Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:54:52

2008-08-30 11:46:29
S-kampanj på DN:s ledarsida. Det verkar belagt att Jan Björklund vid något av de tusentals tillfällen han har refererat till studier av den svenska skolan borde ha sagt "en av de sämsta" när han sade "sämst". PJ Anders Linder går idag i Svenska Dagbladet igenom ett dussin ledande studier som dock bekräftar Björklunds bild.

De politiska kampanjmakarna ser dock sin chans. På ledarplats i Dagens Nyheter skriver kolunmnisten - och f d statssekreteraren (s) - Lotta Fogde att Björklunds påståenden saknar "faktagrund" och inte har med "kalla fakta att göra". Hon kallar rentav det hela för "bluffen".

Självklart vet Lotta Fogde att det hon skriver är trams. Men hon ser sin partipolitiska chans att nedgöra en av de mest framgångsrika borgerliga politikerna på senare år. Av något fel på marginalen byggs ett påstående om att allt han har sagt var fel. Björklund borde ha varit noggrann nog att inte ge den chansen förvisso.

Sedan skyller hon mediernas bristande granskning på att "bluffen" har kunnat fortgå. Naturligtvis finns även andra granskare - inte minst hennes eget parti. Att de inte har hittat fel i Björklunds utsagor visar förstås att de har varit korrekta.

Fogdes text handlar inte om sanning eller granskning utan om partikampanj. Och S-kampanjer borde inte vara en aktivitet för DN:s ledarsida. Den nye politiske redaktörens första uppgift bör vara att avsluta Lotta Fogdes kontrakt. Hon kan skriva på tramssidor som Aftonbladets ledarsida istället.

2008-08-29 23:23:11
Ingenious. I have to admit that I did not know much about Sarah Palin before John McCain today announced that she is his pick for Vice President. Though many have cheered at the choice, I have already noticed comments about her presumed lack of experience. But surely choosing a strong woman is an ingenious move from McCain. Now those who voted for Hillary Clinton know where to go. Or, as Dick Morris puts it:

"Now Obama, who has spent two years preventing a woman from being president, will spend two months preventing one from becoming vice president - and hopes to do so with women votes."

2008-08-29 23:20:10
Grattis, GA! Peter Wennblad blir således ny redaktionschef på Gotlands Allehanda. Strålande. Jag har känt honom sedan han var ordförande i MUF och jag i LUF på Gotland. Förra seklet... På något senare tid delade vi fikarum, han på Neo och jag på Timbro. Peter är en utmärkt skribent med känsla för äkta journalistik.

2008-08-29 13:42:42
I Entreprenör om facket, ekonomisk nedgång och krig. I senaste numret av Entreprenör har undertecknad skrivit huvudledaren, om den destruktiva roll delar av fackföreningarna spelar idag och vad de skulle kunna göra istället. Läs den här. Jag har även bidragit med två kortare ledarartiklar om att nedgången i svensk ekonomi måste mötas med ytterligare reformer, samt om kriget i Georgien, som kan läsas här och här.

2008-08-29 10:56:59
Ny rapport: Georgien - en lysande stjärna på reformhimlen. Bakom de dramatiska rubrikerna om Rysslands invasion av Georgien finns en spännande och okänd berättelse om ett av världens ledande reformländer. I en rapport som Timbro presenterar idag berättar undertecknad och Jon Millarp historien om Georgien och dess makalösa utveckling.

De senaste fem åren har Georgien avancerat hela 119 positioner i Världsbankens Doing Business-index. De utländska direktinvesteringarna har ökat från cirka 300 miljoner dollar 2003 till 1 600 miljoner 2007.

Korruption har bekämpats med kraft, bland annat genom en polisreform, och Georgien har etablerat en för regionen väl fungerande demokrati. I det närmaste total frihandel och fri rörlighet för människor har införts. Arbetsmarknaden är en av världens friaste.

Statliga företag har sålts, antalet myndigheter närapå halverats och platt skatt på 12 procent införts. Den ekonomiska tillväxten har sedan 2003 varit i genomsnitt cirka 10 procent om året, och skatteintäkterna har ökat trots de låga skattesatserna.

Georgien har ansökt om medlemskap i Nato och närmat sig EU. Detta är sammantaget en politik som borde inspirera andra. Tyvärr är detta en politik och en utveckling som har stoppats med våld, och vars framtid är mycket osäker.

