Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:01:30

04/07/2008 7:56:41 am
Almedalen 2008: Tänk på vad ni säger, Alliansen! Idag presenteras en ny publikation från Munkhammar Advisory, inför politikerveckan i Visby och Almedalen.

Vad betyder det när försäljning kallas ?utförsäljning? eller när en skattefinansierad tjänst kallas ?gratis?? Varför anses ofta rättvisa innebära att alla får det lika snarare än att den som gör mest får mest?

Makten över språket är i hög grad också makt över tanken. I sin tur kan den makten avgöra mycket av samhällsutvecklingen, för den definierar det politiskt möjliga.

I den nya publikationen Tänk på vad ni säger, Alliansen! analyserar Maria Eriksson och Fredrik Segerfeldt det politiska språket. De utgår från de senaste tillgängliga talen i Almedalen från de sju riksdagspartierna.

Slutsatsen är att vänstern i hög grad har makten över viktiga begrepp som jämlikhet, rättvisa och välfärd. Även borgerliga företrädare utgår från vänsterns definitioner när de använder begreppen.

Författarna delar inte vänsterns uppfattning om vad dessa centrala begrepp borde stå för. De anser att inte heller Alliansens företrädare borde göra det och uppmanar dem därför att tänka på vad de säger.

Ladda ned publikationen här (pdf - >

<-- Home
RSS 2.0