Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 02:56:18

05/12/2010 9:41:27 pm
Slutord Sahlin. En hel del klokt sades av Mona Sahlin i det som redan kallas hennes sista stora tal. Inte minst detta:

"Vi vill att människor ska utbilda sig, arbeta hårt, sträva framåt och uppåt, göra karriär, starta företag, bygga hus och skapa nytt. Då måste vi visa det - också genom vår skattepolitik. Vi får inte blunda för att skatterna påverkar människors och företags drivkrafter. ... Jobbskatteavdraget är inget orimligt sätt att sänka skatten på."

Förr fick man vänta tills gamla socialdemokrater skrev memoarer innan de tog avstånd från sin politik. Nu för tiden går det snabbare.

Det här kommer att bidra till en rolig debatt om budgetpropositionen på onsdag i riksdagen, kan jag lova.

Läs talet här - >

<-- Home
RSS 2.0