Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2023-01-31, 01:34:26

2008-10-31 10:00:45
A Choice of Many Aspects. Yesterday, The Economist argued for Barack Obama in a Leader. Today, Chrales Krauthammer makes the case for John McCain in Washington Post. I have to admit that both are well argued, with quite different focus. Read them here and here.

2008-10-29 14:06:27
Everyone′s Business. The 2009 Doing Business Report has been published. A record of 239 regulatory reforms in 113 countries have been recorded. For the fifth year in a row, Eastern Europe and Central Asia leads the world in the number of reforms. Georgia has, despite some difficulties this year, continued to rise. It is now number 15 in the world in terms of how easy it is to do business - easier than most OECD countries.

2008-10-29 11:24:23
Reformstrategi för Alliansen. Igår kväll hann jag också med ett litet anförande för Alliansens ledare i hemkommunen Österåker. Ett trevligt arrangemang i kommunfullmäktiges nya lokal. Dagen innan hade de presenterat budgeten med bland annat en viktig fortsatt skattesänkning, läs mer här.

2008-10-29 09:58:12
Norrländsk kritik. I en ledare i Norrländska Socialdemokraten påstår Peter-Jaan Kask att undertecknad har "inget sett, inget förstått" om finanskrisen. I en retorisk tirad påstås att man per automatik bör inse att marknaden har skapat krisen för att "banker och fonder rasar".

Precis där sker dock en sväng på 180 grader i sak. Han instämmer i att bostadskrisen i USA skapades av politiker och deras ingrepp i bostadsmarknaden. Hoppla! Så vad var det då jag inte förstod? Vad var det marknaden misslyckades med?

Jo: Att aktörer på marknaden paketerade om och sålde vidare de lån (omfattande 1300 miljarder dollar) som staten hade tvingat banker att låna ut till personer som inte kunde betala. Att det gjorde så att krisen spreds håller jag med om. Men om det inte hade funnits gigantiska ohållbara lån att paketera om så hade vi inte fått en kris av denna omfattning.

Grundargumentet av Kask är dock att marknadens aktörer inte borde ha gjort detta. Han undrar om finansaktörerna är "småbarn som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar". Men självklart påverkas samhällets aktörer av de förutsättningar staten skapar. Sänks styrräntan dramatiskt ökar utlåningen, exempelvis. Bevisbördan måste ligga på politikerna att avstå från att skapa skadliga incitament.

2008-10-29 09:40:42
US Election Debate. Yesterday, I participated in a debate on the US election at the Swedish Institute of International Affairs. Well-arranged and indeed well-visited.

The three other speakers were clearly supporting the Democratic side, though professor Ross K Baker was very balanced. Erik Åsard of the Swedish Institute for North America Studies was a more outspoken sympathiser of the Democrats. Brian Palmer was an animated propagandist for Obama.

What they also had in common was that they did not declare their sympathies; they pretended to be neutral. I, on the other hand, declared that I tend to support McCain on economic issues but that I do not share the Republicans? views on social matters.

Brian Palmer showed Republican campaign films and read quotes that he ridiculed. He also quoted leftist commentators about those Republican films as if their words were the objective truth. He hinted more than once that the Republicans ran a racist campaign.

That has nothing to do with reality, but it is what you can expect from the far left. And indeed what you can expect from someone who has co-written a book called George W Reinfeldt; a leftist criticism of the Swedish Prime Minister.

Update: Here is an editorial by Svenska Nyhetsbyrån, published in countryside newspapers, about the event.

2008-10-28 09:42:05
Vad var det vi sade? Hade det blivit ja i folkomröstningen 2003 skulle vi sannolikt ha infört euro den första januari 2006. Då hade vi gått in på en nivå nära nio kronor. Idag visar Sifo att allt fler tycker att Sverige bör byta till euro - hela 47 procent. Finanskrisen har visat sårbarheten i en liten valuta. Att införa euro är dock inte heller i dagsläget något snabbt projekt. Efter det att vi eventuellt har sagt ja tar det minst två år. Kronan har minst sagt varit volatil mot euron på sista tiden och den måste under två år ha hållit sig inom en variation på 2,25 procent. Till detta ska läggas att ett ställningstagande ligger långt fram i tiden. Uppenbart är därmed fortfarande att vi kommer efter Slovakien, Polen och Danmark (och kanske Island).

