetar frivilligt och fredligt. Européerna river hinder och Europa har varit världens ledande reformområde det senaste decenniet.

F d Europaminister Ulf Dinkelspiel har sagt följande om boken:

"Sköna Europa är ett tankeväckande och stimulerande bidrag till den svenska europadebatten. Med liv och lust och med en positiv grundton behandlar författarna en rad viktiga EU-frågor. Historiska återblickar paras med spännande framtidsperspektiv."

Ytterligare information följer!

Uppdatering: Recensionsexemplar kan beställas av cecilia@kallakulor.com. Och bokens Facebook-sida kan besökas här.

2009-03-30 10:01:30
At the End of a Gun:

"In the old days, one would have sent soldiers there. But that is not possible any more."

German Social Democratic Chairman Franz Müntefering, about low-tax countries like Luxembourg.

It probably says a lot more about Socialists than about Germans.

2009-03-30 09:26:15
Don′t Miss! Dan Hannan, UK MEP, whom I have known for a few years, launched an elegant and forceful attack on Gordon Brown in the EP. It was filmed, and in a short period of time, it has been viewed by more than 1,5 million people at Youtube. We disagree on the euroscepticism, but share the same ideas of a free economy. Above all, however, this is a great performance.

See his short speech here - >

2009-03-29 09:40:45
Avgörande möte. Idag skriver både Peter Wolodarski i DN och Per T Ohlsson i Sydsvenskan skarpt och tydligt om hur viktigt det är med kloka och konkreta resultat från G20-mötet i London på torsdag i nästa vecka.

2009-03-27 15:30:15
Bra, Wanja. I nyhetspanelen imorse argumenterade Göran Greider för att Wanja Lundby Wedin måste avgå, eftersom hon är en belastning för vänstern. Av samma skäl påpekade jag att hon bör stanna. Wanja förefaller dela min uppfattning. Lycka till!

2009-03-27 11:05:35
Nytt projekt: Ny Start för Europa. Undertecknad är således projektledare för ett nytt projekt som syftar till att utveckla nya idéer om hur vi kan komma starkare ur krisen. I april kommer projektet och den första rapporten att presenteras.

I finanskrisens spår genomgår många europeiska länder en djup recession. Det politiska svaret för att möta nedgången kan bli skadligt - subventioner, protektionism och omfattande regleringar.

Inom projektet Ny Start för Europa utvecklas ekonomisk-politiska idéer på marknadsekonomisk grund om hur vi ska komma starkare ur recessionen.

Kärnan i projektet är en rapportserie med kvalificerade analyser av unga experter. Syftet är att visa att det finns konstruktiva reformer att genomföra och därigenom att inspirera opinionsbildare och beslutsfattare i dessa frågor.

Samlingspunkten för idéerna kommer att vara denna webbplats.

2009-03-27 09:05:41
(S)kattechocken som skulle fördjupa recessionen. Idag skriver således Mona Sahlin och Thomas Österos på DN Debatt om att de vill återinföra förmögenhetsskatt (alltså en småföretags- och framgångsskatt) och höja inkomstskatterna. Detta med den närmast komiska motiveringen att höjningarna skulle göra det lättare att komma ur recessionen.

Är det något som behöver göras för att vi ska komma ur recessionen så är det att underlätta för alla produktiva verksamheter. Detta går i motsatt riktning. Att sedan vilja återinföra förmögenhetsskatt - som LO:s förre chefekonom P-O Edin kraftigt har kritiserat - är i bästa fall ren populism.

Deras tilltänkta koalitionspartner Miljöpartiet är dock emot förslagen. I synnerhet är de - klokt - emot en ny förmögenhetsskatt, som de kallar en "rent dålig idé". Med andra ord vet väljarna inte vad vänsterns samlade alternativ är - återigen. Till vänster råder fortsatt röra.

