Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:44:35

2006-05-31 12:10:35
Nytt TBP: Kärnkraft i världen - nystart för utbyggnad. Från avveckling till utveckling. Så kan Centerns skifte av ståndpunkt i energipolitiken beskrivas. En fråga som hade kunnat skapa svårigheter för Alliansen är borta. Och vad viktigare är: möjligheterna att Sverige får en vettig energipolitik är mycket större. Idag presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper om kärnkraft i världen. Där presenteras en rad fakta och exempel om att många länder i vår omvärld avser bygga ut ny kärnkraft. Hittills har Sverige gått mot strömmen med den statligt dirigerade tvångsnedläggningen av kärnkraft. Kanske vår färd mot mörkret är på väg att avbrytas?

Läs mer - och ladda ned detta TBP - här - >

2006-05-31 12:03:29
I Liberal Debatt: Varför läggs regionalstöden inte ned? I det senaste numret av Liberal Debatt ägnar jag några rader åt ideologin bakom regionalpolitiken och dess konsekvenser. Den totala regionalpolitiken är mycket omfattande; räknat i offentliga utgifter kostar den minst 100 miljarder kronor om året. Dess konsekvenser är huvudsakligen skadliga. Mot den bakgrunden blir frågan ovan relevant, och jag för fram ett par tänkbara svar:

"En förklaring är rimligen att det tycks vara väldigt lätt att introducera nya, offentliga, system och program. Däremot är det väldigt svårt att avskaffa dem. Den ständiga tillväxten av statliga myndigheter är ett talande exempel. Alla förändringar måste motiveras utifrån nuläget och idag finns alla dessa system. Och förändring har alltid sina motståndare.

En annan förklaring är att särskilt offentliga system som gör människor beroende av just systemen är särskilt svåra att avskaffa. Då uppstår konkret ett antal förlorare, som mister stöd eller ersättning. Dessa kommer, inte minst i egenskap av väljare, att motsätta sig förändringar. De möjligheter som istället uppstår till egen försörjning ses som mindre säkra än de system som finns idag.

En tredje förklaring är det politiska systemet. Någon har skämtat om att Regionpartiet är den svenska riksdagens största parti. Riksdagsledamöterna nomineras och väljs länsvis. De har mycket starka incitament att mest av allt bry sig om rösterna från hemmabygden, inte ägna sig åt den nationella utvecklingen och helheten. Och när 349 ledamöter framför allt inte vill provocera hemmaopinionen utan låta alla ha sina bidrag och helst också bygga lite nya vägar ? vad blir då helheten? Att politiken blir kvar och kanske utökas.

Public choice-skolan ger goda belägg för denna politikens inneboende drivkraft att ständigt utöka sitt eget mandat. Detta sker på frihetens bekostnad. Skattebetalarna tar notan. Och den blir närmast omöjlig att dra tillbaka i en framtid, trots alla belägg. Mot bakgrund av denna risk finns starka skäl för en tydlig konstitution som både avgränsar den offentliga makten och försvårar för en politisk majoritet att göra vad den vill."


Detta är faktorer som kan hindra reformer även när sådana ter sig viktiga och effekterna klart positiva. För att lyckas ta bort skadliga system och släppa fram det samhälle som kunde finnas istället, och som vore mycket bättre, krävs därför konsekventa och kraftfulla politiker.

Läs hela artikeln här - >

2006-05-30 11:38:18
Defining Moment For European Parliament. Tomorrow, the European Parliament will debate a report about global trade and the fight against poverty. On Thursday, they will decide whether its contents will constitute the position of the entire Parliament. If they do, the document will form part of a basis on how the European Commission will regard these matters.

How the Members of the European Parliament vote will be very important. It is one of those defining moments. The report is written by the German Socialist Helmuth Markov and is very critical indeed to free markets and free trade. It contains the usual blame on globalisation for poverty in the world, focus on equality instead of lifting the poor and proposes various social and other conditions to be put before free trade.

The report has the wrong analysis of the world and therefore destructive proposals that would increase global poverty. I am not entirely certain what legal position the document would have in the end. But I am sure that it would be a great leap forward for socialists and critics of free markets to have the entire European Parliament behind their view of the world. And there is a great risk that this gets into the EU machinery in the years to come.

So, for Europe?s sake, but even more for the sake of the poor in the world - MEP:s, vote against this!

Read the report here - >

2006-05-30 11:25:54
Duell i skymningen... Fick just en av de affischer som marknadsför debatten på Linköpings Universitet mot LO imorgon om arbetsmarknad. Snyggt gjord. Verkar bli ett spännande arrangemang.

2006-05-29 10:54:13
I KvP: Fattigdom är problemet. I förra veckan publicerade Kvällsposten en debattartikel av undertecknad om inkomstskillnader och fattigdom:

"Christin Johansson och Ursula Berge, från Akademikerförbundet SSR, skrev för ett tag sedan i Dagens Nyheter om inkomstskillnader. Enligt deras definition är inkomstskillnader per definition något som ger fattigdom. Huruvida man är fattig definieras relativt till andra, så om alla har det lika eländigt finns inga fattiga. ...

Det är en lika socialistisk som orimlig definition. Att vilja ha likhet är en möjlig ståndpunkt, men det har inget med att bekämpa fattigdom att göra. Den fattigaste tiondelen i USA har mycket lägre inkomst än den rikaste tiondelen, men de är avsevärt rikare än genomsnittet i Nordkorea. Självklart är dessa amerikaner därmed mindre fattiga. ...

I Sverige verkar staten aktivt för likhet i utfall. Med skatter och bidrag strävas efter likhet oavsett insats. Men fattigdomen i Sverige har ökat (Euromonitor). Hushåll med en nettoinkomst under $ 20 000 om året har stigit från 18 procent år 1990 till 19,5 procent 2004. ...

