Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2023-01-31, 00:31:53

2011-09-30 13:21:15
Hipp Hipp Hurra! Denna blogg fyller sju år idag. 3338 inlägg har det blivit. Och den samlar mängder med artiklar, rapporter, filmer, böcker tal och kommentarer från dessa år. En normal månad nås bloggen av cirka 100 000 "hits", 20 000 besök och 4000 unika besökare. Står sig rätt väl över tid - trots ökande konkurrens från andra bloggar och sociala medier.

2011-09-30 11:36:19
"Så får vi ett samhälle med bättre hälsa och vård." Skriver en text om att tillväxt, forskning, internationellt utbyte och valfrihet är avgörande för att möjligheterna till fortsatta förbättringar av hälsa och vård snabbt ska förverkligas. Med ett för dagens nytaget foto till!

Läs artikeln här - >

2011-09-30 10:23:53
I Svensk Tidskrift: Självutlämnande och kompromisslös. Idag recenserar jag Per Ahlmarks memoarer i Svensk Tidskrift. Innehåller sedvanlig skärpa, stenhårda omdömen, självutlämnande tvivel, tydlig moralisk kompass - och en en blind fläck.

Läs recensionen här - >

2011-09-29 14:24:38
Svenska skatter har sänkts för alla. KPMG har just utkommit med en internationell jämförelse av inkomstskatter, framför allt avseende högre inkomster. Detta är inte främst ett debattinlägg utan en information till de företag de arbetar för om investeringsklimatet i olika länder. För dem är det ofta relevant om de kan attrahera högutbildade medarbetare.

Sverige ligger fortfarande högt i marginalskatt för höginkomsttagare, alltså hur mycket man betalar på sista hundralappen. Men vi ligger bara på plats 33 av 96 länder när man ser till hur mycket skatt en som tjänar motsvarande 100 000 dollar om året betalar; 29,7 procent. I gruppen som tjänar 300 000 dollar ligger vi dock på plats sex, endast passerade av några europeiska grannar.

Detta säger flera saker. För det första att jobbskatteavdragen - och de höjda brytpunkterna - har sänkt den totala skatten för alla. Mest i kronor totalt och i procent för låginkomsttagare. Men också för dem med högre inkomster. För det andra att vi fortfarande ligger för högt och att ytterligare jobbskatteavdrag och höjda brytpunkter är viktigt.

Men det sistnämnda understryker också hur fel det vore att som Miljöpartiet och Per Bolund nu föreslår vilja höja skatterna på högre inkomster igen. Det är ju effekten av deras förslag om avtrappat jobbskatteavdrag. Vill inte Bolund att Sverige ska vara och helst bli mer attraktivt för utländska investeringar i kvalificerad produktion?

Läs KPMG:s rapport här - >

2011-09-28 12:41:01
Mer skulder och lägre tillväxt? Tillåt mig att bli lite raljant trots det allvarliga ämnet. En rad europeiska länder har stora ekonomiska problem, mest akut uttryckt i skuldkrisen. Prognoserna blir allt mörkare. Det de behöver är reformer för tillväxt och budgetbalans.

Idag lanserade EU-kommissionen således ett förslag till ny skatt, på finansiella transaktioner. Detta beräknas minska EU:s BNP med 1,76 procent, eller 256 miljarder dollar - motsvarande hela Finlands BNP. Tillväxten blir alltså lägre när den borde bli högre.

Det andra förslag det talas så mycket om är eurobonds, alltså att alla euroländer får låna till en gemensam ränta. Grekisk skuld blandas med tysk. Då försvinner alla incitament att hålla budgetbalans.

Så det som ska lösa skuldkrisen är en åtgärd som lär öka skuldsättningen. Det som ska lösa stagnationen är en reform som sänker tillvxten. Och så finns det de som inte instämmer i att Europa behöver en Thatcher eller två...

2011-09-27 08:46:01
Om Thatcher. Idag har P1-Morgon sänt ett reportage som handlar om att undertecknad och ett antal kollegor i riksdagen har angett Margaret Thatcher som förebild. Reportaget var ganska utförligt och beskrev skälen till vår ståndpunkt väl.

Låt mig ändå utveckla något. Jag anser att Thatcher var en kraftfull person, en kvinna som tog sig till toppen i en gubbig miljö, som kunde genomdriva sina uppfattningar, som förmådde bygga starkt stöd och bli omvald flera gånger, som vände Storbritannien från dekis till framgång, som baserade ståndpunkter på både principer och fakta.

