Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:52:24

2005-08-31 13:48:33
Well, if France is a member... Whenever one encounters news about French politics, the enthusiasm by so many countries to join the EU gets harder to understand. The famous quote by Groucho Marx about never to become member of a club that allows members such as him comes to mind. The French government now has a list of companies that foreign companies will be prohibited to buy. A blow to the singe market, of course, and to the possibilites for French companies to get a global outreach, better management and new capital. "To protect the old and prevent the new" seems to be a suitable headline for the policies of Mr De Villepin.

Yet today it was also reported that Croatia will do more to fulfil the EU membership criteria and be able to start negotiations together with Turkey. And soon Bulgaria and Romania - with a flat tax at 16 % - will join. Paradoxically, they have improved their countries to become EU members and when they enter, they are in much better condition than the old members. And that is the promise for Europe?s future - that the good ones willl substantially outnumber the bad ones. And the French counter-productive policies will harm only France.

2005-08-31 11:04:44
Mot all sans? Någon skrev till mig att s-bloggen Motallians verkar vara till för personer som gillar lyteskomik. Möjligen kunde man tro det i samband med att s-riksdagsledamoten Veronica Palm slog svenskt årsbästa i felciteringar, feltituleringar och felanalys. Tyvärr är nog sanningen värre: bloggen i fråga är på fullt allvar. Ledande representanter för regeringspartiet kritiserar oppositionen istället för att berätta vad de vill. Idag analyserar Martin Tunström gårdagens utfrågning av Gunilla Carlsson på SVT 24. Han jämför henne med Sverigedemokraterna, citerar en av Sveriges mest kallhamrade kommunister - Ali Esbati - som källa till sanningen och visar okunskap om några fundamentala delar av ekonomin (såsom effekterna av fri konkurrens). Förhoppningsvis ökar chanserna till maktskifte ju fler som besöker Motallians. Vilket är huvudskälet till att jag än en gång nämner denna blogg här.

2005-08-31 10:55:22
Röd avgång! En av landets tyngsta och mest erfarna socialdemokratiska politiker, Göran Johansson från Göteborg, har hoppat av den innersta cirkeln - det verksamtällande utskottet - med buller och bång. Han kommer inte ens på kongressen i oktober, har skällt ut Persson och talar nu öppet om en "enmansshow". Idélöshet och passivt förvaltande av en förfallande samhällsmodell skapar maktkamp och konflikter. Varje dag visar fler exempel. I kombination med Vänsterpartiets sönderfall inger detta oro för om den nuvarande vänsterkartellen ens ska orka styra ända till hösten 2006. Spekulationerna om Perssons avgång duggar tätt, nu senast omtalades Jan Nygren åter som aktuell efterträdare. Senaste tipset sägs vara att man ska hålla ögonen öppna på fredag, då verkställande utskottet har ännu ett möte och upplägget för kongressen ska beslutas. Ställer Persson då upp till omval?

Läs mer om Johanssons avhopp - >

2005-08-30 18:57:11
Worth Waiting For. Apparently, people are back from their vacations! Despite the increasing number of blogs - and thus increased competition among them - the number of visitors at munkhammar.org is substantially higher now than before the summer. Now, the number of visitors a day is something around 2000. And this clearly also increases the impact of the facts, analyses and arguments used here. Today, much that is only published at munkhammar.org is often also spread to a number of other blogs and ordinary media - thus reaching even more than the direct visitors. An increasing amount of people from different perspectives and countries also send e-mail. This is an interesting development of this channel of communication - and a good one for the cause of freedom.

2005-08-30 18:49:45
Kollektivavtalsfantast? Utfrågningen av Gunilla Carlsson, moderaternas vice partiledare, i Korseld på SVT 24 blev en givande tillställning. Vi talade mycket om hur "De nya moderaterna" ser på arbete, arbetsmarknad, skatter och ersättningar. Den andra utfrågaren, Magdalena Streijffert, ordförande i s-studenterna, gjorde sitt bästa för att få även den nuvarande försiktiga moderata politiken att framstå som ett gigantiskt systemskifte i riktning mot undergången.

Gunilla Carlsson kallade sig "kollektivavtalsfantast" på den moderata stämman nyligen. Med detta menade hon - påpekade hon idag - att hon hellre ser frivilliga avtal på arbetsmarknaden än statliga lagar. Men alternativet till att staten styr är inte att facket eller kollektivet gör det. Alternativet är att vem som helst frå träffa vilka avtal som helst, kollektiva eller ej. Idag har vi dessutom både lagar och kollektivavtal. Och den enskilde måste tillåtas stå utanför kollektiva avtal - vilket Gunilla höll med om.

Att "De nya moderaterna" vill sänka skatten för svenska låginkomsttagare, idag högst beskattade i världen, är bra. Men att de vill behålla den progressiva inkomstskatten, inklusive värnskatten, så att det inte lönar sig för en låginkomsttagare att utbilda sig och arbeta mer är desto sämre. En annan - relaterad - poäng från min sida var att varken Gunilla eler Pär Nuder bör bestämma nivån i socialförsäkringarna - det borde den enskilde själv göra. Vill man ha en hög nivå i ersättning borde man köpa en sådan försäkring. Staten borde bara stå för ett grundutbud - vilket skulle göra massiva skattesänkningar möjliga så alla kan köpa sin privata välfärd och trygghet.

De nya moderaterna har lagt om politiken. Den är mindre förändringsbenägen. (Läs Reinfeldts inledningstal på stämman här.) För mig som tyckte att de var i försiktigaste laget förut är det fel riktning i sak. Å andra sidan måste man inse att människor kan skrämmas av löften om stora förändringar. Det är svårt att bli vald på att lova allt på en gång. Uppgiften att verka för större förändringar, av t ex opinionsklimatet, faller på andra (som Timbro) mer än partier. Risken är däremot att en delvis ny politik och retorik skapar en negativ spiral där alla förändringar försvinner och tunnas ut. Och ännu ett förvaltande maktparti är det sista Sverige behöver.

Se Korseld här - >

2005-08-30 11:24:50
Lägre ersättning - lägre frånvaro. I min tv-debatt med Wanja Lundby Wedin förra veckan fick vi kommentera en avhandling av Ingrid Esser där slutsatsen var att höga ersättningar inte minskar arbetsviljan, snarare tvärtom. Problemet var att Esser inte undersökte hur mycket människor faktiskt arbetar i länder med olika ersättningsnivåer, hon hade bara ställt frågor om huruvida de egentligen ville arbeta. Vilket alla förklarade sig vilja, oavsett ersättningsnivåer.

Maria Nilsson har nu lagt fram sin avhandling vid Växjö Universitet och har istället undersökt vad som faktiskt händer, inte bara männsikors allmänna åsikter. Hennes slutsats är tydlig: lägre ersättningar ger mindre frånvaro. När en karensdag infördes försvann i stort sett endagarsfrånvaron, påpekar hon. Hennes forskning stöds också av studier från OECD, som pekar på ett mycket starkt samband mellan hög ersättning för att inte arbeta och frånvaro. En särskild studie av Sverige, med de högsta sjuktalen av alla OECD-länder, visar att en sänkning av ersättningsnivåerna med 10 % skulle minska sjukfrånvaron med 11 %.

Läs mer i Dagens Nyheter - >

2005-08-30 11:07:15
Vaclav Klaus Warns. In a speech at the Montpelerin Society meeting in Iceland, Czech President Vaclav Klaus warned against the new -isms that claim to have nothing to do with socialism, but still have many common features. Such -isms iclude communitarism, NGOism, environmentalism and radical humanrightism. I agree to a large extent with this analysis and warning, and to some extent with his warnings about European centralism, though I believe that he takes that part way too far. Mostly, he is right on the spot and the rhetoric is very persuasive, thus the article below in The Brussels Journal is worth reading:

"Illiberal ideas are becoming to be formulated, spread and preached under the name of ideologies or ′isms′, which have ? at least formally and nominally ? nothing in common with the old-style, explicit socialism. These ideas are, however, in many respects similar to it. There is always a limiting (or constraining) of human freedom, there is always ambitious social engineering, there is always an immodest ′enforcement of a good′ by those who are anointed (T. Sowell) on others against their will, there is always the crowding out of standard democratic methods by alternative political procedures, and there is always the feeling of superiority of intellectuals and of their ambitions."

Read the article here - >

2005-08-29 12:46:35
Skilj på välfärd och offentlig välfärd! Idag har sju av tio en ersättning vid sjukdom som motsvarar 90 % av lönen eller mer. Ändå handlar den politiska debatten om huruvida nivåerna ska ligga på 80, 75 eller kanske 65 %. Förklaringen är att de flesta har privata tillägg utöver de offentliga ersättningarna. Läs Johan Schück i ämnet här.

I Sverige har staten tagit på sig att göra det mesta åt de flesta när det gäller trygghet och välfärd. Så mycket att många nu tror att om det offentliga inte avser ägna sig åt en viss sak så kommer det inte att finnas. Men det finns förstås mycket som har med välfärd och trygghet att göra som finns utanför det offentliga även i Sverige. Såsom privata tillägg utöver offentliga ersättningar.

De offentliga pensionerna drogs ned rejält med pensionsreformen. Fram växte privata avtal och individuella försäkringar. När vi har 80 % i ersättning vid sjukdom finns privata tillägg. Skulle de offentliga nivåerna dras ned till 65, 40 eller 20 % skulle de privata tilläggen öka. De massiva skattesänkningar på flera tusen per månad för normalinkomsttagare som då vore möjliga skulle ge medel att köpa privata tillägg för.

