Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:34:28

2005-09-30 13:57:19
Where Do Investments for the Future Take Place? UNCTAD have now released their World Investment Report. The US still gets the most foreign direct investment, but is now followed by Britain as number two, passing China. It is indeed possible to create a good business climate in "Old Europe" too! UNCTAD also made a survey of which countries are today regarded as the most attractive prospective regions for research and development. China is number one, followed by the US, then come India, Japan and Britain. (Sweden is number 30, hardly visible in the diagram.) That is a sign of the future - there will not only production take place, but also reasearch.

2005-09-30 13:48:07
PRV i min smak. Nu har PRV godkänt att en flicka får ha namnet Edradour. Låter mycket bra, tycker jag. Frågan är om det är ännu ett slag mot den svenska alkoholpolitiken. Edradour är en single malt-whisky från Skottland. När döps den förste lille killen till Ardbeg...?

2005-09-30 13:36:04
Livlig debatt på Bokmässan. När min bok presenterades igår inför rätt många (betalande!) besökare blev diskussionen livlig. SVT 24 filmade spektaklet, dock oklart exakt när de ska sändas. Framför allt inträdde en viss intensitet i diskussionen med Bengt Westerberg, som dock började med att instämma på ett antal punkter. Dock ansåg han att höga skatter inte bromsar tillväxten och att USA verkligen inte är ett föredöme (något jag inte alls inledde med). Framför allt motiverade han ett högt skattetryck med att vi behöver bli omhändertagna i början av livet och i slutet, däremellan jobbar vi ihop de resurser som krävs. Förvisso är väl ett problem att allt fler nu tas om hand av staten även däremellan. Men det viktiga är ju att vi absolut inte behöver tas om hand av staten, särskilt inte mot slutet av livet. Det är sant att skatt delvis omfördelar över livet till samma person. Men om man ändå själv får tillbaka pengarna (i form av pension pch äldrevård) kunde man väl ha fått behålla dem och spara eller försäkra sig som man själv vill. Allt annat är förmynderi. Detta visar att när staten väl har tagit över något kan det bli svårt även för de som kallar sig liberaler att ens tänka tanken att staten inte borde göra det.

2005-09-30 13:32:01
Östra Småland. Ledarsidan i denna globala dagstidning dömer ut den svenska debatten såsom en ankdamm. Framför allt förargas de över att undertecknad inte behagar stämma in i deras vilja att beskriva allt i detta land i rosenrött. Mitt påpekande att Sverige får bland världens sämsta betyg i World Economic Forums index över konkurrenskraft i de kategorier som Persson och Nuder har ansvar för - som skatter och arbetsmarknad - förargar rejält. Dagens glada tillrop från Småland kan läsas här.

2005-09-29 15:35:29
Happy Birthday...! Today, it is one year since I started this web log (and since then, even I have become used to the word "blog"). It has been an exciting year in many respects, and the blog has exceeded my expectations. The number of visitors has risen steadily and is now at least 1000 a day, often more. This has been a good way to gather and spread articles, speeches and publications. It has also proven a great way to do quick comments on hot issues. Many people - including leaders of political parties, business leaders, economic analysts and some journalists - from various countries, but mostly Sweden, tell me they find munkhammar.org useful. It is much like one′s own editorial page. I look forward to another year with - hopefully - even more people finding the facts and analysis presented here useful and thus a year with even more impact on the debate.

2005-09-29 15:33:37
Pennan är mäktigare än svärdet? Att närvara på den årliga Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg är en upplevelse - i mitt fall därtill faktiskt första besöket. Hundratals utställare som bokförlag, bokhandlare och organisationer skapar en intensiv atmosfär. Rader av författare och debattörer medverkar i seminarier och signerar böcker. Att intresset för läsning - och därmed tänkande och analys - är så stort är verkligen positivt.

Framför Hjalmarson & Högberg, som gav ut min bok "Sagan om välfärdens återkomst", signerade just Jan Guillou sin senaste: Kolumnisten. En bok som samlar hans kolumner i Aftonbladet - inklusive en som beskriver undertecknad som särdeles bakom flötet - och pryds av ett dussin bilder av honom själv, förstås.

Ska strax in till det seminarium som handlar om ovan nämnda bok. Bengt Westerberg har redan meddelat att han ser fram emot det. Lotta Gröning uttryckte detsamma på sin blogg, dock med en grav felskrivning av bokens titel: "Sagan om välfärdsstatens återkomst". Min poäng är som bekant att bättre välfärd får vi först när staten slutar syssla med det... Ska bli en kul diskussion!

2005-09-28 15:27:25
World Economic Forum ger Persson och Nuder underkänt! Idag klockan 1500 presenterades Global Competitiveness Report 2005-2006 från World Economic Forum. Undertecknad har tagit del av den och just kommenterat dess slutsatser för Sverige:

"Sverige är ledande i användande av teknik och våra företag är skickliga. Men i alla kategorier som är politikernas ansvar hamnar vi illa till. Inom skatter, arbetsmarknad och företagsklimat får Sverige dåliga betyg. Sverige är helt enkelt ett land med god potential som förvanskas av dålig politik. ...

I årets rapport hamnar Finland på plats ett, USA på plats två och Sverige på plats tre när de olika kategorierna summeras. Det som drar upp Sveriges position är främst teknisk användning och företagens skicklighet.

Men vi får bottenbetyg inom exempelvis skatter, vilket betyder att vår goda position inte kan tas som argument för att höga skatter inte är skadligt. Att den totala positionen inte är sämre beror på att den kategorin tillmäts oförklarligt liten vikt i sammanräkningen. ...

Sverige har fallit åtta positioner i företagsklimat sedan förra året. Vi är på plats 113 av 117 när det gäller hur reglerad arbetsmarknaden är. I kategorin skatternas omfång och effekter är Sverige på plats 109. Inom produktivitet och möjligheter att anställa utländsk arbetskraft hamnar vi på plats 73. Statsskuld, kvalitet på skolans matematikundervisning och domstolarnas oberoende hamnar kring plats 30.

World Economic Forum ger Sverige ett bra betyg, men ger Persson och Nuder ett massivt underkänt."


Läs hela kommentaren här - >

2005-09-28 15:22:21
Krishantering. När m/s Regina Baltica gick på grund med besked i skärgården fann uppenbarligen dess ledning att extraordinära åtgärder var av nöden. Enligt norska Verdens Gang - som, ska erkännas, kanske inte tillhör Europas tyngsta dagstidningar - bjöds på gratis sprit. Det som kunde ha blivit en tragisk händelse verkar således enligt artikeln ha utvecklats till om inte årets så i vart fall veckans partaj. Något att lära av för politikens och näringslivets krishanterare?