Allt var inte bra. Jag delar inte hennes syn på europeiskt samarbete. Hennes stöd för Pinochet efter sin avgång var förkastligt. Det förtar dock inte hennes starka sidor eller det hon uträttade. Idag, i skuldkrisens Europa, hade många länder behövt en Thatcher med insikt och kraft att genomföra viktiga reformer.

Tidigare har jag skrivit om arvet efter Thatcher här (s. 20) och här.

2011-09-26 13:34:01
Ekonomisk frihet och offentliga utgifter. I förra veckan gick Timbro ut med ett pressmeddelande där de, med stöd av 2011 års Economic Freedom of the World från Fraser Institute, påstod att den ekonomiska friheten minskar i Sverige. Den främsta orsaken är, enligt indexet, att de offentliga utgifterna har ökat som andel av BNP. I övriga kategorier sker i huvudsak förbättringar av den ekonomiska friheten.

De offentliga utgifternas andel av BNP är en viktig aspekt på ekonomisk frihet. Ifall de offentliga utgifterna är 100 procent får medborgare och företag inte bestämma över ett enda öre. I vilken utsträckning politiker bestämmer över pengarna är med andra ord en central indikator för ekonomisk frihet.

I Sverige har den ekonomiska friheten ökat kraftigt i det längre perspektivet. Vi har varit ett av världens mest liberaliserande länder i tre decennier. Detta inte minst för att vi har minskat offentliga utgifter - när många andra har ökat. Se här.

I denna SCB-publikation finns lite mer detaljerat (sid 19) om hur de svenska offentliga utgifterna stadigt har minskat. Men vad har då, enligt Fraser Institute och Timbro, plötsligt hänt? Jo, de offentliga utgifterna ökade från 50 procent av BNP år 2008 till 53 procent år 2009. I 2011 års Index är det 2009 års statistik som används.

Vad hände 2009? Svensk BNP minskade med sex procentenheter och offentliga utgifter för arbetslöshet steg. Självklart ökade de offentliga utgifterna som andel av BNP då. Men inte som resultat av någon politik för minskad ekonomisk frihet utan av finanskris och automatiska stabilisatorer.

Av Budgetpropositionen för 2012 framgår dessutom (sid 39) att de offentliga utgifterna sedan åter började minska. De var 51 procent 2010 och beräknas bli strax under 50 procent 2011. Enligt prognosen ska de fortsätta minska till 46,7 procent 2015. Vi är med andra ord redan nere strax under 2008 års nivå, efter en tillfällig ökning.

Man kan inte klandra Fraser Institute för att de inte hade tillgång till Budgetpropositionen för 2012. Men det kan finnas anledning att här ändå utveckla hur situationen faktiskt ser ut. Sverige fortsätter att öka den ekonomiska friheten.

2011-09-24 12:58:18
Åren går. På väg hem i tåg från vackra Mariefred genom en gnistrande klar höstdag efter konferens och styrelse med Moderaterna i Stockholms län. Inte minst fokus på politikutvecklingen åren framöver, som jag ska hålla i. Vi ska utveckla en vardagsnära, välgrundad och visionär politik för ett ännu bättre Stockholm.

Hemma väntar lite födelsdagsfirande. För två år sedan exakt fick jag besked om en viss åkomma. Tyvärr har den inte gett med sig utan nya behandlingar inleds på torsdag. Så det kan bli en höst med toppar och dalar, men förhoppningsvis i huvudsak en aktiv tid där inte behandlingen stör så mycket.

2011-09-22 08:28:29
Svensk Tidskrift. Igår deltog jag i 100-årsfirandet av Svensk Tidskrift i Stockholms Stadshus. Välbesökt och intressant seminarium, samt trevligt mingel. En bok om 100-åringen gavs ut och nyheten att alla artiklar från tidskriften mellan 1911 och 2011 nu finns på sajten delgavs de närvarande.

Arrangemanget inleddes dock med en tyst eftertanke med anledning av Per Unckels bortgång. En person jag hade olika professionella relationer med och vars arbete jag länge har följt. En imponerande och inspirerande idépolitiker - som åstadkom många konkreta resultat. Skolpeng, grundlag, högskolor, forskningssatsningar är några exempel. Och så mycket för Stockholm. Gunnar Hökmark skrev nog bäst om honom igår.

Politiken behöver de intellektuella, apropå ett av ämnena på Svensk Tidskrifts engagemang. Det är naturligtvis positivt att det nu finns en bredare mångfald arenor utanför partierna där idéer utvecklas. Men även när partierna professionaliseras måste det finnas personer som Per Unckel där, som står för priniper, som analyserar verkligheten och som ser bortom det allra mest aktuella.