Alliansens möte i Bankeryd imorgon borde ägna denna princip en tanke; att alla får behålla mer av sina pengar och välja den trygghet de önskar. Det vore inte heller fel med lite pedagogik som visar att offentlig välfärd är en sak, välfärd är en annan. Rentav att ju mindre välfärd och trygghet som det offentliga ägnar sig åt, desto mer privat växer fram för medborgarna att välja bland.

2005-08-29 12:05:18
It?s Time for a Change! In the latest analysis of the current economic situation in Sweden from the Confederation of Swedish Enterprise, the real GDP increase in 2005 is projected to be 1,7 %. This is one of the lowest figures in Europe. The investments in the private business is about 100 billion SEK (11 billion euro) lower than the EU average. And in a situation where the total unemployment is something like 20 %, the government has proposed a "job-package" which aims at creating 55 000 subsidised public jobs. The Confederation shows that even if that succeeds (highly doubtful), and even if those jobs would be counted as regular jobs (highly doubtful), the increase would not match the increase in the total labour force of working age. Thereby, the share actually working would still decrease. A different economic policy is possible. Other countries show it. And such a policy is needed.

2005-08-29 10:10:45
Chocksänkta priser. Willy:s tipsar sina konkurrenter i annonser att göra som de: sänka alla priser, för det gillar kunderna. Kvällstidningarna har funnit ännu en variant på chock på löpsedlarna: "Chocksänkta priser". Även ICA och andra äldre, etablerade, butiker, sänker flera av sina priser. Se där vad konkurrens leder till!

Minns det motstånd som fanns mot att Lidl med flera skulle etablera sig. Rikspolitiker skrämde med det utländska. Facket talade om risken för lönekonkurrens. Lokala politiker ville inte upplåta mark (bland annat i ett län där de hänvisade till att befolkningens efterfrågan på mat redan var tillfredsställd). De stora butikskedjor som fanns gjorde ofta vad de kunde för att hindra uppstickarna.

Machiavelli hade en poäng i att förändring alltid har starka motståndare i dem som tjänar på den rådande ordningen och blott ljumma försvarare i andra. Förlusten av det gamla är konkret och vinsterna med det nya oklara. "Man vet vad man har men inte vad man får" - etc. Så var det med avregleringen av telemarknaden när Televerket skulle konkurrensutsättas. Men dagens utbud och låga telepriser är i ett helt annat universum än för 15 år sedan. Och ingen vill ha det gamla åter.

Idag råder i praktiken fortfarande offentliga monopol inom sjukvård, barn- och äldreomsorg, skola och högre utbildning. De privata aktörerna utgör blott ca en tiondel och de är nästan uteslutande hänvisade till offentlig finansiering. Motståndet mot förändring - trots tydliga problem som följer av monopol - är stort. Oförmåga att lära av historien och se runt hörnet hindrar liknande förbättringar inom dessa viktiga områden.

2005-08-26 12:35:33
Allt fler planer - allt färre jobb. I dessa dagar av allt fler planer, paket och mål från regeringen om fler jobb kan en tillbakablick vara relevant. Sysselsättningen i Sverige har sjunkit i åratal, trots att statistiken inkluderar exempelvis sjukskrivna. Diagrammet nedan visar hur sysselsättningen har utvecklats på senare år. I pratbubblorna anges titeln på regeringens finansplaner vid de tillfällen de har presenterats. Alla syftar till fler jobb. Men sysselsättningen bara faller. Så lär det fortsätta om inte politiken läggs om i riktning mot lägre skatter, lägre bidrag och mindre regleringar.


2005-08-26 12:06:19
Palms pinsamheter II. Nu har den socialdemokratiska riksdagsledamoten Veronica Palm ändrat rubriken och inledningen till det så kritiserade inlägget på Motallians. "Moderaternas rätta ansikte" har blivit "Högerns rätta ansikte", till exempel. För det första är det förstås fullständigt orimligt att ändra i det redan skrivna så tidigare grova felaktigheter kan förnekas. I så fall får helt enkelt ett nytt inlägg skrivas, som gärna får ta tillbaka den löjliga analysen av sakfrågan också. För det andra har hon blott ändrat i början. Längre ned står fortfarande att undertecknad är en företrädare för moderaterna. Kan det bli mer pinsamt?

2005-08-26 11:42:31
And Now for Something Totally Different. Yesterday, my brother presented a research paper in astro physics which simulates the development of the elements of the universe: "Model Chemical Evolution: Starburst Environment". Such fundamental issues are of course interesting indeed - as is astronomy in particular - and his PPT-presentation makes a complex issue possible to understand also for non-experts. But most of all, it is a relief to look into perfect logic and clear analysis - not too common in the political and economic debate.

See the PPT-presentation here (PPT) - >

2005-08-25 16:35:14
Tvång skapar mer tvång. Idag skriver LO-ekonomerna, med Dan Andersson i spetsen, på DN Debatt om att vi "måste" arbeta mer. De föreslår ett mål inte bara om sysselsättning utan också om närvaro på jobbet. Det är bra att LO nu medger att det är bisarrt att som idag räkna in alla sjukskrivna bland de sysselsatta så att statistiken ser bra ut. Fler fina mål utan politiska förslag för att komma dit - som detta - leder dock ingenstans.

Mycket kan sägas om analys och argument i artikeln. Men ett intressant perspektiv saknas ofta i debatten om jobben. Det sägs ofta, som nu av LO, att vi "måste" arbeta mer. Skälet är att annars kan inte stora statliga åtaganden finansieras. Vi tvingas således betala merparten av inkomsten i skatt och när det inte räcker ska vi tvingas arbeta mer - för statens skull. Tvång skapar mer tvång.

Från ett frihetligt perspektiv borde situationen vara den motsatta. Hur mycket man vill arbeta borde vara frivilligt. Och resultatet av arbetet borde tillfalla en själv, inte staten. Då kan man själv välja vilka välfärdstjänster och trygghetslösningar man vill ha. Den friheten ger ett eget ansvar för arbete och välfärd. Då har ingen politiker eller LO-ekonom anledning att tvinga människor till mer arbete för att finansiera deras system. Konsekvenserna av att arbeta lite drabbar främst en själv, inte andra.

Så skulle staten kunna dras ned och fokusera på stöd till de som inte kan klara sig själva istället för att göra allt åt alla med våra pengar.

2005-08-25 14:44:27
Pinsamt, Palm! Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Veronica Palm kritiserar på sin blogg - besök den gärna! - och på Motallians "moderaten och ideologen på Timbro Johnny Munkhammar". Hon är kritisk till mitt förslag att halvera dagens ersättningsnivåer i socialförsäkringarna och påstår att det skulle gynna rika och att andra skulle få gå från hus och hem.

Som flera har påpekat i en diger mängd kommentarer på Motallians är jag inte och har aldrig varit moderat. När Palm sedan korrigerar sig försöker hon påstå att hon delvis har rätt, eftersom jag arbetar på "den partianknutna tankesmedjan Timbro". Detta är precis lika fel. Timbro har ingen sådan anknytning. I sak är detta oviktigt, men rätt ska vara rätt. För övrigt är jag glad över att ha god kontakt med alla Alliansens partier, men kan beklaga att de inte är mer radikala.

Det intressanta är dock sakfrågan. Vad skulle hända om man halverar ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna? För det första skulle skatten kunna sänkas rejält. En person med vanlig lön skulle kunna få någon tusenlapp mer kvar per månad. För det andra skulle ett stort utbud av privata tilläggsförsäkringar uppstå. Den som vill kan då försäkra sig mycket - upp till 90 % ersättning - eller lite. Beroende på hur omfattande försäkringarna är skulle de kosta olika, men inte mer än dagens offentliga system. De skulle vara mer kreativa än dagens system, t ex kombinera sjukvård och sjukersättning. Lägre skatter ger mer makt över livet, valfriheten skulle öka och arbete löna sig.

När de offentliga pensionerna drogs ned uppstod dagens stora utbud av privata tillägg. Överallt ser vi erbjudanden om privata lösningar för att få bra villkor på äldre dagar. Effekten skulle bli densamma med neddragna ersättningar i de övriga systemen. Veronica Palms påståenden om att blott rika skulle ha råd är helt fel - sänks skatten rejält får alla råd. Problemet idag är att låginkomsttagarna inte har råd med någonting utan tvingas in i bidragsberoende på grund av världens högsta skatter. Veronica Palm får naturligtvis argumentera okunnigt och felaktigt - och utgå från att staten ska göra allt - men hon sitter faktiskt i riksdagen. Se där en god delförklaring till många av landets problem.

2005-08-25 14:14:12
Direkt från verkligheten. En småföretagare som driver en färghandel fick besök från en tjänsteman från kommunen. Denna representant för det offentliga Sverige inspekterade den färg som såldes i syfte att kontrollera att alla burkar också var märkta med blindskrift. Och det var de. Nästan. Längst in stod några äldre burkar som saknade sådan märkning, som tjänstemannen efter sitt idoga sökande fann. Färghandlaren fick böta 15 000 kr för denna försyndelse. Samt betala 6000 kr till kommunen i arvode för tjänstemannens arbete!

Man kan förvisso ifrågasätta hur många blinda som ägnar sig åt att måla. Man kan även fråga sig om inte färghandlaren i dessa fall hade kunnat läsa upp det som står på burken. Men framför allt kan man fråga sig hur någon kan påstå att företagsamhet är välkommen i ett sådant samhälle.

