Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 20:18:12

01/12/2010 5:15:03 pm
Två mycket olika men angelägna bidrag.

I det ena fallet till att Fredrik Segerfeldts bok om FN blir klar. Viktiga och nästan aldrig framförda perspektiv. Mer här.

I det andra fallet att köpa Barncancerfondens julklappar. Få saker kan vara orättvisare än att barn får cancer. Stöd forskningen. Mer här.

<-- Home
RSS 2.0