2011-09-20 21:21:29
Budgetdebatt. Det finns naturligtvis mycket att säga om Budgetpropositionen och debatten, som jag följde i Riksdagens kammare. Låt mig nämna några punkter, som kanske inte har tagits upp så mycket av andra.

Osäkerheten i den internationella ekonomin är enorm. Franska banker har snart tappat allt sitt börsvärde. Grekland förhandlar i sista minuten för nya stöd. I USA läggs nya ofinansierade stimulanspaket fram, med en statsskuld på 100 procent av BNP. En stor mängd länder ska strama åt sina offentliga finanser med sammantaget tusentals miljarder kronor. Och så vidare.

Här står Sverige som bekant starkt, med helt andra förutsättningar. Betydligt lägre statsskuld och fler i arbete än före finanskrisen, fortfarande tillväxt, visst reformutrymme. Men en öppen ekonomi byggd på handel påverkas. Nu är läge att hålla i de offentliga finanserna och fortsätta genomföra tillväxtreformer.

Budgeten innehåller för övrigt inte alls bara sänkt restaurangmoms. Där finns en rad förbättringar för företagande, satsningar på utbildning och vissa arbetsmarknadsreformer, till exempel. Viktigt är också vad som inte finns. Det finns inte 135 miljarder i ofinansierade utgiftslöften av Håkan Juholt.

Tommy Waidelich underströk att han trodde att ekonomin skulle utvecklas sämre än finansministern redovisade. Hur nu han kan bedöma bättre än Finansdepartementet. Han som i Agenda nyligen på fråga om finanskrisen svarade "jag vet inte, jag är ingen expert". Men om han tror att det blir värre lär han ju lägga fram en stramare S-budgetmotion. Återstår att se!

En eloge till Miljöpartiets Per Bolund, som gav ett skärpt och påläst intryck i debatten. Han gav SD:s Johnny Skalin - som milt uttryckt gav ett något annorlunda intryck - svar på tal. Vilket land har nått högre tillväxt och bättre statsfinanser än Sverige med hjälp av stängda gränser, frågade Bolund. En fråga som borde ställas oftare.

2011-09-20 09:44:37
"Reformerat socialbidrag bryter utanförskap." Idag lyfter jag fram en del av den statsbudget som presenteras idag, som förtjänar att betonas. Det handlar om hur de som lever på försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) ska kunna komma i arbete och egen försörjning. Då måste deras drivkrafter förbättras - genom jobbskatteavdrag men i synnerhet också bidragsreformer. I framtiden ska inte längre bidraget trappas av helt mot inkomst av arbete. Då öppnas vägar för dem som står långt bort från arbete.

Läs artikeln här - >

2011-09-16 08:29:38
"Allas välfärd blir bättre med valfrihet." Idag publicerar Sydsvenskan en replik av mig på en artikel av Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiska talesperson. Ämnet är välfärd och valfrihet, med anledning av SNS-rapporten i ämnet.

Läs artikeln här - >

2011-09-16 08:15:19
I Europaportalen: Framtidens valuta är självklart internationell. Debatten om våra monetära system är för det mesta både ytlig och högljudd. Jag gjorde i en artikel igår ett försök att lyfta blicken utanför den vanliga boxen.

Läs artikeln här - >

2011-09-15 09:57:01
Starten på en stormig höst? Idag är det riksdagens formella öppnande, med många fina traditioner. Statsministern kommer att läsa upp Regeringsförklaringen, sannolikt mycket präglad av den ekonomiska oron i omvärlden.

I det sammanhanget vill jag gärna tipsa om läsning av Lars Calmfors kolumn i DN. Dystert, men framför allt tydligt om effekterna av s k eurobonds, som Socialdemokraterna nu har bestämt sig för att stödja.

Igår presenterades också Trans Atlantic Trends 2011, som visar vad européer tycker i en rad frågor. I samtliga länder vill fler minska offentliga utgifter än öka dem. Även i Sverige - 26 mot 13 procent - men mindre skillnad än i andra länder. Kanske för att vi har minskat dem tydligt redan.

Sverige har som bekant genomfört många tillväxtreformer och har den offentliga ekonomin i ordning. Men vi lär inte stå opåverkade i en så turbulent omvärld. Lär påverka också politik och Riksdag.

2011-09-13 17:56:17
Restaurangmoms. Besöken i Västernorrland fortsatte denna dag. På SCA fick man verkligen se basindustrins betydelse och hur imponerande den är i sin teknik och produktivitet. Dessförinnan besökte vi en företagare som driver Stadshuset - med konferens, restaurang och konserter. Vi talade då en hel del om den kommande sänkningen av restaurangmomsen. Det finns ju lite olika beräkningar av vilka effekter den reformen kan få. Men Stadshuset har många unga och många utrikes födda anställda. Blir det fler jobb så är det i dessa grupper. Och det lät rätt sannolikt.

