Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:41:04

2005-11-30 17:25:09
Facklig flört med främlingsfientlighet? Idag är det den 30 november, Karl XII:s dödsdag. På radio rapporteras om betydande säkerhetspådrag i Stockholm på grund av demonstrerande nynazister. I åratal har de velat göra denna dag till en symbol för stängda gränser, intolerans, slutenhet och en förtryckande stat.

Deras historielöshet är genant. Det Sverige vars främsta framgångar har byggt på öppenhet, handel och utbyte ska utvecklas i motsatt riktning. Karl XII, som var en stor beundrare av Turkiet och som förde in en rad turkiska företeelser i Sverige, hyllas av dem som vill stänga Turkiet ute från Europa.

Som jag nog skrev förra året den 30 november har jag aldrig varit så stolt över Svenskt Näringsliv som när organisationen genomförde en rad stora manifestationer runtom i landet den 30 november för öppenhet. Syftet var att ta tillbaka både det datumet och den svenska flaggan.

Ett exempel på motsatsen var idag Svenska Elektrikerförbundet, som annonserade i Metro med rubriken "Riga eller Rågsved?" till försvar för fackets makt på arbetsmarknaden. Det är lätt att tolka det, denna dag, som en flört med rädslan för det utländska, med främlingsfientlighet. Det är en tragisk fortsättning på Byggnads osmakligheter i så fall. SEF borde förklara sig snarast!

2005-11-30 17:19:09
Behöver Sverige en Sanningskommission? Idag distribuerade Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel av Henrik von Sydow, riksdagsledamot (m) och undertecknad, med frågan ovan. Detta med anledning av ideliga påståenden från regeringen om att Sveriges tillväxt och sysselsättning utvecklas bättre än de flesta andra i EU medan fakta från verkligheten visar motsatsen. Bara fyra av EU-länderna har en fallande sysselsättning och Sverige är ett av dem. Då går det inte bra. Och inhemska prognoser och förhoppningar som ska försäkra oss om att det snart blir snäppet bättre har inte infriats hittills. Sverige behöver en regering som säger som det är och verkar för förändring.

Läs artikeln här - >

2005-11-30 10:19:50
Retirement Age. The Economist has a leader about the demographic situation in Europe in the latest issue. The fact that we live longer is a great success, but it also means that public systems that were constructed for antoher time have to be changed. With the systems of today, ever fewer people are supporting an increasing number who don′t work. Since work is the foundation for any prosperity and welfare, that is not a positive development. Thus, The Economist points out that raising the pensions age is part of the solution but not sufficient:

"Government must revamp not just pensions but also other benefits to make sure that they are not encouraging people to leave the workforce prematurely. Early-retirement schemes, designed to help young people into work, were based on the ′lump-of-labour′ fallacy, the idea that there is only a fixed amount of jobs to go around. These must go. And in Britain and in some Nordic countries, the prority must be to stop incapacity benefits from being misused."

It is sometimes claimed that people in Western Europe choose to work so little compared with for example Americans because we value other things than work higher. This is not true. We simply have systems that punish work with high taxes and reward non-working by giving us amlost as much money for not working. This encourages us not to work. Should we have more of a free choice between working and non-working, we should have vastly lower taxes and thus pay for benefits for not working ourselves. For example, there should not be a fixed public pensions age at all. Then, we have a free choice. And then, we would solve many problems mentioned above - when we pay for ourselves, it is not someone else′s problem if we don′t work so much. But likely, when the state doesn′t reward non-working, we would work more.

2005-11-30 09:49:59
The Swedish Employment Failure. There is a debate in several countries about learning from Swedish economic and social policies. It is always good to learn from others. But of course it is essential not to copy other′s failures. Based on new facts, I yesterday issued a press release in Swedish inviting the Finance Minister to Timbro to debate the economic reality and the need for economic reform in Sweden. He claims that Swedish employment and growth are developing fine, but reality gives another message:

- The recent publication "Employment in Europe 2005" from the EU Commission shows that only four EU countries have a negative employment development and that Sweden is one of them.

- The latest statistics from Eurostat show that economic growth is currently higher in 15 EU countries (the last quarter on an´annual basis) than in Sweden.

- In EU-15, between 1995 and 2003, employment grew more in 11 EU countries than in Sweden.

- In the UNCTAD "World Investment Report 2004", only 12 of 183 countries had a net outflow of investments and Sweden was one of them.

2005-11-30 09:46:25
Zaremba′s Articles. The series of four articles in Dagens Nyheter that reveal the truth about what took place in Vaxholm have been translated into English. This is very positive, since there is a great international interest. Should someone want to have those, please just send me an e-mail.

2005-11-30 09:43:34
Den som sa det... Fick ett mail som i all vänlighet påpekade ett roligt syftningsfel i blogginläggtet nedan. Syftet med att bjuda in finansministern till öppen dialog är således inte att han ska diskutera behovet av förändring på Timbro. Han bjuds till Timbro för att diskutera Sveriges ekonomi och behovet av ekonomiska reformer. Lustigt att detta skrivs kort efter ett inlägg om att det är roligt med syftningsfel. Ibland kan man roa sig själv...

2005-11-29 13:55:50
Pressmeddelande: "När säger Pär Nuder sanningen om jobben?" Idag skickade Timbro ut ett pressmeddelande av undertecknad där frågan ovan ställs. Detta med anledning bland annat av EU-kommissionens årliga sysselsättningsrapport. Av den framgår att Sverige är ett av blott fyra EU-länder med negativ utveckling av sysselsättningen. Jag bjuder således in Pär Nuder till en öppen dialog om den verkliga ekonomin och behovet av förändring på Timbro. Särskilt mot bakgrund av följande fakta, från pressmeddelandet, är diskussionen viktig:

"- Av EU-kommissionens sysselsättningsrapport för 2005, som just presenterades, framgår att endast fyra EU-länder har negativ utveckling av sysselsättningen: Holland, Ungern, Slovakien och Sverige.

- Eurostats senaste statistik visar att 15 EU-länder har högre ekonomisk tillväxt (senaste kvartalet på årsbasis) än Sverige.

- I EU-15, 1995-2003, utvecklades sysselsättningen enligt Eurostat bättre i 11 länder än i Sverige, vi är fyra från slutet.

- I FN-organet UNCTAD:s World Investment Report 2004 har endast 12 av 183 länder ett nettoutflöde av investeringar och Sverige är ett av dem."


Läs EU-kommissionens rapport här - >

2005-11-28 23:46:52
Typisk vänsterkritik? En känd vänstertidskrift ägnar denna vecka en helsida åt att recensera min bok "European Dawn". (Artikeln finns tyvärr inte på nätet.) Recensenten kan inte undgå att påpeka att boken "innehåller en del viktig och väl underbyggd kritik av den europeiska välfärdsstaten". Men sedan följer ett antal från detta håll förutsägbart kritiska punkter.

Undertecknad beskrivs ha "ideologiska skygglappar" och "går lite för långt" - vilket i en tid då alla tävlar om att vara pragmatiker nästan vore en sport att lyckas undvika. Sjukvården i USA beskrivs som dyr och ineffektiv och det påstås att detta inte behandlas i min bok, vilket det gör. Sverige förklaras ha hög tillväxt trots höga skatter, något recensenten skriver att jag bara bemöter med en liknelse och inte i sak - vilket är felaktigt. Slutligen kritiseras att boken innehåller för många liknelser, vilket var nytt. Hittills har motsatsen sagts rätt ofta; att det är för få liknelser och exempel och lite mycket fakta och siffror.

Tidskriften heter Veckans Affärer. Frågan är om recensionen säger hälften så mycket om min bok som om våra affärsmedier. För att inte tala om vad det säger om svensk politik och debatt.