Läs mer här - >

2005-09-28 14:09:31
Nytt Timbro Briefing Paper om vårdkonton. Idag presenterades ett Briefing Paper om ett nytt sätt att finansiera framtidens sjukvård. Idag vet vi att skatterna inte räcker till - och så blir det än mindre i framtiden när behoven av vård ökar, kostnaderna stiger och efterfrågan på kvalitet blir större. De vårdkonton som beskrivs av författaren Henrik Jordahl är ett sätt att enkelt öka den privata finansieringen av sjukvård. De bygger på tanken att försäkringar med hög självrisk motiverar människor att välja prisvärda alternativ och undvika onödiga behandlingar. Vårdkonton finns i olika utformning i bland annat USA, Sydafrika och Singapore. Erfarenheterna tyder på att det finns utrymme för betydande besparingar utan att vården behöver ransoneras. Bättre använda resurser innebär att mer resurser finns för sjukvård.

Läs detta Briefing Paper här - >

2005-09-27 17:25:32
Blair: Change Is Marching On Again. At the annual party conference of New Labour, British PM Tony Blair has just delivered the main speech. Bold, creative and rhetorical - as always:

"Values don?t change. But times do. And now, as before, our values have to be applied anew in changing times. ...

This is a country today that increasingly sets the standard. Not for us the malaise of France or the angst of Germany. ...

The pace of change can either overwhelm us, or make our lives better and our country stronger. What we can?t do is pretend it is not happening.

I hear people say we have to stop and debate globalisation. You might as well debate whether autumn should follow summer.

They?re not debating it in China and India. They are seizing its possibilities, in a way that will transform their lives and ours. ...

In the era of rapid globalisation, there is no mystery about what works: an open, liberal economy, prepared constantly to change to remain competitive."


Read the whole speech here - >

2005-09-27 10:59:39
I Expressen: Fler fel om amerikansk fattigdom. I dagens Expressen besvarar jag gårdagens kritik från Björn Halleröd:

"I USA har 25 procent av hushållen en inkomst under 25 000 dollar per år, motsvarande i Sverige är 40 procent. I USA definieras den som har en årlig inkomst under cirka 10 000 dollar/år som fattig och där hamnar 12,7 procent av befolkningen.

Björn Halleröd anger som motsvarande gräns 88 380 kronor för att kallas låginkomsttagare i Sverige. Enligt SCB hamnar 39 procent av svenskarna under denna inkomstnivå. Räknas endast personer i arbetsför ålder (inte till exempel pensionärer) är siffran 24 procent.

Viktigast är dock att måttet på fattigdom i USA inte visar att de som är fattiga nästan uteslutande är det en kort period på ett par månader och sedan får det bättre. Att de fattiga konsumerar för dubbelt så mycket per år som deras angivna inkomst visar att statistiken över inkomst underskattar den verkliga levnadsstandarden.

De fattigaste i USA har fått det bättre på senare år: arbetslösheten är lägre, fler har gymnasieutbildning och inkomsterna har ökat snabbare än för andra grupper. Den fattigaste femtedelen har större boendeyta per person än europén i genomsnitt."


Läs hela artikeln här - >

2005-09-27 10:50:06
A Bumpy Road. The number of obstacles for Turkey on the way to the EU will be huge indeed. The diplomatic games and political show-offs that surround the upcoming start of negotiations provide good examples. And what will not happen during, say, a decade of negotiations? Parties in Western European countries will be tempted indeed to gain votes by being tough on Turkey. The only positive thing about a German government - as now proposed by Schröder - between the SPD and CDU (and not only a centre-right one) would be that the SPD is very positive to Turkish EU entry. Apparently, now Austria proposes that Croatia should start negotiations at the same time. Hard to say whether this is intended to make it harder for Turkey to start or make it easier for Croatia. In the latter case, a good proposal. The way EU handles Turkey will determine not only much of the future for Europe but for the relations between the Western world and and Islam.

2005-09-26 11:24:00
Halleröd: Myterna om de fattiga i USA. I dagens Expressen har professor Björn Halleröd skrivit en debattartikel med den passande rubriken "Myterna om de fattiga i USA". Den är till större delen en kritik av olika faktauppgifter undertecknad har framfört om att fattigdomen i USA kraftigt överdrivs i Sverige. Självklart kommer jag att skriva ett svar på detta och bemöta hans påståenden i sak. Till dess blott ett kort påpekande. Halleröd skriver följande:

"Munkhammars och andras argumentation går dock inte ut på att skapa en ökad förståelse för problem med att mäta fattigdom och dra rimliga slutsatser av resultaten. Deras syfte är att få oss att ändra vår uppfattning om Sverige för att på så sätt bana väg för politiska reformer."

Precis så. Ett viktigt skäl till att jag och andra lyfter fram utländska exempel är att vi i Sverige kan lära och inspireras av sådant som har fungerat bra på andra håll. Det är öppet och tydligt uttryckt. Och USA är på många sätt ett sådant exempel. Men de som till varje pris vill undvika förändringar i Sverige har ett behov av att måla omvärlden i svart. Statsminister Persson framhåller ständigt att vi är bäst på allt, för att han inte vill ändra något.

Björn Halleröd och Joachim Vogel har producerat stora mängder "forskning" - som delvis har dömts ut till både höger och vänster - som ska visa att vi är bäst och USA allt som oftast sämst. Underlag för reformmotståndarna - men utan att de anger att syftet är att undvika reformer. Och det är skillnaden mellan min ideologiska opinionsbildning och deras förtäckta dito.

2005-09-23 16:12:11
Pappablogg. För den som ska tillträda sitt viktigaste och mest spännande uppdrag någonsin - att bli pappa - inom ett par månader, om allt går som det ska, ger en blick på dagens värld verkligen underlag för optimism. Aldrig förr har så många människor haft det så bra och producerat så mycket åt så många. Aldrig förr har andelen fattiga i världen varit så liten. Aldrig förr har framstegen varit så många och så snabba.

Det finns naturligtvis problem och elände, men detta är den dominerande trenden. Tack vare ekonomisk och politisk frihet är större delar av världen än någonsin förr med på en väg mot välstånd. Vi har mångfald, variation och ett enormt utbud. Så ser den värld ut som en ny människa kommer till.

Man kommer inte ifrån tanken var någonstans det egentligen erbjuds bäst chanser under uppväxten. Var sjuder optimismen mest, var ser man inga gränser för det möjliga, var belönas framgång mest, var uppmuntras kreativitet och tänkande mest? I det gamla Europa som Sverige är en del av finns ett fantastiskt arv, men framtiden då? Utvecklingen sker definitivt framför allt på andra håll.

Kontrasten mellan den ängsliga tillbakablickande strävan att bevara det gamla som präglar vårt samhälle och de stora länder där utvecklingen formligen exploderar är stor. En reflektion som egentligen borde få praktiska konsekvenser.

2005-09-23 15:37:18
The Evil Socialism. Some admit that socialism is wrong and that it produces a destructive society, yet claim that is has good intentions and beautiful values. They say that socialists at least want to fight poverty and want better opportunities for the worst off. I would say that is at best misleading but mostly all wrong.

