Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2023-01-31, 01:15:33

2008-11-28 12:49:40
Kom ihåg var du läste det först! Tre viktiga förslag för framtidens välfärd:

- Öppna upp välfärdstjänsterna för entreprenörskap och konkurrens.

- Påbörja privat finansiering av välfärdstjänster - enda sättet utbudet kan öka.

- Flexibel pensionsålder som uppmuntrar fortsatt arbete.

Det är centrala förslag i Långtidsutredningen 2008, som presenteras idag. (Den utarbetas av tjänstemän på Finansdepartementet.)

Men förslagen framfördes redan, med samma motiveringar, 2004 - i min bok Sagan om välfärdens återkomst.

2008-11-27 16:11:43
Mannen som vann över biståndsindustrin. Svenska staten lägger årligen cirka 30 miljarder av skattebetalarnas pengar på bistånd. Det sysselsätter cirka 10 000 personer, varav många ägnar sig åt att berätta varför det är bra med bistånd. Få har kunnat ifrågasätta utan att få höra att de inte bryr sig om världens fattiga.

In i detta getingbo gav sig Fredrik Segerfeldt. Han påstår att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att minska fattigdomen. Därför granskade han Sidas påstående - på deras webb - att bistånd leder till tillväxt. En genomgång av forskningen visade att det inte alls finns något belagt samband mellan bistånd och tillväxt.

Slentrianmässiga påståenden från de ledande i biståndsindustrin om motsatsen hade inte fog för sig. Debatten hade dock bara börjat. En rad frivilligorganisationer stod bakom en rapport som bemötte de påståenden Fredrik hade lagt fram. Och Fredrik svarade på den tämligen omedelbart. Till detta kommer viktiga inlägg som Bengt Nilssons "Sveriges afrikanska krig", projekt Fredrik också initierade.

Sedan la grande finale: Biståndsorganisationen Forum Syd uppdrar åt vänsteideologen Kenneth Hermele att redogöra för forskningsläget. Och han kan inte annat än medge att det forskningen inte har kunnat fastslå ett samband. Kort sagt: Vi vet inte om det massiva biståndet har bidragit till sitt främsta mål. Det kan lika gärna vara tvärtom.

Se där en effekt av ett envetet intellektuellt arbete. Nu väntar vi på de politiska resultaten. Skattebetalarna kan nog ha roligare för en del av de 30 miljarderna - i dessa kristider - än att skicka iväg dem till projekt som ingen vet om de fungerar.

2008-11-27 15:58:05
Man ny politisk chefredaktör på DN. Peter Wolodarski blir politisk chefredaktör på landets största dagstidning. Ifråga om talang och kvalitet ett självklart val. Men också ett modigt val, för Peter har oberoende och integritet. Jag känner honom sedan gammalt och han är briljant i sin förmåga att fånga upp nya frågor och analysera dem knivskarpt. Möjligen kan DN nu återfå en del prenumeranter som Maria Schottenius skrämde bort...

(För att minska potentialen för missförstånd: Rubriken parafraserar DN:s egen när de trodde sig ha utsett Heidi Avellan till samma post.)

2008-11-27 09:05:18
How To Stimulate? The European Commission has thus presented its 200-billion euro stimulus package. It is mostly a list of recommnendations to member states. But they tend to walk their own ways. Britain has decided to cut taxes generally (though raising them symbolically for high-income earners). France, on the other hand, will of course have a more dirigiste industrial policy of subsidies directly to French companies. The big question is which direction President Obama′s USA will take; the size of the package ($ 800 billion) already being set. General stimulus that don′t create distortions or protectionist subsidies of the 1970s? The choice will have an immense importance.

2008-11-27 09:01:48
Bombs in Mumbay. Fundamentalist idiots in Mumbay, India, have killed at least 100 people. They also hold hostages. Their demand? That the Indian government should release more fundamentalist idiots from prison. Certainly, they have now demonstrated all too well why that is the last thing India needs.

2008-11-26 16:00:31
Alliansens vänner. Nätverket Alliansens vänner - av personer som inte själva är direkt aktiva i partierna - har startats. Här är webbplatsen.

2008-11-25 20:25:24
I Entreprenör om euro och recession. I senaste numret av Entreprenör skriver jag korta ledare om recessionens effekter och om trygghet med euro. Läs här och här.