2008-10-27 09:36:52
In Financial Times: World Needs Less Government Intervention. Today, the Financial Times publishes a letter from me and Dick Kling, arguing against further government intervention - like President Sarkozy′s proposal to create European wealth funds - in the economy. Read it here.

2008-10-26 12:35:52
Gran Canaria. So I am in Gran Canaria for an annual conference about free enterprise. Right now working from the porch with a view of the Atlantic Ocean. Tomorrow, I will speak about Sweden as a reform country in an international perspective. I will, however, not stay for the whole conference and will thus miss Nigel Lawson speaking about his book An Appeal to Reason, about climate change. But I will read the book for sure.

2008-10-24 11:26:54
Nyhetspanel. Denna fredag var Nyhetspanelen på TV4 mer avspänd och mindre debattinriktad - om oppositionen, Hiv-spridning, gated communities och sist brittiska UFO:n. Än mer avspänd blev man efter att av Steffo ha fått testa lagrad tequila efter sändningen...Se panelen här - >

2008-10-24 11:12:40
Got the Message? I senaste numret av Entreprenör, som kommer ut idag, skriver undertecknad en ledare med budskapet att staten skapade finanskrisen. Kan läsas här.

Uppdatering: Här har realtid.se publicerat intervjuer om krisen. Till de intervjuade hör undertecknad och Ebba Lindsö. Båda, som försiktigt påpekas, tidigare vid Svenskt Näringsliv...

2008-10-24 11:02:40
Klokt, Hyresgästföreningen! Igår morse talade jag på ett trevligt arrangemang av SparbanksAkademin och Centrum för Bank och finans, KTH, om finanskrisen. Detta i skybaren på Skrapan, gamla skattehuset på Södermalm. Många åhörare, bland andra s-veteranen Bengt KÅ Johansson, och Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. Värt att notera är att Hyresgästföreningen också anser att staten utgör den främsta orsaken till finanskrisen: "Sammanlagt kan man skylla krisen inte så mycket på marknadsekonomin som på politikerna. I vanlig ordning. Genom klåfingriga ideologiska satsningar satte man systemet i gungning i USA." Kloka ord på deras hemsida.

2008-10-23 13:59:29
President Obama? Most fundamentals have been in Barack Obama′s favour all the time; Republican scandals, Bush′s impopularity, an opinion of change and Republicans having been in power for a long time. I have, however, stubbornly claimed that analysts tend to underestimate the Republicans and that John McCain has unique chances in being quite independent. I am, however, more and more inclined to make the same analysis as the betting firms. Obama′s lead is increasing as Election Day approaches. Just look at this Electoral Map. Of course, things can happen, but for McCain to have a chance, it will have to be a major thing. I think McCain′s campaign started failing as the financial crisis got worse. This quite extensive article paints a picture of how that happened.

2008-10-23 13:52:30
Adios, Mauricio! Tyvärr hade jag inte möjlighet att gå på det farväl till Mauricio Rojas som genomfördes härom kvällen. Han ska nu bli rektor för en skola i Madrid. Jag bidrog till hans personvalskampanj 2002 och vi har samarbetat då och då. Han var opponent på min bok Sagan om välfärdens återkomst på ett av otaliga seminarier 2004. Genom välforumlerade och välgrundade synpunkter gav han mig flera tankeställare den gången. Mauricio lämnar ett tomrum efter sig - han har varit en modig och klarsynt röst i svensk debatt. Ilskan i socialdemokratin över hans ifrågasättande av deras teser var påtaglig. Spanien blir lite bättre och Sverige lite sämre. Vi kommer dock att ses i Madrid i samband med att min bok The Guide to Reform ges ut på spanska.

