Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:58:38

2009-10-31 17:57:08
Att träffa utländska politiker. På väg från Linköping, där jag har talat på Moderata Studenters konvent - 80 bra personer - noterade jag att Isobel Hadley-Kamptz skriver kritiskt i Expressen om lunchen med Siv Jensen. I sakfrågan invandring hänvisar jag till det inlägg jag gjorde nedan, om mitt mångåriga engagemang för öppnare gränser (till det kan möjligen läggas att jag är glad för att moderaterna idag står för en generösare flyktingpolitik än för några år sedan).

Sverigedemokraterna vill inte ha någon invandring alls för att invandrare enligt dem har fel färg, tro, språk eller beteende. Det är en avskyvärd inställning som är talande för hela deras parti. Således har jag medverkat i en bok utgiven av Expo om varför de har fel. Fremskrittspartiet är för fri invandring som princip och vill öppna för mer arbetskraftsinvandring. De vill dock ha en restriktiv asylinvandring. Jag delar inte den sistnämnda ståndpunkten, och det är en viktig fråga. Men skillnaden mellan Frp:s ståndpunkt i den sakfrågan och SD:s hela ideologi är avgörande.

Således har Frp utförligt tagit avstånd från SD, och Siv Jensen sade till media i Stockholm att hon verkligen hoppas att SD inte kommer in i riksdagen. Johan Norberg konstaterar att Frp och SD är "verkligen olika saker".

Mot detta står uttrycket "den sortens partier" från Hadley-Kamptz. En antydd samhörighet, utan belägg. Hon undrar om någon svensk liberal kommer att byta uppfattning om SD ifall de får en kvinnlig partiledare som vill sänka skatten. Självklart inte, det är en absurd fråga. SD är i grunden främlingsfientligt. Jag anser att Frp har fel om asylinvandringen, men det är inte en ståndpunkt som grundas i främlingsfientlighet. Hade så varit fallet skulle jag aldrig ha träffat Frp.

För mig är öppenhet för invandring och en generös flyktingpolitik viktiga frågor, så det är en central kritik jag har av Frp. Men att bara träffa utländska politiker vars ståndpunkter man helt delar begränsar onekligen urvalet något. Under de senaste åren har jag rest och hållit anföranden i en lång rad länder, vilket har lett till möten med många politiker. Flera har jag sedan också tagit emot i Sverige och haft fortsatt utbyte med.

Estlands förre premiärminister Mart Laar, USA:s förre biträdande finansminister Tim Adams, Norges förre finansminister Per-Kristian Foss (Höyre), Georgiens förre premiärminister Lado Gurgenidze, Schweiz inrikesminister Pascal Couchepin, Slovakiens förre finansminister Ivan Miklos - se där några exempel. Jag sätter stort värde på dessa kontakter. Jag vet att de har varit berikande för mig. Men jag är övertygad om att jag inte är överens med dem i allt.

Skulle jag aldrig ha träffat dem? Säkert kan man leta fram ståndpunkter eller uttalanden från dem som jag inte delar. Har jag då genom att ha utbyte med dem legitimerat antiliberala uppfattningar? Som framgår anser jag inte det. Jag råkar stå väldigt fast vid mina idéer och principer. Men jag anser ändå att man måste våga ha ett utbyte med världen utanför Expressens redaktion.

2009-10-31 13:52:26
Ny kärnkraft! Alliansregeringen släppte avvecklingen av kärnkraften och har öppnat för nya reaktorer. Igår kom så en följd av detta - Vattenfall och Industrikraft vill bygga ny kärnkraft i Sverige. Spännande och löftesrikt.

Uppdatering: Det rödgröna alternativet till denna utveckling blev just tydligt.

Läs mer här ->

2009-10-31 07:44:29
Inflytelserik blogg! Endast två procent av svenska bloggar har ett större inflytande än denna. Det framgår om man undersöker saken på en ny sajt som mäter inflytandet.

Läs mer här - >

2009-10-30 10:52:41
Norberg och Frp. Min gode vän Johan Norberg skriver idag på sin blogg om lunchen med Fremskrittspartiets Siv Jensen. En bra historisk genomgång av partiets ursprung och inriktning. Han är dock kritisk till deras ståndpunkter och retorik i immigrations- och integrationsfrågorna.

