Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:43:55

2005-05-31 16:08:14
Positive Signs From Iraq. Yesterday, I attended a well-guarded meeting with Kais Al-Khafaji, chairman of the Federation of Iraqi Industries - an organisation that is said to represent some 28 000 companies. He mentioned, among other things, some economic facts which may be too boring to see their way into the media, where explosions are just about what we see from Iraq. Nevertheless, there are good news. The GDP of Iraq increased 2003-2004 by some 60 %. Inflation, which was 40-50 % annually, is now 2-3 % - following reforms such as a new currency and a new, independent, Central Bank. The latest state budget from the government was the first one to be balanced in two decades.

2005-05-31 13:48:25
Bolkestein in FT: Europe has been oversold. Former EU Commissioner Fritz Bolkestein writes openly in today?s Financial Times about the urgent need to focus the EU at its core mission, a free market, and stop trying to do everything:

"It goes without saying that the EU is of immense value to all who live in Europe. That lends great importance to the debate on what the Union ought to do. It should restrict itself to its core activities: to smooth the path for economic exchange between member states, to solve common problems and to create advantages of scale. ...

The trouble is that the institutional bias is always to propose more. The European parliament wants the EU to do everything. The European Commission displays the normal bureaucratic instinct: more tasks mean more jobs and more money. And often a member of the Council of Ministers tries to achieve through Brussels what they cannot get at home. ...

A single market for services promises to generate millions of jobs. ... Martin Schultz, president of the European Socialist party in the European parliament at Strasbourg, has said that if the services directive were passed unchanged, it would mean the destruction of the European social model. How social is an economic model that throws up 12 per cent unemployment as in Germany, or 10 per cent as in France?"


Read the entire article (only subscribers) - >

2005-05-31 10:37:12
Ett monopol mindre - äntligen! Man kan köpa cigaretter på ICA, men inte nikotinplåster. Varför? Det svenska statliga Apoteksmonopolet, som äntligen ska avskaffas, har knappast kunnat motiveras med hälsoargument. Än mindre med argument som tillgänglighet, låga priser, specialisering och mångfald. När ett förstatligat och förstelnat skråväsende ersätts av fri konkurrens är alla vinnare.Läs hela min kommentar och analys på timbro.se här - >

2005-05-30 17:29:06
Night of Flat Tax. Tomorrow, Europeans for Tax Reform have a Night for Flat Tax in Vienna, Austria. Apart from speeces advocating flat tax, there will apparently be flat drinks to flat prices - and flat rap. Sounds like fun with an important message for a fair, simple and growth-stimulating tax-system. And something we should definitely consider doing in Sweden as well. Perhaps we can just add some flat tax speeches to the flat herring and flat schnaps at Midsummer?


2005-05-30 12:40:58
De skapande krafternas revolt. Någon påpekade för mig att oavsett om Persson eller Reinfeldt vann debatten i förra veckan så har socialismen vunnit landet. Om den som vill sänka skatterna från ca 1375 till 1335 miljarder kan målas ut som extremist så är hela den politiska arenan långt ute i de socialistiska snåren.

Ett viktigt tecken på detta var förstås att större delen av diskussionen handlade om fördelning av resurser, inte om skapande. Båda försäkrade i sak upprepade gånger att de inte ville se någon större skillnad mellan ersättning för att arbeta och offentlig ersättning för att inte arbeta. Persson påpekade vid ett tillfälle att ekonomisk tillväxt är bra - men sedan ska "vi" fördela de resurser som har skapats. "Ni ska skapa, driva företag, förverkliga idéer och arbeta - sedan tar staten resultatet och fördelar som dess ledare anser vara bra." I den mån skapande nämndes var det således blott i egenskap av mjölkko åt politiker som vill ge intryck av att kunna dela ut pengar.

Detta följer principen "av var och en efter förmåga, till var och en efter behov"; en av historiens mest omoraliska och skadliga principer. Den som skapar har inte rätt till resultatet; den som inte skapar har däremot all rätt. Självklart finns det alltid fler som har behov än som har en enastående förmåga. I ett valsystem med majoritetsval har den som lovar allt åt de många - blott för att de har behov - bättre chanser än den som vill frigöra skaparna.

Men de skapande krafterna har en chans till revolt och den är att fly till de fristäder som finns i världen. Nu flyttar företag och jobb alltmer, och med dem alla de resurser som skapas. Den politiska reaktionen på att de förtryckta vägrar låta sig förtryckas är tydlig. En del vill förbjuda företag från att flytta, andra vill införa socialism i fristäderna via tvång och de flesta skäller på företagen. Men skaparna har rätt till revolten - de borde revoltera mer - och det är bara politikerna som kan vända den genom att dra sig tillbaka.

2005-05-30 12:18:35
Debatt med vem på Bok- och Biblioteksmässan? Programmet för höstens traditionella och omfattande Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg har kommit. Ett av de stora seminarierna, torsdagen den 29/9, kommer att ha min bok som tema. I programmet för denna dag står dock bara att jag kommer att "samtala med ledande opinionsbildare" om den stora statens fall. Bakgrunden till detta är att finansminister Pär Nuder tackade nej i sista stund till att vara opponent - trots att han ska vara i Göteborg just då. Huruvida upplevelsen av vår TV-debatt påverkade hans beslut är oklart. Detta är säkert arrangemang 40 eller så om boken sedan den släpptes, så många har opponerat och diskuterat. Frågan är vem som vore allra mest spännande att diskutera med där och då. Tips är välkomna!

2005-05-30 09:19:58
Heads - You Win. Tails - I Lose. So there was a clear majority that voted no in the French referendum, as expected. The message from France is bad for Europe; it was a no to globalisation and liberalism. Many voters wanted to stop companies from moving out and people moving in. The problem is that a yes-vote would to some extent have been a vote against the same things. People on both sides wished to stop globalisation and liberalism: "Vote Yes to a Socialist Europe or No to a Liberal Europe."

And above all flies the defence for the so-called European Social Model. It is getting increasingly hard to have a big state that takes care of people from the cradle to the grave. The problem is that people blame the current problems with high unemployment, low growth and poor welfare services on globalisation and liberalism - not on the Model itself. The liberating forces are blamed for the oppression. And people do everything to keep the Model which causes all the problems.

We saw exacly the same in the Swedish euro-referendum of 2003. It wasn?t more about the euro than the French one was about the Constitution. All this is like an Argentinian tendency in the society of Western Europe. We have the same crisis of identity in the new world and embrace the dreams of the past - there it is Péron, here it is the Social Model. Both are harmful.

Regarding the EU, the result in France is not the crisis it is said to be. There will be a new proposal and this was probably the tipping-point for the development of two EU - one large which shares a common market and a small which also co-operates on social matters. One document - a Constitution - can never combine the "social Europe" of France and the "market Europe" of Britain.


2005-05-29 21:36:06
An Immoral Myth og Big Government. As I walked along a street in one of the wealthier parts of Stockholm yesterday, I saw a person who was most likely homeless. A tragic sight, naturally. These are often ordinary people who have experienced some terrible incident. And you see such people quite often in central Stockholm. When I see them, I hear politicians repeating that we need to have a big state to help the poor and disabled. In this country, we have the biggest public sector in the Western world - and still there are lots of homeless people who are not helped. It is just a big lie. A big state is of no help whatsoever for these people and it has never been. The high taxes don?t help the poor; if helping them was the aim, much lower taxes would be necessary. A big state is a way for politicians to run the lives for ordinary people. They take the high taxes and decide what people should do with their money - and 80 % of the taxes paid by an average person goes back to that same person. It is also a way to stay in power; keep people dependent on the state and they will obey. Nobody will ever dear to propose changes, there will always be losers in the short run. But in order to do this, those politicians have to uphold a myth which sounds better: it?s all about solidarity and helping. But that?s a sheer lie. When the Prime Minister on TV talks about his sense of justice, he thus speaks of something that all of his ideology and policies spit on every day.

2005-05-27 15:55:04
Ett franskt "dra åt helvete" åt liberalismen? Inför den franska folkomröstningen om EU-konstitutionen på söndag säger båda sidorna att deras eget alternativ leder till mer "socialt Europa" och det andra alternativet till mer liberalt Europa. Varför? Jo, båda sidornas strateger har insett att de flesta franska väljare gillar den stora statens sociala påhitt och ogillar det som associeras med liberalism. Då kallas det egna förslaget socialt och det andra liberalt. Nu när självaste dagen närmar sig renodlas dessa ståndpunkter och överdrifterna haglar.

Vi som har försökt medverka till saklighet i folkomröstningar har sett hur svårt det är att hålla förenklingarnas och förvanskningarnas dynamik i schack. Inte minst tenderar folkomröstningar handla om allt annat än det frågan gäller. I detta fall röstar fransmännen om liberalism eller socialism, etablissemangets trovärdighet och huruvida EU:s utvidgning var något att ha - men knappast om konstitutionen. För närvarande leder nej-sidan i alla opinionsmätningar. Ali Esbati gläds bloggledes åt ett DN-referat från ett massmöte för nej med kommunister i södra Frankrike, där den trotskistiske ledaren ska ha eldat upp stämningen:

"- Det franska folket har äntligen funnit ett sätt att säga "dra åt helvete" åt liberalismen, sade LCR-ledaren Olivier Besancenot till jublande åhörare medan de röda fanorna vajade och "Internationalen" steg mot taket."

Det lutar åt ett nej. Vad kan man dra för slutsats av debatten och detta sannolika utfall? Rimligen att fler fransmän anser att ett nej leder till mindre liberalism än ett ja. Å andra sidan säger det lite om förslaget till konstitution, eftersom debatten handlar om mycket annat. Vore detta en omröstning om det franska etablissemanget med Chirac i spetsen skulle jag agitera för ett nej. Nu är det inte så.

De enda EU-relaterade frågor som har varit uppe på allvar i debatten är utvidgningen, Turkiet och tjänstehandel - och det är till dessa man säger nej mer än till konstitutionen. Och det med rätta om man önskar mindre liberalism. Det är en beklaglig signal till EU för framtiden.

