Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:09:28

2011-05-31 15:08:11
Gör som Lettland, Grekland! Den grekiska situationen är inte avundsvärd. Det tog grekiska politiker minst tre decennier att ställa till det. De stora vinsterna med inträdet i euron för ett decennium sedan användes inte för att liberalisera ekonomin och balansera budgeten. Istället fortsatte oredan och väldiga ineffektiviteter och korruption tilläts.

Lettland har dock på kort tid med internationellt stöd kunnat reda ut en motsvarande situation. Detta beskrivs i en ny bok av dess premiärminister Valdis Dombrovskis och professor Anders Åslund. Anders gav mig ett ex av boken på förhand i april i Washington DC. Där skildras hur Lettland fick rätsida på ekonomin utan att släppa den fasta koppling till euron som är ett villkor för att få införa euro med tiden.

De politiska institutionerna i ett land som har varit en demokrati i 20 år har hittills fungerat bättre än de grekiska. Men så behöver det inte vara. Kan grekerna agera med trovärdighet eller kommer besluten till sist att fattas av långivarna direkt?

2011-05-31 09:16:25
Hälsonytt. I början av detta år bekräftades det ju att min tidigare åkomma hade återkommit, fast nu i form av ett antal tumörer på skelettet. Sedan i vintras har detta således behandlats, först med strålning, sedan med återkommande kurer med bl a cytostatika.

Detta har sina sidor. Det tar en del tid och kraft och har med nöd och näppe gått att kombinera med uppdrag. Inte heller är det särskilt kul och man blir lite låst och kan exempelvis knappt resa. Men man måste göra det man måste göra och det är i grunden fantastiskt att det i vart fall finns en hel del att ta till. Metoderna utvecklas.

Den senaste kuren medförde dock att jag fick vissa problem, som igår diagnosticerades. Utan att gå igenom detaljer kan man säga att effekten är extrem infektionskänslighet några dagar. Jag vägrade bli inlagd, men måste då minimera riskerna för baciller. Så jag har fått ställa in möten idag och imorgon. Sedan är det ju långhelg.

Idén är att behandlingarna hur som helst ska vara avslutade i mitten av juni. Sedan ska de utvärderas och förhoppningsvis ska då positiva resultat kunna påvisas. I annat fall antar jag att de får återupptas i höst. Det hoppas jag kunna undvika. I vilket fall blir det sommar och segling däremellan.

2011-05-30 18:10:30
Dubbelfel. Politiker ska inte bestämma hur företag väljer att producera varor eller tjänster som efterfrågas. I synnerhet ska politiker inte fatta snabba beslut baserade på upprörda känslor kring enskilda händelser.

Nu förefaller båda dessa ha inträffat, då den tyska regeringen har bestämt sig för att trots allt stänga all kärnkraft i landet till 2022. Detta självfallet i spåren av japanska Fukushima, vars orsaker och konsekvenser är långt från klarlagda.

Vladimir Putin och Gazprom gläds nog. Kanske också andra energiproducenter. Minns att nedlagda danska kolkraftverk startades igen när Sverige beslutade sig för att stänga Barsebäck.

Vi ska inte stänga enskilda kraftverk eller teknologier. Det som behövs är en fortsatt utveckling även av kärnkraften.

2011-05-26 13:07:43
Guld och silver laglig valuta. Den amerikanska delstaten Utah har gjort guld och silver till legal valuta vid sidan av dollarn. Flera delstater verkar vara på väg att följa efter. Detta beror på misstro mot centralbankens penningpolitik och dollarns framtida värde. På så vis får medborgarna en valmöjlighet. En entreprenör har startat en rörelse där man kan sätta in guld eller silver och få ett betalkort kopplat till saldot. Skottland, Sverige och USA hade förr det som kallas "free banking" där olika banker gav ut sedlar vars värde byggde på guld eller silver. På väg dit igen?

Läs artikeln här - >

2011-05-25 13:07:38
Moralisk relativitet? Dessa dagar återkommer ofta rubriker om maktens män och deras relationer med kvinnor, gärna illustrerade med foton på Dominique Strauss-Kahn och Arnold Schwarzenegger. Att deras agerande jämställs framstår för mig som alldeles absurt.

Det DSK anklagas för är ett groteskt brott, och förhoppningsvis får rättvisan ha sin gång så skuldfrågan utreds. Det exempelvis Schwarzenegger har erkänt är utomäktenskapliga kvinnorelationer. Ett svekfullt beteende, men i bilden finns inget tvång och våld.