2009-03-26 19:23:02
Sans och måtta? Ständigt i dessa bonusdebatternas dagar ropas det på måttlighet. I detta förefaller ligga mycket Jantelag, nästan något triumferande över att de som har gapat efter mycket har förlorat en hel del. Men måttlighet har aldrig drivit något framåt. Kreativitet, mod, risktagande, vilja att pröva det oprövade, ambitionen att göra det omöjliga möjligt - det driver världen framåt. I försöken sker misslyckanden. Men utan att försöka lyckas ingen. I en fri ekonomi är själva risktagandet och modet att prova nytt de stora tillgångarna. Vill vi ha framåtskridande får vi inte glömma det.

2009-03-26 10:48:41
You Know the World Is Upside Down When...

1. The US administration champions subsidies, increased public expenditure and deficits, tax hikes and protectionist tendencies.

2. Europe champions lower taxes, lower public expenditure, warns of protectionism, pursues structural reform and restricts deficits.

It is a new economic and political reality, and it Europe will take the lead. Just see how the German economics minister argues.

2009-03-26 09:31:41
Steg för steg... Så avvecklas ännu ett monopol. Fr o m oktober 2010 är SJ:s monopol på persontrafik - som har hållit priserna oförskämt höga - helt avskaffat. Det öppnar för en utveckling som liknar den när flyget avreglerades. En nog så viktig reform.

2009-03-24 17:10:12
Viktigare saker än bonusar. En dag av möten kom också att innehålla en intervju för DI TV om bonusar i näringslivet. Den kan ses här ("Flytta fokus från bonusar"). Jag anser att styrelser och företagsledningar bör visa återhållsamhet i tider som dessa. Men debatten är bortom alla proportioner, och just nu är kraven på många företagsledningar stenhårda. I grunden är lön efter prestation - med rörlig del - mycket bra. Det finns dock viktigare ekonomiska frågor att diskutera som handlar om hur vi kommer starkare ur recessionen.

Låt mig i det sammanhanget också försvara Wanja Lundby Wedin. Avtalet i IMF Pension behöver inte alls ha varit orimligt, även om det ser udda ut när det nu löser ut. Hennes problem har hon själv skapat med sina högljudda moralistiska attacker på näringslivet. Att hon sedan säger sig vara "grundlurad" som motivering är en tunn bortförklaring. Vem har lurat henne? Om hon inte har kompetens att förstå vad som beslutas i styrelsen ska hon självklart inte vara ledamot. Styrelsen kan inte smita från sitt ansvar.

2009-03-23 19:55:55
In Defence of Tax Havens. Several governments now want international restrictions for so-called tax havens. That is, they want to make it difficult to have low taxes and thus they want to limit tax competition. They pretend that this has something to do with the financial crisis, which it hasn′t. Richard Rahn explains why this is a(nother) bad policy in this recession.

2009-03-23 12:58:27
Ny Rapport: Agenda 2010 - värderingsskiftande reformer. Människors normer, beteenden och värderingar påverkas av en formella och informella institutioner. Till dessa hör - särskilt i länder med omfattande offentlig sfär - den politik som förs.

Hög skatt på arbete tenderar exempelvis leda till mer hemarbete och större informell sektor. Att vårt beteende påverkas av politiken är både väl belagt och aktivt utnyttjat i politik.

De som har strävat efter socialisering i Sverige har ofta bedrivit en politik som gör fler benägna att lita till staten. På det viset kunde stöd skapas för ytterligare offentlig expansion.

Under de senaste decennierna har däremot politiken i högre grad handlat om liberalisering. I dess spår har ökad mångfald och globalisering följt.

Politiker måste sträva efter opinionsstöd för sina reformer. Därför är det relevant att genomföra reformer som ökar stödet för ytterligare reformer.

I den nya rapporten "Agenda 2010 - om möjliga värderingsskiftande reformer" (Munkhammar Advisory) skriver Niclas Holmberg om vilka reformer som bör prioriteras av Alliansen inför nästa mandatperiod.