Men det viktigaste är att den föreslagna konstitutionen skulle falla. Eftersom ett nytt förslag, som med tiden behöver tas fram, inte kan innehålla mer sociala ting (det skulle aldrig accepteras i bl a Storbritannien och Öst- och Centraleuropa) kommer detta att leda till två EU. Det ena är EU-25, med tiden EU-30+, som delar färre samarbetsområden. Det andra, "EU II", är några av dessa länder som formerar ett samarbete i fler frågor, troligen av mer social karaktär. Det är inte så illa - men långt ifrån vad fransmännen vill.

2005-05-27 11:20:10
Från Medel-Svensson till Medel-Bloggaren. Den typiske bloggaren i Sverige är man, mellan 26 och 35, har högre examen, läser 6-10 andra bloggar per dag och har båda föräldrarna födda i Sverige. Den typiske läsaren av bloggar är man, 26-30 år, röstar på (m), har en högre utbildning - och en egen blogg. Detta enligt resultaten på den enkät som Hans Kullin har genomfört med 600 personer.

Läs undersökningen här - >

2005-05-26 16:59:33
"The New Deal in One Lesson." Today′s Daily Article from The Mises Institute describes the biggest step the US has ever taken towards big government and thus economic failure; the New Deal:

"Back in the Dixie of the 1930s, when a few Civil War veterans still lived (and even more who suffered through Reconstruction), most everyone was a Democrat. Notwithstanding the Wilson Administration, the party back then still stood for limited government and state′s rights, as guaranteed under the Constitution. The Republicans were the party of large federal government, northern economic interests, war, and bad manners. ...

FDR would change all that. Roosevelt was the first triangulator, the first significant politician to embrace the policies of the other party and to claim them as his own. ...

FDR embraced policies that aimed to stop prices and wages from correcting and embarked on the boldest federal intrusion of the private sector in the history of the U.S.?all justified by a crisis made worse by previous attempts to stop prices and wages from correcting. And when his policies didn′t cause the promised happy days to return again, the golden tongued-FDR could be counted on to shift the blame?to Hoover, the Republicans, greedy businessmen, flaws in the free enterprise system.

He was good at it too, but when the excuses grew tired, Roosevelt dependably grew the state."


Read the entire article - >

2005-05-26 16:46:30
Den idiotiska fettskatten. På presentationen av boken "Peta inte i maten" framförde Mattias Svensson ännu ett argument att foga till den långa raden mot extra skatt på fett och socker. Säg att sådana skatter på dessa råvaror införs. Det betyder att fett- och sockerrika produkter i affären blir dyrare, för den som vill handla sådana. Men nu har ju alla larmrapporter om onyttig mat handlat om restauranger, särskilt luncher. Där utgör råvarorna en mycket liten del av kostnaden. Alltså höjer fett- och sockerskatt knappt priset på den mat som är onyttig på t ex lunchrestauranger. Med andra ord ännu en skatt som inte angriper det problem den ska utan ställer till annat krångel.

2005-05-26 14:24:50
Swedes Over 50 Are the Poorest in Europe. According to a new study conducted by some 120 researchers, Swedes over 50 years of age are the poorest among the ten European countries in northern, western and southern Europe. (In Sweden the study, "50+ i Europa", is published by the Department of Economics at Uppsala University.) The average income before tax is somewhat over the average, though it is higher i Switzerland, Denmark and Holland. After taxes, and corrected for the high price level, the Swedes over 50 fall down to the average level. And if you take into account wealth, that is how much saved money in various forms Swedes have, we drop to the very bottom. That is no surprise. If you have a big state with high taxes, the point is that people should depend on the state instead of having money of their own.

2005-05-26 11:41:50
Följder av de offentliga monopolens inneboende systemfel:

"10 procent av Kommunals kvinnor har varit sjukskrivna mellan 100 och 365 dagar. Detta att jämföra med endast 3 procent av de statligt och privat anställda. ...

55 procent av Kommunals kvinnliga medlemmar uppger att de har besvär i nacke eller skuldror, detta är 15 procentenheter högre andel än genomsnittet för hela arbetsmarknaden. ...

Andelen kvinnor inom Kommunal som uppger att de känner ångest, ängslan eller oro har fördubblats sedan slutet av 1980-talet. ...

...antalet sysselsatta drygt 200 000 färre än före 90-talskrisen... Parallellt med denna utveckling har den kommunala konsumtionen, och därmed även produktionen, av de välfärdstjänster som kommuner och landsting finansierar, ökat med 11 procent sedan 1990. Vårdtyngden har alltså ökat markant, inte minst inom äldreomsorgen. Drygt en tiondel mer ska produceras av två tiondelar färre..."


Kommunals ordförande Ylva Thörn presenterar en ny rapport på DN-Debatt om arbetssituationen i sjukvården.

Läs artikeln här - >

2005-05-25 16:26:00
Tillys "goddag yxskaft!". Hittills har jag inte kommenterat den artikel Hans Tilly, ordförande i Byggnads, hade på sidan mittemot min i "Duellen" i gårdagens Aftonbladet. Mest för att det är svårt att veta var man ska börja.

Han skriver trots allt varken om vad Byggnads önskar här i världen eller om någon av sakfrågorna fri rörlighet, arbetsmarknad och sysselsättning. Istället skäller han på Svenskt Näringsliv för försyndelsen att de stod för det lilla lettiska företagets rättegångskotnader när deras ärende stod mot en av Sveriges rikaste organisationer. Det hela toppas med verklighetsfrånvända påståenden som att "högern har som mål att få oss tillbaka till början av 1900-talet". Han beskriver aktörer och önskemål som inte existerar.

Det enda påståendet i sak som kan vaskas fram ur texten är följande: "Som arbetstagare ska vi inte längre ha rätten att förhandla med arbetsgivaren." Troligen syftar detta påstående till att beskriva hans motståndares uppfattning. Också det är fundamentalt felaktigt. Självklart ska man få förhandla med arbetsgivaren om villkoren för ens arbete!

Jag vill ha avtalsfrihet, ett fundament i en marknadsekonomi, och då sker naturligtvis en diskussion om villkoren i avtalet. Men Hans Tilly ska inte få diktera villkoren för sådana som inte är medlemmar hos honom. Det är att kränka den grundläggande mänskliga rättigheten föreningsfrihet. Den som själv vill teckna avtal och förhandla måste få göra det. Och de som vill hantera det kollektivt får göra det. Så ser skiljelinjen ut: avtalsfrihet mot kollektivt tvång.

Vågar Hans Tilly inte ta debatten med motståndarna utifrån de verkliga positionerna visar han att han inte tror att han har en chans att vinna debatten.

2005-05-25 15:57:11
The World Gets Better - Even in Africa. In 2004, the economies of the countries in Africa grew overall by more than 5 %, according to the latest OECD African Economic Outlook. It is the highest level in eight years - but there has been a steady growth. In fact, with the current growth, Africa will enjoy the same living standards as today′s Western Europe by 2070. This is a contrast to the kind of news we often hear about Africa; all doom and gloom. Of course there are problems, not least with AIDS, but much is improving. And best of all, poverty is decreasing. There is a strong connection between prospertity - following growth - and lower infant mortality, better health, longer life and better education. There is growth - and therefore, so is hope.

2005-05-25 10:27:35
In WSJ: Searching for a Swedish Model. Today, Jacob Arfwedsson and I have an op-ed in Wall Street Journal Europe. Our message is that the current positive reputation of Sweden in terms of prosperity is not only wrong; the truth is the opposite. Sweden is said to combine high taxes with high growth and a high social protection with a high employment. The reality is the opposite:

"The government insists that Sweden can maintain high taxes with high growth. In fact, Swedish growth has been decreasing for 50 years. Currently, Swedish growth is well below that of the countries of Eastern and Central Europe, but also lower than that of, for example, Britain, France, Spain and Denmark. In terms of annual private consumption, Sweden is number 19 among the 30 OECD countries. ...

Big government advocates also claim that Sweden has some 75 % of the population of working age in employment. Unemployment referred to as being low; about 6 %, not far from US levels and lower than the EU average. The real picture is totally different, however. The largest trade union, LO, strong supporter of the Social Democrats for more than 100 years, recently admitted that real Swedish unemployment is closer to 20-25 %.

Of the Swedish population of working age (5,8 million), 2,2 million belong to the category ?not at work?, of which 1,4 million live off various government handouts. In 2004, this amounted to 39 % of the population of ?working age?, i.e. almost 4 out of 10 people of working age don?t go to work."


Read the entire article here (Word) - >

2005-05-24 23:09:55
Reinfeldt vann på stilpoäng. Vi som är intresserade av ideologi, ekonomisk analys och nya perspektiv bör inse att sådana sällan tar plats i vanliga valdebatter. Istället blir det mycket personlig trovärdighet, symbolspråk, konkreta exempel och retoriska slängar. Som valdebatt betraktad var den första duellen mellan Persson och Reinfeldt riktigt bra. De smått torftiga och halvdant förberedda svenska valdebatterna från förr har ersatts av något som är klart nära amerikansk debatt, slipat och avancerat.

Debatten präglades tydligt av värden; etik, normer, moral. Också det en lärdom från den senaste amerikanska valdebatten. Reinfeldt talade - för den sakintresserade frustrerande mycket - om känslan hos den arbetslöse, stolta föräldrar, kvinnors trygghet, med mera. Och det är starkare än aldrig så slående siffror, samband och system. Persson är också skicklig på den punkten, men hänvisar till helt andra känslor - framför allt rädsla. Hans ambition är att skrämma människor till sig - han inser att han aldrig blir omtyckt. Reinfeldt vill locka människor till sig.

I sak var Persson fullständigt bedrövlig. En bisarr kombination av "best of" från de tommaste slagorden på första maj och en kompott av utfall från tidigare valrörelser. Att han skulle ägna sig åt sitt favorittema, att han fick reda upp den kris som den förra borgerliga regeringen skapade, tedde sig osannolikt. Krisen är länge sedan, men framför allt är hans påstående de senaste decenniernas absolut största politiska lögn i Sverige, vilket varenda ekonom vet och t o m Persson har sagt själv.