2005-11-28 10:44:32
Undersökning i receptionen - nej tack. Sannolikt är man inte i närheten av att vara så bisarr som ett antal av ens meningsmotståndare beskriver. Men det faktum att språkliga felaktigheter som särskrivningar och syftningsfel tillhör livets små glädjeämnen antyder möjligen att man är lite knäpp. Hur som helst: Inför ens barns ankomst till denna värld passerar en relativt lång rad kurser och undersökningar för de blivande föräldrarna. Denna blaskiga måndagsmorgon möttes man således av en skylt i en reception med följande uppiggande budskap: "Betala innan undersökning i receptionen". Mycket roligt. I vårt fall var det dock som tur var möjligt att avstå underökning i receptionen...

2005-11-28 08:35:52
Good Luck, Britain. The Financial Times reports that Britain, as the EU President, will have substantial cuts in the structural funds as a part of the proposal for an EU budget at the EU Summit on Dec 15-16. Of course, compared to the agricultural support, the structural funds are relatively small, but it is of course better than no cuts at all. Britain had to drop its proposal to cut the EU agriculture subsidies due to, as it is described, "minimal support". Scandalous. Everyone knows how extremely harmful those subsidies are. But when you get a majority dependent on the state - the EU, in this case - it is very hard to reverse. The share of the population that is dependent in this case may be tiny, but all the member states are receivers. An argument against ever introducing state subsidies indeed.

Read the FT article here - >

2005-11-28 08:08:29
Nej till euro orsak till traditionalism? Nu i januari kunde Sverige ha infört euro som betalningsmedel om det hade blivit ja i folkomröstningen 2003. De ekonomiska och politiska konsekvenserna av att så inte blev fallet kan diskuteras. Det finns både plus och minus, men mycket är för tidigt att dra slutsatser om. Att regeringen lyckades prata ned räntan och kronan är tydligt, men ännu vet vi inte om det blir en del av en trendmässig försvagning. Att utländska investeringar i Sverige har fortsatt minska sedan 1999 är också tydligt, men huruvida euro eller ej har spelat in kan inte sägas säkert.

En mer direkt konsekvens kan vara en av de mer indirekta: folkomröstningens inverkan på det politiska landskapet. Även där finns både och; att "etablissemanget" med S i spetsen led ett nederlag var i sig positivt. Men det som huvudsakligen präglar dagens debatt och politik är en inåtvänd, självförhärligande, traditionalism. Allt är bra som det är, inget ska ändras. Och det kan mycket väl ha sin orsak i folkomröstningen.

Ja-kampanjen kan med rätta kritiseras för både det ena och det andra. Men det var per definition ett ja som stod för förändring och nej för det bestående. Argumentationen var att ja är ett naturligt steg i en globaliserad värld, särskilt för ett öppet land som Sverige. Mot detta stod budskapet att Sverige redan är bäst, vi behöver inte förändring utan mer självständighet och oberoende. I all enkelhet, bortsett från otaliga variationer och mer detaljerade sakargument.

En mycket tydlig majoritet röstade nej. Och det finns sakskäl för det. Men det var nog få som röstade vare sig ja eller nej som främst vägde de möjliga tillväxteffekterna som följd av minskade transaktionskostnader mot de eventuella stabiliseringspolitiska riskerna, trots allt. Många satte frågan i ovan beskrivna större sammanhang. Utfallet blev en bekräftelse på att självbilden är att vi redan är bäst (inte minst inom välfärd, jobb och tillväxt), att vi inte behöver förändring och borde bestämma mer själva.

Politiker som vill vinna val kan inte gå på tvärs mot majoritetens självbild och syn på framtiden. De kan önska att situationen vore annorlunda och välkomna andra aktörers insatser för att skapa en annan självbild och ökad vilja till förändring. Men de kan inte utföra det mesta av det själva. Nu har vi en regering som inte har några förslag annat än mer av samma, som ständigt vill vinna stöd på att påstå att vi redan är bäst, som skrämmer med det utländska. Och vi har en opposition som gör allt för att visa att de inte står för någon betydande förändring.

Sådana indirekta effekter av en folkomröstning är möjligen inget relevant argument i en valsituation, men det måste vara en del i analysen av dess följder.

2005-11-28 07:34:34
Absurditets-VM. I dagens globala mediebrus, i synnerhet kombinationen av kvällstidningar och dokusåpor, saknas inte absurda händelser och berättelser. "Präst hade sex med läkare på barnsjukhus" var en rolig löpsedel härom dagen. Men en av de största absurditeter som har skett i min värld på ett tag stod i vart fall Joachim Vogel, professor i sociologi och "välfärdsforskare" på SCB, för. Minnet av detta återkom nyligen som vore det ett kapitel i en saga om vetenskap i Landet Tvärtom.

På Kvalitetsmässan i Göteborg debatterade jag för några veckor sedan med honom, Maria Larsson (kd) och Ann-Christin Nykvist (s) om framtidens välfärd. Han påstod då att undertecknad inget kan och inget vet och han föreslog att Timbro borde anställa någon som besitter kompetens. Särskilt påstod han att det inte finns vetenskapliga belägg för något av mina påståenden. Min senaste bok innehåller förvisso tolv sidor med huvudsakligen vetenskapliga referenser. Men framför allt: när jag bad honom om ett enda exempel på något fel jag någonsin har framfört kom inget svar. Inget! Synnerligen pinsamt.

Men. Där tog farsen inte slut. Därefter avsåg Vogel själv bevisa att höga skatter inte hämmar tillväxten. Vad hade han för vetenskapligt belägg för det? Jo, ett citat från en intervju på webben med chefen för World Economic Forums index över konkurrenskraft. Ett citat i en webbintervju! Själv baserar jag motsatt påstående i min bok på 25-30 vetenskapliga studier från några av världens mest etablerade avsändare.

Först utan grund klaga på motståndarens bristande vetenskaplighet, därefter kasta fram ett påstående med patetiskt svag grund. Det är inte bara en skandal som borde åtgärdas att Vogel finansieras med skattemedel. Detta är också en skam för professorstiteln.

2005-11-25 14:59:56
"Timbros profeter utomlands." Via en sökning på nätet och en del e-mail har jag sett hur min bok nämns och kommenteras på en hel del bloggar - från Portugal till Storbritannien till Spanien och Norge samt USA och förstås Sverige. Mycket roligt, en bra början. Här hemma skrivs det här och där i olika dagstidningar. Skaraborgs Allehanda skriver om Johan Norberg och undertecknad med rubrik enligt ovan. Min bok sägs vara "till för kosmopolitiska läsare som vill höja blicken" och "en enkel och lättillgänglig uppgörelse med den europeiska sociala modellen". Artikeln refererar bokens budskap och avslutas med beklagandet att det "är lite synd att Timbros idéer gror bättre utomlands".

2005-11-25 14:47:57
Why Nazism Was Socialism and Why Socialism Is Totalitarian. George Reisman published a piece for the Mises Institute some time ago simply pointing out that Nazism is short for National Socialism. It is a sharp and clear analysis of this ideology, which also casts some light on Socialism as such. Read it here.


2005-11-25 14:22:44
NationalSOCIALISM. Varje gång det talas om extrehöger och extremvänster i t ex media ges intrycket att detta är två motpoler. Så är det inte. Nazism och kommunism är två totalitära ideologier med förhållandevis små skillnader, se mer i inlägget bredvid med analys från The Mises Institute. Per Landin påminde i DN Kultur igår också om detta i en artikel om Hitlertysklands Propagandaminister Joseph Goebbels, med anledning av nya böcker om honom. Han stod kommunismen nära. Att hans judehat hade samma antikapitalistiska grund som kommunismen i sig framgår också tydligt. Så var också Marx antisemit, för övrigt. Nazism är, vilket i all enkelhet förtjänar att påminnas om, ett kortare ord för Nationalsocialism - socialism med extra nationalism. Utdrag ur DN-artikeln:

"Goebbels anklagade både partihögern och socialdemokratin för att ha ?förrått den socialistiska idén?. I sina tal till den upplysta arbetarklassen, senare i sin tidning Der Angriff, pläderade han öppet för ett tyskt samarbete med det kommunistiska Ryssland. Han hoppades på en ?nationalbolsjevistisk stat? som skulle radera ut alla föråldrade klassgränser och få världen att häpna. När han blev gatuledare för den lilla splittrade partigruppen i Berlin 1926 övertog han i princip kommunistpartiets agitationsmetoder och lånade även organisatoriskt deras indelning av partiavdelningarna i ?gatuceller?. ...

