Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:04:03

2009-07-30 12:51:10
In European Voice: Is a New Bubble Being Formed? Johan Norberg and I have a Comment in European Voice warning that the policies launched by many European governments may set the foundations for the next crisis.

Read it here - >

2009-07-29 07:46:48
Jämtins välfärdsattack. Igår skrev oppositionsborgarrådet Carin Jämtin på DN Debatt att hon vill verka för att begränsa vinstmöjligheterna i välfärdsföretag. TV4 försökte anordna en debatt mellan oss, men det gick inte då hon var på semester. Jag skrev en replik, som inte kommer att publiceras, då DN bara tar repliker på tisdagar - men den följer nedan. Ett mer utförligt svar finns i min rapport Välfärdsvinsten.

Carin Jämtin skriver i en debattartikel (DN 28/7) att välfärdsföretagare har uppnått vinst, och att det har bidragit till problem i skolan, vården och omsorgen. Därför vill hon att hennes parti ska verka för att begränsa möjligheterna för välfärdsföretag att sträva efter vinst och utdelning.

Vad säger verkligheten om Jämtins påstående? Cirka tio procent av skolan, vården och omsorgen utförs av privata företag, men finansieras via skatten. Det är tusentals företag, varav många strävar efter vinst. Om det vore så att vinstintresset försämrade tjänsterna skulle deras tjänster vara sämre än de 90 procent som fortfarande utförs av offentliga enheter.

Friskolor har genomgående nöjdare föräldrar, elever och personal än de offentliga - och de når högre betygsnivåer. Privata vårdenheter har nöjdare personal och brukare än offentliga, och personalen har högre löner. Inom barnomsorgen är föräldrarna till barn i privata enheter nöjdare, och privat äldreomsorg har lett till högre kvalitet och mer omsorg per skattekrona.

Verkligheten visar att strävan efter vinst är en sporre som förbättrar verksamheterna. Annars hade rimligen inte allt fler valt dem. Idag är snarare problemet att välfärdsföretag har för låga vinstnivåer; i genomsnitt 3-4 procent, varav det mesta återinvesteras. Välfärdsföretag måste kunna uppvisa någon avkastning gentemot den som har investerat miljoner i lokaler och utrustning.

En fråga till Carin Jämtin är om hon också vill begränsa vinstmöjligheterna för de privata företag som säljer läromedel eller städar i skolans lokaler. En annan fråga är varför hon vill ingripa mot de privata verksamheter som levererar bäst välfärd. Borde hon inte fokusera på att förbättra de 90 procent som levereras av det offentliga, där de flesta problem finns?

2009-07-23 20:49:54
Skattefridagen. Idag är det skattefridagen. Vad det innebär kan du läsa om i denna berättelse. Jag ombads skriva den för Newsmill, men av något skäl blev den inte publicerad idag. Men kan läsas här!

2009-07-21 07:23:24
Moon Landing. I suppose nobody has missed that today is the day of the first moon landing 40 years ago. Yes, I know, this was a big government project of high symbolic value and little value in terms of science. Nevertheless, it was a giant leap for man kind. It was really a case of man conquering the world with his mind. The moon landing is a beacon of optimism and a sense that anything is possible. We need that approach, but not that kind of policies, when facing future challenges.

Watch the moon landing here - >

2009-07-21 07:14:41
Gratis lunch? Denna morgon debatterade jag med Christian Tengblad från planka.nu i TV4. De uppmanar till att planka in på kollektivtrafiken och betalar även böter för dem som åker fast.

Det är en handling som motsvarar stöld av en tröja eller vad som helst. Man utnyttjar en tjänst som man inte betalar för. Effekten blir i förlängningen mindre pengar till löner, städning och säkerhet i kollektivtrafiken.

Men de vill göra detta till en större sak. Allt mer i samhället ska helt finansieras via skatten. Politiker ska alltså ta än mer i skatt och bestämma än mer över våra liv. Det ger ett maktlöshetens samhälle.

Än mer i skatt gör desssutom arbete än mer olönsamt, så färre vill arbeta. Men arbete krävs för att tågen ska rulla, lampor lysa och mat finnas i butiken. Och vill vi inte arbeta kommer staten att tvinga oss. Då har vi också ett förtryckande samhälle.

Bättre då att man får behålla mer av vad man tjänar, styra sitt liv efter egna önskemål och arbeta så mycket man vill.

Se debatten här - >

2009-07-17 09:19:29
Sommardebatt. Gjorde ett litet avbrott i den begynnande ledigheten för inhopp i TV4 och veckans nyhetspanel. Där resonerades om cannabis, balkongrökning och en dålig ny lag i Litauen. Men egentligen anser jag att två andra nyheter är intressantare denna morgon: att Sverigedemokraterna är nära riksdagen enligt opinionsmätningar och att Island ansöker om EU-medlemskap. I frågan om Sverigedemokraterna finns anledning att hoppas på framgång för Piratpartiet, eftersom de verkar ta en del av de allmänna proteströster som annars SD skulle få. I frågan om Island är steget positivt, och i hög grad motiverat av deras önskan om att snabbt få införa euro. Ett betydande projekt för det svenska ordförandeskapet att lotsa in EU-land 28.

Se panelen här - >

2009-07-10 13:07:15
Till vanligt folks försvar. Göran Hägglund slog i sitt Almedalstal an en sträng som lär ha stor potential hos svenska folket, så som inte minst har varit fallet i USA. Han försvarade de vanliga arbetande människorna i Sverige, som tar hand om sina barn, vill åka på semester och få vardagen att fungera. Detta till skillnad både från dem som letar efter små, särskilda, grupper att hjälpa eller den kulturelit som alltid vet bäst.