Reinfeldt var överraskande offensiv, om än typiskt lugn, och upprepade väl sin utgångspunkt om människans frihet och makt över vardagen och vikten av att fler kommer i arbete. Med lite humor, småfräcka repliker och en framåtblickande optimism klarade han Perssons angrepp väl. Och han kan inte driva en radikal förändringsagenda när han talar till hela folket, varav en majoritet är beroende av staten och oroas för hastig förändring. Men han borde ha varit tydligare med varför moderaterna vill dra ned de offentliga ersättningarna och bidragen. Mindre stat, mer makt till den enskilde. Lägre bidrag, lägre skatt. Lägre ersättningar, mer pengar till vården.

Persson har verkligheten emot sig. Och sin egen politik - i den mån den finns. Den borgerliga Alliansen är inget under av radikalism och ideologi, men de har både idéer och vilja. Och de är mer eniga än den internt krigande samling som Persson representerar.

Se debatten här - >

2005-05-24 15:47:57
FT: How the French Turned Against Europe. In today′s Financial Times, Rafael Hadas-Lebel analyses the French referendum on Sunday, before which the no-side is still in the lead. Why have the French turned against the EU they have been so stringly in favour of building, he asks, and dismisses as the explanation that they don′t like the proposed Constitution or that they don′t like the political elite:

"For many, a No vote will be an expression of concern about the recent enlargement. The expansion of the European Union from 15 to 25 member states was a decision taken by political leaders alone, without public consultation, and the influx of labour from eastern and central Europe is seen, often irrationally, as a threat. The prospect of an eventual accession by Turkey, with its population of nearly 100m Muslims, has fuelled controversy and fear.

More generally, the French have been consistently taught by their politicians to see the Union as the source of all their country′s ills, whether these are the restrictions imposed by the stability pact, Commission rulings on company mergers, the changes imposed on the agricultural sector, outsourcing as a result of globalisation, the privatisation of public services or the overvaluation of the euro and its negative effect on business.

Europe, therefore, is no longer the mobilising concept that animated an entire generation a few decades ago. Peace, freedom, the euro and the free circulation of people are regarded by all, and particularly the younger generation, as an established and irreversible fact and nothing to wonder at. Instead, the Union has become associated with competition and austerity."

2005-05-24 11:25:01
Nöjda med det lilla. Aftonbladets ledarsida jublar idag över socialisternas valseger - i Mongoliet.

2005-05-24 11:16:33
From Inequality to Opportunities for All. It struck me as I yesterday went by car some 160 kilometres in southern Sweden how fundamentally unequal opportunity was distributed in the agricultural society. Of course nobody had what we today call good living standards in those days, not even the wealthy. But the point is that the access to land was what determined your life. And that was just pure chance, it wasn?t up to you as a person at all. You had to be lucky enough to be born in a family that owned some land. Then you could at least have food, drink, clothes and a house. In the very southern Sweden, in Skåne, the land is very good for agriculture. Close by, a bit more to the north, in Småland, that is not the case - and people there were very poor (and a very large share of the population moved to the US in the late 19th Century).

During industrialism, when agriculture got more efficient and more people started to work in the industry, access to land was no longer what determined your future. Instead, it was ability to work or access to capital. And that is more up to you - but still somewhat unequally distributed. Now that we have been moving for decades into the knowledge-based service society, the mind is what determines your opportunities. It is up to you all the way - not your parents and not the land.

It is a fundamental difference, which implies that politics doesn?t have a fundamentally unequal situation to adjust with a big government. This is where Marx was totally wrong. He believed that inequality - and the oppression from a few with privileges of the many born without them - would last. It didn?t. And the policies of big government that we still have, which are based on that assumption, should be abolished too.

2005-05-24 09:11:41
Duell med Tilly i Aftonbladet. Idag skriver Hans Tilly, ordförande i Byggnads, och jag var sin debattartikel i Aftonbladet, under vinjetten "Duell". Ämne är arbetsmarknaden, avtalen och den fria rörligheten. Läs Tillys artikel här och min artikel här.

2005-05-24 09:00:08
Ungdomsarbetslöshet. Gårdagen tillbringades för min del i Malmö och Kristianstad. Först möten med journalister, sedan föreläsning om min bok för ekonomer på Högskolan i Kristianstad. Det sistnämnda arrangerades av Timbro Syd och MUF Skåne, som presenterade en bra rapport om ungdomsarbetslösheten. De påminner om hur Socialdemokraterna inför valet 2002 utlovade "krafttag" - som det brukar heta - mot ungdomsarbetslösheten. Sedan dess har denna ökat i 30 av Skånes 33 kommuner! MUF konstaterar korrekt att på 1950- och 60-talen fanns ingen särskild arbetslöshet bland ungdomar. Den uppstod i takt med att den stora staten byggdes ut och arbetsmarknaden reglerades. Självklart slår en princip om "sist in, först ut" hårt mot just de unga. Och det är klart att om inte arbete lönar sig mer än 50-60 kr per dag jämfört med bidrag kommer färre att arbeta. Unga behöver inte mer AMS och politiska ingrepp utan färre - tas bara de hinder som har orsakat ungdomsarbetslösheten bort, kommer unga att få jobb.

2005-05-23 09:21:03
Hur staten ska styra våra liv? Inte alls! Det förs en alltmer intensiv diskussion om hur den offentliga s k föräldraförsäkringen ska utformas. Ska föräldrarna själva bestämma hur dessa månader ska fördelas mellan föräldrarna eller ska det regleras på förhand? Nu verkar regeringen vara inne på en kompromiss: lite åt pappan, lite åt mamman och lite att fördela själva.

Många känner starkt i denna fråga. Inte att undra på - familjeliv är en otroligt viktig och personlig fråga för de flesta. Just därför är det lite bisarrt att frågan om hur familjens liv ska te sig avgörs i riksdag och regering. Det sätt som finns tillgängligt för att påverka vem som är mest hemma med barnen är att rösta en gång vart fjärde år. Ett utmärkt exempel på hur en stor stat med höga skatter styr våra liv.

Statens styrande har tagit in världens högsta skatter och överväger nu under vilka villkor vi ska få tillbaka en del. Ska våra liv styras si eller så? Kan inte någon överväga den radikala tanken att vi inte ska styras alls? Att vi hade fått behålla pengarna och bestämt hur de ska användas? Vi vet ju att de höga skatterna har orsakat att svenskarna är bland dem som har allra minst sparade pengar i västvärlden. Vi har inga marginaler - för t ex att ta ledigt och vara hemma med barn.

Hade vi istället fått behålla pengarna kunde vi ha sparat själva och bestämt precis hur vi ska göra.

2005-05-23 09:01:55
The Proposed EU Constitution. Quite a few people, not least bloggers, have recently been asking me about my views on the proposed EU Constitution. Let me be very clear from the start: I am not, and have never been, in favour of the proposal. Honestly, it should be said that it is better than the current treaties in many ways, but it is not a good Constitution. Its main flaw, which goes to the core purpose of a Constitution, being that it doesn′t set a clear limit for EU public power. (Though I believe that the most important limit for the EU is the principle of unanimous decisions and many member countries.) Having said this, that I don′t like the proposal, there are still many more aspects of the development that have to be analysed. What happens if this proposal is turned down? Well, economics teaches us that if there is a demand, there will be a supply. If we need an EU Constition, there will be a new proposal. But will it be better? Since the French reject it - if they do - because it is not socialist enough, that implies that the next one will be more socialist. (And there is no way that it will not be a compromise and thus never a "perfect" proposal.) But a more socialist proposal would not be accepted in many other countries, fortunately. So my belief is that the countries that want to have common decision-making on social matters will form such a union and EU-25 will share mainly the common market. And that is not too bad.

2005-05-20 15:18:19
A Revolution of Freedom is the Start, Not the End. On Saturday, the Eurovision Song Contest will be broadcast from Kiev, Ukraine. Last year, when Ruslana won - I voted for her (not the song) - the country was still under authoritarian rule. Now, after the fabulous orange revolution of freedom, it seems like a sign of new times to have Ukraine in the center of Europe. The impact of the revolution, also in many other countries such as Lebanon, can hardly be overestimated. It was a classic heroic struggle. But getting rid of the old regime is just the first step, that is when the long and hard work begins. Now, a hundred days have passed since Yuchenko came to power. What has happened? Anders Åslund of the Carnegie Endowment for International Peace just wrote in the Washington Post about the economic policy. He is not known as the most optimistic of analysts, but he points to measures that have been taken which clearly point in the wrong direction. Companies are to be re-nationalised, state wages have been dramatically raised, price controls have been imposed on gasoline and the government is looking for ways to increase its tax revenues. One cannot draw conclusions from 100 days. And it may be a highly selective samle of measures. But those steps are in contrast to those taken during Yuchenko′s period as finance minister. The Ukrainian economy has been going very well in recent years, they have privatised much and have a flat tax. And now they have fought for not only economic but also political freedom. This is what many of us have been so impressed with. Ukraine has shown the way, and the opposition parties in Sweden have chosen orange as their colour. Hopefully, the Yuchenko government will continue to impress by having the boldness to stand up for further liberalisation.

Read Åslunds artcile - >

2005-05-20 12:22:59
Klarar konkurrensen! I Aktuellt var det ett reportage om bloggar härom dagen. CUF-ordföranden Fredrick Federley intervjuades och fick nämna fem favoritbloggar. Min nämndes först - kul! Utan tvivel utvecklas bloggar till en allt viktigare kraft. Allt fler som vill påverka har också insett detta och antalet ökar snabbt. Trots denna intensiva konkurrens utvecklas munkhammar.org väl. På senare tid har antalet s k unika besökare per dag ökat från ca 600 till 800. Förhoppningsvis betyder det att genomslaget i samhällsdebatten växer.