Men - och det finns ett men - Goebbels förstod att förena den antikapitalistiska kampen med hatet mot judarna. Av sina jesuitiska lärare i skolan hade han lärt att ändamålen helgar medlen och eftersom judarna i hans ögon var ?kapitalismens inkarnation? skydde han inga medel när det gällde ?lösningen? av denna för honom helt grund­läggande klassfråga. Av liknande skäl ogillade han internationalismen som enligt honom var ett judiskt påfund som den nationalsocialistiska revolutionen skulle sätta stopp för."


Läs DN-artikeln här - >

2005-11-24 13:33:01
I Sydsvenskan: Lär av de länder som lyckats. I dagens Sydsvenska Dagbladet skriver jag om vilka länder i västra Europa som lyckas väl med att skapa nya jobb och vad som präglar dem. Sveriges utveckling tillhör de sämsta. Det kan också enkelt konstateras att Socialdemokraterna går till val på en politik som är motsatt den som lyckas i andra länder och att den borgerliga Alliansen är för försiktig:

"Enligt Eurostat har sysselsättningen i "det gamla Europa" ? de 15 länder som mellan 1995 och 2004 utgjorde EU ? ökat starkt. Bäst har det gått för Irland, följt av Spanien och Nederländerna. Sämst har det gått för Tyskland och Österrike. Sverige är med sina 6,5 procent fyra från slutet.

Sysselsättningsgraden ökade mellan åren 1995 och 2003 med 18,5 procent i de fem länder med bäst utveckling. Under samma period var ökningen 3,5 procent i den grupp om fem länder med sämst prognos, vilken Sverige tillhör. ...

Vad präglar då de europeiska länder som lyckas väl med jobben?

* De har låg skatt på arbete. Genomsnittlig total skatt på arbete i de länder som klarar sysselsättningspolitiken bäst är 30,5 procent jämfört med 41 procent i den grupp av länder som hanterar den sämst. I Irland är skatten 15,5 procent medan den i Tyskland är 45,5 procent, enligt OECD.

* De har en fri arbetsmarknad. I den årligen utkommande Economic Freedom of the World bedöms bland annat graden av fri eller reglerad arbetsmarknad. Med hjälp av en skala mellan 1 - som står för minst fri - och 7 - som innebär mest fri - får de länder som presterar bäst ett genomsnitt på 5,1. I den grupp av stater som har högst arbetslöshet är motsvarande siffra 3,6. Irland lyckas återigen bäst och Tyskland kommer sist.

* De har låga offentliga ersättningsnivåer i socialförsäkringarna. Jämförbarheten är förvisso begränsad. Men nivån i a-kassan i de länder på den övre halvan i sysselsättningsutvecklingen - som har inkomstrelaterad ersättning - är i snitt omkring tio procentenheter lägre än i dem på den nedre halvan."


Läs hela artikeln här - >

2005-11-23 15:54:49
Swearing in Church? Today, I presented my book "European Dawn" in Brussels, arranged by the European Enterprise Institute. Despite the competition from Angela Merkel, who arrived in Brussels today too, the conference room at the Leopold Hotel, close to the European Parliament, was packed. The arrangement was hosted by Gunnar Hökmark, MEP, and the Chairman of the EEI, Peter Jungen, also spoke (giving very positive comments on my book). There were quite a few diplomats and people from the EU Commission as well as the media - and the discussion after my speech was very interesting. My main message is the total opposite to what is comme il faut in Brussels. Nobody says that the European Social Model is the source of most of our problems, and that we should make radical market-oriented reform. Several people claimed that they agreed and felt a certain relief to hear a different message. Others were politely critical or at least questioning, which is always sensible. All in all a very good arrangement.

2005-11-22 12:29:32
En del var bättre förr.Skrift från Industriförbundet 1983.

2005-11-22 09:39:54
What Is the Public Debate Actually About? Sometimes, the public debate can be quite confusing, partly because of the information intensity. Is it about ideology, about facts or about logic? Very often, the participants in the debate on various matters also have differing opinions about that - which doesn′t really make it less confusing.

Anyway, my point by mentioning this is not only to reveal a certain amount of frustration from a personal desire of structure. It is also to try to point out the actual substance and purpose of a general debate, however trivial such an observation may seem. My conclusion is that most of the discussion is not about actual values or new ideas.

From my perspective, the first line of battle is that of logic. One plus one is two. It is extremely common that people in the debate defy such logic. They can say both that it is very important to make work more profitable and that we should make income tax more progressive. For example. And that is impossible, you can′t have both. Then we get a debate just to explain the logic.

Then, much of the debate is about reality and truth. Is unemployment high or low? Is health care in Sweden good or bad? Does free trade reduce poverty? Does a lower tax pressure give a higher economic growth? And so on. The debate is full of positions about reality and facts. Many of those are factually wrong, which many of those who use them know, but they need to fit reality into their ideological views. Then we have a debate about straightening out the facts.

And when the debaters don′t defy logic and respect the facts, perhaps there are a few lines or seconds left to discuss ideas, issues or ideology. But often, that space is limited indeed. Which is a pity, since that undoubtedly seems as the more creative part of any debate, the part where thought can take new steps forward.

2005-11-22 09:36:46
British Interest. After my first book launch in London, the number of visitors from Britain to this blog has risen by at least 500, according to statistics. Welcome!

2005-11-22 06:51:31
Som vanligt överträffar verkligheten dikten. I söndags skrev Barun Mitra, Anna Kinberg Batra och jag i Göteborgs-Posten om vinsterna med att utnyttja en globaliserad tjänstehandel genom att låta behandla svenska patienter i t ex Indien och Thailand. Idag skriver Dagens Nyheter om Bangkok Phuket Hospital som via ett treårigt avtal med RelaxU i Stockholm öppnar ett kontor här. Där kan svenskar genomgå en inledande undersökning för att sedan behandlas i Phuket. Man betalar själv (av någon anledning får ens skatt inte gå till billig behandling), men priset är betydligt lägre än här. Dessutom täcker flera privata försäkringar (förstås) detta. Detta visar både hur en planekonomisk sjukvård fungerar illa - att medborgarna måste fly till andra länder - och vilka möjligheter dagens värld erbjuder.

Läs hela artikeln här - >

2005-11-21 18:00:11
Another Incorrect Map? I got an e-mail from the British blogger Matthew Turner regarding my previous post which showed that there is no connection between a country?s place in the World Economic Forum?s Global Competitiveness Index and its economic growth. He did a similar comparison between the place that countries got in the IMD rankings of competitiveness and economic growth 1994-2004. Similarly, he found no connection at all. What conclusions should the theorists behind the indexes draw from this? Perhaps that economic and social models that they consider competitive are not so in reality? They should seriously consider changing the maps to make them more in accordance with reality.

2005-11-20 11:47:04
I GP: Vård i Indien kan korta svenska sjukvårdsköer. I dagens Göteborgs-Posten skriver jag tillsammans med Barun Mitra, chef för Liberty Institute i New Delhi och Anna Kinberg Batra, författare till "Indien - från stackare till stormakt". Vi påpekar att de svenska vårdköerna är långa samtidigt som kostnaderna för systemet skenar. I Indien erbjuds högspecialiserad vård för en tiondel av kostnaden. Ett bättre utnyttjande av hälsoturism, att svenska patienter behandlas i till exempel Indien, kan bidra till att lösa de svenska problemen samtidigt som Indien får in mer kapital. På så sätt kan globalisering och tjänstehandel förbättra vår välfärd samtidigt som Indien fortsätter vägen mot välstånd. De som motsätter sig handel med välfärd - som svenska Kommunal - motsätter sig också ett enkelt och effektivt sätt att förbättra den.