Låt mig säga, eftersom han oroas över att bland annat jag inte påpekade det tydligare, att det är jag också. (Och det är även min huvudkritik av Dansk Folkeparti, som förvisso även Frp tar avstånd från.) Jag har alltid arbetat för öppnare gränser, både för arbetskraft och flyktingar. I debatten har jag ofta kritiserat främlingsfientlighet och jag är medgrundare till Medborgarnas Flyktingombudsman.

Fri rörlighet är en viktig fråga för mig. "Open borders" är en central paragraf i min programförklaring överst på denna blogg. Så jag delar inte Frp:s ståndpunkter i detta, som handlar om restriktivitet. Vid de tillfällen jag har träffat personer från Frp har jag talat om vikten av öppnare gränser.

Jag kunde ha betonat det tydligare. Å andra sidan buntas Frp felaktigt - även enligt Johan - ihop med Sverigedemokraterna i svensk media. Jag ville snarare bidra till att förklara att deras utgångspunkter är olika. Det finns välmenande och icke välmenande kritik av immigrationspolitik, där SD utan tvivel står för det sistnämnda.

Politiska partier kan aldrig bli ideologiskt renläriga. Frp är det inte heller. De har på senare år ansträngt sig för att bli mer ideologiska och bygga politiken på klassisk liberalism. Men den punkt där de otvivelaktigt behöver ändra sig mest för att kunna säga sig bygga på liberala idéer är fortfarande immigrationsfrågan.

2009-10-29 14:21:49
Ny film: Därför riksdagen. Idag presenteras en ny film där jag utvecklar varför jag kandiderar till riksdagen. Den kan ses här.

2009-10-29 09:36:04
S-kongress. En partiledare med mycket lågt förtroende hos de egna framträdde igår på s-kongressen. Mona Sahlin leder ett parti som för första gången ska ingå i en koalition. Lars Ohly ska bli minister. För ett decennium sedan framstod Mona Sahlin som en förnyare, en som lyfte uttrycket om företagarna som hjältar. Nu syns inte ett spår av det. Läs här om hennes sagor för vuxna. Det är att underskatta väljarna att tro att gamla slagord vinner ett val. Jobben kommer inte utan konkreta förslag. Även om deras höjda skatter går direkt till offentliga jobb - ett osannolikt antagande - drar de ju in lika mycket från privat sektor. Avsaknaden av idéer för hur vi skapar en mer dynamisk ekonomi, inte ett nollsummespel, är slående.

2009-10-29 09:32:24
Politik! Igår talade jag således på Rosenbad, på en välbesökt konferens om framtidens Internet. Jag menar bestämt att den dynamik som IT-sektorn uppvisar är ett resultat av att den är en av de minst reglerade delarna av ekonomin. Så måste det fortsätta om spännande innovationer ska fortsätta växa fram och om utbyggnaden av kapaciteten ska kunna ske så snabbt som efterfrågas.

Sedan till Österåker för att där presentera mig som riksdagskandidat inför moderata medlemmar. Inte mindre än åtta riksdagskandidater fick möjligheten att presentera sig. Många frågor följde. Jag måste säga att detta "primärval i miniatyr" är väldigt kul.

2009-10-29 09:27:10
Skott i foten. Sveriges - även av DN:s ledarsida - hyllade restriktiva akoholpolitik meför perversa effekter. En av dem är att försäljningsmonopolet använder våra pengar till annonser med budskapet att om vi fick frihet att köpa vin på söndagar skulle vi dricka ihjäl oss. En annan är att ungdomar köper alkohol av internationella smugglare, med andra ord kommer i kontakt med organiserad brottslighet. En tredje är att ölskatten gör det svårt för svenska bryggerier att sälja öl i Sverige. Således går mycket på export. Men av denna köptes förra året inte mindre än 38 miljoner liter öl av svenskar. Det vill säga: Svenskar åker till Tyskland och Danmark för att köpa svensk öl billigt. Med andra ord leder monopolet och skatterna inte till lägre tillgång, bara till ett bisarrt förmynderi som skspar en rad negativa sidoeffekter.