Den som så önskar kan bedriva en politik mot inkomstskillnader. Men det sker till priset av en politik mot fattigdom."


Läs hela artikeln här - >

2006-05-28 17:56:34
Ingen möjlighet att fly. Attac i Stockholm - ja, de finns fortfarande - är inte längre en del av en rörelse som vill hindra global handel och ge mer bidrag till europeiska bönder. Nu vill de istället försvara den stora staten. De avser bland annat starta ett Nordiskt nätverk för skatterättvisa. Vad innebär då detta begrepp för dem, kan man undra. Jo, redan i inbjudan ägnas svavelosande retorik åt dem som flyr höga skatter till lågskatteländer. Underförstått ska den friheten begränsas på ett eller annat vis. En annan ledtråd till deras definition är en individ som ska föreläsa, antagligen i kraft av att i dessa kretsar betraktas som en auktoritet. Denne Ville-Pekka Sorsa är nämligen redaktör för en bok som heter "More Taxes"...

Läs inbjudan här - >

2006-05-28 17:55:53
See What You Want To See. President George W Bush and British Prime Minister Tony Blair had a joint press conference in the White House this past Thursday. The Swedish media described the two leaders as humble, regretful, bleak and defensive. That is, you got the impression that they now know that they were wrong about the Iraq war and that they are sorry for what they did. Well, I read the transcript from the press conference, which probably gives a more objective picture of the event.

My impression now is totally different. Bush and Blair strongly defend the Iraq war, and they emphasise the importance of support for the Iraqi democracy. Yes, they say that there have been tactical misjudgements and communications could have been better. But they have said that all along. That′s not new. All in all, a strong defence for using military force against dictatorships - in partcular in the Middle East - to build democracy and thereby secure peace.

Why did media, at least here, give another picture? Partly probably because that is wishful thinking on the journalists′ behalf. And partly because they have a political agenda to always report from a negative angle about Bush and Blair.

2006-05-28 16:45:55
...finns guldet. Inte för att dra skämtet om skattehuset längre än det tål, men en sak bör påpekas. En variant på vad som finns vid regnbågens slut - uppenbart vid skattehuset i Stockholm, enligt tidigare bild - är inte skatten, utan guldet. Nåväl, även det ser ut att finnas där. Åtminstone enligt ännu ett nytaget - helt oredigerat - fotografi, som ger byggnaden ett glimrande yttre...


2006-05-26 12:23:30
Förvånande dåligt. Jag måste medge att jag är överraskad. Självklart har regeringen överdrivit mycket när de har påpekat hur bra det går för Sverige - i syfte att bli omvalda i höst. Problem har förnekats eller dolts, istället för att lösas. Men än så länge är det ändå högkonjunktur, så det borde gå rimligt för landets ekonomi. Ändå visar de nya siffrorna i den återkommande Arbetskraftsundersökningen från SCB att det inte alls går bra vad gäller jobben. Sysselsättningen är lägre nu än för ett år sedan! 16 000 fler är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Fler är förtidspensionerade. Ungdomsarbetslösheten är, enligt Eurostat, nu rentav högre än den franska. Och då ska man minnas att regeringen vid denna tid förra året ändå erkände att de hade misslyckats med jobben. En vacker dag viker ekonomin ofelbart nedåt igen. Hur ska det gå då om vi nu står på toppen?

Läs mer - >

2006-05-24 14:27:42
Vid regnbågens slut... Det sägs att vid regnbågens slut finns skatten. Fotot nedan, som togs i helgen och inte har redigerats på något sätt, ser ut som ett belägg för detta. Regnbågen slutar exakt vid det gamla skattehuset i Stockholm. Vän av ordning skulle kanske påtala att Skatteverket inte längre sitter där. Så är det. Men stora mängder skattekronor plöjs just nu ner i att bygga om huset till studentboende...Foto: Joakim Munkhammar

2006-05-24 11:13:47
I SvD: "Påminnelse om att konjunkturen viker en dag." På ledarsidan i Svenska Dagbladet idag skriver jag om att börsfallets orsaker påminner oss om att högkonjunkturen kommer att ta slut. Då vore det bra om de goda åren hade använts till reformer:

"Börsfallet är en väckarklocka, som påminner oss om att högkonjunkturen kommer att ta slut. Stigande räntor, som är nödvändiga för att hålla inflationen nere, stramar åt ekonomin. Tillgångsvärdena utvecklas långt mindre gynnsamt. Medborgarnas utrymme för konsumtion minskar.

Prognoser om framtida tillväxt kan därför behöva revideras nedåt. Den lilla ökning av sysselsättningen som många hoppas på för innevarande år ter sig plötsligt ännu mer osäker.

Alla öppna länder påverkas av denna utveckling. Men det finns länder som har ägnat den goda konjunkturens tid åt att genomföra reformer. De är bättre rustade för en vikande ekonomi och drar mer nytta av uppgången när det vänder igen.

Och så finns det länder med regeringar som den svenska. I stället för att reformera under de goda åren har den påstått att allt är bra som det är. Regeringen har velat surfa på en internationell högkonjunktur och säga att dess positiva effekter är deras förtjänst. Men situationen är på väg att förändras."


Läs hela artikeln här - >

2006-05-24 11:09:53
Ungas val: jobb! När partiledare förs bort från sin vanliga miljö till nya sammanhang kan en lätt sällsam stämning inträda. Så var det delvis i måndagens partiledardebatt i TV4 om situationen för landets ungdomar, "Ungt val". Få av partiledarna kan sägas ha svarat särskilt väl på de ungas frågor, på det sätt frågeställarna nog ville. Och det beror inte på politiken utan på världsbilden och sätt att kommunicera. Yrkespolitiker må träffa många människor, men den politiska kommunikationen är anpassad för helt andra arenor.

