Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:00:40

2006-04-27 12:11:09
From Swedish Shareholders to Italian Journalists. Yesterday, I spoke at the Swedish Shareholder′s Association for some 200 people about my book. I forgot, though, to mention the possibility - in my vision of companies in free competition providing welfare services - to have a Welfare Stock Exchange. A great way to finance parts of private welfare and social security, in my view. Now I′m off to Milan, Italy, and Instituto Bruno Leoni to speak about roughly the same topic, but with some focus on the so-called Nordic Model.

2006-04-27 12:00:53
After What Work? Some people say that we work too little and "have to" work more than we do. Otherwise, it is implicated, ever-more expensive public systems will not be properly financed. I don?t agree. I think everyone should work just as much or little as they want. You should work for your own sake, not for someone else, at least not someone you don?t choose freely to work to support. But if I freely choose to work to give my child a great life, that is my choice. And you should definitely not be forced by the state to work to support state systems.

That may be the kind of political incentives that the big state creates - which shows why a big state creates ever more force. But in a free society, where you get to keep most of your money and pay for your own welfare, nobody else has anything to do with how much you work. I do believe, however, that if people get to keep the fuits of their work, many will work more than today. But that is a different matter.

Anyway, this was a long introduction to a brief observation I made this morning: a restaurant that advertises low prices for beer during after work hours, defined as between 2 and 6 pm. Well, if that is the current after work-hour, perhaps people work quite little these days...

2006-04-26 09:21:15
I AB: Nuder flyr fakta om fattigdomen. På Aftonbladet Debatt har Lorraine Mullally, forskningsansvarig på Open Europe, och undertecknad idag en debattartikel. Detta med anledning av finansminister Pär Nuders kritik mot den bok vi båda har varit med om att skriva och hans förnekande av Sveriges misslyckande med fattigdomen:

"I ett kapitel av Lorraine Mullally beskrivs skillnader i utveckling mellan Irland, Storbritannien, Sverige och övriga EU-15 (Euromonitor). Där framgår att inkomsterna för de fattigaste 10 procenten mellan 1995 och 2004 ökade med 79 procent i Irland, 59 procent i Storbritannien, 19 procent i övriga EU och 10 procent i Sverige.

1990 var andelen hushåll med en inkomst efter skatt under $20 000 per år 42,5 procent i Irland, 39,5 procent i Storbritannien och 18 procent i Sverige. År 2004 var andelarna 14 procent i Irland, 19 procent i Storbritannien och 19,5 procent i Sverige. I övriga EU-15 sjönk andelen under samma period från 29 procent till 16 procent, också lägre än i Sverige.

Pär Nuder kanske hellre vill använda ett så kallat relativt fattigdomsmått, som visar hur man har det jämfört med andra. Det mäter dock likhet, inte fattigdom, och gör länder där alla har det lika eländigt ? som Nordkorea ? till vinnare. Och det bygger på logiken att om Bill Gates går in i en bar så blir alla där plötsligt extremt fattiga."
Läs hela artikeln här - >

2006-04-25 13:35:53
Nytt TBP: "Folkhemmet före Per Albin." Idag på lunchen presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper. Skriftställaren Anders Johnson står bakom en spännande berättelse om de privata välfärdslösningar som spirade i Sverige före den stora staten. Han inledde seminariet med att berätta om LM Ericsson på 1950-talet. Företaget försåg frivilligt medarbetarna med bland annat utbildning, barnomsorg, sjukvård och kollektivtrafik.

Anders Isaksson, som kommenterade, påminde om att de borgerliga partierna var lika ivriga i att bygga ut den offentliga sektorn som socialdemokratin. Han lyfte fram förstatligandet av de privata sjukkassorna 1955, hur ATP knäckte tjänstemännens privata pensionssystem och Folkpartiets valaffisch från 1960-talet med texten: "Öka takten i utbyggnaden av den offentliga sektorn".

Att den stora staten byggdes ut i relativ partipolitisk enighet är inte nytt - Emil Uddhammar har belagt det i sin avhandling - och kan säkert förklara varför historieskrivningen ser ut som den gör. Ingen talar om det som fanns eftersom alla var överens om att det skulle bort.

