Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:24:57

2005-06-30 16:07:29
South Park And Money. The blog "Libertarian in room 101", based in London, completes my previous post about opposition to money in a funny way. And here is a link to the best defence of money that I have ever read.
Read the blog post here - >

2005-06-30 15:44:29
Feldt vill dra i nödbromsen. Idag argumenterar Kjell-Olof Feldt på DN-Debatt för en mer expansiv finanspolitik. Han vill ha en högsta marginalskatt på inkomst på 40 % - en sänkning på nästan 20 % - och sänkta skatter på arbete. I dagens värld är de höga skatternas börda till stor skada för Sverige, påpekar han. Företag och jobb flyttar i en aldrig tidigare skådad takt.

Så långt allt väl. Men han vill inte dra ned de offentliga utgifterna. Han argumenterar med andra ord som socialdemokraterna gjorde i opposition 1991-94. Budgetunderskott är inga problem, vi ska låna till att få fart på hjulen. Feldt må ha rätt i att penningpolitiken snart inte kan bli mer expansiv och att det då är finanspolitiken som återstår - för den som vill bedriva keynesiansk ekonomisk politik.

Men problemen är av strukturell art. Vi har en samhällsmodell där höga skatter belastar produktiv verksamhet, där offentliga monopol hindrar nya företag och jobb, där arbete inte lönar sig, där arbetsmarknaden är reglerad och kollektiviserad. Sänkta skatter är en början på att ta sig ur modellen, men de ska inte vara av tillfällig art, motiverade av en önskan om tillfälliga stimulanser. I så fall tjänar de bara till att flytta fokus från de grundläggande förändringar som behöver göras.

2005-06-30 10:48:27
Opposition to Money is Opposition to Free Exchange. "Just do away with money as such, and all the problems with poverty and inequality will vanish." This is a very common thing to be said. Money is described as the root to all - or at least many - evils in the world. And clearly, many people in the world have little money. And many people have much.

But it is a fundamental misconception that money is the cause of poverty; it is the cause of wealth. And most of all, it is just a means of exchange. Money is just a mirror of our desires, what we want. If we have a free society, where exchange is voluntary, I have to pay for what I demand. If I want a dinner and money doesn?t exist, I will have to pay with something else. A pair of trousers, perhaps - if the person who provides the dinner wants my trousers (which may be unlikely).

Thus, money is a means of exchange which makes everything simpler. And if I want someone to provide dinner, I have to give something. If I demand something which takes a big effort, I have to pay much. It is that simple. And the point is that this is the case as long as the society is free. Then I am free to demand things and others are free to provide them - and vice versa.

The opposition to money is an opposition first to people pursuing their desires. If you are against money, you are against people trying to have their lives the way they want to. And, more importantly, you are against a free exchange. The only alternative to freedom is force. And that is precisely what there is in societies without money. Or in fields of society where the state has a monopoly and free exchange and money is forbidden. Needless to say, force is a poor alternative.

2005-06-30 10:12:27
Rörelsen och engelskan.Europaportalen har debatten om annonsen i Lettland och den fria rörligheten för arbetskraft fortsatt. Hans Tilly kritiserar Fredrick Federley för att, som han påstår, vi som skrev under annonsen bara bad lettiska företag om ursäkt:

"För mig är det en lika stor självklarhet att i stället be det lettiska folket om ursäkt. Det gjorde inte Federley och de andra. De bad företagen om ursäkt för att de inte ostört kunde arbeta utan svenska kollektivavtal för sina anställda."

Men det som står i annonsen är: "We would like to extend our humble apologies to the people of Latvia." Och det blir, i all enkelhet, ungefär följande på svenska: "Vi vill framföra vår ödmjukaste ursäkt till det lettiska folket."

Har Tilly inte läst annonsen? Eller kan han inte engelska? Rimligen debatterar han inte det han inte har läst, så han kan nog inte engelska. Och det är han långt ifrån ensam om i rörelsen. Ofta är det direkt pinsamt att se s-ministrarna i internationella medier. Eller på konferenser; både Hans Karlsson och Jens Orback har nyligen förorsakat rodnad bland svenskar och förvåning bland övriga på internationella konferenser.

Att kunna engelska i dessa positioner är inte bara fråga om att behärska ett i och för sig viktigt verktyg. Det är fråga om varifrån man får sina intryck och om man har tagit del av världen utanför Sverige. Kan dessa personer inte engelska läser de uppenbarligen inte Economist eller utländsk litteratur, ser inte på CNN och diskuterar inte med engelska, italienska eller lettiska kollegor. Den inskränktheten oroar lika mycket som den förklarar.

2005-06-29 09:59:01
I Expressen: Sluta ljuga, Persson! Statsminister Persson bygger all sin trovärdighet på påståendet att de borgerliga skapade den ekonomiska krisen på 1990-talet och att han fick reda upp den. Det är den största politiska lögnen i Sverige det senaste decenniet. Krisen hade redan slagit igenom med full kraft när de borgerliga tillträdde. Och Perssons socialdemokrater motsatte sig budgetsanering; ännu 1994 ville de ha ett budgetunderskott som var 30 miljarder kronor större! Om detta skriver jag idag på Expressens debattsida, och citerar både Finansdepartementet och Persson själv om krisens verkliga orsaker.

Läs artikeln här - >

2005-06-29 09:47:31
Nytt Briefing Paper: Överhettning i biståndsbranschen? Bono och Barroso, Brown och Geldof - artister och politiker tävlar om att vilja öka biståndet. Nästa vecka kommer världens rikaste länder i G8 att fatta viktiga beslut i denna fråga. Idag presenteras ett nytt Timbro Briefing Paper av Fredrik Erixon som visar att biståndet hittills mestadels i bästa fall har varit ett stort slöseri, i sämsta fall bidragit till ökad fattigdom och korruption. Diagrammet nedan visar att biståndet har ökat kraftigt mellan åren 1970 och 1999 - men att samtidigt har tillväxten i Afrika - där de främsta mottagarna finns - sjunkit kraftigt. Att göra om detta misstag, fast i än större skala, vore katastrofalt. Bistånd får inte vara till för att politiker ska verka snälla, det måste utformas på ett helt annat sätt så det ger resultat. Vad kommer den svenska regeringen göra för att verka för en annan sorts bistånd?Läs "Överhettning i biståndsbranschen?" här (pdf) - >

2005-06-28 15:39:10
Du tvingas betala för att övertygas om socialismen.

"Myndigheter har ett ansvar att informera om sin verksamhet och sina uppgifter. Det ingår i det uppdrag som de fått av regering och riksdag. Och då är det väl inte konstigt om uppdraget har en socialdemokratisk prägel?"

Kommun- och finansmarknadsminister, Sven-Erik Österberg i Dagens Media, 22 juni 2005.

Måndagen den 4 juli inleder Timbro politikerveckan i Visby med att presentera en ny undersökning om hur mycket skattemedel myndigheterna lägger på opinionsbildning. Men någon mer omfattande undersökning om budskapen vi medborgare får ta emot förefaller inte nödvändigt.

2005-06-28 14:01:41
Pengar i sjön. Svenska ESF-rådet, som administrerar bidragspengar från EU, närmare bestämt Europeiska Socialfonden, har just beviljat 270 miljoner kronor till 30 projekt i Sverige. Detta sker inom ramen för det s k Equal-programmet, som syftar till att "bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet". Det beräknas omfatta ca 1,5 miljarder kronor totalt under 6-7 år i Sverige. ESF-rådets generaldirektör Anne-Marie Qvarfort säger att "fler människor ska få tillträde till arbetslivet".

Vad är det då för projekt som får dessa hundratals miljoner av våra skattemedel? Tja, LO i Göteborg har ett projekt som heter "Seniorer i Förändring". Islamic Center vill bedriva projektet "Holistiskt arbete i idéburna organisationers regi". SDF Biskopsgården har ett som heter "Make your future!", Landstinget i Dalarna har ett projekt benämnt "Trafikskolan i jämställdhet" och Försvarsmaktens projekt heter "Genderforce". Och så vidare. Även redan skattefinansierade verksamheter får mer skattepengar för projekt som ligger långt från deras huvuduppgifter.

Utvärderingar har visat att EU-finansierade bidragsprojekt inte når sina mål. Pengarna kastas i sjön. Bidragspengar från EU är lika dumt som bidragspengar från stat och kommun. Ingen anledning att kritisera de som söker - finns det gratis pengar att få för att sätta igång en småtokig idé så varför inte? Det är dessa system som inte skulle finnas alls. Möjligheterna att få in fler på arbetsmarknaden hade troligen varit betydligt större om inte dessa skattepengar hade dragits in från början.