Socialism is not mainly about helping the poor and disabled or create progress. It is first and foremost about fighting wealth and in partucular stopping individuals from being successful. They hate when one person stands out, when one is more skilled, when one is rewarded for talent. And it is mainly for that hate that they fight for equality; not to give the poor a chance but to oppress genius and success.

Nobody should think she or he is better than anyone else is the motto. And if someone proves to be, that has to be neglected or fought. That is why they want the high taxes and massive regulation. That is why they preach equality and social values - to fight the remarkable and successful. If social matters and equality are the most important things, then surely great achievements are no good.

Since ideas, thinking and success are great human features, socialism is an ideology based on anti-humanity. That explains why it creates destructive societies. And that is. in turn, why it is not at all based on good values but evil ones.

2005-09-23 15:31:25
Favorit. Aftonbladets EvaEmma Andersson börjar bli en av mina favoritkolumnister i Sverige. Hon är lika tuff och rak som någonsin Linda Skugge, men till skillnad från henne är hon inte fördomsfull, nedlåtande, okunnig och inskränkt. Idag skriver hon kul, personligt och träffande om bl a Fi. Läsvärt.

Läs kolumnen här - >

2005-09-22 13:48:02
European Dawn. I have devoted quite some time during this summer and beginning of autumn to write a book in English called "European Dawn - after the social model". It is to some extent based on "Sagan om välfärdens återkomst", but has a wider European perspective, lots of more facts and figures, and chapters on the labour market, taxes, reform examples, etc.

The message is that the European Social Model is not the solution to our economic problems - it is the cause of most of them. But reforms that decrease the size of the state radically can bring about a new European dawn. We know what to do and others have done it. The book will be published by the Stockholm Network and Timbro together and will first be presented on the 26th of October in London. After that, more presentations in various countries will follow.

Several of the world?s leading experts on these matters have read the script and provided some comments. Robert Mundell, Nobel Laureate in 1999, for example, offered this quote: "A blockbuster tract that tackles head-on the major problems confronting the European economy. It should be required reading for all European politicians." Great feed-back indeed. I look forward to see how it will be received by a wider audience in Europe.

2005-09-22 13:28:56
"Fi är som inskränkta hemmafruar."

"Fi vill att de offentliga utgifterna ska ökas massivt. De utlovar bland annat gratis ? det vill säga till hundra procent skattefinansierad ? förskola och fritids, skattefinansierad tandvård och utbyggd kollektivtrafik. Dessutom utlovas sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Allt detta utan en rad om vilka som ska tvingas betala för alltihop. ...

Det är egentligen det mest avslöjande med hela programmet. Mentaliteten bakom feministernas ′ekonomiska politik′ är nämligen exakt densamma som hos gammaldags, inskränkta, välbeställda hemmafruar: De förväntar sig - nej, kräver - att bli försörjda. Hur? Det struntar de blankt i. ...

I utbyte mot försörjning är feministerna redo att predika underordning och lydnad under samma stat. Byråkrati och myndighetsstyrning ska öka genom ′särskild minister, departement, riksdagsutskott och myndighet′ för jämställdhet. ... Den särklassigt mest långtgående frihetsinskränkningen är att Fi kräver att alla ungdomar, kvinnor som män, ska tjänstgöra under ett år i statens våld."


Mattias Svensson i Smedjan om Fi

2005-09-22 13:13:42
Hägglund, ägande och platt skatt. Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund valde att ägna sin inledning på morgonens frukostmöte här på Timbro åt en ideologisk plädering för ägande. En fundamental fråga för begränsningen av stat och politik. Ju mer privat ägande, desto mindre sfär för politiska majoritetsbeslut. Hägglund pläderade med tydliga principer och gav ett antal bra exempel där ägandet borde tas tillbaka från staten - och spridas till fler. Staten ska inte äga företag, fler borde äga sitt boende. Han nämnde även Anne Wibbles vision om att alla svenskar borde ha en årslön på banken - om politiken gör det möjligt (genom bl a låg skatt) skapas förstås stor trygghet och frihet för var och en. På sätt och vis var Hägglunds argumentation en svensk version - med samma ideologiska grund - som det amerikanska "ownership society". Ifall man har synpunkter på hur ägandet är fördelat kan inte lösningen vara att avskaffa det, som vänstern vill, påpekade han. På min fråga om ägandet av den egna inkomsten - och att platt skatt är ett sätt att garantera att man alltid får behålla samma andel av intjänade pengar - svarade han att platt skatt inte är prioriterat men väl en god tanke och princip. En bra början!

2005-09-21 16:43:42
Ska vi ha en offentlig förälraförsäkring? Sitter man under en palm på en öde strand i Tunisien är det svårt att medverka i SVT:s Go?morron Sverige och kommentera Föräldraförsäkringsutredningen. Det hade dock varit roligt att där få ifrågasätta statens inblandning i föräldrarnas liv. De totala summor som staten lägger på barnomsorg, barnbidrag, föräldraförsäkring m m är verkligen enorma. Vilket betyder att staten tar in tiotusentals kronor av varje svensk i snitt varje år för att ge tillbaka i dessa olika former, via olika myndigheter.

Tänk tanken att staten inte gjorde något av allt detta utan vi behöll pengarna. Då skulle inte diskussionen, som idag, gälla hur staten ska styra våra liv och barn - med kvoterad ledighet eller inte, etc - utan vi skulle styra själva. Med egna pengar. Vill man spara alla dessa pengar kan man göra det och vara redo när barnet kommer. Eller investera dem och få avkastning. Köpa vilken barnomsorg man vill. Eller teckna privata försäkringar som idag inte finns för att staten gör allt detta. Och skatten skulle räcka till att det offentliga bistår de föräldrar som inte har en egen inkomst.

2005-09-21 15:27:27
From Niall Ferguson′s "Empire - How Britain Made the Modern World" (Penguin):

"The end of the empire is portrayed as a victory for ′freedom fighters′, who took up arms from Dublin to Delhi to rid their peoples from the yoke of colonial rule. This is misleading. Throughout the twentieth century, the principal threats - and the most plausible alternatives - to British rule were not national independence movements, but other empires. ...

The alternative empires were far harsher in their treatment of subject peoples than Britain. ... By the time Winston Churchill became Prime Minister in 1940, the most likely alternatives to British rule were Hirohito′s Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, Hitler′s Thousand Year Reich and Mussolini′s New Rome. Nor could the threat posed by Stalin′s Soviet Union be discounted, though until after the Second World War, most of his energies were devoted to terrorising his own subjects.

It was the staggering cost of fighting these imperial rivals that ultimately ruined the British Empire. In other words, the Empire was dismantled not because it had oppressed subject peoples for centuries, but because it took up arms for just a few years against far more oppressive empires. It did the right thing, regardless of the cost. ...

At the outbreak of war, the man who would become India′s most famous political and spiritual leader told his fellow countrymen: ′We are, above all, British citizens of the Great British Empire. Fighting as the British are at present in a righteous cause for the good and glory of human dignity and civilisation ... our duty is clear: to do our best to support the British, to fight with our life and property.′ Many thousands of Indians shared Gandhi′s sentiments. In the autumn of 1914, around a third of British forces in France were from India; by the end of the war more than a million Indians had served overseas..."