I partipolitiken idag tar få upp detta svenska arv och än färre driver tesen att den stora staten var ett skadligt snedsprång och att en fortsättning på den privata välfärden hade varit bättre. Vilket understryker vikten av att berätta denna historia.

Läs Anders Johnsons Briefing Paper här - >

2006-04-25 13:28:51
Maktmissbruk. Veckans webbtips får bli Maktmissbruk. Bra sajt med viktiga fakta och humoristiskt upplägg om hur ett visst parti håller fast vid den politiska makten med hjälp av bl a våra skattepengar och omfattande statliga privilegier till sina kampanjorganisationer.

2006-04-25 09:00:25
Why Western Europe Is Failing - In One Sentence:

"Modern economies need to constantly reallocate resources including labour from old to new products, from bad to good firms."

Olivier Blanchard, French economist, quoted in The Economist. Explains why labour market regulations stop important change.

2006-04-24 10:11:51
I DI: "Fattiga länder vinner på ′brain drain′." I den nuvarande vågen av protektionism som rullar in över Europa argumenteras bland annat emot att utländska byggnadsarbetare och rörmokare ska få komma och arbeta hos oss. På senare tid har även argumenterats mot fri rörlighet för högkvalificerad arbetskraft, med argument om att gränshinder skulle resas för de fattiga ländernas egen skull. I Dagens Industri idag visar jag varför detta är felaktigt.

Läs artikeln här - >

2006-04-24 08:03:49
Galghumor - kanske inte dödskul. På min löparrunda igår passerade jag två reklamskyltar som sammantaget ser lite underliga ut: "Hyr kontor i Kista" samt "Gravbolaget". Det förstnämnda självfallet orten, det andra webbadressen till ett grävande företag. Annars kunde man tro att det var en film om marknadsekonomi i Transsylvanien.

2006-04-21 21:41:52
Almost An Ad: Beauty and Politics. Make a contribution to science during the week-end: Why not participate in a scientific study undertaken by Niclas Berggren (The Ratio Institute), Henrik Jordahl (Uppsala University) and Panu Poutvaara (University of Helsinki)? They are studying whether beauty and some related traits play a role in politics. This is a follow-up study of a previous study from last fall. You can participate in this one irrespective of whether you participated in the earlier study.

They claim that they would appreciate it greatly if you would assess some photos of politicians at this link (www.beautystudy.se). Please write MUNKHAMMAR when asked about where you heard about the study. There is a chance to win ?100 for participants. You can also choose to receive an executive summary of the results (in June). The identity of respondents is kept confidential. Good luck!

2006-04-20 18:03:23
Free Is Fair. Today, the European Parliament was said to decide about a proposal that the EU should decide the terms of what kind of trade is "fair" and "sustanable". I e the definitions that the so-called Fair Trade Movement has provided. Now, this is just a proposal saying that the EU Commission should investigate how to do this. And any real proposal must also be decided by the Member States in the Council. But history teaches that what may seem to be very far from reality may be picked up by someone and soon turn out as an issue for a real decision.

This particular policy, of course part of the protectionist wave rolling out all over Europe now, would be devastating. Not only for Europe and world trade, and hence the global economy, but mostly for poor countries. They are the losers when rich countries don′t trade freely but demand certain conditions. It is therefore essential to watch this development closely already today.

Read the draft proposal here - >

2006-04-20 11:56:31
Recension i Offensiv. Veckotidningen Offensiv, utgiven av Rättvisepartiet Socialisterna, har i det senaste numret recenserat "European Dawn". Texten är lång och mycket rolig. Väldigt många aspekter tas upp från ett marxistiskt perpektiv och kan inte bemötas här. Tursamt nog besvaras de i boken!Läs recensionen här - >

2006-04-20 10:12:24
Dr vs "Dr". Igår frågades statsminister Göran Persson ut i riksdagens konstitutionsutskott. I ett land av stor politisk maktkoncentration, svaga domstolar och bristfällig maktdelning har KU en mycket viktig granskande uppgift. Statsministern gillar dock inte att bli granskad. Han vill göra som han vill. När KU-ledamoten Tobias Krantz (fp) ställde frågor om Perssons utnämning till hedersdoktor vid Örebro universitet - där en del av motiveringen var att han hade gjort högskolan i fråga till universitet - tappade Persson koncepten. Han avbröt, uppmanade Krantz att "sluta" och kallade det hela "slafsigt". Krantz, däremot, påpekade att Persson var där för att svara, inte recensera. En talande händelse. Tobias Krantz är riktig doktor i statskunskap och vet hur demokratin bör fungera.