Hur som helst var det dominerande ämnet att unga måste få en chans att arbeta. Sverige har, som bekant, den sjätte högsta ungdomsarbetslösheten bland EU:s 25 medlemsländer. I motsats till Lars Ohlys påstående är den faktiskt högre nu än till och med under 1990-talskrisen. De tre vänsterpartierna har allt ansvar men inga lösningar. Ändå var det inte knock-out i den debatten för de borgerliga.

Någon frågeställare undrade varför staten inte tvingar företag att anställa unga. Det illustrerar varför de borgerliga bör säga åtminstone en mening om orsakerna till att unga inte får jobb: att staten gör för mycket redan idag, den reser för många hinder. Det är färre hinder, i form av skatter, regleringar och monopol, vi måste ha. En sådan förklaring skulle göra deras förslag mycket mer begripliga och inte bara te sig ryckta ur luften.

Rapport om ungdomsarbetslöshet (pdf) - >

2006-05-23 14:54:54
Interview in Die Welt: "Hohe Steuern hemmen auf Dauer das Wachstum". The German daily Die Welt today publishes a major interview with me. To a large extent, it compares the economic development of Germany and Sweden and the need for reform. My message is that other countries could learn from low-tax Sweden before 1970 or some of the market-oriented reforms in the 1990s. But to the extent that Sweden has a very big state with high taxes we have had big problems and copying that should be avoided.Read the entire interview here (in German) - >

2006-05-22 15:42:26
Läsvärt av LO. Idag presenterade LO en rapport om globalisering, strukturomvandling i näringslivet och dess effekter på arbetsmarknad och löner. Ännu är denna inte läst i detalj av undertecknad, men en snabb titt ger tillräcklig grund för att kalla den gedigen och intressant. En del av slutsatserna må vara tillrättalagda, men analysen är faktarik och välgjord.

Läs rapporten här (pdf) - >

2006-05-22 15:37:34
Flexicurity. A good libertarian economist and blogger writes about the Danish flexicurity model. He claims that I have joined those who appreciate this model, though my own Briefing Paper about employment shows that Denmark is by no means a great job-creator.

What I like with the Danish model is the flexibility part. I think that de-regulation is a good reform example for other countries to follow. And I think that part is the main reason for Denmark having the lowest youth unemployment in Europe.

But Denmark′s overall economic growth and employment development has not been impressive. They too should do many more reforms. Perhaps the two other parts of the flexicurity model create more problems than they solve?

High contributions - 90 % - from the state to unemployed leads to high taxes. That, in turn, has a negative effect on job creation. And vast government programs for unemployed are likely to be less efficient than such services provided by private companies.

Denmark did one labour market reform right, but they could do two more: Flexible levels of contributions for unemployed and privatised job training.

2006-05-22 15:16:34
Förtryckande strukturer. Feminister lyfter gärna fram olika typer av strukturer i samhället - historiska, kulturella, biologiska - som verkar till kvinnors nackdel. Således vill de ofta använda politiken för att motverka eller utradera sådana strukturer. Jag vill också att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter. Men jag tror att det är omöjligt att med politik utradera arvet av all mänsklig aktivitet hittills. Att försöka tror jag därtill är mer till skada än nytta.

Ett skäl till detta är att det finns strukturer, med denna definition, som påverkar människor i långt fler avseenden än kön. Hela socialismen bygger på idén att strukturer tvingar in oss i en social mall bestämd av vår bakgrund. Likt feminister vill de också sedan använda politiken för att korrigera detta istället för att ha frihet och lika rättigheter. Detta synsätt har motiverat den stora staten som i sin tur har haft sina värsta effekter för dem socialisterna sade sig vilja hjälpa.

Andra kategorier där strukturer påverkar våra individuella möjligheter kan vara etnicitet, utseende och religion. Och en rad andra. En del anser att kön är viktigast av dessa, andra ser den sociala bakgrunden, åter andra religionen. Den politiska ingenjörskonst som ska korrigera allt detta finns inte. Ingen centralplanerare i världen skulle kunna lyckas.

Precis som i fallet med den centralplanerade ekonomins totala misslyckande är detta inte bara en praktisk detalj. Det handlar om hela grunden för samhället. Staten ska inte vara till för att detaljstyra allas liv eller göra om människorna. Då går det ofelbart utför. Och denna ambition står i principiell motsats till att ge lika rättigheter. Det är samhällen som har gjort det sistnämnda som har lyckats bäst.

Detta som en lång och bred introduktion till en artikel i dagens Expressen. Där skriver Natalia Kazmierska om de strukturer som påverkar en del av mäns beteende. Hur kan det komma sig att debatten är full av feminister som anser att all deras olycka är strukturers fel, men inga män som framhåller detta? Kanske ligger det i sakens egen natur; män ska - enligt strukturerna - inte klaga eller skylla på andra. Man ska bestiga Mount Everest, punkt slut.

Den tolkningen skulle innebära att feministernas eget beteende visar att de är mer fast i strukturerna än kanske några andra...

2006-05-19 11:26:32
30-39-50. This is one way to describe some relevant facts from the latest figures form Eurostat about the tax pressure in EU-25. There are several countries - Ireland, the Baltic states, some in Central Europe - that have tax pressures of about 30 per cent of GDP. (They also happen to have the highest economic growth rate.) The average tax pressure in EU-25 is 39 per cent. Then, one single country has a tax pressure which stands out, the only one beginning with the number five: Sweden, at 50,5 per cent of GDP.