2005-06-28 13:41:02
Uppdatering Transportarbetaren. Nu verkar chefredaktören för Transportarbetaren, Jan Lindkvist, som i bryska ordalag meddelade att min replik om platt skatt inte skulle publiceras, successivt komma på bättre tankar. Ett antal mail som han har fått sedan jag redovisade öppet vad som hade hänt har gjort det hela intressant, skriver han. Tydligen gör de nu sommaruppehåll, men sedan kan det vara dags: "Eventuellt kör jag din replik, mitt svar på den och ett antal av de mer eller mindre magsura reaktioner jag fått i nästa nummer."

2005-06-27 13:43:13
Almedalsblogg. Nästa vecka är den årliga s k politikerveckan i Visby, allmänt kallad Almedalsveckan. Med något undantag har jag varit där en sväng varje år de senaste tolv åren. I år blir det i stort sett hela veckan. Jag ska medverka i 4-5 arrangemang - hos allt från SACO till Skattebetalarna, H&M och Chiquita - och besöka ännu fler. Veckan är, som någon påpekade, som en Hultsfredsfestival för samhällsintresserade. Daglig rapport, analys och kommentar från Almedalsveckan är således att vänta på denna webbadress!

2005-06-27 11:48:09
Private Financing = More Roads. In its latest Bulletin, the British think-tank Reform shows how road pricing will lead to more roads and tess congestion. They point out that the number of vehicles in Britain has increased by 200 % over the last 40 years, but the total road length has only increased by 25 %. Thus, the roads are the most congested in Europe. More roads need to be built, and the pricing mechanism can be used to reduce congestion.

In a speech to the Social Market Foundation, the Secretary of State for Transport, Alistair Darling, said:

"Our objective is not to put people off the roads. It is to enable us to get more out of the network... [I]t is true that there are big questions still to be answered on road pricing. ... But because of our geography, our growing economy, our demography, we will face increasing pressures on our roads over the next 20 to 30 years. So it is essential that we start to do work now that will help us to deal with this problem. Our future prosperity depends on it... What is certain is that the problem of congestion is going to get worse. Doing nothing is not an option. And the prize ? giving motorists more choice and making journey times more reliable ? is surely a prize worth having."

The state can not do everything for everyone, as some wished. And in fact, it tries to do far too much already - and nothing gets really good. Thus, a Social Democrat government in Britain reduces the role of government. Even roads are to be paid for privately. This is a fundamental trend all over Western Europe. And reforms of this kind are very necessary - the longer we wait, the bigger the problems get.

2005-06-27 11:27:29
Producing Ideas. We are trying to establish a new word by me using a title rather frequently. Translated to English, it would be "Producer of ideas". It provokes some and cunfuses some, but apparently it creates some interest. Anyway, it is also interesting to see where the ideas that one produces are spread. I just noticed among the blog statistics that .edu has jumped to number five or so at the list of visitors. It went from very little to about 700 visits in a few days. And that is the address used in American higher education. Thus, it seems that I not only get many ideas from American academics, but also contribute somewhat.

2005-06-27 10:27:15
LO i kampanj mot sig självt. Man kan nästan ställa klockan efter LO. Eller i vart fall kalendern. När unga tjejer och killar har börjat sina sommarjobb sätter LO igång en kampanj. Syftet är att utnyttja ett missnöje hos de unga för att marknadsföra organisationen.

Denna morgon presenterades nyheten att antalet sommarjobb inte har varit så litet på åratal. Samtidigt, påpekar LO, har antalet "oseriösa" arbetsgivare aldrig varit större. Intrycket ges att bättre villkor följer av att vara med i LO. Och så kan det säkert vara - för en del, på marginalen, på kort sikt. Men det betyder noll och intet mot hur mycket bättre löner och andra villkor vore om företagen och jobben hade varit fler.

Det är inte, och har aldrig varit, fackföreningar som skapar ökande välstånd. Att svensken i snitt blev tio gånger rikare mellan 1870 och 1970 berodde inte på att facket lyckades förhandla bättre. Orsaken var att ständigt växande resurser skapades av ett starkt näringsliv, i sin tur byggt av entreprenörer med idéer. När företagen konkurrerar om arbetskraft förbättras medarbetarnas villkor.

Och vad har detta med den nuvarande LO-kampanjen att göra? Jo, de höga skatter LO försvarar, LO:s reglerade arbetsmarknad och kollektiva avtal istället för individuella, har kraftfullt försämrat näringslivets möjligheter. Alltså har vi färre jobb - och sämre villkor. LO är den troligen viktigaste orsaken till de problem som de nu kampanjar emot.

2005-06-24 07:59:56
Midsommar! I dagens Nyhetspanel på SVT diskuterade vi Centern och facket, opinionsläget och den kampanj mot snusning som pågår. Överraskande nog var Göran Hägg och jag rätt ofta överens. Måste vara solens och värmens glada inverkan. Nu dags för skärgård - glad midsommar!

Se Go?morron Sverige här - >

2005-06-24 00:10:29
Blair in the European Parliament (hear, hear!):

"What would a different policy agenda for Europe look like?

First, it would modernise our social model. Again some have suggested I want to abandon Europe′s social model. But tell me: what type of social model is it that has 20m unemployed in Europe, productivity rates falling behind those of the USA; that is allowing more science graduates to be produced by India than by Europe; and that, on any relative index of a modern economy - skills, R&D, patents, IT, is going down not up. India will expand its biotechnology sector fivefold in the next five years. China has trebled its spending on R&D in the last five. Of the top 20 universities in the world today, only two are now in Europe.

The purpose of our social model should be to enhance our ability to compete, to help our people cope with globalisation, to let them embrace its opportunities and avoid its dangers. Of course we need a social Europe. But it must be a social Europe that works."


Read the entire speech here - >

2005-06-24 00:02:33
Den 25-procentiga räntesänkningen. Den senaste sänkningen av reporäntan från riksbanken var rejäl - och den har varit mycket omdiskuterad. Inte minst av privatekonomer, då den ökar människors vilja att låna i ett läge då belåningen är minst sagt hög. Den baserades bland annat på SCB:s senaste siffra över den svenska tillväxten, som var väldigt låg. Står sig samma tillväxt hela året som under det första kvartalet kommer den bara att bli 1,4 procent. Det är bland de lägsta siffrorna för något land i Europa. Om SCB räknar rätt, ska tilläggas.

Men de som tror att sänkningen kommer att sätta fart på tillväxten kommer att få fel. Hittills har rekordlåga räntor inte lett till en högre tillväxt - eller kunnat stoppa raset i sysselsättningen. Situationen är liknande i hela västra Europa. De lägsta räntorna på 100 år lär inte göra mer nytta. I grunden är detta keynesianism fast via penningpolitiken istället för finanspolitiken. Och det är en politik som i bästa fall fungerar som kortvarig stimulans - men har historiskt visats inte ens ge det utan mest leda till ett bibehållande av strukturella fel. Det finns ingen genväg. Höga skatter som bromsar tillväxten - till exempel - fortsätter skada även om räntan sänks till noll.

Årets Ekonomipristagare utformade de teorier som ligger till grund för de oberoende centralbanker med inflationsmål vi nu har i västvärlden. Mycket talar fär att detta leder till en situation med just bestående låg inflation och låg ränta. I den situationen med stabilt penningvärde återstår bara strukturella reformer - som vore nödvändiga i vilket fall - för att öka tillväxten.

2005-06-23 10:30:41
Perssons flykt till London. Strax före det brittiska ordförandeskapets början den första juli åkte Göran Persson till London och träffade Tony Blair. Massiva problem på hemmaplan - frågan är om tillväxten, sysselsättningen eller opinionssiffrorna faller snabbast - brukar föra honom utanför landets gränser. Gör han något uppseendeväckande kan det leda till att svenskarna ser honom som en statsman. I detta fall, i allians med Blair om EU-budgeten, gör han i sak helt rätt. Budgeten bör vara mindre och bidragen till jordbruk tas bort eller i vart fall sänkas kraftigt. En mindre offentlig sfär och avvecklade bidrag - synd att vi inte får se Persson driva detta hemma. Inom EU, något väljarna ägnar mindre engagemang åt, har Persson ofta rätt kompass och politik. Hemma är det tvärtom.

2005-06-23 10:27:56
LO: Då bör Sverige lämna EU.

"Om domen i målet mot det lettiska byggbolaget i Vaxholm går emot LO har Sverige ingenting i EU att göra."

LO:s förste vice ordförande och avtalssekreterare Erland Olauson i SVT:s Uppdrag granskning (14/6). (Tack, Mats Johansson.)

Får inte LO behålla sin unika maktställning ska tydligen Sverige hellre bli en isolerad enklav där grundläggande mänskliga rättigheter som föreningsfrihet inte respekteras.