Georgien är nu det stora testet för EU. "Europe Started Here" är den slogan som Georgien marknadsförs med. Den säger mycket om hur georgierna ser på historien och på hur framtiden bör bli. Det landet kan inte Europa svika.Ladda ned rapporten här (pdf) - >

2008-08-28 18:41:16
In IHT: Europe and Russia. Yesterday, the International Herald Tribune published a letter by me and Gunnar Hökmark, MEP and vice Chairman of the EPP-ED Group. We speak clearly about the new Russia and draw some conclusions from Caucasus for Europe.Read it here - >

2008-08-28 13:46:49
Quote of the Day:

"John McCain is my friend. We′ve traveled the world together. It′s a friendship that goes beyond politics, and the personal courage and heroism demonstrated by John still amazes me."

Joe Biden, Candidate for Vice President - at the Democratic convention yesterday

2008-08-28 10:56:14
Democratic Convention. Bill Clinton gave a great speech yesterday in Denver, with more content than many others. So did Hillary Clinton the day before. But 30 per cent of those who voted for her claim that they will now vote for McCain. And his campaign was quick to launch the new ad "Debra" about McCain Democrats...

2008-08-26 14:24:49
Chicken Race. A chicken race is two cars racing towards each other at full speed, and the first one to turn is the loser. This is the game that Russia currently plays with the West. And KGB knows very well that the West is likely to turn first.

Russia′s President Medvedev just signed a decree recognising the independence of South Ossetia and Abchasia. The Russian government is breaking Georgia apart, just as it will do with any neighbouring country that opposes them.

As the US, the EU and Nato have become tougher against Russia, they have responded even tougher. On freezing relations, Medvedev said all relations could end. On WTO membership, Prime Minister Putin said that Russia doesn′t "see any advantages from membership".

Lesson? First, realise that this is the new Russia. Second, don′t back off. They will see that as a weakness.

2008-08-26 12:52:29
Dyrt med kompetens i Sverige. Efter regeringens sänkta skatter för låginkomsttagare betalar de nu relativt låg skatt i Sverige. Medel- och höginkomsttagare betalar dock fortfarande höga skatter, särskilt om arbetsgivaravgiften räknas in.

Nedan en bild från Dan Johansson på Ratio. Den visar kostnaden i Nederländerna, Nederländerna (med expertskatt), Schweiz, Storbritannien och Sverige för att anställa en engelsk finansdirektör. Utgångspunkten är att denne ska få ut lika mycket efter skatt oavsett land.

Stapeln längst till höger är kostnaden i Sverige. Som synes ligger nivån 50-60 procent högre än i de andra konkurrentländerna. Detta får naturligtvis en rad konsekvenser.

Det blir mindre attraktivt att förlägga produktion som kräver kvalificerad arbetskraft i Sverige. Och skulle man dra ned arbetskraftskostnaden till samma nivå som i de andra länderna - men behålla skatterna - får personen behålla avsevärt mindre. Då blir det mindre attraktivt att arbeta här.

Det är viktigt att låginkomsttagare har starka incitament att arbeta. Men i den globaliserade ekonomin är det viktigt att länder kan attrahera avancerad produktion och kvalificerad arbetskraft. Då måste skatterna sänkas även för dem, och avskaffande av värnskatten är ett viktigt första steg.

2008-08-23 18:03:38
Låktatjåkka. Just tillbaka i landets högst belägna fjällstuga efter tredje dagens vandring och klättring - samt konferens - med Kebnekaisegruppen. Ett bra forum för intellektuellt utbyte och inte så få operativa slutsatser om framtida projekt.Årets uppsättning - vem är vem?

2008-08-23 17:34:57
Ever Closer... The average of all national US opinion polls now show that Obama is ahead of McCain by 1,5 per cent. The enthusiasm for Obama among journalists and analysts is clearly not matched among voters in general. McCain′s outstanding performance in the Saddleback Forum might be an indicator that he will continue closing in.

2008-08-22 08:25:19
I Sydsvenskan: "Vad Kreml vill krossa." I dagens Sydsvenska Dagbladet skriver undertecknad och Paata Sheshelidze, chef för New Economic School Georgia - om kriget i Grorgien. Vi fokuserar på vilket land Georgien har varit de senaste fem åren - ett av världens ledande reformländer - och drar slutsatser av kriget för Europas del.

Läs artikeln här - >

2008-08-21 09:16:36
Towards the Mountains. Shortly, I am off to the very northern part of Sweden, for the annual hiking conference with the Kebnekaise Group. Might be more limited blogging for a few days.

2008-08-21 09:04:10
Ukraine Next? The media reports about widespread destruction and looting where the Russian troops have been in Georgia. So much for their "peacekeeping troops".

