Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2023-01-31, 01:30:06

2010-06-30 14:58:00
Rödgrön EU-politik skulle göra världen fattigare. Idag publicerar Newsmill en kritisk granskning av de rödgrönas program i Europafrågor. Den är författad av undertecknad och Maria Weimer, Fp-riksdagskandidat och tidigare EU-expert i Bryssel. Programmet innehåller sedvanligt många vackra mål, men osedvanligt många förslag som motverkar samma målsättningar.

Läs artikeln här - >

2010-06-29 11:50:28
Två bra upprop. Alliansens arbetsgrupp för företagande har startat uppropet flerjobb.se. Där presenteras idéer för ett bättre företagsklimat - och man kan skriva upp sig och ge stöd för den inriktningen.

Ett antal namnkunniga personer, främst något äldre - från Kjell-Olof Feldt till Gun Hellsvik - argumenterar i Aftonbladet för att äldre ska få mer makt över äldrevården, bland annat genom en äldrepeng

2010-06-28 11:38:04
Mer pengar till allt - utom till den som har arbetat ihop dem. Så skulle man kunna sammanfatta Mona Sahlins och Thomas Östros debattartikel i DN idag. De lovar miljarder till än det ena, än det andra men tänker inte berätta at vi alla får betala. Kanske är det ändå mest anmärkningsvärt att de därmed frångår den rödgröna budgetöverenskommelsen. Har det interna rödgröna kriget om att minimera förlusterna redan börjat?

2010-06-27 23:27:40
Keynes har flyttat till USA. Nu råder omvända roller! USA har en snabbt växande offentlig sfär och vill använda offentliga utgifter - trots väldiga underskott - för att konstgjort stimulera ekonomin. Europa, nu också med Storbritannien, vill snabbt sträva efter budgetbalans och begränsa offentliga åtaganden. Med tanke på hur väl stimulans- och underskottspolitik brukar fungera känns det hoppfullt att bo i Europa...

Läs mer om det avslutade G20-mötet här - >

2010-06-23 21:41:43
Valpejl. Det kommer många enkäter till oss riksdagskandidater. En av dem kom från Sveriges Television och Sveriges Radio. Nu har de lanserat sin Valpejl. Jag var snabb att svara och finns således redan med.

2010-06-23 21:38:11
The Pendulum Swings... Directly after the crisis, most policians turned into new-born Keynesians. Big government and public spending would sort things out. Now, the countries that went down that path have the greatest problems. There have been several turns in the opposite direction. The latest country for a u-turn is Britain, with the new government. Finally, they are launching sensible policies.

Read more here - >

2010-06-23 10:42:02
Mer rätt än Holmberg. Strax före årsskiftet 2007-2008 låg Alliansen cirka 15 procentenheter efter de rödgröna. Då skrev jag i Expressen att Alliansen sannolikt vinner valet - så ser den internationella trenden för reformregeringar ut. Ungefär ett halvår senare gick jag med i Moderaterna. Ett år senare lanserade jag min kandidatur till riksdagen.

Allt såg mörkt ut då. Statsvetaren Sören Holmberg yttrade de tvärsäkra orden om att regeringen Reinfeldt är "rökt". Nu är läget ett annat. Förtroendet för statsministern och finansministern är rekordhögt. Opinionsläget är jämnt. Socialdemokraterna tappar och Moderaterna ökar. Jag säger inte att jag har bidragit till det, bara att situationen utvecklas som jag trodde och hoppades.

Man ska göra det man tror på och det som framstår som viktigt, inte det som är tillfälligt populärt. Inget kan åstadkommas om man inte har ett långsiktigt perspektiv. Jag tror fortfarande att det kan gå mycket bra i september, även om nästan allt kan hända. Och jag ser fram emot att bidra så mycket det går.

2010-06-23 10:38:42
Örättvisor med de rödgröna. Idag beskattas småhusägaren i Örebro mångdubbelt högre än ägaren av en bostadsrätt värd 20 miljoner på Strandvägen i Stockholm. De rödgröna vill införa ytterligare skattelättnader - för ägarna av bostadsrätter. Rättvist? Dessa nya och intressanta fakta framförs idag i DN av min gode vän Joacim Olsson.