2005-08-25 14:08:47
I Smedjan om The Corporation. I veckans nummer av Smedjan recenserar vi fem som såg The Corporation i förra veckan filmen i en gemensam artikel. Vi är relativt kritiska. För att ta till en underdrift.

Läs recensionen här - >

2005-08-24 14:59:38
Så behåller de makten. I gårdagens tv-debatt med mig upphörde Wanja Lundby Wedin med att försvara modellen med höga skatter och bidrag för att istället konstatera att det trots allt är väljarna som ständigt väljer om nuvarande regim. Att väljarna vill ha denna politik. Min poäng var att socialdemokraterna har styrt i 64 av de senaste 73 åren och att mer av den politik som minskar antalet jobb och ökar bidragsberoendet vore en katastrof.

Tyvärr är det inte alls konstigt att de väljs om gång på gång trots resultaten. Tvärtom. Ju fler som görs beroende av staten - genom lön, ersättningar eller bidrag - desto fler kan de som styr staten bestämma över. En längre tid har en majoritet av de vuxna medborgarna i Sverige varit helt eller delvis beroende av staten för sin försörjning. De partier som lovar att bibehålla eller till och med öka de offentliga ersättningarna får sannolikt deras stöd. Och dessa partier kan skrämma medborgarna med att de riskerar förlora sin försörjning om oppositionen skulle vinna. På det viset betalar de allt färre arbetande för att s, v och mp ska sitta kvar vid makten.

Bilden nedan visar alla landets kommuner. På den ena axeln anges hur stor andel av kommunens befolkning som försörjs genom bidrag och ersättningar. På den andra anges hur många som röstar på bidragspartierna s, v och mp. Som synes ett tydligt samband: ju fler bidragstagare, desto fler röstar på bidragspartierna. Så bibehålls makten och så hindras reformer för att bryta denna negativa utveckling - skulle fler få jobb och makt över sitt liv kan ju inte socialdemokratiska politiker styra och skrämma dem till att stödja ett fortsatt maktinnehav.

Detta har intet att göra med att medborgarna i stort uppskattar en sådan politik. Och det förstör utan tvivel Sveriges framtidsmöjligheter, som annars kunde vara så goda.Källa: Sunt Förnuft

2005-08-24 11:38:16
Så skulle Sverige socialiseras. Denna månad är det 30 år sedan Rudolf Meidner kom med sitt förslag om s k löntagarfonder. Hans förslag blev inte verklighet, men låg till grund för en mindre radikal version som infördes efter den socialdemokratiska valsegern 1982. Kärnan i Meidners förslag var att 20 % av företagens vinst skulle tas över av staten varje år och föras till en fond. Med successiva nyemissioner skulle ägandet av det svenska näringslivet tas över av fonderna. Dessa skulle vara knutna till fackföreningarna och ägnas åt en statlig styrning av ekonomin.

Idag presenterar Timbro en rapport, av Fredrik Erixon och Per Hortlund, som visar hur snabbt de svenska företagen hade tagits över av fonderna om det ursprungliga förslaget hade genomförts. Om fonderna hade införts 1980 skulle de ha blivit största ägare i Handelsbanken och SEB redan 1981 och Astra 1982. De skulle ha blivit majoritetsägare i fem idag börsnoterade företag - Electrolux, Holmen, SKF, Trelleborg och Ångpanneföreningen - år 2000. Detta förutsatt att de gamla ägarna inte skulle dra sig ur - vilket de skulle - och fonderna skulle ta över snabbare.

Löntagarfonderna är en viktig del av svensk ekonomisk historia. Idag känns detta förslag om att förstatliga det svenska näringslivet verklighetsfrämmande. Men det avskaffades, under stor kritik från socialdemokraterna, först i början av 1990-talet av den borgerliga regeringen. Idag vill bara Vänsterpartiet ha löntagarfonder. Namnet på fonderna lurade många - de skulle naturligtvis ha skadat löntagarna rejält; Östtyskland visar hur. Idag har istället miljoner vanliga svenskar frivilligt investerat i företag på börsen och blivit riktiga ägare. Fler än som är medlemmar i LO. Och rätt många fler än de pampar som hade styrt fonderna...Ladda ned rapporten här (pdf) - >

2005-08-23 10:12:49
I KvP: Ju högre skatter, desto sämre välstånd. I lördags publicerade Kvällsposten en krönika av undertecknad om sambandet mellan höga skatter och låg tillväxt:

"?Det finns inget vetenskapligt bevisat samband mellan högt skattetryck och låg tillväxt.? Så uttrycker sig ofta de som försvarar höga skatter. Alltså har Persson och Nuder ansett det riskfritt att föreslå en höjning av västvärldens högsta skattetryck.

I stort råder dock en bedövande internationell enighet om att skatter hämmar tillväxt. Tunga avsändare som IMF, EU-kommissionen, European Journal of Political Economy, European Economic Review, Journal of Macroeconomics, OECD, NBER och Economic Inquiry ? för att nämna några ? har på senare tid publicerat studier med detta budskap. ...

En rad länder i Öst- och Centraleuropa har dragit ned statens omfång och skatterna rejält de senaste 15 åren. Tillväxten där är nu stadigt dubbelt så hög som i västra Europa. Skatternas försvarare säger att det bara är tillfälligt, tills de har hunnit ikapp vårt välstånd. Men det förklarar inte att USA, som redan ligger långt före, också har dubbelt så hög tillväxt.

Orsaken till att hög skatt ger låg tillväxt är inte bara att medborgare och företag blir av med pengar som de hade kunnat använda till konsumtion och investeringar. Nej, orsaken är också hur staten använder pengarna: till ineffektiva offentliga monopol, till att betala miljoner människor för att inte arbeta."


Läs hela krönikan här - >

2005-08-23 09:44:32
Hope For Germany. Angela Merkel will have Paul Kirchhof as finance minister if the opposition wins in Germany in September. And despite gains from the SPD recently, Merkel seem sure to win - the CDU is still 14 points ahead. Paul Kirchhof is a university professor and a judge from the constitutional court. As the Wall Street Journal Europe points out, he has spent many years fighting high and complicated taxes. And that is needed in a country with more than 100 tax laws and 90 000 tax rules. Not to mention that the taxes are fairly high and progressive. It is just two years since Mr Kirchhof proposed a flat tax for Germany, with 25 % in tax for both people and companies. The election program of the opposition is not at all that radical, but policies will naturally be shaped by the leading politicians after the election. He knows what would be good to do and will have a strong authority in saying so. There is hope for Germany to come back.

2005-08-23 08:43:26
Joggblogg 2. Idag distribuerar Svenska Nyhetsbyrån en debattartikel av mig om de privata minusjobb som blir följden av Nuders offentliga plusjobb - och att vi kan föra en annan politik för fler nya, riktiga, jobb istället.

Läs artikeln här - >

2005-08-23 08:23:53
Jobblogg? Hur vi får fram fler nya och bra jobb i Sverige är en otroligt viktig fråga. Således upptar den allt mer plats även här, kanske är det dags att tala om en jobblogg. I morse debatterade jag jobb och ersättningsnivåer med LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin i SVT 1. Detta med anledning av en intressant avhandling av Ingrid Esser som visar att viljan att arbeta förblir hög även i länder med höga ersättningar. Den mäter dock inte i vilken utsträckning man faktiskt arbetar. Debatten blev snabb och engagerad - möjligen i överkant från min sida bitvis - och tydlig. Min poäng är att det finns en rad länder som har gjort arbete och företagande mer lönsamt med lägre skatter och ersättningar. Där växer mängder av nya, bra, jobb fram och det kan vi lära av. Tyvärr har vi haft motsatt politik i Sverige och fått ett massivt misslyckande med jobben. Bytte vi politik kunde vi också få en bättre situation. Att LO, som har varit med och styrt Sverige så länge, försvarar bidrag och inte arbete är anmärkningsvärt.

Se Go′morron Sverige med debatten här - >

2005-08-22 10:37:32
"Do you have what we in Sweden call friår?" Den mest träffande delen av Lars Leijonborgs inledningstal på Folkpartiets nu avslutade landsmöte var onekligen liknelsen med den kända historien om Björns Borgs tränare som fick motorstopp i Frankrike och frågade efter en skiftnyckel. Leijonborg har rest runt i det Kina där ekonomin, antalet jobb, företagen och lönerna exploderar. Tanken att där fråga om de har friår belyser onekligen Sveriges problem väl.

Hela Leijonborgs inledning handlade om Sveriges roll och möjligheter i en globaliserad värld. Tonen var optimistisk och budskapet att "Sverige kan". Befriande med ett brett perspektiv utanför ankdammens prat om ersättningar och procentenheter! En god analys av den globala utvecklingen. Men tyvärr slutsatser för politiken som var alltför försiktiga och förlegade. En del bra, men alltför lite.

Vi ska inte dra ned den stora staten med sina höga skatter, omfattande bidrag och stora offentliga monopol, hette det. Då får vi "tiggare på gatan". Det är en felaktig världsbild, så uttrycker sig den som har accepterat en socialistisk syn på ett fritt samhälle. En stor stat är inte en garant för välfärd, den är det främsta hindret för fler jobb, högre tillväxt och en utveckling av moderna välfärdstjänster.

Tas inte analysen om den dramatiska omvälvningen av vår värld vidare till konsekvenserna för Sverige kommer vi att förlora. Och då har vi själva sett till att Sverige inte kan. En stor stat bestraffar arbete, företagande och utveckling, och belönar motsatsen. Den hindrar den nya tjänstesektorn inom välfärd. Gamla jobb skyddas, vilket hindrar framväxten av nya. Man kan inte ha kvar den modellen och samtidigt tro att vi ska lyckas, det är som att be om stekta snöbollar.