Rapporten erbjuder en lista med konkreta åtgärder värda att beakta för dem som önskar liberaliseringar och medborgarnas stöd för dessa.Ladda ned rapporten här (pdf) - >

2009-03-23 08:22:28
I Utmaningen: Gör som Danmark - sänk marginalskatten! Inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Utmaningen publiceras nu ytterligare en krönika av undertecknad. Nu fokuserar jag på betydelsen av plattare skatter, där avskaffandet av värnskatten är ett viktigt första steg. Om en socialdemokratisk f d skatteminister i Danmark kan förorda det bör en Allians i Sverige kunna göra detsamma.

Läs krönikan här - >

2009-03-22 20:31:52
Earth Day. Den som konsumerar produkter från Arla får veta att det kommande lördag är Earth Day. Det är ett projekt som Arla stödjer. Då ska man släcka alla lampor en timme på kvällen, vilket ska "påminna politiker och andra som tar beslut om vår framtid att tänka på miljön". Några politiker är redan med på tåget; således drivs projektet i hög grad av Miljöpartiet. I sak är det beklagligt att man skapar en bild av att civilisation och framåtskridande - tända lampor - står i motsättning till god miljö. En illusion som mycket väl kan leda till belsut som försämrar miljön.

Uppdatering: Även Kungen är med på detta initiativ från Världsnaturfonden. Och Aftonbladet. Man kan bli skeptisk för mindre.

2009-03-22 20:27:14
"Mr Fix It." När USA:s politiker tillkallar internationell expertis för att reda ut sin finanskris riktas blickarna mot Sverige. "Mr Fix It" tillkallas och frågas ut i Kongressen. Bland annat, ska sägas - han har rest land och rike runt och berättat hur kriser framgångsrikt kan bekämpas. Nej, det är inte Göran Persson, som annars har levt ett politiskt liv med det ständiga påståendet att han redde ut krisen. Ingen förefaller ha tillfrågat honom om hans uppfattningar. Istället är det Bo Lundgren, en av dem som enligt Persson skapade 1990-talskrisen. Historien läggs successivt sanningen närmare.

2009-03-19 14:50:01
Framtidens sjukvård. Idag var jag moderator på ett seminarium om framtidens sjukvård, arrangerat av Trygg-Hansa. Där resonerades om sjukvårdens långsiktiga förutsättningar och reformbehovet idag.

Långtidsutredningens projektledare Lena Unemo redovisade deras bedömning. Björn Lindgren, professor i hälsoekonomi, redovisade sin forskning. Därefter presenterade Kent Andersson, nordisk chef för sjukvårdsförsäkringar på Trygg-Hansa, en opinionsmätning om svenska folkets bedömningar. Slutligen debatt mellan Anne-Marie Lindgren och Thomas Idergard.

Långtidsutredningen bedömer att vi kan hålla fast vid nuvarande modell - om vi inte höjer kvaliteten kommande decennier. Björn Lindgren utgick däremot från ökande kostnader som följd av ökad efterfrågan och ny teknik. Hans slutsats var att utbudet av sjukvård behöver vara 2-3 gånger större år 2050 än idag.

Få politiker har förmåga att i närtid ta itu med långsiktiga utmaningar. Debatten mellan två företrädare för tankesmedjor var därför sannolikt mer givande. Båda instämde i beskrivningen att efterfrågan och kostnaderna kommer att öka. Lösningarna var olika, men kanske mindre olika än det först kan verka.

Opinionsmätningen visar bland annat att 43 procent av svenskarna tror inte att den offentliga sjukvården kommer att ge dem den sjukvård de behöver. Hela 91 procent tror inte att vårdköerna är kortare om fem år. 80 procent kan tänka sig att teckna privat sjukvårdsförsäkring om kostnaden får dras av på skatten.

Det finns ett växande gap mellan den sjukvård som finns och den som efterfrågas. Frågan är vilka reformer som är bäst på att lösa den utmaningen.