2009-10-28 12:25:52
I Resumé: Avveckla presstödet! Varje arbetande svensk har av staten tvingats betala ett par årsprenumerationer på tidningar de inte vill köpa (dock utan att få några tidningar). Det är innebörden av att vi har delat ut 15 miljarder kronor i presstöd de senaste decennierna. I dagens mediala revolution är detta bisarrt och en offentlig utgift som bör vara prioriterad att avskaffa.

Läs artikeln här - >

2009-10-28 09:12:31
Provvalspresentation. Provvalet i Moderaterna i Stockholmns län - där partimedlemmarna får rösta på de kandidater de gillar - har just inletts. Här är min officiella kandidatpresentation.

2009-10-27 16:09:02
I Politikerbloggen: "Dags för helt ny arbetsrätt." Idag skriver Mathias Sundin, riksdagskandidat (fp), och jag i Politikerbloggen om arbetsrätten. Vi påpekar dess idag väl etablerade och uppenbara problem och pekar på en stragtegi för att lösa frågan - samt några ingångsvärdne i hur en ny lagstiftning bör se ut.

Läs artikeln här - >

2009-10-26 22:20:01
I Blått: Därför idéburet ledarskap. I det senaste numret av Moderata Ungdomsförbundets tidning Blått har jag skrivit en längre artikel om politiskt engagemang utifrån egna erfarenheter.

Läs artikeln här - >

2009-10-26 22:03:31
Lunch med Nordens Thatcher. När man reser till många länder, håller anföranden och träffar politiker får man en viss bild av hur partier och politiker brukar vara. Siv Jensen, partiledare för Fremskrittspartiet i Norge, avviker från den bilden. Jag medverkade idag i en lunch med henne och känner henne sedan tidigare. Hon är modig, principfast och envis - således har Financial Times kallat henne Nordens Margaret Thatcher. Och hon uppskattar det!

Fremskrittspartiet vill idag vara ett klassiskt liberalt parti. Det finns förvisso inga renläriga partier, och det finns naturligtvis delar av även deras politik som inte är klassiskt liberal. Men när andra partier i Europa tror sig behöva sudda ut sin ideologi och profil gör Frp tvärtom. De betonar idéerna, att politiken måste ha en riktning - och de lyckas. En fjärdedel av norrmännen stödjer dem. De är också andra största parti bland invandrare.

Runtom i Europa beskrivs de som ett framgångsrikt borgerligt parti. I svensk media buntas de ihop med Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti. Detta tar Siv Jensen med emfas avstånd från. Frp beskriver sig som en ideologisk motpol till SD. I Danmark har de ett etablerat samarbete med Venstre. De kallas populister, men tar också strid för impopulära saker de tror på, såsom kapitalismen mitt i finanskrisen eller Israels rätt att försvara sig.

Här skriver Dick Erixon, Johan Ingerö och Aaron Israelsson om lunchen.

2009-10-26 20:06:55
TV4-intervju. Det blev ett väldigt bra samtal om en svår fråga imorse. Bra upplägg av TV4. Se programmet här.

2009-10-25 19:54:08
Personligt och politik. I torsdags kväll presenterade jag mig som riksdagskandidat för moderater i Täby. Detta tillsammans med andra kandidater som Anna Kinberg Batra, Lars Lindblad och Mikael Sandström. Trevligt - som primärval i miniatyr.

Dagen efter talade Åsa Moberg och jag, under moderatorn Håkan Tribells ledning, om vinst i vården. En stor skara kunder till Sörmlands Sparbank satt i en sal på ett slott i just Södermanland.

Idag har jag träffat de övriga medgrundarna till ett nytt, politiskt orienterat, nätverk - information följer!

Från allt detta till det mer personliga - morgondagen inleds 0745 i TV4 då jag ska tala om livet, med anledning av min åkomma, med Sara Natt och Dag.

2009-10-23 10:45:34
"Företagarna bygger samhället." I senaste numret av Entreprenör har jag en liten recension av Anders Johnsons utmärkta bok Samhällets stöttepelare. I tidningen är den avkortad, men här kan man läsa den fullständiga varianten.