Folkpartiets problem är således inte den nu omdebatterade tendensen mot en rättsstat som sätter tydliga gränser - tvärtom, en tolerans gentemot brott undergräver toleransen mot allt annat - utan att man står fast vid den s k socialliberalismen. Och detta är inte bara semantiskt en kompromiss mellan socialism och liberalism, utan även innehållsligt. Med den utgångspunkten kan lösningarna inte bli mer än max halvbra.

Läs "Beslut i korthet" från landsmötet här - >

2005-08-22 10:31:08
Again: Lower Tax = Higher Growth! In the Financial Times, Amity Shlaes writes about the higher growth, lower unemployment - and higher revenues - that have followed the massive tax cuts in the US by the Bush administration:

"Last year the deficit was a humiliating 3.6 per cent of gross domestic product. The deficit this year, new numbers suggest, will be 2.7 per cent of GDP ? acceptable. The difference? Extra revenues. It seems federal revenues for this year will be $85bn (£47bn) higher than anyone was predicting as recently as March. Growth, too, may be stronger than expected, remaining above 3 per cent. Unemployment? Some forecasters now believe it will dive deep into the mid-4 per cent range. ...

But there should be no surprise. For the inflows are the direct result of the Bush administration?s commitment to a concept: individuals respond to incentives. Not merely targeted ones ? a break, say, for a specific group of manufacturers ? but overall incentives for enterprise. ...

The Bush White House and Congress flattened the steep stair-step progressive rate structure of the income tax, lowering the top marginal rate. They cut the tax on dividends to 15 per cent from 39.6 per cent; 15 per cent became the new (lower) top rate for capital gains. They likewise created a one-time amnesty programme for companies repatriating profits. Corporate tax revenues this year increased 42 per cent upon the year before."


Read the entire article here (subscribers only) - >

2005-08-19 11:03:05
What Destroys the World? What is it that can be compared with man-eating sharks, Frankenstein′s monster and Hitler? What is it that destroys the environment, supports dictators, produces poverty and basically destroys the world? What can be called "unaccountable tyrants" and "inherently evil"?

The answer is: Companies. At least according to the film "The Corporation", which I watched during two horrifying hours last night. I believe I have never seen so much anticapitalistic propaganda at once. So much marxism, so many lies, so many inconsequences, so much rhetorical manipulation.

Even modest haters of companies - the basis for all our living standards - should be shocked. But no, the reviewers in Swedish media were all excited. And if that was not enough, the state′s Swedish Educational Broadcasting Company (UR) will broadcast this on Swedish TV. What does this say about our media? About our society?

2005-08-19 10:56:18
Hur många privata minusjobb blir Nuders 20 000 offentliga "plusjobb"? Igår preciserade finansminister Pär Nuder det s k jobbpaketets innehåll. Det kostar åtta miljarder per år i skattemedel och ska ge 20 000 "riktiga jobb", samt en del andra typer av mer tillfälliga sysselsättningar. Åtta miljarder kr delat med 20 000 jobb är 400 000 kr per jobb. Så mycket betalar staten för varje framkommenderat jobb. Hur många jobb försvinner från företagen när dessa åtta miljarder tas in som skatt? Jobb som inte hade kostat utan producerat resurser?

Många, från fack till näringsliv och inte minst medborgare i allmänhet, ser med skepsis på paketet. Är detta verkligen rätt sätt att minska arbetslösheten? De flesta har nog inte undgått att se hur jobb skapas varje dag i andra länder. I USA skapas ca 200 000 nya jobb per månad - utan skattemedel. I våra grannländer i Öst- och Centraleuropa växer sysselsättningen. Nya jobb är inget som kräver politiska paket, de växer fram i ett fritt skapande som sker när staten inte lägger hinder ivägen.

2005-08-18 12:35:09
To Protect the Past and Prevent the New. The Austrian government just announced that they will prolong the period with restrictions for labour from the ten new EU countries with another three years. It may last until 2011 in the end. This is not only a fine way to show these Europeans that they are B-citizens, it is also a perfect way to take away one of the really big benefits of the EU. Free mobility for labour in a large, single, market is a founding idea behind the EU. It is also one with great benefits in terms of jobs and prosperity. Polish plumbers and Latvian construction workers should be welcome in Western Europe. When old jobs disappear - or someone else comes and performs them - resources are liberated to to new things that are not being done today.

In a decade or two, we will see what kinds of jobs that came to replace the old industries and manufacturing jobs. They will most likely have come in services, like IT, design, health care, biotech. But with current policies, the new companies and jobs will be few and late. And we will ask ourselves why we were so eager to protect the old at any cost: Why didn′t we do all we could to make space for all the new jobs; more well-paid, more interesting. Hopefully, Western European policies will change so we don′t have to ask such questions. But we can′t be sure.

Read more about the Austrian decision here - >

2005-08-17 15:11:54
Vargas Llosa och svenska reformer. Sverige har genomfört reformer i marknadsekonomisk riktning, främst av den förra borgerliga regeringen, som fortfarande är radikala i ett internationellt perspektiv. Skolpeng, valfrihet inom sjukvården, avreglerade marknader och delvis privat placering av pensionen är några exempel. De senaste tio åren har Sverige upplevt en hel del positiva effekter som följd: utvecklingen inom IT och telekom, ökad valfrihet, lägre priser, m m.

Om detta handlar Mauricio Rojas rapport "Sweden after the Swedish model", som Timbro publicerade i juni. Han visar att vi har lämnat bakom oss den traditionella svenska modellen och att Sverige i viss mån är ett okänt reformland. Visst återstår ännu väldigt mycket - den stora staten är relativt intakt - men mycket har gjorts. Om vi bara inser att det är reformerna, och inte den kvarvarande stora staten, som ger förbättringar, torde hoppet om fler framgångsrika reformer kunna vara stort.

Mario Vargas Llosa, berömd författare, akademiker och politiker, ägnade för ca en vecka sedan sin inflytelserika kolumn i Spaniens ledande dagstidning El País åt rapporten. Krönikan publiceras även i 27 andra spansktalande, portugisiska och italienska tidningar. Tidningar på engelska, tyska, franska och japanska har köpt rättigheterna att publicera artikeln. Idag publicerades Vargas Llosas artikel om Mauricio, Sverige och reformerna på svenska i Expressen.

Läs Vargas Llosas artikel här - >

2005-08-17 10:39:58
Private Welfare Insurance; Better and Cheaper. Another kind of welfare society is possible. Today, in most of Western Europe, the state attempts to do everything for everyone. The result is that it isn′t very good for anyone. And taxes are the highest in the world. Socialists often try to claim that if the state doesn′t do all this, it won′t be done at all. That is not true. If the state doesn′t monopolise things - such as welfare services - numerous private forces will offer their services instead.

The state has not monopolised home insurance (which may be considered important for people′s general welfare) and there are numerous such insurance. And after the Swedish pensions reform - where public levels were substantially reduced - there is now an exploding amount of private pensions insurance. And they give you better offers than the state ever did.

Or health insurance. In Britain, a private health care insurance that covers everything is about 400 euro a year. In Sweden, the most usual group health insurance is about 150-200 euro per person a year. Compare there costs with today′s taxes! And there are no waiting lists. The quality is very good.

Some say that the problem is that some people have to pay more than others. That is not the case for group insurance, but in individual cases, yes. People who exercise and eat right will have lower premiums than smoking people in bad condition. But surely that is largely an advantage. That means you have to have to take responsibility for your life. You can′t push the price for your bad habits to other people.

2005-08-17 10:01:19
En varning om vad som komma skulle. Idag överlägger regeringen på Harpsund. Den fallande sysselsättningen lär rimligen vara huvudämne. I sommartalet i Björkvik talade Persson om att kraftigt öka de offentliga utgifterna. Utgiftstak och budgetbalans ska bli minnen blott. (Rätt likt skuggbudgetarna under den förra borgerliga regeringen, då socialdemokraterna ännu 1994 ville ha underskott som var 30 mrd större.) Utgifterna ska gå till konstgjorda jobb, som att sätta upp andras gardiner. Allt för att den verkliga arbetslösheten på ca 20 procent ska sjunka tillfälligt inför valet. Väljarna betalar för att de ska vinna valet genom att tillfälligt dölja arbetslösheten och undvika verkliga reformer.

Detta är inget nytt beteende. Så gör inte sällan politiker inför val. Möjligen sker detta mer öppet i Sverige. Persson berättade egentligen redan den 3 april i Agenda om denna strategi (tack, Linus). Lars Adaktusson frågade: "Men om bilden av regeringen är att regeringen inte klarar de stora, tunga frågorna, är inte det allvarligt?" Persson svarade (min understrykning):

"Jo, om det vore val i dag, så skulle jag vara väldigt bekymrad, men vi vet, att med den ekonomiska utveckling vi har haft, så kommer också jobben och kommer de inte tillräckligt tidigt så, får vi hjälpa till, att försöka att stimulera så att jobben kommer fram. Vi har gott hopp om att kunna möta väljarna nästa höst, med låg arbetslöshet och med resurser att förbättra välfärden och det är den opinionsmätningen, nästa höst, som är den viktiga och dit är det ett och ett halvt år."