All the figures (Eurostat) - >

2006-05-19 09:01:08
I LNB: Radikalt sänkt skatt ger Sverige chansen. Idag distribuerar Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel till sina 30 abonnerande landsortstidningar för möjlig publicering av undertecknad och Daniel J Mitchell från Heritage, som besökte Sverige i veckan:

"Den globala ekonomin har inlett ett språng vars konsekvenser vi bara kan ana. Det kan liknas vid världens förändring efter upptäckten av Amerika. Cirka en och en halv miljard människor har börjat träda in i den globala arbetskraften. Kina, vars ekonomi är sju gånger större än för 25 år sedan, utexaminerar cirka två miljoner ingenjörer om året. Indien växer starkt.

Världsekonomin upplever de högsta tillväxttalen på decennier. Handeln mellan länder, och flödena av investeringar, ökar än mer. Inom ett decennium kommer 80 procent av den globala medelklassen att leva i vad som nyligen kallades utvecklingsländer. Ett snabbt ökande antal människor kan producera varor och tjänster för världens konsumenter. ...

Ett mått på Sveriges attraktionskraft är hur många som vill komma hit. Tre länder i EU-15 införde inte övergångsregler för medborgare från de nya EU-länderna: Irland, Storbritannien och Sverige. Till Irland och Storbritannien kom flera hundra tusen personer för att arbeta, till Sverige kom något tusental. Hur ska Sverige bli en attraktiv plats i en öppen värld? ...

Inom OECD är det genomsnittliga skattetrycket 35 procent av den totala ekonomin, BNP, och i EU är det 39 procent. Den svenska nivån är 50 procent. Mot bakgrund av den globala utvecklingen, där det går så bra för skattesänkarna, ter det sig bisarrt att det anses långtgående att vilja sänka det svenska skattetrycket till EU-genomsnittet. Att ha OECD-snittet som första delmål vore att ge Sverige en bättre chans."


Läs hela artikeln här - >

2006-05-18 14:32:05
Hyresgästföreningen kampanjar för socialdemokratisk valseger. Nu tar en annan del av den socialdemokratiska maktsfären över stafettpinnen från LO efter deras anonskampanj nyligen. Med helsidor i landets dagstidningar varnar Hyresgästföreningen för höjda hyror vid en borgerlig valseger. I ett pressmeddelande motiverar de kampanjen med att de vill få de borgerliga partierna att ändra sin politik. Men det är uppenbart att det de vill är att se till att de borgerliga aldrig kommer till makten, genom sedvanlig skrämselpropaganda. Som framgår av denna rapport är detta på intet sätt underligt; Hyresgästföreningen är en sedan gammalt integrerad del av s-maktmaskinen.

Innehållet i deras kampanj är rent fientligt mot dem som vill ha någonstans att bo. Hyresgästföreningens krav är att det så kallade hyrestaket ska finnas kvar. Det är en statlig reglering om hur högt hyror får sättas. Men vad händer om staten, som idag, ställer en lång rad krav på hur byggandet av bostäder ska vara - som omöjliggör enkla och billiga bostäder - och samtidigt sätter ett tak för hyran? Naturligtvis byggs inte tillräckligt med lägenheter. Och man får köer, som idag, och en omfattande svart marknad.

Det fanns en liknande hyresreglering på Manhattan i New York för några decennier sedan. Den resulterade i att cirka 80 procent av bostadshusen i Harlem blev brandskadade. Varför? Jo, husens ägare fick ut mer på brandförsäkringen än de fick ta ut i hyra av sina hyresgäster. Nu har denna reglering slopats och Harlem blomstrar. Den socialdemokratiska maktmaskinen är inte bara en demokratisk tvivelaktighet utan även ett hinder för reformer som skulle lösa viktiga problem.

2006-05-18 10:23:05
In TCS Daily: Europe?s Greatest Success. Today, I have an article in TCS Daily comparing the gloomy forecasts that were made for Eastern and Central Europe by 1990 with the great success of today. This development makes these countries probably the world?s best examples of what the consequences of market-oriented reform are:

"Ten years ago I watched a TV film that was supposed to be a documentary from the future, showing how Europe had evolved during the first decades of the 21st century. It was, to put it mildly, pessimistic. Among other things, it predicted that a brick wall would be erected between Western and Eastern Europe. This new and bigger version of the Iron Curtain was intended to stop refugees from fleeing the enormously poor Eastern European countries to the promised land of Western Europe.

Ironically, the way things are going in the real world, people are more likely to move in the opposite direction. The former communist countries, according to a new report from the European Commission, are where the action is. ...

In the countries of the former Soviet Union and the countries of Eastern and Central Europe, the number of people living in poverty decreased by 40 million between 1998 and 2003. The GDP growth rates in the Baltic countries last year reached Chinese double-digit levels. Slovakia is the biggest car producer in the world, relative to the country?s size.

These are truly amazing developments. But they didn?t occur miraculously, out of the blue. Many of the pessimistic predictions could have come true if it hadn?t been for the countries? willingness to undertake radical, market-oriented reforms. Privatization of state companies, tax cuts, deregulation, liberation of price controls, openness to foreign trade -- all these were part of the reform agendas. So far, eight countries in Eastern and Central Europe have followed the Estonian flat tax example.

The desire to do the opposite of what they had lived under before was a force behind the reforms. So, in time, was the institutional competition among the countries. But the possibility of EU membership was also a powerful motivator. Adapting to the demands of the EU concerning rule of law, the fight against corruption and a functioning market economy were important. Without the EU, the road map to reform and many incentives might not have been there."
Read the entire article here - >

2006-05-17 11:32:40
New OECD Study on Growth. In a new study, the OECD takes a look at the growth rates of its members countries during the last four decades. Then, it looks for causes of high or low economic growth. Sweden, by the way, is described as having had one of the lowest economic growth rates. And one reason that is mentioned for lower economic growth is a high tax pressure and vast public expenditure.

