Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:11:11

08/12/2010 7:18:56 pm
Budgetdebatt. Idag hade vi således debatt i Riksdagens kammare om Statsbudgetens mål och ramar. Senare bifölls densamma i voteringen. Jag höll ett anförande med viss fokus på skatter, som representant för utskottet i fråga. Men självklart också med ett mer principiellt, internationellt och långsiktigt perspektiv än vad som kanske är gängse. Att den socialdemokratiska talespersonen i ämnet, Veronika Palm, lämnade salen när jag talade skapade problem. I all hast fick en av hennes kollegor istället ta replik - och det utvecklades till en lång rad repliker. Här är mitt anförande. Den som vill se replikerna - som påstods ha betydande underhållningsvärde - får klicka här, välja debatt 8 och bläddra ned till inlägg 76.

<-- Home
RSS 2.0