Läs här - >

2009-10-23 10:41:08
Liberal Debatt. I senaste numret av Liberal Debatt får tre opinionsbildare frågan vad man ska tänka på om man ska kryssa en riksdagskandidat i nästa val. Två av dem, Per Gudmundson och Johan Ingerö, för fram mitt namn som ett som uppfyller kraven. (Den tredje, Mattias Svensson, avstår helt från att nämna personer.)

Läs mer här - >

2009-10-22 09:12:40
Capitalism Brings Peace! A new study shows that economic freedom is actually an even more important factor in preventing armed conflicts than factors such as democracy and human rights. This has been said many times throughout history; ′where goods are not allowed to cross national borders, soon soliders will′. But this is solid evidence from extensive research.

Read more here - >

2009-10-21 20:25:25
Region mot region. Varje stockholmare tvingas betala 7000 kronor per år i genomsnitt i skatt till andra kommuner i landet. Det är en av de nya siffrorna i en rapport om det kommunala skatteutjämningssystemet som Stockholms Handelskammare presenterade idag.

Ifall en kommun reformerar och lockar nya invånare och företag tvingas den betala mer till detta system. Självklart är detta därmed en effektiv broms på viktiga tillväxtreformer. Idag handlar det främst om ett antal kommuner i Stockholms län, men principen slår mot alla.

Men det är inte bara de som betalar som får problem utan också mottagarna. Det lönar sig att inget göra. Malmö kommun tar idag emot miljarder från Stockholm. Detta sätts bland annat in på banken - när man inte sponsrar vänsteraktivisters möten. Kommunal passivitet gynnas.

Kanske är den indirekta effekten värst, att systemet sätter region mot region. Det skapar drivkrafter att vilja sko sig på grannarnas bekostnad. Alternativet vore att konkurrera med ständigt bättre villkor för att locka företag och invånare. Mottagarna blir särintressen som lobbar för att behålla privilegierna.

I Korthet: Skatteutjämningen måste avvecklas, det måste vara prioriterat för Alliansen nästa mandatperiod.

Läs rapporten här (pdf) - >

2009-10-21 17:36:23
Annorlunda del av vardagen. Jag har börjat pendla alltmer till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, av tidigare nämnda skäl. Detta väcker många tankar, om medmänsklighet, medicinsk forskning, sjukvårdspolitik, och mycket annat. En sak som slog mig var att den som anser att FRA-lagen är ett stort integritetsproblem nog aldrig har delat rum i vården med ett antal andra patienter...Trevligt sällskap lättar upp stämningen oavsett plats!

2009-10-20 10:17:04
Svårigheten Sverigedemokraterna. Igår publicerade Aftonbladet således en debattartikel av Jimmie Åkesson, ordförande i Sverigedemokraterna. Där pekar han ut den muslimska invandringen som det största utländska hotet mot Sverige sedan andra världskriget.

Nu förs en debatt om huruvida detta är hets mot folkgrupp. Den gynnar bara Sverigedemokraterna, som kan spä på bilden av att vara martyrer som säger det alla andra vill tysta ned. En annan debatt handlar om hur många sakfel artikeln innehåller. Den riskerar också gynna dem, för de får mer uppmärksamhet.

Tyvärr tror jag att de kan fånga upp en oro för allt från brottslighet till arbetslöshet och invandring. Detta kan mycket väl bära ända till riksdagen. Själv tror jag mig vara deras ideologiska motpol. De vill ha stängda gränser och gammeldags välfärdsstat. Jag vill ha öppna gränser och mindre stat med ett modernt välfärdssamhälle. Jag anser att deras möjliga framgång är att beklaga.

Kanske det största problem de skapar är att de gör en seriös diskussion om frågor kring lag, kultur och religion så svår. Som liberal måste man stå upp för allas lika rätt, för rättsstat, och för religionsfrihet. Det betyder också att man måste reagera starkt mot hedersrelaterade brott, mot fall där barn nekas de friheter de ska ha i Sverige, etc.

Men om SD har tagit upp dessa frågor, blandat dem med halvsanningar och rena påhitt - och detta i det dåliga syftet att spä på fördomar - blir den seriösa diskussionen nästan omöjlig. Då hindras smarta och konstruktiva lösningar på några av de utmaningar vi möter i ett allt öppnare och mer globaliserat samhälle.