Read the study here (pdf) - >

2006-05-17 11:30:09
Nytt Amerikabrev. Om George W Bush och den stora staten. Kan läsas här.

2006-05-17 11:19:11
Review in Socialist World. The web page Socialist World has published an extensive review of "European Dawn". They describe themselves as "a campaigning international socialist organisation based in over 35 countries". The Socialist World is "part of the struggle to overthrow the rule of big business and global capitalism" and they "fight for a democratic socialist society internationally".

Thus, a fair guess would be that the review isn′t very positive. And indeed it isn′t. In fact, not least the vocabulary reveals quite strong critical emotions. Should I reply to it, there are numerous things to say about the Marxist world view and fake facts. Due to limits on available time, my advise would instead be to read the book, where fortuinately every point in the review gets its reply.

Read the review here - >

2006-05-16 15:48:32
Bush And Big Government. I have spent some time during the last days with Daniel J Mitchell, PhD and McKenna Senior Fellow in Political Economy at The Heritage Foundation in Washington, DC. He has visited Sweden and we have done a few meetings and other arrangements. Mitchell is a leading expert in economic policy and he travels the world to give lectures about, for example, tax competition and flat tax. He is also rather critical to the Bush administration for its substantial increase in the public expenditure, i e the state.

In his view, the tax competition between countries in a globalised world with its increasing mobility, explains why so many taxes are decreasing. In the OECD countries, the top income taxes have on average decreased by 23 percentage points since 1980, and the corporate taxes have decreased by almost 20 percentage points. The question still remains, however, about how the overall tax pressure will develop. It is now slightly higher than in 1980. An increased mobility for people is most likely to lead to a need to decrease the total tax pressure. Countries simply have to be attractive.

But in the US, the federal public expenditure has increased from some 18 per cent of GDP when George W Bush came to power to 21 per cent today. And 11 per cent on average in state public expenditure should be added to that. Bush is criticised by the left for the Iraq war, but they should like his expansion of the state. He also signed a bill that will increase the public expenditure for Medicare by five per cent of GDP in the end. In 30 years time, American public expenditure will be 40 per cent of GDP if nothing is done. In the end, only higher taxes will pay for that.

The question is how likely it is that there will be American politicians of influence soon who will have the principles and the strength to stop and reverse that development. Clearly, the American people value their freedom from the state very much and the whole spirit of the American Constitution is about limiting the state. Not abandoning that for a model that has failed in Western Europe already is essential.

2006-05-16 15:39:02
Nya dumheter ersätter gamla. Kommunal har nu lämnat kravet på sex timmars arbetsdag. Troligen inte helt slumpartat följde det socialdemokratiska kvinnoförbundet direkt efter. Uppenbart är att deras medlemmar hellre prioriterar högre lön än kortare arbetstid. Och de kan inte längre förneka denna målkonflikt. Kvar står Ohly, som vanligt. När Sovjetunionen föll stod han kvar med sin röda fana. När detta krav föll bort står han kvar och vill både ha kakan och äta den. Sedan kan man undra varför någon av dessa ska reglera Lisas eller Kalles arbetstid eller inkomst, men det är en vidare fråga.

En del brukar säga att summan av alla laster är konstant. Så förefaller ibland vara fallet med det totala antalet dumma politiska förslag i debatten också. Ty kravet på sex timmars arbetsdag med oförändrad lön hann inte mer än slopas innan en ny dumhet såg dagens ljus. Fackförbundet Handels presenterade ett förslag för att, som de uttryckte det, unga ska få arbete. Bra att de, till skillnad från regeringen, noterar det stora problemet med att unga inte får arbeta. Men metoden? Jo, att äldre ska få förtidspension. Då antas deras arbeten bli lediga så yngre kan ta över dem.

Förslaget utgår felaktigt fårn att antalet arbeten inte kan öka, det riktar inte in sig på något av det som idag hindrar unga från att få arbete, det ökar antalet förtidspensionerade, det minskar sysselsättningen, det ökar offentliga utgifter och med all sannolikhet får inte fler unga arbete ändå eftersom personer inte bara är ersättningsbara rakt av. För att nämna några nackdelar. Men man ska inte ta ifrån Handels underhållningsvärdet av att presentera idéer som denna.

2006-05-16 10:17:08
Stendumt. I början av månaden uppmärksammades att svenska kommuner köper in sten från Kina och att arbetsförhållandena där är dåliga på flera sätt. Jag deltog i debatten, bland annat i TV8, och påpekade att det är viktigt att vi handlar mer, inte mindre, av Kina. Det är så de får råd med investeringar, bättre löner och generellt bättre villkor. Min farhåga var att debatten däremot skulle leda till mindre handel och följande sämre arbetsvillkor i Kina. Min motdebattör i TV8, Örjan Bartholdsson från SwedWatch, försäkrade att det inte alls var deras avsikt. Nu har dock Göteborgs Stad, först men säkert inte sist i raden, beslutat att upphöra med inköpen av sten från Kina. En tråkig och förutsägbar konsekvens. Och något som visar vad som händer när man säger "gärna frihandel, men...".

2006-05-15 16:30:59
Läs innantill, Ehrenberg! I senaste numret av 30-årsjubilerande ETC, detta drivhus för allt tokigare nya ekonomiska teorier och socialistiska idéer, ägnar Johan Ehrenberg en halv artikel åt boken "Beyond the European Social Model" (Open Europe) som jag är medförfattare till. Han påstår att det är ett inkorrekt påstående vi gör om att fattigdomen har ökat i Sverige men halverats i EU som genomsnitt. Ehrenberg påstår att detta resultat kan vi bara få fram genom att Sverige jämförs med länderna i Öst- och Centraleuropa. Det är felaktigt, jämförelsen gäller EU-15, alltså de länder som var med i EU före utvidgningen. Utöver detta sakfel föreslår Ehrenberg att man istället borde jämföra Sverige med exempelvis Storbritannien. Men det är ju den jämförelsen som uttryckligen görs och betonas, både i boken och vår artikel i Aftonbladet. Där visas att andelen fattiga i Storbritannien har fallit snabbt och nu är lägre än i Sverige. Att Ehrenberg inte gillar slutsatsen att marknadsekonomiska reformer som de Thatcher genomförde i Storbritannien också minskar fattigdomen är nog ingen nyhet. Men ska diskussionen kunna föras seriöst bör han ha bättre argument än detta dubbelfel.