2008-10-22 16:07:47
European Wealth Funds? Those who blame the free market for the financial crisis naturally propose more government intervention in markets. French President Nicolas Sarkozy seems to be leading the efforts. Yesterday, he proposed that European countries create their own sovereign welath funds. That is, state-owned funds filled with money from tax-payers, dedicated to purchasing European companies.

Sarkozy claims that he wants to avoid European companies being taken over by foreign owners. He does not, however, cite any negative aspect of foreign ownership or inflow of foreign capital. The proposal is very bad indeed. We should not have a race between the countries of the world regarding which country can be the best at socialising companies.

In fact, among the various government-related causes of the financial crisis, we have the Chinese sovereign wealth funds. China has used its incomes to build giant state-owned funds that purchased US securities. This fuelled the lending in the US and contributed to the bubble. Should we really have more of what caused the crisis?

2008-10-22 15:57:55
Sverige kan få ett halvt EU-ordförandeskap. Idag rapporterar Le Monde att Frankrikes President Nicolas Sarkozy vill att Frankrike förblir ordförande i eurogruppen hela 2009. Det skulle innebära att Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret 2009 avskärmas från i stort sett alla de viktiga ekonomiska diskussionerna. Den situation vi just har haft - när eurogruppen beslutade om ett politiskt paket för de finansiella marknaderna som övriga i EU bara hade att acceptera - skulle permanentas. Ännu en nackdel med att stå utanför euron.

2008-10-21 20:44:39
Taxeringsvansinne? I dagarna får villa- och fritidshusägare besked om kraftigt höjda taxeringsvärden på sina hus - i snitt 35 procent. Det innebär en ekonomisk åtstramning vid sämsta möjliga tidpunkt - och är ett system som skapar osäkerhet om framtiden. Villaägarnas Riksförbund har startat en webbsajt för att mobilisera protester mot detta.

2008-10-21 12:21:35
Haveri, Martinsson! Johan Norberg tror sig vara Roland Poirier Martinssons främsta måltavla i en kolumn om finanskrisen på Svenska Dagbladets ledarsida. Med ledning av Martinssons kritik mot ståndpunkter och uttryck jag har använt i debatten om finanskrisen de senaste veckorna tror jag fler kan vara måltavla.

Kolumnen förkastar i ena meningen tvärsäkra lösningar för att i nästa mening tvärsäkert beskriva orsakerna till krisen. Meningsmotståndarna får vänliga epitet som "tokhöger" och "de hårdföraste nyliberala ideologerna" - vänsterns sätt att smutskasta utan innehåll.

Han påstår vad andra "tycks ha" för uppfattning - för att slippa stå för sin beskrivning. (Mig veterligen har ingen påstått att "all politik är dålig" bara för att man påpekar att krisen i hög grad orsakades av politiska ingrepp i marknaden.) Kronan på verket är ett förkastande av kunskap - vi vet egentligen ingenting, allt är "samma soppa".

Kort sagt ett analytiskt och argumentatoriskt komplett haveri. Till sist: Martinssons huvudbudskap är att ideologi är dåligt och att man ska vara pragmatisk. Låt mig då citera John Maynard Keynes på en punkt där han enligt min mening hade helt rätt:

"The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe them selves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slave of some defunct economist."

2008-10-20 10:31:28
I DI: Svälj inte hela EU:s telekompaket. I helgen publicerades en debattartikel av undertecknad i Dagens Industri som berör ett viktigt men än så länge inte uppmärksammat förslag. En del av det paket om framtidens telekom som nu behandlas inom EU kan skada framväxten av framtidens internet:

"Framväxten av Internet har varit av stor betydelse för informationsutbyte, produktivitet och ekonomisk tillväxt. Hälften av Sveriges tillväxt på senare år kan hänföras till telekom. ...

Just nu diskuteras förslag om reglering av framtidens Internet i Bryssel. Europaparlamentet och ministerrådet kommer denna höst att ta ställning. Bland annat föreslås en reglering av miniminivåer på det utbud som leverantörer måste erbjuda - så kallad nätneutralitet.