2005-09-21 14:25:13
Budgeten ? jobben och bidragen ? analys och argument. Under de senaste veckornas uppmarsch till den nu presenterade budgetpropositionen har olika delar successivt blivit kända på förhand. Undertecknad har analyserat, kommenterat och kritiserat främst delar som berör jobb och bidrag. När budgeten nu samlat har presenterat de olika förslagen sammanställs här nedan de viktigaste fakta och kommentarerna till innehållet från min sida.

?Privata minusjobb med Nuders offentliga plusjobb?, SNB, läs här.

?Börja med att halvera ersättningarna?, Smedjan, läs här.

?Göran Persson har fel om jobben?, Svenska Dagbladet, läs här.

?Så ger sänkta ersättningsnivåer fler jobb?, LNB (publicerad i ett dussintal dagstidningar), läs här.

?Statsministerns huvudbudskap är en stor lögn?, munkhammar.org, läs här.

?Lägre ersättning ? lägre frånvaro?, munkhammar.org, läs här.

?Allt fler planer ? allt färre jobb?, munkhammar.org, läs här.

?Tomten i den sista sovjetstaten?, munkhammar.org, läs här.

?Kommunal och plusjobben?, munkhammar.org, läs här.

2005-09-21 14:01:05
Möte med facket. Idag talade jag på en konferens med Transportarbetarförbundet ute på Arlanda. Ämne var jobb, tillväxt och välfärd - i grunden min bok. Istället för det nu så populära taktiserandet och duckandet i alla kontroversiella frågor gav jag ett rakt och radikalt budskap. Privata företag bör leverera välfärdstjänster, offentliga ersättningsnivåer halveras, skatterna sänkas många gånger mer än de borgerliga vill. Då får vi högre tillväxt, fler jobb, mer valfrihet - och bättre välfärd. Det blev en lika rak och tydlig diskussion, ett bra och kul utbyte. Flera höll naturligtvis inte med, men uppskattade sakliga svar. Ett antal positiva kommentarer efteråt gav mig en känsla av att den som står för sin långtgående vision och argumenterar för den mycket väl kan möta mer respekt än de som försiktigt taktiserar.

2005-09-21 13:47:37
Kommunal och plusjobben. Tydligen hotar Kommunal nu med att "stoppa" plusjobben om de riskerar tränga ut andra jobb. Förvisso i sig en intressant demonstration av fackets makt över politiken.

Det är självklart att en stor mängd jobb i den privata sektorn inte kommer till när ytterligare 20 miljarder tas upp i skatt för att bekosta ofentliga plusjobb. Det bryr sig inte Kommunal om - och de skulle naturligtvis aldrig kunna veta vilka privata jobb som inte kommer till.

Nej, det de bryr sig om är ifall andra jobb i offentlig sektor trängs ut av de nya plusjobben. Så blir det säkert. Får byråkraterna i stat, landsting och kommuner plötsligt mer pengar till nya jobb så används de istället för att man försöker få ut mer av alla de tidigare skattekronorna. Det blir inte bara privata minusjobb utan även offentliga minusjobb av Nuders påhitt.

Men lösningen är inte att Kommunal, som de ville, ska bestämma över plusjobben utan att denna satsning aldrig blir av. Men det är nog för mycket att hoppas på.

2005-09-20 21:54:42
Tomten i den sista sovjetstaten? Idag har således regeringen presenterat budgetpropositionen. Klar i sista stund, efter bråk och strid på kniven mellan tre partier, som i den mån de vill något vill helt olika saker. I ett land där staten styr det allra mesta av våra liv meddelas vi nu via media hur politikerna har bestämt att våra liv ska bli nästa år. Nuder, Eriksson och Ohly har kommit överens.

Framför allt är de överens om att fortsätta bestämma över oss i samma grad som förut. De anser sig ha över tusen miljarder skäl att veta bättre än Svensson, Nilsson och Karlsson hur de pengar som de arbetar ihop bäst kommer till nytta - för Svensson, Nilsson och Karlsson. Mer än så: de gör extra "satsningar" nästa år med lånade miljarder på konstgjorda gardin- och promenadjobb för att Svensson, Nilsson och Karlsson ska välja om dem. Nya, tillfälliga, jobb som politiker har hittat på planeras fram. Men de s k plusjobben skapar förstås minusjobb i privata företag på grund av världens högsta skatter.

Tror de verkligen att det var så som de nya jobben en gång uppstod i Sverige? När företagen expanderade, industrin växte fram och det gamla lämnades bakom oss? Tror de att det är så Irland snabbt tar steget in i ett rikt tjänstesamhälle med rekordtillväxt? Tror de att det är förklaringen till de baltiska tigrarnas framgångar; tillväxten och jobben i Estland, Lettland och Litauen? Är det kanske skattefinansierade plusjobb som har lyft ett par hundra miljoner kineser och indier ur fattigdom det senaste decenniet?

Nej, naturligtvis inte. De gör motsatsen till det som skulle lyfta Sverige. Den stora staten byggs ut än mer - bidrag höjs, fler ska betalas än mer för att inte arbeta. Det är en kombination av centralplanering värdig en sista sovjetstat och en klassisk jultomtebudget.

2005-09-20 21:27:42
Big and Small as I Was Away. A week in the sand, sun and sea of Tunis can seem so much more when one gets back. Numerous tasks await - as the usual hundreds of e-mails, piles of documents and people waiting for replies to important questions. Some things have taken place during this week that may be worth noting:

- The election in Germany has produced an uncertain result, risking that no government will be particularly strong. The success of the free-market FDP was positive indeed, but it is generally depressing what fear of change despite great problems can lead to.

- Google has introduced a "Blog-search", at blogsearch.google.com. That is, a search engine which searchs for words and topics among blogs.

- The Economic Freedom of the World for 2005 has been published. (Order here.) Sweden drops from number 19 to 24, the lowest position since before the reforms of the 1990s. This is mainly an effect of the rest of the world getting freer whereas Sweden has stopped.

- The Wall Street Journal published an interesting analysis of the current political situation in Sweden, where I was also interviewed. (Read it here.) The lack of ideas and desperation of the government is clear, as are the tactics and caution of the opposition.

- My article about how lower social security contribution levels will lead to more jobs (that is, if the state stops paying people almost as much not to work as they would have had if they worked) has been published in a large number of newspapers.

2005-09-13 08:58:03
Back in One Week. Despite numerous ínteresting events in the days to come - such as the German election - I will now go for one week of vacation to the island of Djerba in Tunisia. North African culture, food, sun, swimming - with Linda, best of all - are very welcome as the first autumn storms sweep in over Sweden. Back in one week!