2008-11-25 12:19:23
Brott och straff. Anders Eklund klagar på maten i fängelset. "Regering och riksdag måste få veta hur vi behandlas", skriver han i ett brev. Jag tror att om svenska folket hade fått avgöra hans öde skulle han garanterat inte haft möjlighet att klaga.

2008-11-25 12:10:11
Allt mer euro. Idag skriver många dagstidningar om euro. Liberala Nyhetsbyrån ägnar frågan en ledare, publicerad runtom i landet idag:

"Dagsnoteringen för valutakursen bör inte styra ställningstagandet i en så viktig fråga som euron. Men vid årsskiftet har den gemensamma valutan funnits i tio år och det går att utvärdera hur väl den har tjänat medlemsländerna. I rapporten "Tio år med euron" från Munkhammar Advisory skriver Fabian Wallen och Johnny Munkhammar att forskningen visar att de finns goda belägg för att euron har positiva effekter på handel och investeringar, något som i sin tur gynnar tillväxt och inkomstökningar."

Här finns denna rapport. LNB har rätt, ställningstagandet ska inte baseras på kronkursen. Men underlaget kan bli bättre och det är lätt att instämma i Cecilia Hermanssons förslag om ny utredning. 1996, då den förra utredningen kom, fanns inte euron. Då trodde man att kanske fem länder skulle införa den. Nu är det 15. Forskningen om valutaunioner och handel hade inte tagit fart. Och euron hade inte skänkt Europa stailitet i en finanskris. Mycket är nytt, som talar till eurons fördel.

2008-11-24 22:29:00
I Utmaningen: Optimism i recssionen. Från och med nu är undertecknad kolumnist inom ramen för Svenskt Näringslivs satsning Utmaningen. Idag på temat ovan. Läs här.

2008-11-24 15:38:06
In Tallinn: Are Crises Required For Radical Reforms? My speech at the major event in Tallinn about the economic crisis and the need for free-market reforms is now on YouTube - see it here.2008-11-24 12:14:45
Efterklokheten slår till. Idag vill 44 procent införa euro i Sverige, enligt en opinionsmätning från Synovate Temo. I takt med att kronan faller vidare i värde ökar stödet. Därmed seglar euron upp som en huvudfråga i nästa års val till Europaparlamentet.

Slovakien inför euro i januari. Polen skyndar på sin process. Danmark ska rösta under mandatperioden. Sverige ska dock inte ta upp frågan igen förrän nästa mandatperiod. Säg att vi kan få ett nytt beslut 2011. Med två år i ERM2 - vilket lär bli nödvändigt pga kronans skakighet - kan vi då ha euro 2014.

Kronan kommer att återhämta sig - dock oklart hur mycket den först kommer att falla. Men nu har vi fått väl illustrerat vilka problem det kan vara att ha en liten valuta när det blåser. Men tyvärr finns ingen möjlighet att bytta på ett bra tag.

2008-11-21 09:02:01
Ingen a-kassa...? Morgonens Nyhetspanel på TV4 kom att behandla VD-lönen på Posten, Thomas Quick och fildelningslagen. Tyvärr togs därmed inte varslen i industrin upp, vilket var sagt. Eftersom det var min huvudgren får jag kommentera det här. Varslen, de största på 18 år, är en följd av den kraftiga internationella inbromsningen, och del i en större global omstrukturering av näringslivet. Svaret är dock inte förhastade stimulanser och bidrag, som Thomas Östros förordar. Däremot kan viktiga reformer tidigareläggas.

I det sammanhanget diskuteras a-kassan, som kallas "förstörd" av Sahlin & Co. Bisarrt. För det första har den bara sänkts några procentenheter. För det andra har många tillägg ovanpå den nivån. För det tredje finns en rad andra mekanismer - som omställningsavtal - som skapar trygghet i omställningen. För det fjärde, och viktigast, är beroendet av a-kassan en följd av att de flesta har mycket begränsade egna besparingar. Hade vi inte i alla år tvingats betala höga skatter till bl a a-kassa skulle fler ha kunnat spara ihop till en årslön på banken, vilket verkligen ger trygghet.

Uppdatering: På frågan vad Postens VD skulle göra föreslog jag i nyhetspanelen att han själv skulle ta initiativ till att sänka sin lön. Dagen efter tog han ett sådant och avstod hela lönen - att gå för långt, enligt min mening.

2008-11-20 15:01:24
Inspiration. Försöker just nu fokusera på att snabbt skriva en ny bok om Europa. Tog en kort promenad på lunchen ned till stranden i Österskär. Fantastiskt.