2011-09-13 00:30:15
BOX! Befinner mig i Västernorrland, hemlän för riksdagskollegan Lena Asplund. Alla moderater i Riksdagens Skatteutskott är på plats för en så kallad kommittéresa. Idag har vi besökt två producenter av en lång rad drycker, Zeunerts och BOX Whisky. Den förstnämnda tillverkar såväl mineralvatten och läsk som öl. Den andra är en ny entreprenör som tillverkar whisky - världens nordligaste destilleri. Mycket inspirerande för mig som har besökt en lång rad skotska destillerier. Det framstår som helt uppenbart hur viktigt det vore att tillåta gårdsförsäljning för företag som dessa och deras bygd. På den punkten finns ingen anledning att vänta längre.

2011-09-11 10:15:00
9-11. Precis som de flesta andra minns jag exakt var jag var när informationen om terrordåden kom. På kontoret på PR-byrån Gullers Grupp tittade alla på TV och försökte läsa på nätet - där många nyhetssidor låg nere på grund av för hög belastning. Då var osäkerheten stor om vad som skulle hända därnäst - nu har tio år gått.

Jag tillhör dem som anser att det skarpa amerikanska svaret, krig mot terrorismen, var viktigt. Allt annat hade tolkats som västlig svaghet och uppmuntrat ytterligare terrordåd. Men att viktiga fri- och rättigheter har försvagats under tio år är beklagligt. Vi får inte ge upp delar av det vi skulle försvara.

President Bush var tydlig med att detta inte är ett krig mot islam. Han talade om detta i moskéer i USA. En väldigt viktig poäng, som extremisterna gör allt för att motsäga. De vill ha ett krig mellan civilisationer och attackerna var riktade mot just det öppna samhället, inte bara mot USA.

Jag har under dessa tio år ofta överraskats av antiamerikanismen. Fler har demonstrerat mot USA och dess kamp mot terror än mot terroristerna. Tämligen snabbt 2001 kom röster som skyllde attackerna på USA självt. Bisarrt. I detta hänseende är mitt stöd för USA helt odelat.

2011-09-09 09:14:55
SNS och DN. Andreas Bergh skriver om den debatt som följde på SNS rapport om välfärd och valfrihet. Han påpekar att den som skriver i DN inte kan lastas för hur tidningen sätter rubriker. Så är det självklart.

Rubriken lyder "Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten". Bergh menar att det forskarna egentligen säger är "vi vet inte" och att blott rubriken säger "vi vet att det inte". Men i artikeln står också:

"Inom de flesta områden har vare sig kvaliteten eller effektiviteten ökat av konkurrensen, i den mån det går att mäta med objektiva mått såsom kunskap hos elever eller större jobbchanser. ... Vi kan i dag konstatera att konkurrensutsättning och privata alternativ inte varit den mirakelmedicin som många hoppades."

Så de påstår visst att valfriheten inte har lett till förbättringar.

Men det var ju aldrig särskilt troligt att all kritik skulle ha orsakats av en rubriksättning.

2011-09-08 11:10:27
Nyhetsbrev. Nu kan den intresserade enkelt prenumerera på mitt nyhetsbrev. Klicka längst upp i högra hörnet på bloggen. Igår skickades nr 15-2011, kan också läsas här.

2011-09-07 09:33:22
Har valfrihet och mångfald i välfärden inte lett till förbättringar? Idag presenterar SNS en rapport om effekterna av att vi har tillåtit valfrihet och privata leverantörer inom välfärdstjänsterna. Ännu återstår för mig att ta del av rapporten, men debattartikeln i DN är tydlig. Den är ett politiskt debattinlägg som har udden riktad mot eventuella positiva effekter. SNS avslöjar sig i formuleringar av typen "valfrihet kan vara bra - men..." eller "kundnöjdheten är större på privata enheter - men...". Uppenbara fördelar bemöts fast utan underlag.

SNS påstår i debattartikeln att det inte finns belägg för positiva effekter, förutom att vårdvalet har ökat tillgängligheten. Varför skulle då både brukare och medarbetare vara nöjdare på privata enheter? Och varför kan inte det tas som belägg för en kvalitetsökning? Anser verkligen SNS att medborgarna inte själva begriper vad de tycker är bra?