2009-03-19 10:00:43
I AB: Kronans fall ger kollektiv REA. Igår publicerade Aftonbladet tydligen - jag var på resa och såg den inte - en debattartikel av Anna Maria Corazza Bildt och undertecknad. Budskapet är att det dramatiska fallet i värde för kronan har betydligt större nackdelar än fördelar:

"Ett problem är dock att även det vi i dagens globaliserade värld producerar här hemma bygger på komponenter från andra länder. En Volvo innehåller till minst 40 procent utländska delar, som alltså blir 30 procent dyrare att köpa in.

Andra säger att kronans fall är en marknadsvärdering. Eftersom svensk ekonomi är i bättre skick än många andras är det i så fall en felvärdering. Och varför ska svenskt trä eller svensk design bli billigare för att svenska banker är exponerade mot Baltiska länder?

Importen av parmesanost till Italian Tradition har blivit avsevärt dyrare - och marginalerna krymper - medan exporten av rådgivning från Munkhammar Advisory har blivit billigare. Inget av företagen har valt detta.

Den kollektiva REA som den fallande kronan tvingar oss till är inte logisk och den försvagar vårt välstånd. De företag som behöver sänka priset kan göra det själva. I grunden är svenska företag skickliga nog att klara konkurrensen."


Läs hela artikeln här - >

2009-03-17 14:56:00
Vem är Wanja Lundby Wedin? LO-ordförande? Socialdemokratiskt toppnamn? Fondkapitalist? Styrelseproffs? Tja, hon är faktiskt samtliga. Tyvärr är det omöjligt att veta när hon är vad. Men det är lätt att se att rollerna är motstridiga. Läs mer här.

2009-03-17 12:39:09
In Defence of EU Enlargement. This morning, I hosted a breakfast seminar with the European Enterprise Institute in Brussels. Fredrik Segerfeldt presented a very thorough policy paper that shows the great economic benefits for all of Europe following EU enlargements. He also argued for further enlargements. MEP:s Gunnar Hökmark and Elmar Brok, and Lars Bråberg, Head of EU Affairs at the IKEA Group, were speakers. Guests included former Lithuanian President Vytautas Landsbergis. A very interesting discussion, and the IKEA case made it very simple. They are now established in 21 European countries, and the accession process for Turkey and Croatia has made it possible for them to establish themselves there too. This has been good for IKEA and their employees - but also for European consumers.Download the entire policy paper here (pdf) - >

2009-03-16 18:59:47
"No Reason to Stop at 27." Spring has come to Brussels. People are drinking beer at outdoors restaurants. Ahead of the breakfast presentation tomorrow with the EEI, Fredrik Segrefledt has an op-ed in European Voice with the main message from his publication. It can be read here.

2009-03-12 15:23:09
Ny rapport om skadligheten i progressiva skatter. Igår presenterade Skattebetalarnas Förening en rapport som gav nya belägg för varför det är skadligt med progressiv inkomstbeskattning - alltså att skattesatsen stiger med högre inkomst. Till dem hör att arbetsutbudet hämmas, att skatteintäkterna minskar och att utbildning lönar sig sämre - där Sverige redan ligger näst sämst till i hela OECD.

Läs rapporten här (pdf) - >

2009-03-12 09:28:54
They Had To Put In. Thus the contribution from Georgia to the Eurovision Song Contest - We Don′t Wanna Put In - has been disqualified. It was considered political - part of the text resembles the name of a certain Russian Prime Minister and the text seems to refer to a certain conflict. (Lucky for ABBA when they performed "Waterloo" that the Napoleonic war obviously was considered too far back for being "political".) It is a pity indeed, since Georgia really needs to be part of Europe. And the song is nice, a classic disco beat - and you just have to admire the guy′s moustache.