Läs debattartikeln här - >

2010-06-22 09:59:23
Tänker de rödgröna riva upp vårdvalet? Av tidigare erfarenhet vet vi att Vänsterpartiet tenderar få igenom mycket av sina ståndpunkter i den samlade rödgröna politiken. Den som läser Vänsterpartiets sjukvårdsprogram finner bland annat följande krav:

- Vårdvalet/hälsovalet rivs upp
- Stopp för etableringar av företag i vården och omsorgen
- Förbud mot försäljning av hela eller delar av sjukhus
- Städ- kost- och laboratorieverksamhet ska drivas i offentlig regi
- Hälso- och sjukvård ska inte omfattas av lagen om offentlig upphandling
- Krav om obligatorisk företagshälsovård
- Nej till äldrepeng
- Förstatligad läkemedelsforskning

Frågan är nu vad av detta som blir de rödgrönas samlade politik. Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, och undertecknad ställer den frågan idag.

Läs mer här - >

2010-06-18 09:31:36
East or West for Turkey? Philip Stevens has an interesting analysis of where Tureky is actually going after its breach with Israel and relations with Iran - they want to reinforce their steps towards the EU.

2010-06-18 09:08:04
Ack, detta bröllop! Vad kan man egentligen säga om morgondagens begivenhet? Mycket, helt klart: En medeltida relik ytterst byggd på bisarra principer om att ärva offentlig makt? Javisst. Ett strålande firande av en väl fungerande institution, som alla lär minnas i decennier? Javisst.

Att principen om att alla offentliga positioner ska vara nåbara för vem som helst är viktig råder inget tvivel om. Det spelar ingen roll hur begränsad monarkens makt är, principen är densamma. Men jag har ändå svårt att se förändring på den punkten som särskilt prioriterat.

Samhället innehåller många urgamla institutioner, från myndighetsstruktur till midsommar. Vi lever med dem och de utvecklas, bara revolutionären vill rasera allt. Ytterst hänger dock monarkin på opinionen. Intressant nog sjunker stödet ju närmare bröllopet vi kommer.

Viktiga grundfrågor. Men jag får erkänna att jag är lättsinnig nog att mest se själva begivenheten som en stor fest i kärlekens tecken.

2010-06-17 21:32:42
Möjlighet att bygga ny kärnkraft. Så var den 30-åriga låsningen i energipolitiken över. Riksdagen biföll nyss, med vissa modifieringar, Alliansens tidigare överenskommelse. Vattenkraft, utbyggd förnybar energiproduktion - och tillåtelse att ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya. Nu blir det verklighet, till gagn inte minst för svenskt företagsklimat.

2010-06-17 10:30:49
Framtidens sjukvård i Almedalen. På ett sätt är det synd att antalet arrangemang är så astronomiskt i Almedalen. I år är de registrerade arrangemangen 1404. Kvaliteten är ofta väldigt hög, men det finns ingen chans att ta del av många.

Ett av dem jag vill rekommendera är Trygg-Hansas seminarium om framtidens sjukvård. Ingen vill tala om det kommande finansieringsgapet. Men här kommer ämnet inte att kunna undvikas. Och panelen är mycket kompetent.

2010-06-17 10:10:18
Bra gånger två. Läs gärna debattartikeln i DN av statsminister Fredrik Reinfeldt och Storbritanniens premiärminister David Cameron. En tydlig plädering för hur budgetbalans, tillväxtreformer och frihandel kan leda Europa ut ur krisen.

Markus Uvell utsågs igår till ny VD för Timbro. Han är nu opinionschef på Svenskt Näringsliv. Jag har känt Markus i många år och han är både ideologisk och kommunikativ. Och en kul person. Ett utmärkt val!

2010-06-16 11:55:35
Till den rikaste procenten en procent av skattesänkningarna. Mona Sahlin och Thomas Östros säger som bekant ofta att regeringen har sänkt skatterna "för de rika". Nu visar en ny rapport från Skattebetalarnas Förening att endast en procent av jobbskatteavdraget har gått till personer med en inkomst över en miljon kronor om året. De råkar till antalet vara strax över en procent av de förvärvsarbetande, dessutom. Däremot betalar denna procent miljonärer hela 8 procent av alla direkta skatter på individer. Så någon sänkning ska väl också de ha...

Ladda ned rapporten här - >

2010-06-16 11:45:11
Lokal kampanj. Skriver insändare i Kanalen med det moderata förstanamnet på Österåkers valsedel i kommunvalet, Michaela Fletcher Sjöman. Ämnet är egenmakt eller skattechock - apropå valet.

Läs Kalane - och insädaren - här - >

2010-06-15 22:30:24
Miljöfara. Nu tillbaka efter en vecka i sol och värme vid sydöstra Medelhavet och för en än så länge ojämn kamp mot hänsynslösa deadlines, möten och mail. Vill dock tipsa om Stefan Fölsters och Jonas Frycklunds nya miljöblogg. De visar inledningsvis hur miljörörelsen sänkte klimatdebatten genom sin alarmism och hur Miljöpartiet vill hindra innovationer som förbättrar miljö och klimat.

