Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2023-01-31, 01:50:17

2012-05-31 08:10:44
Utvärdering av momssänkningar. Sverige har i grunden 25 procents moms. Men vi har gjort ett antal avsteg från denna momssats under de senaste två decennierna. Effekterna av dessa sänkningar har dock knappt utvärderats. Därför har Riksdagens Skatteutskotts grupp för uppföljning och utvärdering, där jag är ordförande, gjort detta. Utredningen presenterades igår på ett välbesökt seminarium.

Den tittar på flera momssänkningar och jämför utfall med uttalad avsikt. Till exempel konstateras att sänkningen av matmomsen i mitten av 1990-talet, som främst skulle gynna låginkomsttagare, istället mest kom personer med högre inkomst till del. Utredningen studerar dock främst sänkningarna av moms på skidliftar och entré till djurparker.

Priserna sänktes inte i dessa två fall, snarare tvärtom. Däremot investerade branscherna kraftigt och expanderade - och sysselsättningen ökade kraftigt. Det sistnämnda är onekligen en intressant effekt, som i sin tur bör innebära att sänkningarna i hög grad finansierade sig själva från ett statsfinansiellt perpsketiv.

Här skriver Henrik von Sydow, Lena Asplund och jag i Dagens Samhälle om utredningen.

2012-05-23 08:40:12
Den verkliga orsaken till Greklands kris. Idag inleds EU-toppmötet, som domineras av frågan om vilken ekonomisk politik Europa är i behov av. Över allt svävar den grekiska krisen, som också måste hanteras. I debatten anges många tänkbara förklaringar till Greklands - och flera andra Sydeuropeiska länders - kris. Det finns naturligtvis alltid en rad samverkande faktorer, men den som vill se på djupet finner en grundläggande förklaring. Om detta skriver jag på SvD här.

Uppdatering: Det gläder mig att detta är den näst mest lästa artikeln, och antalet kommentarer är inte heller illa.

2012-05-21 10:25:54
Åter och reflektion. Denna vecka ska jag enligt plan återinträda i tjänst. Formen är långt från som vanligt, men förefaller vara tillräckligt mycket bättre. Det har varit med hård kamp och jag hoppas det nu kan fortsätta bättras - i vart fall inte motsatsen.

Under dessa veckor har väldigt mycket skett, som hade kunnat kommenteras här. Det har dock inte varit möjligt - annat än i Twitters korta format. Det har jag ibland inte kunnat hålla mig från. En debattartikel om Vänsterpartiets hot mot både jobb och välfärd fick jag förvisso till.

En liten reflektion över svensk debatt har jag dock gjort. I engelskspråkig debatt skiljer man på "policy" och "politics" där det förstnämnda är idéer, innehåll och förslag och det andra är spelet, taktiken och kompromissandet. För min del var anledningen av ge mig in i partipolitik närmast uteslutande policy - ett intresse för innehåll och vilja att påverka.

I politiken måste man behärska båda, men det är avgörande var tyngdpunkten läggs. Och det är så lätt att se vilka politiker och debattörer som bryr sig mest om policy respektive politics. Ta exemplet om statsministerns påstående att vi har låg arbetslöshet bland inrikes födda mellan 15 och 55 års ålder.

Ja, han använde ju andra ord, men att det var detta han syftade på kan ju inte ha undgått någon. Ett viktigt konstaterande som illustrerar att vi måste fokusera på att reformera strukturer som slår extra hårt mot vissa grupper. Just unga och utrikes födda står i högre grad utan jobb.

De som bara är intresserade av "politics" låtsades missförstå och ville få uttalandet att betyda något helt annat. Allt från att statsministern förnekar problem till att han anspelar på främlingsfientlighet. Rimligen trodde de inte själva på sina påståenden utan tänkte bara ta ned förtroendet för statsministern.

Så försvinner den så viktiga policyfrågan under det billiga kampanjandet. Politics före policy. Ett tröttsamt slöseri med värdefullt debattutrymme.

2012-05-02 09:28:53
Vändning. Nytt kapitel i följetongen. Några veckor, som jag inte tvekar att kalla de värsta jag har varit med om, har passerat. Att inte ha kraft att resa sig från en stol, i vart fall inte utan andnöd, är inte ett tillstånd jag rekommenderar. Men sedan en tid har formen vänt upp från denna botten och blir successivt bättre. Man har forskningen att tacka för mycket. Det är en bra bit kvar till normalt läge, men det fortsätter förhoppningsvis i den riktningen. Ser väldigt mycket fram emot att återgå till livets normala former.

<-- Home
RSS 2.0