Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:35:10

2006-09-30 11:22:15
I Sydsvenskan: "Sverige kan bli ett av Europas reformländer." Idag publicerar Sydsvenska Dagbladet en debattartikel av undertecknad om att Sverige nu har möjlighet att sälla sig till skaran reformländer i Europa:

"Under ett antal år har många av Sveriges grannländer genomfört reformer med stor framgång, för fler jobb, ökade inkomster, mindre fattigdom och bättre välfärd. Regeringsskiftet flyttade undan det främsta hindret mot att Sverige också skulle vara ett sådant land. Med en tydlig reformstrategi kan Sverige förbättras som Irland, Nya Zeeland, Estland, Spanien eller Nederländerna. ...

Irland sänkte de offentliga utgifterna som andel av ekonomin från 57 procent 1982 till 35 procent 2004, men intäkterna ökade tack vare hög tillväxt. Bolagsskatten sänktes till en tredjedel och intäkterna trefaldigades. Den genomsnittliga inkomsten ökade med 102 procent mellan 1995 och 2004 ? före skatt. Andelen fattiga hushåll har minskat sedan 1990 med två tredjedelar och är nu lägre än i Sverige, där andelen ökade samma period. ...

Sveriges egen historia visar att vi har utvecklats bäst efter reformer. Det sena 1980-talets och tidiga 90-talets reformer gav en bättre utveckling i tio år. McKinseyrapporten underströk att ökat produktivitet följde på avregleringarna. Och ju bättre betyg ett land får i Economic Freedom in the World (Frazer Institute), desto högre tillväxt och lägre arbetslöshet råder. I den just publicerade senaste utgåvan har Sverige tappat sex placeringar, från plats 18 till 24, på ett år."


Läs hela artikeln här - >

2006-09-30 11:21:22
Will Be Noticed. A new think-tank has been launched - ECIPE, The European Centre for International Political Economy. It is founded by Razeen Sally and Fredrik Erixon and supported by an impressive amount of scholars. They will mainly be dedicated to research into international economic iussues of importance to Europe. The initiative is great and very well planned. This institute will be more dedicated to substance and research than many others and thus is likely to produce many new interesting analysis in the years to come. Thus, it is likely to be influential; the more, the better for us all.

2006-09-29 14:34:27
I LNB: Bulgarer och rumäner - välkomna! Idag distribuerar Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad till sina 30-talet abonnerande dagstidningar. Budskapet är att Bulgariens och Rumäniens inträde i EU nästa år är mycket positivt och att protektionisterna som vill ha gränshinder mot arbetskraft har lika fel nu som vid den förra utvidgningen av EU 2004.

Läs artikeln här - >

2006-09-29 14:29:27
Oscarsborg. Ännu en anhalt i resandet med föreläsningar om den europeiska modellens problem och behovet av reformer blir under hösten Oslo. Civita bjuder in till den årliga konferensen Oscarsborg. Läs mer.

2006-09-28 10:39:50
Two Years On the Web. Tomorrow, this web log celebrates its first two years. Back then, it was one of the first blogs and now the "blogosphere" has exploded - still, the number of visitors here is higher now than ever. This web log has been more useful to me during this time than I had expected. Several hundred thousand unique visitors is one measure. Numerous quotes in many countries is another. To me, the single most important use has probably been gathering all information - articles, speeches, books, studies - in one place. After that, the ability to respond and react quickly to events has also been of great use. I often get comments from people, not least rather influential persons, about how useful the day-to-day comments are. Two years are for sure just the beginning!

2006-09-27 15:20:53
From 25 To 27 And 450 To 480 - Welcome! As expected, Bulgaria and Romania got the green light from the EU. They will have to fulfil strict demands, but if nothing extraordinary happens, the EU will have 27 Member States from January 1st, with some 480 million inhabitants. Next in line is Croatia, perhaps in 2009. The big thing later on will be Turkey and there are several obstacles on their way, but the discussion is there and hopefully they will join in about ten years time.

The enlargement with Bulgaria and Romania sparks off a protectionist debate once again. But please remember that all the studies of the last, much bigger, enlargement in 2004 prove that the fears were unfounded and did not come true. Here is one study, here are others. And here is a piece I wrote about why enlargement is such a success.

2006-09-27 12:50:03
"Snygg sorti"? Del 2. Avgående statsminister Göran Persson påpekade igår att den Alliansregering som ännu inte har tillträtt troligen inte kommer att kunna sitta kvar mandatperioden ut. Han förnekar sig inte utan rullar vidare i rännstenen. En god förlorare säger "tack för god match, lycka till". Bara som upplysning.

2006-09-27 12:46:39
Humor. Den som passerar Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68 ser en skärm där det först står "Vi kommer igen" och sedan "Alla ska med". Jag vet inte om det är självmotsägelsen, upprepningen av en dålig slogan eller bristen på nytänkande för framtiden som är roligast. Men kul är det.

2006-09-27 12:42:27
Hellre låg lön ett kort tag än låga bidrag för evigt. Om det sätts ett golv för lönenivåer i ett land - genom lag eller kollektiva avtal - kommer personer med låg produktivitet att slås ut. De kommer inte att få arbeta, eftersom löner som motsvarar deras produktivitet inte tillåts, utan de tvingas in i eviga låga bidrag såsom förtidspension istället. Så är det i dagens Sverige.

Men det finns ett tydligt motstånd mot att öppna upp för jobb med låg lön. Det som beskrivs som risken om man inte har minimilöner är att fler skulle bli kvar i låga löner. Detta är dock inte sant, framgår av en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Av löneutvecklingen i svenska företag framgår att majoriteten av dem med lägst löner har fått bättre löner inom bara ett år. Och inom sex år har alla utom åtta procent gått vidare. Så är det även i andra länder, där lägre löner tillåts. Detta beror på att låga löner är en inkörsport till arbete, som sedan leder till ökad kompetens och högre lön. Det är en väg som idag i huvudsak är stängd i Sverige och som borde öppnas.

2006-09-26 22:42:19
Ett socialdemokratiskt land? Idag på eftermiddagen höll Tony Blair sitt sista tal på en partikongress med Labour, som premiärminister och partiledare. Ett avsevärt mycket intressantare och intelligentare - och mer verbalt - tal än det hans potentielle efterträdare, Gordon Brown, höll. Idag diskuterade jag New Labours inflytande på brittisk, europeisk och svensk politik - och Blairs arv - på P1:s Studio Ett med Håkan A Bengtsson från Arenagruppen. En bra diskussion, men ett påpekande från min motdebattör förtjänar ett par extra ord.