2005-08-16 13:19:58
För denna kritik mot Persson fick chefredaktören sparken. LO-anslutna fackförbundet SEKO har en tidning, Sekomagasinet. I denna tidning skrev chefredaktören Björn Forsberg en ledare med bl a följande innehåll:

"Frågan är vad Göran Persson tycker. Och om han verkligen är beredd att ta itu med arbetslösheten. Ibland blir man tveksam. Han har haft lång tid på sig men fortfarande är nästan 10 procent utan arbete. Det är naturligtvis förödande i första hand för den som inte har något jobb att gå till. Samtidigt som det skapar spänningar mellan de som har arbete och de som inte har."

Forsberg har nu fått sparken under vad som förefaller vara betydande kalabalik. Men arbetslösheten förblir en väldig fråga för Sveriges framtid. Dock är det viktigare för Persson att vinna valet än att vår främsta utmaning diskuteras. Så fick LO:s Jan Edling gå för att han tänkte fritt. Likaså Björn Forsberg på vad som kunde tros vara en fri tidning. Maktpartiets behov av kontroll börjar bli desperat.

Läs hela ledaren (tack, Maria) här (Word) - >

2005-08-16 13:11:01
Lower Tax - More revenue. In Ireland, the corporate tax rate was 50 % in 1975. Today, it is only just above 20 %. What happened to the revenue during this time? It increased! In 1975, coporate tax revenue was 1,5 % of GDP, today, it is almost 4 % of GDP. And since GDP has grown dramatically, it is 4 % of a vastly larger cake than in 1975.

Decreasing taxes often increase revenue, there are many such examples. But the best thing is that the wealth which is not taxed increases even more. 50 % of 100 euro is 50 euro. And 10 % of 1000 euro is 100 euro, an increase no doubt. But consider what is left in society: 900 euro instead of 50. This is the real gain by decreasing taxes, which increases growth.

2005-08-16 11:49:32
Allians mot framtiden. Ett antal personer, vars gemensamma nämnare är att de inte vill ha en borgerlig regering, har startat bloggen Motallians. Detta är utomordentligt intressant. De borgerliga har uppenbarligen initiativet i debatten så mycket att regeringspartiet blott reagerar på deras utspel. De borgerliga har en allians, alltså har socialdemokratin nu en motallians. Och nog är det precis vad deras utåtriktade verksamhet har handlat om i ett halvår eller så. De har intet sagt om vad de själva vill utan bara skrämt med det så kallade "systemskiftet". Först lyftes mina förhoppningar då bloggens namn nämndes; ska äntligen de tre partier som nu regerar ha ett mer formellt samarbete? Ska de försöka bli lika eniga om politiken som de borgerliga? Men icke, lösa förhoppningar. Blott ännu en kraft för bevarande av makten utan vidare motivering. Till de roliga inslagen hör att ett inlägg nyligen länkade till Skattefria Andersson - se nedan. Inte för att skämta om parodiska missgrepp i den egna kampanjhistorien dock, utan för att säga att den är aktuell än idag. I rest my case.

2005-08-15 11:09:29
Skattefria Andersson - det blir inte mycket roligare än så. Inför valet 1954 producerade Socialdemokraterna valfilmen "Skattefria Andersson" med Stig Järrel i huvudrollen. På den tiden gick valfilmerna på bio och den är således hela 34 minuter lång.

Andersson kommer hem från jobbet och klagar på de höga skatterna. I en diskussion med den socialdemokratiske grannen förklarar han att han helst skulle vilja slippa alla skatter och "stå på egna ben". På natten drömmer han att detta blir verklighet. Det som följer är ett eländes elände; Andersson har inget vatten, tvingas köra bil utan vägar, måste betala vården själv, måste lämna huset för att lånen inte subventioneras, får sätta barnen i en reaktionär privat skola - och måste till slut köpa eget försvar (bl a Flygande tunnan). När han vaknar inser han hur fel han hade och stödjer "samverkan" genom staten och höga skatter.

Filmen är fantastisk. Bortom tidsandan, musiken, stilen och alla prylar är budskapet detsamma idag. Utan höga skatter klarar vi oss inte. Om en företeelse inte utförs av staten och betalas via skatten så kommer den inte att existera. Tydligen kan man inte låta ett privat företag borra en brunn ens. Och man får inga barnbidrag, framhålls det, utan vidare reflektion kring vem som har betalat dem från början. Skulle man möjligen finna privata alternativ så är de både sämre och dyrare, visar filmen. (Fast verkligheten visar motsatsen.)

Andersson säger till sin socialdemokratiske granne att hans parti säkert vill ha ännu högre skatter. Nej, då, svarar denne. 1954 var det svenska skattetrycket strax över 20 procent - mindre än hälften av det Moderaterna föreslår idag. I det samhället, där inkomsterna per person ändå var avsevärt lägre än idag, var det uppenbarligen väldigt mycket mer som kunde göras privat.

Se filmen! Missa inte heller likheterna med de reklamfilmer som Riksskatteverket producerade för skattemedel härom året med slogan "Eller så betalar man skatt".Se filmen här (kräver Real Player) - >

2005-08-15 09:09:01
Job Regulation - No Job Creation. The other day, Diana Furchgott-Roth, Senior Fellow at the Hudson Insitute, wrote a piece in the Financial Times about what the less regulated labour market of the US can teach Europe:

"Over the past decade, European employment has grown by less than 10 per cent, while US employment has grown by 17 per cent, creating more than 2.2m jobs last year alone. US figures last Friday showed continued growth in employment, with 207,000 payroll jobs created in July. ... The unemployment rate remained at a low 5 per cent, and an additional 450,000 people moved into the workforce. ...

The unsung story behind US job creation is the flexibility and turnover in American labour markets, which boost employment. Frequent job changes lead to better job matches and higher productivity. In 2004 there were 54m new hires and 51m job separations in a labour force of 147m. Over half these separations were voluntary - people who left jobs because of better opportunities. Younger baby boomers, born in 1957-1964, held an average of 9.6 jobs from age 18 to 36. ...

Countries with high employment-protection legislation and less turnover have more long-term unemployment. Last year in the US only 13 per cent of unemployed workers could not find work within 12 months, compared with 21 per cent for the UK, 42 per cent in France, 52 per cent in Germany and 50 per cent in Italy. In the EU as a whole, the percentage of unemployed out of work for longer than a year was 44 per cent."


Read the entire article - >

2005-08-12 10:47:26
"The Media Overlook Good News From Iraq." As people in Iraq are bombarded by fanatic terrorists, we in the west are bombarded with images of these horrible events in the media. Of course there are great problems to be overcome in Iraq, but there are also numerous good news from there, which the media simply don?t report - and that would not have taken place without the regime change. Deroy Murdock gives several good examples in an op-ed:

"According to the Brookings Institution?s indispensable Iraq Index, (brookings.edu/iraqindex), on-duty Iraqi security personnel have risen from 125,373 in January to 175,700 today. They fight beside Coalition forces against terrorists and Baathist holdouts. ...

Most Iraqis actually see the overall security situation improving. A July 12 ? 17 Tips Hotline survey of roughly 1,200 Iraqis in Baghdad, Basra, Salah ad-Din, Najaf, Diyala, and Irbil found that 75 percent of respondents believe their security forces are beating anti-government fighters. ...

Some 18,000 pupils will study in rehabilitated classrooms when they go back to school in mid-September. According to U.S. and Iraqi officials, 43 more schools were slated for renovation on August 6. So far, 3,211 schools have been refurbished, and another 773 are being repaired. ...

Iraq?s monthly oil exports have grown from $200 million in June 2003 to $2.5 billion last month. ... These key improvements also help explain why Iraq?s GDP increased from a World Bank estimate of $12.1 billion in 2003 to a projected $21.1 billion in 2004. ...

Internet subscribers have boomed from 4,500 before Iraq?s liberation to 147,076 last March, not counting the additional Iraqis who use Internet cafes. When Saddam Hussein fell, Iraq had 833,000 telephone subscribers. In July, that figure soared 356.4 percent to 3,801,822."

2005-08-12 10:05:48
The Fight Goes On... Linda Skugge skrev en gång i en kolumn att hennes självförtroende stärktes av att hon fick många träffar på Google på sitt namn, fler än diverse andra. Nu förefaller Google ha hörsammat hennes egos rop och skapat ännu en kul grej: Google Fight. Man skriver in två sökord och får sedan betrakta en "fight" om vilket som får flest träffar. Personligen anser jag varken att man ska låta sig värderas av andra eller att antalet träffar på Google säger något om huruvida man har uttryckt något vettigt (vilket många träffar på Linda Skugge bekräftar). Men det kan förvisso säga något om ens genomslag. Således glädjer det mig något att med marginal besegra motståndare i svensk debatt som Ali Esbati, Helle Klein, Sture Nordh, Wanja Lundby-Wedin, Ursula Berge och America Vera-Zavala. Pär Nuder, Lars Ohly och Göran Greider vinner än så länge med en hårsmån. Liksom Linda Skugge...

2005-08-11 14:12:34
Ännu en som lämnar Kapten Ohlys sjunkande skepp:

"Men visst har vi olika uppfattningar ibland och visst händer det att det är olika frågor vi vill driva."

Partisekreteraren Pernilla Zethraeus förnekar att en konflikt ligger bakom hennes avhopp.

2005-08-11 14:06:10
Liza Marklund: "Alla vill ha ett jobb - men slippa jobba. I dagens Aftonbladet skriver Liza Marklund träffande om svenskarnas förhållande till arbete:

"Vi har sannerligen ett kluvet förhållande till arbete i det här landet. Å ena sidan är det jättesynd om dem som inte har något arbete. Alla resurser måste sättas in för att dessa människor ska få ett jobb, det är alla politiker ense om. Det är bara själva metoderna och tillvägagångssätten som skiljer sig åt.