2006-05-15 16:20:38
Medicine For the Sick Man? Some more articles have now been published in Italian media about my speech in Milan on the 28th of April. Here is a quite extensive analysis in L?Opinione, claiming that "Scandinavian welfare is dead". Since Italy at the moment has the lowest economic growth rate in Europe and the country is increasingly often being called "the sick man of Europe", my market-oriented pro-reform message seems to be needed. Hopefully also useful.
Read the article here (in Italian) - >

2006-05-12 08:52:53
Bäckströmkommissionens slutrapport. Bland de första initiativ som Urban Bäckström tog som VD på Svenskt Näringsliv var den så kallade kris- och framtidskommissionen. Igår presenterades dess slutrapport. I kommissionen har en bred samling experter och företagare analyserat vilka Sveriges främsta ekonomiska problem är och hur de kan lösas. Möten med tusentals företagare runtom i landet utgör en grund för slutsatserna.

Ansatsen är ambitiös och optimistisk: det kan skapas 500 000 nya jobb i Sverige. Men det kräver ett antal reformer, sorterade under rubriker som lättare att investera, enklare att anställa, lättare att ta ett jobb och lättare att vara egen. Gediget och viktigt - hur Sverige ska bli mycket bättre är ingen hemlighet. Det som krävs är politisk vilja och beslutsamhet.

Läs Bäckströmkommissionens slutrapport här - >

2006-05-11 12:45:58
Frihet och framtid II. Under gårdagskvällen höll Carl Bildt den årliga så kallade Wibbleföreläsningen, arrangerad av Bertil Ohlin Institutet. Två mer olika typer av talare än Olofsson och Bildt är svårt att hitta - helt olika uttryckssätt, exempel från verkligheten och målgrupper. Men så lika budskap - optimism, individens kraft, den positiva globaliseringen, betydelsen av förändring.

Bildt talade om regerandets konst i en globaliserad värld. Han återger på sin egen blogg den bild över Sveriges utrikeshandel som han visade och som är mycket talande. Några spridda poänger från detta anförande, särskilt värda att återge:

- De stora politiska striderna idag gäller mindre klassisk ideologi och mer identitet, som etnicitet och religion.

- Regerandets konst: att veta verkligheten, ha en vision och hjälpligt veta vägen från den ena punkten till den andra.

- För femton år sedan var uppdraget att visa svenskarna att vi är en del av Europa, idag är uppdraget att visa att vi är en kommun i världen.

- En och en halv miljard människor är på väg in i den globala arbetskraften och om 1/10 av det har skett motsvarar det nästan hela USA:s arbetskraft - och då återstår 9/10.

- Inom ett decennium kommer 80 procent av den globala medelklassen att finnas i länder vi nyss kallade utvecklingsländer.

- Sverige har kunnat surfa på det stora systemskiftet globalt och det lilla systemskiftet nationellt. 1994 och 1995, vid regeringsskiftet, var tillväxten högre än något annat år sedan dess.

Läs hela talet här - >

2006-05-11 11:15:56
Frihet och framtid 1. Igår presenterade Maud Olofsson sin bok "Min dröm för Sverige". En optimistisk och lättillgänglig bok med ett i svensk debatt alltför ovanligt tonfall. Boken utgår från individens kraft och vilja och har udden mot stora statliga system och politisk maktfullkomlighet. Maud Olofsson försvarar öppenhet och mångfald.

På presentationen talade också Johan Staël von Holstein om entreprenörskap. Om hur alla måste få chansen att verka för sina idéer oavsett bakgrund. Och att staten inte ska stå i vägen och tvinga in oss i kollektiv. Ett centralt budskap för frihet och mot tanken att likhet är ett medel mot fattigdom.

Maud Olofsson är en person med äkta övertygelse och som inte söker dölja den i tron att anpasslighet lockar mer stöd. Sverige behöver onekligen fler drömmar om framtiden, vi kan inte ägna oss åt dagens kamp för bevarande av allt gammalt. Förhoppningsvis bidrar denna bok till mer av den typen av diskussion i valdebatten.

Mer om boken här - >

2006-05-10 13:53:48
Sign Up! Yesterday was Europe Day. I noticed no celebrations at all. And indeed, most people do feel a national identity, not a European one. And there are great challenges for Europe. But there is also much to celebrate. In the longer perspective, having a peaceful and democratic Europe is a great achievement. And in recent years, the EU enlargement has had a tremendous positive impact. But there is one thing we can all do to try to improve a particularly stupid thing about the EU. Sign up at One Seat, a web site which gathers signatories that want the European Parliament to be in Brussels. Only in Brussels, that is, ending the constant moving between Brussels and Strasbourg.

2006-05-10 12:55:01
Interview in l?Independente. The Italian daily l?Independente has published an interview with me about the so-called Nordic Model. For anyone who knowns Italian, it can be read here.