2008-11-20 11:53:48
In New Geography. The American magazine New Geography has published a piece by me, Peter Egardt and Nima Sanandaji. It relates to our publication which shows that cities first need to reform economically, then other factors such as culture and cool lifestyles will follow - not the other way around. Read it here.

Update: The editorial board of Svenska Dagbladet writes on their blog about this article here.

2008-11-19 10:32:59
Mitt Romney: Let Detroit Go Bankrupt. Mitt Romney, former governor of Massachusetts and candidate this year for the Republican nomination, has an interesting op-ed in New York Times. His point is:

"If General Motors, Ford and Chrysler get the bailout that their chief executives asked for yesterday, you can kiss the American automotive industry goodbye. It won′t go overnight, but its demise will be virtually guaranteed. Without that bailout, Detroit will need to drastically restructure itself. With it, the automakers will stay the course - the suicidal course of declining market shares, insurmountable labor and retiree burdens, technology atrophy, product inferiority and never-ending job losses. Detroit needs a turnaround, not a check."

Quite straight talk. Of course he is right. If there is a bail-out of the car industry, consumers, producers and tax-payers will suffer. It would start an endless line of bail-out seekers. And it would be a horrible start of the economic part of Obama′s Presidency.

2008-11-18 21:26:09
Företagsdagis? Billy McCormac på Timbro förordar i en artikel på Newsmill att företag ska starta dagis för sina anställdas barn. Särskilt understryker han att det är en förlust för arbetsgivare då alla föräldrar ska hämta och lämna på dagis. Det sistnämnda är jag en av många som kan intyga.

Men förslaget till lösning är gammalt och lite fantasilöst. Invändningen att rörligheten på arbetsmarknaden då minskar är korrekt. I länder där medborgarnas sjukvård, pensioner eller dagis är kopplade till arbetsplatsen är det svårare att byta jobb hur som helst.

Men tänk om föräldrarna själva fick disponera de resurser som går till dagis, barnbidrag och föräldrapenning? Tänk om man fick hela denna summa - i form av pengsystem eller sänkt skatt - att betsämma över? Då skulle varje förälder bli kung.

Rader av nya innovativa lösningar inom barnomsorg skulle startas. Pedagogiska konsulter, deltidslösningar, hemdagis, arvodering av mormor, olika inriktningar - blandat med mer traditionella dagis för de som så önskar. Entreprenörer skulle överträffa varandra i innovationer för att nå barnfamiljerna.

Självklart skulle någon entreprenör då också lösa hämtningsproblemet. Man skulle ha en liten dagisbuss som hämtar och lämnar barnen hemma. Så fungerar marknaden och så fungerar specialisering.

2008-11-17 12:11:04
Re-Start Indeed. I just came back from Tallinn after speaking this Saturday at a major economic conference called Re-Start. It was a very professional event, with some 400 businessmen and politicians as guests. I was the first speaker, followed by Siim Kallas, vice President of the European Commission, and Bo Lundgren, Director General at the Swedish National Debt Office. Then we had a panel discussion. I also talked to Estonian Prime Minister Andrus Ansip, who ended the conference.

Estonia is in recession, and there is fear of what will happen. But of course the economy will come back - most people at the conference thought within one year. Governments now have to avoid calls to bail out every single industry. That would be expensive for tax-payers, but it would also slow down progress. Governments also have to do two things at the same time: Crisis-management and long-term, structural, free-market reform. That is the only way to ensure that the re-start will be strong.

2008-11-17 12:00:22
European Attention. The publication about the financial crisis that we presented at the European Enterprise Institute last week has led to some comments. Here, here and here are some European blogs that have commented. This German online magazine will publish the entire last chapter in German. And the entire publication will be translated and published in the Czech Republic.

2008-11-17 11:24:50
Frihet genom förändring - inte förvaltande! Som ny medlem blev jag inbjuden att skriva i min moderata hemförenings medlemstidning Österåkersmoderaten - vilket jag gärna gjorde. Publiceras i senaste numret på sidan tre, kan läsas här (pdf).

2008-11-17 11:15:09
Klarspråk? För en svensk besökare i Tallinn i dessa finanskrisens dagar är det lite komiskt att "bank" på estniska faktiskt heter "pank".

2008-11-17 11:11:27
Comment: The World Needs Free Financial Markets. Today, EU Observer - the main agency on European news in Brussels - publishes a comment by me relating to the G20 summit and the financial crisis. Read it here.