2005-09-13 08:16:20
Estländarna rikare än svenskarna 2015? Bloggen Libertarian in room 101 har räknat ut vad skillnaden i tillväxt och skattetryck mellan Sverige och Estland betyder i ett lite längre perpektiv. Står sig tillväxtsiffrorna från senare år (2,5 % i Sverige, 6,2 % i Estland) så har Estland samma BNP per capita som Sverige har idag år 2016 och har passerat Sverige av den tiden år 2025. Men de har också betydligt lägre skatt, bland annat på arbete och inkomst. Det betyder att den genomsnittlige estländarens disponibla inkomst efter skatt har passerat svenskens redan år 2015. Detta är både sannolikt och positivt för Estland. Däremot är Sveriges utveckling både onödig och negativ.

Läs mer - >

2005-09-13 07:52:01
Victory for a Reform Government! No, not the victory of an old-fashioned red and green big government coalition i Norway. A victory of more importance to the world - and the global economy - is the success of Japan′s Prime Minister Junichiro Koizumi and his Liberal Democratic Party. Like the German Chancellor Gerhard Schröder, he called for an early election. The aim was to gain confidence for a program of ambitious and important market-oriented reforms. His party now has 290 seats out of the total 480 in the parliament, an increase fom 212. Thereby, his chances to push through reforms are much greater.

Read more in The Japan Times - >

2005-09-12 17:51:43
Bakom statistiken. Några kommentarer på Svenska Dagbladets webbplats till min artikel om att statsminister Persson förfalskar fakta om jobben visar precis vad fifflet med siffrorna handlar om:

"Efter att ha varit arbetslös ca. 1 år hamnade jag "i åtgärd", dvs Aktivitetsgarantin (AGAN). Under 1½ år i AGAN har jag under 16 veckor "lärt mig" skriva c.v. och "lärt mig" söka jobb. Resten av tiden har jag sökt jobb. Jag är akademiker med gedigen internationell yrkeserfarenhet och avser att flytta utomlands.

Att vara "i åtgärd" innebär för min del att jag varje månad fyller i blanketten "Försäkran - aktivitetsstöd", på vilken jag kryssar för alternativet "Har du varit närvarande hela uppgiftsperioden" med "Ja". Blanketten skickar jag till Försäkringskassan. Därmed är jag ej registrerad som "Öppet arbetslös".

Begreppet "Öppet arbetslös" (ca. 7%) måste avskaffas, eftersom det ej har någon relevans. Men det används tyvärr fortfarande flitigt av media, t.ex. SvD, DN, SVT. Det är ingen skillnad att vara i Aktivitetsgarantin jämfört med "Öppet arbetslös", annat än att du får ersättning från F-kassan istället för A-kassan."

2005-09-12 14:40:10
Persson 3. Olle Svenning har skrivit en bok om statsministern som heter "Göran Persson och hans värld" (Norstedts). Eftersom Svenning i decennier har varit en lojal megafon för Perssons parti verkar en del vara smått överraskande. Enligt TT beskriver Svenning delar av Perssons auktoritära ledarstil. Bland annat börjar han tydligen spela dataspel på mobiltelefonen när mötena blir tråkiga. Och det är de i stort sett alltid när de handlar om sakfrågor och inte taktik, framgår det. Han ska tydligen efter middagar under sin SSU-tid ha haft för vana att framföra budskapet "ja, nu är det dags för er flickor att gå in i köket, för nu ska vi tala politik". Inte riktigt morgondagens ledare.

2005-09-12 11:15:39
I LNB: Så ger sänkta ersättningsnivåer fler jobb! Idag har Liberala Nyhetsbyrån distribuerat en debattartikel där jag besvarar den fråga som de borgerliga verkar värja sig något för; hur sänkta ersättningsnivåer ger fler jobb:

"I dag får sjukskrivna 80 % av lönen i offentlig ersättning, men sju av tio har minst 90 % tack vare privata tillägg. Vi ligger således relativt nära en situation där staten betalar nästan lika mycket när vi inte arbetar. ...

Maria Nilssons avhandling i nationalekonomi har dock undersökt sambandet mellan ersättningsnivåer och hur mycket som faktiskt arbetas. Hennes slutsats är tydlig: ju högre ersättningsnivåer, desto mindre arbetar man. ...

För att betala höga ersättningsnivåer krävs höga skatter. Ska människor betalas för att inte arbeta måste höga skatter tas in på dem som faktiskt arbetar. ... Eftersom den största offentliga utgiften är just ersättningar för att inte arbeta innebär sänkta sådana att skatten kan sänkas. Tas de ned rejält kan en person med vanlig inkomst få 30 000 ? 40 000 mer kvar efter skatt per år.

Då uppnås följande effekter: För det första att alla får nog med pengar kvar för att köpa privata tilläggsförsäkringar och själva bestämma den slutliga ersättningsnivån. För det andra att arbete lönar sig och fler kommer att arbeta. För det tredje att fler företag får råd att anställa så fler jobb uppstår."


Läs hela artikeln här - >

2005-09-11 22:03:55
Persson 2. I samma partiledardebatt för en vecka sedan påstod statsministern att Sverige har "den lägsta arbetslösheten i Europa". Enligt Eurostat är den dock lägre i följande EU-länder: Storbritannien, Slovenien, Österrike, Nederländerna, Luxemburg, Cypern, Irland och Danmark. Då räknas inte de arbetslösa i åtgärder. Och alla de arbetslösa som döljs i sjukskrivningar och förtidspensioner är absolut inte med. F d LO-utredaren Jan Edlings siffra på 20 % arbetslöshet skulle placera Sverige bland de allra sämsta. Den politik som har försämrat situationen i elva år lär inte förbättra den de kommande åren. Bland annat detta påpekar undertecknad i en artikel i Svenska Dagbladet idag.

2005-09-11 22:01:17
Persson 1. I partiledardebatten för en vecka sedan hade statsminister Persson svårt att ge besked om vilken dag förhandlingarna om nästa års statsbudget skulle vara klara. Han var dock helt säker på att de skulle vara klara under veckan. Enligt min klocka har veckan, generöst räknat, nu två timmar kvar. Ett stabilt regeringsunderlag? Ett team som vet vad de vill? Tre partier med en positiv vision om framtiden?

2005-09-09 11:04:17
America Is Winning the War on Poverty. In recent days, it has been reported that poverty in the US has increased. In fact, it is said to be bigger than it was 30 years ago. And all this comes from the reported share of the population which lives below the so-called "poverty line". In The New York Times, Nicholas Eberstadt today shows why this is wrong:

"Per capita income adjusted for inflation is over 60 percent higher today than in 1974. The unemployment rate is lower, and the percentage of adults with paying jobs is distinctly higher. Thirty years ago, the proportion of adults without a high school diploma was more than twice as high as today (39 percent versus 16 percent). ...

The soundings from the poverty rate are further belied by information on actual living standards for low-income Americans. In 1972-73, for example, just 42 percent of the bottom fifth of American households owned a car; in 2003, almost three-quarters of ?poverty households had one. By 2001, only 6 percent of ?poverty households? lived in ?crowded? homes (more than one person per room) - down from 26 percent in 1970. By 2003, the fraction of poverty households with central air-conditioning (45 percent) was much higher than the 1980 level for the non-poor (29 percent). ...

