Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 15:13:52

02/12/2010 11:25:47 am
Skatteanekdoter. På ett kvällsmöte med Skatteutskottet igår talade professor Sven-Olof Lodin, ledande skattenestor. Han gjorde en historisk genomgång och konstaterade mycket intressant. Ett påpekande var att svenska låginkomsttagare inte någonsin tidigare under efterkrigstiden har haft så låg inkomtskatt som idag. Skatteparadis för låginkomsttagare, here we come!

Och idag på det ordinarie sammanträdet med Skatteutskottet genomfördes en överläggning med regeringen om skattefrågor i EU. Hör och häpna, de EU-kritiska partierna V och MP inlämnade ett yttrande till stöd för införande av EU-skatt på finansiella transaktioner. Regeringen och Alliansen är dock tydligt emot.

<-- Home
RSS 2.0