2009-10-19 13:43:43
Kampanjsignatur! Den som vill stödja min kandidatur till riksdagen kan nu använda ett nytt sätt. Man kan längst ned i varje mail man skickar ha en liten snygg signatur, och den som klickar på den kommer till kampanjwebben. Se signaturen här. Sedan kopiera och Tools -> Options -> Mail format -> Signatures, klistra in och OK.

Uppdatering: Instruktionen avser Outlook.

2009-10-19 11:21:18
Ge oss makten över inkomst och trygghet! Tänk att du betalar in varje månad i 15 år till banken och banken sedan nekar dig att ta ut dem och istället har delat ut pengarna till någon annan. Skulle du acceptera det? Nej. Men faktum är att du accepterar det redan, för så ser dagens system ut.

Läs artikeln här - >

2009-10-19 10:56:57
Borg-Östros. Gårdagens skatteduell i Agenda var en sorts förmatch inför valrörelsen; så här kommer det att låta. De flesta analyserar retoriken, vilket förvisso är intressant. Thomas Östros är en demagog av samma ohederliga skrot och korn som de flesta av hans företrädare.

Till det viktigare innehållsliga kan man göra vissa påpekanden. Själv har jag en fallenhet för att notera inkonsekvenser. Båda lånar pengar i sina budgetar, annat vore underligt i en kris som denna. Men socialdemokraterna anser det bättre att låna till bidrag än till andra utgifter. Båda vill sänka skatter, regeringen mest, men även en symbolisk sänkning från socialdemokraterna för pensionärer. Den har de tydligen inget emot att låna till.

I fakta påpekade Östros att Sverige utvecklas sämre än EU-snittet "för första gången i världshistorien". Nu var väl det i och för sig fallet under större delen av 1970- och 80-talen. Men även efter det tidiga 1990-talets reformer, då Sverige började utvecklas bättre, var vi sämre i flera grenar. En av dem var sysselsättning. Så var det under större delen av Göran Perssons tid vid makten.

Naturligtvis känner socialdemokraterna till detta. Men de vet att man i debattprogram inte hinner korrigera alla deras inkonsekvenser, faktafel och fördomar. De lever på att luras. Ett sådant alternativ är inte värt respekt.

2009-10-16 14:40:39
Nyhetsbrev! Ett nytt och relativt fullmatat nyhetsbrev har just skickats ut. Kan läsas här.

2009-10-16 10:42:14
Globalization Prolongs Our Lives. In a new research paper, Andreas Bergh and Therese Nilsson show that people in more globalized countries live longer. Only because globalized countries tend to be wealthier? No, the results hold even when only globalized low-income countries are analysed.

Read the study here - >

2009-10-15 13:13:04
Hoppet!Linda och jag på bröllop i somras

2009-10-14 20:35:27
Som av en slump... Jag har alltid haft stort hopp om den medicinska forskningen, inte minst gentekniken. Våra liv lär i framtiden kunna bli betydligt längre och friskare.

Idag publiceras nya rön om ursprunget till en ovanlig cancerform, som sannolikt kan leda till att man kan behandla den mer effektivt i framtiden. Det råkar vara den som jag redan har.

För nästa generation kan cancer vara ett betydligt mindre och mer lätthanterat problem.

Läs mer här - >

2009-10-12 20:59:00
The Financial Crisis and Globalization. The European Enterprise Institute has a very interesting event on Wednesday in Brussels. Two publications will be presented and Professor André Sapir will speak - among other things. Read more here and welcome!

2009-10-11 10:23:13
Den politiska talradion. Denna drivs av den moderate riksdagsledamoten Göran Pettersson. I det senaste avsnittet medverkar jag, och vi talar om min kandidatur, valet, ekonomin, reformebehovet, principer och en del annat.Ta del av programmet här - >

2009-10-10 10:32:15
Fredsstipendiet? Ett pris får man för något man har gjort. En lovande person som kan förväntas göra något i framtiden kan få stipendium. Det får antas vara det sistnämnda som den norska Nobelkommittén har utdelat till Barack Obama. Obamas tal i Kario var stort och lovande. Men ännu har inget konkret hänt. Kommittén, som leds av Norges tidigare socialdemokratiske statsminister, har delat ut priset till ännu en politiker de gillar. Samtidigt som verkliga fredskämpar förtrycks och strider för sina liv runtom i världen.