2005-05-19 18:19:49
"We - the State. Yesterday, I spent most of the afternoon at the Swedish Educational Broadcasting Company (UR). We were filming the last episode of a series about the knowledge society. It was to be an hour of debates and facts. I was in a panel with, for example, P-O Edin and Lotta Gröning. To a large extent, the topic concerned what happens now that more jobs are moving abroad - what will come next? And what demands does this development put on Sweden to be successful? It is a very important discussion. UR had made a very ambitious setting and everything, but the discussion soon gave me a Kafka-like feeling. Everyone talked about what "we" should learn, what strategies "we" should have, that "we" can not leave anyone behind, what kinds of educations "we" should promote, what "we" should subsidize, etc. This all presumes first that there is a central force able to do all this, and second, that it is possible to plan the future development. It was obvious that the "we" everyone were talking about was the state. The state - "we" - should fix the future, one way or another. A bold comparison may be to imagine a debate in 1988 in Moscow on how Gosplan could make life better for everyone - not if Gosplan was to do it at all. We can never forsee the development in detail and therefore the state can never centrally plan everything in detail. That is what Hayek and the total failure of the planned economy teaches us. UR can do series 24 hours a day about that - there will be no good answer. In fact, when the state tries, it often stops development. It takes so much resources from society that would otherwise have been put to productive use and puts into its grand but failing schemes. We can only release the creative forces of society - that is when the future always improves. I was the only one saying that. What does that say about Sweden?s future?

2005-05-19 12:44:14
Jan Edlings rapport. Utredaren Jan Edling slutar på LO i protest efter 18 år. Skälet är att ledningen inte ville godkänna en rapport han har skrivit. Den anses innehålla obekväma fakta om sysselsättningen och bidragsberoendet i Sverige.

Timbro har idag skickat ut rapporten, ?Alla behövs ? blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb?. På dess 87 sidor finns många intressanta fakta och analyser av den globala arbetsdelningen, demografin, sysselsättningen och beroendet av bidrag och ersättningar.

Jan Edling påstår bland annat att under ?stora delar av 1990-talet försämrades också kvaliteten i de konjunkturpolitiska åtgärderna?. Han frågar sig ?är det så att arbetslösheten döljs under andra konton än de som ursprungligen utformats för arbetslösa??.

I rapporten redovisas också ett antal intressanta samband:

- Ju högre den totala arbetslösheten är i en kommun, desto större andel av de arbetslösa som inte söker jobb.
- Ju fler i en kommun som är öppet arbetslösa, desto fler är också i åtgärder.
- Ju högre arbetslösheten är i en kommun, desto fler är också förtidspensionerade.
- Ju fler som är anställda i det privata näringslivet i en kommun, desto lägre sjukfrånvaro.

Av rapporten framgår att den verkliga sysselsättningen är betydligt lägre än den officiella siffran 77 % av befolkningen i arbetsför ålder. Hela 10 % av befolkningen i arbetsför ålder är nu förtidspensionerad. I Haparanda lever 40,9 % av befolkningen i arbetsför ålder på ersättningar från det offentliga.

Sanningen måste komma fram. När det kom ut att man på LO ansåg att den verkliga arbetslösheten är mellan 20 och 25 % utbröt intensiva försök att tysta detta. När Skolverket presenterade en rapport om att kvaliteten i friskolorna är bättre drogs den in efter order från ministern.

Jan Edlings rapport innehåller för många viktiga fakta för att döljas. Fakta är fakta, ingen regering eller s k facklig-politisk samverkan kan förneka verkligheten.

Läs rapporten här -

2005-05-19 09:30:10
Linderborg - förtryckets försvarare. Är det någon skillnad mellan frihet och förtryck? Mellan ockupation och befrielse? Är de rentav varandras motsatser? Självklart, skulle de flesta säga. Hitlers Tyskland ockuperade en rad länder och införde förtryck. USA, Storbritannien m fl befriade västra Tyskland och införde frihet. Åsa Linderborg och Erik Wijk försöker vända på verkligheten i Aftonbladet. De skriver om Irak och försvarar de terrorister som genomförd dödliga dåd mot såväl irakiska som utländska styrkor:

"Om inte irakierna har rätt att göra motstånd mot ockupationsmakten, har då något folk, historiskt eller framöver, rätt att göra motstånd om det blir attackerat, invaderat, ockuperat och plundrat?"

Detta är en grotesk moralisk hållning; befriaren är ockupant. Den som störtade förtryckaren är den verklige förtryckaren. Så fungerade Sovjetunionens propaganda på sin tid; länder som de invaderade sades bli "befriade" från kapitalism och västlig imperialism. Vitt är svart, ont är gott. Om Hitlertrogna styrkor i slutet av 1940-talet hade attackerat de allierade och den nya tyska regimen, hade Linderborg och Wijk då också försvarat dessa och sagt att de gör rätt i sitt uppror?

Vidare förfalskas statistiken för att ge belägg åt deras teser. De upprepar en siffra om 100 000 döda irakier som följd av kriget, en siffra som FN har korrigerat till att vara mellan 18 000 och 29 000. Vidare söker de i sitt försvar av terroristerna påskina att de främst attackerar utländsk militär. Sanningen är att de flesta som dör av attackerna tillhör kategorin civila irakier.

Hur kan ett enda av svenska medier nedlåta sig till att låta Åsa Linderborg yttra sig som oberoende expert?

2005-05-18 12:53:50
Välfärdsstatens hot mot välfärden. På gårdagens seminarium på Gösta Bohmans fond för idédebatt framfördes en hel del intressanta och delvis nya argument rörande välfärdsstaten. DN:s förre chefredaktör Hans Bergström höll huvudanförandet. Han talade bl a om "path dependence", att system är mycket svåra att ändra när många har gjorts beroende av dem. I Sverige är, enligt honom, ca 70 % av väljarna beroende av det offentliga för sin försörjning.

Vidare talade han om hur systemen förändrar våra "mentala utsikter", att de skapar nya normer. Man kan inte ha en stor stat utan att det påverkar medborgarnas värderingar och beteende. Förr rådde den s k "Lutherkurvan"; det var alltid färre som sökte socialbidrag än som var berättigade till det. Normerna var sådana att man skulle försöka själv, inte leva på andra. Nu har detta förbytts i ett plundrande av alla offentliga system.

En sociologisk förklaring till detta är grupptryck: när många fuskar tystnar de få som inte gör det, för att inte bli utfrysta. En annan förklaring är spelteoretisk: när vi ser att andra fuskar gör vi det också för att inte hamna på den förlorande (betalande) sidan.

Hans Bergström beskrev också hur den politiska makten har utnyttjats för att säkra just den politiska makten. Bland annat har socialdemokratin sedan 1950-talet verkat för att det inte ska finnas en större grupp medborgare i Sverige som kan stå på egna ben utan har sett till att de flesta är beroende av systemen. Han påpekade att om man delar in svenskarna efter inkomst i tiondelar (deciler) så finns ingen skillnad i disponibel inkomst mellan den 2:a och den 9:e decilen. Så lite lönar sig arbete och utbildning idag.

För att bryta detta krävs stor övertygelse om andra normer och värderingar - och en stark kommunikatoion av dessa principer, som inte utgår från rådande problemformulering.

2005-05-18 11:26:42
Socialism - the Greatest Kidnapper of the 20th Century? The big state emerged mainly during the second half of the 20th century, and mostly in Western Europe. It was built in rather big consensus between left and right in poltics. The process wasn′t stopped until the 1980s and the Thatcher revolution, and it has only been rolled back marginally since. A big state is socialism step by step. The bigger the state is, the higher the taxes are, and the more public monopolies you have - there will be less space for individual freedom and private ownership. Instead, mush is decided collectively by a majority. This is socialism, regardless of who introduces it; Hayek had an important point when he dedicated "The road to serfdom" to "socialists in all parties". Thus, we saw Christain Democrat, Liberal and Conservative parties being kidnapped by socialism. But not only them. The trade unions, which were largely market-liberal from the start, were also kidnapped by socialism. And not to mention the media and to a large extent public administration. But now that socialism turned out to be wrong, when we know that a big state and a planned economy only makes ordinary people poorer, there is confusion. It is hard to abandon ideas and policies that have been described as the only way to prosperity. But it has to be done; the sooner the better. It is time for the kidnapped to escape.

2005-05-18 11:20:00
SSU minus 1/3. Efter alla komiska avslöjanden om hur SSU har fuskat med antalet medlemmar för att få mer statliga bidrag har organisationen tydligen skrivit till de personer de har i registren. Nu har de besvarat den enkla frågan huruvida de vill vara medlemmar i SSU och 9000 har tydligen svarat nej. Detta är en minskning av antalet medlemmar med en tredjedel. Således har medias granskning gett tillfälligt resultat. Men frågan är vad som sker när sökljuset förflyttas till andra frågor. Detta är ändå en rörelse vars innersta ideologiska mål är att upplösa skillnaden mellan mitt och ditt, mellan stat och privat - så att varken mitt eller privat finns kvar.

2005-05-17 19:30:25
Intensiv utfrågning av Nuder! Den utfrågning av Pär Nuder på SVT som jag och Ali Esbati just genomförde blev intensiv. Möjligen var någon av mina frågor för långa - ursäkta! - men ämnena var mycket relevanta. Vi gick igenom arbetslösheten, skatterna, bidragen, tillväxten och vården. Diskussionen blev bitvis tuff och snabb. Nuder gick till motattack minst lika mycket som han svarade på frågor, om bl a "svartmålning" och "extrempositioner". Till slut fick jag påpeka att det faktiskt är jag som är utfrågare och han finansminister, hur mycket jag än önskar motsatsen...

Se utfrågningen här - >

2005-05-17 11:36:47
Release av "Peta inte i maten!" - välkommen. På fredag presenteras en bok med ett mycket viktigt budskap: Låt dig inte luras av alla som vill styra din kost, din hälsa och ditt liv via staten. De har fel och deras förslag skulle bara leda till större problem. Mattias Svensson har skrivit en mycket angelägen bok som tar ett tydligt grepp om såväl enskilt ansvar (han skriver bl a om "sund egoism") och starka argument mot t ex fett- och sockerskatt. Boken presenteras på So Stockholm fr o m kl. 1700.

Läs inbjudan här - >

2005-05-17 11:33:47
Så fungerar socialdemokratin:

"Om det rör på sig - beskatta det.
Om det fortfarande rör på sig - reglera det.
När det har slutat röra på sig - ge det bidrag."