2006-04-20 10:06:51
Kampanj! Har någon sett Svenskt Näringslivs nya reklamkampanj över hela landet till en kostnad av flera miljoner? Den med stora annonstavlor där småföretagare berättar varför de kommer att rösta på Alliansen i höst. Nej, just det. Den finns inte. Däremot bedriver LO en dylik kampanj, där medlemmar berättar varför de kommer att rösta på Socialdemokraterna (att flera av dem redan har politiska uppdrag för detta parti nämns inte). Likväl stod LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin i talarstolen på den senaste s-kongressen och anklagade Svenskt Näringsliv för att ha blivit för partipolitiskt. En del ser som bekant lätt grandet i den andres öga, men inte bjälken i det egna.

2006-04-19 10:49:55
Nuder refererar felaktigt till FT. I gårdagens riksdagsdebatt om vårbudgeten påstod finansminister Pär Nuder följande:

"Financial Times skrev nyligen att ingen ekonomi är perfekt, men sett till det makroekonomiska agerandet kommer Sverige nära."

Han syftar tydligen på en artikel den 3 april av Wolfgang Munchau, där en mening, lösryckt ur sitt sammanhang, kan förefalla innehålla detta budskap. Detta som belägg för att Sverige inte skulle behöva reformer.

I en mailkonversation med mig om Europa, reformer och Sverige påpekar dock Munchau följande:

"I totally agree with you that it would be a mistake to copy the Swedish model."

Munchau är en tydlig försvarare av marknadsekonomiska reformer. I den mån han - eller jag - anser Sverige vara ett gott exempel är det för de goda reformerna som gjordes främst i början av 1990-talet. Inte för dagens situation.

Nuder refererar uppenbart Munchaus budskap felaktigt.

2006-04-19 10:44:07
DI TV Nyheter. Här kan Nyheterna från DI TV igår ses, som innehåller finansministerns utfall och mina svar.

2006-04-18 17:04:45
DI - och Pär Nuder - om "Beyond the European Social Model". Idag ägnade Dagens Industri en stor artikel åt den bok vi presenterade i London förra måndagen. Läs artikeln här. Artikeln nämner inte de många exempel på framgångsrika reformländer som lyfts fram utan fokuserar på Sveriges misslyckanden. Särskilt det faktum att både Storbritannien och Irland år 2004 hade en mindre andel fattiga än Sverige.

När finansminister Pär Nuder på promenaden idag till Riksdagen tillfrågades om detta av DI skällde han på det han kallade Timbros internationella svartmålning av Sverige. Han besvarade inte fakta i sak utan kom med två felaktiga påståenden: att boken skulle vara beställd av aktörer i Sverige och att uppgiften om fattigdom inte stämmer.

Boken är initierad och publicerad av Open Europe, ett oberoende och respekterat institut i London. Jag tillfrågades av dem om att skriva ett kapitel, inte tvärtom. Uppgiften om fattigdom kommer från Euromonitor. Definitionen är andel hushåll i befolkningen med en årsinkomst under $ 20 000 om året. Det är fakta.

Pär Nuder vill troligen helst använda ett s k relativt fattigdomsmått. Alltså hur man har det i förhållande till andra, inte vilken inkomst man har. Detta gynnar länder där de flesta har det mycket lika, som Nordkorea, och missgynnar t ex Storbritannien. Men om alla har det lika uselt eller lika bra spelar ingen roll. Det är som om alla i en bar plötsligt blir fattiga om Bill Gates kommer in. Ett fattigdomsmått som tangerar det komiska.

DI lät mig besvara finansministerns utfall i DI TV, vilket sänds första gången kl. 1830 idag.