Å andra sidan är det jättesynd om dem som HAR ett arbete också. De måste ju nämligen jobba, och det anses också vara förskräckligt. I måndags utropade exempelvis denna tidning på sin förstasida: FEM LAGLIGA SÄTT ATT SLIPPA JOBBA. Sätten som åsyftades var kompdagar, friår, föräldraledighet, tjänstledighet och semesterdagar. ...

I Sverige är det alltid NÅGON ANNAN som ska se till att vi FÅR jobb. Det kan vara staten, kommunen, landstinget, regeringen, något stort internationellt företag - kort sagt alltid någon odefinierbar övermakt i vars slagskugga vi alla är små viljelösa arbetsmyror.

En som uppfattar verkligheten så här är exempelvis Göran Persson. Inte en enda gång under sitt tal om arbetslösheten i Björkvik i söndags nämnde han Sveriges mesta arbetsgivare, nämligen alla landets 679700 privata företag."


Läs hela kolumnen här - >

2005-08-11 12:49:50
Någon däremot?

"Vår värld är fortfarande rund och på lång sikt kan vad som helst hända."

Göran Rosenberg toppar tidigare rekord i plattityder i dagens DN.

2005-08-10 17:03:13
Sovjet X 2?

"Jag tror att vi behöver en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen på tio års sikt."

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson räknar, enligt TT, med att på nästa partikongress kunna presentera tioårsplanen.

Ja, felet med Gosplans femårsplaner kanske var att de omfattade för kort tidsperiod?

Läs mer - >

2005-08-10 13:04:33
High Taxes = Low Growth. It is often said by the defenders of the big state that there is no evidence that high taxes create low growth. On the contrary, however, evidence is vast and overwhelming; both theoretical and empirical. Numerous scientific studies have shown in which ways, and how much, tax increases do slow down growth. And the list of countries showing this - and the opposite; tax redouctions that increase growth - is just getting longer.

Dan Mitchell of the Heritage Foundation has compiled a thorough, yet fairly short, list of some 20 relevant studies on the matter. They come from the IMF, the European Commission, European Journal of Political Economy, European Economic Review, Journal of Macroeconomics, the OECD, NBER, Economic Inquiry and several others. They all agree that a big state with high taxes will decrease growth.

Mitchell describes, in eight bullet-points, the main negative effects of the government spending that follows high taxes. That is, why growth will decrease if taxes increase:
- Government spend­ing displaces private-sector activity.
- Government spending finances harmful intervention.
- Government spending requires costly financing choices.
- Government spending encourages destructive choices.
- Government spending discourages productive choices.
- Government spending distorts resource allocation.
- Government spending is a less effective way to deliver services.
- Government spending inhibits innovation.

Growth took us from the living standards of the Middle Ages. It is still the basis for all improvements of our living standards. High taxes and big government spending stops this process. The opposite claim, that taxes have no effect on growth, is a vicious myth.

Read the whole analysis - >

2005-08-10 12:38:35
Gardinerna. "Vi har resurser att skapa en del arbetstillfällen", underströk Persson i sitt tal i Björkvik. Han talade också om att "pressa tillbaka arbetslösheten". Det är två uttryck som visar en fundamental felsyn på ekonomin. Arbetslöshet behöver inte pressas tillbaka, allt politikerna behöver göra är att ta bort de hinder - som de har infört - som skapar den. Då försvinner den av sig självt. Och arbete tär inte på några resurser, det är bara konstlade jobb som gör. Allt annat arbete, som efterfrågas av konsumenter och inte politiker, skapar resurser i samhället. När arbete beskrivs som en kostnad, som något som tär på resurser, kommer allt struntprat om att ransonera jobben, dela på jobben och stänga gränserna, som på beställning. Ta bort hindren istället, så kommer jobb åt alla.

Att sedan Persson bekräftar att det är konstlade, framkommenderade, jobb han syftar på - som att sätta upp gardiner - gör inget bättre. Vi ska inte konkurrera med låga löner och enkla jobb, sägs det, inte minst av Persson. Det är inget fel alls på sådana jobb - allt är bättre än bidrag - men de kan inte ensamt vara Sveriges framtid. Med ett bättre företagsklimat kan avancerade och välbetalda jobb också växa fram. Men design, biotech, it-tjänster, vårdföretag, rådgivning, management, spa och hälsoinriktat livsmedelsföretagande hörde kanske inte hemma hos Persson i Björkvik. Och då blir det, under nuvarande regim, inte heller Sveriges framtid.

2005-08-10 12:25:09
97 procent av svenska företag har inga anställda. Inför det första mötet med den kris- och framtidskommission som Urban Bäckström ska leda har viktiga fakta om svensk företagsamhet sammanställts. Andelen nyföretagare som andel av den totala befolkningen har sjunkit från 6,7 procent år 2000 till 3,8 procent år 2004. Sverige är det land i EU som har högst andel företagare som inte har några anställda, hela 97 procent. Av de 100 000 företagare utan anställda som skulle kunna anställa någon avstår de flesta. Enligt SCB anges fyra skäl till att inte vilja anställa: arbetsgivarens kostnader pga sjukfrånvaro, möjligheterna att säga upp anställda, svårigheterna att överblicka vad som gäller som arbetsgivare och skatter och sociala avgifter. Viktiga fakta. Mycket behöver göras. Och så har vi en regering som motsätter sig förändring på alla dessa punkter.

Läs mer - >

2005-08-09 13:15:25
Imorgon är första dagen du får en krona över själv. Tänk dig att man skulle dela in året så att man först arbetar för att betala in all skatt. Att varje dag går 100 % av inkomsten i skatt. Sedan, när den är inbetald, får man behålla varje krona man tjänar. I så fall skulle den första dagen utan skatt i Sverige inträffa imorgon, den 10 augusti. Hittills, under årets första 221 dagar, skulle man bara ha betalat skatt. Det behöver knappast påpekas att det är senast av alla länder i Europa.

En person med genomsnittlig inkomst i Sverige betalar 60,3 % i skatt på inkomsten. Tre av fem kronor går i skatt. Mycket av detta redovisas inte. Den inkomstskatt som kallas arbetsgivaravgift är t ex dold. Syftet är förstås att staten lättare kan ta upp extremt mycket i skatt om den inte berättar hur mycket det är. Det är i sig en demokratisk skandal. Förhoppningsvis kommer en ny regering snabbt att synliggöra skatterna.

Läs mer i foldern "Skattefridagen 2005" från Skattebetalarna - >

2005-08-09 13:09:52
China in Your Wallet. Prices for houses and apartments are rising fast in the entire Western world. Great when you sell, tougher when you buy. The main reason being the extremely low interest rates. And they are low because the inflationary pressures are so weak. Why? Mainly because the world is flooded with - mainly - cheap Chinese goods and services. It is indeed a global economy we have. And it illustrates the risks of protectionist measures to prevent imports of cheap goods. Consumers may lose not only as buyers of those goods, but also as payers of interest rates and owners of houses and apartments.

2005-08-09 11:42:19
Nytt Amerikabrev: Klasskamp i USA? I ett Amerikabrev som just skickades ut skriver Janerik Larsson om skillnaden mellan USA och Sverige i synen på vem som har ansvaret för medborgarnas liv:

"Vi lever i en samhällskultur där det ses som närmast en självklarhet att den politiska makten har ett mycket stort inflytande över hur verkligheten för medborgarna utvecklas. Det är ingen tillfällighet att Göran Perssons redan smått klassiska gardinuppsättartal i Björkviks Folkets Park saknade hänvisningar till näringslivet. I Sverige är det ′politiken′ som hanterar samhället och även arbetslösheten. ...

Så är det inte i USA. Sedan republikens grundande har en central föreställning varit skepsisen mot politik och politiker. Det är därför USAs författning med dess långtgående maktdelning ser ut som den gör.

Här finns givetvis också förklaringen till att socialismen aldrig slagit igenom i USA och att den mest framgångsrike demokratiske presidenten på många decennier, Bill Clinton, efter en dålig start under sin första mandatperiod genomförde sin berömde skalömsning då han ′stal högerns idéer′ och blev omvald."


Läs hela Amerikabrevet här - >

2005-08-08 11:58:04
Lodins sociala injenjörskonst. Igår skrev Sven-Olof Lodin, professor i finansrätt och f d skattesakkunnig på Svenskt Näringsliv, om skatterna på DN Debatt. Hans analys av behovet av sänkta och förändrade skatter är vettig. Ett och annat av förslagen också; huvudnumret är behovet av sänkta margínalskatter. Klokt och bra, något inte minst Moderaterna borde ta till sig.

Men han accepterar som en given faktor det extremt höga svenska skattetrycket. Och då blir liksom resten mest fixande på marginalen. Framför allt ett stycke, där han avfärdar exemplet platt skatt i Öst- och Centraleuropa, bör kommenteras:

"Att som Björn Tarras-Wahlberg (SvD Brännpunkt den 24/7) ta skattenivåerna i de nya öst- och mellaneuropeiska medlemsstaterna i EU med deras låga inkomstnivå hos medborgarna och ofullständiga sociala system som utgångspunkt för en lämplig svensk skattenivå är inte meningsfullt. "

Två skäl till att detta inte är meningsfullt anges, kort och svepande, i meningen. För det första att medborgarnas inkomstnivå ännu är lägre än i västra Europa. Men det borde väl vara svårare, inte lättare, att ha låga skatter om inkomsterna är låga? En liten andel av något litet är inte mycket. Det borde snarast vara lättare för oss med höga inkomster att ha låga skatter.