Though the officially calculated poverty rate for children was higher in 2004 than 1974 (17.8 percent versus 15.4 percent), the infant mortality rate - that most telling measure of wellbeing - fell by almost three-fifths over those same years, to 6.7 per 1,000 births from 16.7 per 1,000. ...

The poverty rate has always been derived from reported household income. ... But a better gauge of a household?s material deprivation is not what it earns, but what it spends. When we look at spending patterns, we immediately see a huge discrepancy between reported incomes and reported expenditures for low-income Americans. In the Labor Department?s latest Consumer Expenditure Survey (2003), the average reported income for the bottom fifth of households was $8,201, while reported outlays came to $18,492 - well over twice that amount."

Read the entire article here (thanks, Fredrik) - >

2005-09-09 10:57:10
Westerberg och Gröning på Bokmässan. Ett av de större seminarierna på årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg kommer att handla om min bok Sagan om välfärdens återkomst, den 29/9 kl. 1700. Finansminister Pär Nuder var, som nämnt, tillfrågad som opponent och det såg bra ut eftersom han ändå råkade vara i Göteborg då - tills vi debatterade i TV och det blev bestämt nej. Nu ska dock Bengt Westerberg och Lotta Gröning medverka, vilket blir mycket bra.

2005-09-09 10:55:11
Perssons förvanskningar. Idag distribuerar Svenska Nyhetsbyrån denna debattartikel av Gunnar Axén, ledamot av riksdagens finansutskott (m) och undertecknad. Här visar vi hur statsminister Persson istället för att tala om framtiden förvanskar den ekonomiska historien och sprider sakfel om arbetslösheten.

2005-09-08 22:57:51
The Flat Tax Success - More Evidence. The British think-tank Reform have published a thorough Bulletin with new facts about experiences from flat tax reforms and decreasing tax levels:

Eastern European countries with a flat tax have grown twice as fast as countries without. They have had an average annual GDP growth of 5.3 per cent, compared with only 2.6 per cent among those without.

In Russia, personal income tax revenues increased by 25.2 per cent in real terms for the fiscal year after introducing its flat rate in 2001, by 24.6 per cent in 2002, by 15.2 per cent in 2003 and by 14.4 per cent in 2004.

President Kennedy cut the top rate of tax from 91 per cent in 1963 to 70 per cent in 1965. Tax revenues increased by 62 per cent between 1961 to 1968. President Reagan further cut the top rate, from 70 per cent in 1980 to 28 per cent in 1988. Tax revenues increased by 99.4 per cent between 1980 and 1990.

Foreign direct investment has more than quadrupled in Estonia since introducing a flat tax, from an inflow of $202 million in 1995 to $926 million in 2004.

The success of the east European economies is driving the debate in the west. Flat taxes are under discussion in Germany, Spain, Italy and Greece as well as the UK.

Read the entire Bulletin here - >

2005-09-08 22:29:39
De köper röster med dina pengar. Ali Esbati har gjort ett par sedvanliga Esbatismer (framfört budskap utan att ta ställning). Någon form av kritik mot undertecknad förefaller det finnas bakom de räddhågsna dimridåerna av språkbruk som han inte behärskar. Här påpekar han att han är "rörd men inte skakad" över att jag kallade honom "en av Sveriges mest kallhamrade kommunister". Nåväl, i sak är det ju vad han själv beskriver sig som. Och jag är helt oberörd. Men här fattar han plötsligt mod att hänvisa till någon blogg där skribenten (likt ett ombud för Esbati) faktiskt står för något och har saklig kritik.

Det är en invändning mot det här tidigare publicerade diagrammet som visar ett tydligt samband mellan andel bidragstagare i en kommun och röster på bidragspartierna s, v och mp. Synpunkten gäller den kausala riktningen: kan då inte s, v och mp i kommuner där de inte har makten bara förorda höjda bidrag och ta makten? Nej, det behöver inte vara en följd av detta samband. Det behöver bara vara så att när en majoritet väl har gjorts beroende av bidrag är det svårt att vända om och dra ned bidragen. Har man väl kommit dit är det kört, men inte förrän då.

I övrigt är invändningen lite rolig. Detta förefaller för skribenten vara en nyhet. Att politiker helt enkelt köper röster med väljarnas egna pengar. Man tvingar dem att betala skatt - oavsett om man som medborgare vill använda offentliga system - med hot om våld. Detta i sig - samt en mängd regleringar och monopol - bidrar till en situation där många inte får riktiga jobb utan tvingas leva på det offentliga. Alla dessa människor är då i handen på de styrande politikerna. De är beroende av staten - med sina egna pengar.

Och detta är ingen hemlighet, det är både uppenbart och ofta uttalat. Det är inte sällan det sägs att vi måste ha höga skatter för att annars känner inte människor att de får tillbaka tillräckligt mycket för att vilja betala just höga skatter. Det vill säga, de har inte gjorts tillräckligt beroende av systemen för att ge upp mer av sin frihet. Detta är ingen hemlighet, t ex public choice-teorin erbjuder goda förklaringar till detta - liksom en närmast oändlig mängd empiri. På det viset upprätthåller en stor stat sig själv även när problemen blir massiva. Och det är en del av västra Europas stora problem.

2005-09-08 13:32:58
CER: Why Europe Should Embrace Turkey. The obstacles in the way of Turkey′s EU membership seem to increase by every week that passes. Currently, the German election campaigns have debated the issue in negative terms - and the standpoint on Turkey and the EU is, in my view, the greatest disadvantage with the CDU/CSU program. Previous obstacles include public opposition to Turkish membership (though Swedes turn out to be more positive than the EU average), the EU′s struggle to digest its latest enlargement, the Cyprus question, and not least the fundamental issues about whether the EU should be a Christian club or a union of religious freedom. In a new publication from the Centre for European Reform, Chief Economist Katinka Barysch and co-authors give many strong economic, political and strategic arguments for why the EU should embrace Turkey and not stop or delay the accession process.

Read the entire publication here - >

2005-09-08 11:28:24
Systemet upprätthåller sig självt. Ett statligt monopol begränsar alltid friheten för medborgarna. Det kan således bara bygga på paternalism, att staten ska styra människors liv. Så även med Systembolagets monopol på alkoholförsäljning.

Idag publiceras en helsidesannons av Systembolaget i ett antal dagstindingar, bl a Svenska Dagbladet. Kostnaden för denna annosnering lär vara minst ett par hundra tusen kronor. I annonsens uppmanas Systembolagets kunder sätta betyg på servicen, och det står bl a följande:

"Det är ju otroligt viktigt att vi vet vad våra kunder tycker. Alkoholmonopolet kommer bara finnas kvar så länge folk är nöjda med oss. Och utan monpopolet skulle det drickas betydligt mer. Vilket skulle göra de alkoholrelaterade problemen större. (Enligt en mycket försiktig uppskattning från en internationell forskargrupp skulle 900 fler svenskar dö i förtid varje år.)"