Han påstod, apropå likheter med Storbritannien, att Sverige är "ett socialdemokratiskt land". En tolkning av det är att ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav har satt sin prägel på samhället och det är ju sant. En annan tolkning är att det långa maktinnehavet är en följd av att landet och folket är socialdemokratiskt per se. Så är det absolut inte. Faktum är att en majoritet av svenskarna nästan aldrig har röstat på det partiet. Och större delen av historien motsäger det. Jag skulle vilja påstå att Sverige är ett frihetligt, öppet entreprenörsland som har varit kidnappat av socialdemokratin under flera decennier. Men att detta förhoppningsvis är över nu och vi kan gå mer tillbaka till våra framsgångsrika rötter.

Lyssna på Studio Ett här - >

2006-09-26 09:56:39
Boring, Brown! Yesterday afternoon, Gordon Brown gave the speech of his life at the Labour Party Conference in Manchester. Labour has been in power since 1997, led by the dynamic and modernising Tony Blair. Mr Brown has desired to take over for years and a tough battle between the men has raged. Brown had to prove that he has what a British Prime Minister has top have, in terms of ideas and character. The British situation is not unlike that in Sweden before the recent elections, with a party that has ruled for many years and a new, moderate and young leader of the Conservative opposition. Labour is trailing in the opinion polls.

Mr Blair has been a fantastic visionary and a great speaker - also challenging his party over and over again. Many of Mr Brown?s supporters hoped that he would get back to the more leftist roots. To his credit, he did not. But his speech was not particularly elegant and on substance it was a traditional political speech. News in details, such as citizenship tests, but nothing more than fine words about the long-term perspective. He did not, as the outgoing Swedish Government, claim that everything is perfect in his country already. Instead, he said that the challenges of the future are greater than those we have already overcome. But he was not inspiring or thinking new.

Mr Blair once said that New Labour and Britain are at their best when at their boldest. This doesn?t seem to be a main scenario for the Party or the Government if Mr Brown does take over in the end.

Read the speech here - >

2006-09-25 10:22:46
Further Enlargement. On January 1st, several important EU enlargements will take place. The eurozone will include Slovenia, the 13th euro country. A natural step of limited importance, since it is a small country but with a stable economy. The EU enlargement with Bulgaria and Romania, however, is hotly debated. They have not yet received the final approval from the EU, but it is likely that they will.

These countries will be two of the poorest EU members with a GDP per capita at about 35 per cent of the EU average. But their annual economic growth rates have been higher than 5 per cent for a number of years. Still, some see the possibility that people from these countries will go to the West to work as a problem. In Britain, which has benefited greatly from Polish people going there to work, there are demands to put restrictions on the free mobility.

It is the same debate as 2004 all over again. The evaluations of the previous enlargement have showed strong positive effects for both east and west. To the rather limited extent that people moved, they did not come to live off the welfare state, they came to work. And when they did, that increased the prosperity in those countries - mainly Ireland and Britain - and did not increase unemployment. It is exactly what will happen now as well.

Read more in the FT - >

2006-09-25 10:18:16
Svensk tillväxt under EU-snittet. Det sades ofta under valåret att Sveriges tillväxt har varit mycket hög de senaste tio åren, nästan högst i Europa. Förvisso var den bättre än 1970- och 80-talen, men hur bra var den? Enligt Eurostat hade Sverige år 1996 en BNP per capita som var 15,7 procent högre än EU-genomsnittet. År 2005 var nivån 14,5 procent högre, alltså en liten minskning av skillnaden. Det betyder att EU-genomsnittet utvecklades något bättre än Sverige under den perioden.

2006-09-25 09:59:43
Dumheter som inte blir av. Det har ibland sagts att de borgerliga regeringarna 1976-82 inte åstadkom så stora förändringar. I huvudsak är det sant, men det är också viktigt att minnas vilka långtgående socialistiska idéer socialdemokraterna föreslog inför 1976 års val som avstyrdes. Nu tillträder en Alliansregering med ett program som innebär tydliga förändringar. Men dessutom avvärjs återigen ett antal riktigt dåliga påhitt från socialdemokraterna, bland annat formulerade i deras Valmanifest. Det gör skillnaden större mellan vad som blir och vad som kunde ha varit:

- Heltidslag. Förslaget var att det företag som vill anställa måste först fråga de medarbetare som inte arbetar heltid om de vill gå upp i arbetstid. Ett kraftfullt slag mot nyanställningar, med andra ord. Särskilt illa för säsongsbetonade branscher och för unga. Detta elände blir inte av.

- Planekonomisk tandvård. Alla tandläkarbesök föreslogs betalas av staten (alltså skattebetalarna). Den enskilde skulle betala högst 200 kr för ett besök. Detta skulle skapa ökade offentliga utgifter med åtskilliga miljarder och naturligtvis försämra effektivitet och kvalitet i tandvården. Blir inte av.

- 100 000-program. "Vi" föreslogs bygga 100 000 nya lägenheter åt äldre. Antagligen var det staten/det offentliga som avsågs vara "vi" och kalaset skulle betals via ytterligare skatter. Säkert finns en efterfrågan på bostäder för äldre, det är inte frågan. Men varför ska staten stå för produktion och finansiering? Pengarna kommer ju ändå från medborgarna.

- Högre bidrag till höginkomsttagare. A-kassans tak skulle höjas så att fler skulle bli än mer beroende av det offentliga. Väljarnas röster skulle köpas med deras egna pengar. Detta blir inte av. Lägre skatt för låginkomsttagare är onekligen viktigare.

- Statlig tvångsomställning. Ett antal förslag om hur staten skulle styra om landet i vad som antogs vara en grönare riktning fanns. Skatteväxling med kraftigt höjda energiskatter har varit en del, som antagligen skulle fortsätta. Miljön i västvärlden har förbättrats kraftigt på senare decennier, men knappast tack vare omfattande statliga tvångsmedel utan ny teknik och konsumentkrav.

Västvärldens mest omfattande offentliga sfär skulle således växa än mer. Högre skatter, högre bidrag, mer ingrepp i ekonomin. Det är en väg som har misslyckats förr och i andra länder. Stat och politik skulle vara svaret på allt fler frågor. Som tur är avvärjs nu en sådan destruktiv utveckling.

2006-09-22 11:46:00
LO försöker stå i vägen - tänker sabotera. Det socialdemokratiska partiet har förlorat regeringsmakten i Sverige. Men alla delar av detta partis maktapparat ger inte upp. Idag skriver LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin på DN-Debatt att om Alliansen genomför sin politik så saboterar LO avtalsrörelsen nästa år.

LO har, på tvivelaktig grund, valt att vara en del av den socialdemokratiska valkampanjen. Den gick ut på att påstå att allt på svensk arbetsmarknad är lysande och inget behöver ändras. En majoritet av svenska folket höll inte med. Sveriges första majoritetsregering på decennier röstades fram med ett mandat att förändra så nya jobb kan skapas. LO accepterar inte valresultatet och avser motarbeta regeringen. De tar till svepskäl som att LO-medlemmar skulle ställa kompensationskrav för att avgiften till facket inte lär förbli avdragsgill. Men skatten för vanligt folk sänks ju i ett första steg betydligt mer än så - då kan inga kompensationskrav uppstå.

