Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 26/09/2023, 08:43:01

18/11/2008 9:26:09 pm
Företagsdagis? Billy McCormac på Timbro förordar i en artikel på Newsmill att företag ska starta dagis för sina anställdas barn. Särskilt understryker han att det är en förlust för arbetsgivare då alla föräldrar ska hämta och lämna på dagis. Det sistnämnda är jag en av många som kan intyga.

Men förslaget till lösning är gammalt och lite fantasilöst. Invändningen att rörligheten på arbetsmarknaden då minskar är korrekt. I länder där medborgarnas sjukvård, pensioner eller dagis är kopplade till arbetsplatsen är det svårare att byta jobb hur som helst.

Men tänk om föräldrarna själva fick disponera de resurser som går till dagis, barnbidrag och föräldrapenning? Tänk om man fick hela denna summa - i form av pengsystem eller sänkt skatt - att betsämma över? Då skulle varje förälder bli kung.

Rader av nya innovativa lösningar inom barnomsorg skulle startas. Pedagogiska konsulter, deltidslösningar, hemdagis, arvodering av mormor, olika inriktningar - blandat med mer traditionella dagis för de som så önskar. Entreprenörer skulle överträffa varandra i innovationer för att nå barnfamiljerna.

Självklart skulle någon entreprenör då också lösa hämtningsproblemet. Man skulle ha en liten dagisbuss som hämtar och lämnar barnen hemma. Så fungerar marknaden och så fungerar specialisering.

<-- Home
RSS 2.0