Här måste råda tydlig åtskillnad. Vi får inte devalvera betydelsen av ett våldsamt agerande. Det är något helt annat än frivilliga relationer.

2011-05-23 16:00:17
Om frizoner i Dagens Samhälle. Idag lanseras Dagens Samhälles nya debattsajt på nätet. Jag bjöds in att medverka som en av de första skribenterna. Mitt budskap är att nystartzoner med rätt utformning kan ha goda effekter och att det är orimligt av kritikerna - V och SD - att vara emot innan utredningen ens har kommit med sitt förslag.

Läs artikeln här - >

2011-05-23 10:36:53
Socialdemokratisk skatteröra. Det är inte bara i fråga om Libyen och pensioner det verkar råda betydande röra hos det fordom stora partiet. Också i skattefrågor händer det saker, vilket jag utvecklar i ett kort debattinlägg apropå torsdagens sammanträde i Skatteutskottet.

Läs här - >

2011-05-22 10:47:56
Vänstersväng? Valet av språkrör är förvisso Miljöpartiets egen sak. Men reflektioner är svåra att undvika. Det är två smarta och strategiska personer som har valts, i form av Gustav Fridolin och Åsa Romson. Inga tvära kast lär kunna noteras framöver.

Men var har de sin själ? När makthavare.se undersökte deras egna, personliga, svar på en lång rad frågor på SVT:s Valpejl framkom att det parti de båda står närmast förutom MP är V. Vilka värderingar de har är således tydligt.

Åsa Romson stod nyligen värd för ett seminarium i Riksdagen med britten Tim Jackson, som har skrivit boken "Välfärd utan tillväxt". Gustav Fridolin står bakom nätverket Steg3, som vill ha ett samhälle som "inte är beroende av ekonomisk tillväxt". En gammal konflikt i miljörörelsen; tror man att utveckling och tillväxt ger en grönare framtid eller ska vi ha en grönare men fattigare värld?

Gustav Fridolin har i Dagens Industri signalerat en vilja att förbättra företagsklimatet. Mot den nyss nämnda bakgrunden får det väl betraktas som ett mer strategiskt motiverat förslag. Osvett vilket bör det naturligtvis välkomnas. Förslaget att sälja fler statliga företag bör vi i synnerhet ta fasta på.

MP-väljarna definierar sig själva som mer vänster nu än förr; cirka 70 procent mot 40 procent 1991. I en sådan miljö av traditionalister är det svårt att bli vald som tydlig förnyare. Tyvärr, vill jag högst personligt säga, då jag har betydande förtroende för Mikaela Valtersson.

Miljöpartiet är ett spännande parti, fritt från många av de fördomar och dogmer som så ofta låser debatten. Med skickliga ledare, om än själva med viss ideologisk slagsida, kan utvecklingen bli intressant. Och de är värda ett lycka till!

2011-05-20 13:52:01
I Svensk Tidskrift: Århundradets ekonomiska idéstrid. På Youtube debatterar Keynes och Hayek tillväxt, kriser och politik. Hittills har Keynes dominerat. På lång sikt är vi alla döda, påstod han, men hans idéer verkar odödliga. I en fördjupande artikel i Svensk Tidskrift argumenterar Nima Sanandaji och jag för Hayeks sak - i ljuset av finanskrisen och skuldproblemen.

Läs artikeln här - >

2011-05-20 10:09:39
Välkommen till Aftonbladet, vänligen lämna logik och moral utanför. Karin Pettersson har jag umgåtts en hel del med, när vi satt i Nyhetspanelen på TV4. Mitt intryck då var positivt; hon var påläst och saklig. Nu har hon däremot blivit en oseriös demagog som Aftonbladets politiska redaktör. Man kan undra om det är en avgörande del i avtalet att lämna seriositet och heder utanför huset när man börjar. Idag skriver hon så här:

"Anders Borg vill sälja ut statliga bolag, eftersom han är emot statligt ägande. Han tycker att det är bra att lönerna sänks, eftersom han tror att det leder till att människor anstränger sig mer. Han bekymrar sig inte för att a-kassan inte fungerar eftersom han tror att det blir fler jobb om människor tvingas leva i oro och sänka sina krav."