Dessutom finns det många belägg för goda effekter. Vi vet att sjuksköterskor tjänar väsentligt mer på privata enheter - är inte det bra? Vi vet att konkurrensen mellan kommunala och friskolor har förbättrat kvaliteten - är inte det bra? Vi har sett rader av exempel - som att köerna i Nackas äldreomsorg försvann när den fick levereras av privata utförare och att St Göran under Capio levererar samma mängd vård fast 100 miljoner kronor billigare jämfört med under offentlig ägande - är inte det bra? Att alla som arbetar i välfärden kan välja mellan flera arbetsgivare eller bli en själv - är inte det bra?

Flera slutsatser saknar också helt underlag, såsom att det inte har skett innovationer inom välfärden. Det bara påstås. Och SNS belägg för att effektiviteten inte har ökat är tydligen att de offentliga utgifterna för välfärdstjänster inte har sjunkit. Goddag yxskaft! Effektiviteten kan naturligtvis ha ökat ändå - vi får mer välfärd per krona.

SNS svänger sig också med påståenden som att friskolorna får välja elever. Detta uttryck användes på de socialdemokratiska valaffischerna i Stockholm 2010. Det är fullständigt osant - friskolor måste stå öppna för alla elever och gör det också. Det är sådana klavertramp som gör att man inser att det inte är forskning och en vilja att bidra till kunskap SNS har ägnat sig åt denna gång. Politiska debattinlägg är inte heller fel, men de ska kallas för vad de är.

Uppdatering: SNS backar om sitt felaktiga påstående om friskolor. De kan fortsätta backa ett bra tag till.

2011-09-06 14:18:29
Reformera skatteutjämningen. Dagens system för skatteutjämning mellan komnmuner och landsting har en rad nackdelar - i synnerhet om man tror på incitament. Därför tillsattes en parlamentarisk kommitté som skulle föreslå förbättringar. Trots goda insatser av Alliansens företrädare konstaterar jag att förbättringarna uteblev och vissa försämringar kom istället. I veckans debattartikel i Dagens Samhälle argumenterar jag således för att vi inte ska följa kommitténs förslag utan reformera utifrån andra principer.

Läs artikeln här - >

2011-09-05 14:23:40
"Alla ska kunna utveckla sitt liv oavsett bakgrund." Idag intervjuas jag på moderat.se om social rörlighet apropå min tidigare essä i ämnet.

Läs intervjun här - >

2011-09-01 11:51:51
Första året i Riksdagen. Har med hjälp av min utomordentlige politiske sekreterare sammanställt insatserna under det första året som riksdagsledamot - utöver de självklara veckovisa gruppmötena, voteringarna och sammanträdena i utskotten:

45 debattartiklar och någon insändare
9 riksdagsdebatter
6 frågor till statsråd
17 ledarartiklar
10 framträdanden i nationell nyhetsmedia
5 seminarier i riksdagen som värd
19 nyhetsbrev
2 rapporter
8 motioner

Samt ett svårsammanställt antal externa framträdanden (anföranden, paneldebatter, etc) i egenskap av ledamot.

Till de allra flesta punkterna lär det finnas länkar från blogginlägg för den som vill ta del av budskapen också.

Alltid en början. Återstår sedan att se vad det leder till...

2011-09-01 08:54:24
Bra för Centern - bra för Sverige. Att Annie Lööf har nominerats av en enhällig valberedning, baserat på 24 av 27 distrikts nomineringar, innebär att hon blir Centerns nya partiledare. Jag känner Annie sedan länge och räknar henne som en god vän, och är övertygad om hennes förmåga att vitalisera sitt parti - och därmed även Alliansen. Hon besitter den ovanliga kombinationen ideologiska principer, nära till vardagen och förmåga att lyssna.

Men det är med tilltagande förvåning jag har följt strömmen av kommentarer till nomineringen från vänster. Möjligen är det en följd av att många socialdemokrater inte tilläts delta i valet av egen partiledare. Annie beskrivs i högljudda termer som extrem i olika avseenden. Extremismen ska tydligen bestå i att kunna tänka sig förändringar av t ex LAS. Någon grund i sak för dessa utfall finns förstås inte. Bara försök att redan på förhand sätta henne i ett hörn.

Två saker verkar kunna sätta fart på vänstern. Antingen att något missförhhållande i samhället uppmärksammas - som de själva aldrig har brytt sig om tidigare, av typen glasögon för barn - som kan skyllas på regeringen. Eller att man kan få en chans att beskriva sina meningsmotståndare som halvt vansinniga och allmänna faror för landet. Aldrig med utgångspunkt i en seriös beskrivning av samhällsproblem, aldrig något om vad de själva vill.

Okonstruktivt, otrevligt och ointellektuellt.

<-- Home
RSS 2.0