Det vore en mycket skadlig reglering. Leverantörerna måste kunna ha flexibilitet att själva avgöra vad de ska erbjuda och vad det ska kosta. I synnerhet hotar denna reglering möjligheterna att prioritera kapacitetskrävande tjänster som telemedicin.

Ett sådant offentligt ingrepp i IT-marknaden står också i kontrast till den frihet som i hög grad förklarar Sveriges IT-framgångar. I förlängningen skulle den bromsa Europas möjlighet att utvecklas till ledande kunskapsekonomi."


Läs hela artikeln här - >

2008-10-19 19:39:42
Per T: "Klargörande rapport." Idag skriver Per T ohlsson i Sydsvenskan om finanskrisen - intressant och väl underbyggt, som alltid. Han refererar även till vår rapport i ämnet. Läs här.

2008-10-16 21:06:27
10 kronor för en euro. Det tidigare rekordet från 2001 är passerat - nu får man betala 10 kronor för en euro. Beror detta på att Sverige är allvarligare drabbat än våra grannländer av finanskrisen? Absolut inte, snarare tvärtom. Orsaken är att kronan är en liten valuta som få vill handla med. Lägg till det att det var euroländerna som beslutade om EU:s krispaket - utan Sverige. För varje timme blir det tydligare att Sverige förlorar på att stå utanför euron. Läs mer om vad vi vet efter tio år med euron i denna rapport.

Uppdatering: Nu höjs också röster i politiken för ny omröstning om euron och ekonomer som vill ha en ny utredning.

2008-10-16 14:22:30
Ny rapport: Finanskrisen - ett gigantiskt politikmisslyckande. Idag presenterades således rapporten ovan på ett fullsatt seminarium i aulan på HQ Bank. Rapporten ges ut av Munkhammar Advisory med ekonomiskt stöd av Mats Qvibergs och Sven Hagströmers stiftelse. På seminariet kommenterades vår inledande genomgång av Sven Hagströmer, Per Hortlund och Stefan Attefall. Många kloka kommentarer som kompletterade vår fokus på politikmisslyckandet. Här kan man ta del av vår inledande PPT-presentation och här kan rapporten laddas ned (pdf).

Uppdatering: Seminariet var relativt välbesökt även av media, t ex DI TV, Pressens Bild (för TT) och Tidningen NU. Den webbaserade affärstidningen realtid.se publicerade ett utförligt referat här. Några bloggar har skrivit här, här, här, här och här. Esbati är som vanligt underhållande; fri ekonomi är alltid dåligt, oavsett upp- eller nedgång, oavsett om någon tjänar eller förlorar pengar.2008-10-16 10:16:20
Förändring från norr till söder. I måndags presenterades en ny rapport om tio kommuner som har lyckats reformera - ett projekt jag har lett. Rapporten publiceras av Timbro och är författad av frilansskribenten Maria Eriksson. En fascinerande resa som visar att förändring och förbättring lokalt är möjlig och hur det ledarskapet ser ut.

Läs mer och ladda ned rapporten här - >

2008-10-16 08:53:51
Finanskrisdebatt i SVT. Imorse debatterade undertecknad således finanskrisens orsaker och lösningar med TCO:s chefekonom Roland Spånt i Gomorron Sverige på SVT. Detta med anledning av den rapport som publiceras av Munkhammar Advisory och presenteras vid lunch idag. Spånt ligger ideologiskt långt till vänster och var skarpt kritisk till vårt budskap att den amerikanska statens agerande är huvudsorsak till krisen.

Se programmet här (Gomorron Sverige, kl. 0745) - >

2008-10-15 17:34:22
Prime Minister of Georgia. Last week, I met with Lado Gurgenidze, Prime Minister of Georgia. An ideological and forceful reformer, and a very nice guy. We spoke at the same inaugural session.

2008-10-15 14:22:34
Danmark röstar om euron. Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen har således bekräftat att det blir en folkomröstning om att införa euro under mandatperioden. Finanskrisen har visat både styrkan i eurosystemet och svagheterna med att stå utanför. Självklart aktualiserar händelseutvecklingen och Danmarks kommande beslut också frågan för Sverige.

