Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:26:57

2010-10-29 13:50:23
Isolering! På mitt bord ligger nu inbjudningar från bland andra Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Svenska Förläggareföreningen, Industrikommittén, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Hovet och ATG - utöver dussintals aktuella dito per mail. Samtliga vill berätta om sina verksamheter och i anslutning till detta dessutom bjuda på mat och dryck. Utöver detta har ett ansenligt antal böcker kommit per post de senaste dagarna, alla argumenterande i någon aktuell fråga. Kostnadsfria för mig.

Jag har nu insett att jag måste tacka nej till inbjudningarna - eller i vart fall vägra att lyssna om jag skulle komma. Därtill måste jag naturligtvis avstå från att läsa böckerna. Man förutsätts ju inte kunna läsa och lyssna kritiskt. I synnerhet inte om de bjuder på en smörgås - där mat går in går självständigt tänkande ut. Min gamla idé att många intryck och stor närvaro på seminarier och debatter bidrar till den intellektuella utvecklingen är uppenbart förlegad. Bäst att låsa dörren till arbetsrummet också.

2010-10-28 21:46:39
Debatt - på webben. Länken till interpellationsdebatten i det tidigare inlägget här fungerade inte. Den som vill se den - klicka på punkt 9 - kan göra det här.

2010-10-28 13:58:05
Dagens samhälle. Nämnda tidning lär bli mer intressant att följa framöver. Med nye chefredaktören Mats Edman har redan flera lovande steg tagits. Här skriver tidningen för övrigt om vårdseminariet nyligen där jag medverkade och här i korthet om min bok Helt sjukt!.

2010-10-28 08:57:28
Motioner! Samtidigt som allt annat nytt i riksdagen pågick den allmänna motionstiden - och den upphörde igår. Jag färdigställde dock åtta egna motioner och medverkade i två andra:

Regleringsgiljotin

Avreglerad andrahandsuthyrning

Ekonomisk egenmakt

Handel med sjukvårdstjänster

Välfärdens framtida finansiering

Lika villkor för bemanningsföretag

Äldreomosrgspeng

Valfri leverantör av sjukförsäkring

Ersättningsmodeller i sjukvården (med andra)

Ny etisk plattform (med andra)

2010-10-26 14:50:28
Hedborg (s): "Oundgänglig" tidsgräns i sjukförsäkringen. Idag deltog jag i min första interpellationsdebatt i riksdagens kammare. Roger Björk (s) hade initierat den med en interpellation som kritiserade "stupstocken" i regeringens sjukförsäkringsreform. Jag påpekade att regeringar som vågar genomföra svåra men viktiga reformer sätter positiva avtryck, men att de ofta möts av populister som vill dra nytta av förändringsmotstånd. Och jag citerade Socialförsäkringsutredningen, som leddes av den tidigare socialförsäkringsministern Anna Hedborg (s):

"En förändring som vi bedömer som närmast oundgänglig är att en tydlig bortre tidsgräns sätts för sjukersättningen. Sveriges extrema sjukskrivningstider är unika och det är också det faktum att vi saknar en bortre gräns för hur länge man kan uppbära sjukpenning. ... En tidsgräns bör kombineras med vissa väl definierade och sällan förekommande undantag och en stramare bedömning av rätten till varaktig ersättning."

Frågan blev därmed vad som har fått Socialdemokraterna att anse att deras tidigare främsta talesperson hade så fullständigt fel. Populistiskt förändringsmotstånd?

2010-10-25 14:05:20
Sista rödgröna budgetmotionen? Idag har således de rödgröna presenterat sitt alternativ till regeringens statsbudget. Till sitt innehåll verkar ingen än så länge ha hittat något som avviker från deras valplattform. Det handlar om snabbt höjda och införda nya skatter som ska finansiera i huvudsak högre bidrag till höginkomsttagare. Det mest intressanta är väl att det rödgröna samarbetet är på väg att spricka. Många i Miljöpartiet verkar vilja lämna. Men även Thomas Östros ska ha sagt att han vill ompröva mycket av sitt partis politik - och exempelvis inte vilja föreslå ny förmögenhetsskatt igen. Mot Alliansregeringen står sannolikt snart fyra skilda oppositionspartier.

Uppdatering: Och så hände det förutsedda - det rödgröna alternativet föll ihop.