(Tack, Fredrik Malm)

2005-05-16 18:11:06
A Russian Spectacle. Today, judges in Moscow claimed that Mikhail Khodorkovsky was guilty on at least four of the seven charges against him. This is a ridiculous spectacle. If he is guilty, then the law is wrong. This former leader of the successful Yukos was caught by the armed forces of the government when he was about to attend a conference. The Russian leadership, i e Putin, could no longer tolerate a potential political challenger. A very successful businessman could become a great political leader - perhaps a candidate for the presidency. Thus, the current leader used what the state always has a their last resort when people don?t obey: the guns. He has now been jailed for 17 months and taken part in a so-called trial. It has nothing to do with justice, and everyone knows it. But, as the Moscow Times points out, they may have made one serious mistake. Khodorkovsky is very skillful and may emerge from this a stronger and even more respected person:

"Calm and well spoken, he has stood on principle. He has not shown weakness or anger, often smiling from behind the bars of the defendants? cage. He has shown genuine love for his parents and for his wife.

Speaking in his own defense, he has put to shame the prosecutors, who have bored the court day after day by reading reams of documents that rarely seemed relevant.

He has spoken eloquently about his hopes and fears for Russia and promised to work for the good of his country. His motivation may be questioned but not his ideas."


This case has been one of the most worrying examples of Russia getting more authoritarian. Let?s hope that the Moscow Times is right. Individuals can change the course of history.

Read the editorial in the Moscow Times here - >

2005-05-16 11:45:00
In Defence of Universal Capitalism. My friend and colleague Johan Norberg today gives in for public demand and explains why he likes Star Trek. The main reasons turn out to be that Star Trek is all about individualism and globalisation. I hope the demand for me to explain why I like The Persuaders and Sherlock Holmes doesn?t get that big...

Why Johan likes Star Trek - >

2005-05-16 11:27:36
Låg privat konsumtion i Sverige. Bland de 30 OECD-länderna ligger Sverige först på plats 19 när det gäller privat konsumtion. I USA är den årliga privata konsumtionen per person dubbelt så hög som här. Vi har helt enkelt rätt lite pengar att handla för. Fredrik Erixon och jag skrev om detta i Göteborgs-Posten för en tid sedan. Vi poängterade då att det är underligt att kostnaden för arbetskraft i Sverige är bland de högsta i världen. Men av det arbetsgivaren betalar får arbetstagaren uppenbarligen mycket liten del i. Staten tar det mesta i skatt. Nedan följer hela listan med den privata konsumtionen.

Plats Land Konsumtion (kronor)

1 USA 234 640
2 Luxemburg 210 283
3 Storbritannien 166 153
4 Schweiz 162 716
5 Österike 145 797
6 Kanada 143 090
7 Australien 141 425
8 Tyskland 139 049
9 Italien 138 184
10 Belgien 133 968
11 Holland 132 196
12 Norge 131 456
13 Frankrike 130 668
14 Island 124 388
15 Japan 123 668
16 Spanien 119 725
17 Danmark 119 686
18 Irland 117 369
19 Sverige 114 867
20 Nya Zeeland 110 388
21 Grekland 108 373
22 Finland 108 344
23 Portugal 99 778
24 Sydkorea 82 644
25 Tjeckien 73 006
26 Ungern 64 224
27 Slovakien 62 696
28 Polen 59 921
29 Mexiko 53 418
30 Turkiet 36 420

Uppgifterna gäller köpkraftskorrigerad privat konsumtion år 2002

Källa: OECD

2005-05-16 11:09:58
The Wallström Scandal Again. When I first wrote that the Daily Telegraph seemed to be wrong about what Wallström had said in Terezin, I did of course not intend to defend her, but criticise that paper. They turned out to be right though; she had three scandalous lines in her first draft speech. She now claims to have alluded to racists and not EU-critics, but that is not what those lines say - she still has to correct that clearly. The other part of the article in Daily Telegraph, claiming that the Commission urged people to vote yes to the Constitution in memory of the victims of WWII, however, was indeed wrong. That is not at all what the Commission said - fortunately. The Daily Telegraph founded that allegation on a misleading interpretation of a press release, and my criticism of them was right in that part. Blogs have often been successful media critics, and it is important not to restrict that to occasions when media has a socialist tendency. Unfounded anti-EU-propaganda is also relevant to expose.

2005-05-16 11:01:43
Nya stjärnor på blogghimlen. Svenska Dagbladets f d politiske chefredaktör Mats Johansson har startat en blogg. Han kan vara både skarp och rolig, den lär bli intressant att följa. Aftonbladets nuvarande politiska redaktör, Helle Klein, har också startat en blogg. Äntligen börjar vänstern komma ut på banan. Hon har f ö samma slogan som Ali Esbati på bloggen; "aldrig privat". På ett sätt är det logiskt - hon företräder en radikal vänster, en tydlig antiamerikanism och försvarar den allt större staten i vått och torrt - precis som han. I deras samhällsvision är nog inget privat. Läs Johanssons här här och Kleins här.

2005-05-16 10:46:08
CUF, frihet och debatt med Bah. CUF har fortsatt sin ideologiska skärpning genom den stämma som just avslutades. Inte minst är de för att det offentliga ska stå för en grundtrygghet, inte inkomstersättning - en rejäl minskning av statens storlek och betoning av inividens ansvar. Platt skatt på 20 % är deras tanke om det svenska skattesystemet. Mycket bra! Min debatt med Alice Bah Kuhnke från Rättvisemärkt blev engagerad och konstruktiv. Mina huvudpoänger var följande:

- Fattigdom är normen; det är vad som råder om inte välstånd skapas. Vi måste ha goda villkor för de skapande krafterna.
- Svensken blev i snitt tio gånger rikare mellan 1870 och 1970. Omfördelning hade inte gjort snittpersonen rikare, det var skapande som gjorde det.
- Frihet från tvång, skatter och byråkrati och frihet att skapa, anställa, investera och handla är det viktigaste villkoret för att skapa välstånd.
- Handel är frivilligt utbyte som sker för att båda parter vinner på det. I byn hade smeden och bagaren utbyte, i dagens värld byter Sverige bilar mot DVD-spelare från Kina.
- Av handel följer specialisering. Var och en gör det som den gör bäst.
- I dagens globaliserade värld sker handel och specialisering mer än någonsin. Därför minskar fattigdomen snabbare än någonsin.
- Fri handel är rättvis handel. Den som kräver goda sociala villkor hos dem man vill handla med utesluter de fattigaste. Då kan de bli kvar i fattigdom.
- Felet är inte att vi handlar och investerar för mycket utan för lite. Tullar, kvoter och subventioner är i vägen. Dessa bör avskaffas för att bryta fattigdomen i världen.

Till min positiva överraskning instämde Alice Bah i nästan allt jag sade. Det föranledde mig att föreslå en gemensam artikel för frihandel och mot EU-tullar och subventioner - och hon tackade ja. Sedan anser hon förvisso att sociala och andra krav ska ställas på dem man handlar med och där är vi inte överens - men en artikel på temat ovan hoppas jag på.

2005-05-13 13:12:50
Ratio gör upp med en myt. Höj skatterna för de rika! Det kan rädda välfärdsstaten! Hur ofta hör man inte detta utrop? Idag gör företrädare för Ratio, näringslivets forskningsinstitut, upp med denna myt i en debattartikel i Dagens Industri. De tio procent av de arbetande i landet som tjänar mest, över 465 200 kr per år, har en total årlig inkomst på 100 miljarder före skatt. Men redan idag betalar de ca 75 % av detta i skatt. Kvar är blott ca 25 miljarder efter skatt. De offentliga utgifterna per år är ca 1300 miljarder. Även om man skulle ta 100 % i skatt - och inte "bara" 75 % - av dessa skulle tillskottet således bli måttligt. Och man kan bara ta 100 % i skatt en gång, sedan finns inget kvar att beskatta. Trots retoriken vet naturligtvis Persson och Nuder om detta. Alltså nöjer de sig med 75 % i skatt från dessa och sätter in den stora stöten mot vanliga inkomsttagare - och låginkomsttagare. I Sverige betalar låginkomsttagare högst skatt i världen. Det leder till att de inte har tillräckligt kvar efter skatt för att klara sig. Då behöver de bidrag från det offentliga, som de har finansierat via skatten... Summa summarum: staten är stor och medborgarnas frihet är liten.

Läs hela rapporten från Ratio (pdf) - >

2005-05-13 13:03:35
Lysande, CUF! Centerpartiets utveckling överraskar lika mycket som den imponerar. Jag ska erkänna att jag förr var bitvis både skeptisk och föraktfull mot detta parti. Nu är de i mina ögon det modigaste och mest konsekventa partiet för frihetens principer. Ungdomförbundet CUF har stämma i helgen i Sunne i Värmland, och jag ser mycket fram emot att besöka den. Om Centern går i rätt riktning så har CUF verkligen plogat vägen för partiet. Bifalls förbundsstyrelsens förslag till stämman kommer det att bli än mer så; bl a med förslag om platt skatt. I dagens artikel på Brännpunkt skriver ledningen för CUF bl a följande:

"Ett maktskifte måste också betyda ett tydligt systemskifte. ... Det är beklagligt att framförallt moderaterna köper den socialdemokratiska problemformuleringen och de socialistiska lösningarna. Alliansen riskerar att bli bättre socialdemokrater än socialdemokraterna själva. ... Att det ska finnas ett system som garanterar trygghet är vi alla överens om. Men tryggheten ska främst finnas i den enskildes plånbok och inte i en stat som blir allt sämre på att ta hand om dem som bäst behöver välfärden. ... Centerpartiet ska vara det självklara valet för de människor i Sverige som tror på individen och på en mindre stat byggd på federala maktdelningsprinciper."

Läs hela artikeln - >

2005-05-12 16:27:26
A Dramatic Fall for Sweden. How large the foreign investments are in a country is a good sign of how the climate for bussiness is. In Sweden, for the fifth year in a row, the foreign direct investments (FDI) decrease. In 1999, Sweden was number four in the UN league of FDI. In 2003, Sweden was number 27. Even if we measure it as an average of the 1990s and 2000s so far, we have fallen down. And last year we had a negative inflow of capital to Sweden for the first time since the year of serious economic crisis, 1992. Everyone knows that you need investments to have new jobs. And in a worsening situation, should we then avoid all kinds of changes, as the current government is doing?