2008-10-15 14:14:50
Metro: "Finanskrisen får oss att bli miljövänliga." Huvudnyheten i dagens Metro är således att finanskrisen gör att färre åker bil och flyg, vilket har en positiv effekt på miljön. Detta är fullständigt felaktigt. Kris i ekonomin och lägre eller obefintlig tillväxt är skadligt för miljön.

Hög tillväxt ger större investeringar i ny teknik, som tenderar göra produktionen mer miljövänlig. Fler konsumenter anser sig också ha råd att ställa högre krav. Det är ett väl etablerat faktum att när länder passerar ca 10 000 dollar i årlig BNP/capita blir deras miljöpåverkan mindre. Det förklarar att vi idag har renare luft, sjöar och floder i Europa än för 20 år sedan.

FN:s klimatpanel IPCC har dessutom som en central slutsats att klimatpåverkan blir minst i det scenario där världen har högst ekonomisk tillväxt. Metros felaktiga påstående kan göra att många drar helt fel slutsatser om vilket samhälle som är bäst för miljön.

2008-10-14 23:00:32
Vändpunkten är passerad. Alla reformregeringar tappar stöd i opinionen initialt. I nästan alla ledande reformländer har de hämtat igen det och blivit återvalda. Det har sett mörkt ut för Sveriges nuvarande regering en tid, men nu torde vändpunkten ha passerats med besked. TV-debatterna - som jag har sett i efterhand - visar ett haveri i oppositionen, de har inget samlat alternativ. I politiken har socialdemokraterna lagt sig i en överraskande föråldrad populism som för dem långt till vänster. Och regeringen har greppet om hanteringen av finanskrisen och regeringsdugligheten visas prov på för var dag - trots billiga attacker. Nu har det vänt. Sverige kommer att fortsätta vara ett reformland som förändras och förnyas - inte återvänder till det som misslyckades.

2008-10-14 12:32:52
I Aktuellt om finanskrisen. I Aktuellt 21 igår debatterade således undertecknad orsakerna till finanskrisen med s-ekonomen Agneta Stark. Kan ses här.

2008-10-13 11:45:38
New EEI Publication: Competition and Innovation. The European Enterprise Institute today launches the first publication in the new series, co-ordinated by me. The series is dedicated to promoting the principles of free enterprise and free competition in the European debate.

The first publication was presented today by the EEI Co-Chairman Gunnar Hökmark at a major event arranged by the European Commission. It is written by Slovenian economist Rok Spruk and shows the importancve of free competition to have an innovative society. From my Foreword:

"Innovations have always been of great importance for society?s progress and indeed wealth creation. The importance of railroads for industrialization or Henry Ford?s factory organization for mass production can hardly be overestimated.

But innovations mean so much more than just economics or machines. Innovations come from ideas and they may improve many parts of society. Logistical innovations can improve access and marketing innovations can increase information, for example. ...

Innovations and structural changes in the business sector increase productivity, which is the main driver of increased living standards. Productivity growth has been slow in several major European countries in recent decades, which can be explained by too little innovation.

The Lisbon Agenda set the aim for Europe to become the world?s most competitive and knowledge-based economy in the world. For Europe to be innovative enough to reach that aim, obstacles to free enterprise, competition and R&D must be abolished."
Download the publication here (pdf) - >

2008-10-12 22:39:20
Ny rapport torsdag: Finanskrisen - ett gigantiskt politikmisslyckande. Vitt skilda röster som Nicolas Sarkozy, Göran Greider, Anders Borg och Ingvar Carlsson är överens: fri ekonomi och girighet har orsakat den globala finanskrisen.

Undertecknad och Nima Sanandaji är författare till en ny rapport som står för motsatt slutsats: krisen har i huvudsak skapats av staten och därmed politikerna.

Huvudförklaringarna till den bolånekris som nu har exploderat och spritt sig är politiska beslut om bolån till personer som inte kan betala, finansföretag grundade av staten och en penningpolitik med keynesianska förtecken.