Detta är en illa förtäckt sabotagekampanj för att slå vakt om en organisations väldiga politiska privilegier. Och det ger än bättre argument för att förändra på arbetsmarknaden. LO ska inte stå i vägen för fler jobb istället för bidrag.

2006-09-21 14:03:33
Med makten försvann hånflinet. Så här låter det nu bland ledande svenska kommunister. Ett tecken så gott som något på att Sverige äntligen är på rätt väg.

2006-09-21 11:40:34
In TCS Daily: Sweden Has Learned From Its Own Lesson. Today, TCS Daily publishes a column by me with a somewhat more extensive analysis of the Swedish election and the conclusions on the policy substance one can draw:

"A majority of the voters wanted change. This was despite the feeling that "you know what you have and not what you will get" that exists in any election. It was also despite the fact that a majority of the voters are to some extent dependent on the state. They voted for change despite the enormous resources of the Social Democrats. And indeed, a majority wanted change despite the fact that some things are working well in Sweden.

The Social Democrats were tired, arrogant and out of ideas. The opposition Alliance was united, focused on problems that people feel are real and presented visions for the future. But to the substance, it can be said that Sweden has learned from its own history. Sweden is a prime example of a country that has flourished thanks to a free economy. Now, a new government will take more steps in that direction."
Read the entire article here - >

2006-09-21 11:30:04
Radikal vinst. Att Fredrick Federley och Annie Johansson från Centerpartiet blir riksdagsledamöter är otroligt bra. De är rakryggade, ideologiska och kloka. Att Centern ökade i Fredricks valkrets och Annie blev en av de få som kryssade sig in innebär också lärdomar. Man kan vara ideologisk, frihetlig och radikal och få stort stöd. Och detta inte bara i Stockholms innerstad - Annie är från Jönköping.

2006-09-20 14:52:31
Heritage About Sweden. The biggest think-tank in Washington, DC, The Heritage Foundation, makes a brief analysis of the Swedeish election, quoting my conclusions.

2006-09-20 14:51:04
Lycka till! Dagens Industris och Expressens sajt dinapengar.se listar 200 politiska tjänstemän som nu får lämna regeringskansliet. Nyheten är hur mycket ersättning de får, vilket enligt min mening är en avtalsfråga av mindre betydelse. Av relevans är dock att här är listan över de 200 mäktigaste socialdemokratiska tjänstemännen i landet som vi nu slipper ha att styra våra liv. Låt mig ärligen önska dem lycka till med att finna ny sysselsättning.

Läs hela listan här - >

2006-09-20 00:21:20
Reforms, Effects and Inspiration. I believe that the new Swedish Government will be one of the most reform-minded in Western Europe. Stepwise free-market reforms will improve the Swedish society, particularly the labour market, and that will inspire other countries. In fact, both these processes have already started.

Despite the fact that the new Government has not yet entered the offices, the mere promise that they will not introduce the proposed air plane tax has lead to Ryain Air changing their previous decision. Now, they will not make drastic cuts in flights to and from Sweden; instead they will increase.

Second, there has been a substantial international media coverage of the election. It has shown Europe that reformers can win - even if there is not a huge crisis. And today, Andrew Adonis, minister for Schools in England, writes in the FT that this implies that New Labour must push on for reform. International reform inspiration - two days after the elections!

2006-09-20 00:07:38
Growing Power of the Emerging World. The Survey in the latest edition of The Economist about the strong economic growth in many large, formerly poor, countries, has many important points. They show how positive this development is and defend the underlying economic liberalisation and of course criticise all protectionism. But there is another point they make, which is of great economic, political and strategic importance for the west. The emergence of these countries make the return on ownership very high, but make wages in competing sectors stagnate. This is a fact that might trigger counter-productive responses, such as protectionism or more government redistribution. Instead, here is a long-term challenge about how to approach an ownership society. How can economic policy facilitate ownership in every way possible for ordinary people?

2006-09-20 00:05:06
Enkla första steg. Idag har företrädare för den tillträdande Alliansregeringen klargjort att en del i omstruktureringen av AMS kommer att vara ett nytt mått på arbetslöshet. Det ska vara ett mått som bland annat uppfyller internationella normer. Ett bra och viktigt snabbt besked. En annan punkt som kunde stå på den tidiga dagordningen vore att synliggöra alla skatter. De totala skatterna på arbete, inklusive arbetsgivaravgift, ska alltid stå på lönebeskedet. Svenskarna måste, av ekonomiska likväl som demokratiska skäl, veta hur mycket de betalar i skatt.

2006-09-19 23:49:01
Snygg sorti? Dagens nyheters politiske redaktör Niklas Ekdal har kallat Göran Perssons avgång "en snygg sorti". Möjligen var det så efter valnatten. Men valrörelsen var allt annat än snygg från hans sida. Raden av lögner om verkligheten, särskilt om jobben, är häpnadsväckande. Groteska påhitt om motståndarnas politik, som att de skulle vilja införa en pensionärsskatt bara för att skatten sänks mer för dem som arbetar än för pensionärer, var på alla sätt ovärdiga. Försöken att undvika sakdebatt genom att maximalt utnyttja dataintrången för att svärta ned Folkpartiet var uselt. Och att bygga hela kampanjen på skrämsel med motståndarna, rädsla för framtiden och nostalgi om det gamla är botten. Persson avslutade lågt, inget annat.

2006-09-19 23:47:19
Swedish Message. Just before the elction in Sweden, Matthew Lynn wrote a column for Bloomberg that was largely based on my facts and comments. Can be read here.

2006-09-19 12:13:23
Great International Interest. Following the results in the Swedish election, I have received happy e-mails from many countries. Sweden is a much more discussed country than the size of its population would suggest. A victory for the parties that proposed change in the direction of market-oriented reforms gives hope for the same in other countries, particularly in the rest of Western Europe. In my view, the result is a logical step in a Swedish reform process that was initiated almost 20 years ago and stalled for ten years with Persson. Now, Sweden can continue to improve with de-regulations, lower taxes and more of a free economy. I have explained this for, among others, AFP, Associated Press - an article I heard was published in China Daily - and Folha de Sao Paulo, the largest daily in Brazil.

2006-09-19 11:39:28
FT International Affairs Blog About My Analysis. At the Financial Times International Affairs Blog, Gideon Rachman writes about the international attention around the Swedish election. He points out that the so-called "Nordic Model" has attracted a lot of attention. Clearly, he sees the election as an opportunity for change in Sweden in a free-market direction:

"What is more, the defeat of the Persson government clearly centred around an argument about the sustainability of the Swedish social system. The centre-right alliance led by Fredrik Reinfeldt, which won the election, campaigned against high taxes and high hidden unemployment among the young. It also stressed the growing burden of the welfare state in an ageing society ? a challenge that the whole of Europe is going to have to face up to soon. A recent Wall Street Journal article by Johnny Munkhammar, director of a free-market think-tank in Sweden, gives a flavour of their critique.