Läs hela artikeln här - >

2005-11-19 16:13:35
Successful Swedish Launch. The formal Swedish launch of "European Dawn" took place Thursday evening. Mark Leonard, author of "Why Europe Will Run the 21st Century" was the opponent. The debate was led by Henrik Liljegren, former Swedish Ambassador to, for example, East Berlin and Washington, DC. About 100 people came - diplomats, politicians, journalists, civil servants and many other people interested in the future of Europe. It turned out to be a lively debate in a good mood but with clearly differing views.
2005-11-18 12:55:03
Latvian Celebration. This Wednesday, I celebrated the Latvian Independence Day with the Latvian Embassy at the Concert House in Stockholm. A very nice arrangement by our neighbouring tiger economy. It was the 87th celebration, according to the invitation. Thus, they have chosen to see themselves as independent since 1918 all the way through the Soviet occupation during 50 years. A wiew of history that not all Swedish governments shared during those 50 years...

2005-11-18 12:19:25
I SiE: Ta oss bort från denna anti-sociala modell! Undertecknad inbjöds att bli månadens debattör på stiftelsen Sverige i Europas webbplats, med anledning av min nya bok. Här kan min artikel läsas.

2005-11-18 11:25:47
Russia Gets Even More Authoritarian. A new law is quickly becoming reality in Vladimir Putin?s Russia. All non-governmental organisations will face heavy restrictions, and most likely lots of the international ones will be forced to leave the country. It is the way of an ex-KGB-operative who centralises power and restricts freedom. The Washington Post writes:

"The new law would require all 450,000 noncommercial associations in Russia to re-register with the government; force groups that until now have operated without registration to obtain one; and ban all organizations from using foreign funding for ?political activity?. Chapters of foreign organizations, such as Human Rights Watch or the Carnegie Moscow Center, would be banned, as would foreign employees of nongovernmental organizations. In effect, the measure would drive most foreign NGOs out of Russia, make it impossible for foundations such as the National Endowment for Democracy to operate and subject all Russian civic groups to the whims of the secret police, who would be able to deny registration to any they deemed suspicious."

Read the entire article here - >

2005-11-18 10:29:55
VK om "European Dawn": Inga kravaller där arbete ger hopp om en framtid. I förrgår skrev Mats Olofsson på ledarsidan i Västerbottens-Kuriren om min bok:

"Boken handlar inte om den senaste tidens upplopp, manus blev klart tidigt i höst. Bränderna och förstörelsen i franska städer är snarare en tydlig illustration till budskapet i boken.

Det är ett budskap om en europeisk modell som leder till låg tillväxt men förutsätter hög skatt på arbete, om löneregleringar på en stel arbetsmarknad. En kombination som leder till få nya jobb och obefintliga möjligheter att försörja sig med eget arbete, i synnerhet för personer med invandrarbakgrund. Arbetslöshet och bidrag är vardag. Generationer växer upp utan hopp. ...

Men bristen på jobb och de grundläggande skälen till detta finns både i Sverige och i Frankrike. Franska politiker blundar och drömmer om fornstora dagar. I vårt land finns en tendens att se integrationspolitiska justeringar som lösningen.

I bägge fallen blundar de som bestämmer för det verkliga problemet - bristen på arbete. Och varför denna brist uppstått."


Läs hela artikeln här - >

2005-11-17 15:04:06
I NU: Rätten att avstå - en liberal utgångspunkt. I senaste numret av Tidningen NU beskriver jag rätten att tacka nej till något som erbjuds - även från staten - som en liberal utgångspunkt. Inte minst är det en kritik mot den s k socialliberalism som Bengt Westerberg stod för och som fortfarande präglar Folkpartiet alltför mycket:

"Bengt Westerberg har en gång sagt att om man själv skulle få välja kanske man hellre köper en extra hamburgare idag och inte sparar till sin pension. Högst tveksamt. Begriper man att man ska köpa en privat hemförsäkring lär man köpa privat pension. Men i vilket fall måste en liberal uppfattning vara att man har rätt att välja själv.

Folkpartiet av idag har ryckt ut till stöd för Anna Hedborgs förslag att ta bort taken i de offentliga socialförsäkringarna. Alltså till högre bidrag till höginkomsttagare och högre skatt, och inget får man välja bort. Mer beroende av staten.

Ibland sägs att vi har det så för att skatten omfördelar medel till andra. Fel. Av tio kronor i skatt från en person med genomsnittlig inkomst omfördelas bara två kronor. Åtta kronor går tillbaka till en själv, i form av olika ersättningar och tjänster.

Får man ändå tillbaka det mesta är det ju inga problem, kan tyckas. Men det är inte man själv som bestämmer när, eller i vilken form, pengarna kommer tillbaka. Det bestäms av en politisk majoritet och tjänstemän långt borta."


Läs artikeln här - >

2005-11-17 09:52:02
Illuminati eller SPECTRE? Bloggaren Wille Faler i London skrev härom dagen (bläddra ned bland inläggen) roligt om hur vänstern beskriver Timbros - och mitt - inflytande som gigantiskt. Frankrikes kapitulation beskrivs exempelvis vara nära förestående efter våra analyser av att den europeiska sociala modellen är en viktig orsak till upploppen i Paris. Här är ett annat exempel på från en ledande socialdemokratisk bloggare. Wille liknar oss ironiskt vid Illuminati - inte helt fel, det står ju för upplysning - eller gangsterorganisationen SPECTRE i flera Bond-filmer. Antagligen behöver det inte sägas att vi ser världen på motsatt vis. Bond är den som närmast ensam slutligen besegrar övermäktiga motståndare med skicklighet och elegans. Enbart statliga Apotekets informationsavdelning har fler anställda än Timbro. Statliga myndigheter lägger 100 gånger mer på opinionsbildning per år än Timbros hela budget. Så vem är vem bland dessa liknelser?

2005-11-17 09:39:59
Hur staten formar sina medborgare. Henrik Liljegren, som kommer att vara diskussionsledare ikväll på min svenska boklansering, är inte bara före detta svensk ambassadör i USA och Turkiet och utkom med sina memoarer "Från Tallinn till Turkiet" på Timbro. Han har också varit ambassadör i Östtyskland (som han berättar mycket intressant om i memoarerna). Med denna erfarenhet i bagaget skrev han för en tid sedan en liten betraktelse i Svenska Dagbladet om hur en stat och ett system formar sina medborgare. De tendenser han såg i Östtyskland finns också i dagens Sverige, påpekar han. Läs artikeln här.

2005-11-16 15:24:29
Does Competitiveness Not Lead to Growth? The Global Competitiveness Index from World Economic Forum is currently being used in a number of countries by the governments as an argument against reform: If we are already very competitive, why do we need to change things? Not least is this the case in Sweden, which has again ended up with a high total score in the Index.

I have previously pointed out that there seems to be a difference between the map and reality. Countries that are competitive should, for one thing, reveive more investments than others. But Sweden was last year one of only 12 countries in the world that had a net outflow of investments, according to UNCTAD. Are you then an extremely competitive country? No, say the investors, yes say the theorists behind the Index.

Another aspect is that a competitive country should have a high economic growth. Currently, 15 EU countries have a higher economic growth than Sweden, according to Eurostat. But a colleague of mine took a more systematic look at the Competitiveness Index and growth. He made a regression of 70 countries where the position in the index in 2000 was compared to the average growth 2000-2004. He found - as can be seen below - that there is no connection at all between a high position in the index and growth. Again: is reality or is the Index correct? Is the map or reality correct?