Experter, politiker och utredare varnade i åratal för att en allvarlig kris skulle bli konsekvensen av den förda politiken. Få lyssnade och ingen agerade förrän det var för sent.

Alla marknader genomgår nedgångar. Men för att det ska utvecklas till enorma kriser krävs omfattande statlig inblandning. USA må i hög grad vara en fri ekonomi, men de finansiella marknaderna är väldigt reglerade.

Ibland talas om marknadsmisslyckande. Denna kris är ett enormt politikmisslyckande.
Rapporten presenteras på ett seminarium på lunch torsdagen den 16 oktober - smörgås serveras.

Där medverkar också Sven Hagströmer, ordförande, Investment AB Öresund, Per Hortlund, ekonom på HUI och författare till Fribanksskolan (Timbro), samt Stefan Attefall, ordförande i riksdagens finansutskott (kd).

Låter detta intressant? Maila då advisory@munkhammar.org för möjlighet att deltaga.

2008-10-10 14:33:31
Nyhetspanel. Mitt plan från Tblisi, via Riga, landade 0725, vilket gjorde att jag anlände till TV4 0812. Men det var ju inga problem, eftersom sändningen med nyhetspanelen började 0815... Det blev en livad diskussion, där mina två vänner i panelen verkade vara överens om två saker: Att man ska ha lika mycket betalt om man inte jobbar som om man jobbar - och om att gamla jobb aldrig ska försvinna.

Enligt en ny rapport från Globaliseringsrådet lär deras förhoppningar långt från infrias på den sista punkten. Cirka 30-40 procent av de svenska industrijobben kan utlokaliseras till andra länder fram till 2015. Det understryker min poäng att Sverige bör ha en flexibel och konkurrenskraftig ekonomi där det skapas många nya jobb som ersätter de gamla.

2008-10-09 18:11:26
Speech in Tblisi. The European Resource Bank is an annual conference of free-market think-tanks held in a new country every year. This year it was scheduled for Tblisi, Georgia, and it was pulled off despite the Russian aggression. The energetic New Economic School - Georgia was the main organiser, with several sponsors.

The Prime Minister of Georgia, Lado Gurgenidze, was the first speaker, at the introductory cocktail reception. I was the second, not entirely easy since he had such a fascinating story to tell. The free-market reforms of Georgia are well known, but a new decison is to reduce the "fiscal footprint" - that is, public spending - from 30 % of GDP to 25 % in a few years. That is impressive reform leadership.

I spoke about my book, also related to the need to further liberalise financial markets, after this crisis created by government intervention. I also had the pleasure of starting off by reading a message to the participants from a well-known person to most of them:

"Let me congratulate the organizers of the European Resource Bank for having chosen Georgia as the location for the 2008 event.

Indeed, Georgia has in recent years been a beacon of reform in the spirit argued by the think-tanks participating in the ERB. It has fought corruption, improved democracy and increased economic freedom radically - with great results.

This is a development that must not only be allowed to continue. In fact, it should inspire other countries.

The centre-right think-tanks of the European Resource Bank perform many important tasks, such as inspiring the policy debate in a free-market direction. Pulling off the event in Georgia despite the Russian aggression can also be seen as a commendable defense of freedom.

With my best wishes for a successful conference.

Carl Bildt
Foreign Minister of Sweden"

2008-10-09 17:49:03
In EU Book Shop. My book, The Guide to Reform, is now being sold in the EU Book Shop, the leading web shop on European affairs. See more here.

2008-10-09 14:43:12
Still Shining Star of Reform. Tblisi seems to be just like it was when I was here last, in March. Historical, warm, new restaurants, remaining poverty - and lots of activity. Someone had seem a bumper sticker on a car that said F*** Putin. Ads advice about how to help the victims of the war. But that is all. Russia failed totally in stopping Georgia′s ambitions to develop freely. I bought some of their excellent wine in a new wine shop - and had to take a small glass of chacha with the manager. Nothing like Georgian spirits at lunchtime against too little sleep...