2005-06-22 11:35:18
In Denmark: "Hiring Now!" I was in Copenhagen yesterday. As I passed Seven-Eleven, which is common in Sweden too, there was a sign saying that they wanted young people to work there. I also passed a place where they sold ice-cream saying that they needed people. This is something you don′t see in Sweden and it′s much like the "hiring now"-signs in the US. In Denmark, there are lots of new jobs - and they have a very de-regulated labour market. Companies dare to hire people - and they can afford it. If Sweden had had the same groeth rate as Denmark since 1970, the average Swede would have an income which would be SEK 5000 (600 euro) higher - a month. This is what growth brings, and a de-regulated labour market.

2005-06-22 11:24:39
Transportarbetaren vågar inte debattera. I senaste numret av tidningen Transportarbetaren finns en krönika av Karl-Olof Andersson. Han är där kritisk till platt skatt, som införs i allt fler länder, och är särskilt kritisk till att vi på Timbro har talat väl om saken. Argumentationen innehåller flera sakfel och inte minst insinuationer om dolda agendor. Jag skrev en replik, som de vägrar ta in och dess chefredaktör Jan Lindkvist motiverar detta enligt följande:

"Låter idéproducent bättre än ideologiproducent? Varför inte sluta mumla i skägget: skriv för en gångs skull rakt ut att ni vill ha ett samhälle där välbeställda får behålla mer av sina pengar. Säg öppet att ni vill ha ett system med lägre skatter och som konsekvens högre avgifter för vård, kollektivtrafik med mera.
Begeppet rättvisa är förstås mångbottnat. Kanske kan man på fullt allvar hävda att höjden av rättvisa är ett samhälle där den som tjänar en miljon om året får behålla 900 000 kronor. Och den som har 150 000 i årsinkomst får försöka överleva på 135 000 ? i en situation där statens och kommunernas skatteintäkter med största sannolikhet minskat dramatiskt.
Jag ser inget skäl att ta in din replik."


Uppenbarligen har han en statisk syn på samhällsekonomin, som all historia har bevisat vara felaktig och inte minst ägnar han sig åt löjliga konspirationsteorier. Att repliken inte tas in kan jag bara förklara med att de inte vill se sina argument bevisade som felaktiga och inte har kompetens att ta en seriös debatt. Således publicerar jag min replik här:

""Idag betalar den som tjänar 200 000 bara kommunalskatt?, skriver Andersson. Det är fel i sak. Dessförinnan har en ännu större summa skatt dragits, som kallas arbetsgivaravgift för att få oss att tro att det är något bara arbetsgivaren belastas av. Sedan betalar vi moms, punktskatter, elskatt, bilskatt och mycket mer när vi använder våra pengar.

Andersson frestas fråga om den platta skatten är orsaken till att människor i de nya EU-länderna ?står med mössan i hand? för att arbeta för låga löner. Fråga kan man ju. Men svaret är nej. Tack vare den höga tillväxten ? som bland annat följer av den platta skatten ? ökar lönerna mycket snabbt där. Att de var låga från början beror som bekant på decennier av socialism."


Läs hela repliken här (Word) - >

2005-06-22 11:18:46
Bilden av Systemets undergång. Nedan en bild från färjeterminalen i danska Helsingör: "Med hänsyn till passagerarnas säkerhet, maximalt åtta backar/flak tillåts per ölvagn." Personer med dylika ölkärror ska gå till vänster. Och de är inte så få. Staten har allt svårare att styra våra liv när gränserna är öppna.


2005-06-20 12:19:05
In TCS: The Shock of the New. Today, I have a longer analysis about the current wave of protectionism in Europe in Tech Central Station, a leading European web magazine. My point is that if we lose companies and jobs, we should lose them - and that is the only way to open up for the new to come:

"We have every reason to welcome the new. That means the old must disappear. If we lock up productive resources in the old, the new will not expand. This is always a painful process in the short run for those who are affected. What is a metal worker going to do when his job vanishes - either leaves the country or is taken by a foreigner? We still don?t have a society that makes gaining new competence and change profitable enough. People in Western Europe don?t have enough opportunities. If we stopped focusing on how to protect the old, we could think more about that.

We already live with one horrific example of where we end up if we try to keep the old: Europe?s Common Agricultural Policy. Enormous sums of the taxpayer money go to farmers -- close to half the EU budget. Consumer prices are higher, poor countries are kept from exporting and resources are locked up. The plain truth is that if the European farmers can?t produce without tax subsidies, there should be no farmers in Europe, since consumers would obviously choose such products from other countries.

The same goes for traditional manufacturing. Today, about 18 percent of the Swedish work-force is employed in industry, and if the present trend continues, the share will be some 10-12 percent in ten years? time. Industry is the agriculture of our time. And that is the point; if we lose plumbing and construction jobs, we should lose them. If we are not competitive in that field, we should not do such work. Those jobs should disappear and we must do something else. Not even the worst protectionists could possibly imagine having a Common Industry Policy."


Read the entire article here - >

2005-06-20 12:14:42
Vi - staten? Captus är en utmärkt webbplats med ständigt ny information och sammanställningar av liberala analyser och utspel i USA och Europa. I det nummer av deras webbtidning som kom idag skriver jag en kolumn om hur vanligt det är att säga "vi borde" om allt mellan himmel och jord och oftast syfta på staten:

"Vi borde äta nyttigare och motionera mer. Vi måste satsa på kulturen. Vi borde investera mer i kunskap, särskilt inom naturvetenskap och teknik. Vi ska satsa mer på vården. Vi måste ta ansvar för de äldre. Vi måste uppmuntra småföretagare.

Se där ett urval vanliga uttryck i debatten. Något angeläget lyfts fram. Det konstateras att ?vi? bör åtgärda det hela, främja något som anses bra. Men vem är ?vi?? Har ?vi? definierats vid något enda tillfälle då önskemål framförs enligt ovan?

Frågan kan tyckas banal, men den är fundamental. Vem ?vi? är avgör förstås vem som ska planera, organisera, delta, finansiera och reglera det som ska tas itu med. Oavsett om det är kultur, utbildning, intag av mat eller sjukvård.

En sak är i vart fall uppenbar: det antas finnas ett kontrollbord någonstans. ... Mitt intryck är att det bakomliggande väsen som antas förverkliga våra önskemål på alla punkter är staten. Den är aktören som ska formulera vad vi ska göra, organisera det och genomföra det. Från idé till plan och resultat."


Läs hela artikeln här - >

2005-06-17 12:47:00
Couldn′t Have Said It Better Myself:

"The great hope of enthusiasts for Europe′s single currency, as for its single market, was that it would unleash pressures that would force its members to reform their sclerotic economies to make them more flexible and competitive. The single market and the euro duly unleashed such pressures: but the core EU countries, especially France, Germany and Italy, have responded by resisting the reforms they made necessary. If euro-area governments now feel they need to restore confidence in their currency,as in the broader European project, they must find the courage to follow that course of economic reform."

The Economist in a leader on June 11th

2005-06-17 09:37:23
A Law To Stop Development. This Wednesday, the Swedish Parliament approved a law which is intended to stop private companies from providing health care. It is especially focused on prohibiting profit, as if continuous losses would be something to wish for.

When I have told people from other countries about this coming law, they have acted as if they don?t believe what they are hearing: "Do you have too much health care in Sweden or why would you prohibit some?" "Is the public health care actually so perfect that it can?t improve any more from competition?" "What are the private hospitals to do now, close down?"

Good questions - without any possible answers. I can only tell them that we have a government which is not only without vision for the future - they actually make the future worse. Partly because they believe in socialism, partly because they co-operate with Communists. And people waiting for health care pay the price - often a high one.

At least it is soon Midsummer. The sun is shining. Sweden is a great country. It?s just a shame we have such a government.

2005-06-17 09:31:30
Sänk bensinskatten - för miljöns skull. I Nyhetspanelen i SVT imorse diskuterade Barbro Hedvall, Lotta Gröning och jag bl a EU-konstitutionen, Centern, partiledardebatten och bensinskatten. I den sistnämnda frågan saknas alltför ofta ett perspektiv i debatten. Vi har mycket hög skatt på bensin för miljöns skull. Det ska löna sig att göra annat än åka bensindriven bil. Men vi vet att höga bensinskatter förstås drabbar transporter och våra möjligheter att konsumera - och därmed drar ned tillväxten. Och det är med hög tillväxt vi får råd med nya bilar som är mer miljövänliga. Även bensindrivna bilar släpper idag ut en bråkdel av vad de gjorde för 10-15 år sedan. I dagens Sverige, som länge har lidit av låg tillväxt, dras vi med i stort sett västra Europas äldsta bilpark, som skadar miljön. På det viset är bensinskatten till miljöns nackdel.