Lår oss ta detta punkt för punkt. Är Karin Pettersson då för statligt ägande? Var går gränsen, vad ska staten inte äga? Vad är så bra med att staten äger ett flygbolag som går dåligt och kostar skattebetalarna stora summor? Eller ett bolåneinstitut som kan bidra till nästa finanskris? Var finns beläggen för att staten är en bättre ägare av företag än andra?

Och lönerna. Ingen vill sänka befintliga löner. Däremot kan lönekostnaderna sänkas genom sänkta skatter och avgifter. Tror Karin Pettersson att lönekostnadernas nivå är irrelevant för sysselsättningen? Det är vidare väl belagt att ingångslönerna för unga är en förklaring till den höga svenska arbetslösheten bland unga. Varför ignorera detta?

Sist a-kassan. Karin skriver "han tror", som om politiken bygger på en persons ogrundade idéer. Är det något som är väl belagt, också av det finanspolitiska råd Karin skriver om, så är det att de stramare bidragssystemen har varit avgörande för drivkrafterna att arbeta och den snabba framväxten av jobb.

Allt detta vet Karin. Men hon arvoderas för att sprida myter. Jag är förvånad och besviken.

2011-05-19 08:11:48
Animerat i Neo. I senaste numret av magasinet Neo - som i vanlig ordning innehåller mycket intressant och givande läsning - debuterar undertecknad som animerad figur. Detta i Neo:s skola, där jag med fakta bemöter en rad påståenden från Sverigedemokraterna om invandring och arbete.

Jag omnämns även i en intervju som Isobel Hadley-Kamptz har gjort med Hans Zetterberg. Hon refererar till hans uppfattning att marknadens drivkrafter inte ska råda inom alla samhällets sfärer, såsom kunskap och utbildning. Detta försöker hon göra till en kritik av mig genom att skriva att hon då "tänker på" att jag efter ett möte med en student i fornnordiska språk ska ha funderat över om vi ska ha utbildningar som inte leder till jobb.

Nu var, för det första, händelsen en annan. Studenten själv meddelade mig att hon absolut inte trodde att hennes utbildning skulle leda till jobb. Ifall man bara ska ägna sig åt allmän personlig utveckling tycker jag man kan ifrågasätta att den ska finansieras av skattebetalarna.

I övrigt kan jag försäkra att jag har den bästa relation till Hans Zetterberg, som jag har stor respekt för. Jag delar till fullo hans engagemang för det civila samhället. Och jag tror inte han uppskattar att indirekt ha gjorts till min kritiker.

2011-05-18 14:00:33
Finanskrisers orsaker. Grekland, Irland och Portugal har problem. Eftersom de tillhör de 17 länder som använder euro finns det de som verkar tro - eller i vart fall påstår - att det beror på euron. I så fall skulle världen ju kunna avskaffa risken för finanskriser genom att avskaffa euron.

Orsakerna till de hundratals finanskriser vi har haft runtom i världen i modern tid är naturligtvis andra. Hur riskerna för kriser kan minska debatterade inte bara Keynes och Hayek utan är fortfarande ett stort forskningsfält.

denna sida samlas en stor mängd studier av finanskriser, orsaker och lämpliga policysvar. Riskerna ökar med konstgjort billiga pengar och med stimulanspolitik som skapar skulder. Men annars kan orsakerna variera starkt.

Det potentiellt största problemet nu är USA, vars skulder växer snabbt. Deras kreditbetyg riskerar sänkas. Inom parentes kan påpekas att de inte använder euro. Den ekonomiska politiken är Barack Obamas stora misslyckande.

2011-05-16 09:42:22
Omval. Utfallet av omvalet i landstingsvalen i Västra Götaland och Örebro blev måttligt bra. Inga tydliga majoriteter, lågt valdeltagande, ökning för de rödgröna. Av detta kan man göra flera reflektioner.

En sådan är att Socialdemokraterna nu bör betraktas som tillbaka i matchen efter sin kaotiska period. Nu bör de behandlas och granskas som andra partier, vilket de har varit befriade från. Hur löfteskarusellen ska finansieras är en aspekt som seriösa medier borde ställa frågor om.

En annan är betydelsen av att vi borgerliga företrädare stärker vårt förtroende i välfärdsfrågor. Förutsättningarna i sak är goda; där de rödgröna försvarar en gammal ordning som skapar problem har vi en fungerande reformpolitik. Till det behöver vi lägga ett än tydligare engagemang.