2006-04-18 16:59:36
Lunchseminarium: Välfärd före välfärdsstaten. I Sverige växte en gång ett välfärdssamhälle fram - före välfärdsstaten. Den 25 april presenteras ett nytt Timbro Briefing Paper där bland annat följande frågor behandlas: Vad präglade detta samhälle? Varför växte det fram? Hur hade Sverige sett ut idag om den privata välfärden hade fortsatt att utvecklas?

I Sverige ses välfärd närmast självklart som ett offentligt åtagande. Det antas att om inte det offentliga levererar vård och pensioner kommer dessa företeelser inte att existera. Sveriges historia visar dock att detta inte stämmer. Innan Per Albin talade om folkhemmet och den stora staten tog över började en lång rad privata välfärdsinitiativ växa fram.

Anders Johnson, skriftställare, beskriver en del av denna historia i "Folkhemmet före Per Albin - om välfärdssamhällets liberala och privata rötter". Detta Paper presenteras på ett lunchseminarium där Anders Isaksson, journalist, kommenterar. Läs mer här. Välkommen!

2006-04-18 08:26:27
Ny rapport: Allt utom det som fungerar. Idag, när regeringen lägger fram sin vårbudget, presenterar Timbro en rapport som visar att regeringen gör allt utom det som fungerar för att unga ska få arbete. Undertecknad och Nima Sanandaji har skrivit rapporten. Av rapporten framgår bland annat att mellan 1992 och 2004 har 1,4 miljoner personer mellan 18 och 24 års ålder varit arbetslösa. En minoritet av de unga har fått arbete efter att ha deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder; således har utvärderingar föreslagit att de ska läggas ned. Ersättningen i de olika kommunala programmen varierar mellan 8 och 20 kronor i timmen. Trots åtgärderna har antalet unga utan arbete ökat dramatiskt och nu föreslår regeringen mer av samma. 146 000 unga står idag utanför arbetsmarknaden i Sverige. Tror någon verkligen att 1000 plusjobb kan vara lösningen? Istället för reformer som river hinder för nya arbeten, i form av avregleringar och skattesänkningar, låses unga in i system med låg ersättning och otrygghet så de inte kan bygga en framtid.

Läs pressmeddelandet här.

Ladda ned rapporten här (pdf).


2006-04-18 08:17:31
Why I Want Reforms Like in Ireland:

"Mass unemployment is no more, Irish unemployment is 4.5%, the European average is 9.2%. The growth in employment is even more impressive when you factor in returned emigrants and immigrants. Not only are more Irish people at work than ever before but social mobility has increased dramatically. According to a recent report Social Mobility and Meritocracy; Reflections on the Irish Experience in term of ?absolute mobility the general pattern was of increased opportunity for upward mobility.?

According to the Census figures since 1996 the middle class in Ireland has grown by 25% while the poorest class has shrunk by almost 30%. In Ireland, average incomes surged by 101.3% between 1995 and 2004 and that of the poorest 10% by 78.6%, according to an analysis of Euromonitor figures.

Nor has lower taxes proved a barrier to increased social spending. Since 1982 real public spending has grown 200% in the euro zone, but almost double that amount ? 450% ? in Ireland. Nor are we all that unequal. According to The Social Situation in Europe on average the richest 20% in European Countries earn 4.4 times the income of the poorest 20%, in Ireland they earn 4.5% marginally above the European average but more equal than Italy, Spain Portugal and the UK."


Seamus Mulconry, Policy Director of the Progressive Democrats

2006-04-11 13:02:37
Petition Against Tax Harmonisation. The Lithuanian Free-Market Institute has initiated a petition against tax harmonisation in the EU. I am one of the signatories. The importance of the struggle for an open European market with competition - also between institutions and taxes - can hardly be overestimated. Read the petition here.

2006-04-11 12:32:21
New Book Presented. Yesterday, I and co-authors presented the new book "Beyond the European Social Model" (Open Europe) in London. Some 50 people came to the classic St Stephen?s Club by Queen Anne?s Gate. The book is faily short, yet contains many interesting new facts:

The productivity per working hour of the Nordic countries is today between 24 and 41 per cent higher than in 1990, in Ireland it is 78 per cent higher.