2005-11-15 16:09:49
Frukost med Leijonborg. Från ett Skåne i regnstorm till ett klart Stockholm i begynnande gryning åkte jag för att vara värd för ett frukostmöte med Lars Leijonborg på Timbro. Riktlinjen för de frukostmöten vi har med Alliansens partiledare är att ämnet bör vara lite höjt över dagspolitiken. Han uppehöll sig huvudsakligen vid vilka principer vi bör följa för ett öppet samhälle i en globaliserad värld med människor från många kulturer - samt vikten av forskning och kunskap. (Och påtalade - än en gång - att han har läst min senaste bok.) Bland de fakta han tog upp noterade jag tre, som var särskilt väl värda att minnas:

- Sverige får höga placeringar i olika ligor som visar grad av satsning på forskning och utveckling. Men hela förklaringen till Sveriges goda position är två företag: Astra Zeneca och Ericsson. Inte ett generellt gott klimat för forskning eller stora satsningar - och äggen ligger onekligen i samma korgar.

- 15 procent av dem som slutar gymnasiet på våren börjar på komvux på hösten. Komvux ska ju vara för dem som inte har gått i gymnasiet. Detta visar hur djup den kris är, som den svenska gynasieskolan är i. 12 år och direkt till kompletterande grundutbildning.

- Det finns ingen intagningspoäng på KTH som är högre än poängen för intagning till att utbildas till spa-personal på Örebro Universitet. I ett sådant samhälle är incitamenten mycket snedvridna.


2005-11-15 12:29:28
Bu och bä. Efter den första lanseringen av min bok har mängden positiva tillrop, mail och kommentarer ökat rejält. Kul! Naturligtvis växer också en hel del kritik fram - precis som avsett, boken ska väcka debatt. (Tyvärr förekommer i bruset också en del röster lika tomma på innehåll som fulla av uttryck som borde passera ett reningsverk - nyligen skrev någon om bokbål.)

Tidskriften Analys & Kritik har publicerat en lång artikel där min bok kritiseras. Framför allt för att jag har påpekat hur den sociala modellen bär en del av skulden för upploppen i Frankrike. Deras motargument mot denna analys är att Frankrike är ett bra land; stor exportör av jordbruksprodukter, ett starkt försvar och en arbetsmarknad som var reglerad även när arbetslösheten var låg. Problemet är låg tillväxt, skriver de.

Precis. Vilken i sin tur i mycket beror på den s k sociala modellen. Frankrikes försvar är till ringa hjälp som medel mot social desperation. Att förorda mer av samma politik som tidigare - som sker i denna artikel - vore onekligen att hälla bensin på fler bränder.

2005-11-15 12:20:14
Recommendation: Hong Kong Blog. Finally, the chief economist at Timbro, Fredrik Erixon, has started a blog. The topics circle around trade and globalisation. It is now directly focused on the WTO meeting by mid-December in Hong Kong. It already contains lots of interesting comments and useful information.

Read the blog here - >

2005-11-15 11:53:23
Är oinskränkt majoritetsvälde den bästa demokratin? Igår kväll debatterade jag i en aula i Lund på Akademikerförbundet SSR mot Susanne Lundberg från Attacs styrelse. En rätt bra debatt där jag fick fram det jag ville säga om att världen är mer globaliserad än någonsin och förbättras snabbare än någonsin - och att utmaningen är att riva fler statliga hinder för att öka globaliseringen. Då kan mycket bli ännu bättre ännu snabbare. Min motståndares ståndpunkter var - med några lätt motstridiga inslag - de vanliga från detta håll.

Vi kom dock in på ett litet ideologiskt sidospår. Susanne talade ständigt om en mer rättvis och "demokratisk" värld. Ja, det är jag också för - frågan är hur dessa begrepp definieras. Ta "demokrati": det finns lika många former som demokratiska länder. Men de kan systematiseras efter hur mycket skydd för individuella rättigheter kontra hur oinskränkt majoritetens makt de har. I den svenska demokratin är skyddet för rättigheter litet och majoritetens makt stor. I federala länder och andra maktdelningssystem är det tvärtom.

Debattörer till vänster talar ofta om demokrati och menar nästan uteslutande mer makt åt majoriteten. Allt mindre frihet ska finnas kvar åt den enskilde. Vi ska bestämma "gemensamt" och "demokratiskt" heter det. I praktiken handlar det om att staten styr det mesta och den styrs av majoriteten. Så vill Attac se världen. Ett skäl till deras motstånd mot globalisering är den ökade frihet den innebär för människor och företag och att stater tappar greppet. Då vill de ha en helst global ordning för att staten ska återta makten.

Detta är en ideologisk utgångspunkt som är extremt upprörande. Även en demokratisk stat bygger på tvång; en minoritet måste alltid foga sig. Därför är det viktigt att staten hålls liten och därmed friheten och mångfalden stor. De vill tvärtom. De vill planstyra och bestämma över allt fler delar av allas liv. Det är den yttersta motsatsen till frihet. Dessutom råkar den typen av förtryckande system alltid ha skapat fattigdom och elände.

2005-11-14 12:57:02
Vitmålning? En närmare titt på Eurostats siffror över tillväxten i de olika EU-länderna visar inte bara att tillväxten är högre i 14 - sannolikt 15 - EU-länder än i Sverige. Det framgår också att tillväxten i genomsnitt i de fem länder med bäst utveckling är nära fyra gånger högre än i Sverige. Svartmålning av Sverige? Nej. "Vitmålning" av fem länder? Nej - fakta om fem fantastiska europeiska länder.

2005-11-14 12:51:02
Different Careers... During my university studies in Uppsala, one of the friends in the student corridor was Paul. He was by then one of Europe?s most successful aerobics artists. We met recently, and he now tops several charts with his single "How many times". 50 per cent of the revenue go to helping HIV-positive children in South Africa. So far, since September, this has financed health care for 20 persons. The aim is 500. It is not only fun to see how different carreer paths that may lead from Uppsala, but also that Paul is successful and works privately for fine values. I wish him every luck in this work!Read more at the Paul M web page - >

2005-11-12 16:51:48
Open Europe. Following the release of my new book, I was invited by Open Europe, a distinguished British think-tank set up by leading businessmen, to write an analysis in their bulletin, which reaches some 10 000 people. They also advertise the book on their web site. Here you can read my piece, again pointing to the development in Paris showing the collapse of the social model.

2005-11-12 16:48:06
Är Eurostat en "svartmålare"? Enligt regeringen och alla de mäktiga organisationer som backar upp den är Sveriges ekonomiska tillväxt om inte högst så nästan högst i Europa. Göran Persson och Pär Nuder påstår ofta detta för att på så sätt få förtroendet att regera vidare. Alla som opponerar sig och har andra fakta kallas "svartmålare" (något förvisso alla som ser problem de vill åtgärda i så fall är). Eurostat, EU:s officiella statistikmyndighet, sammanställer information om bland annat ekonomisk tillväxt. Enligt deras senaste genomgång av de 25 EU-länderna var tillväxten det senaste kvartalet på årsbasis högre i 14 EU-länder än i Sverige och lägre i 9. (För Luxemburg finns ingen siffra, dock lär den nog vara högre när den kommer.) Är Eurostat en svartmålare av Sverige? Nej, verkligheten är helt enkelt sådan. Tyvärr får alltför få i landet veta hur det verkligen står till.

