Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:30:22

Johnny Munkhammars minnesfond

Johnny Munkhammars minnesfond har som syfte att hedra Johnny Munkhammars minne genom att varje år arrangera ett seminarium med en prisutdelning. Priset består av ett diplom samt ett stipendium. Priset går till en yngre person som bäst verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samhällsdebatt, i tal eller i skrift. Denna anda definieras som "fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi". Den slogan Johnny Munkhammar hade i sin kampanj för en plats i riksdagen i valet 2010, det vill säga Frihet, Förändring, Företagande, är vägledande.

Bidra gärna till fonden genom att sätta in pengar på bankgiro 886-9786

För frågor kring stiftelsen kontakta styrelsen via stiftelsen@munkhammar.org eller ring Fredrik Segerfeldt på 0708 806 801.

<-- Home
RSS 2.0