Följ bloggen här - >

2010-06-06 19:38:25
Arbetsrätt. Den arbetslinje som Moderaterna har utarbetat och som regeringen står för har varit framgångsrik. Hur skulle annars fler kunna ha arbete nu direkt efter finanskrisen än vid toppen av högkonjunkturen när den förra regeringen lämnade?

Reformerna har varit många och viktiga, med jobbskatteavdraget som paradnummer. Men inte mindre än 172 reformer har genomförts, som har underlättat för företagande - och det är ju de som skapar jobben.

Sverige är ett av få länder som ökade i ekonomisk frihet under finanskrisen, enligt Index of Economic Freedom. Inte minst har arbetsmarknaden blivit friare. Det är lönsammare att arbeta, billigare att anställa och lättare att driva företag.

Nu föreslår Moderaterna ytterligare reformer av arbetsmarknaden, bland annat förlängd provanställningstid. Viktiga steg, inte minst mot bakgrund av ungdomsarbetslösheten. De bör följas av fler.

2010-06-04 06:57:09
Pragmatic European Integration. Chris Patten argues convincingly in the FT that the EU should take pragmatic steps ahead, not leaps towards a centralization of power - and he shows why this is the only realistic alternative.

Read the article here - >

2010-06-02 23:36:38
The Future of the Eurozone. A few days ago, the Financial Times had the best analysis yet of the future of the eurozone. It has four scenarios, with me hoping for number one, of course.

Read the article here - >

2010-06-02 23:18:31
Mer om Ship to Gaza. Här finns en del om de extremister som stödde Ship to Gaza, hur israeliska myndigheter erbjöd fartygen att lägga till i hamn och föra förnödenheter landvägen till Gaza - men de nekade - och hur de israeliska soldaterna attackerades. Inte hela bilden, och med flera överord, men relevanta pusselbitar som ofta saknas i media.

Låt mig också delge denna beskrivning av Johan Norberg, och i synnerhet instämma i hans argumentation mot blockader.

2010-06-02 23:07:22
Aktieskatt med de rödgröna? Idag öppnar Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly för att införa en skatt på innehav av - eller handel med - aktier efter en rödgrön valseger. Det drabbar i så fall miljoner svenskar som har aktier eller aktiefonder direkt - och oss alla via de aktier pensionsfonderna investerar i.

2010-06-01 10:34:58
Med Mart Laar: Sverige och Estland visar vägen ut ur skuldkrisen. Idag skriver jag tillsammans med Estlands förre premiärminister Mart Laar i Newsmill om hur Sverige och Estland är goda exempel. Vi kritiserar underskotts- och simulanspolitik och förordar budgetbalans och liberaliseringar.

Läs artikeln här - >

2010-06-01 09:45:58
Israel och Gaza. Mot bakgrund av ett stort antal kommentarer i bloggosfären kring mitt korta inlägg igår i frågan om Ship to Gaza ska jag utveckla några punkter.

För det första: Jag är alltid i grunden motståndare till våldsanvändning. Hur utvecklingen blev så tragisk som här är ännu inte klarlagt. Men vi vet att de israeliska soldaterna blev angripna med knivar, järnrör och andra tillhyggen.

För det andra: En insats som denna får inte genomföras på internationellt vatten. På den punkten saknar den israeliska aktionen legal grund.

För det tredje: Ship to Gaza är ett PR-jippo för Hamas, vilket också flera organisatörer uppgav före avresan. Varje dag förs flerdubbelt större mängder förnödenheter in via bl a FN:s gränsövergångar. Ship to Gaza tackade nej till att använda dessa.

Men bakom denna händelse och debatt ligger större frågor. Jag tror starkt på frihandel och anser att blockader sällan når sina mål. Det finns anledning att ifrågasätta den politiken.

Sedan tolkas ofta kommentarer till händelser i denna region in i mönstret för/emot Israel eller Palestina. Så är det ofta i gamla konflikter, men så kan inte jag se det. Jag vill naturligtvis att alla - israeler som palestinier - ska leva i demokrati och marknadsekonomi.

Problemet i hela mellanöstern är att auktoritära härskare förtrycker sina folk och inspirerar till terrorism. Israel är den enda väl fungerande fria staten, även om Irak är på god väg. Det är i detta grundproblemet ligger, inte hos Israel.

<-- Home
RSS 2.0