Läs Eurostats publikation här - >

2005-11-12 16:40:19
A Big State = Unhappy People. In the current domestic debate, there are voices claiming that economic growth doesn?t make people happy, but that a big state does. In a new Working Paper from WIF Institute of Economic Research, three scientists claim the opposite. This is the abstract of the paper:

"This paper empirically analyzes the question whether government involvement in the economy is conducive or detrimental to life satisfaction in a cross-section of 74 countries. This provides a test of a longstanding dispute between standard neoclassical economic theory, which predicts that government plays an unambiguously positive role for individuals? quality of life, and public choice theory, that was developed to understand why governments often choose excessive involvement and regulation, thereby harming voters? quality of life. Our results show that life satisfaction decreases with higher government spending. This negative impact of the government is stronger in countries with a leftwing median voter. It is alleviated by government effectiveness - but only in countries where the state sector is already small."

I can bet anything that none of these tax-funded so-called scientists in Sweden will ever mention this. It simply doesn?t fit into their ideological agenda, which is to increase the size of the state. Nevertheless, it is a very interesting study with robust results that we should learn from. Those who say that freedom doesn?t lead to happiness and that the state should run people?s lives instead are totally wrong. Freedom leads to happiness.

Read the Working Paper here - >

2005-11-12 16:23:27
Måste läsas! Maciej Zarembas granskning av konflikten i Vaxholm i Dagens Nyheter kan barta kallas mästerlig. Och väldigt viktig läsning. Undrar om någon efter läsning av detta kan anse annat än att "rörelsen" - S, LO och Byggnads - står för annat än lögn och förkastlig ideologi. Läs den första artikeln här och den andra här.

2005-11-11 13:16:48
Book Launch in Brussels. After the Swedish launch of my book "European Dawn" on the 17th, there will be an event in Brussels on the 23rd. It will be at the European Enterprise Institute at lunchtime. Details will follow. Personally, I think that reaching the Brussels audience and debate is probably the single most important aim. They need to hear the uncomfortable truth that the Social Model is the problem and that we need reform - not protectionism and a big state.

2005-11-11 12:58:51
Boktips: NOG. Revisorn Arne Svensson på Lidingö får nog. Då han deklarerar drabbas han av magproblem, tvingas betala vägtull på väg till sjukhuset - där de inte kan behandla honom. På väg hem ska han betala ännu en vägtull. Han rycks från sitt normala städade jag till uppror, kastar bilnycklarna från Lidingöbron och rusar till skogs. Han startar, med grannar och kollegor, partiet NOG. Deras enda mål är att Lidingö ska bli självstyrande, likt Åland, och få behålla sina egna pengar och inte batala utjämningsskatt.

Boken är mycket läsvärd. Författare är Tomas Linnala och den är utgiven på Kalla Kulor Förlag. Berättelsen är rolig och i beskrivningen av det politiska systemet, media och samhällsdebattn träffsäker. Revisorn frågar sig hela tiden: "Är det staten som är till för människorna eller människorna som är till för staten?". En relevant fråga. Ämnet, humorn och budskapet överträffar i positiv riktning de mindre synpunkter som möjligen kan finnas i detaljer här och där.

2005-11-11 11:50:21
Paris idag, Stockholm imorgon? Nalin Pekgul, ordförande i Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, uppger i media idag att hon tänker flytta från Tensta utanför Stockholm, där hon alltid har bott. Motiveringen är att det har blivit för våldsamt där. Onekligen är det så att Tensta präglas av social desperation på samma sätt som förorter till Paris. Vi har samma samhällsmodell och samma problem. Varför upploppen inleddes i Paris och inte här är nog mest en slump. Frågan är var de kommer att inledas härnäst. Och vad Pekgul tycker att det säger om hennes partis samhällsmodell och politik.

2005-11-11 11:44:14
I LNB: Paris visar den sociala modellens rätta ansikte. Idag skickar Liberala Nyhetsbyrån ut en debattartikel till sina abonnerande tidningar av undertecknad om upploppen i Paris:

"Den sociala desperationen i Paris finns i många andra städer. Runtom i västra Europa finns krutdurkar redo att explodera. I Sverige har vi exempelvis Rosengård i Malmö. Stora grupper av människor sitter fast i utanförskap. Deras möjligheter att förbättra situationen har stängts; arbetslöshet och bidragsberoende är vardag. Generationer växer upp utan hopp.

En reglerad arbetsmarknad leder till få nya jobb. Ju mer reglerad, desto färre ? sambandet inom EU är tydligt. Detta leder till dubbel otrygghet; de som förlorar jobbet har liten chans att få ett nytt och de som har jobb är rädda att bli av med det. Regleringarna slår extra hårt mot invandrare eftersom de ökar risken med att anställa.

Hög skatt på arbete, en annan central del av den ?sociala? modellen, leder till att än färre jobb skapas eftersom det blir dyrare att anställa. I västra Europa beskattas låginkomsttagare särskilt hårt, vilket skapar ett särskilt omfattande beroende av offentliga bidragssystem. I kombination med löneregleringar stänger detta effektivt ute särskilt de som är nya i samhället. ...

Allt detta leder förstås till ett samhälle som saknar dynamik, kraft att förnyas och utrymme för människor och företag att växa. Tillväxten är låg och för flera grupper backar levnadsstandarden. Detta är inte en social modell."


Läs hela artikeln här - >

2005-11-10 14:19:15
I Smedjan: Den frihet och välfärd vi inte ser. I veckans utgåva av Smedjan beskriver undertecknad hur ett samhälle mer baserat på klassiskt liberala värderingar idag skulle se ut. Vi som vill ha radikala reformer kritiserar ofta det som är; den stora staten, den "sociala" modellen, och så vidare. Det är nog viktigt. Men än viktigare är att ibland, utan att beskriva en orealistisk utopi, visa vad det är man vill ha istället. I ett samhäle där staten tar sig an många uppgifter tenderar många utgå från att om staten inte gör det kommer det inte att ske. Ofta är det tvärtom; gör staten det inte kommer privata aktörer i samhället att konkurrera om medborgarnas efterfrågan och leverera fantastiskt mycket bättre.

Läs artikeln här - >

2005-11-10 13:24:26
Solna kommun - från kris till framgång. På ett lunchseminarium presenterades just Timbro Briefing Paper nr 6 om Solna kommun. Trots relativt dåliga grundläggande förutsättningar har den nu blivit bland landets bästa kommuner i de flesta relevanta kategorier. Magnus Nilsson och Pehr Granfalk har analyserat varför. Jag höll i en intressant och konstruktiv diskussion mellan dem och Solnas ledande kommunalråd Anders Gustâv och Patrik Karlsson, som arbetar med Lokalt Företagsklimat på Svenskt Näringsliv. Läs detta Briefing Paper här.

2005-11-10 13:14:51
En lång resa. Igår kväll debatterade jag ekonomisk frihet, globalisering och utveckling med Ali Esbati i Uppsala inom ramen för Utrikespolitiska Föreningen. Ett mycket bra arrangemang; över 100 personer kom till Sal IX i Universitetshuset. Mycket kan sägas om debattens innehåll, andra kan få göra det. Men jag måste framför allt säga att Ali Esbati har fel på en punkt: Han är inte kommunist. Han är postmodernist. Ingen plädering för vare sig socialiserat näringsliv, planekonomi eller stor stat. Däremot erkännande av mina påståenden om att världen är mer globaliserad än någonsin och vi har snabbare förbättringar av levnadsstandarden för fler människor än någonsin. Dock ständigt med reservationer för varje exempel att det nog kan vara annat än globaliseringens fria ekonomi som har spelat roll också, att inget kan förenklas och att egentligen vet vi nog inte så mycket om någonting. Klassisk postmodernism. Ett kul inspel på ett universitet, med tanke på att all forskning onekligen handlar om att söka ta reda på fakta om verkligheten.

2005-11-10 13:12:54
In Bloomberg: France′s Rioters Reveal Social, Economic Sloth. Yesterday, I was interviewed by the Bloomberg news agency about the riots in Paris showing that the so-called social model of Western Europe has failed. Read the article here.