Read more in a new report from the Confederation of Swedish Enterprise (in Swedish, pdf) - >

2005-05-12 15:11:11
Historiens mest destruktiva ideologi? För 50 år sedan var medborgaren i Sydkorea ungefär lika rik som Nordkoreanen. Idag är Sydkoreanen ungefär 20 gånger rikare. Detta illustrerar skillnaden mellan kapitalism och kommunism på ett utmärkt vis. Samma plats i världen, samma tidsepok - och detta utfall. Av satellitbilden nedan, som visar Sydostasien på natten, framgår detta också. Mellan det lysande Japan nere till höger och Kina uppe till vänster ser det ut som en lysande ö. Det är ingen ö, det är Sydkorea. Nordkorea är bara helt mörkt och syns inte alls. Per Ahlmark refererar idag en ny bok, av Jasper Becker, om Nordkoreas fasor:

"Härskaren är unik: på samma gång en försupen, sadistisk, slug och obildad kommunistledare och en arvprins som blivit en sorts allsmäktig levande gud, eftersom hans far (Kim Il Sung, en före detta Sovjetsoldat) utnämnde sig själv till det. ...

Jasper Becker har studerat Nordkorea i nitton år, besökt landet flera gånger, lusläst mängder av översatta intervjuer med flyktingar och avhoppare samt ger oss en diger litteraturlista och notförteckning. ...

Troligen har omkring 3-4 miljoner människor svultit ihjäl i Nordkorea, främst under åren 1997-98. Den samlade befolkningen ligger någonstans mellan 19 och 24 miljoner - de officiella siffrorna är lögnaktiga.

Hungersnöden har förvandlat männi-skor till vålnader. Medellängden för nordkoreaner är 20 centimeter mindre än för sydkoreaner, som dessutom väger dubbelt så mycket. Den beslagtagna maten från landsbygden och internationella hjälpsändningar går främst till krigsmakten med 13 års "värnplikt"."
Läs hela Ahlmarks artikel här - >

2005-05-12 14:58:04
Bloggarnas betydelse. På lunchen idag talade jag om bloggarnas betydelse för samhällsdebatten på Gullers Grupp, en av landets ledande PR/PA-byråer och min gamla arbetsplats. Den intresserade kan ta del av underlaget till min presentation här (Word).

2005-05-12 10:09:08
Svagt, selektivt och snedvridet, Vogel! I dagens Smedjan finns ännu en artikel av Joachim Vogel, där han verkar försöka besvara den tidigare kritiken. Utan vidare kommentarer skulle jag vilja rekommendera denna - den måste nästan läsas för att tros. Läs Vogel här och mitt svar här.

2005-05-11 14:01:28
Låginkomsttagare vinner på sänkta ersättningar och sänkt skatt. Den borgerliga Alliansen är ute på en tågturné som ska visa att de är eniga och redo att ta över. Förvisso är de mer eniga än de tre partier som nu styr, och att radera ut alla skillnader är ingen rimlig önskan - de är ju ändå olika partier. Men skillnaden ifråga om ersättningsnivåer i bl a sjukförsäkringen är besvärande. Uppenbarligen har socialdemokraterna beslutat sig för att göra det till en stor fråga, där moderaternas förslag ska utmålas som en återgång till tiden före upplysningen.

Moderaterna vill sänka skatterna, främst för låginkomsttagare, och dra ned på offentliga ersättningar och bidrag. Vad får då detta för effekter? Ta en elevassistent med en månadslön på 14 250 kr. Moderaterna vill sänka skatten för den personen med ca 660 kr per månad, ca 8 000 kr per år. Sedan vill de spara in på sjukersättningen med bl a en till karensdag och lägre ersättningsnivå. Blir denna person sjuk i två veckor får hon eller han 550 kr mindre än idag. På ett år ändå en vinst med ca 7 500 kr!

Ett exempel ur vardagen som visar att sänkt skatt och sänkta bidrag gör vanliga medborgare till vinnare. Plus att arbete lönar sig bättre.

2005-05-11 13:06:06
Amerikansk "fattigdom". Ofta sägs i svensk och övrig europeisk debatt att vi måste ha en stor stat med höga skatter för att fattigdomen annars breder ut sig. USA anges ofta som exempel på hur det går när människor har större frihet. Inte minst finns en och annan forskare som med ljus och lykta söker siffror som ska visa utbredd fattigdom och misär i USA. Och visst finns det fattiga i USA - ca 12 % av befolkningen, enligt den officiella statistiken. De faller under en viss inkomstnivå. Men hur har egentligen dessa amerikaner det?

Jo: 72 procent av de fattiga amerikanska familjerna har en eller fler bilar, 50 procent har luftkonditionering, 72 procent har tvättmaskin, 20 procent har diskmaskin, 60 procent har mikrovågsugn, 93 procent har färg-TV och 60 procent har en video och 41 procent äger sin egen bostad. (Bara förvärvsinkomster, inte egendom, räknas in i inkomstnivån.)

Ännu viktigare än den absoluta nivån är den sociala rörligheten, möjligheten att med eget arbete och egna insatser påverka sin situation. I USA är möjligheten stor att faktiskt ta sig ur fattigdomen. Bara 5,1 procent av de amerikaner som tillhörde den fattigaste femtedelen amerikaner 1975 var kvar bland de fattigaste 1991.

Thomas Sowell: The Quest for Cosmic Justice, 1999
W Michael Cox & Richard Alm: Myths of Rich and Poor, 1999

2005-05-11 11:00:43
An EU Scandal. Quite a few people have pointed out to me - and my colleague and friend Johan Norberg blogs about it - that there are three sentences in Margot Wallströms speech in Terezin which can correctly be interpreted as the Daily Telegraph did:

"Yet there are those today who want to scrap the supranational idea. They want the European Union to go back to the old purely inter-governmental way of doing things. I say those people should come to Terezin and see where that old road leads."

She doesn?t talk about Eurosceptics risking another Holocaust, but clearly she implies that. I wrote that if she had said that, it would be a great scandal - and it is. She is wrong and what she says is distasteful. Of course there are nazis who are anti-EU, but criticism against the EU - which I believe to be very important - can never generally be described that way. She should make a new statement and correct herself!

I have also received by e-mail the statement from the entire Commission, which was referred to in the same article - and was not to be found in the Commission Press Room - and, if true, would have been even worse. In the article, the statement is described as saying that people should vote yes to the proposed Constitution to honour the victims of WWII. That is, however - and fortunately - not a reasonable interpretation. It starts off about the fight against totalitarianism and for democracy and further mentions the Constitution:

"From the internal market to our external borders, from promoting cohesion at home to solidarity and justice around the globe, we, following the method of Jean Monet, have set about building Europe through concrete, practical steps that improve the daily lives of Europe?s citizens around the world. Approval of the Constitution will consolidate these achievements and lay the basis for even greater progress in the future.

European integration has changed the face of Europe. It has been driven by the common wish of European people: freedom and lasting peace instead of war, replacing conflict, mistrust and hate with understanding and respect; and all of this backed up by institutions to support both our shared destiny and our rich diversity. It is our lasting tribute to all those who fought against evil in the Second World War and all those who have turned their back on totalitarianism, narrow nationalism, racism and prejudice. It is our key to a brighter, stronger future for ourselves and our children."


It is not a fair interpretation that was made in the article of this statement. But Wallströms speech was bad enough.

2005-05-10 13:13:38
Wallström and the Holocaust. The British paper Daily Telegraph yesterday wrote that the Swedish EU Commissioner Margot Wallström had accused the Euroscpetics of risking another Holocaust. If true, that would indeed be a great scandal. Furthermore, the article tells that the entire Commission had issued a press release telling the French people to vote yes to the proposed Constitutional Treaty in memory of the victims of World War II. That would be a discrace indeed, if true. But it seems to turn out not to be true, fortunately. The EU leaders sometimes degenerate into quite unpleasant horse-trading and tactics, but not that bad. Margot Wallströms speech merely states the uncontroversial fact that one ambition with the EU and its predecessors was to secure peace in Europe. And such a press release can not be found anywhere to this moment. The British anti-EU press sometimes surpasses itself.
Read Wallströms speech here - >

2005-05-10 13:05:09
The Importance of Economic Growth. There is a lot of returning criticism against GDP as a measure of prosperity. Some is relevant, some is just made up by people who dislike growth and the kind of society it requires. There are, however, many other ways to measure the effects of a growing economy - as opposed to an economy where the resources are just redistributed. One example is that the average person in the US in the year 1875 spent 75 per cent of the income on food, drink, clothes and housing. In 1995, the share of the income to those needs just amounted to 12 per cent. That is, a growing economy had created so much higher an income that only a smaller share had to go to these fundamentals. And yet they were of better quality too in 1995. Much more was left to other consumption. Growth gives people opportunities.

2005-05-09 19:18:40
Konkurrens, my dear Watson! I förmiddags talade jag på en konferens på Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. Ämnet var vilket system för högre utbildning som ger Sverige bäst möjligheter att lyckas i en globaliserad värld på väg in i tjänstesamhället. Min huvudpoäng var att vi bör bryta den offentliga styrningen och finansieringen av högre utbildning. Med fri etablering och finansiering får vi en högre utbildning som följer efterfrågan, där konkurrens ökar kvaliteten och där resurserna till högre utbildning totalt kan öka. Dagens system bygger på att politikerna centralt kan bedöma och styra utvecklingen - vilket är planekonomins felaktiga princip. En gång arbetade 80 % av svenskarna med jordbruk, nu är det 3 % - och de producerar mer. 77 % blev inte arbetslösa, men ingen visste då vad de skulle göra - men de fick annat att göra som var bättre. Det nya tilläts växa fram - men det hade aldrig kunnat planeras fram. Mellan 1870 och 1970 blev den genomsnittliga svensken tio gånger rikare; det nya var bättre. Idag måste vi åter släppa fram det nya och då är offentliga monopol - över bland annat kunskap och forskning - i vägen. Min opponent, Camilla Lundberg från s-tankesmedjan Agora, hade en huvudsaklig invändning. Hon påpekade att vi behöver en fri akademi med fri debatt och att denna måste vara "oberoende" och att mer privata inslag minskar detta - det fanns risk för privata monopol, menade hon. Men det är ju idag vi har en helt beroende akademi - beroende av offentliga pengar och politikers godtycke. Idag tvingas många i den akademiska världen mer försöka tänka "rätt" - enligt den politiska maktens uppfattning - än tänka fritt. Med konkurrens från en rad olika privata lärosäten - och avpolitisering av den offentliga utbildningen - skulle detta maktmonopol avskaffas.