Se Nyhetspanelen här - >

2005-06-16 13:57:48
Bluff och båg, regeringen! Statsminister Persson och finansminister Nuder upprepar att det går bättre för Sverige än de flesta andra länder i Europa. Vi sägs ha högst tillväxt och sysselsättning. De vill ha fortsatt förtroende att styra landet utifrån denna beskrivning av verkligheten, inte att säga vad de vill med framtiden. En blick på tillväxt och sysselsättning ger ett bra underlag för en dom över perioden med Persson.

Nyligen släpptes just statistiken över tillväxten, som Nuder trodde skulle bli minst 3 % i år. Fortsätter den som första kvartalet blir den 1,4 %. Det är naturligtvis långt lägre än i de tio nya EU-länderna. Men det är också betydligt lägre än i många västeuropeiska länder, som Storbritannien, Frankrike, Danmark, Spanien, med flera. Svart på vitt: under Persson och Nuder har vi bland den lägsta tillväxten i Europa.

Persson och Nuder skryter också om att arbetslösheten skulle vara låg. LO-utredaren Jan Edling har som bekant påpekat att den är ca 20 %, vilket knappast är lågt. Och sysselsättningen i Sverige har sjunkit fyra år i rad. Svenskt Näringsliv visade igår i sin konjunkturprognos att tio av länderna i EU-15 har haft en bättre utveckling av sysselsättningen än Sverige sedan år 2000.

Även en dom utifrån utvecklingen hittills - och inte efter Persson och Nuders obefintliga idéer för framtiden - kan rimligen bara innebära att deras förtroende är förbrukat.

2005-06-16 10:47:16
The Road To the Future. Jobs and companies, especially in traditional munfacturing industry, are moving from Western Europe. This seems to happen more and faster than ever before. People worry intensely about this; that worry is one main reason behind the recent French no, for example. An opinion poll in Sweden put this as the main worry for a majority of the people. But basically, what is happening is no different than before - it′s just faster. Old jobs have always disappeared and new ones have come instead. Depending on how good the national climate for business is, the new jobs have usually been much better. Jobs in the expanding service sector are replacing the old industry jobs. In several countries not enough, unfortunately. In Sweden, employment has decreased for four years in a row. But Ireland shows the road to the future - again. There, employment in manufacturing industry has decreased by 10 % since 2000. And during the same period, total employment rose by 10 %. For every job lost, two new were created. A good business climate creates success in a globalised world - not a big state with closed borders.

2005-06-15 14:31:41
Why Sabotage is a French Word? Appropriately for participating in a conference on health policy, my day started with jogging in S:t James? Park, next to Buckingham Palace. That can definitely compete with jogging around Kungsholmen in Stockholm!

In the main headlines is of course the meeting between Blair and Chirac in Paris yesterday. The divison between the countries regarding the future of the EU is so sharp that they did?t even have a joint press conference afterwards.

Blair has offered that Britain could pay more to the EU budget by taking away the rebate they have had since 1984. But the precondition is that the French agree to cut the large EU subsidies to farmers. Chirac has offered nothing - he won?t even talk about the subsidies - but demands that Britain should pay more. Give nothing - demand all.

France actually receives 24 % of all the money that is distributed to agriculture in an EU with 25 members. And everyone knows what horrific effects that policy has on prices, poor countries and economic growth.

The EU shouldn?t give any subsidies to agriculture; if farmers can?t make it as ordinary companies in the market, they should close. If agricultural goods are better produced elsewhere than in Europe, and consumers don?t choose European products, there should be no agriculture in Europe. Giving subsidies to such an business is to lock up large resources that could have been used for new and better production that consumers would actually pay for.

One country out of 24 blocks the way to the future. Again. Sometimes I agree that the solution to a large amount of problems in Europe would be the French leaving the EU. At least for a decade or so, and when reforms have been done, they can come back.

2005-06-15 14:15:50
Protektionisten Tilly i Expressen. I dagens Expressen skriver Hans Tilly om vart brev i Diena, arbetsmarknaden och den fria rorligheten. (Ursakta franvaron av ett par bokstaver som engelsmannen inte anvander.)

Han skiver om "hogerkrafter" som tycker "det ar ratt att utnyttja människor". Aterigen skams man for hans argumentation. Nar Byggnads forsvarade att svenska byggarbetare arbetade i Belin for loner under de tyska kollektivavtalen, var det da for att man var for att utnyttja manniskor?

I fallet Vaxholm, dar Byggnads skrek "go home" till letterna som byggde en skola, skriver han: "Hade byggföretaget i stället valt att skriva avtal med Byggnads hade skolbygget fortsatt." Men hur kan man krava att avtal ska skrivas med hans organisation om de som arbetar inte ar medlemmar?

"Vi tror på människans egen vilja", skriver Tilly. Men han tror ju inte pa den vilja som finns bakom att letter, polacker och andra kommer till Sverige for att arbeta. Sjalvklart gor de det for att de tjanar mer pa det an andra jobb hemma. Ar inte det en fri vilja?

Tillys ambition ar att hans organisation ska vara maktig. Den ska styra over svensk arbetsmarknad. Och den ska se till sa att vi alltid i all evighet arbetar med samma saker som vi gor nu. Inga jobb ska bort och darmed inga nya tillkomma.

Det ar att doma letter och andra till att inte fa utnyttja sin formaga. Det ar att inte ge dem den chans Sverige fick nar vi blev rika pa export. Det ar ocksa att doma Sverige till evigt stillestand, ett forbud mot utveckling. Sa far det inte bli.

2005-06-14 10:59:57
Därför inte statliga företag. Svenskt Näringsliv stödjer det lettiska företaget Laval med 500 000 kr för deras rättegångskostnader i EG-domstolen i fallet Vaxholm. Hade inte ett sådant stöd utgått hade inte målet prövats; en sådan risk kan inte ett enskilt, litet, företag ta. Mot dem står en av Sveriges största och mäktigaste organisationer som lätt kan betala 500 000 och det tiodubbla om så krävdes.

Näringsminister Thomas Östros är kritisk till Svenskt Näringslivs agerande. Han hotar med att de statliga företag som är medlemmar ska gå ur. Svenskt Näringsliv ska inte bidra till att politiskt känsliga frågor prövas i domstol, tydligen. Och företag får naturligtvis gå in i eller ut ur vilken organisation de vill, även Svenskt Näringsliv. Troligen skulle deras utträde betyda relativt lite för organisationen. Dock får staten mindre insyn i näringslivets viktigaste organisation.

Men det viktiga är principen om att staten här är ägare av företag. Och staten styrs av socialdemokratin. De använder redan på ett öppet sätt de sk oberoenbde myndigheterna för sin partipropaganda, det vet alla. Nu är det tydligen dags för de statliga företagen att anta denna roll. En fri organisation i Sverige vill pröva en fråga i domstol som regeringspartiet finner olämplig. Då utnyttjar partiet de statliga företagen för att motverka detta. Företagen blir partiets verktyg.

Som ägare har de all rätt till detta. Men det är uppenbart att ägaren inte tar hänsyn till företagens bästa i detta fall. De verkar för sitt partiprogram. Och det är av just detta skäl som det offentliga inte ska vara företagsägare. De är inga bra ägare, de tar hänsyn till annat än det som är bra för företagen. Inte minst är det också en självklar fråga om maktmissbruk. En borgerlig regering bör sälja ut alla offentligt ägda företag snabbt.

2005-06-14 09:18:50
Vad gör regeringen för att rädda ett öppet Europa? Inför EU-toppmötet kommande helg distribuerar Liberala Nyhetsbyrån idag en debattartikel av undertecknad till deras 30-tal abonnenttidningar. Risken för att nyprotektionismen får politiskt genomslag där är tydlig, och den svenska regeringen borde göra allt för att avvärja en sådan utveckling:

"I den franska omröstningen om den föreslagna EU-konstitutionen fick dessa uppfattningar fullt genomslag. Både ja- och nej-sidan påstod att just deras rekommendation skulle innebära att den europeiska sociala modellen räddas och globaliseringen hejdas. Den nej-sida som vann fokuserade mycket kraft på en kampanj mot EU-utvidgning, europeisk tjänstemarknad och ett framtida turkiskt EU-medlemskap.

Sverige är inget undantag. Flera fackföreningar gör sitt bästa för att hindra utländska företag från att verka i Sverige, understödda av regeringen. ... . De viktiga beslut som ska fattas på det kommande EU-toppmötet riskerar uppenbart påverkas av denna kraftiga opinion.