2006-05-09 09:18:46
McKinsey: Sverige är sämst på att skapa nya jobb. Igår presenterades det globalt ansedda konsultföretaget McKinseys studie av Sverige. De framhåller att svensk produktivitet har utvecklats mycket väl de senaste tio åren. Företagen och deras medarbetare har således lyckats öka förmågan att producera mer varor och tjänster per timme än de flesta andra länders. Orsaken till detta är avregleringar, enligt McKinsey. Men Sverige har varit sämst av 14 undersökta länder på att skapa nya jobb 1992-2003. När den amerikanska ekonomin beräknas få tillbaka mellan 1,12 och 1,14 dollar för varje dollar som flyttar (i form av företag och jobb) är siffran blott 0,85 kronor för Sverige. Vi förlorar på utflyttning netto. I en globaliserad värld med krav på omställningar för att bli vinnare är detta mycket allvarligt. Tursamt nog ligger möjligheten inom räckhåll att lösa problemen. McKinsey råder svenska politiker att fortsätta avreglera ekonomin.

Läs rapporten här (pdf) - >

2006-05-09 09:16:41
Dagens citat - vad säger vanligt folk om detta löfte?

"Det kommer att bli ohyggligt mycket dyrare att flyga lågpris i framtiden."

Statsminister Göran Persson i Dagens Nyheter.

2006-05-08 11:31:34
Förbud mot att bli frisk. I Sverige ska sjukvård finansieras och levereras närmast uteslutande inom ramen för offentliga monopol. Helt enligt lärdomarna från alla verksamheter där planekonomi har prövats fungerar systemet dåligt. Köer, ineffektivitet, utbrändhet och låga löner är några exempel på den svenska sjukvårdens kännetecken. Likväl vill den politiska majoriteten hindra privata alternativ från att erbjuda sjukvård, bland annat med stopplagar. Det senaste i raden hinder är ett lagförslag från ansvariga ministern Ylva Johansson. På senare år har en möjlighet för dem som inte får vård i Sverige varit att resa till ett annat EU-land och behandlas. Nu vill ministern försvåra detta genom att kräva att svensk sjukvård har godkänt resan på förhand. Och om den nekar behandling i Sverige kommer den rimligen att neka behandling utomlands. Vi tvingas betala till monopolvård som inte ger det vi efterfrågar och alternativ förbjuds. Så leder tvång och planekonomi till slut alltid till mer tvång. Sverige behöver perestrojka!

2006-05-08 11:15:30
Debatt om jobb åt unga. Ett antal landsortstidningar publicerade nyligen en debattartikel av Pontus Willebrand från Ung Vänster. Han var kritisk till mitt och MUF-ordföranden Johan Forsells förslag om "frizoner" för unga. Hans artikel finns inte på nätet, men en kollega till honom på Ung Vänster har kopierat och undertecknat samma artikel och den kan läsas här. Vår replik finns här. I dagarna publicerades även en debattartikel i samma ämne av undertecknad och Nima Sanandaji i bl a Barometern, som kan läsas här.

2006-05-05 15:46:58
Apropå s-kampanjen mot sänkta offentliga ersättningsnivåer i socialförsäkringarna:

"En basal finansiering från samhället, därutöver avtalsfinansierade tillägg och på toppen kan det finnas en individuell försäkring. Det är värt att pröva och utreda."

Statsminister Göran Persson i DN, 2003-11-13

2006-05-05 15:39:39
Ju fler reformer idag, desto bättre ålderdom för alla. Det seminarium i onsdags där vi presenterade rapporten "Gärna hög ålder - men först rejäla reformer!" blev mycket bra. Peter Stein, Stefan Ackerby och Maud Olofsson tillförde många lärorika och intressanta poänger. Och insikten att betydande förändringar av vår ekonomisk-politiska modell är viktiga var tydlig.

För bara något decennium sedan sågs "befolkningsexplosionen" som ett globalt hot. I dag anses krympande befolkning vara hotet. Det kan visa sig lika felaktigt, men reformer krävs för att inte system skapade för gårdagens förutsättningar ska leda till problem. I rapporten sammanställs de senaste analyserna av hur den demografiska utvecklingen ser ut kommande decennier.

Läs rapporten här - >

2006-05-04 15:53:49
Regeringsalternativet. Så har Alliansen presenterat först en gemensam budgetmotion, sedan respektive partis motioner utöver det. Först en gemensam grund, sedan de fyra partiernas tillägg - så väljaren kan avgöra hur balansen inom Alliansen ska fördelas efter valet i dessa frågor. Detta regeringsalternativ står mot - ingenting. Socialdemokraterna påstår att de söker mandat för en socialdemokratisk regering. V och mp finns inte med i kalkylen. Men vi vet ju att deras stöd behövs. Med 36 procent kommer socialdemokraterna inte långt i riksdagen. På den sidan finns ingen gemensam grund alls; den som röstar på något av dessa partier får sätta sitt hopp till utfallet i arga, nattliga, förhandlingar. Och då kan den som röstar på socialdemokraterna få både friår och Botniabanan. Det är historiskt enade borgerliga partier mot denna röra. Till det kommer att den borgerliga politiken nu börjar innehålla fler reformer av betydelse. Framför allt för fler jobb.

2006-05-04 15:19:41
Expanding Euro. In The Economist, the Charlemagne column was devoted to the euro lately. In practice, the euro has existed for seven years now, and in the shape of notes and coins four years. Charlemagne points out that indeed the euro has established itself as a credible, global, currency. In short: the euro works fine as a currency, better than most expected.

The public deficits in many of the euro countries breach the allowed limit, but they are low compared to both the US and European history. Indeed, The Economist has previously pointed out that the limit shouldn?t be there at all, and that fiscal flexibility is essential when the monetary policy is one and the same.

But the column also claims that the big expectations concerning various long-term side-effects of the single currency have not materialised. And indeed, looking at the growth rates of the euro countries and the pace of reform, who couldn?t agree? The problem is that we don?t know what would have happened during these times without the euro, what is the counter-factual story?