The governments of South Ossetia and Abchasia will probably declare independence shortly. This is a charade. These governments are part KGB, part mafia - paid by Russians to start trouble with Georgia.

The EU must be tougher. Now, they seem to want to turn a blind eye on Russia′s actions this time. Next step might very well be "peace troops" in Ukraine, according to experts.

French Foreign Minister apparently expressed some understanding that Russians feel "besieged" by Nato. Wrong attitude. The Russian government is simply paranoid. If Russia wanted and became a real democracy, they could join Nato too.

2008-08-20 11:31:49
About Georgia at EEI. Gunnar Hökmark and I made a brief comment about Georgia on behalf of European Enterprise Institute, which can be read here.

2008-08-20 11:05:01
Recension i Liberal Debatt. The Guide to Reform recenseras i en ledare i Liberal Debatt. Slutsatsrena kopplas till den svenska regeringens strategier och möjligheter till återval. Över huvud taget har det varit mycket få recensioner eller kommentarer till boken i vänstermedier i något enda land. Är de inte intresserade av reformer...?

Läs artikeln här (pdf) - >

2008-08-19 13:25:45
Dagens citat:

"Ska vi varje gång när vi säger att jorden är rund också ta fram någon som tycker den är platt?"

SVT:s meteorolog Pär Holmgren om kritiken från Elisabet Höglund rörande ensidig rapportering om "klimathotet" och dess orsaker.

Intressant syn på frågan om allsidighet i public service.

Sedan påpekar Holmgren att SVT måste redovisa forskningen. Lustigt nog är klimatförändringens omfattning och orsaker inte alls lika självklar där.

Läs mer - >

2008-08-18 19:52:21
Nato-medlemskap nu! Regeringen har, med stöd av övriga riksdagspartier efter möte i Utrikesnämnden, således beslutat att Sverige avbryter alla militära kontakter med Ryssland. Bra. Sverige tillhör nu de EU-länder som vill ha en tuff linje mot Ryssland.

Men nu har också ett möjligheternas fönster öppnats vidare än någonsin. Idag finns antagligen ett starkt stöd för svenskt inträde i Nato. Kanske kan även Socialdemokraterna se på situationen med nya ögon.

Att Sverige inte är med i Nato har en historisk förklaring i form av hänsynen till Finland. Det fanns dock aldrig någon större moral i denna politik. Och bakom ridåerna skedde ett omfattande samarbete, eftersom Sverige självklart var ett västland.

Idag har Sverige ett långtgående samarbete med Nato. Svensk militär får bara inte vara med i ledningsrummet. Jag bidrog för ett decennium sedan till att Folkpartiet blev för Natointräde. Nu är tillfället här.

Illustrativt nog har Nato på tisdagen toppmöte om krisen, där Sverige bisarrt nog inte finns represneterat.

2008-08-18 19:46:37
Mångfald i välfärden. För några veckor sedan hade DN Ekonomi en artikel om den starka expansionen i de privata sjukvårdsföretagen. Nu kom statistik som visade att antalet ansökningar om att starta friskolor är större än någonsin; bara i höst kommer 85 nya friskolor att starta.

Detta är viktiga steg mot mer valfrihet för medborgarna - och fler arbetsgivare för lärare och sjuksköterskor. Konkurrensen ger också ökad effektivitet, mer välfärd per krona.

Båda ökningarna inleddes på allvar 2006. Att det var valåret är självklart ingen tillfällighet. Alliansregeringen öppnar sakta men säkert för entreprenörskap och mångfald i välfärden.

2008-08-15 10:11:54
Quote of the Day:

"One can forget about any talk about Georgia′s territorial integrity."

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, speaking in the Kremlin yesterday.

Fortunately, the US is finally awake and will oppose this position, defending international law.

2008-08-15 10:01:08
"Förnyelse vägen till framgång." Min bok The Guide to Reform recenseras i Smålandsposten. Läs här.

2008-08-14 22:41:53
Lärdomar för Sverige. Förhoppningsvis ligger det mycket i John McCains påpekande att "we are all Georgians now". Det verkar finnas ett genuint stöd för Georgien i en rad länder. Men man kan undra var alla tiotusentals personer som brukar demonstrera mot USA är idag. De som ogillade att USA besegrade en diktator i Irak verkar måttligt upprörda över det auktoritära Rysslands angrepp på ett litet, demokratiskt reformland.