För det andra "ofullständiga sociala system". Vad är ett fullständigt socialt system? Är det vad vi har i Sverige? Knappast. Det finns inget slutmål, där väst är fullständigt och öst ofullständigt. Tvärtom har vi låst fast oss i en modell som ger sociala problem. Just därför är Öst- och Centraleuropa goda förebilder. Dessutom borde det vara naturligt för en f d representant för näringslivet att inse att sociala system inte behöver vara skattefinansierade.

2005-08-08 10:22:50
Hayek och pengarna. En del har ifrågasatt huruvida min referens till Hayek i Svenska Dagbladet i fredags var korrekt och rimlig. Den omdebatterade meningen lyder som följer:

"En gemensam valuta, som i Hayeks anda för bort penningpolitiken från nationella politiker, stänger likt en guldmyntfot möjligheten att fuska sig ur problem och främjar därför reformer."

Här står således att Hayek ville föra bort penningpolitiken från nationella politiker. Jag påpekar 1 att en gemensam valuta har den effekten, samt 2 att det har likheter med hur en guldmyntfot fungerar. De två sista punkterna är inte Hayeks uppfattningar, de är mina. Det första är däremot Hayek.

I "De-nationalisation of Money" (1978) påpekade Hayek att:

"...in order to preserve a functioning market economy, nothing can be more urgent than that we dissolve the unholy marriage between monetary and fiscal policy, long clandestine, but formally consecrated with the victory of Keynesian economics."

Hayek tyckte således att en separation av penning- och finanspolitik var viktig. Framför allt för att när nationella politiker har makten över båda två leder det till keynesianism. Vilket var precis vad min artikel handlade om. När Berlusconi och andra vill återta den penningpolitiska kontrollen är det i syfte att bedriva en keynesiansk politik. Och det är inte önskvärt.

Det kan påstås att samma effekt uppnås när en nationell centralbank görs oberoende från direkt politiskt inflytande. Jag vill dock påstå att en nationell centralbank ändå är lättare att påverka för nationella politiker än en gemensam som ECB. Regeringens plundring av riksbankens överskott och dess kampanjer för sänkt ränta är bara två exempel.

Sedan är jag fullt medveten om att Hayeks metod för att bland annat genomföra denna separation var privata, konkurrerande, valutor. Jag instämmer i detta - det vore bättre än både euro och krona. Det skulle ha fler positiva effekter än den separation av finans- och penningpolitik som euron har haft. Men det är en annan diskussion, lite längre bort från dagspolitiken.

2005-08-08 10:17:02
Reduction of the Size of the State - Desirable and Possible. In the Financial Times a few days ago, Ludger Schuknecht and Vito Tanzi wrote about reform in Wetsren Europe:

"Fiscal policies in the postwar period were rather successful in many countries. Good public administration, health and education services, infrastructure and basic social assistance supported an environment of equal opportunity, high growth and social cohesion. This was achieved with public spending averaging not more than 30 per cent of gross domestic product.

Afterwards, public spending went up significantly to average more than 40per cent of GDP in the early 1980s. In many countries, public spending rose even further and peaked above 50 per cent or even 60 per cent of GDP at some point during the past 20 years. But this increased expenditure brought few additional socio-economic benefits. Moreover, rising spending and taxation have been strongly correlated with declining growth, investment and employment.

A number of countries started big reforms of expenditure programmes. In Ireland, New Zealand, Canada, the Netherlands, Belgium and Finland, public spending reductions exceeded 10 per cent of GDP. In a few others it declined by between 5 and 10 per cent. The size of bureaucracies was reduced, services were privatised and early retirement and other welfare programmes made more balanced. ...

All the reforming countries enjoyed significant economic benefits. ... Economic growth steadily increased. ... Reforming countries experienced notable increases in employment. ... In fact, in the past 20 years, income growth for the poorest fifth of the population was highest in those countries that started early with ambitious reforms."

2005-08-08 10:15:56
När behövs inte längre Pride? I lördags genomfördes Pridefestivalens glada och färgsprakande tåg genom Stockholm. Det som först var skurar och sedan blev ösregn verkade inte rå på glädjen. Nog är det otroligt kul att många människor, som säkert under någon del av livet har tvingats försöka dölja vilka de är, öppet (och lite överdrivet) kan visa det. Utmärkt också att normerna i samhället har utvecklats så att gatorna kantas av tusentals människor som tycker att detta är rätt kul. Samtidigt kan man tycka att det är tråkigt att det ska behövas. Visst är det kul med karneval, det borde vi hitta fler anledningar till, men lite måtte väl den dagen då Pride är onödigt vara önskvärd. När det inte är märkvärdigt över huvud taget vilka människor som tycker om varandra. När inte just dessa behöver demonstrera mer än vi andra.

2005-08-05 15:28:58
New Publication: Does the West Know Best? A new, short, book called "Does the West Know Best" has just been published by the Stockholm Network. It describes itself as "a one-stop shop for organisations seeking to work with Europe?s brightest policymakers and thinkers" and comprises a network of 130 market-oriented think-tanks in Europe.

I have contributed to the book with a chapter where I mainly present five essential reforms for Western European countries. Other contributors include Dan Michell of the Heritage Foundation, Martin Bruncko of the Slovak government, Philippe Manière of Institut Montaigne and Gabriel Calzada of the Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. On the cover of the book, its topic is described as follows:

"Accession of the Central and Eastern European states has provided impetus for a fundamental re-evaluation of Europe?s economic and social model. ... With the west now facing the impending crises of an ageing population, unsustainable healthcare systems, and the prospect of weak growth, the question remains: should the new member states be emulating western Europe? Or should ?old Europe? mimic the reforms of its newest partners? Indeed, does ?old Europe? have any choice but to reform?"Download "Does the West Know Best?" (pdf) here - >

2005-08-05 15:11:48
Chatt på söndag. På söndag, kl. 17-18, sänds sista avsnittet av UR-serien Kunskapsriket på SVT1, där jag medverkar på ett hörn i bl a en debatt. Efter programmet kan man chatta med mig och Ursula Berge. Den som till äventyrs vill inleda sin söndagskväll på det viset kan gå in här (via www.ur.se/kunskapsriket) och chatta.

2005-08-05 10:36:14
I SvD: I krisen får euron skulden.Svenska Dagbladets ledarsida idag skriver jag om Keynes återkomst. En rad länder i västra Europa plågas av allt värre ekonomiska problem, som följd av den europeiska sociala modellen. Men istället för att angripa problemens orsaker skyller ledande politiker på allt annat, som frihandel, invandring, företag - och nu allt mer på euron. Att återinföra en nationell valuta och den vägen bedriva keynesiansk stimulanspolitik i syfte att undvika strukturella reformer är dock i bästa fall en rätt verkanslös väg. I sämsta fall direkt skadlig:

"Ett land som har gått med i euron kan naturligtvis också lämna den. Men att, som i Italiens fall, återinföra lire, låta den falla i värde och skjuta reformer på framtiden, är ett säkert recept för en fattigare framtid. En gemensam valuta, som i Hayeks anda för bort penningpolitiken från nationella politiker, stänger likt en guldmyntfot möjligheten att fuska sig ur problem och främjar därför reformer.

Men på svag politisk uppbackning har många valutasamarbeten fallit. Något vi kan vara säkra på är att ett Europa utan euro också är ett Europa där attackerna på den inre marknaden har fortsatt. Ska ett land kunna stimulera ekonomin via penningpolitiken ska väl också den egna produktionen kunna skyddas med tullar och den nationella industrin subventioneras?"


Läs hela artikeln här - >

2005-08-05 10:31:26
Welcome, Switzerland! In August, so far, the number of visits from Switzerland (or at least Swiss domains) at munkhammar.org has been large. It is now the second largest category of visitors from outside Sweden, after Finland - and, of course, .com, .net, etc. I don′t know why, but it is of course very welcome.

2005-08-04 16:09:49
Globalisation and Technology! I noticed something called Google Earth at the blog of Jonas Morian. A fantastic little program, free to download. You can just type in any place on the planet and you will actually get an image - fairly close - of that place. Not just a map, a photo! Well, perhaps this is just exciting news to me, not exactly being a computer expert. But this is really lots of fun so far, not to mention a good example of globalisation and technology advancing...An image from Google Earth of Grev Turegatan 19 in Stockholm, where Timbro is.

2005-08-04 11:19:00
Regeringens lydige undersåte. Gårdagens debattartikel i DN av TCO:s ordförande Sture Nordh kunde inte bli mer av ett beställningsjobb från regeringen. De behövde en "fristående" röst som kritiserade näringslivet och bekräftade deras politik: att vägen till fler i arbete heter bidrag. F d statssekreterare Nordh (s) var inte sen att leverera. DN beskriver detta i dagens huvudledare som "en uppvisning i konsten att buga riktigt, riktigt djupt för den politiska makten".

Det blir ofta väldigt genomskinligt. Ett klassiskt grepp från sittande regering är att kalla dem som önskar förändring "svartmålare" av läget. Så gör även Sture Nordh:

"Den svartmålning av svensk industris framtid som bland andra Svenskt Näringsliv ägnat sig åt må vara ideologiskt begriplig. ... Näringslivet, som väl vet vilka möjligheter den globala arbetsdelningen leder till, står i spetsen för globaliseringskritikerna."