Listen to the song - and see the artists - here - >

2009-03-11 20:22:44
Not What We Are Used To. Europe now seems far less Keynesian than the US:

"The expectation that we could neutralise this ­synchronised recession through short-term fiscal policy measures is false. We should not even try. There will be costs."

Alex Weber, President of Germany′s Bundesbank, in a response to requests from the US that Europe should stimulate the economy more.

Read the article in FT here - >

2009-03-11 14:31:16
Bollen hos regeringen. LO, PTK och Svenskt Näringsliv kom således inte överens om ett nytt så kallat huvudavtral för svensk arbetsmarknad. Förhandlingarna har pågått i några månader och av vissa kallats ett nytt Saltsjöbadsavtal.

På kort sikt innebär det att inget händer, vilket i sig är skadligt. Orsaken till samtalen var bland annat de orimliga effekterna av fackliga stridsåtgärder. Men lika relevant i recessionen är att turordningsreglerna i LAS gör att företag förlorar nyckelpersonal.

Allt blir därmed vid det gamla. Eller rättare sagt: Parterna kommer inte överens om hur det ska ändras. Därmed hamnar bollen åter hos regeringen. Det blir svårt att genomföra reformer som får alla parters stöd, men problem kan inte ignoreras.

I grunden kan det anses positivt att ett centralt avtal inte blev av. Ett fåtal herrar och damer i ett konferensrum ska inte bestämma allas villkor på arbetsmarknaden. Det ska ske på den enskilda arbetsplatsen.

2009-03-11 10:07:38
Inte Sabuni eller Ibrahimovic - men Arklöv! I den fjärde delen av artikelserien "I väntan på Sverige" träffar Maciej Zaremba bland andra Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Zaremba prövar där SD:s formulering om att "svensk är den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk". Två gånger understryker Åkesson att integrationsministern inte kan betraktas som svensk. Zlatan får ungefär samma bedömning. Polismördaren och nazisten Jackie Arklöv uppfyller däremot kritierierna för att vara svensk.

Man frestas påpeka att om det är att vara svensk vill man helst vara något annat. Men i grunden är inte bara defnitionen utan hela resonemanget inskränkt och intolerant. Etniska definitioner av medborgarskap är medeltida och farligt. Moderna länder måste vara öppna och inkluderande. Så har Sverige sett ut under sina bästa tider också. I Zarembas artiklar förtydligas det uppenbara att Sverigedemokraterna är en kombination av fördomar, traditionalister och inskränkta statskramare.

2009-03-10 09:50:33
I Entreprenör: En friare arbetsmarknad. I senaste numret av tidningen Entreprenör, som utkommer idag, har jag en ledare om hur LAS försvagar svenska företag ytterligare i recessionen.

Läs artikeln här - >

2009-03-10 09:44:27
Kronans dramatiska fall. Klokt och intressant av Olle Wästberg i dagens Expressen om kronans fall, läs här. Inte minst denna del, för dem som tror sig se fördelar med fallet:

"Effekten av kronkursen på exportindustrin blir allt mindre för varje år. En svenskproducerad Volvo består till minst 40 procent av utländska delar - som alltså blir dyrare."

2009-03-10 09:39:26
Reformernas Nacka. Igår kväll talade jag således för Nackamoderaterna - enligt uppgift landets största moderatförening. Mycket trevligt och intressant. Bland annat lärde jag mig om deras reform 2001 rörande särskilt boende för äldre. Tidigare placerades de äldre ut på kommunens egna eller på upphandlade enheter och det var ont om plats. Från 2001 fick de boende en sorts peng och fick själva välja, vilket gjorde att de då 12 olika enheterna började specialisera sig och konkurrera. Enheterna fick betalt för den vård som levererades - större vårdbehov gav mer betalt. Redan första året fanns plötsligt fem helårsplatser över tack vare den nya effektiviteten. Så går det när konsumenten får makten.