2005-05-09 19:16:20
President Bush in Riga:

"The Latvian, Estonian, and Lithuanian people showed that the love of liberty is stronger than the will of an empire. And today you?re standing for liberty beyond your borders, so that others do not suffer the injustices you have known. The American people admire your moral courage in the cause of freedom."

This Saturday, George W Bush spoke in Riga celebrating the defeat of Nazi Germany - and did not hesitate to speak about the defeat of the second evil empire decades later.

Read the entire speech here - >

2005-05-09 14:01:52
Reminder. Nazism is short for National Socialism. Usually, people refer to Fascism and Nazism as the "extreme right", which should be far from the left. But the scale is wrong; the extreme left and right are ideological brothers. They are just two different collectivist ideologies. Not least was that apparent with the Molotov-Ribbentrop pact between Nazi Germany and the Soviet Union, and the fact that Hitler and Stalin were impressed by one another. (Something Putin should remember when he celebrates Stalin?s efforts in defeating the Nazis.) Nazism is the nationalist version of socialism. Clearly, its philosophical and economic foundations are socialist. It is socialism with a nationalist part - which also helps to explain the nazi hate for the Jews, who have been successful and important people for capitalism throughout history. This perspective also helps to explain how Communism and Nazism are the two most oppressive and killing ideologies in the history of the world. They share the same cause of putting collectives before the individual. The left, understandibly, doesn?t like to be reminded about this fact. But it is one essential part of remembering the war and avoiding anyhting similar ever happening again.

2005-05-09 13:54:46
Därför inte politiker. I mars talade jag för ett par hundra personer från den offentliga skolans värld. Uppdraget var att tala om framtidens arbetsmarknad och jag valde ett optimistiskt historiskt perspektiv; världen blir bättre. Så länge vi förändrar det gamla kommer Sverige också att kunna utvecklas allt bättre i en globaliserad värld där de gamla jobben försvinner. Vi måste bara släppa fram det nya. Det jag uttryckte finns i sin helhet här. Jag lämnade lokalen med en lustig känsla; några dunkade glatt i ryggen på vägen ut och en hel del var mycket upprörda. Få verkade oberörda. Åhörarna applåderade artigt när jag hade talat klart, men några hade nog velat använda ett par tomater på kreativt vis. Nu har jag läst utvärderingen. Där finns allt från "toppen", "intressant", "tydligt budskap" och "bra tema" till "extremist", "smilfink", "fanjunkare" och "högerspöke". Detta ger upphov till intressanta reflektioner. För det första är jag lite förvånad över att denna verklighetsbeskrivning provocerade så många; vad är det för bild av verkligheten som den offentliga skolvärlden har? För det andra var budskapet helt klart inte så väl anpassat till hela skaran åhörare. Det är ju a och o i kommunikation och sägs vara den stora skickligheten hos flera politiker som Persson och Chirac. Å andra sidan vill jag hellre skaka om en felaktig verklighetsbild än jamsa med. Min ambition är att förändra, inte att bli vald. Kanske fick även de som provocerades några nya tankar?

2005-05-08 19:56:46
A United Europe. Today, it is one year and one week since the EU got ten new member states. And tomorrow, we will celebrate that it is 60 years since the end of World War II. (The German film "Untergang" can be strongly recommended since it gives a good picture of the insanity that was at the epicenter of the Third Reich during the last days.) There will be big celebrations in Moscow, which Per T Olsson writes interestingly about here. The two dates have a strong symbolic connection. Eight of these ten new EU member countries were oppressed by Soviet communism, and when they entered the EU, that was the final end of it. And the reason they were under communism was the fact that the Soviet Union was defeating Nazi Germany from the east. Many of these countries just went from one tyranny to another. They were oppressed by the soulmates Hitler and Stalin in turn. One reason for the Western allies, mainly the US and Britain, to invade by D-day and march from the west was to stop the Soviet Union from going further west - apart from the obvious reason to finally defeat Nazi Germany. The EU is indeed an imperfect union, which it always will be, with several great challenges today. But in that historic perspective, it has contributed to a great development. The former communist countries in the east and military dictatorships in the south achieved stable democracy much faster than they would have without the EU. There is much to celebrate tomorrow - and much to learn.The famous picture of a Soviet soldier putting the flag of another totalitarian state on top of the German Reichstag.

2005-05-06 15:04:16
Does "Non" Mean "No"? In Tech Central Station, a leading European web magazine on politics and society, I write about the French referendum on the EU Constitution on May 29th:

"If the French say no, they do it for all of us. And they do it mainly because they say no to the free market, no to Turkey and no to Chirac. EU leaders say that there is no plan B, but of course there is. If the proposal falls, and if the EU needs a constitution, there will be a new proposal. From a free-market point of view, is that proposal likely to be better than the current one? Not very likely. If this one was turned down because it contained too little in the way of protecting European social programs, there will be more in the next proposal.

Then we will have the same situation again. In Britain, the Nordic countries and some countries in Eastern and Central Europe, the debate is the French one but reversed. A proposal with more big European government would definitely be rejected there.

Therefore, it seems more likely that the French voters -- if they say no -- will give us the two EUs that have been discussed for years. Some core countries, including France, that want a closer integration on social matters, will create such a union. But the basic foundation for the EU of 25, 27 and more countries will be a thinner document."


Read the entire article - >

2005-05-06 14:51:49
What Will a Brown Government Do? It is now clear that Labour and Tony Blair have won the British election. It is the first time they have won three times in a row. The margin seems to get quite narrow, though, and the enthusiasm for Mr Blair even in the own party has been limited this time. He has said that he will leave office during this term, and some speculate that it will happen already during this fall. At the British Embassy this morning it was said that he might do it even sooner. A weakened Mr Blair cannot persuade his party into more renewal of policies and new, bold, steps. Thus, it is said, the more liked Gordon Brown should step in. The problem is that he probably doesn′t want renewal of policies; he is much more of a traditional Labour politician. Some commentators have said that this was the sixth victory for Margaret Thatcher - who has called Tony Blair her greatest achievement - since New Labour has changed nothing back from her, at the time, radical changes. But with Mr Brown as PM, it it not likely to be another term without changing the fundamentals of Thatcher′s Britain. Labour have already revealed plans to increase public spending faster than any other country in the western world. This, by the way, lead to a warning by the IMF recently. Either way, the force of new perspectives for a new era, with smaller government and empowerment of people, which was New Labour seems to have come to an end.

Election Results - >

2005-05-06 14:49:21
Meriterad Blogg! Äntligen har Merit Wager skaffat en blogg. Hon är en av landets slagkraftigaste kvinnor med tydlig liberal kompass. Och hon är en stark idealist som verkar för mänsklig värdighet, inte minst som Medborgarnas Flyktingombudsman. Den här bloggen lär bli värd att följa!

Läs Merits blogg här - >

2005-05-04 14:44:35
Ska arbete löna sig eller inte? För att finansiera betydande skattesänkningar för främst låginkomsttagare föreslår Moderaterna sänkta ersättningsnivåer i en del socialförsäkringar. De offentliga nivåerna i sjukförsäkringen föreslås sänkas från 80 % av lönen till 65 %. (De totala nivåerna ligger ju högre; 7 av 10 sjukskrivna har en ersättningsnivå på minst 90 % av lönen idag, tack vare privata tilläggsförsäkringar, vilket naturligtvis är möjliga även med en offentlig nivå på 65 %.) Det moderata förslaget kommer uppenbarligen att utgöra en viktig del av regeringspartiets propaganda för att behålla makten. Så fort de får tillfälle målar de ut detta som steget som för oss och allt gott här i världen utför avgrunden. Arbetslivsminister Hans Karlsson har sagt att förslaget är "ett gigantiskt systemskifte" och att den nivån "inte går att leva på". Däremot försvarar han nivån på 64 % för de förtidspensionerade idag med att "det är rimligt". Så uppenbart det kunde bli att det bara var propaganda och inget innehåll; är 64 % rimligt är väl 65 % inget gigantiskt systemskifte? Det är en fråga i sig hur de kan motivera för sig själva att driva sådana kampanjer. Makten framför allt, saken betyder intet. Det stora problemet är att Folkpartiet ryggar tillbaka för den annalkande storm som kampanjen lär innebära. De står fast vid att inga ersättningar ska vidröras. Och så kan de inte heller sänka skatten markant. Eller göra arbete mer lönsamt. Det är beklagligt - väljarna behöver inte bara nya ansikten i Rosenbad utan också ett annat politiskt alternativ. Dessutom finns det bra svar på de påhopp som kan komma. T ex en vanlig sjuksköterska tjänar väsentligt mer på de sänkta skatterna i m-förslaget än de sänkta ersättningarna.

2005-05-04 13:58:11
Fri rörlighet i stort EU - Europas viktigaste mål. Senaste numret av Svensk Linje har tema Europa - och bjuder på en läsvärd intervju med Maud Olofsson. Jag har bidragit med en analys av vilka effekter den senaste EU-utvidgningen har haft och än mer kommer att få i Europa. Min slutsats är att ett utsträckande av de inre marknaden till allt fler har väldigt positiva effekter - men också väcker protektionismens motkrafter. De vidare utvidgningar som kommer lär förstärka båda dessa effekter, och leda till att EU har en begränsad gemensam nämnare och därmed mindre risk för sociala program och bidrag på EU-nivå.
Läs artikeln här (Word) - >

2005-05-04 10:44:14
Från Vogel ännu intet nytt. Den debatt Stefan Fölster och jag hade med bl a Joachim Vogel har fortsatt. På debatten presenterade han ett diagram som sades visa att andelen fattiga bland ensamstående mammor i USA var 60 % och i Sverige blott 4,5 % - i absoluta tal. Efter att Maria Rankka kontrollerade detta och skrev i förra Smedjan instämmer Vogel i denna veckas Smedjan nu i att detta var felaktigt. Han fortsätter dock påstå att han ändå har rätt i sak och angriper oss på Timbro på en rad punkter utan relevans. Dock svarar han fortfarande inte på en enda av de kritikpunkter jag hade om att han bedriver en ideologisk kampanj som kallas forskning. Läs Vogels svar här, Marias svar här och mitt här.