EU är inte i den kris som det beskrivs som i media. Men EU-ledarna är uppenbart stressade över situationen. Kortsiktiga hänsyn till en protektionistisk våg skulle riskera långsiktig hänsyn till Europas framtida välstånd. Hur verkar den svenska regeringen för ett öppet Europa? På vilka sätt tänker de strida för tjänstedirektivet och fortsatt utvidgning av EU?"


Läs hela artikeln här - >

2005-06-13 10:47:24
OECD: Liberalisation = Higher Incomes. These are the conclusions in a new OECD working paper:

"Boosting market liberalisation by reducing trade, investment and competition barriers to "best practice" levels could significantly raise GDP per head in the European Union and the United States...

The paper estimates that reducing such barriers could increase GDP per head over the medium term by the following amounts:

2 to 3½ per cent in the European Union.
1¼ to 3 per cent in the OECD area as a whole.
1 to 3 per cent in the United States.
½ to 1½ per cent in the OECD area outside the United States and the European Union.

These higher levels of GDP, once in place, would have a cumulative effect on earnings. The study estimates that the benefit to workers in OECD countries could amount to the equivalent of a full year′s income across a working lifetime."


Read more - >

2005-06-13 10:10:23
We Should Have Unanimous Decision-Making About Tax Increases. There is currently both a debate about constitutional matters in Europe and in Sweden. A government committee will revise the Swedish Constitution as well; highly needed, by the way.

One main purpose with a Constitution is to set the rules for the daily political decision-making and its limits. When is it enough with a majority, when should we have unanimous decision-making, and what are the politicians not allowed to do at all?

This differs a lot between countries and the limits are not always obvious. Most agree that fundamental individual rights and liberties should be protected; politicians should not be allowed to interfere with those at all. But after that? What is actually an individual right and what should be subject to the majority′s wishes?

The big debate often concerns property. And in particular wealth and income. In Sweden, there are practically no limits to what the majority is allowed to do. Thus, we have the highest taxes in the Western world. Politicians have told the majority that they will be better off if the state takes lots of money from other people ("the rich"). They are not better off, but that is another debate. It is an effect of no limits to the majority′s power.

But isn′t tax increases - and thus an expansion of the state′s size - a violation of individual rights? Shouldn′t we demand to have unanimous decision-making for tax increases? Everyone should consent - otherwise the rights of the opponents are violated. And perhaps it should be enough with a majority - or even 1/3 - for tax decreases? They are, after all, about giving back money to the people that have earned them.

2005-06-13 09:57:39
In Reform. In the latest edition of the Norwegian conservative magazine Reform, a speech i gave in Brussels, "Hope Comes From the East", is printed. I argue that the best thing Western Europe can do to have a brighter future is to scrap the European Social Model and that the countries of Central and Eastern Europe show us the way.

Read the speech/article here - >

2005-06-13 09:51:24
Per T: Från ljus till mörker:

"*Nästan 14 procent av 18?24-åringarna är arbetslösa.
*Den så kallade etableringsåldern i yrkeslivet har höjts från 20 till 25 år under det senaste decenniet och andelen 19?20-åringar med jobb har på tjugo år minskat från 64 till 32 procent.
*Andelen 19?20-åringar som varken arbetar eller studerar har på tio år ökat från 10 till 20 procent. Den grupp där förtidspensionerna ökar snabbast är 25?35-åringarna.
För inte så länge sedan var studenten något mer än en skolavslutning och en biljett till högre studier.
Det var också ett löfte om jobb. Bra jobb.
Så är det inte längre. Trots alla högtidstal om utbildning som vägen till framgång:
*De senaste tre åren har de arbetslösa akademikerna ökat med 50 procent till drygt 60000 personer.
*Av de öppet arbetslösa har 25 procent högskoleutbildning; 1999 var siffran 13 procent."


Per T Ohlsson skriver i dagens Sydsvenskan om den ljusnande framtid som försvann.

Läs hela artikeln - >

2005-06-12 17:44:40
Ännu ett haveri... Förhandlingar mellan regeringen och de två samarbetspartierna om en ny skollag ska idag ha havererat. Mp sägs stå på sig om att vilja ha mer frihet för friskolorna - utmärkt. Det vidare perspektivet gäller dock regeringsmakten i sig. Landet styrs genom bråk och strid på kniven i arga förhandlingar, som inte sällan strandar. Den näst senaste dokusåpan gäller huruvida Lars Ohly verkligen uttalade ett hot om att lämna samarbetet och om Persson i så fall hörde detta. Maria Wetterstrand sägs ha uppfattat något som liknade ett hot. Eller så. I media kallar dessa s k samarbetspartiers företrädare ibland varandra vid namn som inte bör åhöras av känsligare människor. Detta kaos är dessutom satt i förfall, bland annat på grund av Vänsterpartiets Ny Demokrati-mässiga utveckling. Relevant fråga ett är hur Persson mot denna bakgrund kan klaga på borgerlig oenighet i några frågor. Relevant fråga två är varför media ännu inte tydligt uppmärksammar att vänsterkartellens oenighet är så mycket större.

2005-06-11 16:15:01
Two Is More Than One. I just came back from an island in the Swedish archipelago. It is fantastic during summer, despite the occasional rain (which stopped neither the sauna nor the beer anyway). Somebody said yesterday that to have this, one can even stand the socialism. Apparently true - we are still here. But it would of course be better to have both a great nature and a free society. Sometimes criticism against the policies in Sweden is described as dislike of the country. That is not true. We who would like to change the policies love our country. In fact, that is one reason why we want to improve it.

2005-06-11 16:11:15
Dagens tips: sparkafreivalds.nu

2005-06-10 12:23:03
Nu får vi snart be om ursäkt en gång till. Den s k arbetslivsministern Hans Karlsson - som stillasittande betraktar fallande sysselsättning och ökande bidragsberoende - har uttalat sig om vår annons i Lettland. Föga överraskande framför han innehållslös kritik i ett högt tonläge och kallar annonsens innehåll "exempellöst" och "förakt". Men sedan kommer det som avslöjar hans egentliga uppsåt: "Jag kräver att Olofsson och Reinfeldt tar avstånd. Gör de inte det, instämmer de." Karlsson vill till varje pris inte förlora valet nästa år och så här ska makten behållas: Genom att hitta på en lagom skrämmande lögn - t ex att svenska jobb hotas av öppna gränser - ska fackliga medlemmar fås att rösta på socialdemokraterna. Alltså försöker han utnyttja vårt brev till att skapa en politisk fråga som ska klistras fast på de borgerliga ledarna. Således fortsätter han med det osmakliga beteende som vi kände oss tvingade att be om ursäkt för. Med protektionismens hjälp ska hans makt och lön säkras. Sorry again!

2005-06-10 10:41:45
Politiska kontraster. Den majoritet som fortfarande i någon mening styr landet faller alltmer sönder. Ohlys vänsterparti tappar ledande företrädare; en tredjedel ställer inte upp i nästa val. I SSU strider alla om makten och få för idéerna - utom det marxistiska Skånedistriktet. Inför deras extrakongress hoppar kandidater nu av. Andelen medborgare som anser att regeringen gör ett dåligt jobb ökar minst lika snabbt som den andel som anser att de borgerliga skulle vara bättre. I sak visar verkligheten hur deras modell ställer till stora problem: tillväxten är svagare än väntat, sysselsättningen har sjunkit fyra år i rad, det enda som stiger rejält är bidragsberoendet. Sanningssägare i LO-borgen sparkas. I den senaste opinionsmätningen leder de borgerliga över de tre koalitionspartierna med över sju procentenheter - även utan Kd. Och det enda trumfkort som socialdemokratin anser sig ha är att de borgerliga inte ännu är överens om ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna. Men inom deras koalition är oenigheten större; s vill ha 80 %, v vill ha minst 90 % och Mp vill ha medborgarlön. Det är bäddat för regimskifte och de borgerliga måste vara redo.

2005-06-09 17:19:17
Brittisk vårdpolitik visar vägen. Idag presenterade vi Timbro Briefing Paper 2: "Friskare sjukvård i Storbritannien" på ett välbesökt lunchseminarium. Författaren och journalisten Ylva Nilsson visar hur Blair gick till val 1997 på att lösa sjukvårdens problem med mer skattepengar. Men trots tillskott av pengar på 25 % ökade bara produktionen av vård med 15 %. Därefter har istället helt andra reformer genomförts, såsom vård utomlands, privata vårdgivare, valfrihet för patienten, individuell lönesättning för personalen, m m. Nu har köerna minskat kraftigt och dödligheten i de svåraste sjukdomarna minskat rejält.