Quite a few politicians have wished to reclaim political power over monetary policy in order to devaluate and generally have a more Keynesian monetary policy. That has now been impossible, but what would have happened if they had had national currencies? And at least now there is a debate about reform and some steps in the right direction.

And we have a massive wave of protectionism over Europe. What would have happened to the single market during these times without the euro? How would national, keynesian, monetary policies have been countered by other countries? With even more subsidies to old companies? With tarriffs and quotas within Europe?

We will never know for sure. But what we do know is that the time for several countries to join the euro has come. Slovenia will be number thirteen from January next year. In 2008, others will follow. The currency is expanding, which increases the benefits of adopting it. An ideal in the world of ideas might be private currencies, but in the real world a big currency shared by many is a good and obviously appealing alternative.

2006-05-03 16:58:13
The EU Commission: EU Enlargement an Undivided Economic Success. Two years after the EU enlargement with the ten new countries and 75 million people, the EU Commission has evaluated the economic effects. Olli Rehn, Enlargement Commissioner, pointed out: "Many doomsday scenarios preceded the Eastern enlargement, none of which has materialised." Some of the figures mentioned in the study may be worth mentioning:

With an economic growth on average of 3,75 % a year between 1997 and 2005 the EU10 have fared better than the old Member States (EU15) (2,5 % on average in the same period), but at 13,4 % their unemployment rate is still 5,5 percentage points higher than the EU15. Their trade (exports plus imports) represents 93 % of their GDP on average compared with a EU15 average of 55 %. The EU15 share of total EU10 trade increased from about 56 % in 1993 to 62 % in 2005. The EU10 also attracted a lot of foreign direct investment (FDI), reaching an overall stock of ?191 billion in 2004, or 40 % of their total GDP, while it was virtually non-existent some ten years earlier.

Read more here - >

2006-05-03 13:40:25
Debatt med Wijkman i DI. I lördags replikerade Anders Wijkman, Europaparlamentariker (kd) på min debattartikel i Dagens Industri om fri rörlighet och "brain drain". Wijkmans artikel kan läsas här och mitt svar på den idag kan läsas här.

2006-05-03 08:46:53
In TCS Daily: "Hope for France? You bet!" In today′s edition of the leading European web magazine TCS Daily, I write about reform strategy. In many Western European countries, like France, there are many obstacles to reform. But those were present also in many countries that managed to do fairly radical market-oriented reform. If a government has a consistent reform strategy, change is possible.

Read the article here - >

2006-05-03 08:31:24
Studio 8 - mer handel ger bättre arbetsvillkor. Igår kväll diskuterade jag globalisering och arbetsvillkor med Örjan Bartholdson från Swedwatch i TV8. Detta med anledning av det uppmärksammade fallet att kommuner och företag i Sverige har köpt in sten från Kina. Den produceras under dåliga förhållanden för dem som arbetar där. Min enkla uppfattning är att dessa förhållanden måste bli bättre. Sättet att nå dit är att köpa mer, inte mindre, sten. Det är när vi köper mer produkter som företagens intäkter ökar, de får råd med bättre villkor och kan investera i ny teknik och utbildning. Det ökar produktiviteten och möjligheterna att skapa än bättre villkor. Det är en viktig del i hur Sverige blev rikt, liksom många andra länder - som Sydkorea. Att sluta köpa sten, eller idag kräva omedelbart bättre villkor, vore att garantera att villkoren inte blir bättre.

Läs mer och se programmet här - >

2006-05-02 11:43:26
1st of May - Worth Celebrating. Well, of course not the statism and collectivism that the socialists celebrate. I refer to the enlargement of the EU on the 1st of May two years ago. It has been a great success, probably the single most important achievement by the EU ever. The process not only enhanced reforms in these countries and thereby political stability. As EU members, the also provide healthy competition for Western Europe. In the long run, this can only produce a reform race to the top.

Eight of the ten new EU members were liberated from oppression by communists with red flags. Now, countries like Estonia, Lithuania and Slovakia - and others - have pursued market-oriented reform and have among the world′s highest economic growth rates. The socialists that demonstrated yesterday not only resisted this liberation, they also try to force these countries to abandon their success by, for example, tax harmonisation. Red and wrong yesterday, red and wrong today.

2006-05-02 11:18:29
A Struggling Country. Yesterday, I returned to Stockholm from northern Italy. It is a country which is not only struggling with the short-term issue of having a functioning government. It also has great economic problems, due to the anti-social model of a big state, like the rest of Western Europe. Italy has the greatest need of all the European countries to do a pensions reform. It also needs liberalisations in other parts of the public sector and tax reform. But as in the other main Western European countries, there is a resistance to reform - not least from "insiders". Perhaps particularly from six million bureaucrats with a stake in preserving the system as it is. Berlusconi does have his disadvantages, but he is a forceful free-market reformer and even he didn′t manage to push through enough change during his five years. How would ever a Prodi government supported by communists succeed? And now, the big row that has unleashed a protectionist wave in the debate, is the possibility of the Autostrada company to be purchased by a foreign - Spanish - company. Still, it has to be said, it is funny how far away all the trouble seem when one reaches the beutiful countryside with its family and food traditions. Perhaps politics isn′t local after all?

2006-05-02 11:15:40
Gärna hög ålder, men först rejäla reformer! Imorgon presenteras en rapport med titeln ovan om den demografiska utveckligen och hur den ökar betydelsen av reformer idag. Undertecknad håller i arrangemanget, där Peter Stein, en av rapportförfattarna, talar. Kommenterar rapporten gör Stefan Ackerby, biträdande chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, och Maud Olofsson, partiledare (c). Några platser kvar - välkommen.

Läs inbjudan här - >

<-- Home
RSS 2.0