2010-10-22 11:08:33
LAS - i sak och strategi. Tidningen Lag&Avtal skickade ut ett mail med två korta frågor till alla moderata riksdagsledamöter härom veckan. Svaren ligger till grund för en artikel i senaste numret. På tradtionellt kvälltidningsmanér gör man en poäng av "intern splittring", "partipiska", och så vidare. Den beskrivningen har föga med verkligheten att göra. Själv avstod jag från annat än korta svar av såväl tidsbrist som att frågeställningarna knappast medgav ett utförligare resonemang. Jag har, som bekant, utvecklat min syn på detta tidigare. För den som verkligen vill förstå situationen i LAS-frågan just nu, inte minst från ett strategiskt perspektiv, rekommenderar jag snarare Malin Siwes artikel i DI idag.

2010-10-21 22:04:07
"Alliansen fick ett reformmandat som måste tas till vara." Alliansregeringen genomförde en lång rad reformer förra mandatperioden, även sådana som var svåra på kort sikt. Regeringen avstod också från det tillfälligt mest populära i finanskrisen - att spendera alla pengar. Likväl blev Alliansen återvald med ett starkare stöd än tidigare. Detta följer den internationella trenden - det är reformregeringar som blir återvalda, inte de som sitter still i båten eller blickar tillbaka. Nu bör vi ladda om med nya reformer, självklart med fokus på jobb, men också på att utveckla ett bättre välfärdssamhälle. Om detta skriver jag i Newsmill.

Läs artikeln här - >

2010-10-21 15:22:20
Utåtriktad dag. Efter betydande administration, nya rutiner och möten i riksdagen har jag idag kunnat vara mer utåtriktad.

Jag talade på ett stort seminarium arrangerat av Timbro, Arena Idé och Södertälje kommun om sjukvård. Huvudsaklig motdebattör blev Ilija Batljan, som jag helt ärligt måste utnämna till min favoritsosse.

Sedan gjorde jag mitt första inlägg i Riksdagens kammare, under frågestunden. Min fråga, om invandringens betydelse för välståndet, ska kunna ses här - och Tobias Billströms svar.

Slutligen måste jag kommentera att Sacharovpriset, Europaparlamentets utmärkelse för tanke- och yttrandefrihet, i år gick till den kubanske dissidenten Guillermo Farinas. Utmärkt. Men vad gjorde Vänsterpartiets representanter i parlamentet? Protesterade!

Att deras partiledare Lars Ohly väljer Fidel Castro framför George W Bush - och tvekar i valet mellan Castro och Blair - är således ingen tillfällighet. De gillar kommunismen mer än demokratiskt valda ledare och de friheter som dissidenter kämpar för.

Uppdatering: Den som så önskar kan nu se hela Timbro/Arena Idé/Södertälje Kommun-seminariet här (debatten är den sista halvtimmen).

2010-10-20 14:06:46
Stöd de svenska trupperna i Afghanistan! Nu när flera allvarliga och tragiska händelser har drabbat svenska soldater i Afghanistan dyker snabbt representanter för Vänsterpartiet upp, ivriga att dra nytta av situationen. Nu måste vi dra tillbaka trupperna, är deras budskap, det är för farligt.

Hela närvaron i Afghanistan utgår från att det är en osäker och instabil plats. Ingen som tar ett sådant uppdrag lär vara omedveten om riskerna - även om de minimeras med hjälp av den bästa utrustningen. Att det är farligt torde inte överraska, och kan därför knappast motivera en förändrad strategi.

Själv har jag svårt att tänka mig något viktigare uppdrag för svenska soldater. De försvarar grundläggande fri- och rättigheter, inte minst för kvinnor och barn. Närvaron är ett led i byggandet av fungerande institutioner, av en demokratiskt vald regering som har kontroll över landet.

Motståndarna är våldsverkande fanatiker som vill ta över landet igen, för att förtrycka och mörda. Deras möjligheter att lyckas blir naturligtvis större ju fler som drar sig ur - och det är precis därför de agerar som de gör. De hoppas att vi är svaga.

Jag utgår från att vi i Sverige står fast vid den breda enighet vi traditionellt har i utrikespolitiken och håller extremisterna i V och SD utanför inflytande.

2010-10-19 10:05:54
Winners in Globalization. Let me recommend a working paper from the OECD focusing on which countries are the most exposed to globalization and which are the ones that cope the best - i e the biggest winners. It states that most European countries are net winners, though to a varying degree. A fifth of the new prosperity since the war can be attributed to globalization. Sweden emerges as the country that is best at coping with globalization, followed by the US, Finland, Canada, Denmark and Australia.

