Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 11:02:33

27/11/2008 4:11:43 pm
Mannen som vann över biståndsindustrin. Svenska staten lägger årligen cirka 30 miljarder av skattebetalarnas pengar på bistånd. Det sysselsätter cirka 10 000 personer, varav många ägnar sig åt att berätta varför det är bra med bistånd. Få har kunnat ifrågasätta utan att få höra att de inte bryr sig om världens fattiga.

In i detta getingbo gav sig Fredrik Segerfeldt. Han påstår att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att minska fattigdomen. Därför granskade han Sidas påstående - på deras webb - att bistånd leder till tillväxt. En genomgång av forskningen visade att det inte alls finns något belagt samband mellan bistånd och tillväxt.

Slentrianmässiga påståenden från de ledande i biståndsindustrin om motsatsen hade inte fog för sig. Debatten hade dock bara börjat. En rad frivilligorganisationer stod bakom en rapport som bemötte de påståenden Fredrik hade lagt fram. Och Fredrik svarade på den tämligen omedelbart. Till detta kommer viktiga inlägg som Bengt Nilssons "Sveriges afrikanska krig", projekt Fredrik också initierade.

Sedan la grande finale: Biståndsorganisationen Forum Syd uppdrar åt vänsteideologen Kenneth Hermele att redogöra för forskningsläget. Och han kan inte annat än medge att det forskningen inte har kunnat fastslå ett samband. Kort sagt: Vi vet inte om det massiva biståndet har bidragit till sitt främsta mål. Det kan lika gärna vara tvärtom.

Se där en effekt av ett envetet intellektuellt arbete. Nu väntar vi på de politiska resultaten. Skattebetalarna kan nog ha roligare för en del av de 30 miljarderna - i dessa kristider - än att skicka iväg dem till projekt som ingen vet om de fungerar.

<-- Home
RSS 2.0