Det blev en bra, om än för undertecknad som diskussionsledare bitvis svårstyrd, dialog mellan Chris Heister (m) och Lars Stjernkvist (s). Stjernkvist påpekade att även i Sverige har sådana reformer skett, med goda resultat, men föreföll glömma att det var under motstånd från hans parti - och nu har de satt stopp för vidare reformer. Han kritiserade också möjligheten för vårdgivare att ta ut vinst och ville ha ett tak för vinsten. Men hur många ägare lockas att sätta in mer pengar i en verksamhet om det finns ett förbud mot hög utdelning vid god lönsamhet?

Chris Heister lyfte fram de reformer som har skett i Stockholm och som hon fortfarande förordar. Bland annat påpekade hon att det privata S:t Görans sjukhus lyckas leverera betydligt mer vård för pengarna än landstingets egna enheter. Hon hänvisade även till en rapport som visar att om vi ska bibehålla dagens kvalitet på vården år 2030 krävs en höjd landstingsskatt med 5 kronor. Och då är vi knappast nöjda idag utan vill ha mer och bättre vård. I det läget bör man rimligen inte hindra nya reformer och privat finansiering.

Läs "Friskare sjukvård i Storbritannien" (pdf) - >

2005-06-09 17:16:09
Worth Apologising For.This campaign by the protectionist trade union Byggnads showed foreign construction workers like prostitutes. This is one reason we asked the Latvian people to forgive us, on behalf of the trade unions and the government that should really have done it.

2005-06-09 10:40:15
När viljan att kritisera USA blir så stor att en s-premiärminister stryker med:

"Krig är okej men inte bistånd.
När George W Bush ville invadera Irak gav Tony Blair honom hjälp.
När Blair vill avskaffa fattigdom och förbättra miljön säger Bush nej.
Knähundsstämpeln blir svår att tvätta bort.
I går kom Blair ännu en gång hem nästan tomhänt från ett besök i Vita huset."


Aftonbladets Wolfgang Hansson idag. Bush beskrivs inte bara som en krigshetsare utan också som ignorant inför fattigdom och en som sviker sina vänner. I ivern att sätta den bilden får t o m en europeisk socialdemokrat stryka med. Och en hel del fakta likaså; i de flesta internationella medier beskrivs mötet som en framgång. Bush och Blair kom överens om bl a skuldavskrivningar.

Och motiveringen till att Bush inte skrev på förslaget om bistånd var att USA kommer att utforma sin insats annorlunda, inte avstå. Traditionellt bistånd har som bekant misslyckats; ju högre biståndet har varit, desto lägre har tillväxten blivit. Indien, som nu har stark tillväxt, tackar nej till bistånd. Milt uttryckt är inte bistånd det bästa sättet att bekämpa fattigdom.

Läs hela artikeln - >

2005-06-09 10:09:10
Further Enlargement in Danger? I was just interviewed by the BBC about the economic success of Eastern and Central Europe and the need for reforms in Western Europe. Several questions concerned the risks that the current debate in Europe might lead to attempts to stop companies from moving out of Western Europe and stop people from moving in. Partuclarly there was a focus on the risk that the further enlargements will be stopped. I believe that there may be a delay for Bulgaria and Romania for a year or two, but the real dicussion will be about the further enlargements. The Balkan states, Ukraine and Turkey will have a difficult time to become members in a foreseeable future. This is very unfortunate and follows the fact that the protectionist forces get stronger. It is one of the most important tasks in Europe in the years ahead to show why openness and free mobility brings better living standards for all.

Read about - and listen to - the program here - >

2005-06-08 16:52:18
Fri rörlighet i praktiken! Bemanningsföretaget hyrlett.nu förmedlar arbetskraft från Lettland till svenska arbetsplatser. De erbjuder sina tjänster till små och medelstora företag främst i hotell- och restaurangbranschen, inom lager och transport, industri samt jordbruk. Just nu annonseras specialerbjudandet att alla medarbetare kan hyras in för 75 kr/timme. Företaget poängterar bland sina värderingar att verksamheten bidrar till svensk tillväxt, företagsamhet och ökad produktion. Självfallet betalas ordinarie skatter och avgifter, och de har kollektivavtal med ett lettiskt fackförbund. Detta är fri rörlighet inom Europa i praktiken. Så ska det fungera på en gemensam arbetsmarknad. Lysande. Inte minst fyller dessa personer luckor där det idag saknas arbetskraft eller finns särskilt stora behov - som att röja upp i skogen efter stormen.

2005-06-08 11:54:57
From Lettland With Debate. Today, the letter we had in the Latvian daily Diena has reached the Swedish debate. There are articles in Expressen, Östgöta-Correspondenten and Hallandsposten. But where is the government and where are the protectionist trade unions? Don′t they want to defend themselves? Where is Byggnads? They can′t hide forever.

2005-06-08 11:33:32
Feminismens fundamentala fel. Förra veckan berättade en person en tragisk historia, som just plågar en av hans goda vänner. Hans vän håller på att skilja sig från sin fru efter en lång tids problem, och vill ha ensam vårdnad om dottern. Skälet till detta är mycket långt gången alkoholism hos mamman, som upprepade gånger har försatt dottern i fara och misskötsel. Inga behandlingar har hjälpt. Mamman har inte haft vare sig jobb eller inkomst på åratal.

Trots en lång rad belägg - styrkta av många andra personer - ter sig detta närmast omöjligt: det ska vara delad vårdnad. Han ska i stort sett vara glad att mamman inte får ensam vårdnad. I dagsläget är han extremt orolig för dotterns framtid, som är hans fokus i livet. Allt detta beror på en tradition, eller struktur om man så vill, som kraftigt gynnar mamman framför pappan.

Detta är en fruktansvärd ojämställdhet, troligen långt värre för dem som drabbas än de i snitt fyra procent i s k oförklarad löneskillnad som finns mellan kvinnor och män, till kvinnornas nackdel. Har någon hört en enda feminist ta upp denna fråga? Finns det minsta sannolikhet att FI har för avsikt att ta upp den? Och det finns självklart fler liknande exempel, såsom att männen utsätts för tvångsarbete i fom av värnplikten, om än färre nu än förr.

Feministernas svar på detta brukar vara att kvinnorna oftare är i underläge än männen. Men om det är 50-50 eller 70-30 spelar väl mindre roll? Ska inte alla sådana orättvisor tacklas? Däri ligger ett av de fundamentala felen hos feminismen - den tar en sidas parti. Bättre då att vara liberal individualist och se till alla inividers lika chanser.

2005-06-07 14:18:30
Topic of the Day in Latvia? Apparently, the article where I and 49 other Swedes send our apologies to the Latvian people, which we had yesterday in Diena, their largest daily, has stirred quite a debate in Latvia. Most reactions are reported to be positive - and surprised. Great. Let?s hope the debate reaches this side of the Baltic sea too. Since I just sent the article to the Swedish Building Workers´ Union (Byggnads), the most protectionist trade union, I wait for reactions. (But since I still have had no reply to the open letter I sent months ago, my hopes are not that high.)

2005-06-07 12:15:42
"Sänkt skatt eller bättre vård, skola och omsorg?" I Sverige har vi högst skatter i världen och ändå finns ingen riktigt stark opinion för att de ska sänkas. Detta förvånar då och då betraktarna i debatten. Men kanske är det just för att de är så höga?

I ett land där det offentliga tar in så mycket i skatt finansieras också stora delar av medborgarnas liv den vägen. Och alla dessa saker som helt eller delvis skattefinansieras - pension, vård, skola, omsorg, vägar, polis, jordbruk, bostäder, m m - kan ju upplevas vara hotade av sänkta skatter. Ju fler saker som finansieras via skatten, desto fler offentliga utgifter att dra ned på.

När svenska folket tillfrågas i opinionsmätningar ställs ofta frågan just så: "Vill ni ha sänkt skatt eller bibehållen/förbättrad vård, skola och omsorg?". (Trots att blott 28 % av de offentliga utgifterna går till dessa välfärdstjänster.)

De regerande socialdemokraterna, som vill höja skatterna ännu mer, brukar lägga till ett "för de rika" efter "sänkt skatt" för säkerhets skull. (Det är i det närmaste omöjligt att sänka skatten utan att alla inkomstgrupper får del av det.) Ska vi ge till de rika eller förbättra vården? Underligt nog svarar inte 100 % "förbättra vården", även om de flesta gör det. De ser väl igenom den listigt ledande ställda frågan.

Samhällsmodellen är en rävsax - eller en återvändsgränd. Den som har kört in där kan inte backa ut - annat än med stor ansträngning. Den dag skattetrycket skulle vara 90 % kan man fortfarande fråga om skatten verkligen ska sänkas (för de rika)eller om inte lite till ska gå till vård, skola och omsorg. Och sänkt skatt kan beskrivas som ett hot mot 90 % av allt i samhället.