Read it here (pdf) - >

2010-10-14 17:06:22
Batljan: Rödgrön skattepolitik "pervers" och "korkad". Ilija Batljan, ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse och oppositionslandstingsråd i Stockholm, levererar raka budskap i en intervju. Han kallar sig också "prokapitalist" och vägrar definiera sig som höger eller vänster. Jag gläds inte primärt över detta för att det är en sågning av det rödgröna alternativet utan för frispråkigheten. Samhällsdebatten mår bra av fler som tänker själva och säger vad de menar. Det politiska landskapet - och därmed politikens utfall - skulle bli bättre om Batljan fick leda oppositionen.

2010-10-14 16:56:16
Ny i riksdagen: "Medborgarna ska ha mer makt över sina liv." Idag intervjuas jag av Politikebloggen i egenskap av ny i riksdagen.

Läs intervjun här - >

2010-10-13 10:41:06
Understanding the Social Democratic Collapse. The Swedish Social Democrats had their worst election result in a century or so. The situation is the same in the other Nordic countries and, in fact, in most of Europe. The trend has been pointing towards this for decades - and there are many explanations. I analyze the issue with Nima Sanandaji.

Read here - >

2010-10-13 10:30:38
Demokrati främjar liberaliseringar. Ofta när jag har talat om strategi för liberaliserande reformer har jag fått kommentaren, halvt skämtsamt, att det demokratiska systemet gör det svårare att reformera. Bättre med lite auktoritärt styre, då kunde man göra allt det som behövs, sägs det. Nu har 150 länder studerats mellan 1960 och 2004, och man finner ett starkt samband mellan demokrati och ekonomiska reformer. Tyvärr finner man inget samband som tyder på att liberaliseringar också bidrar till ökad demokrati.

Läs mer här - >

2010-10-13 10:08:36
Fackligt invandringsmotstånd. I en ny avhandling vid Örebro Universitet beskrivs LO:s roll som den kanske starkaste kraften mot invandring till Sverige under decennier. Författaren, Zeki Yalcin, kommenterar LO:s ståndpunkt med att den utgår frånm en "etnisk maktordning" och att "LO hade ett kontrollbehov och såg invandrarna som ett problem, som en oupplyst massa, som hotade den rådande ordningen på arbetsmarknaden".

LO:s politiska makt var länge stor. Men nu har den beskurits, vilket jag gjort Sverige öppnare. Det var med Alliansregeringen Sverige bröt med denna LO-makt för stängda gränser, nu finns en öppenhet för arbetskraftsinvandring och flyktingar får arbeta medan de väntar på beslut om uppehållstillstånd.

Läs mer här - >

2010-10-13 10:01:45
Dagens citat:

"Min erfarenhet är att man kritiseras när man föreslår reformer, man idiotförklaras när man genomför dem - men efteråt ångrar man att man inte gick längre."

Tony Blair i Stockholm igår

2010-10-12 09:18:23
Inför budgetdebatten.

"Hur ger sänkt a-kassa fler jobb?"

Sagt otaliga gånger av valfri rödgrön företrädare.

"En slutsats är att en mer generös ersättning vid arbetslöshet leder till högre arbetslöshet och längre söktider."

Del av motiveringen till Peter Diamond, Dale Mortensen och Christopher Pissarides, som fick årets ekonomipris till Alfred Nobels minne.

Priset i år går till teorier om hur friktioner fungerar på en marknad. Hög ersättning för att inte arbeta leder till fler arbetslösa.

Bidrag mot arbete lär vi nog höra mer om under den kommande budgetdebatten idag.

I det sammanhanget kan det också vara värdefullt att ta del av huvudledaren i senaste Economist, som betonar att det världsekonomin behöver är budgetbalans och strukturella reformer.

2010-10-11 08:55:54
Allt fler allt rikare i välrden. Sedan år 2000 har världens förmögenheter ökat med 72 procent - trots finanskris. De förväntas öka ytterligare 62 procent till år 2015. Och etta är inte en utveckling som domineras och drivs av de alllra rikaste utan av den växande medelklassen. 587 miljoner människor i Sydostasien är det nya tillskottet till den kategorin. Intressant och lovande från den första Global Wealth report från Credit Suisse.

Läs mer här - >

2010-10-09 09:25:13
Klokt om framtidens välfärd. Idag skriver fil dr Andreas Bergh i DN utifrån en ny forskarantologi om vägvalen för framtidens välfärd, bland annat utifrån den demografiska utvecklingen. Han preciserar flera av de frågeställningar - som att arbeta mer och längre - som ofta har diskuterats och understryker att prioriteringar måste göras - och görs redan idag, fast utan diskussion. I hög grad ansluter han sig till de beskrivningar av vägval som bland andra Borgkommissionen gjorde och även jag i böcker som Sagan om välfärdens återkomst och Helt sjukt!.