This being Sweden, we are not talking about a full-scale counter-revolution. Mr Reinfeldt′s party are, after all, called the Moderates. But equally one shouldn′t under-estimate the significance of a party winning an election in Sweden on a platform that promises tax cuts and privatisation.

There are also people in Sweden who will want to go for really radical free-market reforms. The small band of Swedish libertarians and free-marketeers are often strikingly bold in their arguments ? perhaps because they feel so embattled in a society where the state is so large and so overbearing. Mr Munkhammer, for example, makes clear he regards the electoral promises of Mr Reinfeldt as only a first step. If Sweden′s free marketers gain in influence, things could really get interesting."


Read more here - >

2006-09-18 13:16:09
Finally! Prime Minister Persson is now delivering his resignation to the Speaker and the Alliance have started their work to form a new government. A lot will be said about this and what it means for the future, but it can be said already the importance of this is substantial. I have been able to comment a bit in Danish TV2, Reuters, Associated Press, AFP and the Washington Times.

A shift away from the corrupt and power-centered Social Democrats without ideas except to administer big government was important in itself. But there will be a shift of policy, particularly in the labor market. Problems will be attacked with reforms. Stepwise, of course, but substantial in the long run. And this is a government with a positive agenda. It is indeed a new start.

2006-09-16 21:19:15
I all korthet inför morgondagen: Rösta på Alliansen!

2006-09-16 21:17:02
Les Echos: The leading French economic magazine Les Echos had a big article about Sweden the other day. I am interviewed.

Read the article here (in French) - >

2006-09-16 12:58:42
Sverige tappar i ekonomisk frihet. På ett år har Sverige fallit från plats 18 till plats 24 i ekonomisk frihet bland världens länder, enligt senaste "Economic Freedom of the World" från Fraser Institute. Det år som nu redovisas är 2004. Året innan, 2003, hade 8 av dagens EU-länder större ekonomisk frihet, nu är de 14. Sverige passerades av Belgien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Ungern och Portugal.

Den ekonomiska friheten i världens fortsätter att öka. Av de 102 länder som var med i den första utgåvan av denna globala studie, 1980, har 98 ökat sin ekonomiska frihet. Länderna bedöms i ett antal kriterier inom fem områden avseende grad av ekonomisk frihet: det offentligas omfattning, legal struktur och äganderätt, monetärt system, frihandel och regleringar.

Ekonomisk frihet är starkt kopplat till ekonomisk tillväxt. Länderna i fjärdedelen med störst ekonomisk frihet har nära tio gånger högre BNP per capita än länderna i den lägsta fjärdedelen. Den årliga BNP-tillväxten var i genomsnitt 2,1 procent i den högsta fjärdedelen, mot minus 0,2 procent i den lägsta. I fjärdedelen med störst ekonomisk frihet är också fattigdomen mindre, arbetslösheten lägre och medellivslängden högre än i den lägsta fjärdedelen.

Sverige har fallit nedåt på listan både för att andra har ökat sin ekonomiska frihet och för att vi har försämrat vår. Sverige har fått lägre betyg än tidigare avseende rättssystemet och immaterialrätt, gömda importhinder, tillgång till utländskt kapital, arbetsmarknadens flexibilitet och grad av regleringar.

Läs mer här - >

2006-09-15 13:34:07
I Svensk Tidskrift: "När avslöjas regeringens ekonomiska bluff?" Idag publiceras en debattartikel av Tino Sanandaji och undertecknad i Svensk Tidskrift. Där jämförs på punkt efter punkt regeringens påståenden om svensk ekonomi med fakta. Det är uppenbart att de döljer stora problem.

Läs artikeln här - >

2006-09-15 13:26:14
LO-Tidningen om tillväxtrapporten. Idag ägnar LO-Tidningen vår senaste rapport som visar hur forskningen är enig om att höga skatter ger lägre tillväxt en större artikel, där en LO-ekonom kritiserar slutsatserna. Bra med diskussion i sak.

Läs artikeln här - >

2006-09-15 13:23:49
Kamp mot terrorism på båda sidor av Atlanten. Läs ett nytt Amerikabrev om fem år av kamp mot terrorism här.

2006-09-15 11:41:14
International Interviews. During the last days, many international media have interviewed me. The Swedish election produces a big interest in the current situation in Sweden, and a correct image is essential for drawing the right conclusions. I have explained why there is a need for both a shift of government and a shift of policy towards market-oriented reforms. And I have provided facts about the substantial problems in the labor market. The recent media that have done interviews include Dutch Radio, Danish Jyllands-Posten, French Les Echos, the London Sunday Telegraph, Brazilian Folha de Sao Paulo, Hungarian Népszabadság, Czech Economia and Italian Il sole 24 ore.

2006-09-15 11:36:34
Vad är detta? Jag drar mig verkligen för att nämna detta här, för det är osmakligt och i sak helt irrelevant. Men det är också så absurt och möjligen ännu ett tecken på en sjuklig maktfullkomlighet inom socialdemokratin att det bör uppmärksammas. LO och SSU distribuerar uppenbarligen en serietidning som beskriver Sverige efter en seger för Alliansen. Detta land präglas bland annat av folkmord, våldtäkter och lemlästade barn. Vidare kommentarer känns överflödiga. Men det tål att jämföras med annat som har kallats skandal i denna valrörelse.

Läs om detta och se exempel här - >

2006-09-14 14:12:37
Employment Growth in Europe. Today, Eurostat released the figures for employment in the EU during the second quarter of 2006. The development is rather positive. 702 000 more people were in employment during the scond quarter than during the first. The increase in employment compared to a year ago is 1,2 per cent in EU-25. Employment has increased in every EU country for which Eurostat can present national figures.

Read the statistics here - >

2006-09-14 14:00:54
AP and WSJE. Today, one of the world′s leading news agencies, Associated Press, and the Wall Street Journal Europe, published rather extensive articles that describe the economic and political situation in Sweden and what is at stake in the election. I am interviewed in both. Read the AP article here and WSJE here.

2006-09-14 11:53:55
AKU: Sysselsättningen mattas av. När SCB presenterade den senaste Arbetskraftsundersökningen, AKU, kl. 09.30 idag var det med rubriken "Fortsatt ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet".

Antalet sysselsatta i augusti var 4 434 000. I juli var antalet sysselsatta 4 544 000. Jämfört med juli månad är sysselsättningen 110 000 lägre. Det finns således ingen "fortsatt ökning".

Den säsongsmässiga variationen gör dock att den mest relevanta jämförelsen kan anses vara med samma månad för ett år sedan. Ligger sysselsättningen på en högre nivå nu jämfört med augusti 2005?