Bara några dagar tidigare skrev Michael Trechow och Urban Bäckström, styrelseordförande respektive VD i Svenskt Näringsliv, följande i DN:

"Det pågår nu en världsomspännande accelererande utveckling som innebär att allt fler tävlar om att bli vinnare och att allt fler också blir vinnare. Aldrig förr i mänsklighetens historia har så många människor fått det så mycket bättre på så kort tid som under det senaste decenniet. Potentialen för en ljus framtid kunde knappast vara större. Världshandeln ökar snabbt, vilket innebär att möjligheterna också ökar snabbt för svenska företag."

Är det svartmålning? Globaliseringskritik? När s-maskineriet försöker beskriva ett spöke som inte finns inför valet har det intet med verkligheten att göra. Så även här och nu.

I sak, om de tio punkterna för fler jobb, finns inte mycket att säga. De verkar bara ha utformats för att ge intryck av att bidrag är vägen till jobb, något som rimligen inte Nordh själv tror på. Grundorsaken till arbetslöshet är att det finns hinder mellan den enorma efterfrågan på att arbete ska utföras och att det faktiskt blir av. Regler, skatter, monopol, bidrag - med mera. Dessa hinder är skapade genom politiska beslut. Att inte angripa dessa hinder utan istället ta ut ännu lite mer i skatt (som företag kunde ha skapat riktiga jobb för) för att uppfinna jobb via bidrag är självklart lika dumt som fel.

2005-08-03 11:56:16
Trade Unions and Wages. In the latest edition of The Economist, it is reported that trade union participation in the US has fallen from some 30 % in 1960 to 12 % today. In the private sector, the figure is 8 %. In Sweden, already the figure for 1960 would seem low. It is now, however, falling from the extremely high levels of about 80 % that were once the case.

Trade unions can do many things for their members. One main argument, however, has always been that by having most employees as members, they would be able to negotiate higher wage increases than otherwise. If that were true, wages for most people would of course be vastly higher in Sweden than in the US. Is that the case?

No. In fact, the wage level is generally much higher in the US. Average income per person in the US is about 35 % higher than in Sweden. It is also higher for ordinary workers in the US than in Sweden. Private consumption per person is about twice as high. Thus, trade unions simply can′t produce wage increases. Higher wages come from having a free economy which enables entrepreneurs and companies to pursue their ideas and grow. That′s when wages grow too - without trade unions.

2005-08-03 11:06:06
Vilken är SSU:arnas moraliska utgångspunkt? På SSU-kongressen diskuteras tydligen socialismens förverkligande, förstatliganden, högre beskattning, ökade statliga regleringar och huruvida utbildning alls ska tillåtas löna sig. Bland annat. Detta är naturligtvis inget nytt, så har det alltid låtit. När de sedan blir ministrar möter de verkligheten och lugnar sig något. Men detta är vad de egentligen vill.

Jag undrar hur de tänker. Hur kan de anse sig ha rätt att bestämma allt detta? Säg att småföretaget Klaras Design vill betala Fia, med en examen i marknadsföring, mer än Lars, som inte har en examen. Hur kan SSU:are anse sig ha rätten att via staten förbjuda det? Eller säg att Kalle i Karlstad efter mycket slit har utformat ett dataprogram som kan effektivisera företags redovisning? Företag kan bli effektivare, Kalle kan anställa och välståndet ökar. Men SSU anser sig ha rätten att via staten (och hot om våld) ta antingen halva intäkterna i skatt eller helt sonika förstatliga hela verksamheten. Hur kan de anse sig ha rätt att göra så?

Självklart innebär ett sådant samhälle att utbildning, innovationer, småföretagande och utveckling i allmänhet avstannar. Således har helt socialistiska länder till slut kollapsat och halvt socialistiska (som Sverige) gått in i ett mellanting mellan framgång och undergång. Men det mest intressanta är kanske inte konsekvenserna i praktiken utan vilken värdering som ligger bakom. Hur kan SSU:are sitta i en kongresslokal och anse sig ha rätten att styra och ställa med livet för alla andra utanför, som de aldrig ens har träffat? Beats me.

2005-08-03 10:31:06
Former Swedish PM Carl Bildt About My Book:

"There is an acute need to look at the economic challenges facing some of the older European economies, and this book does it with clarity in both the analysis and the prescriptions for the future. We can do much better - why aren′t we?"

2005-08-02 20:26:28
Bild från Bidragssverige. En person berättade för mig att de på arbetsplatsen hade haft intervjuer med tre personer för en tjänst som telesäljare. Två medelålders damer och en yngre kille intervjuades. Den ena damen hade framhållit att de föreslagna arbetstiderna inte alls passade, då hon hade en hund hon måste passa. Den andra damen påpekade att det här med telefon nog var alltför betungande eftersom hon hade ont i handleden. Killen var tack och lov både idérik och entusiastisk, han har börjat och allt går utmärkt. Damerna, däremot, fortsatte att vara arbetslösa. Vilket naturligtvis var precis vad de ville. För att kvalificera sig för ytterligare a-kassa krävdes att det såg ut som om man kanske vill ha jobb. Sedan kan man skylla på det mesta för att slippa. Och det finns ingen arbetsgivare som vill ha en person som helt saknar vilja heller. Vem är skurk här? Ja, rimligen den som införde ett system där det lönar sig nästan lika mycket att inte arbeta. Dubbelskurk är den som tvingade de arbetande att därtill betala uppehället för dem som väljer att avstå.

2005-08-02 10:28:16
(Ideo)logiskt bidragsfusk av SSU. Igår inleddes SSU:s kongress, i skuggan av skandaler med massiva bidragsfusk. (Man kan se kongressen live på nätet och när jag testade igår visades en sal lika tom som moderpartiets framtidsprogram.) Partiledaren Göran Persson, som gärna talade på alla kongresser då fusket pågick, kommer för första gången inte. Han hänvisar till en semester som inte får avbrytas. Igår tog han dock emot Georgiens president och bröt därmed semestern.

Det finns de som anser det underligt att SSU i decennier har fuskat till sig miljoner i skattefinansierade bidrag. Var och varannan minister idag medverkade i detta under sin SSU-tid. Men det borde vara mer logiskt än underligt. Förbundet står för en ideologisk spännvidd mellan att vilja avskaffa det privata ägandet och att starkt begränsa det. Mitt och ditt är begrepp som helt eller delvis ska bort ur samhället. Allt eller det mesta ska vara gemensamt. Och då är det väl bara att utnyttja de gemensamma resurserna för fullt? Rimligen är det relativt konsekvent - och talande för vilken skadlig ideologi de står för.

2005-08-02 10:22:40
The Economist: How China Runs the World Economy. Everyone know of Chinas rapidly rising global importance. In a few decades, it is said, the Chinese economy will be second in size only to that of the US. But in the latest edition of The Economist, the editorial points out that the Chinese economic impact in the world is already very big. And that is not only in the field of runnig the monetary policy of the US, by keeping the yuan close to the dollar and buing Treasury bonds, thereby keeping them cheap:

"China′s growing influence stretches much deeper than its exports of cheap goods: it is revolutionising the relative prices of labour, capital, goods and assets in a way that has never happened so quickly before. A recognition of China′s profound and widespread impact on the world economy explains various current economic puzzles.

Take, for instance, the oil price. Since the beginning of last year, oil prices have doubled, yet in contrast to previous oil shocks, inflation rates remain low and global growth robust. The answer to this riddle is China. To the extent that oil prices are driven up by strong Chinese demand rather than, as in the past, an interruption of supply, they are less likely to hurt global growth. And the impact of higher oil prices on inflation has been offset by falling prices of all sorts of goods from cameras and computers to microwaves and bicycles?thanks to China. ...

Another oddity is that, while the prices of most goods are falling, house prices are soaring in many countries. Again, enter the dragon. Cheaper goods from China have made it easier for central banks to achieve their inflation goals without needing to push real interest rates sharply higher. This has encouraged a borrowing binge. The resulting excess liquidity has flowed into the prices of assets, such as homes, rather than into traditional inflation.

And, last but not least, there is the conundrum which has puzzled Alan Greenspan, head of America′s central bank: why are American bond yields so low despite robust growth and hefty government borrowing? Part of the answer lies, once again, with China, which has bought large quantities of Treasury bonds to hold down its currency.

Over the coming years, developed countries′ inflation and interest rates, wages, profits, oil and even house prices could increasingly be ′made in China′. How should the world′s policymakers respond to China′s growing economic clout? Trying to halt China′s growth through protectionist measures, as many American congressmen would like to do, would be a disaster, for it would close off a powerful source of future global prosperity.

A better way to deal with China′s growing power would be to give the country a bigger stake in global economic stability. China should be a full member of international economic policy forums, such as the G7 and the OECD. Western policymakers would be wise to remember another Chinese proverb: ′What you cannot avoid, welcome.′"

2005-08-01 16:54:42
Happy Birthday! Yesterday was the 93rd birthday of Milton Friedman. He is the winner of of the Nobel Prize for Economic Science, the Presidential Medal of Freedom, and the National Medal of Science. But first and foremost, he is a champion of a free society and a free economy. Oddly, it might seem, his ideas of freedom have been controversial through the years. When he came to receive the Nobel Prize in Stockholm in 1974, there were demonstrations in the streets. But his influence by the strength of the arguments has been growing. The Thatcher and Reagan revolution was largely inspired by his ideas and so is, for example, Arnold Schwarzenegger, who has given Friedmans "Free to choose" as a birthday present to freinds for years. "Milton Friedman has done more than defend freedom as an abstract ideal," President George W. Bush recently said, "He has creatively applied the power of freedom to the problems of our own country, and in the process he has become an influential social reformer." Buy "Capitalism and freedom" here and "Free to choose" here.

<-- Home
RSS 2.0