2005-05-04 10:13:10
I am an entrepreneur! Throughout the years, many people have told me that I talk much about companies, but don′t know anything in practice, since I don′t have one. From now on, that can′t be said any more! Today, I received the proof of the registration of my own company, Munkhammar Consulting. This is something which will be used whenever I do things outside my ordinary work at Timbro, such as write books, speak, write analyses, etc.

2005-05-04 10:05:30
Another Landslide Coming Up? According to the BBC Poll Tracker, Labour is now leads over the Tories by 10 percentage points; 39 to 29 per cent. In one way, this is unfortunate, since New Labour has promised to raise public spending and increase government size dramatically - with Sweden as the good example. But the Tories haven′t been much better even in that field. Their strategy has been to promise almost the same big government, but also to stir up strong emotions against immigration. (And the only strong force arguing against has been CBI, the British enterprise organisation, which has pointed out how important open borders are to companies and growth.) It is reassuring that the Tory strategy has not delivered success at all. In fact, they have lost much ground during the campaign. The more nationalist they have turned, the less support they have. And that indicates the sound values that are shared by most of the British people.

2005-05-03 17:19:41
Expressblogg. Idag startade Expressen en blogg för fem av sina kända namn. Det ska bli ett nöje att följa inläggen från PM Nilsson och Per Svensson, två intressanta analytiker och goda skribenter. Linda Skugges närvaro drar förvisso ned kvaliteten, men det ska ändå bli intressant att se hur hon hanterar detta snabba forum som är så öppet för synpunkter och granskning.
Läs Expressens blogg här - >

2005-05-03 15:21:29
Capitalism Makes the World Greener. We who were born in the 70s have been taught that the planet?s environment is going to be destroyed. All of this was said to be the result of capitalism, growth and production in general. The conclusion was that, in order to save the planet, we need to reverse the development. Less growth, less production and less capitalism. Governments and politicians had to regulate and run our lives, just to save us, it was claimed. This image of reality is still with us, but strong evidence have been presented in recent years, which show that the world is getting better, not worse. One person in the foreground is of course Björn Lomborg. And the American Enterprise Institute and Pacific Research Institute have an Index of Leading Environmental Indicators. From the edition of 2005, we can see, for example, the following:

"The Index finds that ?air pollution fell again in the United States to its lowest level ever recorded.? The Environmental Protection Agency (EPA) reports that since 1976, when national measuring began, levels of ozone in the air have dropped 31 percent, sulfur dioxides are down 72 percent, nitrogen dioxide was cut by 42 percent, carbon dioxide plunged 76 percent, and particulates (smoke and dust) fell by 31 percent. Air quality in the 10 largest metropolitan areas (four of the five most improved are in California) has improved an average of 53 percent since 1980.
The long-term trend in toxics being released into the environment is also positive, dropping by 55 percent since 1988. Despite ongoing suburbanization, between 1990 and 2000, U.S. forests expanded by more than 10 million acres. The Index notes that ?for the eastern half of the United States, land cleared for farming and grazing in the 19th century has been reverting back to forestland at a net rate of one million acres a year since 1910.?"


Read more about the Index - >

2005-05-03 12:52:27
Svenska medier dömde ut valet i Irak. På DN-Debatt skriver idag min kollega Johan Norberg och Sara Svanström om de svenska mediernas rapportering om valet i Irak. Deras granskning av rapporteringen visar att journalister och opinionsbildare dömde ut valet före, under och efter. Skälet? Att valet inte hade blivit av utan USA:s insatser, som de avskyr mer än allt annat:

"Redan den 11 januari tyckte Kennet Lutti på Arbetarbladet att han kunde berätta hur valet skulle gå: ′Valet i Irak är utsatt till 30 januari. Men redan nu kan man förklara det orättvist, odemokratiskt och orepresentativt. Det blir ett val på USA:s villkor, med segrare som tvingas regera med amerikanskt veto.′

Peter Franke i Värmlands Folkblad menade den 14 januari att ′Demokratiexperimentet i Irak har förvandlats till ett fiasko′, och Peter Swedenmark i Länstidningen i Östersund hävdade den 28 januari att: ′Om det här valet ska kallas fritt och demokratiskt kan man också hävda att valen i DDR och Sovjetunionen präglades av frihet och mångfald.′ I syndikalistiska Arbetaren sammanfattades valet (3/2005) som ′ett skämt′. ...

Per Wirtén skrev den 25 januari i en serie artiklar på Expressens kultursida att shiiternas maktövertagande efter valet kunde vara ′början till landets slutgiltiga sönderfall, och förutspådde ett Jugoslavienliknande inbördeskrig.

På valdagen lät DN Kultur publicera en artikel av Mohammad Reza Ashouri, som förutspådde att valet var början på ?irakiernas mardröm?. Han tyckte sig kunna urskilja två olika riktningar efter valet: ?dels en inbördes konflikt mellan de shiitiska grupperna, dels sammandrabbningar mellan på ena sidan shiiter, på andra sidan kurder och sunniter var för sig?.

För att förstå hur fördomsfull denna världsbild är kan man jämföra med det första demokratiska valet i Sydafrika 1994, efter apartheid. Tänk om svenska journalister och debattörer då hade skrivit att syd-afrikanernas mardröm nu skulle inledas, och att de svarta kommer att förtrycka alla andra, eftersom de var flest. Det hade förmodligen dömts ut som rasistiska fabler."


Läs hela artikeln - >

2005-05-03 09:18:23
I GP: Svenskar kostar mest men konsumerar under snittet. Svensk arbetskraft är dyrast i världen, enligt en ny studie. Samtidigt ligger vi först på plats 19 bland OECD-länderna i privat konsumtion. Vart tar pengarna vägen? En förklaring är förstås mycket höga skatter. Ska vi öka den privata konusmtionen, inte minst av välfärdstjänster, måste vi göra motsatsen till höjda skatter. Detta skriver Fredrik Erixon och jag i en debattartikel i dagens Göteborgs-Posten:

"Arbetskraft i västra Europa (EU-15) är i genomsnitt 23 procent dyrare än i USA. En ny studie visar att kostnaden är högst i Sverige, Belgien och Tyskland med total årlig kostnad per anställd över 450 000 kronor (50 000 euro). Kostnaden för en anställd i Sverige är således bland de högsta i världen. Frågan är: Vad händer med dessa pengar - och vem får del av den stora lönekostnaden?
Här sticker Sverige ut; den privata konsumtionen i Sverige är förbluffande låg - vi ligger till och med långt under OECD-genomsnittet. Med en privat konsumtion på strax under 115 000 kronor är Sverige på 19:e plats av de 30 OECD-länderna. ...
Trots denna situation har regeringen med finansminister Pär Nuder i spetsen föreslagit att det svenska skattetrycket ska höjas ytterligare. I så fall skulle den offentliga konsumtionen växa ännu mer på bekostnad av den privata. ...
Både välfärd och valfrihet skulle främjas av att minska de extrema nivåerna på den svenska offentliga konsumtionen till förmån för ökad privat konsumtion. Ett sätt är att frysa den offentliga konsumtionen vid dagens nivå. Då skulle den ökade inkomst som följer av den ekonomiska tillväxten successivt föras till privat konsumtion.
Som exempel kan nämnas att offentliga utgifter på 50 procent av BNP då skulle minska till 25 procent på 30 år, med 2,5 procents årlig tillväxt. Rätt till avdrag på skatten för kostnaden inte bara för pensionssparande utan även privata försäkringar för sjukvård, utbildning och äldre- och barnomsorg, skulle vara en effektiv del i ett sådant paket."


Läs hela artikeln - >

2005-05-02 09:14:19
Pläderar för platt skatt på svenskpolitik.se. Några studenter i statsvetenskap har startat svenskpolitik.se, en webbplats för saklig politisk debatt. Den är ett bra initiativ med en god ansats. Jag bjöds in att skriva en av de första artiklarna och valde att plädera för platt skatt även i Sverige.

Läs artikeln - >

2005-05-01 17:50:34
The Pursuit of Happiness. Recently, I have studied the economic research on well-being, which was one part of a debate recently. I accused the professors, who had written about what policies are necessary to produce the most well-being for people, of being ideologically biased in a socialist direction. They were very selective in picking parts of the reserach showing that big government makes people happy, whereas economic growth does not, for example. But it is more fundamental than that. As a matter of fact, their first statement is a normative, ideological principle. They say that society should aim at giving the most well-being to the largest number; a kind of utilitarianism. This principle is in opposition to individual rights. It is a choice and which one you choose will determine much of the policies that follow. The American constitution states that everyone has the right to "life, liberty and the pursuit of happiness". That is, we don′t have a right to happiness and the state is not going to try to make us happy. But we are guaranteed our freedom and to try to increase our well-being. This is totally different; the responsibility is mine, not the state′s. And it is ideology.

2005-05-01 17:42:11
Lag om fast anställning? Idag har således de röda fanornas män och kvinnor demonstrerat världen över. I länder som har befriats från kommunismen demonstrerar de fortfarande i allmän irritation över att inte längre få förtrycka medborgarnas frihet. Här har då den vänster som har styrt landet i 66 av de senaste 75 åren demonstrerat mot hur eländigt allt står till. Uppenbarligen har ännu inte myntet trillat ned om vem som bär ansvaret för detta. Men den rörelse som har hållit landet i ett järngrepp verkar tappa till och med första maj. Vad de har sagt från talarstolarna denna stora dag av propaganda har bara blivit mindre notiser. I sak verkar inte mycket nytt heller ha framkommit, det är samma gamla prat om vikten av en stor stat som ska styra våra liv. Möjligen stod kommunistledaren Ohly för en nyhet; han lovade att hans parti ska verka för en lag om fasta anställningar. Andra typer av arbeten ska uppenbarligen förbjudas. Lysande. Det gör säkert att fler vågar anställa. Och han är med och bestämmer landets politik. Att företagen inte flyttar ut snabbare!

<-- Home
RSS 2.0