2011-05-15 10:40:59
Val och myter. Idag är det val i Västra Götaland och Örebro län. Det finns en chans att Alliansen får makten och kan bedriva reformpolitik för bättre välfärd. Som av en lustig slump sker valet på 80-årsdagen av de s k skotten i Ådalen. I efterhand har händelsen blivit en stark berättelse om hur den tidens borgerliga samhälle kallade in militär mot en fredlig demonstration. Den korrekta historien är att en kommunistisk våldsaktion, som fördömdes av såväl Per Albin Hansson och LO, inte kunde hanteras av enbart polis - och att militärens skott var ett misstag. 80-årsdagen kan leda till att myten vevas om igen, eller till att berätta sanningen. I vilket fall visar skillnaden mellan fakta och myt hur ibland historien tillrättaläggs för att passa politiska syften.

Läs mer här - >

2011-05-14 17:49:11
"Frizoner ger välstånd." Idag skriver jag i Sydsvenskan tillsammans med Anja Sonesson (M), vice ordförande i kommunfullmäktige i Malmö. Vi argumenterar för att nystartzoner med rätt utformning kan vara ett viktigt verktyg för att bryta utanförskap och skapa välstånd.

Läs artikeln här - >

2011-05-14 13:55:53
Moderata möjligheter i Stockholm. Idag genomförs förbundsstämman för Moderaterna i Stockholms län. Jag höll ett anförande om den Valanalys jag ledde arbetet med, och valdes därtill in i styrelsen. På det viset kan jag arbeta vidare med att göra verklighet av de idéer och slutsatser som finns i analysen.

Moderaterna är Stockholms läns ledande parti, och bär nu stora politiska ansvar. Utmaningen är att både kunna regera och förnyas för att växa 2014. Potentialen är utmärkt; regionen är dynamisk, växande och välmående. Moderaterna har drivit på och välkomnar det kunskaps- och tjänstesamhälle Stockholm nu är.

Fortsatta förbättringar bygger på att vi har den bästa analysen av verkligheten och utvecklar vår politik. Fokus bör vara på reformer för bättre välfärdstjänster. Det är en utmaning - som möjligen underlättas av att våra motståndare har velat bromsa reformer i 25 år och fortsätter så.

2011-05-13 13:40:18
Nästa finanskris. Igår eftermiddag var jag tillsammans med Anna Kinberg Batra (M), ordförande i Finansutskottet, värd för filmvisning i Riksdagen. Martin Borgs har gjort filmen Överdos - om nästa finanskris, med Johan Norberg, baserat på dennes bok i ämnet, En perfekt storm. Det blev hyfsat god uppslutning och bra diskussion. Framför allt förtjänar det att understrykas hur bra filmen är. Så har den också visats på TV runtom i världen och vunnit många priser som dokumentär. Dess kraftfulla budskap om hur vi med stimulanspolitik har byggt upp enorma skulder och därmed lagt grunden för nästa kris är också högst aktuellt. Och även om Sverige har hög tillväxt och låg skuld finns risker. Dels är vi beroende av omvärlden, dels har vi banker som har lånat ut pengar motsvarande en summa på fem gånger vår BNP, inte minst till låntagare i många andra länder. Allt fler röster höjs för att vi inte behöver minska statsskulden eller ha överskott i finanserna, vilket ökar riskerna. Vi kan öka medborgarnas ekonomiska egenmakt utan att tumma på dessa mål.

2011-05-12 13:35:12
Mer tillgänglig vård. Svensk sjukvård håller i internationella jämförelser god kvalitet. Tillgängligheten har däremot länge varit en av de sämsta i västvärlden; en situation som växte fram under socialdemokratiska regeringar.

Privata sjukvårdsförsäkringar utvecklades som ett svar på köerna. Främst småföretagare finansierade egen vård för att slippa vänta. Idag omfattas en halv miljon svenskar av sådana försäkringar; flera fackföreningar tecknar för sina medlemmar. Detta kortar köerna.

I dagens Aftonbladet försöker ledarsidan få köerna och försäkringarna till något Moderaterna vill ha. Men vi har ju arbetat stenhårt med vårdval och kömiljard för att avskaffa köerna så alla får rätt vård i tid. I Stockholm har köerna halverats.

Aftonbladet hittar helt enkelt på en myt som de sedan bekämpar. Allt för att i första hand bidra till fler S-röster i omvalet i Västra Götaland, förstås, och i andra hand försvara den planekonomi som skapade köerna.

Så dåligt, så dåligt.