2008-11-13 08:52:19
Re-Start! On Saturday, I will be a keynote speaker at a major conference in Tallinn, Estonia, arranged by the Reform Party. The second speaker, after me, is Siim Kallas, former Prime Minister and today vice Chairman of the European Commission. Will be very interesting. The conference starts at 11.00 and will be live broadcast on the web. Read more here.

2008-11-12 09:41:52
The Road to Prosperity. Economic crises can be tough for many people. But still, in the longer perspective, the crises are just small bumps on the road to further prosperity. Below is the GDP per capita in the US 1850-2007. A remarkable development; it has increased from below $ 2000 per person and year to $ 38 000. This goes to show what a prosperity machine the free economy is - and that this change demands for the old to continuously go away and leave space for the new.

2008-11-12 09:31:17
After Bailout: Pull Out! Yesterday, I presented the English version of the publication on the financial crisis by me and Nima Sanandaji, published by the European Enterprise Institute. Now there are discussions about continued bail-outs of various other industries - such as the car industry. It is the wrong way to go; the financial system needed government efforts, but governments should be dedicated to pulling out again. And governments cannot save all their old companies and jobs. It would prevent the new, hinder trade and cost tax-payers huge amounts. Here is the EEI publication (pdf).

2008-11-11 22:05:09
Openness and Free Economy Bring More Stability. Today, here in Belgium, most everything is closed. Today, 90 years ago, World War I ended - at 11 o′clock on the 11th of the 11th month 1918. But the European Parliament is up and running, as well as various seminars - not least on financial markets.

I read in the leatest edition of the great Swedish magazine Neo some facts that should make today?s protectionists think again. First, one study that shows that a country that increases trade as a share of GDP by 10 per cent decreases the risk of lower growth or crises by a third. Second, another study shows that 26 out of 40 countries that opened up their economies in the 1990s had lower variations in their growth rates.

Counter-intuitive, perhaps, but even more important facts because of it.

2008-11-11 11:30:24
Now That Is a Stimulus Package. I just arrived in Brussels, mainly to do four speeches on free-market reforms after the financial crisis - in two days. I just read about the stimulus package launched by the Chinese government. Apparently, they think a growth rate at 9 per cent is far too low. The total amount in the package is equivalent to 20 % of China′s GDP. The US package was 5 % of US GDP. Apparently, China will direct their stimuls towards infrastructure and the countryside that has so far largely not enjoyed the economic boom.

2008-11-10 11:43:35
Om ekonomisk frihet efter finanskrisen på MUF. Igår talade jag, förkyld men engagerad, på Moderata Ungdomsförbundet, som hade konferens för 150 medlemmar. God stämning och intressanta frågor - och verkligen kul att det går så bra för dem.

Uppdatering: Syftningsfel är ofta mycket komiska och jag är på intet sätt befriad från att skapa sådana, läs här.

2008-11-10 10:36:46
Bisarrt, SVT! PJ Anders Linder skriver på Svenska Dagbladets ledarsida om varför Mauricio Rojas lämnar Sverige. Visst lockar det nya i Madrid, men han tvingas också lämna. Den politiska korrektheten ansåg att han utmanade för mycket. Hot blev vardag. Och SVT, den public service vi tvingas betala för, stod för en stor del av hatattackerna. Till exempel avslutades varje avsnitt av programmet Faktum med en tecknad hund vid namn Mauricio, som med utländsk brytning yttrade dumheter. Det är inte bara intolerant och inskränkt utan också ett bisarrt agerande av ett statligt företag.

2008-11-07 12:05:44
Match! Sedan jag gick med i moderaterna har gapet mellan blocken minskat från 15 till 5 procentenheter. Det är dock sannolikt mer en illustration av hur fort det har gått än ett verkligt samband. Opinionen svänger snabbt. På valdagen kan det mycket väl vara ett gap på fem procentenheter åt andra hållet.

2008-11-07 11:38:20
Visst behövs regler. Svenska Dagbladet publicerade härom dagen en ledare om vår rapport om finanskrisen. Där instäms i vårt påstående att den amerikanska statens ingrepp bidrog till att skapa finanskrisen, men sedan understryks att alla marknader behöver regleringar.

Absolut. Men: Alla regleringar behöver inte introduceras av staten; det finns också självreglering. Vidare ska regleringar förbättra marknadens funktionssätt, inte förvrida den. Slutligen bör regelmängden hållas begränsad.