2005-11-09 15:53:34
In TCS About Paris and the Social Model. Today, a longer article by me concerning the riots in Paris showing the real face of the so-called social model is published in a leading European web magazine, Tech Central Station. The headline - "Burn, Social Model, Burn" - is not chosen by me and I don?t think it reflects the message in the article entirely accurately. But those who read the article will get the message properly.

Read the article here - >

2005-11-09 15:50:33
Vogels skattefinansierade ideologiska propaganda måste få ett slut! Just åter från debatt på Kvalitetsmässan i Göteborg är jag fortfarande förbluffad. Ämne för debatten var välfärd och deltagare var Maria Larsson (kd), Ann-Christin Nykvist (s), Joachim Vogel (SCB) och undertecknad. Rapports K-G Bergström ledde övningen. Ordet arrogans förefaller uppfunnet för att beskriva Joachim Vogel. Men det måste komineras med en förmåga att icke olikt en papegoja kasta fram ogrundade anklagelser.

Debatten började som ett Sverige i miniatyr. Vogel förklarade varför tillväxt inte var viktigt, varför höga skatter är bra, att USA är dåligt och att vi i Norden har världens bästa samhällsmodell. Statsrådet Ann-Christin Nykvist påpekade att allt förstås är så bra tack vare socialdemokratin. Cirkeln sluten. Precis så fungerar Sverige; skattefinansierade "forskare" och myndigheter producerar förment objektiva belägg för att socialismen är överlägsen. Och politikerna hänvisar till detta för att driva sin politik.

Vogel angrep omedelbart mitt inledande anförande, som handlade om de problem som dagens samhällsmodell leder till och behovet av reformer. Ett citat från en intervju där chefen för World Economic Forums Global Competitiveness Index ansåg Vogel bevisade bortom alla tvivel att höga skatter inte hämmar tillväxten. Men den som har läst årets rapport kan se att Sverige hamnar på plats 109 av 117 i kategorin skattetryck och således enligt WEF ligger uselt till. Min bok hänvisar också till ett 30-tal tunga internationella studier som visar hur skatter bromsar tillväxt. Detta påpekade jag - inget svar från Vogel.

Således gick han till nästa punkt. Mitt påstående om att endast två av tio kronor i skatt från en person med genomsnittlig inkomst omfördelas till andra - de andra åtta går till sådant som är till för mig själv - skulle motbevisas. (Siffran kommer från den statliga Långtidsutredningen.) Han visade ett diagram om att inkomstspridningen efter skatt är liten i Sverige och stor i USA. Goddag yxskaft! Att vi har så höga skatter att de flesta har lika lite kvar efter skatt säger inget om hur mycket som omfördelas. Inget svar från Vogel.

Slutligen ägnade han sig åt en allmän klagolåt på temat att undertecknad inget kan, inget har läst och har fel i allt. Han påstod att mina böcker och artiklar inte bygger på fakta. Jag påpekade i all enkelhet att min senaste bok innehåller tolv sidor referenser från hundratals av de mest respekterade internationella organisationerna och forskarna. Och bad honom ta upp ett enda exempel på faktafel från mig i något sammanhang. Inget som helst svar.

Värst är inte de ogrundade anklagelserna eller ens att han ägnar sig åt ideologisk propaganda för den stora staten. Värst är att jag är en av dem som betalar hans lön. Han företräder den statliga myndigheten SCB och det är helt orimligt. Detta borde vara en personalfråga för den nye generaldirektören. Har jag förstått det rätt finns en utmärkt tjänst ledig när Ursula Berge slutar på den socialdemokratiska tankesmedjan Agora - där skulle Vogel kunna göra det han gör under rätt flagg.

2005-11-08 18:01:00
In IHT: Paris - the Face of an Anti-Social Model. In today?s International Herald Tribune, I had a piece about the riots in Paris and their main causes and possible solutions in the long run.

"France is one of the strongest defenders of the so-called European Social Model. The main feature of the Model is a big state ? with high taxes, a regulated labour market, public welfare monopolies and large social security systems. But after the events in Paris, isn?t it about time that France too realises that this is an anti-social model that we should leave behind?

A regulated labour market creates unemployment. Those without jobs feel a great insecurity but so do those with jobs; they know that should they lose it they wouldn?t find another. The young people in Western Europe ? often with many years of education ? can?t find any job and lose the hope for the future.

The high taxes of the Model don?t only reduce people?s opportunities to run their own lives, it also puts a brake on growth. Economic activity is low and living standards stagnate at best; and in several places deteriorate. Since small companies pay high taxes and are extremely regulated, that way to a better life is also shut for many.

The anti-social effects of the Model strike even harder for immigrants. Regulated housing markets produce ghetto-like suburbs. Since hiring always involves a risk for the employer, a regulated and unionised labour market excludes immigrants. They are deprived of their opportunities to compete.

If we don?t focus on change in order to disarm this bomb, which is ticking all over Western Europe, we will see Paris of today repeated elsewhere too."


Read the entire article here - >

2005-11-08 13:32:55
Sture Eskilssons memoarer. På fredag presenteras Sture Eskilssons memoarer, utgivna av Bokförlaget Fischer & Co. Sture var, som en del vet, en central person på SAF under ett antal år. Under denna tid stärktes näringslivets röst i samhällsdebatt och politik. Istället för att passivt acceptera en allt större stat drev SAF en egen agenda för en fri ekonomi. Dessa insatser var mycket viktiga för att avvärja en starkt socialistisk utveckling av Sverige och för reformer i motsatt riktning. Memoarerna är Stures egen berättelse, och säkert uppehåller han sig delvis vid denna viktiga tid. Att han också har en del vänliga ord till övers för undertecknad är glädjande och trevligt.

2005-11-08 12:59:48
Sök till Stureakademin! Varje år genomgår ca 25 personer, i åldern 20-25, den kvalificerade utbildningen inom ramen för Stureakademin på Timbro. Seminarier med mycket kvalificerade talare, spännande litteratur, träning i att skriva, analysera och debattera är några exempel på delar. Allt för att bli kunnigare och skickligare i arbetet för ett fritt samhälle. Relativt många söker till dessa platser, men chansen finns alltid. Nu är 7 december sista ansökninsgdag. Läs mer om Stureakademin här och hur man söker här.

2005-11-08 12:56:03
Raka puckar. Den som till äventyrs inte såg Aktuellt 21 igår uppmanas göra det. Åtminstone 19 minuter in i programmet, t o m 23 minuter. Då intervjuades Jack Welch, VD för General Electric, som under hans tid blev världens största företag. Vilken hjälte! Han bröt mot snart sagt varje tabu i Sverige på dessa fyra minuter. Raka motsatsen till Jante. Han talade för kapitalism, att belöna de som anstänger sig - och han kritiserade statstelevisionen. Mycket nöje!

Se Aktuellt här (klicka på Aktuellt 21 resp 7 nov) - >

2005-11-08 10:07:12
I AB: Rätten att avstå. I Aftonbladet i lördags publicerades en artikel av undertecknad om rätten att avstå. Enligt min mening ett försvunnet men centralt tema i varje diskussion om vad staten ska göra, inte minst avseende välfärd:

"Ett erbjudande om att köpa en dammsugare kan man tacka nej till. Då behöver man inte betala utan kan använda sina pengar på andra sätt. Kanske reparerar man den gamla dammsugaren, kanske väljer man att sopa golvet, kanske köper man städhjälp. Man har i vart fall all rätt att tacka nej. ...

Men det som staten ? det offentliga ? erbjuder kan vi inte välja bort. Vi tvingas betala, oavsett om vi tänker använda det som erbjuds. Vi kan inte tacka nej till offentlig sjukvård, behålla pengarna och gå till privat vård. Vi kan inte tacka nej till offentlig pension, behålla pengarna och själva spara, investera eller köpa privata försäkringar. ...