2010-10-09 09:23:33
Utskott. Undertecknad ska således fokusera mina insatser i riksdagen i Skatteutskottet och i viss mån Kulturutskottet, enligt förslag inför tisdagens votering. Ska bli mycket kul!

2010-10-08 10:01:48
Så skapade Solna landets bästa lokala företagsklimat. Idag publicerar Reformbanken en text av undertecknad i nämnda ämne.

Läs här - >

2010-10-08 09:30:25
Mario Vargas Llosa. När litteraturpriset går till en person med ett starkt engagemang för frihet och demokrati blir vänstern naturligtvis alldeles extra upprörd. Läs gärna Johan Norberg och Mauricio Rojas i ämnet.

Uppdatering: Läs även Fredrik Segerfeldts artikel!

2010-10-08 09:18:46
Personval! Grundlagsutredningen föreslår att man ska sänka gränsen för att bli personvald till riksdagen till att det ska räcka med att fem procent av väljarna i valkretsen kryssar en person. Så är det ju redan till kommunerna. Såvitt jag förstår lär det bli av till nästa val. Synd att så inte redan är fallet, för då hade vi haft kloka personer som Maria Weimer och Jasenko Selimovic i riksdagen nu!

Uppdatering: Jasenko blir statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag - minst lika bra!

2010-10-08 09:12:56
Solen flyger! Min matematiker till bror, som ibland gör betydande populärvetenskapliga insatser, är författare till en bok som handlar om barns tankar om universum. Den ges ut av Pupill Förlag som e-bok och innehåller insiktsfulla och roliga citat av barn - samt en del förklarande fakta.Läs mer och beställ här - >

2010-10-06 15:06:55
På plats! Stort tack för alla gratulationer och lyckönskningar! Man kan konstatera att förväntningarna är rätt högt ställda. Maktutövningen är kollektiv, och jag ska göra mitt bästa för att påverka och bidra inom det ansvar jag får. Idag har det varit introduktion i otaliga praktiska aspekter som ska hållas reda på. Kommer nog att fungera smidigt till slut. Låt mig också tacka alla som stödde min kandidatur på ett eller annat sätt. Återkom gärna med input!

2010-10-05 15:35:32
Riksdagsledamot! För två år sedan blev jag medlem i Moderaterna. Idag blev jag således riksdagsledamot. Det är ett tecken på ett öppet och modernt parti.

Då, för två år sedan, låg Alliansen 15 procentenheter under de rödgröna i opinionsmätningarna. Inget givet karriärsdrag att hoppa på det tåget, kunde vissa tycka.

Men jag anser att man ska göra det man tror på. Jag ville söka förtroendet att ha en roll för formell påverkan. Och jag trodde på den reformagenda som skulle förnya Sverige.

Reformregeringar blir för det mesta återvalda, så även denna. Idag levererade Fredrik Reinfeldt en utmärkt Regeringsförklaring för en andra mandatperiod.

Nu börjar jobbet! Jag ser mycket fram emot att bidra med idéer, engagemang och fakta till reformarbetet.

2010-10-04 19:49:40
Leder eftervalsanalys. Moderaterna i Stockholms stad och län ska utvärdera valet och kampanjen i syfte att öka chanserna att göra ett ännu bättre val 2014. En eftervalsanalysgrupp har därför tillsatts, som undertecknad ska leda.

Läs mer här - >

2010-10-04 08:52:57
Händelserikt. I helgen utsågs således Sofia Arkelsten till partisekreterare och Anna Kinberg Batra till gruppledare i riksdagen för Moderaterna. Båda är kloka, trevliga och strategiska. Jag känner dem båda sedan många år och har självklart gratulerat.

Idag ska riksdagen välja ny talman. Socialdemokraterna har nominerat Kent Härstedt. Med Sverigedemokraternas stöd kan de rödgröna få honom vald. Är det så Mona Sahlin tolkar sin egen utfästelse att aldrig samarbeta med SD? Är detta konstruktiv oppositionspolitik?