Problemet är ofta att det blir tvärtom på alla dessa punkter. Utöver regleringar kan staten gripa in med offentligt ägande, skatter och subventioner. (Så skedde i fallet USA och bostadsmarknaden.) Därför är det viktigt att understryka hur skadlig staten och politiken ibland kan vara.

2008-11-07 11:31:11
Flyktingavtal. I morgonens nyhetspanel på TV4 diskuterades Obama, homoäktenskap och Moderaternas förslag om avtal med flyktingar. Det blev ingen riktig fart på diskussionen förrän med det sista ämnet. Som jag förstår det ska flyktingar skriva på ett avtal med staten där de förbinder sig att göra saker som att lära sig svenska. Jag tror det är bra, för då finns inga oklarheter om vad som förväntas. Avtal är generellt positiva för båda parter, det innebär åtagande från båda håll. Dessutom tror jag att det kan minska en del kritik mot öppna gränser; ställs det krav kommer färre att anse att folk kommer hit helt kravlöst. USA är ett bra exempel på ett inkluderande land där de nyanlända alltid har fått skriva på ett avtal.

2008-11-06 13:15:11
The Financial Crisis - a Gigantic Failure of Politics. On Tuesday, I will speak at an event arranged by European Enterprise Institute, presnting a new publication about the financial crisis, describing it as a failure of politics. EEI Chairman Peter Jungen will be the host and there will be comments from MEP Wolf Klinz. Please e-mail european-enterprise@kelleneurope.com if you want to attend.

2008-11-06 13:09:30
The Day After the Victory. Herald Tribune has a series of shorter texts by sharp pens - friends and critics - writing about how they will miss President George W Bush. Worth to read, if nothing else to see a sign of how history might change how we judge his eight years. Read it here. And in the New York Times, there is an extensive piece that summarizes the successful Obama campaign with comments from some of its core people. Provides a few responses to how this was possible. Read it here.

2008-11-05 07:15:21
President Obama. So John McCain has conceded in a very generous speech and Barack Obama has given an inspirational and powerful victory speech. The US has indeed proven today that it is a well-functioning democracy and a modern society, as Obama also pointed out. The difference in the popular vote is clear but not huge - 51/47. But in terms of electoral votes, it is substantial - so far 338/156. I just came from the Election Breakfast arranged by the US Embassy in Stockholm. Staring at 0430, it was a bit earlier than most breakfasts. Still, however, packed with people for this historic election. The Ambassador underlined the significance of what he referred to as a man of colour having been elected US President. I talked to him about the trade issue, and he believed that President Obama would follow a moderate policy.

2008-11-04 15:13:38
Election Day. Never before has an election campaign been as closely watched by the world as this one. It has been a thriller and a drama, but now it is over. The American people will now cast their votes.

Much suggests that Barack Obama will win, perhaps even a landslide victory. But opinion polls have been very wrong before. And John McCain, who yesterday spoke in seven states, does not give up.

A few things are rarely mentioned: First, expectations are very high. I doubt that even Obama can meet them. Second, the huge budget deficit will put strict constraints on the administration.

I am convinced that a President Obama would be inspirational. And he seems to handle crises well. But the rest of the world had better hope it is true that he has never meant what he said about foreign trade.

2008-11-03 11:08:51
Provokation. På väg till min dotters dagis finns en skylt där det står "Borgruin" som pekar mot en medeltidsborg. Ibland undrar jag om det är en Borgruin som kommer att vara kvar av Alliansens opinionsstöd om finansministern får agera fritt. Nu upprepar han ett av deras stora misstag hittills - att reta de egna - genom att påstå att värnskatten kanske inte ska avskaffas nästa mandatperiod heller.

Och så ställer han den mot finansieringen av välfärdstjänster. Det är provocerande. Värnskatten bidrar med några få promille av de offentliga intäkterna. Detta minimala bortfall kan mer än väl kompenseras av de intäkter som följer av att utbildning och arbete blir mer lönsamt.

2008-11-03 10:14:00
In DC Examiner: Free Market Reforms Transforming Health Care in the Netherlands. This Saturday, the DC Examiner in Washington DC published an op-ed by me concerning health care reform and the US election. I make the case for free-market health reform, building on the case of health reform in the Netherlands. A core message is that the US should not copy the old European model of government health care when Europeans are actually step by step leaving that model behind.

Read the article here - >

<-- Home
RSS 2.0