SCB uppger att antalet sysselsatta är 93 000 högre än augusti förra året. Men i juli låg nivån 121 000 högre än juli förra året. Med andra ord har nivåskillnaden jämfört med förra årets siffror krympt med 28 000 på en månad.

93 000 i högre nivå på sysselsättningen jämfört med augusti förra året motsvarar en höjning med 2 procent. Det är en mycket begränsad ökning för att vara på toppen av en högkonjunktur.

Till detta ska läggas att befolkningen i arbetsför ålder ökade med 61 000 jämfört med för ett år sedan. Det betyder att nettoökningen av antalet sysselsatta, som andel av arbetskraften, bara har ökat med 32 000, motsvarande mindre än 1 procent.

Av vad består då det som SCB definierar som ett större antal sysselsatta? Av de 93 000 var 72 000 tidsbegränsade anställningar. Och antalet i den typen av AMS-program där deltagarna räknas som sysselsatta har ökat med 16 000, varav 13 000 plusjobb, jämfört med för ett år sedan.

Läs AKU här - >

2006-09-13 14:54:38
Lägre ungdomsarbetslöshet i EU i år, högre i Sverige. Efter viss frånvaro syns nu Sverige återigen i Eurostats månatliga kolumner över ungdomsarbetslöshet. Hittills i år är ungdomsarbetslösheten betydligt högre i Sverige än förra året. Samtidigt är genomsnittet i EU lägre.

Förra året var ungdomsarbetslösheten i Sverige som bekant 22,6 procent. Genomsnittet för EU-25 var då 18,6 procent. I år är genomsnittet hittills för de sju första redovisade månaderna 25,9 procent i Sverige. Genomsnittet för EU-25 hittills i år, samma period, är 17,7 procent.

Sveriges siffra sjunker till 20,9 procent månad sju, dvs juli. Men det gör den varje år när de unga får sommarjobb, för att sedan ta sig upp till genomsnittsnivån igen i september. Och trots att denna månad är medräknad är genomsnittet i år betydligt högre. Inget talar för något annat än att genomsnittet i år lär bestå på en högre nivå än förra året.

Svensk arbetsmarknad är på väg åt fel håll och det beror på skatter, regleringar och bidrag. It′s time for a change!

2006-09-13 12:57:26
In Wall Street Journal Europe: "A Coup d′État in Sweden. In today′s Wall Street Journal Europe, I have an op-ed about the need for regime change and policy change in Sweden following the elections on Sunday:

"McKinsey Global Institute estimates Sweden′s total unemployment rate to be 15%. That may surprise as Eurostat puts the official unemployment figure at 7.8%. But when you add jobless people in temporary government programs, as well as those parked in early retirement and disability schemes, the figure roughly doubles. During the last 15 years, Sweden has decreased the size of the work force more than any other European country. But is has doubled the number of early retirees, who now total 550,000, outnumbering entrepreneurs. There are 22,000 early retirees under the age of 30, up from 13,000 in 1999. Youth unemployment is 22%, the fifth-highest rate in the European Union.

So why hasn′t the opposition already wrapped up the election? And why, over the years, have there been so few shifts of government in Sweden? The main reason is that the Social Democrats have become one with the state. They use and abuse public power to remain in government. Half of the taxes are hidden and people are not fully aware of the total tax burden. Labor-market regulations make it in practice mandatory for workers to belong to trade unions?which, in turn, support the Social Democrats.

The law forces employers to pay full-time wages to people even when they are engaged in trade union activities instead of working. During an election year, that means thousands of employees are working almost full time for the Social Democrats. ... In addition, public authorities spent last year some 200 million euro on activities to shape public opinion, called ′information′ by the government. The boards of universities are filled with Social Democrats. And so are the boards of civic organizations that are supposed to be independent from the state. ... The Social Democrats′ grip on power is so strong and has been so long-lasting that it seems almost abnormal to have a shift of government. A coup d′état is what the tabloid Expressen, only slightly tongue-in-cheek, called it last year?indeed the same words once used by Social Democrat Party Secretary Marita Ulvskog."


Read the entire article here - >

2006-09-13 12:28:04
830 miljoner från LO till socialdemokraterna. I en ny rapport granskar professor Carl B Hamilton hur omfattande de ekonomiska bidragen från LO till socialdemokraterna egentligen är inför årets val. Hans bedömning, som är tilltagen i underkant, är att det totala ekonomiska stödet är 820-830 miljoner kronor. Det är nära 100 kr per svensk, vilket kan jämföras med att George W Bushs valkampanj kostade motsvarande 10 kronor per amerikan. För detta köper sig LO ett inflytande över politiken och en rad privilegier. Detta är ett stort demokratiproblem och en skandal av helt andra dimensioner än den så kallade inloggningsskandalen.

Läs rapporten här - >

2006-09-13 12:09:40
Det tysta landet - om kommunismen i teori och praktik. I den mån brist på kunskap om kommunismen - dess teori, praktik, historia och konsekvenser - ligger bakom det faktum att det inte ses som lika extremt att kalla sig kommunist som att kalla sig nazist, lär det nya informationsprojektet "Det tysta landet" nog kunna bidra till att lösa problemet. På denna sajt finns väldigt väl strukturerad och tillgänglig information om denna ideologi och de fasor som den har skapat.

2006-09-13 11:42:04
Besviken men inte förvånad. Gårdagens Uppdrag granskning på SVT med Janne Josefsson ägnades åt statsminister Göran Persson. Halva programmet var en repris från 1998 och den andra halvan ägnades åt Perssons herrgårdsbygge. Av alla aspekter på Göran Persson är detta en av de få jag inte är det minsta kritisk mot. Det kan ifrågasättas att han sätter sin fru som högavlönad statlig chef och på så sätt finansierar detta, men i grunden är ett fint hus verkligen inget som någon som betalar själv ska missunnas.

Kritiken mot herrgården handlade om att det är en inkonsekvens mellan den socialdemokratiska idén om likhet och Perssons bygge. Må så vara. Själv har jag aldrig förstått varför utfallet i livet ska bli lika oavsett vad man gör. Och frihet att skapa sig ett bra liv är det centrala - vilket historiskt har skapat smhällen där de sämst ställda har fått det bättre än i samhällen som tvingar fram likhet. När Josefsson med nostalgiska övertoner kritiserar från denna vinkel är det bara propaganda för vänsterpartiet.

Själv hade jag nog lätt kunnat komma på dussintals punkter om maktmissbruk, idélöshet, misslyckanden och allmän antiintellektualism hos Persson som vore mer relevant att granska och kritisera.

2006-09-12 14:58:39
Perssons lögner synas. Statsminister Göran Persson ljuger om verkligheten för att vinna valet. Det senaste året har jag bland annat visat hur han ljuger om ungdomsarbetslösheten, arbetslösheten generellt, den ekonomiska krisen, tillväxten och sysselsättningen.