Källan till den "uppskattning" som hänvisas till på slutet är Folkhälsoinstitutet. Det statliga monopolet baserar sin propaganda på en "uppskattning" från en statlig myndighet. Myndigheter och monopol samverkar för att behålla greppet. Siffran kan naturligtvis bestridas, det är en spekulation som motsägs av siffror både från Sverige och andra länder. Det är dock inte det viktiga.

Det viktiga är att ett statligt monopol säger åt oss - i annonser som vi betalar för vi kan inte handla hos någon annan i landet - att om de inte får behålla monopolet så kommer vi att dö. Får vi frihet att bestämma själva så går det åt skogen. Det är ett starkt ideologiskt budskap för att de ska få fortsätta styra våra liv. Och bara det är ett argument att omedelbart avskaffa monopolet.


2005-09-07 14:19:37
Hong Kong - bästa föredömet? Att skrämma väljare med USA har blivit allt vanligare i Europa. Statsminister Persson upprepade detta i partiledardebatten och Gerhard Schröder har också denna favoritrefräng. Ofta bygger deras påståenden på felaktigheter och fördomar. USA är i många avseenden ett ledande land. Men visst finns det ofta andra länder som är ännu bättre som positiva exempel.

Ett sådant föredöme är Hong Kong. Enligt Indexet Economic Freedom in the World är det världens friaste land. Inkomstskatten börjar på 4 % och är som högst 20 %. Tullar och offentliga satsningar är begränsade, men alla har rätt till t ex skolgång. I jämförelse är USA en socialistisk högborg, kan tyckas.
Denna modell har lett till att Hong Kong idag är världens elfte rikaste land per person. En position långt ovanför både Tyskland och Sverige. Arbetslösheten är 5,7 %. Den förväntade medellivslängden är 81,4 år. Förra året var den ekonomiska tillväxten 8 %.

Så ser effekterna av ekonomisk frihet ut. En modell att lära av, inte att skrämmas med.

Mer fakta på Hong Kongs officiella webbplats - >

2005-09-07 13:51:13
Frågan som de borgerliga inte besvarade i debatten. I en intervju i dagens DN Ekonomi argumenterar professor Lars Calmfors för lägre a-kassa och lägre inkomstskatt för att det ger fler jobb. Ett tydligt och väl underbyggt svar på vänsterkartellens upprepade fråga om hur sänkta ersättningar ger fler jobb.

Läs artikeln här - >

2005-09-07 11:15:53
En färgstark historia. För en tid sedan återgavs här en historia om en färghandlare som fick betala böter och en extra avgift till kommunen för att det inte fanns blindskrift på samtliga färgburkar i butiken. Denna historia gav upphov till många mail, kommentarer och frågor. En del undrar om något så knäppt kan vara sant. Historien berättades muntligt för mig av färghandlarens svåger, så det finns inget skriftligt med mer information som kan återges. Av ytterligare information som har inkommit framgår att den del av texten på burken som krävdes s k taktil märkning för var varningstexten. Dock har tydligen Företagarombudsmannen hanterat ett närmast identiskt fall - läs mer här. Samma sak sker tydligen både här och där. Exempel från vardagen på hur kontrollanterna bromsar och bråkar med skaparna.

2005-09-07 11:07:03
Don′t Forget. Everyone agree that we have an increasingly globalised world. There are still dictatorships, barriers to trade, high taxes and public monopolies - but freedom is increasing. We have more global capitalism now than we did 20 years ago. One figure is better than most others in showing what this has lead to: The share of the world′s population that lives on $ 1 a day or less decreased from 40 % to 20 % between 1981 and 2001. Reality speaks for itself: We need more global capitalism, not less.

2005-09-06 18:00:33
Chancellor Merkel in 12 Days? As the German election closes in, the opposition has a firm grip on the public opinion. According to the latest polls, the CDU/CSU now have 43 % whereas the SPD only have 31 %. The reactionary left under Lafontaine have 9 %, FDP 7 % and the Greens 7 %. Since Schröder said clearly in the TV debate this Sunday that he would never ever co-operate with the extremists of Lafontaine, it seems sure enough that he only has 12 days left as Chancellor. To some extent, he is in that way similar to the Swedish PM Göran Persson, who seems to have mentally retired already.

The situation in the German public opinion is despite the fact that the German economy is actually gaining strength. The reforms of Agenda 2010 by Schröder have probably added to that. Germany is again the world?s largest exporter, for example. But of course, his reforms have only scratched the surface, much more needs to be done. The situation concerning unemployment and growth is very bad indeed. And more radical market-oriented reform actually seems to be what most Germans want now.

Perhaps one good sign of that is the debate on flat tax. Mr Kirchhof, Merkel?s candidate for Finance Minister, proposed a flat tax at 25 % a few years ago. The SPD did what they could to portray this as horrible. Then, an opinion poll showed 48 % supporting this very radical idea and 39 % opposing it. Thus, the economic agenda of the CDU/CSU, which is a bit cautious but still more reformist than the SPD, surely has a good potential to get more radical. Germany is a country where politicians compete to reform more, not less. That gives ground for optimism.

2005-09-06 13:05:23
Nytt Amerikabrev: Antiamerikansk storm efter orkanen. I ett nytt Amerikabrev, som just skickades ut, tar jag upp den storm av antiamerikanska fördomar och felaktigheter som har uppstått efter orkanens härjningar. Tre aktuella artiklar, som jag citerar, tar upp en rad utfall av politiker och opinionsbildare och visar hur grova deras felaktigheter är. Min huvudpoäng är, i all enkelhet, följande:

"Det självklara kan behöva påpekas: naturligtvis är USA inget perfekt land enligt någon måttstock. De har sina problem, inte minst i dagsläget. Men kritik mot USA måste bygga på korrekta och inte förfalskade påståenden. Politiker och debattörer som ogillar USA måste visa varför och inte fara med osanning. Varför de så starkt ogillar det amerikanska samhället och till varje pris vill undvika att Sverige blir mer likt USA måste rimligen grundas på något annat än fördomar och felaktigheter. Är man socialist och ogillar stor frihet för medborgarna får man säga det. Och de som har till syfte att rapportera och analysera i media men sveps med i en osaklig ström borde sansa sig, se på fakta och korrigera felaktigheterna."