2008-10-08 12:29:18
Volvo and Tblisi. I already heard the rumours yesterday at dinner here in Brussels that Volvo might decrease its working force in Sweden by more than 3000 people. That is a consequence of lower sales, which I assume are a consequence of higher gas prices and a weaker economy. The opposition is making futile attempts to make this political, but politicians can never save old jobs - and their policy never benefited employment anyway.

I started the day by jogging here i Brussels, through Schumann, Parc Cinquantenaire and past the European Parliament. Now off to meetings, then to Tblisi. I will be the dinner speaker tomorrow together with Georgia′s Prime Minister Vladimer "Lado" Gurgenidze. Will be very interesting.

2008-10-07 15:06:14
Vård på Walmart ökar tillgängligheten. Idag publiceras en artikel av undertecknad inom ramen för Svenskt Näringslivs Reformbank om en ny och spännande företeelse som förbättrar sjukvården i USA:

"Gå in på ICA och handla - och få behandling för en förkylning eller magåkomma av sjukvårdspersonal i en avskild del i livsmedelsbutiken. Detta är alltmer vardag i USA, där så kallade "retail clinics" - dagligvarukliniker - sprider sig snabbt.

Säg sjukvård och man tänker lätt på en institutionsliknande byggnad där det bara bedrivs sjukvård. Så har det varit under lång tid. Ordets makt över tanken är stor. Detta förändras nu i USA genom en entreprenörsdriven utveckling.

Först kom MinuteClinic, med 22 kliniker i 2 delstater, vilket snabbt växte till 81 kliniker i 10 stater. Därefter har en rad liknande företag startats, såsom InterFit och EdiClinic, med flera hundra kliniker, och en rad mindre företag. ...

Personen i behov av vård betalar en avgift på plats, vanligen cirka 15 dollar, men deras försäkringsbolag täcker huvuddelen av kostnaden. Inriktningen är att diagnosticera och behandla akuta besvär. Klinikerna behandlar vanligen 25-40 åkommor.

En opinionsmätning bland dem som har använt dagligvaruvården genomförd på uppdrag av Wall Street Journal visade att de allra flesta är nöjda. 92 procent tyckte att det var bekvämt, 89 procent var nöjda med kvaliteten och 80 procent var nöjda med priset."


Läs hela artikeln här - >

2008-10-07 13:13:33
Kampen mot rikedomen. Idag dök jultomten upp, med bild och allt. Han visade sig vara två personer vid namn Mona och Thomas. På DN Debatt idag skriver de att de vill ge alla medborgare i Sverige något, till ett totalt värde av 40 miljarder kronor per år.

De glömmer dock att berätta att medborgarna själva får betala kalaset. Tomten väljer presenter och mottagarna betalar. Bland annat ska de unga få stå för 14 miljarder. Ett av sätten att betala är återinförandet av en fömögenhetsskatt. Vi har ju hög skatt på tobak och alkohol för att vi ska röka och dricka mindre, så varför inte en skatt som minskar viljan att bli rik?

På det viset kan nog den samhälleliga kostnaden komma att vida överstiga de 40 miljarder som presenterna är värda. Förra gången vi hade förmögenhetsskatt lämnade cirka 1000 miljarder kronor landet.

Men vem behöver sådana pengar till småföretag? Har vi inga jobb kan väl tomten dela ut sådana också?

2008-10-07 13:02:24
MUF och media. Talade just i Europaparlamentet för en delegation från MUF på hela 60 personer. Trevligt. Och som vanligt när jag är på resa ringer svenska medier oftare än vanligt om medverkan - denna gång SVT om finanskrisen. Får hoppas på senare tillfälle.

2008-10-07 06:46:45
Iran? So I am on my way to Brussels for meetings and speeches. I just read a news piece that France′s Foreign Minister Bernard Kouchner does not rule out bombing of Iran, should talks about ending the Iranian pursuit of nuclear weapons fail. I talked recently to a former senior official from the US military establishment, and he was certain that Israel would bomb Iran′s nuclear facilities. The only issue is, according to him, whether this will happen before or after the US elections...