The long-term unemployment rate is five times higher in EU-15 than in the US.

The average income in Ireland 1995-2004 grew by 101 per cent, in Britain by 72 per cent, and in Sweden by 29 per cent. The income of the poorest 10 per cent grew by 79 per cent in Ireland, 59 per cent in Britain and 10 per cent in Sweden.

The proportion of households with post-tax income below $ 20 000 was 42 per cent in Ireland in 1990 and 14 per cent in 2004. In Sweden, it was 17,5 per cent in 1990, in 2004 it was 19 per cent.

Ireland decreased its public spending as a share of GDP from 57 per cent in 1982 to 35 per cent today. But due to higher growth, the value of today?s public spending is 4,5 times higher.

In 1991, the EU had 71 per cent of the US productivity, in 2005 it was 62 per cent.Read the entire book here (pdf) - >

2006-04-11 09:42:12
I Entreprenör: Idédebatten avgörande för Sverige. I april månads nummer av Entreprenör skriver undertecknad och Nima Sanandaji, VD för tankesmedjan Captus, ett debattinlägg. Vi beskriver där kopplingen mellan politiska idéer och villkoren i den konkreta vardagen för företagen.

Läs artikeln här - >

2006-04-11 08:46:34
Off Duty. An old friend from University has become a successful soul singer, Paul M, and had a release concert and party for his new CD - Up´n high - this Saturday. He donated parts of the revenue from his last CD to HIV treatment in South Africa; so far he paid for 40 hospital beds.Paul, me, my daughter Rebecka (slightly squeezed in her baby hearing protection headset) and my wife Linda

2006-04-08 12:17:45
Toppen på i(s)berget? Statsminister Persson är anmäld för att inte ha följt lagar om skydd på arbetsplatsen vid bygget på sitt gods i Södermanland. Detta är lagar och regler som LO och socialdemokratin har infört utan att bry sig om alla småföretag som har sagt att det är omöjligt att hålla reda på. Den ledande s-politikern Ilmar Reepalu åtalas för mutbrott; hans kommun köpte datorutrustning och han lät sig bjudas på safari av leverantören. Och naturligtvis SSU-ordföranden Anna Sjödin som åtalas för sitt krogslagsmål. Dagens Nyheters Henrik Brors beskriver väl varför detta är en helt annan fråga än enskilda personers slarv med deklarationer eller liknande. Det är fråga om ett korrumperat och maktfullkomligt ledarskap i strid med centrala demokratiska principer: "Men förundersökningen avslöjar nu hur översittaraktigt Sjödin och hennes SSU-kompisar agerade. En SSU-are varnade poliserna med att han arbetade i regeringskansliet och sa ?jag känner folk?. En annan SSU-are hotade med att gå till justitieminister Thomas Bodström och sa ?nu är det kört för er?." Detta visar hur maktskifte i Sverige har blivit ett väldigt angeläget mål i sig självt.

Läs mer i DN - >

2006-04-07 13:35:01
I Svenska Dagbladet: Låt inte Frankrikes misstag avskräcka. På ledarsidan i dagens Svenska Dagbladet skriver undertecknad en kommentar om reformstrategi. Hur kan vissa länder - som Irland - lyckas så väl med reformer och andra - som Frankrike - inte alls? Svaret ligger i regeringens beslutsamhet, strategi och kommunikation. Läs artikeln här.

2006-04-06 15:46:30
Svensk Tidskrift. Idag firas att Svensk Tidskrift har återuppstått. Första numret innehåller intressanta och skarpa artiklar. Läs mer här.

2006-04-06 14:25:41
In TCS: Europe′s Patriot Games. TCS Daily today publishes a piece by me about the strange fact that nobody in France demonstrates against the government′s main policy of "economic patriotism". We currently see the most massive wave of protectionism for decades in Europe, an extremely harmful and dangerous policy. Defending it by calling it "European" is totally false, in fact it is quite the opposite:

"Some of the so-called ′economic patriots′ say the current Western European Social Model should be defended because at least it is our Model ? it is European. The free market is perceived as non-European; foreign and therefore bad. And yes, Karl Marx was European. But so were many of history′s greatest proponents of free markets as opposed to a big state and protectionism. Take Scotsman Adam Smith, Swede Anders Chydenius, Austrian Friedrich Hayek or indeed Bastiat again. Or von Mises and Erhard.