Nu granskas och kritiseras Persson av många olika röster. Näringslivets Medieinstitut, NMI, gjorde en sammanställning av lögner som fick ett stort uppslag i Dagens Media. Ola Rothenborg, journalist på Dagens Nyheter, motiverar där det faktum att han avstod från granskning med att han "ville inte riskera att gå i polemik med statsministern". Intressant nog har Bo Malmberg på statliga Institutet för framtidsstudier, kritiserat sammanställningen, vilket jag har besvarat. Kan läsas här.

Media har dock ryckt upp sig. När Persson i sista duellen med Reinfeldt i SVT tydligen påstod att inkomstskillnaderna minskar mer i Sverige än i något annat land granskade Rapport påståendet - som är helt felaktigt. Enligt EU-kommissionen har inkomstskillnaderna i Sverige ökat något medan EU-genomsnittet har minskat. Läs mer här.

I Duellen med Reinfeldt på TV4 påstod Persson följande: "Vi är väl den ekonomi i OECD, kanske med någon konkurrens, som skapar flest nya jobb just nu." Enligt OECD utvecklades dock sysselsättningen bättre i 15 OECD-länder förra året och kommer att utvecklas bättre i 10 detta år. Läs här.

Den som vill jämföra med övriga EU kan notera att sysselsättningen enligt Eurostats senast redovisade period, första kvartalet 2006, utvecklades bättre än Sverige i 12 länder och sämre i 8 (ingen information om de övriga). Läs här.

2006-09-12 13:40:59
En äkta skandal! Närmare en vecka upptogs toppnyheterna av den så kallade Fp-skandalen. Självklart är kärnan i denna också något som ska kritiseras. Men härom dagen avslöjade Johan Norberg en skandal av vida större format. Staten propagerar för socialism i skolan i ett omfattande läromedel som skickades ut lagom före valet. Nu har han fått bortförklaringar och ursäkter från ansvariga myndigheter. Att den offentliga makten och skattemedel används för ideologisk propaganda är naturligtvis avsevärt mycket värre än om några i ett parti smygtittar på några i ett annat.

2006-09-12 09:22:52
The Economist About Sweden: Admire the Best, Forget the Rest. In the latest edition of The Economist, there is a Special Report about Sweden; a more extensive article with a deeper analysis. In my opinion, it is the most correct and well-researched international article about Sweden so far. (The only thing they got wrong, for once, is my position at Timbro; I don′t run the place, I am Director of the Program for Free Markets.) The message of the article is roughly that there are parts of the Swedish society which work well, but that is due to free markets and reforms, and other parts that definitely don′t function, due to big government and a lack of reform. Below is a telling diagram showing the development of employment in different sectors of Sweden during the last 50 years.Read the Special Report here - >

2006-09-12 09:19:50
Företagen tvingas betala propaganda mot sig själva. Ett meddelande från kampanjchefen i IF Metall till medlemmarna har snappats upp. Av detta framgår hur smutskastningen mot Alliansen ska bedrivas på arbetsplatserna. Till detta ska läggas att medarbetarna på svenska företag enligt lag får ägna sig åt facklig verksamhet på arbetstid. I valtider är det naturligtvis bara den här typen av propaganda med flygblad, affischer, m m. I hög utsträckning är budskapen riktade mot just fri företagsamhet. Med andra ord tvingas nu svenska företagare att betala en socialdemokratisk valkampanj mot sig själva och upplåta sina företag för denna verksamhet. Hörde jag ordet "enpartistat"?

2006-09-12 09:03:37
From Paris With a Cold. This Saturday, I was supposed to run the Médoc Marathon in Bordeaux, France. A persistent and worsening cold, however, prevented me from that. I get ill very seldom, but this years twice, both times before a marathon - but last time not preventing me from running. So instead of marathon, this turned out as a very nice family week-end in Paris. Back in business, let me start by sharing a photo from Charles de Gaulle airport, showing a sign at a door where cleaning equipment is kept - suggesting that gender equality when it comes to cleaning is not total everywhere in Europe...

2006-09-12 08:52:03
Sju skäl att rösta på socialdemokraterna på söndag. Politik kommer alltid att innehålla skandaler av olika slag. Riktigt allvarliga blir de när den offentliga makten blandas in. Därför krävs bland annat rejäl granskning, grundslagsfäst maktbalans och begränsningar på det offentliga. I brist på detta och med ett långvarigt maktinnehav riskerar korrpution bli vardag. Som denna lilla sammanställning visar har vi en del att beakta i Sverige (pdf)...

2006-09-07 12:03:55
Lögnminister Persson. I gårdagens "Duell" på TV4 påstod statsminister Persson att "Sverige är väl troligen ett av de länder i världen där människor arbetar mest - i alla fall i Europa så är det på det viset". Enligt OECD:s statistik ligger Sverige dock på plats 13 i Europa vad gäller arbetade timmar per capita.

Ännu en lögn till den långa raden. Persson ljuger systematiskt och ordentligt om svensk ekonomi. Inga problem finns, allt är bäst i den bästa av världar. På det viset lär dagens problem bli kvar och aldrig lösas.

I detta specifika fall beror inte Sveriges låga placering på lathet - som Persson antydde - utan på att skatter, bidrag och regleringar hindrar arbete.

Det är lika oärligt som löjligt att förneka detta faktum. Vill man ha en sådan politik får man ta konsekvenserna. Men inte ljuga om dem. Jag vill inte ha en sådan politik utan anser att staten inte ska hindra arbete. Men i vilket fall är fakta fakta.

Studera statistiken här och här.

2006-09-07 10:39:04
Ny rapport: Häftig skatt eller sexig tillväxt? I morse presenterade vi en ny rapport på Timbro med titeln ovan på ett seminarium där rapportförfattaren Jesper Katz, LO:s chefekonom Dan Andersson och professor Ulf Jakobsson deltog. I skuggan av andra händelser i media blev detta ett intressant seminarium i en viktig sakfråga. I rapporten sammanställs en rad vetenskapliga studier som pekar på ett tydligt samband mellan hög skatt och låg tillväxt. Baserat på några av dessa studier görs även en beräkning av ungefär hur mycket tillväxten per år kan öka om inkomst- och bolagsskatterna sänktes med fem procentenheter. Tillväxten under tio år skulle motsvara ungefär 10 000 kronor i ökad inkomst per svensk före skatt. Ladda ned rapporten här (pdf) och pressmeddelandet här.