2008-10-03 10:45:30
Gamla moderater. Morgonens seminarium om 25 år sedan fondsocialismen, som jag hade satt ihop, blev utmärkt. Bra spännvidd och intressanta inlägg av paneldeltagarna Bo Lundgren, Mats Odell, Jens Spendrup och Anne-Marie Lindgren. Inte minst också intressant att före seminariet tala om finanskrisen med Mats Odell och Bo Lundgren. Den sistnämnde skojade - som svar på kritik från Anne-Marie Lindgren om att socialdemokraterna är de enda som tvingas förnyas - att hans parti onekligen har genomgått en förändring, men att han fortsatt är en "gammal moderat". Undertecknad är väl också att benämna som en av dessa - det nya medlemskapet till trots...

2008-10-02 19:32:51
Sahlin och Ahlin - i Schoris och Palmes fotspår. Mona Sahlin kritiserar Carl Bildt för att ha stött Georgien så tydligt i konflikten att de ryska relationerna med Sverige blev tillfälligt frostiga. Och nu säger sig den utrikespolitiske talesmannen Urban Ahlin vara tveksam till att Sverige ska agera skyddsmakt för Georgien. Det vill säga diplomatiskt ombud gentemot Ryssland. Detta med motiveringen att det skulle vara ett "problem" i relationerna med Ryssland. Sverige ska alltså böja sig för ryska krav istället för att stå upp för ett litet demokratiskt reformland som utsätts för rysk aggression. Den som trodde att socialdemokraterna hade ändrat sig sedan det kalla krigets feghet och velighet mellan öst och väst hade tydligen fel.

2008-10-02 13:42:28
Kronan rekordsvag mot euron. Kronan har inte varit så svag gentemot euron sedan 2001. I normala tider följs euron och kronan åt, men nu har kronan tappat kraftigt mot både dollar och euro. Är detta för att Sverige är mer drabbat av finanskrisen än Europa i övrigt? Nej. Privata Affärer påpekar:

"Den kraftiga försvagningen av kronan i förhållande till dollarn och euron beror på att valutainvesterarna söker sig till större tryggare valutor när det är en osäkerhet på penningmarknaden och brist på likviditet."

Kronan - och svenskarnas köpkraft - drabbas helt enkelt för att det är en liten valuta. Det är tryggare att ha euro om det blåser i den internationella ekonomin.

2008-10-02 10:42:29
Election Circus. As this article in USA Today shows, tonight′s vice presidential debate has the potential to be spectacular entertainment.

2008-10-01 17:11:19
Worth Waiting For... Fredrik Segerfeldt, god vän och då och då kollega, har äntligen börjat blogga. Kommer att bli ett nöje att följa. Det lär bli ett engagerat och välgrundat försvar för vanliga människors frihet mot olika överheter. Följ bloggen här.

2008-10-01 14:51:54
Next Financial Leader: Shanghai? MSNBC reports about one aspect of the current US financial crisis; the stepwise and inevitable takeover of the global financial leadership from Wall Street. London has already become the financial capital of the world since Thatcher′s "Big Bang" de-regulation package in 1986. The US government regulations of financial markets pushed London to the top. Now, emerging free economies are also rising fast.

2008-10-01 10:28:59
Det är kapitalet, dumbom! Den första publikationen i serien från Munkhammar Advisory, Det är kapitalet, dumbom!, av Stefan Karlsson, är nu mer aktuell än någonsin. Hans enkla men ändå utförliga berättelse om pengar och deras roll i ekonomin - i hög grad baserad på många års erfarenhet från finansbranschen - kan läsas här.

2008-10-01 09:58:53
Gärna kultur, men först rejäl konkurrenskraft. Idag publiceras en debattartikel i en rad dagstidningar, bland andra VK och Norran, av undertecknad, Peter Egardt och Nima Sanandaji med huvudbudskapet från Handelskammarrapporten. Läs här.

<-- Home
RSS 2.0