Händelserna i Georgien måste leda till en annan politik på flera punkter i Sverige. En cyniker kunde säga att historien har överraskat många genom att återvända. Vi måste ge vårt stöd till ett EU med starkare utrikespolitisk kraft. Försvaret måste vara starkt och internationellt. Medlemskap i Nato är självklart och bisarrt senkommet. Energipolitiken måste inriktas på att utveckla ny produktion genom bland annat ny kärnkraft.

2008-08-14 09:51:31
Message for the West. Here is a transcript of a teleconference yesterday with President Saakashvili. The conflict is not over; indeed this is serious and urgent business. And if the West is not firm, this will have terrible effects in the years to come.

2008-08-13 10:59:31
Cease-Fire. The Russian government has thus agreed with the EU and OSCE to stop the fighting. It is still unclear whether they have fulfilled their part of the deal. In any case, there are now Russian troops in Georgia, so a mere cease-fire is of course insufficient; they have to leave.

There are many signs showing that Russia provoked this war. One story is this. Another is the fact that there were signs of the cyber war already in July - long before the incidents on August 7 in South Ossetia that Russia used as an excuse for military intervention. Read the New York Times here.

There are conclusions that we can make already. The EU has to be united and firm in the upcoming political process. Russia must respect the sovereignty of other countries. In order to do that, there has to be a European military force. Europe also has to get rid of the dependence on Russian gas, and the obvious response would be nuclear power.

2008-08-12 16:58:56
New Means of Transport. Quite frequently, I use a bike to go to meetings when in Stockholm. After transporting the old bike to our house, I had to get a new one. Thus I now travel on the new, appropriately designed, vechicle below.2008-08-11 11:25:40
War in Europe. Those who thought that we would all discuss the Olympics by now turned out to be wrong. The war in Georgia is rightly on the top of the agenda at the moment.

Russia has provoked a conflict to to punish a neighbouring country for their will to pursue different policies. Apparently, the Russian government does not believe that their neigbours are sovereign countries.

Georgia uses the slogan "Europe started here" and they are very Western-oriented. They have launched far-reaching free-market reforms as well as reforms against corruption and for democracy. And they applied for Nato membership.

I was there during an intense week in March, and the success is evident. Growth rates at ten per cent a year have been showing. I met leading politicians and analysts. I am scheduled to go back in October.

Russia pays a loyal government in the breakaway province of South Ossetia. Their excuse for the current full-scale war was the defence of that province. Proposals of independence from the Georgian government were ignored.

Before the real war, Russia launched the cyber war. Many web sites in Georgia were suddenly inaccessible, including that of the Foreign Ministry. Instead, they had to set up a blog to communicate, see it here.

The Russian government claims they have to protect Russians in South Ossetia. One might wonder why, then, they attack targets all around Georgia. In any case, if that were the right of Russia they could invade any European country where there are Russians.

Quite possibly, Russia is trying to overthrow the Georgian government and replace it with their marionets. That would destroy - at least temporarily - what has been a great spirit of freedom and reform.

I hope this war unites the EU so that it may use its substantial powers. This is intolerable. Russia must leave Georgia.

2008-08-11 11:15:56
Summer Summary. A nice summer of family life, sailing and barbecues has come to an end. A few things may be worth commenting briefly.

- Turkey was saved on the brink of disaster as its constitutional court decided not to ban the governing party. Now, Turkey can continue the reform path.

- The Olympic Games opened spectacularly. Of course this is all an enormous scene for propaganda and politics. But I believe that it contributed to China′s openness and that there are positive effects from the world?s eyes being focused on China.

- I will be a guest speaker at the European Ideas Network′s Summer University in Fiuggi, Italy. The key note speakers will be Francois Fillon, Prime Minister of France, and Silvio Berlusconi, Prime Minister of Italy. The programme can be seen here (pdf). Will be interesting.

- Den svenska ekonomin viker nedåt kraftigare än bedömt. Detta understryker behovet av vidare och mer omfattande reformer, inte minst på arbetsmarknaden. Budgetöverskottet bör minska.

- Fortum och Stockholms Stad lanserar elbilar man kan ladda upp vid stationer längs gatan. Detta är en aspekt jag inte hann ta upp i debatten om den s k "mackdöden" på Aktuellt. Den nya tekniken kommer att förändra strukturen för bilarnas bränsleförsörjning.

- Träffade statsminister Reinfeldt i Vaxholm, där han höll ett engagerat tal. FRA-debatten har länge sett ut som Alliansregeringens tsunami - hanteringen har skadat trovärdigheten. Men behovet av signalspaning har nog illustrerats väl den senaste veckan.Jag och trött dotter Rebecka med Reinfeldt

<-- Home
RSS 2.0