2009-03-06 16:40:26
I Svensk Tidskrift: Ge medborgarna makten över välfärden och tryggheten. Idag publicerar Svensk Tidskrift en artikel av undertecknad och Dick Kling, ordförande i Skattebetalarnas Förening och författare till Radhusproletärer och ombudskapitalister. Vi vill visa att både välfärden och tryggheten skulle främjas av att medborgarna snarare än offentliga system och dess styrande byråkrater bestämmer. I detta ligger framtidens stora möjligheter till ett bättre samhälle och därmed reformbehov.

Läs artikeln här - >

2009-03-06 15:59:37
Metall agerar rätt. Det var livligt igår i Debatt på SVT. Programformen gör innehållet något spretigt. Av kommentarer att döma verkar jag dock ha fått fram budskapet. För säkerhets skull skrev jag dock även en debattartikel på SVT Opinion idag, med den mer utvecklade analysen.

Läs artikeln här - >

2009-03-05 09:48:23
Styrelseledamot! Gårdagen avslutades mycket lokalt, på årsmöte med Moderaterna i Österåker. Jag hade tillfrågat Anna Maria Corazza Bildt om att tala, och hon levererade en fascinerande, personlig, historia om Europa. Och jag valdes in i styrelsen, en roll som ska bli intressant och spännande.

Uppdatering: Referat och lite foton på Pär Lindforss blogg.

2009-03-05 09:43:43
Högerregering? Tydligen följer Ung Vänsters vice ordförande Thaher Pelaseyed denna blogg. Välkommet. Återstår att se vad det ger för effekt.

Han har via min blogg upptäckt att antalet personer med privata sjukvårdsförsäkringar ökar. Det anses naturligtvis förkastligt. Att människor tack vare detta får vård istället för kö är uppenbarligen inte viktigt.

Han avslutar med att konstatera att eländet är "högerregeringens" verk. Men statistiken är från åren 2000-2007. Av dessa sju år satt socialdemokraterna vid makten i sex år och tio månader. Högerregering?

2009-03-04 13:49:37
Kraftig ökning av antalet med privata sjukvårdsförsäkringar. Idag presenterade Försäkringsförbundet ny statstik som visar att antalet personer med privata sjukvårdsförsäkringar har ökat från cirka 100 000 år 2000 till mer än 350 000 år 2007. Allt fler väljer att själva ta hand om sin sjukvård när det offentliga inte fungerar.

Läs mer här - >

2009-03-04 13:44:41
In EU Observer: Do the Right Thing - Not Just Anything! Today, Gunnar Hökmark and I have a Comment in EU Observer arguing against protectionism and outlines five broad reform areas that European governments should focus on instead:

"First, support the global trading system and make a new attempt to reach an agreement within the Doha framework. Few things would benefit global confidence more than an agreement that creates a trustworthy framework for freer global trade. Since seven out of ten employed Europeans work in the services sector, it is especially important also to open up trade in services. The EU could unilaterally initiate agriculture policy reforms, to kick-start the process.

Second, realize that the old companies, products and jobs sometimes have to go. The car makers employ 2 million people in the EU, but 90 million are employed by SMEs. If we protect the old, we will prevent a lot of the new from emerging. Britain was the world?s leading car maker in 1955, but the decline could not be saved by massive subsidies and today car making is limited in Britain. Britain is a much wealthier country today.

Third, defend and extend the European single market. It has brought increased prosperity to European citizens, and led to the restructuring of the European business sector, which has made it more competitive. The single market is threatened when it should be expanded to more countries and new sectors - like health care.

Fourth, implement a general bank guarantee and introduce better regulation of financial markets. A bank guarantee is necessary to reinstate trust in the market and get lending going again. Financial markets need to be regulated, but simple and light. To a large extent, after all, the financial crisis was ignited by excessive regulation and government interventions in the US housing market.