2011-05-10 17:54:35
Varierad vecka. Detta har varit en solig dag av annars rätt parlamentariskt snitt för min del med utskott och gruppmöte. Imorgon börjar dagen med att jag inleder en debatt i kammaren om EU-kommissionens förslag till gemensam bolagsskattebas. Därefter avgår transport till Engelsberg, där Axess har sitt seminarium och jag ska tala om borgerligheten framtid. På torsdagen efter hemkomst ska sedan Anna Kinberg Batra och jag stå värdar för att visa filmen Överdos i riksdagen. Båda filmmakarna, Johan Norberg och Martin Borgs, medverkar. Viktigt och aktuellt budskap om såväl statsfinanser som tillväxtreformer.

2011-05-07 21:45:03
Moderater eller moderater? Denna fredag och lördag genomfördes således Moderaternas så kallade Sverigemöte med 1800 deltagare, i Karlstad. Verkar enligt många rapporter ha varit väldigt lyckat. Själv kunde jag inte delta, av två skäl. På fredagskvällen var jag inbjuden att tala för några hundra ytterligare moderater, på Stockholms årsstämma. Till det kom att jag under fredagen fick ytterligare en kur cytostatika - vilket för övrigt har sina sidor att göra just före ett större anförande. Synd att missa Sverigemötet, man kan inte vara med på allt - får satsa på höstens Partistämma istället!

2011-05-06 10:16:35
OECD: Inkomstskillnaderna ökar för att det lönar sig för dåligt för låginkomsttagare att arbeta. Det är alltså mycket viktigt att göra arbete med lönsamt också för människor med lägre inkomster. I Sverige har vi gått från de högsta skatterna på låginkomsttagare i västvärlden till medelhöga. Men vi bör gå vidare. Idag är, trots skattesänkningarna, ofta marginaleffekterna runt 100 procent - att gå från bidrag till arbete kan gå på ett ut eller rentav bli en ekonomisk förlust, i vissa grupper. Det är orimligt och orättvist.

Läs mer här - >

2011-05-05 13:31:23
När arbete är lönsamt kan vanligt folk spara. En kollega i Skatteutskottet, Fredrik Olovsson (S), replikerade på vår debattartikel om hur vanligt folk ska kunna bygga upp besparingar. Han verkar vara en stark motståndare till att personer med låga eller medelstora inkomster har en ekonomisk buffert som ger självständighet och trygghet. Vi bemöter hans kritik idag här.

2011-05-02 20:28:31
Socialdemokratisk vårmotion. Mot bakgrund av att så mycket i den socialdemokratiska politiken nu ses över - som skatterna - innehåller deras vårmotion självklart inte så mycket. Men en sak är tydlig; de anser fortfarande att staten kan och bör styra mer av ekonomin. Statligt exportstöd ska öka till länder som politiker tror på. Särskilda investeringsprogram ska investera i branscher politiker tror på. På marknader som har avreglerats ska staten återta en central roll. Och så vidare.

Men är det nu något som inte kan avhjälpas med mer statlig ekonomisk styrning så kan nog parter, kommittéer eller råd göra det. I klassisk korporativistisk anda ska alltid topparna i stora organisationer styra upp saker. Mest påkostad är en Kompetenskommission, som såvitt jag kan begripa ska utveckla idéer för bättre matchning. För detta ska de först få en årlig budget på 100 miljoner kronor, med tiden en miljard. Är det verkligen genom överbetalda byråkrater folk kan få jobb?

Läs S-vårmotionen här - >

2011-05-02 11:13:09
"Lågavlönade ska också kunna spara." Nåväl, uppförsbacken i möjligheterna att konkurrera i nyhetsläget idag delar man i vart fall också med Tommy Waidelich (S), som presenterar sitt partis vårmotion. Idag skriver Henrik von Sydow, Anna König Jerlmyr och jag i Aftonbladet om hur vi kan genomföra reformer så också låginkomsttagare får möjlighet att bygga upp en ekonomisk buffert.

Läs artikeln här - >

2011-05-02 08:45:43
A Great Day. I think that former President George W Bush had a good comment on the news that US forces had killed Osama bin Laden:

"This momentous achievement marks a victory for America, for people who seek peace around the world, and for all those who lost loved ones on September 11, 2001. The fight against terror goes on, but tonight America has sent an unmistakable message: No matter how long it takes, justice will be done."

I think the last point is especially important; it shows persistence in the fight against terror.

<-- Home
RSS 2.0