Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:03:45

07/12/2010 11:29:54 am
Oansvarig opposition. På torsdag fattar riksdagen beslut om Regeringskansliets budget. De rödgröna vill dra ned med 300 miljoner kronor nästa år och Sverigedemokraterna med 670 miljoner. Risken finns att hela oppositionen förenar sig om ett förslag. Detta vore skadligt för statens kärnfunktioner - och är ett symbolförslag utan strategi. I normala fall vill ju oppositionen aldrig minska offentliga utgifter. Sjukförsäkringsreformen, som minskade de offentliga utgifterna ungefär 100 gånger mer, var de ju emot, exempelvis.

Läs min artikel i ämnet här - >

<-- Home
RSS 2.0