Fifth, make way for the new. The global restructuring of production and employment is intensified in the crisis, and as the old inevitably goes, we have to open up for the new. The entrepreneurs that may create the new gazelle companies must no longer suffer from an overload of public bureaucracy and punitive taxes. Part of this must be increased spending on research and development - vastly better than car or agriculture subsidies."


Read the entire article here - >

2009-03-04 10:56:16
Desperat Wanja. Igår tittade jag in på TCO-dagen, ett ambitiöst arrangemang om hur vi arbetar oss ur krisen. Bäst var historikern Dick Harrison, som underströk hur mycket bättre allt ändå har blivit. De senaste rönen tyder på att 60-80 procent av svenskarna dog i digerdöden - det kan man kalla kris. Mozart dog vid 36 års ålder, vilket många anser ungt - men medellivslängden då var 35 år. Harrison gick igenom kriser genom århundradena och kom fram till att de tenderar gå allt snabbare över och få allt mindre allvarliga konsekvenser. Väl värt att komma ihåg så man inte ser allt i svart idag.

På slutet medverkade LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin i en paneldebatt. Hon bad om ursäkt för att hon var upprörd och levererade sedan en utskällning av regeringen med höjd röst och rött ansikte. A-kassan var problemet. Förutom hennes allmänna obalans är det i sak anmärkningsvärt. Under den tid hon och hennes parti styrde kom allt fler, till slut över en miljon, människor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Detta i brinnande högkonjunktur. Hon har ingen som helst moralisk rätt till upprördhet över en regering som satsar på arbete snarare än bidrag.

2009-03-04 10:48:17
Euroscepticism is Yesterday′s Creed. FT Columnist Gideon Rachmann admitted yesterday that he has now dropped his long euroscepticism, due to the threats from protectionists against the EU:s four freedoms. Read it here.

2009-03-04 08:42:23
Rea eller euro? Idag skriver jag i Europaportalen om kronans dramatiska fall så att en euro nu kostar 11,50 kr. Att vi säljer det vi producerar på rea framställs ofta som något positivt, men har sannolikt fler nackdelar än fördelar:

"Är detta verkligen bra? En prissänkning på 20 procent leder också till 20 procent lägre intäkter. Blir man verkligen rikare då? Samtidigt stiger de importerade varornas pris lika mycket. Vi får mindre betalt när vi säljer och måste betala mer när vi köper.

I detta ligger också den underliga idén att alla produkter ska bli lika mycket billigare, oavsett hur branschen ser ut. Jag måste erkänna att mitt företag inte har något behov av en prissänkning på tjänster till utländska kunder. Och hade vi det kunde jag själv ha sänkt priset.

Sedan kan ju inte alla sänka priserna jämfört med varandra. Förutsättningen att svensk REA ska leda till ökad försäljning är ju att våra grannar inte har REA. Med andra ord åker vi snålskjuts på våra danska, finska och tyska vänner."


Läs artikeln här - >

2009-03-03 10:00:11
I Newsmill: LAS grundorsaken till våldet i Rosengård. Idag replikerar jag på SSU:s ordförande Jytte Guteland, som försvarar LAS.

Läs artikeln här - >

2009-03-03 09:53:15
Följetong. "Tulpaner ger vårkänslor" upplyses vi om av omfattande annonser runtom i Stockholm. Annonsören vill att vi ska köpa tulpaner. Du betalar annonsen. Och jag. Det är nämligen EU som gör, enligt annonsen. Och vi betalar EU. Apropå, återigen, vad EU inte bör göra.

2009-03-03 09:08:01
Metalls insats. Att IF Metall nu gör det möjligt för den som vill att sänka arbetstiden och därmed lönen - för att ha jobbet kvar - är mycket viktigt. Stelheter på arbetsmarknaden skapar stora sociala problem i kriser, genom att arbetslösheten ökar. Kan flexibiliteten bli större så mjukar det upp nedgången. I det avseendet har IF Metall gått före och tagit initiativ till en viktig förbättring.

<-- Home
RSS 2.0