2009-10-07 15:51:20
Tax Cuts Lead to Higher Growth Rates. Yes, I have said this before. Many times. But this is a new study confirming the effect. A one per cent cut in marginal taxe rates will raise annual growth by 0,6 per cent the following year. This is highly relevant for countries such as my own, with very high marginal taxes.

Read the study here - >

2009-10-07 15:31:42
Skatt, skatt, skatt - och bidrag, bidrag, bidrag. Socialdemokraterna gör en tydlig vänstersväng redan innan de har börjat kompromissa med Vänsterpartiet. (För de har inte kompromissat alls, de är ännu inte överens om någonting.) De lovar att skattebetalarna ska få stå för högre bidrag till såväl kommuner som personer som inte arbetar. De är hyfsat ärliga i att beskriva att skattebetalarna ska stå för notan. De statliga skatterna ska chockhöjas för stora grupper, och de kommunala skatterna ska höjas för alla. Slående är också att detta direkt ger 30 000 färre sysselsatta än regeringens politik. Socialdemokraterna, vars budgetunderskott är betydande, vill således låna till arbetslöshet och ökade bidrag.

2009-10-07 14:53:01
En plats för hopp och sorg. Den som i likhet med mig har mycket liten vana vid sjukhus ser mest eländet. Människor kommer dit uteslutande för att de har problem. På senare tid har min erfarenhet av sjukvårdne dock ökat markant. Den sida som slår mig mer och mer är människors hopp och vilja att överkomma sina problem - och hur mycket vi idag faktiskt kan göra.

Avancerad sjukvård är en plats av hög kompetens och som ställer krav på omdöme. Jag har ofta talat om behovet av reformer för bättre vård, men har inte tvivlat på pertsonalens professionalism. Nu känner jag också till mer av deras humor och vänlighet. Påfallande många i vården har utländsk härkomst och är där lika självklara i sin kompetens och roll som någon annan.

2009-10-07 14:32:11
I CS: OECD-statistik hotar telekom. I en debattartikel i Computer Sweden lyfter jag fram ett stort misstag av OECD, som felaktigt ger intryck av att fri konkurrens inte är bra för telepriserna.

Läs debattartikeln här - >

2009-10-07 14:27:23
Sverigedemokraterna har fel - igen. Så lyder titeln på en nyutkommen antologi där jag bidrar med en text. Läs mitt bidrag här. Mer om boken här.

2009-10-07 14:20:24
Five Years With This Blog. Five years ago, I started this blog. I have written more than 2600 posts. It has been visited by some 200 000 unique visitors. 7,4 million hits have been registered. Back then, this was a fairly new channel for communication. Now, everyone knows the "blogosphere" and its power.

2009-10-07 14:18:01
EEI on Facebook. Welcome to become a fan of the European Enterprise Institute on Facebook.

Join here - >

2009-10-07 14:00:41
Grattis, Karin! Min tidigare kollega i nyhetspanelen på TV4, Karin Pettersson, byter nu från chefredaktör på Fokus till kommunikationschef på socialdemokraterna. Hon är påläst och analytisk och därför ett osedvanligt kvalitativt tillskott i s-teamet.

2009-10-02 16:41:14
Vägen till framgång. Tusen tack räcker inte för all den värme och uppmuntran som min familj och jag har mottagit den senaste veckan. Från beskedets djupaste dal till den översvallande omtankens topp är väldig skillnad. Alla uppmuntrande exempel och erbjudanden om hjälp - och optimismen om utfallet - har varit väldigt värdefulla.

Efter hemkomst och besök på Karolinska vet jag mer om den kommande processen. Många kloka experter från när och fjärran har också försett mig med större kunskap. Teamet på Karolinska ger ett väldigt kompetent intryck. Även om det finns stora osäkerheter, som undersökningar ska ge svar på, känns det bra och jag är väldigt inriktad på att vinna detta.

Sannolikt kommer nedtrappningen att infalla senare, möjligen i november. Även om jag fokuserar mer på familj och försöker ta det lugnt rullar mycket ändå på. Igår skickade jag således ut nyhetsbrev, som kan läsas här. Kanske hösten kan bli lite normal ändå...!

<-- Home
RSS 2.0