Sanna Rayman visar i en ledare i SvD hur därmed Hägglund och Ledin hamnar på samma sida i konflikt med Åsa Linderborgs kultursocialism. Fredrik Segerfeldt har också visat hur rätt Hägglund har och varför det är hög tid att svensk borgerlighet gör något av denna outnyttjade inritkning. Att vara borgerlig är att vilja främja vanligt folks vardagsfrihet.

Mattias Svenssons och min artikel om alkoholpolitiken var ett sätt att ta upp samma perspektiv i en enskild fråga. Just den visar för övrigt att Kd har en bit att gå innan Hägglunds perspektiv dominerar den egna politiken.

2009-07-07 21:44:28
Sweden - the Free-Market Powerhouse. Tonight, I presented a new EEI BRIEF, written by Fabian Wallen, senior advisor at the Confederation of Swedish Enterprise and Fellow at the EEI. It relates to the Swedish EU Presidency and aims to show what other European countries can learn from Sweden in terms of free-market reforms. The front page summary:

"Sweden is one of the most prosperous countries in the world. A century and a half ago, however, living standards in Sweden were comparable to those of Sierra Leone today. A series of early free-market reforms - not least in trade, banking and business regulation - made Sweden one of the fastest-growing economies of the world for decades. The success was reversed in the 1970s, following a massive expansion in government intervention. But during the last two decades, Sweden has once more liberalized, and is again one of Europe′s success stories. This EEI BRIEF describes the Swedish recipe for economic and social progress."

Read the paper here - >

2009-07-06 22:22:17
Swedish Lessons. Tomorrow, I will go to Brussels for two days. I will host the Summer Cocktail at the European Enterprise Institute. I will also present a new EEI BRIEF about what other European countries can learn from Sweden in terms of successful free-market reform.

2009-07-05 11:08:49
Pappa-Barn. I Visby har man i år kunnat se bilar från Pappa-Barn. Det är en förening som vill att pappor och mammor ska behandlas lika av staten, exempelvis i fråga om vårdnadstvister. Idag döms 90 procent av fallen till mammans fördel.

En viktig fråga, som jag inte har sett någon feminist engageras av. Då kan man säga att det oftare är så att kvinnor har nackdelar, så det räcker att fokusera på det. Men olika behandling av staten i en så viktig fråga är ingen petitess.

Det är en fundamental skillnad i perspektiv. Jag upprörs över varje brott mot principen "allas lika rätt". Andra bryr sig inte om principen utan bara om sin egen grupps rätt.

2009-07-04 15:43:47
Slut för i år! Idag höll statsminister Fredrik Reinfeldt vad som närmast skulle kunna kallas en intressant föreläsning med internationellt och historiskt perspektiv i Almedalen. Flera goda poänger om svensk självbild och vår roll på den internationella scenen. Därefter sågs många rulla med sina väskor på väg till flyg och båtar. Spektaklet i Almedalen är över för i år. Det var inga seminarier om utbrändhet i år, men flera uppgav sig på slutet vara närmast "utminglade". Mer lär det bli nästa år...

2009-07-04 15:34:08
Arbetsmarknadens förändringsbehov. I takt med ökande arbetslöshet skärps debatten om reformbehovet på arbetsmarknaden. Anders Borg avstod i Visby från en seriös debatt i frågan om arbetsrätten och kritiserade istället företagarna. Den sakliga hänvisningen till att en OECD-rapport skulle ha framställt svensk och dansk arbetsmarknad som lika flexibla visar sig vara inkorrekt. Avseende fasta arbeten tillhör Danmark de friaste och Sverige de striktaste. Moderaterna har enligt min mening en ohållbar position i denna så viktiga fråga. Därför har jag författat en motion till höstens arbetsstämma - läs här. I bästa fall bidrar den till en förändring.

2009-07-04 15:28:54
Nionde plats. Vinnaren i Almedalsindex blev MUF-ordförande Niklas Wykman. På flera sätt välförtjänt, och MUF:s popularitet framgick också på deras mingel igår. Själv hamnade jag på en hedersam niondeplats, av de slutliga 30 tävlande. I vart fall långt före Wanja Lundby Wedin...

2009-07-02 11:15:07
I AB: Avskaffa alkoholmonopolet! Idag skriver Mattias Svensson och jag i Aftonbladet om varför förmynderi i alkoholpolitiken aldrig fungerar och Systembolagets monopol bör avskaffas. Sverige skulle berikas av att entreprenörer får öppna vinbodar.

Uppdatering: När närmare 13 000 har röstat på aftonbladet.se instämmer 65 procent i att alkoholmonopolet ska avskaffas.

Läs artikeln här - >

2009-07-02 11:13:00
Europa och villor. Gårdagens mingel om Europa, lagom till EU-ordförandeskapets början, som Stefan Fölster och jag hade i Primes rosévinsträdgård, blev bra. Denna dag började jag med att tala på ett seminarium arrangerat av Villaägarna, om flyttskatter. Jag hade den tacksamma uppgiften att ta det bredare perspektivet för lägre skatter och främjande av privat ägande.

2009-07-01 11:24:47
Välfärdsvinsten! Jag presenterade just rapporten Välfärdsvinsten (Timbro) på ett välbesökt frukostseminarium i just nu regniga Visby. Det blev en positiv och intressant diskussion med Nycomeds VD Ann-Chriztine Ericsson och SKTF:s ordförande Eva Nordmark, som i hög grad instämde i mitt inledande budskap. Rapporten visar - med många exempel och referenser - att välfärdsföretags strävan efter vinst, i fri konkurrens, ger bättre tjänster, mer välfärd per krona, bättre villkor för personalen och exportmöjligheter.Läs och ladda ned rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0