2006-09-07 10:25:52
LO-väljare positiva till sänkt skatt. Idag redovisas i Dagens Industri resultaten av en opinionsmätning som förre riksbankschefen Lars Wohlin, numera riksdagskandidat för Kd, har låtit Sifo genomföra. Han har anslutit sig till mitt förslag som presenterades i Dagens Industri den 10 augusti, om att tre fjärdedelar av den årliga tillväxten ska stanna ute i samhället och en fjärdedel tas in i skatt. Det skulle innebära, som Wohlin riktigt framhåller, att skattetrycket sänks med 13 miljarder om året. Enligt opinionsmätningen anser 52 % av LO-medlemmarna att det är bra, medan 30 % säger att det är dåligt och övriga är tveksamma. Det finns således ett stöd bland vanligt folk för lägre skatt. Och detta är en strategi för sänkt skattetryck utan enskilda neddragningar av utgifter som vilken regering somn helst skulle kunna använda.

2006-09-06 15:44:54
World Bank: Ease of Doing Business. All indexes ranking countries in different criteria have a limited value. They always simplify and sometimes things are not really comparable. But still, comparisons between countries are relevant for those who want to reform.

The World Bank is publishing an Ease of Doing Business Index. Countries are simply compared concerning aspects of society that are relevant for how easy it is to do business. Singapore is number one, New Zealand number two and the US is number three. The countries that have improved the most lately are Mexico, Georgia and Serbia.

Sweden is number 13. A look at the sub-categories show, however, that Sweden is number 98 when it comes to the labor market. And it also gets very low score in protecting investors and taxes. These low scores are the same for Sweden in these categories for most studies and evaluations. One again confirmed, then.

With all its simplifications, an index like this might indicate relevant change over time and on specific areas. From that, one could learn where to reform.

2006-09-06 10:37:18
Ny studie: Hög skatt på arbete ger högre arbetslöshet och lägre sysselsättning. I en ny vetenskaplig studie författad av fil dr Åsa Hansson presenteras nya belägg för att höga skatter på arbete skapar arbetslöshet och låg sysselsättning. Tidigare har både politiker och vissa ekonomer påstått att sänkta skatter på arbete inte ger en varaktig ökning av sysselsättningen. Åsa Hansson visar dock hur de teoretiska modeller som ligger till grund för detta påstående inte ger en rimlig bild av verkligheten. Hon framhåller också att arbete har blivit betydligt mer priskänsligt i en globaliserad värld.

Läs rapporten här - >

2006-09-06 07:55:13
En socialdemokratisk önskedröm. En extremt skandaltyngd socialdemokrati utan idéer för framtiden jublar nu. Intrång i deras databas av en liberal ungdomsförbundare som gjordes för ett halvår sedan gjordes stort nummer av två veckor före valet. Varje ansats att tala sakfrågor inför valet försvann och det näst största oppositionspartiet kastas in i kris. Under en tidsperiod då Folkpartiet har gjort hundratals utspel har kunskap om Socialdemokraternas planering i två fall gjort att Folkpartiet har kommit timmar tidigare med sin aktivitet.

Detta är vad som nu är känt. Orimligt beteende av personen som gjorde intrånget, men trots allt av minimal betydelse för verksamheten. Nu har partisekreteraren avgått för att han inte gjorde mer för att se till att 24-åringen avstod från inloggning. Media tävlar om att överdriva skandalen. Ulvskog, som ansåg att Moderaternas polisanmälan mot dem för deras förtalskampanj mot Reinfeldt var onödig, liknar Lars Leijonborg vid en våldtäktsman. Bortom sans och vett. Till och med Ali Esbati, vars hat mot Folkpartiet nog bara kan jämföras med hans beundran för Irans ledning, verkar anse att skandalen har drivits väl långt.

Ännu kan ny information som förvärrar det hela förstås komma fram. Socialdemokraterna kommer att tjata om detta till valdagen för att slippa tala om annat. Men de som liknar det vid Watergate eller för den delen regeringens usla hantering av tsunamins effekter har helt fel. I de fallen var det misskötsel eller missbruk av den offentliga makten. Det är stor skandal. När ett parti missköter sin egen verksamhet så är det en annan sak. (Och då avgick ändå högste organisationschef Johan Jakobsson för att ta sitt ansvar, vilket Persson inte gjorde för tsunamin.)

Polisutredningen kommer att dra ut på detta i flera dagar. Media lär haka på. Förhoppningsvis lär ändå allt ha redovisats innan det är dags för val. Ju snabbare det kan bli diskussion om jobben, företagandet, välfärden och framtiden, desto bättre. Sveriges framtid är för viktig för att Socialdemokraterna ska tillåtas klamra sig fast vid makten på detta vis.

2006-09-05 11:34:16
Men om man inte vill med? Årets socialdemokratiska valslogan "Alla ska med, så enkelt är det" är intressantare än det först kan verka. Ambitionen är att ge intrycket att ingen ska lämnas efter, en sorts omtanke och solidaritet. Att detta står i kontrast till det växande utanförskap som deras samhällsmodell leder till är en annan sak. Detta är uttrycket för en ambition.

Men vad betyder "ska" i sammanhanget? Jo, att man inte får avstå från att följa med. Alla "ska" med på den resa som socialdemokraterna leder, och vara med i de system som de utformar. Om jag säger att jag inte vill ha statlig pension för att istället få behålla de skattemedlen och själv investera så är det otillåtet. Du får inte avstå, för alla ska med. Bakom det som kan tyckas vara en lockande yta av omtanke innebär alltid socialism detta tvång och denna kollektivism.

2006-09-05 11:24:37
Another Review. A young and talented economist and opinion-maker, Stefan Karlsson, who is also associated to the Mises Institute, has published an extensive and intelligent review of my book "European Dawn". He refers to it as "the most powerful indictment of the Euro-socialist welfare state that I have read so far". He is very positive and adds interesting points, but also discusses what could have been better.

Read the review here - >

2006-09-05 11:18:27
Forskningen: Entydigt samband mellan hög skatt och låg tillväxt. Ofta påstås i den allmänna debatten att det inte finns ett tydligt vetenskapligt bevisat samband mellan höga skatter och låg tillväxt. Till exempel påstod Pär Nuder följande i Agenda den 20 augusti:

"Sverige har just nu Europas, en av Europas, högsta tillväxter, inte bara tillväxt i ekonomin utan också jobbtillväxt. ... Beror det på att vi har låga skatter i Sverige... ? Nej, vi har höga skatter... Det är vår samhällsmodell som är framgångsrik och den ska vi försvara."

Detta är felaktigt. I en rapport som vi presenterar på torsdag morgon har tillgänglig forskning i ämnet sammanställts. Av denna framgår att det finns ett signifikant samband mellan höga skatter och låg tillväxt för utvecklade länder. I rapporten beräknas även hur mycket tillväxten skulle kunna öka i Sverige om vissa saktter sänktes.

Ett centralt ämne inför valet. Begränsat antal platser. Välkommen.