Surely many of the fundamental free-market ideas have a European origin. And in Eastern and Central Europe, they are to a large extent reality. But surely, it is a shame that Western Europe has abandoned its great economic heritage. Those who call themselves ′economic patriots′ while pursuing protectionism and a big state should realize that they are betraying European ideals."


Read the article here - >

2006-04-05 15:31:09
Nuder har rätt. Historiskt har den svenska socialdemokratin varit positiv till frihandel och den därpå följande ständiga omvandlingen av näringslivet. Detta är ovanligt i ett europeiskt perspektiv och har utan tvivel varit väldigt positivt för Sverige. På senare tid har det funnits alltmer tendenser inom socialdemokratin att vilja byta uppfattning. Idag skriver dock Pär Nuder tillsammans med Storbritanniens finansminister Gordon Brown på DN Debatt om hur Europa bör förhålla sig till globaliseringen. Artikeln står tydligt för att bejaka globaliseringen och är mycket kritisk till protektionism. Jag instämmer i allt som står i den verklighetsbeskrivningen och anser att detta är både viktigt och bra av Nuder.

När det kommer till slutsatserna för Europas samhälle och politik är artikeln dock vag, troligen för att Nuder och Brown inte har samma uppfattning. Nuder har dock i andra sammanhang påpekat att anledningen till att socialdemokratin - och större delen av befolkningen - kan vara för frihandel är omfattande offentliga trygghetssystem. Det må vara en historisk förklaring och i jämförelse med grannländer relevant. Men det finns de facto även en rad länder som har mycket begränsade offentliga system - och därmed privata lösningar istället - som är lika öppna mot omvärlden, som Irland. Det är också en möjlig väg till stöd för öppenhet som inte bör förbises och som därtill har ytterligare positiva effekter som valfrihet i välfärden och lägre skatter.

2006-04-05 10:17:36
Batalj i Studio 24. Gårdagens debatt i SVT om framtidens välfärd och arbetsmarknad blev en engagerad - och relativt spretig - batalj. Veronica Palm, riksdagsledamot (s), Erland Olausson, vice ordförande i LO, Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp), och undertecknad deltog. Utgångspunkt var demonstrationerna i Frankrike mot en begränsad avreglering på arbetsmarknaden.

Mina budskap var i korthet att vi inte ska ha mer av samma politik när problemen bara växer, att vi bör lära av reformländer som Irland och Danmark, att Sverige misslyckas i samma grad som Frankrike med jobb till unga, samt att demonstrationerna i Frankrike i mycket beror på att regeringen där har försvarat den sociala modellen på alla sätt utom i detta fall, vilket skapar förvirring.

Olausson och Palm förnekade Sveriges problem, ville ha mer av samma politik och påstod att en friare arbetsmarknad skapar mer otrygghet. Idag har Sverige den sjätte högsta ungdomsarbetslösheten bland EU:s 25 medlemsländer, den har fördubblats på fem år och antalet personer under 30 som förtidspensioneras ökar starkt. Det är skamligt att förneka ett sådant misslyckande och vägra byta politik. Och otryggheten torde rimligen vara störst hos alla de unga som inte får en chans att arbeta.

Olausson var vidare fräck nog att påstå att han försvarar vanligt folk mot en politik för avregleringar. Det är ju han - S och LO - som har skapat dagens situation, som har tvingat ut 1,5 miljoner människor från arbetsmarknaden. De har skapat ett elände för just vanligt folk och ryckt undan hopp och framtid för tiotusentals unga. Följer inte skammens rodnad av ansvaret för eländet borde den skina för fullt av antydan att eländespolitiken existerar för vanligt folks skull.Se programmet här - >

2006-04-04 12:35:52
Plain Language About France:

"One minute French students are rioting for jobs, the next they are rioting because they might actually get a job but be required to perform well to keep it. ... So perhaps we shouldn?t be surprised that France?s students are rioting before they have even got the jobs they are rioting about. Only the French could come up with the pre-emptive riot. Call it French Exceptionalism. Where else would you see a 12-metre banner demanding ?Regularisation??"