Ibland sägs att vi har det så för att skatten, till skillnad från om man betalar själv, omfördelar medel till andra, bättre behövande. Så är det till mycket liten del. Av tio kronor i skatt från en person med genomsnittlig inkomst omfördelas bara två kronor till någon annan. Åtta kronor går tillbaka till en själv, i form av olika ersättningar och tjänster. ...

Den som vill köpa en privat sjukvårdsförsäkring borde få behålla den del av skatten som går till offentlig vård. Den som vill spara själv till äldreomsorg och avstå från den offentliga borde få göra det. Trots allt handlar det om åtskilliga tiotusentals kronor per år som blir kvar efter skatt för personer med vanliga inkomster."


Läs hela artikeln här - >

2005-11-07 18:08:01
Is Britain Losing Its Main Advantage Against Continental Europe? British think-tank Reform provides new facts about the rapid growth of the public sector in Britain in recent years:

The increase in the size of the government sector since 1999-00 is not a subject for debate: as a proportion of GDP, public spending has risen by 4.5 percentage points, faster than any other developed country.

In 2003, the Office for National Statistics (ONS), in its first study of public sector productivity, found falling productivity across the public services.

Falling productivity in the public sector means that services need more resources just to stand still, let alone to improve. It puts further upward pressure on taxes at a time when the tax burden is already rising, by 2008-09, to a 25 year-high.

Soon, perhaps Britain will no longer be part of the so-called Anglo-Saxon Model. They seem to be adapting more of the European Social Model. Mr Blair has explicitly given Sweden - with the highest taxes in Europe - as a good example. We should have the opposite development. Mr Blair, don?t make the Swedish mistake!

2005-11-07 17:12:56
Intervju om Europas framtid. I senaste numret av Captus Tidning intervjuas undertecknad med anledning av den nya boken om Europas framtid och möjligheter till reformer.

Läs intervjun här - >

2005-11-07 08:34:07
LO: "Pengar hjälper inte fattiga regioner." LO har inte bara avbrutit samarbetet med socialdemokraterna och därmed upphört ge dem bidrag. De har också gått ut till stöd för en mycket avreglerad arbetsmarknad, till exempel utan lagar om anställningsskydd. Det allra senaste, från deras nyhetsbrev, är att de skriver om att en statlig omfördelning av pengar från en region till en annan bara är negativt. Science fiction? Nej, dagens sanning - men i Danmark.

I det senaste nyhetsbrevet berättas hur Köpenhamn år 1995 var förfallet, hade en skuld på 18 miljarder kronor och en arbetslöshet på 15,4 procent, långt över genomsnittet i Danmark. Idag är situationen en annan; Köpenhamn har haft en stark tillväxt, rustats upp och arbetslösheten är nere på sex procent. En slutsats i nyhetbrevet är att regiuoner bör ges förutsättningar för en god utveckling och sedan inte berövas frukterna av eventuell framgång.

De som skriver att det finns en "Nordisk samhällsmodell" torde få allt svårare att belägga detta. Större skillnader mellan två länder inom detta område än Sverige och Danmark är svårt att tänka sig.

2005-11-06 12:00:02
Duell om framtidens Europa. Den 17 november lanseras min bok "European Dawn" i Sverige. Detta sker i form av en debatt med Mark Leonard, författare till "Why Europe will run the 21st Century" - vilken just har utkommit på svenska på Prisma. Vi är båda optimister om Europa - han tror, förenklat, att det kommer att gå bra för Europa utan reformer, jag tror att det går bra först efter radikala reformer. Debatten är ett samarrangemang mellan Timbro och Prisma och sker på engelska. Välkommen till Restaurang Elverket, Linnégatan 69, fr o m kl. 1700 den 17 nov. Inträde 50 kr inkluderar min bok och ett glas vin. Anmälan till info@timbro.se.

2005-11-06 00:28:31
Following the European Anti-Social Model:Paris, after ten nights of riots.

2005-11-03 18:04:59
Flytta pga relativ fattigdom? Säg att Kalle har 1000 kr idag och 2000 kr om ett ar. Lisa har 2000 kr idag och 5000 kr om ett ar. Bada har fatt det bättre, men skillnaden har ökat. Jag anser att situationen om ett ar är bättre. Manga, som fokuserar pa skillnader, tycker tvärtom. Och detta är en högst relevant fraga, for detta ar vad som sker i stora delar av världen idag. Jag tycker det är bra, andra att det är daligt.

Bengt Westerberg vill, till exempel, främst se skillnaden, inte nivan. Varför flyttar man inte till USA och far en inkomst som dar ar under snittet medan man hemma har en över snittet - om den i absoluta tal blir högre i USA pga högt snitt? Detta är den fraga som han och andra staller, inte minst till mig.

För det första ska konstateras att manga gor det. Det är manga mexikaner som flyttar till USA och far högre inkomst än hemma men ända under USA-snittet. Det är fa amerikaner som flyttar till Mexiko för att fa en inkomst över snittet där men som är lägre än den man har hemma i absoluta tal.

Men sedan finns det förstas en stor mängd hinder mot att flytta. Man behöver kunna ett annat sprak, ordna en bostad, fixa jobb. Sedan tillkommer staters gränshinder, släktband och annat som hindrar. Detta är inget konstigt. Men i en öppnare värld skulle säkrt fler göra som mexikanerna. Fler skulle bry sig om de absoluta nivaerna, inte skillnaderna.

2005-11-03 18:00:50
Pinsamt, Wanja! Igar skickade uppenbarligen LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin ut ett pressmeddelande där hennes tal pa s-kongressen refererades. Dess främsta budskap var att Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström borde sättas i skolbänken. Nu tror jag inte att hon skulle vara betjänt av en jämförelse av deras respektive meriter inom akademi eller ekonomisk politik. Det var blott pinsamt. Men framför allt lyfte hon fram att "vår viktigaste uppgift är att åstadkomma ett arbetsliv för alla". Detta delvis som en kritik mot de atgärder näringslivet föreslar. Men är det inte sa att vi med hennes politik har fatt 1,5 miljoner människor i arbetsför alder som star utanför arbetsmarknaden? Hur skulle det kunna lyckas bättre framöver? Och hur i hela friden kan hon mot bakgrund av det misslyckandet kritisera andra?

2005-11-02 16:02:17
Interesting facts. I have encountered some interesting facts during the past days:

- Sweden gives "jobless growth" a face. In every other industrialised country, one per cent in GDP growth produces jobs to a various extent. Not so in Sweden.

- A four-year higher education in economics at a Swedish countryside university costs about 9000 euro. In the US, it is about 90 000 euro. Whish one is likely to give the best qualifications?

- In the northern Swedish town of Pajala, only 27 % of the population are supported by work. The rest live off the state. This is, unfortunately, not an uncommon pattern in large parts of the country.

And a final point, which I think is essential: It is not the companies in Western Europe that are the losers following the poor ´business climate. The companies can always do their business in other parts of the world. The losers are the countries themselves and thus their populations. A simple, yet not for everyone, self-evident point.

2005-11-02 15:57:49
Yes to Turkey! Today, we were some people who spent some time in the town of Antalya. Previously, the only part of Turkey that I have visited is Istanbul, a great, modern and tolerant city. Judging form that expoerience, I would not only like to see Turkey as an EU member, but would like to move the EU institutions there, instead of Brussels. But people that are scpetic to Turkey and are against their EU entry point out that other parts are totally different. But I must confess that I have roughly the same impression of Antalya, where two million people live. Nice people, a modern city, an open atmosphere. True, Turkey has to do things concerning democracy to qualify. But the Turkish society is more than ready.

2005-11-02 15:50:12
Ready, Steady, Go! My book launch last week in London was the start of, hopefully, a long journey. More speeches, more articles, more comments will follow. The information site about the book received over 500 visits during the first week. I notived that the book is now sold and commented here and there in Norway. For example here, here and here. A country in no less need of radical market-oriented reform than any other in Western Europe...

<-- Home
RSS 2.0