Läs mer och anmäl dig här - >

2006-09-05 11:17:42
WirtschaftsWoche About the Nordic Model. The German magazine WirtschaftsWoche has published an ambitious attempt to reply to the question: "Is the Nordic Model something for Germany to copy?". Largely, it points to various market-oriented reforms that have been done with success in some Nordic countries. But the problems following to limited reform are also described. I am one of the interviewed.

Read the article here (four pages) - >

2006-09-04 21:32:43
Dagens detaljer. Det som först beskrevs som "Folkpartiets spioneri", där intrycket gavs att deras valkampanj hade utformats utifrån stulen information från Socialdemokraterna, verkar vara något helt annat. Två unga killar i ungdomsförbundet som har loggat in på SAP-databasen för över ett halvår sedan - med lösenord från SSU (!). Orimligt beteende, men inget som någon central del av Folkpartiet berörs av - och således uppblåst över alla breddar i media. Hög tid för debatt om sakfrågor, vilket Socialdemokraterna gör allt för att undvika.

Trots att Socialdemokraterna valde gårdagskvällen för sitt avslöjande om LUF-killen har media ägnat utrymme åt SVT-utfrågningen av Reinfeldt. De skriver att av Alliansens skattesänkning på 1000 kr per månad för alla blir bara 500 kr kvar när vissa neddragningar är borträknade, såsom att avgiften till fackföreningar inte längre ska vara avdragsgill. Media förväxlar skatter och utgifter, egna pengar och bidrag. Alla får sänkt skatt med 1000 kr, punkt. Vill man sedan vara med i facket, en schackklubb eller Amnesty får man betala med egna pengar. Men det gör ju inte skattesäkningen mindre. Och den blir inte heller mindre av att vissa bidrag stramas åt.

2006-09-04 09:51:59
Tidskriften Heimdal. Den borgerliga studentföreningen Heimdal kommer denna vecka med valnumret av sin tidskrift. Där delar tydligen undertecknad på spaltutrymmet med blandade storheter som Alliansens partiledare och Dick Erixon. I en kortsiktig valdebatt försöker jag åter lyfta perpektivet mot ett längre och mer principiellt perspektiv. Kan läsas här.

2006-09-03 23:46:27
Granskande journalistik, tack! Idag står följande att läsa i Dala-Demokratens ledare, den rödaste av de röda:

"Det är två veckor kvar till valet och läget ser mörkt ut för socialdemokraterna. Man vill utbrista: Alle man och kvinnor till pumparna, s-skeppet sjunker!"

Just så. Och Socialdemokraterna själva visste att en lyckad utfrågning i SVT med Fredrik Reinfeldt skulle kunna påskynda förlisningen. Vad göra? Jo, störa ut det hela.

Således kallade Socialdemokraterna till presskonferens kl. 23.30 ikväll. De meddelar att de har polisanmält Folkpartiet för dataintrång. De påstår att någon med koppling till Folkpartiet har tagit sig in i deras databas och läst valhandlingar.

En incident som måste utredas, även om det är synd att det tar fokus från sakfrågorna. Det mest intressanta är dock tidpunkten. Intrånget har tydligen skett mellan november 2005 och mars 2006. För det kallar de till presskonferens timmar efter oppositionsledarens TV-utfrågning ett halvår senare!

Ett billigt trick - som inte granskande journalister borde gå på.

2006-09-03 23:26:34
An International Autumn. It is a lot about the Swedish elections right now. But fortunately, the autumn will mostly contain other matters for me. I am very happy to receive many questions about giving lectures in exciting places for interesting people. On the list right now are Bratislava, Dublin (Trinity College), The Hague and Oslo. There is a broad need for an optimistic view about what liberalisations and radical reforms can do to revive prosperity and employment.

2006-09-02 22:34:37
Jan Edling: "Hur många fler orkar vi försörja?" För ett år sedan fick utredaren Jan Edling sluta på LO för att han hade skrivit rapporten "Alla behövs". Där beskrev han det stora antalet personer utanför arbetsmarknaden och underströk betydelsen av reformer för fler jobb. Idag skriver Jan Edling i Aftonbladet på samma tema, men med nya siffror. Precis som förra gången rätt, relevant och läsvärt:

"I bästa fall kommer den säsongrensade sysselsättningen att uppgå till 79 procent i slutet av året.

Eftersom Sverige är ett land med en mycket hög andel äldre och barn är det inte rimligt att jämföra vår sysselsättningsgrad med andra länder. Andelen 20?64-åringar i Sverige utgör 59 procent av befolkningen. Bara Grekland, Nya Zeeland och Irland har en lägre andel.

I förhållande till hela befolkningen har vi en officiell sysselsättningsgrad på 45 procent (i praktiken är siffran inte ens så hög, eftersom vi måste räkna bort sjukfrånvaro, ledighet och annat från detta). Det betyder att varje sysselsatt måste försörja dels sig själv, dels 1,2 andra som är barn, äldre eller icke sysselsatta i arbetsför ålder.

Under kommande år kommer de sysselsatta att få allt fler att försörja eftersom antalet äldre växer snabbt. Statistiken visar att vi skulle behöva ha en sysselsättningsnivå på 85 procent för att våra barns försörjningsbörda inte ska öka jämfört med i dag. Om vi väljer att nöja oss med 80 procents sysselsättning kommer våra barns börda att vara lika stor som den vi själva upplevde under de värsta krisåren på 1990-talet. ...

Om vi inte diskuterar dessa ödesfrågor på toppen av en högkonjunktur ? när ska vi då göra det? Jag befarar att problemen kring sysselsättning och välfärd kommer att vara betydligt svårare att lösa i den lågkonjunktur som trots allt väntar runt hörnet."


Läs hela artikeln här - >

2006-09-01 10:45:18
LO vill sluta dölja arbetslöshet. LO:s chefekonom Dan Andersson förordar idag att Sverige ska redovisa arbetslöshet i enlighet med internationell praxis. Hittills har AMS avvikit på ett sätt som varken ILO, OECD eller Eurostat har accepterat. Hundratusentals arbetslösa har dolts genom att föras bort ur statistiken. Nu vill LO att de studerande som söker arbete ska räknas med, såsom är fallet i andra länder. Det skulle addera ytterligare 2,5 procentenheter till den s k öppna arbetslöshet som enligt AMS är 5,2 procent (Anderssons egen siffra på 4,8 procent torde vara inaktuell). Det vill säga 7,7 procents öppen arbetslöshet. Arbetslösa i AMS-åtgärder är 2,6 procent, så den totala officiella arbetslösheten skulle med LO:s nya, internationellt anpassade, mått således vara 10,3 procent.

2006-09-01 10:39:15
Rakryggad. Henrik von Sydow är moderat riksdagsledamot med starka principer. I tider av majoritetsvälde och maktmissbruk står han upp för grundläggande individuella rättigheter. Läs mer här.

2006-09-01 10:33:22
Glöm inte:Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0