2005-06-05 21:51:08
Sorry, People of Latvia! Tomorrow, on Sweden?s National Day, we are 50 Swedes who publish a letter in the largest daily in Latvia, Diena, where we send our apologies to the people of Latvia. We are happy that the Latvian people threw away the Communist dictatorship, reformed the country and became EU members. And we feel ashamed of the way our populist government and protectionist trade unions have acted. Instead of welcoming the Latvians back to Europe, they want to shut the borders of Sweden. We want the Latvians to remember that many Swedes are totally different and want to welcome not least Latvian entrepreneurs to come here.

Read the entire letter here - >

2005-06-05 21:22:42
Ett marathonlopp senare... Igår sprang jag Stockholm Marathon - mitt första. Vi som startade sist i fältet försenades bortåt en halvtimme i början, men sedan kom det igång. Under mil två och tre sprang vi om ca 2000 personer. Tiden blev totalt sett ändå under fem timmar, om än knappt! De sista 5 kilometerna var klart jobbigare än de första 37. Jag påmindes efteråt om att då ha sagt att "det är lustigt att man är så klar i huvudet efter att ha sprungit 9 mil". Just det.

2005-06-04 10:46:45
Vilken framtid för euron? Italiens socialminister Roberto Maroni argumenterade igår för att Italien borde lämna euron. Trots att folkomröstningarna och euron inte har något med varandra att göra - euron finns med eller utan konstitution - valde han att yttra detta nu. Euron har också tappat i värde mot dollarn, vilket beskrivs som ett problem trots den kritik som har funnits i flera år om att den är för stark.

Maronis argument är att Italien, vars ekonomi är i dåligt skick och i The Economist beskrevs som "the real sick man of Europe", behöver en nationell valuta och ränta för att kunna bedriva konjunkturpolitik. Att en minister uttrycker det han alltid har tyckt betyder förstås inget, men sakfrågan är intressant. Ingen valuta är för evigt och självklart ska ett land kunna lämna euron.

En rad länder i Öst- och Centraleuropa är på väg in och lika väl skulle ett land kunna lämna den gemensamma valutan. I Italiens fall torde det dock vara minst lika intressant i så fall med en valuta för norra Italien och en för södra, eftersom de ekonomiska skillnaderna mellan dessa är lika stora som mellan några delar av dagens euroområde. Men varför skulle ett land med ekonomiska problem lämna euron?

Italien har kostnads- och strukturproblem. Om landet har en nationell valuta och ränta, och via dessa kan bedriva keynesiansk konjunkturpolitik, löses då verkligen dessa problem? Nej, detta är ett sätt att släta över problemen tillfälligt. Och det är därför Maroni önskar denna enklare utväg. Nu finns inte denna utväg och således rasar en debatt om hur de verkliga problemen ska tacklas, i Italien, Tyskland, Frankrike - med flera länder. Euron är inte en guldmyntfot, men fyller samma funktion i form av att stänga den traditionella politiska fuskvägen.

2005-06-04 10:36:09
Omöjliga krav? Lars Ohly, som för några dagar sedan krävde ministerposter för att fortsätta samverkan med s och mp effetr nästa val, tonar nu ned detta krav. Är orsaken möjligen att han inte är säker på att det då finns personer kvar i hans parti för att fylla dessa positioner...?

2005-06-03 22:17:52
The New India. At the very good presentation of Anna Kinberg Batras new book about India today, many interesting facts were mentioned. India?s Ambassador to Sweden, Deepa Gopalan Wadhwa, pointed out that India today is a net exporter of food. And it is a country of contrasts; nowhere else have so many people left poverty in recent years, and nowhere else are there so many still poor. But the point is that everyone is not poor any more and every day, the situation gets better. Half the population is 25 years of age or younger - a very important asset when the demographic situation in Europe and China worsens. Lasse Berg, who travelled around India in the 1960s and saw horrifying scenes, told his story. He did the same trip again a few years ago and had thought he would have seen roughly the same things. Not. "I was wrong and it was wonderful", he said. Even the poorest people now had brick houses instead of clay houses, they had clothes and the roads were now paved. Growth, following market-oriented reforms, is not just numbers and tables!

2005-06-03 15:48:32
Om böcker. För närvarande cirkulerar en utmaning mellan bloggare som går ut på att man ska svara på frågor om ens böcker och läsvanor. Merit Wager har "utmanat" mig. Här följer frågor och svar!

Hur många böcker äger du?

En snabb titt indikerade att det totala antalet torde vara en bit över tusen. De flesta står uppställda i hyllor. Eller ligger här och där, under läsning... I hyllorna är de indelade i ekonomi, debatt, statsvetenskap, skönlitteratur och historia.

Senast köpta bok?

"Två nötcrème och en moviebox" av Filip Hammar och Fredrik Wilkingsson. Rolig läsning för min generation. Man inser hur lätt man tar de stora stegen bort från DDR-Sverige för givna.

Senast lästa bok?

I mitt fall alltid ett par åt gången. Tyvärr, för det innebär att de inte blir färdiglästa lika snabbt. Just nu pågår läsning av boken ovan, Herman Lindqvists "Napoleon", den svenska versionen av "Atlas shrugged" och Dick Sundevalls "Du ska bli pappa".

Fem böcker som har betytt mycket för mig:

- Vägen till träldom
- Vänstern och tyranniet
- Atlas shrugged

Tre rätt givna. Sedan har jag svårt med de två ytterligare. Beror på vilket sätt man ska ha blivit påverkad. Kommunistiska manifestet ska nog vara med. Och Bastiat. Min humor har absolut påverkats av Wodehouse. En rad skönlitterära verk har gett läsupplevelser och minnen, som Kafka, Grisham och Dostojevskij. Och Conan Doyle har satt sina spår sedan unga år...

Fyra bloggare jag skulle vilja svarade på de här frågorna:

Många verkar redan ha fått denna utmaning, kanske även de jag nämner. Men Danne Nordling och Waldemar Ingdahl får gärna ta upp handsken!

2005-06-03 14:55:16
Konstitutionen är död - länge leve EU! På det kommande EU-toppmötet i mitten av juni kommer EU-ledarna att konstatera att förslaget till konstitution är borta. Även om flertalet säkert fortfarande anser att det vore bra med ett enklare grunddokument för EU än de nuvarande fördragen kommer knappast någon att vilja ta i frågan. I sak är detta mestadels bra - förslaget hade flera stora brister. (Även om det var bättre än tidigare utkast tack vare britternas framgångar om skatterna på slutet, och även om riskerna för ett s k "socialt EU" med konstitutionen var små; det avvärjs snarare av det stora antalet medlemsländer och kravet på enhällighet.)

Den föreslagna konstitutionens betydelse har överdrivits kraftigt, liksom det faktum att medborgarna i flera länder utnyttjade sin självklara rättighet att säga nej. EU-25 har fungerat hittills och kommer att fortsätta så. Att detta förslag avslås skapar inte per se en fundamental kris för EU, i praktiken är det business as usual. I ett något längre perspektiv kan däremot skälen till att förslaget avslogs ha betydelse.

Den europeiska integrationen har kommit mycket långt med att riva gränser och skapa fri rörlighet. Handel, konkurrens, specialisering och tillväxt främjas. En och annan förefaller anse att allt utom den fria handeln med varor är onödigt med EU. De har aldrig insett att fri handel är bra, men att fri handel med tjänster, fri rörlighet för människor, gemensam marknad och sist gemensam valuta är ytterligare steg på samma väg. Det är en fantastisk framgång för en öppen marknad, i ett europeiskt perspektiv historiskt oöverträffad. Tyvärr förefaller mycket av oppositionen mot konstitutionen ha varit motstånd mot just detta öppna Europa.

Ett allmänt motstånd mot förändring och ett specifikt motstånd mot utvidgningen, tjänstedirektivet och Turkiet spelade stor roll i Frankrike. Detta är pendeln som slår tillbaka i en klassisk batalj mellan öppenhet och slutenhet, mellan frihandel och protektionism, mellan internationalism och nationalism. Under 1980- och 90-talen togs viktiga steg för öppenhet och fri rörlighet inom EU. De senaste åren har motståndet mot detta ökat, för att nu nå ett starkt uttryck i öppna val. Utvecklingens pil vänder och då är de institutioner som ska skydda den fria rörligheten mycket bräckliga.

Liberaler har haft all anledning att kritisera EU för:
att inte stegen mot fri marknad har varit större och snabbare,
att politiken på flera områden som jordbruk har varit mycket dålig,
att den föreslagna konstitutionen hade stora brister.

Men om utvecklingen vänder och protektionismen väller fram riskerar vi att de fundamentala friheter som integrationen har skapat - och vi tar för givna - är i fara. Då får de verkliga EU-hatarna, de nationalister och kommunister som avskyr både öppenhet och frihet, som de vill.