Dominic Hilton in The Star, read the entire article here.

2006-04-04 11:53:19
Låt unga bestæmma sjælva, SSU! SSU-ordføranden Anna Sjødin och hennes franska motsvarighet Razzye Hammadi kritiserade på Brænnpunkt igår, den 3 april, det franska førslaget till økad flexibilitet på arbetsmarknaden før yngre. Alternativet ær ænnu mer regleringar och bidragsjobb.

Frankrike och Sverige har bland Europas høgsta ungdomsarbetsløshet, øver 20 procent. I Sverige faller sysselsættningen bland unga. Antalet førtidspensionerade under 30 har økat dramatiskt. Hur kan man då førorda mer av samma politik?

I væstra Europa har skatter och avgifter gjort arbete dyrare. Regler på arbetsmarknaden har gjort anstællningar svårt och riskabelt. Ju svårare det ær att sæga upp en person, desto længre drar sig arbetsgivaren før att anstælla. Lika enkelt som sjælvklart.

Vill vi ha fler i arbete, inte minst de unga och invandrare som under høsten deltog i upplopp mot elændet i Paris, måste dessa hinder tas bort. Helst inte bara før unga. Det betyder inte rættsløshet, bara att man sjælv bestæmmer hur anstællningsavtalet ser ut, inte staten.

Sjødin och Hammadi skriver att lænder med en fri arbetsmarknad har misslyckats ? utan belægg før detta. Irland och Danmark har EU:s lægsta ungdomsarbetsløshet. Och EU:s friaste, mest avreglerade arbetsmarknader. I Danmark har avregleringen skett med danska LO:s stød.

En socialistisk politik har rest hinder før miljoner unga från att arbeta och skapa sig ett sjælvstændigt liv. Unga politiker førsvarar att staten hindrar unga från att arbeta och tvingar in dem i eviga, låga, bidrag. Uttrycket solidaritet har sællan anvænts mer felaktigt.

Varfør ska SSU bestæmma villkoren før Lisas och Pelles jobb? Låt dem bestæmma sjælva.

2006-04-03 12:58:22
Framsteg i Norge. Igår talade jag før 190 personer på Fremskrittspartiets ideologikurs i Bergen. Ikvæll blir det anførande før bl a Unge Høyre. Æmnet før mina 90 minuter igår var betydelsen av en fri ekonomi, hur globaliseringen sprider denna frihet øver værlden och de radikala reformer før en mindre stat som kan førbættra væstra Europa. Rakt och radikalt, principiellt och långsiktigt - inget taktiserande. Mycket stor entusiasm i mottagandet.

Genom åren har jag talat i vældigt många olika sammanhang, ofta till åhørare som man minst sagt har få uppfattningar gemensamt med. Min bild av Fremskrittspartiet var delad, men jag talar gærna før dem som vill lyssna och uppskattade deras tydliga liberala ambition med kursen. Jag har ingen anledning att recensera arrangørens alla uppfattningar eller varje del av deras historia.

Dæremot kan jag konstatera att mina uppfattningar ær klassiskt liberala, både i ekonomiska och sociala frågor. Det var grunden før mitt budskap och jag talade om vikten av øppenhet mot omværlden. En tidig genomgång av utværderingarna på kursen visade att jag uteslutande fick de høgsta betygen. Det sæger en del om deltagarnas uppfattningar. Och jag kan konstatera att de øvriga talen också var imponerande tydligt liberala.

Detta ær ett parti som blir mer ideologiskt, inte mindre. De omfamnar allt mer klassikt liberala værderingar. Blivande partiledaren talar om kampen før frihet med Ayn Rands The Fountainhead i handen. Hon framhåller en halvering av skattetrycket som ønskvært. Och partiets stod økar, senaste opinionsmætningen næra 35 procent. Detta visar att ideologi och tydlighet kan løna sig minst lika væl i væljarstød som pragmatism.

<-- Home
RSS 2.0