Läs Amerikabrevet här - >

2005-09-06 10:13:37
Perssons antiamerikanska fördomar. I partiledardebatten i söndags ägnade sig statsminister Persson inte bara åt att sprida rena faktafel om svensk ekonomi och sysselsättning. Han varnade också upprepade gånger för en "amerikansk modell", vilket delvis syftade till att skrämma väljarna med bilderna från New Orleans - vilket Peter Wolodarski visar i dagens DN. Men Persson påpekade också att vi inte ska ha det som i USA, där - som han påstod - många måste ha två jobb för att få tillräckliga inkomster. Johan Norberg visar i dagens SvD att detta de facto är felaktigt:

"Enligt US Bureau of Labor Statistics undersökning svarar bara en dryg fjärdedel att de gör det (har extrajobb utöver det ordinarie, min anm.) för att möta löpande utgifter eller betala av skulder, medan 17 procent svarar att de gör det för att jobbet är kul och 35 procent svarar att de vill ha extrainkomster. Visst finns det fem procent ?arbetande fattiga? i USA, men definitionen på ?arbetande? inkluderar alla som är registrerade som arbetssökande. Man kan alltså betraktas som ?arbetande fattig? utan att ha arbetat en minut. Det räcker med att ha ett heltidsarbete på minimilönenivå för att få en inkomst över fattigdomsgränsen. Och blott 1,8 procent lever på minimilön.

Det som återstår av Perssons hot vittrar bort när man undersöker utbildningsnivån. Om det var fattiga amerikaner som jobbade för att försörja sig borde de sämst utbildade vara överrepresenterade. Det visar sig vara precis tvärtom. Ju högre utbildning en person har, desto vanligare är det att hon har fler än ett arbete. De som mest sällan dubbelarbetar är de som inte har gått ut high school, och de som gör det näst minst är de som slutade studera efter high school."


Läs hela artikeln - >

2005-09-06 09:35:22
Good Advise For More Than One Politician:

"If you don′t stand for something, you′ll fall for anything."

Ex-Conservative Party chairman Maurice Saatchi on why the Tories lost the last election.

2005-09-05 17:15:29
En orkan av antiamerikanism. I dagens Expressen skriver Roland Poirier Martinsson om hur en sällan skådad våg av antiamerikanism har vällt fram i Sverige efter orkanen Katarina. Trots att President Bush beordrade evakuering av New Orleans och snabbt igångsatte den största räddningsoperationen i USA:s historia, beskrivs hanteringen som både inkompetent och rasistisk. Martinsson visar med en rad slående citat hur mångas avsky mot USA och Bush tar sig groteska former - i konflikt med sanning och verklighet.

Läs artikeln här - >

2005-09-05 10:49:50
Statsministerns huvudbudskap är en stor lögn. Mycket kan sägas om gårdagens partiledardebatt, där Alliansen sopade golvet med vänsterkartellen. Enligt opinionsmätningen efteråt avsåg 51 % rösta på Alliansen och 32 % på vänstern. De borgerliga var fokuserade, tydliga, engagerade och visade att de har en del idéer. Vänstern var splittrad, idélös, arrogant och fördomsfull. Persson lät minst lika verklighetfrånvänd som en dålig mäklare i färd med att sälja ett förfallet renoveringsobjekt och beskriver det som ett nyrenoverat palats.

Men. Låt mig här understryka framför allt en sak: i avsaknad av idéer försöker Persson vinna på att allt har gått bra hittills. Till stöd för detta har han en förfalskad bild av verkligheten. Dels drog han naturligtvis sin gamla favoritlögn om att ha fått städa upp efter de borgerliga 1991-94 - vilket Göran Hägglund befriande nog svarade på. Läs mer här. Men han nämnde ofta att "det går bättre för oss än för de flesta andra länder" och att "vi har lägst arbetslöshet i Europa".

Någon gräns för vad maktens desperation får leda till borde det finnas. En statsminister som ger väljarna en förfalskad bild av verkligheten är under all kritik för vilken regering som helst. Sysselsättningen, som med rätta har blivit huvudfokus i debatten, har fallit fyra år i rad i Sverige. Räknar vi bort de sjukskrivna är blott 60 % av befolkningen i arbetsför ålder sysselsatta, inte högre än under 1990-talskrisen. LO-ekonomen Jan Edling har påpekat att vår verkliga arbetslöshet är ca 20 %. Och, inte minst, svensk sysselsättning har - som framgår nedan - utvecklats sämre än genomsnittet för EU-15 de senaste tio åren. Sysselsättningen i EU-15 har ökat 11,3 %, i Sverige har den ökat 6,6 %.


2005-09-05 10:28:09
Tillbaka från oanade höjder. Ekonomiska seminarier kan onekligen variera beroende på lokal. Sju timmars vandring - och klättring! - till toppen Måstatjokko (ca 1500 m ö h) ger onekligen en annan relief till ekonomisk-politiska diskussioner. Kanske beror det på det tydliga avståndet till stat, lagar och skatter som oss förtrycka. :) Det går att tala om de reformer som behövs för att ekonomiskt befria Sverige även på en avsats bredvid en glaciär med ett vackert vattenfall. Men intrycken och diskussionsämnena ska ärligen sägas dominerades av helt andra saker, trots ett sällskap som bland annat bestod av Stefan Fölster i ohotad klättringsledning och undertecknad som relativt ohotad tvåa... Sverige är fantastiskt på många sätt. Vi borde bara ta bättre hand om möjligheterna.

2005-09-01 12:19:56
I Smedjan: Börja med att halvera ersättningarna. I veckans nummer av Smedjan gör undertecknad, med utgångspunkt i mötet i Bankeryd, en analys av socialförsäkringarna och rekommenderar att inleda med en halvering av ersättningsnivåerna:

"Dagens debatt om de offentliga ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna kombinerar extremt små skillnader i sak med groteska överdrifter. I dag får sjukskrivna 80 % av lönen i offentlig ersättning, men sju av tio har minst 90 % tack vare privata tillägg. Med moderaternas ursprungliga förslag skulle den offentliga nivån för sjukskrivna ha sänkts till 75 %, med samma privata tillägg blir slutnivån 85 %. ...

En första rimlig fråga är om staten ska ha socialförsäkringar. Vi medborgare får ju försäkra familjen, huset, båten och livet privat. Men vi antas inte kunna försäkra oss gentemot arbetslöshet och sjukdom eller spara till familjebildning. ...

Innan staten tog över socialförsäkringarna och skattetrycket ökade från 20?25 % till 50 % hade även Sverige privata försäkringar för t ex ersättning vid sjukdom. Det fungerade. ...

Att dra ned transfereringarna ordentligt ? t ex en halvering ? skulle göra skattesänkningar på en bra bit över hundra miljarder möjliga. I snitt skulle det handla om sänkt skatt med 15 000 per år i snitt per svensk eller 40 000 kr per sysselsatt. För sådana summor är det inga problem att spara själv eller försäkra sig."


Läs hela artikeln här - >

2005-09-01 12:14:46
Gröning: "Gerillakrig i S." Lotta Görning, debattredaktör på Aftonbladet och f d politisk redaktör på Norrländska Socialdemokraten, beskriver idag det inrikespolitiska läget på sin blogg:

"Allt medan Bankerydsmötet fortsätter framgångsrikt har det brutit ut ett gerillakrig inom socialdemokratin."

Läs hela inlägget här.

<-- Home
RSS 2.0