Läs gärna Peter Wolodarski i dagens DN och Stephan Mendel-Enk, dagens kolumn i Metro, som berör delar av dessa ämnen.

2005-06-03 10:22:45
Foreign Visitors. I now have a tool with which one can see very interesting statistics for this blog. Perhaps it is not news to anyone but me, but it is possible to see from where the visitors come. That is, one can see from which domains they operate, such as .se, .com, .net, .de, etc. The most frequent one is of course .se (Sweden), followed by .com and .net. But after that come the domains of the Czech Republic, Finland, Germany, Britain, Canada and Switzerland in this order as the first ones. Very interesting! It′s always good to know something about your audience.

2005-06-02 16:32:28
Did the Hen or the Poultry House Come First? In the public debate, companies seem to be regarded as some kind of institution. Like houses, trees, public authorities, roads or blue skies - they are just there. Companies are just another part of society over which the government has full power. It is often said that all things are equally needed in society; companies give us goods and services, trade unions protect jobs, the public sector gives welfare services, and the state protects us all.

Often, it is also said that as a part of society, companies should accept ever higher taxes, follow thousands of regulations and behave in a "socially responsible way" - all dictated by the state - without any protests. After all, they are just another part of society. And today, when an increasing number of companies are moving, politicians and bureaucrats feel they have the right to protest. Some even believe they should prohibit the companies from moving. They seem to wonder who told the companies they were allowed to do that.

This view is based on a fundamentally wrong idea of what a company is and how it came into existence in the first place. A company is merely an expression of the creativity and spirit of man?s mind. Someone wanted to try an idea, take a risk, chase a dream - and work very hard to succeed. Not least did that person often have to fight aristocracy, reactionaries, politicians and bureaucrats in the first place. Many ideas have failed. But many have become successes - and they have all created something out of nothing. Before the idea, the product did definitely not exist.

Now that some large companies are quite old, their creators are gone. And they are forgotten. We still see the result of the creative genius, and still it gives us goods or services, jobs and prosperity. But we have come to take it for granted. People see it as a stable part of society, something everyone can demand things from. But everything else comes after the companies; without that creative force, nothing else would be possible to uphold. Resources simply have to be created. And today?s companies are not destined to be here forever - some have become old just because creative people have constantly renewed them.

A country that has liberation of the creative forces as the number one priority will always have a better future than those that don?t.

2005-06-02 13:53:50
Dagens byte.

"Partikongressen 2004 blev ett triumftåg för dem som vill vrida klockan tillbaka. I Skåne liknar ?ledande kamrater? parlamentarismen vid en varm tröja, som kan vara bra att ha när det är kallt men i övrigt umbärlig. I en färsk intern v-artikel reflekteras över om nu socialismen inte ser ut att nås via det parlamentariska arbetet kanske det är parlamentarismen och inte socialismen som skall ifrågasättas. För sanna demokrater är det omöjligt att vara trovärdig i ett sådant sällskap."

Riksdagsledamoten Karin Svensson Smith i Sydsvenska Dagbladet om varför hon byter från (v) till (mp)

Läs hela artikeln - >

2005-06-02 11:05:03
Friskare sjukvård i Storbritannien. På torsdag nästa vecka, den 9 juni, presenteras nästa Timbro Briefing Paper på ett lunchseminarium. Ämne är de reformer som har skett i den brittiska vården: När New Labour vann valet 1997 var ett viktigt löfte att den brittiska sjukvården, NHS, skulle förbättras med hjälp av mer skattepengar. Trots ökade resurser blev vården inte bättre. Då testades helt andra metoder, bl a resor för vård i utlandet, inbjudan av privata vårdgivare, nybyggda sjukhus med privat kapital och prestationsrelaterade löner. I dag är köerna väsentligt kortare och flera allvarliga sjukdomar på tillbakagång. Frilansjournalisten Ylva Nilsson är författare till detta Briefing Paper som kommenteras av Chris Heister (m) och Lars Stjernkvist (s). Välkommen!Läs hela inbjudan här - >

2005-06-02 10:55:55
WSJ Again. Last Friday, the Wall Street Journal (both in the US and Europe) dedicated the main article in the "Politics & Economy"-section to the report by Jan Edling, and the headline is "Sweden′s Hidden Jobless". The article quotes the report and states: "Labor Economist Asserts Unemployment Is Near 20 %". The desperate attempts by the government to hide the massive failure with emplyment in various programs, sick-leave and early retirement is described. Jan Edling himself comments: "The public debate is about statistics, but they are only a symptom of something that is wrong in this country." Apart from his comment, the Finance Minister Pär Nuder is interviewed - and tries to explain - and I am interviewed, pointing out that the government has a problem with reality being against them.

2005-06-01 14:34:52
Lotta Fogde i s-maktens tjänst. Idag skriver Lotta Fogde, f d statssekreterare (s), om Svenskt Näringsliv i Dagens Nyheter, med anledning av att Urban Bäckström tillträder som VD. Hon skriver att han ska ta över "en verksamhet med stora problem och agera räddaren i en nöd som är självförvållad". Så långt allt väl. Men sedan skyller hon organisationens problem på att den har varit en alltför stark opinionsbildare och att de "senaste tio åren har denna opinionsbildning effektivt gjort Svenskt Näringsliv irrelevant".

Så uttrycker sig den som går den nuvarande regeringens ärenden. Situationen är den motsatta. Misslyckandet består i att de senaste åren har Svenskt Näringsliv fullföljt en linje som innebar att den tidigare så kraftfulla opinionsbildningen avvecklades. I dess ställe skulle just samtal med makten ske, då skulle gehör för reformer skapas. Det blev tvärtom. Under 1990-talet genomfördes reformer, bl a som följd av stark, agendasättande, opinionsbildning från näringslivet under 1980-talet. Nu är, som Urban Bäckström skriver på DN-Debatt idag, den tiden uppenbart över. Pendeln slår i motsatt riktning; i stort sett varje parti blir mindre förändringsbenäget.

Den nuvarande regeringen vill ha ett fogligt näringsliv som tror att det kan vinna gehör genom tystnad. Önskemålet är ett näringsliv som, med Fogdes ord, söker "samförstånd". Av det enkla skälet vänder hon upp och ned på historien och försöker göra misslyckandets metoder till framgångens. Argumentationen är lika felaktig som genomskinlig. Sveriges skapande krafter, näringslivet, når genomslag genom att stå upp för sina principer, gå före med nya förslag, sätta en egen agenda i debatten - och bedriva opinionsbildning. Så kan fler inspireras till reformer; när debattens arena förflyttas följer dess aktörer med.

2005-06-01 13:27:17
Värd att besöka. Nya bloggar växer fram i parti och minut. En av dem som lär bli värd att besöka framöver är Peter J Olssons, politisk redaktör på Kvällsposten.

Peter J Olssons blogg - >

2005-06-01 10:03:29
En utvecklingsfientlig politik. För tio timmar sedan stängdes den kvarvarande reaktorn i Barsebäck av. Avstängningen rullade på utan problem och en cynisk personal drack gravöl med en verklighetsfrämmande känsla. Denna anläggning kommer aldrig att startas igen. En majoritet i riksdagen har beslutat att med tvång avveckla Sveriges energiproduktion. Nu kommer behovet av import att öka; danska kolkraftverk och ryska kärnkraftverk får växla upp. Detta sker i en tid då nya generationer kärnkraftverk byggs runtom i världen, inte minst i det Kina där tillväxt och välstånd växer så starkt. Den svenska politiken är vidskeplig och utvecklingsfientlig. Energi är inte en ändlig resurs - allt består av energi. Det är bara en fråga om metoder för utvinning. Och om man inte bestämmer sig för att stoppa utvecklingen på en viss punkt för att återgå till ved kommer nya metoder att utvecklas. Nu hade säkert anläggningen i Barsebäck kunnat forsätta länge än, men med tiden hade den lagts ned till förmån för något nytt och bättre. Att gamla anläggningar försvinner är inget problem, så länge det är en del i en fortgående förnyelse är det löftesrikt för framtiden. Men detta är motsatsen; staten (som för länge sedan förbjöd forskning som kunde ge bättre former av kärnkraft) tvingar fram nedläggning. Det är motsatsen till "tillbaka till framtiden" - fram mot historien. Tack och lov finns ett alternativ, Centern har utlovat att kompromissa om kärnkraften i en borgerlig regering.

2005-06-01 09:57:01
A Surprising Message? The article by me and Jacob Arfwedson last week in Wall Street Journal has been cited and used by many think-tanks, news agencies and blogs on both sides of the Atlantic. It seems that we provided some new facts about low growth and employment, but high taxes and dependency on government, in Sweden.

<-- Home
RSS 2.0