2010-10-04 08:39:05
Extremism. Igår fick jag meddelandet nedan på Facebook. I en kommentar till en film med mig på Youtube skrev samma avsändare att jag hade fått sjukdomen på grund av "girighet". Detta inlägg kommer således uppenbart från vänster. Är det någon som tror att liknande skulle skickas till politiska meningsmotståndare från personer i eller kring andra partier, som S, C eller Fp? Blott kring SD och V förekommer sådan extremism. Lars Ohly kan självklart inte ansvara för utfall som detta, men frågan är om det kan anses vara en del av de "utomparlamentariska rörelser" han på valnatten beskrev som vänsterns viktigaste uppdrag nu. Det vore välkommet om han preciserade vad han avsåg.

HOPPAS DU DÖR I CANCER JOHNNY DU ÄR INTE POLITIKER DU ÄR FÖRETAGARE DITT HJÄRTA FINNS INTE HOS ARBETARKLASSEN DU VILL BARA ATT DU OCH DINA JÄVLA KOMPISAR SKA FÅ DET SÅ BRA SOM MÖJLIGT NI HAR REDAN MASSA PENGAR VISST JAG KANSKE OCKSÅ FÅR NÅGRA HUNDRA LAPPAR MERA I MÅNADEN MEDAN DU OCH DINA POLARE? FÅR KANSKE 20 TUSEN I MÅNADEN NEJ DU SÅ LÄTT KÖPER NI INTE MIG DÅ VILL JAG HELLRE BETALA 500 MERA I MÅNADEN BARA FÖR ATT INTE JUST SÅDANA SOM DU SKA FÅ DET BÄTTRE DET KÄNNS MED RÄTTVIST

2010-10-03 20:22:41
Tyskland 20 år. Idag för 20 år sedan återförenades Tyskland. Egentligen var det ju aldrig föreningen som var underlig utan delningen. Segrarmakterna efter historiens horriblaste krig delade landet - och den sovjetiska delen kom att förbli under förtryck i decennier. Berlinmuren byggdes som bekant inte för att möta yttre hot utan av kommunisterna för att hindra människor från att fly. Hur de fick ihop det med tron på sin egen samhällsmodell går över mitt förstånd.

Ändå var återföreningen kontroversiell - hur skulle det nya Tyskland agera? Vissa oroades över att Tyskland också skulle önska tillbaka västra Polen - tidigare Preussen. Andra trodde att Tyskland skulle minska sitt stöd till europeisk integration. Av farhågorna blev intet. Idag vet vi att återföreningen i termer av frihet och stabilitet i Europa har varit en stor framgång.

Det stora problemet var att man underlät att genomföra nödvändiga prisförändringar och reformer i de nya östra delstaterna. Kostnaden för återföreningen blev därför stor och de sociala problemen i öst omfattande. Östra Tyskland är faktiskt den enda del av Europa som befriades från kommunismen utan rejäla marknadsekonomiska reformer. I alla andra fall gick det, om än i varierande grad, mycket bättre tidigt efter befrielsen.

Men efter 20 år är Tyskland i mina ögon ett ankare av stabilitet i Europa, en ekonomisk motor och pådrivande för kloka ekonomiska reformer. Verkligen värt att gratulera.

2010-10-02 11:49:44
Liberaliserande reformer. Idag talade jag om ämnet ovan, i ett internationellt perspektiv, för personer som har ingått i akademier för unga talanger i de nordiska tankesmedjorna Civita, CEPOS och Timbro.

2010-10-01 12:22:46
Internationella avgöranden. De flesta parlamentsval tenderar ha en nationell, konkret och relativt kortsiktig fokus. Men egentligen vet vi att det internationella och långsiktiga är avgörande. Således kommer många av våra möjligheter till jobb och bättre välfärd att påverkas starkt av den globala och europeiska ekonomin. Får vi friare tjänstehandel inom EU kan välfärdsvinsterna vara mycket stora. Blir Europa en starkare global kraft för frihandel läggs grunderna för en bättre utveckling. Se exempelvis denna nya studie från ECIPE om välfärdsvinsterna av ett frihandelsområde för varor mellan EU och USA. Här kan Sverige verkligen bidra.

2010-10-01 09:29:42
Moderata byggjobbare. På bokmässan kom det fram en kille som förklarade sig vara byggnadsarbetare som hade röstat på moderaterna, vilket han uppgav att flera av hans kollegor också hade gjort. Helt enkelt för att Moderaterna hade den bästa politiken för jobb och alla som jobbar, menade han. Men han tillade att det inte var ett enkelt val, för facket härjade enormt med dem som inte hade fallit in i stödet för Socialdemokraterna. Talande för hur ett samhälle förändras och utvecklas; de gamla strukturerna försöker förgäves hålla emot. Men rännilen blir nog en fors med tiden!

<-- Home
RSS 2.0